InfoNu.nl > Wetenschap > Economie > Economie Nederland in 2017

Economie Nederland in 2017

Economie Nederland in 2017 De Economie in Nederland blijft continu veranderen. In de economie wordt vaak gesproken over een conjunctuur. De conjunctuur van een land kan soms ver afwijken van de trend. Dit is mede bepalend of de economie van een land zich in een hoog conjunctuur of een laag conjunctuur bevindt. Dit wordt ook wel omschreven als het conjunctuur-concept 'Goede tijden, slechte tijden'. In welke economie bevindt Nederland zich in 2017 en wat houdt een conjunctuur van een land precies in?

Economie en conjunctuur Nederland

Bron: Gilles Lesire / Wikimedia CommonsBron: Gilles Lesire / Wikimedia Commons
Om te bepalen in wat voor soort economische conjunctuur een land zich bevindt, wordt er gekeken naar de trend. Een trend is een gemiddelde groei over een bepaalde periode. Als in een land de economische groei hoger ligt dan de trend, dan bevindt dit land zich in een hoog conjunctuur. Andersom, als in een land de economische groei lager ligt dan de trend, bevindt dit land zich in een laag conjunctuur. De betekenis van dit proces wordt omschreven als een conjunctuurbeweging, een conjunctuurbeweging is een schommeling in de groei van het reëel bruto binnenlands product.

Kenmerken van een hoge economische conjunctuur

 • Sterke economische groei
 • De bestedingen (vraag naar goederen en diensten) zijn erg hoog - Het gaat hier om bestedingen van gezinnen, bedrijven en het buitenland
 • Krappe arbeidsmarkt - Vraag is groter dan aanbod.
 • Hoge bezettingsgraad - Er wordt in volle mate gebruik gemaakt van de productiecapaciteit.
 • Overheidsbegroting verbetert - De uitgaven (inkomensoverdrachten) dalen. De inkomsten (belasting, BTW) stijgen.
 • Gevaar: inflatie (stijging algemeen prijspijl) - De lonen zullen stijgen en dit zal worden doorgerekend in de prijzen.
 • Belasting en de rente gaan omhoog - Dit gebeurt om de bestedingen af te remmen zodat er geen 'oververhitting' van de economie plaatsvindt.

Kenmerken van een lage economische conjunctuur

 • Nauwelijks economische groei
 • De bestedingen zijn erg laag
 • Ruime arbeidsmarkt - Vraag is kleiner dan aanbod.
 • Lage bezettingsgraad - Er wordt weinig gebruik geproduceerd.
 • Overheidsbegroting verslechtert
 • Producenten en consumenten vertrouwen verslechtert - Er wordt minder geld uitgegeven en meer mensen gaan sparen.
 • Kans op faillissement - Als het te slecht gaat met de economie, moet een bedrijf faillissement aanvragen.
 • Belasting en rente omlaag - Lenen wordt goedkoper, minder sparen omdat de rente laag is. Hierdoor gaan mensen weer meer geld uitgeven. De economie wordt zo weer gestimuleerd.

Economie Nederland 2017

De economische conjunctuur in Nederland bevindt zich rond de trend. De conjunctuur van de Nederlandse economie is dus in stijgende lijn. Deze lichte verbetering gaat zich dit jaar nog verder ontwikkelen. Nederland is officieel uit de crisis. Veel economen verwachten in 2017/2018 een verbetering van de Nederlandse economie. Als de Nederlandse economie groeit, komen er weer meer banen beschikbaar en wordt er over het algemeen meer geld uitgegeven door de consumenten. Hierdoor is de vraag naar goederen gestegen en wordt er tevens ook meer geproduceerd door de producenten.

BBP en inflatie Nederland in 2017
Het bbp (bruto binnenlands product) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten.
In 2017 groeien investeringen voor het vierde jaar op rij wat harder dan het bbp, bruto binnenlands product. De overheidsbestedingen blijven achter bij de economische groei. Het bbp in Nederland groeit met ongeveer 1,8% dit jaar en 2,1% volgend jaar. Daarnaast zal de werkloosheid in Nederland afnemen van circa 6,9% in 2015 naar 6,3% in 2017.

Invloed rente op economische conjunctuur

Rente heeft een grote invloed op de economie. Als banken een hoog rente percentage aanbieden, dan zullen meer mensen sparen en minder mensen geld lenen en dus minder snel een lening afsluiten. Sparen zorgt voor minder bestedingen, waardoor de economie niet zal groeien. Ook zullen door een hogere rente minder mensen een lening afsluiten. Als het rente percentage daalt dan gaan mensen meer geld lenen bij de banken, ze sluiten dan een lening af. Er wordt minder gespaard en dit zorgt dan automatisch voor een toename aan bestedingen in de economie.
© 2013 - 2017 Shelob, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat zijn conjunctuurindicatoren?Een conjunctuurindicatoren geeft aanwijzingen over de ontwikkeling van de economie. Uit de indicatoren kan je aflezen in…
Stabiele politiek werkt gunstig voor de conjunctuurStabiele politiek werkt gunstig voor de conjunctuurHoe je het ook wendt of keert, de economie zit vastgeketend aan de de werking van hoog- en laag conjunctuur. Dit vormt d…
ConjunctuurklokDe conjunctuurklok is ontworpen door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Je kan de conjunctuurklok gebruiken om snel…
Prognose verwachting huizenprijzen 2017 (woningmarkt 2017)Prognose verwachting huizenprijzen 2017 (woningmarkt 2017)Wat gaan de huizenprijzen 2017 en woningmarkt 2017 doen na het herstel in 2015 en 2016? Wat is de prognose en verwachtin…
Beleggen: economische recessie volgens KondratieffBeleggen: economische recessie volgens KondratieffDe Kondratieff-golven worden de laatste jaren weer vaker te voorschijn gehaald, omdat men kennelijk begint aan te voelen…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Economie Nederland in 2017"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Shelob
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!