InfoNu.nl > Wetenschap > Economie > Economie: Pagina 3
Artikelen 21 - 30 in de rubriek Economie

Economie (Wetenschap)

Geografie: landbouw - model van Von Thünen

Geografie: landbouw - model van Von Thünen

Johann Heinrich Von Thünen (1783-1850) publiceerde in 1826 zijn theorie over grondgebruik in de landbouw. Hij constateerde dat bij toenemende afstand tot marktcentra het grondgebruik veranderde. Zijn… Etsel, Geografie, 19-10-2014
Geografie: landbouw - de agrarische bedrijfsstructuur

Geografie: landbouw - de agrarische bedrijfsstructuur

De agrarische bedrijfsstructuur is de relatie die bestaat tussen de landbouwbedrijven als productie-eenheden en de grond die ze gebruiken. Er kunnen drie aspecten onderscheiden worden: bedrijfsgrootte… Etsel, Geografie, 19-10-2014
Geografie: landbouw - maatschappelijke invloeden

Geografie: landbouw - maatschappelijke invloeden

De landbouw wordt sterker beïnvloed door maatschappelijke invloeden dan door het fysisch milieu. Bij de agrarische locatietheorie spelen maatschappelijke aspecten en overheersende rol. Toeleverende en… Etsel, Geografie, 19-10-2014
Geografie: locatie, afstand, netwerken, vestiging

Geografie: locatie, afstand, netwerken, vestiging

De economische geografie kijkt hoe netwerken (bedrijven, instellingen en overheden) het gedrag van producenten en consumenten beïnvloeden en naar bedrijven en hun omgeving. Binnen de economie worden b… Etsel, Geografie, 03-08-2014
Geografie: economische geografie - historisch overzicht

Geografie: economische geografie - historisch overzicht

Economische geografie onderhoudt nauwe banden met de economische wetenschap. Het belangrijkste verschil is dat economische geografie economische theorieën op de ruimte toepast. Het wordt veel gebruikt… Etsel, Geografie, 03-08-2014

Kosten en opbrengsten

Als een bedrijf wordt opgericht krijgt het te maken met kosten en opbrengsten. Een aantal belangrijke begrippen die hiermee te maken hebben zijn marginale kosten, marginale opbrengsten, gemiddelde tot… Elmaschreuder, 01-08-2014
Aardolie: waarom stijgt of daalt de olieprijs op de markt?

Aardolie: waarom stijgt of daalt de olieprijs op de markt?

De prijs van olie is niet alleen belangrijk voor grote bedrijven maar ook voor de man in de straat. De kosten van het voltanken van je wagen of het verwarmen van je huis zijn afhankelijk van de prijs… Verdanov, Oliebeleggingen, 25-06-2014

De historie van het accountantsberoep

Het accountantsberoep is in vergelijking met tal van andere vrije beroepen nog betrekkelijk jong. Het beroep is aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan en heeft zich pas halverwege de twintigste… Rambo, 16-06-2014

Maslow's behoeftepyramide

De piramide van Maslow, ofwel behoeftepiramide, ofwel the hierarchy of needs triangle, is een theorie van Abraham Maslow. Deze piramide bevat vijf behoeftes waarin mensen moeten voldoen om goed te kun… Rambo, 24-04-2014
Het DESTEP-model

Het DESTEP-model

Bedrijven maken vaak een externe analyse zodat ze weten wat de externe factoren zijn en hoe deze factoren het bedrijf kunnen beïnvloeden. Een analyse die vaak wordt gebruik is het DESTEP-model. Dit mo… Rambo, 23-04-2014