InfoNu.nl > Wetenschap > Onderzoek > Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door mobiel

Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door mobiel

Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door mobiel Een nieuwe grootschalige studie is op 27 mei 2016 door de Amerikaanse overheid bekendgemaakt. De uitslag van de studie werpt een nieuw licht op de vraag of er een link is tussen de mobiel en kanker. De studie werd uitgevoerd door een onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid, het Nationaal Toxicologisch Programma (NTP). Het is één van meest diepgaande onderzoeken die tot nu toe plaatsvond, met baanbrekend nieuws.

Het onderzoek

Het Amerikaanse Nationaal Toxicologie Programma (NTP) heeft een uitgebreid onderzoek naar de groei van kanker in relatie tot de elektromagnetische velden van de mobiele communicatie uitgevoerd. 2.500 ratten en muizen werden gedurende twee jaar blootgesteld aan radiofrequente straling: de frequentiegolven en modulaties van mobiele telefoons, zoals die gebruikt worden door mensen in 2016. De knaagdieren werden blootgesteld voor 10 minuten wel en 10 minuten niet, iets meer dan 9 uur per dag van vóór de geboorte tot 2 jaar oud. Er waren ook ratten die niet werden blootgesteld aan de frequentiegolven van de mobiele telefonie. De ratten blootgesteld aan straling, bleken na twee jaar in meerdere mate kanker te hebben ontwikkeld, vooral:
 • glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en
 • maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen).

Gliomen

Een glioom is een hersentumor die is ontstaan uit de steuncellen van de hersenen. Deze steuncellen heten ook wel glia-cellen. Glioom is de meest voorkomende kwaadaardige primaire hersentumor.

Schwannoma

Een schwannoom is de meest voortkomende, goedaardige zenuwtumor. Ze kunnen ontstaan uit zenuwcellen (neuronen), uit de cellen van Schwam. Een schwannoom die ontstaat in de zenuwschede wordt echter maar zeer zelden aangetroffen in het hart (atrium). Ze komen het vaakst voor als solitaire tumor en de meest voorkomende plaats van de tumor van de Schwanncellen, is bij de gehoorzenuw en heten dan 'akoestische neuroma'. In de meeste gevallen is de oorzaak van een schwannoom onbekend, hoewel straling wel verdacht is. Andere onderzoeken geven aan dat de straling van de mobiel al langer verdacht is en de onderzoekers zien hierin een grote reden tot bezorgdheid. Vooral ook omdat eerdere studies lijken te bevestigen dat mobielgebruik inderdaad specifieke types van tumoren lijkt te bevorderen.

Bij de niet-blootgestelde ratten kwamen deze tumoren in het geheel niet voor. Het is baanbrekend nieuw en het eerste bewijs dat de elektromagnetische velden van de mobiele telefoon kanker kunnen veroorzaken.

Andere onderzoeken

Het Amerikaans Nationaal Toxicologisch Programma haalt een artikel aan uit de Oxford Bibliografieën in Environmental Science, van Dr. Debra Davis, Dr. Anthony B. Miller en gepensioneerd elektronica ingenieur L. Lloyd Morgan. De Oxford bibliografieën bestaan uit academische onderwerpen en zijn betrouwbare bronnen voor verder onderzoek in een bepaald vakgebied. De Oxford Environmental Science is er een onderdeel van en behandelt onder andere artikelen over de aantasting van het milieu, de wereldwijde klimaatverandering, medische wetenschappen en de risicoanalyse ten opzichte van de volksgezondheid.

In dit artikel worden onderzoeken genoemd die beweren dat er, omdat er geen duidelijke stijging is in alle soorten van hersenkanker, géén mogelijk verband is geconstateerd met de mobiele telefoon; onderzoeken onder mensen die bijvoorbeeld maximaal dertien jaar mobiel belden en niet langer. De conclusie van een onderzoek is dan dat er geen duidelijk bewijs is gevonden voor een verhoogd risico op een hersentumor of andere tumor in het hoofd. Wel wordt er dan bij vermeld dat een dergelijk risico op den duur ook niet kan worden uitgesloten. Deze conclusie is verkeerd zeggen de wetenschappers in het artikel geplaatst in de Oxford Environmental Science, en wel om drie redenen:
 • het gebruik van de mobiel,
 • het type van hersenkanker en de
 • herkenning.

Het gebruik

Ten tijde van de onderzoeken in 1990 waren er nog maar enkele zware mobielgebruikers. De maximale gesprekstijd op een dag was een half uur en de smartphone was er nog niet. In 2016 heeft de mobiele telefoon een heel belangrijke plek in ons dagelijks leven veroverd. Al meer dan ruim twintig jaar wordt de mobiel gebruikt. Vier op de vijf Nederlanders bezitten een smartphone en zijn anno 2016 gemiddeld 3 uur en 16 minuten per dag, vaak meteen na het wakker worden, al bezig met de mobiele telecommunicatie. Het gebruik is dus ten tijde van het onderzoek, vergeleken met tegenwoordig, explosief gestegen en de lengte van gebruik is langer dan dertien jaar. Anno 2016 wordt er goed 25 jaar gebruik gemaakt van de mobiel. De langetermijneffecten zijn beter in kaart te brengen.

Het type van hersenkanker

De glioom steeg met de toename van de mobiele telefonie en dan met name de glioblastoma multiforme (GBM). Gliomen worden geclassificeerd naar hun celtype, gradatie en locatie en het glioblastoma multiforme (graad IV) is de meest agressieve glioom. De andere soorten gliomen zijn:
 • diffuus laaggradig glioom (graad II)
 • anaplastisch glioom (graad III)
 • ependymoom (graad I – III)

Wanneer in een onderzoek álle soorten hersenkanker worden onderzocht is het gemiddelde van glioblastoma multiforme natuurlijk een stuk lager. Onderzoeken die zich alleen richten op glioblastoma multiforme graad IV, hebben dan ook een veel hoger percentage.

En de herkenning van oorzaak-gevolg

De blootstelling en het bewijs zijn moeilijk te bewijzen. Dit is mede afhankelijk van hoeveel mensen door blootstelling klachten krijgen en wanneer deze klachten optreden. Worden de klachten ook herkend in relatie tot een milieuverstoring? Worden de klachten van elektromagnetische velden herkend? Ook bij het rook- en asbestverhaal duurde het erg lang voordat de oorzaak-gevolgrelatie duidelijk werd en het duurde menig tientallen jaren voordat er wettelijk ingegrepen werd.

Onderzoeken

Het Nationaal Toxicologisch Programma haalt verschillende studies aan die een stijging constateren van verschillende soorten gliomen die gelinkt worden aan de straling van de mobiel. De verschillende studies die genoemd worden in het persbericht van het Nationaal Toxicologisch Programma, (NTP) zijn:

De Interphone studie

De Interphone studie is gepubliceerd in 2010 en bevat de resultaten van analyses van hersentumoren en het risico met betrekking tot mobiel telefoongebruik. Het internationaal patiënt-controle-onderzoek, werd uitgevoerd in dertien landen waar gebruik werd gemaakt van dezelfde stappen in de uitvoering van het onderzoek. De conclusie van de uitgebreide gecontroleerde studies gaf aan dat het gebruik van mobiele telefoon niet het risico van tumoren bij de gemiddelde gebruikers verhoogde in de eerste tien jaren. Er waren wel vermoedens van een verhoogd risico op glioom en in mindere mate meningioom, bij zwaarder en langer gebruik van de mobiel dan tien jaar. Als gevolg van de bezorgdheid over de snelle stijging van het mobielgebruik bij jonge mensen, zal de Interphone studie doorgaan met aanvullende analyses van de mobiele telefoon en het verhogen van glioma en akoestische neuroma, wat wel is waargenomen in de groep van zware mobielgebruikers.

Australische studie

Neurochirurgen Dr. Vini G. Khurana en collega’s onderzochten vanuit New South Wales en Canberra (Australië) gediagnosticeerde hersentumoren. Van januari 2000 tot en met december 2008 werd de totale bevolking van zeven miljoen doorgelicht. Een aanzienlijke toename in hersentumoren (gliomen) van jaarlijks 2,5% en de laatste drie jaren nog een grotere stijging werd waargenomen in de onderzoeksperiode. Ook een stijging van meningeomen werd geconstateerd, vooral bij mannen. De indicatie voor schwannoma is aanzienlijk kleiner, in tegenstelling tot Europa en gelijk aan schwannoma in de Verenigde Staten.

Verenigde Staten

Dr G. Zada, een neurochirurg uit Los Angeles (USA), wilde met een studie van 1992 tot 2006 aantonen of de trends die gelden, een indicatie geven tot primaire kwaadachtige hersentumoren. Registratie geeft een verhoogde weerslag van gliomen in de frontale kwab, temporale kwab en de kleine hersenen, ondanks de verminderde weerslag in andere hersengebieden. De auteurs concludeerden dat ook dat er in totaal genomen een reële stijging van gliomen in de frontale kwab, temporale kwab en kleine hersenen is. Het zijn die gebieden in de hersenen die de uitstoot van elektromagnetische velden van de radiogolven absorberen; elektromagnetische velden gegenereerd door de mobiele telefoon.

Enkele citaten uit het rapport

Enkele citaten uit het verslag van het nationaal toxicologisch programma (NTP), zijn: ‘Het gebruik van de mobiel is wereldwijd. Gebruikers van alle leeftijden laten een ziekte zien als gevolg van de blootstelling aan de radiofrequente straling. Dit kan brede gevolgen hebben voor de volksgezondheid'. En: ‘de NTP testte de veronderstelling dat mobiele straling geen gezondheidseffecten kon veroorzaken. Dit experiment heeft als overeenstemming bij de medewerkers, dat er wél sprake is van een kankerverwekkend effect’.

De directeur van het Instituut voor gezondheid en milieu aan de Universiteit van Albany zegt: ’het onderzoek bevestigt wat we al jaren dachten en nu is er bewijs voor: mobiele telefonie en kanker hebben met elkaar te maken! Het zal moeilijk zijn voor de ontkenners om nog langer te ontkennen’.

1 juni 2016

De gezondheidsraad in Nederland laat weten in een persbericht: 'dat er geen verband is bewezen tussen langdurig en
frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de effecten te blijven onderzoeken'.
© 2016 - 2017 Rieja, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vestibulair schwannoomEen vestibulair schwannoom wordt ook wel brughoektumor of aucusticusneurinoom genoemd. Het is een zeldzame tumor die gel…
Mobiel bellen veroorzaakt schade aan de hersenenMobiel bellen veroorzaakt schade aan de hersenenSinds de komst van de mobiele telefonie bestaan er individuele personen en organisaties die waarschuwen voor de gezondhe…
Hersenkanker: Hersentumoren en uitzaaiingen naar de hersenenHersenkanker: Hersentumoren en uitzaaiingen naar de hersenenEr bestaan verschillende vormen van hersenkanker. Een hersentumor ontstaat in de hersenen zelf maar er bestaat ook herse…
Mobiele telefonie: mogelijk kankerverwekkendMobiele telefonie: mogelijk kankerverwekkendNog steeds is het onduidelijk: is de mobiele telefonie nu wel of niet een gevaar voor de gezondheid? Iets wat niet duide…
Leven met kanker: HersentumorLeven met kanker: HersentumorBijna 1.000 mensen krijgen jaarlijks te maken met een hersentumor. De oorzaken kunnen straling zijn. De symptomen zijn a…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Helloolly / Pixabay
 • http://www.beperkdestraling.org/1215-baanbrekend-onderzoek-amerikaanse-overheid-bevestigt-kankerrisico-door-gsm-2
 • http://biorxiv.org/content/early/2016/05/26/055699
 • http://blog.oup.com/2016/05/brain-cancers-cell-phone-use/
 • http://ije.oxfordjournals.org/content/42/3/792
 • http://interphone.iarc.fr/interphone_results.php
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263004/

Reageer op het artikel "Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door mobiel"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rieja
Laatste update: 05-10-2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Bronnen en referenties: 7
Schrijf mee!