InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Erfenis en de rekening van de overledene

Erfenis en de rekening van de overledene

Erfenis en de rekening van de overledene De regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is wat er gebeurt met de bankrekening en rekening van de overledene. Kunt u nog bij die rekening komen en wat moet u daarvoor doen? En heeft dat nog gevolgen voor wat de erven allemaal moeten doen. Is er een Verklaring van Erfrecht nodig en wat betekent dit voor een en/of rekening. Wie is uw erfgenaam, wat is plaatsvervulling en wat is erfopvolging.

Wie erft en is erfgenaam?

Als er geen testament is regelt het Burgerlijk Wetboek wie erft. Er zijn vier groepen van erfgenamen die samenhangen met de familierechtelijke relatie.
 • Groep 1: De echtgenoot of echtgenote, geregistreerde partner, kinderen. Daarna de kleinkinderen en achterkleinkinderen.
 • Groep 2: De ouders, broers en zussen van de erflater.
 • Groep 3: De grootouders.
 • Groep 4: De overgrootouders en zo verder tot in de 6e graad.

Erfopvolging en erfgenamen

Erfopvolging houdt in dat als er in groep 1 geen erfgenamen meer in leven zijn de personen in groep 2 in aanmerking komen, en zo verder. Wie als erfgenaam in een groep zit, heeft recht een gelijk deel van de erfenis. Uitzondering hierop is de langstlevende echtgenoot of echtgenote. Ouders erven ieder een kwart. Kinderen hebben recht op de legitieme portie, als ze zijn onterfd.

Plaatsvervulling bij voortijdig overlijden

In elke groep kan sprake zijn van plaatsvervulling. Plaatsvervulling houdt in dat als een erfgenaam in een groep kinderen heeft en de erfgenaam zelf niet meer leeft doordat hij dus voortijdig is overleden, zijn of haar kinderen samen recht hebben op dit erfdeel.

De verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht geeft aan wie de erfgenaam is en wie de erfgenamen zijn. Dit is een door een notaris opgestelde akte. De notaris verklaart daarmee of de overledene een testament heeft laten opmaken, wat in dit testament is bepaald, wie de erfgenamen zijn en wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Banken en de rekening van de overledene

Wanneer u als erfgenaam wilt kunnen beschikken over de rekening van de overledene, moet u daarvoor de medewerking krijgen van de bank. Nogal wat banken doen hierover onnodig moeilijk. De bank blokkeert de rekening en u kunt dan geen geld meer van de bankrekening halen of geld overmaken.

Volmacht executeur testamentair voor afhandeling erfenis

In het testament kan een executeur testamentair zijn genoemd. Als dat niet zo is, kunnen de erfgenamen een erfgenaam of buitenstaander een volmacht om de erfenis af te handelen. Hierdoor worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde overgedragen. De volmacht maakt afwikkeling van de erfenis meestal eenvoudiger en sneller, omdat er minder aanspreekpunten zijn. De executeur of gevolmachtigde zal regelmatig verslag uitbrengen aan de erfgenamen die akkoord moeten zijn met de afwikkeling en verdeling van de erfenis. Wat de executeur testamentair, ook wel executele genoemd, mag is bepaald in de wet, maar daarvan kan in een testament worden afgeweken door het toekennen van meer of minder bevoegdheden:
 • De executeur maakt zelf een boedelbeschrijving of roept de hulp van een boedelnotaris in.
 • De executele regelt de bankzaken en rekeningen van de overledene.
 • Hij zegt eventuele abonnementen op.
 • Hij vertegenwoordigt de erflater en erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Hij beheert de goederen uit de nalatenschap.
 • Hij inventariseert schulden en bezit en voldoet de schulden. Eventueel door goederen uit de nalatenschap te gelde te maken.
 • Hij houdt de erfgenamen op de hoogte.
 • Hij waarschuwt de hem bekende legitimarissen.

En/of rekening

Een en/of rekening mag niet worden geblokkeerd als een rekeninghouder overlijdt. Om blokkering te voorkomen zou helemaal geen verklaring van erfrecht nodig hoeven te zijn. Toch eisen banken in de praktijk vaak wel eerder genoemde Verklaring van Erfrecht die vaak prijzig is en enige tijd kost. De prijs van een dergelijke verklaring kan oplopen tot 800 euro. De overlijdensakte of afschrift van overlijden die de gemeente afgeeft, is een stuk goedkoper.

Erfenis en nalatenschap

Sinds 2003 zijn de regels voor de verdeling van erfenis en nalatenschap fors gewijzigd. Zonder testament valt bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap de totale erfenis toe aan de langstlevende partner. Daar doen wettelijke regelingen over de legitieme portie of het wettelijke erfdeel niets aan af. In deze gevallen is het dan ook klip en klaar: een akte van overlijden van €10 zijn in deze gevallen voldoende, in combinatie met een verklaring van het Centraal Testamenten register in Den Haag dat er geen testament is. Toch is er een grote maar, want er kunnen zich situaties voordoen, waarin u de erfenis wilt verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Schulden in de erfenis

Voordat u de erfenis en de rekening van de overledene aanvaardt, is het altijd goed om te weten of de overledenen niet te veel schulden had. Erf geen schulden bij een erfenis, want dat is nergens voor nodig. U kunt, als er zijn meer schulden zijn dan bezittingen of als u om andere redenen niets met de erfenis te maken wilt hebben, de nalatenschap verwerpen. Het aanvaarden van de rekening van de overledenen kan echter al worden gezien, als het aanvaarden van de erfenis. U hebt dan in ieder geval de schijn tegen.

Notaris en testament

Als er wel een testament is, komt alles in een ander vaarwater. De erfenis zal moeten worden verdeeld, zoals de overledene in zijn testament heeft aangegeven. Daarbij wordt meestal één erfgenaam aangewezen, met een volmacht om de erfenis af te wikkelen en het contact met de bank te onderhouden. Als tot slot alle erfgenamen akkoord zijn gegaan met de verdeling van de erfenis, kan de bankrekening van de overledene worden opgeheven. In de meeste gevallen zal de notaris waar het testament is opgesteld, de erfgenamen inlichten over de inhoud van het testament, maar ook een andere notaris zou dit mogen doen.

Slot

Essentieel is dus of er wel of niet een testament is opgesteld. Laat u zich zo nodig goed door een notaris inlichten, voordat u zelf stappen onderneemt.

Lees verder

© 2009 - 2014 Zeemeeuw, gepubliceerd in Recht en wet (Wetenschap) op . Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde links
Hoeveel erfbelasting betalen?.
Gerelateerde artikelen
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…
Erfenissen: kan een vreemde (stiefouder) alles erven?Erfenissen: kan een vreemde (stiefouder) alles erven?Tot je grote schrik hertrouwt je vader of moeder op hoge leeftijd en vermaakt in het testament de gehele erfenis aan dez…
Erfenis verwerpenErfenis verwerpenEen erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis benefi…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2012, 2013 of 2014 als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of mijn zus komt te overlijden? Ho…
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…

Reageer op het artikel "Erfenis en de rekening van de overledene"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

ìnge, 19-08-2014 09:54 #128
De vader van mijn vriend is onlangs overleden, maar heeft een groot deel van zijn leven op de Filipijnen gewoond. Hoe kunnen wij evt. eigendommen (zoals huizen) en bankrekeningen traceren?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Mvg,
Inge Reactie infoteur, 19-08-2014
Beste Inge,
Over het algemeen weet de Belastingdienst veel en kan een erfgenaam wellicht daar navraag doen. Als hij nog op de Filipijnen woonde, zal dat de Belastingdienst daar zijn. Bij het Kadaster in Nederland is het bezit van huizen in Nederland bekend. Verder kan er in Nederland worden nagegaan of er slapende rekeningen zijn:

http://financieel.infonu.nl/geld/12662-banken-slapende-rekeningen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kok, 15-08-2014 22:38 #127
Mijn zus, waarmee ik geen contact meer heb, moet de erfenis afwikkelen nu ook mijn moeder is overleden. Ik heb de bankafschriften binnen van na het overlijden en ik zie dat mijn zus nog gewoon door is gegaan met het afhalen van geld van mijn moeders rekening voor eigen gebruik zo als boodschappen, tanken etc. Volgens mij is dat stelen uit de nalatenschap. Hoe moet ik nu handelen?
Kan ik aangifte doen bij de politie?
Graag reactie. Reactie infoteur, 17-08-2014
Beste Kok,
1. Als het geld puur voor eigen gebruik is opgenomen na het overlijden van uw moeder, is het foute boel. Als het nodig is voor de afwikkeling van de nalatenschap, mag het met uw toestemming. Het opgenomen geld komt (als het geen kosten zijn voor de afwikkeling van de erfenis) dan in mindering op haar erfdeel.
2. Overigens kan de rekening bij de bank door u worden geblokkeerd.
3. Naar de politie gaan is een zwaar middel, maar het kan wel.
4. Is er een testament, een betrokken notaris?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caspar, 09-08-2014 12:43 #126
Wat bepaalt de hoogte van de nalatenschap? Wij willen graag weten hoe ver we moeten terugkijken in de tijd op de bankrekeningen van de overledene, om te zien of er onttrekkingen zijn geweest aan de nalatenschap die eventueel toch worden meegeteld en vatbaar zijn voor erfbelasting, zodat we weten waar we rekening mee kunnen houden. Reactie infoteur, 10-08-2014
Beste Caspar,
Voor de belasting is de erfenis gelijk aan de nalatenschap op het moment van overlijden (vermogen minus schulden), Eventuele onttrekkingen in eerdere jaren doen er dan niet toe, zolang geen sprake is van zwart geld (geld op een buitenlandse spaarrekening).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjp, 28-07-2014 22:38 #125
Mijn tante in Zuid Afrika is verleden jaar overleden. Zij was weduwe. Het echtpaar was Nederlands en heeft geld gespaard bij de ABN Amro. Hun dochter (in Zuid Afrika) wil nu naar Nederland komen om te regelen dat zij en haar broer, die de erfgenamen zijn, over het geld op de spaarrekening kunnen beschikken.
Ze heeft al gebeld naar de ABN Amro om te vragen hoe ze dat het beste kan regelen en ze werd geadviseerd om naar de vestiging op Schiphol te gaan. Ze wil van te voren graag weten welke(officiële) papieren ze mee moet nemen. Zou u dit kunnen vertellen? Reactie infoteur, 29-07-2014
Beste Tjp,
Ze heeft een verklaring van erfrecht, het bewijs van overlijden en identificatiepapieren nodig. Omdat er twee erfgenamen zijn, moeten beiden akkoord gaan. Dit akkoord zal ook mogelijk zijn via een machtiging. Het beste neemt ze ook zijn paspoort mee. Ter plekke kan ze vragen hoe het geld het beste kan worden overgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rijken, 27-07-2014 20:30 #124
Mijn oom is vorig jaar overleden.
Nu stond ik met mijn broer en zus in zijn testament.
Mijn zus zou alles moeten regelen maar is erg nalatig en ik mag dan ook niks inzien.
Nu heb ik inmiddels een bedrag gestort gekregen wat totaal niet overeenkomt met wat ik zou moeten ontvangen.
Welke stappen zou ik nu het beste kunnen ondernemen om dit op te lossen en te krijgen waar ik recht op heb?
Tevens heeft zij het beheer over zijn bankrekening en pint er vrolijk op los voor eigen doeleinden.
Ik ga hier uiteraart niet mee accoord maar krijg hierover geen contact met haar.
Ik hoop dat ik van u wat antwoorden krijg.
Vriendelijke groet, sonja Reactie infoteur, 28-07-2014
Beste Rijken,
Is uw zus executeur testamentair en welke bevoegdheden heeft ze dan volgens het testament? De rekening kunt u laten blokkeren bij de bank als erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kyra, 06-07-2014 18:35 #123
Mijn moeder is vorig jaar overleden, nu is mijn zus gemachtigde over de rekening van mijn moeder.
Kan mijn zus de rekening van mijn moeder opheffen zonder andere kinderen daarin te kennen?

Groet Kyra Reactie infoteur, 06-07-2014
Beste Kyra,
Neen, de bank zal een verklaring van erfrecht vragen waaruit blijkt dat er meerdere erfgenamen zijn die toestemming moeten geven. Bovendien is de rekening en de geschiedenis daarvan onderdeel van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 23-06-2014 19:38 #122
Mijn moeder en zus hebben al 25 jaar een en/of bankrekening. Mijn moeder is komen te overlijden. Nu moet de nalatenschap worden gedeeld, mijn zus en ik zijn de erfgenamen. Omdat mijn moeder een aantal dagen voor haar overlijden in het ziekenhuis werd opgenomen, wil ik ook inzage in de bankafschriften voor haar overlijden. Is het wettelijk bepaald dat ik recht heb op inzage? Is mijn zus (nog steeds rekeninghouder) verplicht om mij de bankafschriften voor het overlijden van mijn moeder te tonen? Reactie infoteur, 24-06-2014
Beste Carel,
Als het inzicht in die rekeningen noodzakelijk is om te kunnen bepalen hoe groot de erfenis is en er niet te veel schulden zijn, hebt u recht op inzage in de rekeningen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolande, 23-06-2014 01:14 #121
Ik ben een alleenstaande moeder met een bijstanduitkering. Nu heb ik een bedrag geërfd en ben in het testament onder bewind gesteld. Ik vraag me af nu ik onder bewind sta of ik mijn uitkering kan behouden. Als de bewindvoerder niet wil uit keren voor mijn levensonderhoud dan kan ik daar niks aan veranderen. Is hier wel eens een uitspraak door de rechter over gedaan? Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 23-06-2014
Beste Yolande,

Als een erfenis onder bewind is gesteld, kan de gemeente de bijstandsuitkering niet zomaar verlagen of beëindigen. Wel van belang is welke voorwaarden aan het bewind zijn verbonden. Zie bijvoorbeeld de volgende uitspraak van de rechtbank Haarlem: http://tinyurl.com/q2pc8oh

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 19-06-2014 21:08 #120
Mijn vader is in 1999 overleden en mijn stiefmoeder is begin dit jaar overleden. Ik heb vanaf het overlijden van mijn vader alle financien voor mijn stiefmoeder verzorgd. Er is geen testament omdat ze geen eigen woning hadden en ook geen vermogen. Ze hebben altijd geldzorgen gehad. 3 jaar geleden kwam mij stiefmoeder in een zorginstelling terecht. Haar AOW ging compleet op aan de eigen bijdrage AWBZ, doordat zij nog 2 weduwenpensioentjes van mij vader had bleef er wel geld over. Dit geld had ze niet meer nodig dus kwam op de bank terecht. In de afgelopen 3 jaar heeft ze ons (mijn broers en ik) twee maal een schenking gedaan, zij wilde nl niet dat het geld na haar overlijden naar haar familie zou gaan. Uiteindelijk is ze toch nog plotseling overleden waardoor er helaas nog redelijk veel geld op haar spaarrekening stond. Wij zijn geen erfgenamen omdat wij geen bloedverwanten zijn en er is geen testament. Na haar overlijden hebben mijn broers en ik alles geregeld mbt de begrafenis etc en ook het leeghalen van haar kamer in het verzorgingstehuis. Ook heb ik alle instanties aangeschreven en abonnementen etc stopgezet. Ik was al gemachtigd voor haar bankrekening, deze is na haar overlijden omgezet in een erven rekening, en heb de kosten voor gegrafenis betaald. Ook ben ik contactpersoon voor het doen van de erfbelasting. Onlangs heb ik contact opgenomen met de wettelijke erfgenamen en hun verteld dat zij erfen. Zij waren erg verrast want hier hadden zij geen rekening mee gehouden. Ik heb hen in alle openheid op de hoogte gebracht van de situatie en aangegeven dat de erfenis ( ongeveer 10.000,00 Euro) volgens de wettelijke regels verdeeld zal worden ( nadat ik aangifte erfbelasting heb gedaan). Nu hebben de wettelijke erfgenamen een notaris in de arm genomen om eea af te handelen. Dat is toch zonde van het geld, het kan toch ook zonder notaris? Ik wacht nu maar af tot het notariskantoor contact opneemt, wat kan ik nu verwachten en wat gaat er nu gebeuren? Reactie infoteur, 20-06-2014
Beste Dirk,
1. Een notaris is in dit geval zonde van het geld. De kans is nu groot dat van alles dubbel gaat gebeuren en dan is 10.000 euro snel op. De kosten voor de notaris gaan af van de erfenis en is een probleem van de erfgenamen.
2. Let er dus wel op dat ook u uw onkosten vergoed krijgt. Dien voor uw onkosten (begrafenis en dergelijke) uw rekeningen in bij de notaris. Wat u verder kunt verwachten is vooraf afhankelijk van de energie die het notariskantoor erin gaat stoppen. Jammer dat uw stiefmoeder niet meer heeft kunnen schenken. Zij mocht dat doen en dat gaat de erfgenamen verder niets aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niek, 11-06-2014 00:12 #119
Beste meneer Zeemeeuw,

Tot hoelang mag een executeur terug gaan in het mutatie overzicht? Is dat voor onbepaalde tijd of vanaf het moment van overlijden? Deze executeur wil alles terug zien [ bankzaken etc.schulden aan derde ] tot 10 jaar…

vriendelijke groet,
Niek Reactie infoteur, 11-06-2014
Beste Niek,
Als een executeur van mening is dat een correcte afwikkeling van een erfenis dit vereist, mag hij extra informatie die van invloed kan zijn op de verdeling van de erfenis opvragen. Dit om te voorkomen dat erfgenamen die hij vertegenwoordigt worden benadeeld. Anderzijds heeft een executeur ook een volledige informatieplicht naar de erfgenamen toe als die van hem of haar informatie willen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 30-05-2014 15:07 #118
Mijn vermogende vader is een paar jaar geleden overleden en heeft een testament nagelaten waarin mijn moeder als langstlevende partner tot haar overlijden over dit vermogen kan beschikken. Na haar overlijden zijn mijn broer en ik erfgenamen. Mijn broer heeft van mijn moeder de taak gekregen de betalingen voor haar te doen, heeft een sleutel tot haar woning en beschikt over haar pincode. Omdat ik mijn broer niet anders ken dan dat hij zijn eigen financien niet kan beheren heb ik dat met lede ogen aangezien. Hij is sinds die tijd begonnen de betalingen die mijn moeder doen moet veelal contant te laten plaatsvinden waarbij wisselende hoge contante bedragen van de bankrekening van mijn moeder gepind worden. Er is geen duidelijkheid hoeveel zij hiervan daadwerkelijk krijgt en hoeveel verdwijnt. Tevens heeft hij een contante lening bij haar bedongen van duizenden euro's die hij niet op papier heeft gezet. Sinds bij haar kanker is vastgesteld waaraan zij op korte termijn zou kunnen overlijden, leeft hij volledig op haar kosten in een huurwoning in de buurt. Hij heeft kinderen die geen erfgenamen zijn maar waar hij wel mee bezig is die op het laatste moment nog tot erfgenaam te laten worden.
Hoe kan ik bewerkstelligen dat hij een dusdanig financieel beleid van het vermogen van mijn moeder voert dat alles wat hij doet te verantwoorden is? Hoe kan ik bewijzen dat hij een lening van duizenden euro's heeft? Zijn schriftelijke wijzigingen in het testament die hij bij mijn moeder bedingt nadat zij al zo ernstig ziek is, aan te vechten en zo ja, hoe?
Mijn dank bij voorbaat voor uw antwoord. Reactie infoteur, 01-06-2014
Beste Karin,
1. De sleutel ligt echt bij uw moeder zolang zij leeft. Zij moet bedingen dat de contante opnamen en lening op papier worden gezet en verantwoord.
2. Zijn kinderen zijn erfgenaam van hem en niet van uw moeder.
3. De notaris moet bij het opmaken van een testament bepalen of degene die het testament laat maken dit doet uit vrije wil en of die geestelijk wel in staat is om een testament op te stellen. Uw broer kan zelf haar testament niet zelfstandig wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 26-05-2014 23:41 #117
Kan een notaris een legaat voor vruchtgebruik afgeven op een woning waar beslag op ligt door een schuldeiser? De betrokken notaris was op de hoogte van het beslag. Reactie infoteur, 27-05-2014
Beste Frank,
Op zich kan dit wel zolang het huis niet is verkocht, maar de schuldeiser kan dit aanvechten bij de kantonrechter als de waarde van het eigendom te veel wordt aangetast in verhouding tot het beslag en de schuld. Let ook op de voorwaarden bij het vruchtgebruik, waardoor uitvoering van het beslag door middel van verkoop kan worden bemoeilijkt en waardoor de beslaglegger schade oploopt. Wellicht laat de rechter het vruchtgebruik toe en zullen de schulden op de overige erfgenamen verhaald moeten worden (voor zover aanwezig).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Scholtens, 03-05-2014 09:03 #116
Geachte heer Zeeuw 03-05-2014
is een Executeur voor een van de erven die weigert om bij mij de administratie te komen inzien verplicht om alles te kopieren en op te sturen? er zijn 6 erven waarvan er 5 de stukken hebben ingezien en zeer tevreden waren over mijn werkzaamheden als executeur. de erfenis is 11-09-2013 afgehandeld en het geld is gestort op hun rekening. nu ben ik gedagvaard om 28 Mei -2014 bij de kanton rechter te komen zij eist van mij dat ik alles kopieer en op stuur.
met vriendelijke groet M Scholtens Reactie infoteur, 03-05-2014
Geachte M. Scholtens,
De executeur heeft een informatieplicht en is zo verplicht om gedurende de periode dat hij executeur is de gevraagde informatie aan de erfgenamen te geven. Bij u de administratie laten inzien, lijkt me een beperkte uitwerking hiervan. Een erfgenaam moet toch de info rustig kunnen bekijken en eventueel met andere deskundigen kunnen bespreken zonder dat u daarop toeziet?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 03-05-2014 08:11 #115
Mijn broer heeft altijd de financiële zaken voor mijn ouders geregeld. Mijn ouders zijn nu beiden overleden en mijn broer weigert openheid van zaken te geven. Al 5 maanden geleden heb ik om de gegevens gevraagd. Ondanks herhaaldelijk aandringen krijg ik die maar niet. Wat nu? Groet Reactie infoteur, 03-05-2014
Beste Anja,
Is er een testament, is er een executeur, wie doet de afwikkeling en aangifte bij de belastingdienst? U hebt recht op alle informatie die u nodig hebt om de nalatenschap juist en correct af te wikkelen. Desnoods gaat u naar de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 29-04-2014 10:17 #114
Mijn moeder is in juli 2013 overleden zonder testament zij hadden een eigen woning hypotheekvrij. mijn vraag is nu of mijn vader de woning kan verkopen zonder onze (de 3 kinderen ) toestemming. Reactie infoteur, 29-04-2014
Beste Maria,
Ja dat mag. De kinderen hebben wel een geldvordering op vader, maar die wordt pas ingelost als ook hij is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 31-03-2014 21:12 #113
Na bijna 6 jaar is alles geregeld vd erfenis, het wachten was op verkoop van een huis.
We hadden beneficiar aanvaard. Mijn vraag is dat ik 6 rekeningen heb liggen vd overledene die nu dus bijna 6 jr oud zijn, 2 ervan hebben mij nooit aangeschreven of gebeld, zijn die dan verjaard? De andere 4 werd ik wel over aangeschreven. Reactie infoteur, 01-04-2014
Beste Yvonne,
Als het niet om leningen gaat, belasting of zorgpremie, zijn de rekeningen na vijf jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny Bloemert, 08-02-2014 17:29 #112
Mijn broer werkt en woont al 25 jaar in Duitsland nu is hij plotseling overleden. Hij zit daar in de schuldsanering en heeft geen uitvaartverzekering en wij kunnen geen uitvaart betalen ook mijn moeder en zussen niet. Hij is nog niet begraven wij zijn alleen door de politie op de hoogte gebracht en horen verder niets meer. Wij durven niets te ondernemen om de negatieve erfenis, maar wat moeten wij doen. Reactie infoteur, 08-02-2014
Beste Janny Bloemert,
Als hij geen kinderen en partner heeft, zijn jullie (mede)erfgenamen en kunnen langs die weg worden geconfronteerd met de nog resterende schulden. In Duitsland geldt dat u binnen zes weken bij de notaris afstand moet doen (verwerpen) van een erfenis. Een Nederlandse notaris kan u daarbij helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visser, 27-01-2014 16:45 #111
Ik zou graag willen weten of een executeur (**) geld wat in depot bij een notaris staat (dit is afkomstig uit de verkoop van de woning), op zijn rekening mag laten storten. en dit geld vervolgens als zijnde een voorschot aan de erfgenamen wordt overgemaakt en van het restant wil hij rekeningen en zijn rekening betalen. Hij geeft aan anders niet akkoord te gaan met de uitbetaling van de voorschotten (de erfgenamen zijn het wel eens met de uitbetaling van de voorschotten). Overigens is er door een erfgenaam beslag laten leggen op het geld. Ook eist de executeur dat dit beslag eraf gehaald moet worden. Reactie infoteur, 27-01-2014
Beste Visser,
De twee sterren executeur is een beheersexecuteur die in opdracht van de erfgenamen werkt. Als u niet wilt dat hij dit doet, is hij hiertoe niet bevoegd. Voorafgaand aan de verdeling moeten wel de voor de erfenis relevante schulden zijn betaald. De erfgenamen of de notaris kunnen dit prima voor u doen. Deze executeur gaat ook niet over de verdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Holleman, 06-01-2014 01:57 #110
Ik ben erfgenaam van mijn stiefmoeder. Nu heeft zij in het testament mijn deel onder bewind gesteld. Ik ben een moeder van 51 en er is niks mis met mij en heb geen schulden of wat dan ook. Iedereen vindt het ongelooflijk raar en ik vind het ook belachelijk. Heb ik een kans als ik dit bewind aanvecht om hier onderuit te komen? Reactie infoteur, 06-01-2014
Beste Holleman,
Kennelijk laat uw stiefmoeder onder die voorwaarde haar erfenis na en die wens moet worden uitgevoerd als dat niet tot onoverkomelijke en onevenredige problemen leidt. Het moet wel uitvoerbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teetje, 03-01-2014 10:16 #109
Vraagje. Mijn ouders zijn beide overleden, moeder eerst, paar maanden later vader. Ik ben met betrekking tot mijn moeders erfenis onterfd en m.b.t. mijn vaders erfenis wel erfgenaam. mijn broer is echter in beide erfgenaam en executeur. ik heb geen goede band met mijn broer en heb het gevoel dat de notaris en hij alles lopen te vertragen. daarnaast ben ik het niet eens met de berekening van de legitieme portie en erfdeel. wat kan ik doen? naar de rechter? en kan ik dit dan in een rechtszaak behandelen of moet ik er twee beginnen omdat het om verschillende erfenissen gaat? Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Teetje,
1. De twee erfenissen zijn twee aparte zaken die wel samenkomen omdat uw vader vlak na uw moeder is overleden, zeker als uw vader ook een deel van uw moeder heeft geërfd. In dat geval zal zeer waarschijnlijk niet tweemaal erfbelasting moeten worden betaald.
2. De executeur moet op uw vragen volledige openheid van zaken verschaffen en als u het met zijn berekening niet eens bent, kunt u dat het beste op papier kenbaar maken. Loopt u hierin vast, dan kunt u naar de kantonrechter gaan. Of dan van twee zaken sprake is voor de kantonrechter is nog maar de vraag want in beide gevallen hebben we dezelfde executeur en de erfenissen zullen met elkaar verweven zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 18-12-2013 19:32 #108
Geachte heer/mevrouw,
Wij hebben als erfgenamen (4 kinderen van een laatst overleden ouder) een notaris de volmacht gegeven over de erfafhandeling.
Nu zijn we op het punt beland dat we een voorschot krijgen op de erfenis van onze moeder en daarvoor hebben we een formulier moeten ondertekenen en invullen met de bankgegevens en dat we akkoord gaan met dit voorschot. De notaris geeft echter aan dat hij pas tot uitbetaling kan overgaan als alle 4 de formulieren door de erfgenamen ondertekend retour zijn gekomen.
Ik vraag me af of de notaris moet wachten met het uitbetalen van dit voorschot tot hij alle ondertekende formulieren heeft ontvangen. Als wij elk afzonderlijk hebben getekend kan hij toch afzonderlijke tot uitbetaling overgaan? Wij hebben allen de erfenis zuiver aanvaart.
Ik dank u alvast hartelijk voor uw hulp. Reactie infoteur, 19-12-2013
Geachte Karin,
Als in het formulier staat dat de vier erfgenamen akkoord zijn, moet de notaris op de daadwerkelijke bevestiging daarvan wachten. Ik vermoed ook dat u bij ondertekening met meer akkoord gaat dan het voorschot alleen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fra, 06-12-2013 12:54 #107
Hallo
Ik ben aangesteld om de erfenis te regelen nu zou ik graag willen weten vanaf welke datum ik bank afschriften van de overledene ik moet kopiëren om te overleggen met de andere erfgenamen?

gr fra Reactie infoteur, 06-12-2013
Beste Fra,
1. U moet ervoor zorgen dat u zelf voldoende inzicht hebt in de financiële situatie en houdt daar een klein dossier van bij die men desgevraagd kan inzien. U hoeft echt niet alles voor iedereen te kopiëren.
2. Vaak zijn bankafschriften online bij de bank in te zien en opvraagbaar.
3. Draai in ieder geval de bankafschriften uit in het jaar van overlijden uit en kijk of er jaaroverzichten zijn bij de bank. Zo ja, dan zou ik die jaaroverzichten van de aflopen vijf jaar nemen. Als uit die jaaroverzichten geen rare dingen komen (enorme daling of stijging) zou ik de dagelijkse afschriften beperken tot twee jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fra, 06-12-2013 11:54 #106
Mijn vraag is dat als je gemachtigd ben om het nalatenschap af te handelen van af welke datum je bankafschriften moet kopiëren voor de andere erfgenamen om te overleggen?

bv dank Reactie infoteur, 06-12-2013
Beste Fra,
1. U moet ervoor zorgen dat u zelf voldoende inzicht hebt in de financiële situatie en houdt daar een klein dossier van bij die men desgevraagd kan inzien. U hoeft echt niet alles voor iedereen te kopiëren.
2. Vaak zijn bankafschriften online bij de bank in te zien en opvraagbaar.
3. Draai in ieder geval de bankafschriften uit in het jaar van overlijden uit en kijk of er jaaroverzichten zijn bij de bank. Zo ja, dan zou ik die jaaroverzichten van de aflopen vijf jaar nemen. Als uit die jaaroverzichten geen rare dingen komen (enorme daling of stijging) zou ik de dagelijkse afschriften beperken tot twee jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. de W., 20-11-2013 18:58 #105
Hallo, hierbij een vraag over mijn moeder! Als mijn moeder komt te overlijden en heeft nog een bedrag van ik zeg maar 150000 euro op de bank staan. Wij zijn met 3 kinderen. Gaat de belastingdienst er ook nog vandoor met een bedrag wat op de rekening staat of wordt dat bedrag gewoon in 3en verdeeld?!
Ik had iets gehoord van 30 of 40% belasting… Is dat waar!
Mvg A de W Reactie infoteur, 21-11-2013
Hallo A. de W.,
De 150.000 euro wordt in 3en verdeeld en boven de vrijstelling die u ieder hebt (19.535 euro) betaalt u ieder 10% belasting:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-2007-2013-2014-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tijs, 17-11-2013 12:54 #104
Wij zijn druk bezig alle zaken te regelen rond het overlijden van mijn schoonvader.
Er zitten veel haken en ogen aan de zaak. Mijn vr is geen erkend kind van hem, net als haar biologische broer. Daarnaast zijn er 2 erkende zonen.
Er is een testament boven water gekomenna meer dan een maand na overlijden.
Hierin staan mijn vr en haar biologische broer als erfgenamen.

De beide erkende kinderen maken gebruik van de bankrekening van hun vader en betalen daar benzinegeld voor het rijden naar de woonplaats van hun vader van. Ook is in de eerste weken, nog voor het testament bekend was, het huis van de overledene uitgeruimd en zijn meubelen en andere zaken naar de stort gebracht. Ook hebben de erkende en niet erkende kinderen persoonlijke goederen uit het huis meegenomen.

In de eerste weken na overlijden werd er gedacht dat er ergens nog vermogen was van de overledene. Nu blijkt dat er een lening loopt bij de stadbank.
We komen er nu niet uit wat de gevolgen zijn voor mijn vr. Wie zijn er erfgenaam en wie is er verantwoordelijk voor de afhandeling van de goederen en schulden? Reactie infoteur, 17-11-2013
Beste Tijs,
Een niet erkend kind kan via een testament legataris zijn van de biologische vader of moeder. De legataris heeft daarmee een vordering op de wettelijke erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Magda M., 14-11-2013 10:16 #103
Beste Zeemeeuw,
Graag een antwoord op het volgende aub:
Na 30j geen kontakt meer gehad te hebben met mij broer is die nu overleden. De politie is dat mij komen meedelen, aangezien ik het enige naaste familielid ben dat nog in leven is. De politie vroeg mij of ik de begrafenis ging regelen of ik het in handen van het OCMW gaf. Ik heb voor het laatste gekozen… maar nu heb ik schrik dat het OCMW de rekeningen van het ziekenhuis en gegrafeniskosten, alsook eventuele schulden nog aan mij zou kunnen doorrekenen. Moet ik nu al mijn ergernis weigeren bij de rechtbank van het arrondissement waar hij woonde of kan ik gerust wachten tot een notaris of het OCMW kontakt met mij opneemt?
Ik kijk alvast uit naar uw antwoord.
Bij voorbaat dank
Magda Reactie infoteur, 14-11-2013
Beste Magda M,
1. Als u enig erfgenaam bent, kan het OCMW de kosten op u verhalen.
2. Het veiligste is het om naar een gerechtshof te gaan, want wie weet welke rekeningen er nog meer liggen. Anderzijds kan deze persoon ook een fortuin hebben gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. A. de Bruin, 17-10-2013 23:25 #102
Beste Zeemeeuw,
Helaas ben ik door omstandigheden niet eerder in de gelegenheid geweest U eerder te bedanken voor Uw snelle reactie op mijn bericht van 2 oktober jl.
Uw reactie heeft ons zeker een stap verder gebracht in de overweging om verdere stappen te ondernemen om de handelingen van mijn broer te stoppen.
Zelf zitten wij te denken om naar de rechter te stappen. Wij hebben contact gehad met de notaris waar het testament is opgemaakt echter verwijzen zij ons weer naar de notaris welke in opdracht van mijn broer de verklaring van erfrecht heeft opgemaakt. Zij stellen ook voor om deze notaris eventueel in te schakelen als mediator. Omdat mijn broer hier tevens een erfenis aan het regelen welke hij enkele maanden ontving voor overlijden van mijn moeder lijkt ons dit geen goed idee. Wij zijn van mening dat ook de notaris onpartijdig moet zijn.

Nogmaals hartelijk dank voor Uw informatie.
Met vriendelijke groet,
W.A. de Bruin Reactie infoteur, 18-10-2013
Beste W. A. de Bruin,
U hebt volstrekt gelijk als u zegt dat u voldoende vertrouwen in de keuze van de mediator moet hebben, anders heeft het weinig zin. Het is ook opvallend dat de notaris waar het testament is opgesteld u doorverwijst, want in beginsel moet hij of zij voor de afhandeling zorgen. Ik denk dat die de bui al ziet hangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Michiels, 14-10-2013 22:08 #101
Gaarne had ik een graag een antwoord op mijn vraag. Mijn zus (62 jaar) zonder beroep is op 26 januari van dit jaar weduwe geworden Haar man, mijn zwager is op 65-jarige leeftijd plots overleden. Ze hebben een kind, dat samenwoont in Nijmegen en is dus niet thuis en inmiddels bevallen van een zoon. Mijn zus heeft altijd bij mijn ouders thuis in het gezin gewerkt, zonder daar ooit door iemand betaald te zijn. Na het overlijden heeft de gemeente alle financiële gegevens opgeeist, mogen zij dit. Ze had wat spaargeld, omdat haar man geen groot pensioen had. Ze krijgt tot op heden geen uitkering van de gemeente, ze heeft een nabestaande pensioen van exact 100 euro netto en krijgt verder niets, wat is dit voor een regeling. Kunnen jullie mij adviseren wat te doen, want de spaarcentjes opmaken, waarvoor ze altijd zelf heel zuinig hebben geleefd. Ik vind dit zeer tegen de wet. als buitenlander krijg je alles als je in Holland binnenkomt en mijn zus moet daarvoor boeten.
graag een snel advies wat ik zou moet doen
groeten
Peter Michiels Reactie infoteur, 15-10-2013
Beste P. Michiels,
Voordat een gemeente tot het betalen van een uitkering overgaat (bijstandsuitkering) wil men weten wat de financiële situatie is. Of er inkomen is, spaargeld. Beide zaken kunnen leiden tot minder en soms geen bijstandsuitkering. Het beste kunt u gewoon de gegevens overleggen. Voor de voorwaarden verwijs ik naar het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2013-en-eigen-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christoff Vanannes, 14-10-2013 13:18 #100
Beste infoteur, Zeemeeuw,
Vriendelijk dank voor uw antwoorden en toelichting. Nog een vraagje: zijn er nog verplichtingen van de erfgenamen ten opzichte van de erfenis en/of de executeur als de executeur-taak is beëindigd? Reactie infoteur, 14-10-2013
Beste Christoff Vanannes,
1. Dan kunt u denken aan de belastingdienst: de belastingaangifte moet wel naar waarheid zijn ingevuld. Als de executeur fouten heeft gemaakt en alles alleen heeft ingevuld, is die als eerste aansprakelijk, maar zal men uiteindelijk ook bij u aankloppen. Als onder de aangifte ook jullie handtekening staat, ontstaat een gemengd beeld. Ook als uit zijn verslag blijkt dat er aperte onzin in staat die u zo kunt opmerken, wordt u mede aansprakelijk. Tot slot kan een verslag ter goedkeuring of ter informatie aan u zijn toegestuurd.
2. Primair is de executeur wettelijk aansprakelijk. Zie bijvoorbeeld het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/88570-wat-is-de-edelweissroute.html

3. De executeur heeft een wettelijke informatieplicht naar jullie toe en als hij jullie informatie vraagt die van belang is voor de afhandeling van de erfenis, zijn jullie gebonden om hem dat te geven.
4. Het feit dat de executeur zich heeft laten betalen, geeft overigens aan dat u ervan uit mocht gaan dat hij zijn taak serieus heeft opgepakt (nog los van de vraag of dat zo geweest is).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christoff, 10-10-2013 17:28 #99
Goedendag infoteur,

uit de afronding van de erfenis blijkt dat de excuteur de erevnrekening gebruikt heeft voor privédoelen door geld aan zichzelf te lenen, en door geld over te maken naar bedrijven voor aan hem geleverde diensten. Dat geld is/wordt ws netjes terug betaald, maar moet een andere erfgenaam dit accepteren van een tweesterren executeur? Is er een wets artikel voor?

Executeur heeft zijn honorarium afgeschreven nog vóór de beindiging van de werkzaamheden, want er moet nog een en ander verrekend worden. Lijkt me niet toegestaan, maar is hier een wetsartikel voor waarin het vastgelegd is?

Executeur heeft voorschotten uitbetaald zonder overleg met andere erfgenamen. Zelfde vraag: Voorziet de wet in een wetsartikel?

Welke gevolgen kan het gedrag hebben voor de executeur?

Het lijkt zinloos om de executeur te berispen, vandaar dus de vraag naar omschrijvingen in de wet en waar ik dat kan vinden.

Moet je hiervan nu aangifte doen? Als het onwettig is, blijven de andere erfgenamen dan in gebreke t.o.v. de wet als het niet gemeld wordt? Zijn er dan dus mogelijke gevolgen?

Is er ergens een standaard opstelling van een contract dat voor de verdeling gebruikt kan worden?

Vriendelijk dank bij voorbaat voor uw advies,
Christoff Vanannes Reactie infoteur, 11-10-2013
Beste Christoff,
1. Elke executeur, met hoeveel sterren dan ook, moet in ieder geval achteraf rekening en verantwoording afleggen.
2. Als u met twee sterren bedoeld dat de executeur een beheersexecuteur is, moet zo veel mogelijk van wat hij doet in overleg met de erfgenamen plaats vinden. Geld gebruiken voor privé doeleinden mag niet zonder jullie toestemming (en testament) en is zeer laakbaar (bw 4 art 144 e.v.). Zo wie zo is niets wat ten nadele van de afwikkeling van de nalatenschap is, toegestaan.
3. Als het testament niet anders bepaalt, heeft een executeur recht op 1% van het netto vermogen op de sterfdag, maar die vergoeding is pas in zijn geheel aan de orde als de taken goed zijn uitgevoerd en zijn beëindigd.
4. Bent u het niet eens met wat de executeur heeft gedaan, dan zou ik zeker schriftelijk bezwaar maken. Bent u benadeeld, dan kunt u ook naar de kantonrechter stappen en staat u natuurlijk veel sterker als u kunt aantonen wat er is gebeurd en bezwaar hebt gemaakt zodra u op de hoogte werd gesteld.
5. U hoeft dus ook niet akkoord te gaan met het verzoek tot beëindiging uit eigen beweging van de executeur, als naar uw mening van een correcte afwikkeling geen sprake is. Gaat u daarmee wel akkoord, dan gaan de erfgenamen ook akkoord met de eventuele fouten die gemaakt zijn.
6. Ik zou ook de aangifte erfbelasting goed in de gaten houden (is die al definitief en juist ingevuld?). Denk ook aan de aangifte inkomstenbelasting van de overledene.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. A. de Bruin, 02-10-2013 14:48 #98
Mijn moeder is recent overleden. Mijn vader was al overleden. Er is een testament echter geen executeur. Kort na de begrafenis heeft een van mijn broers mij medegedeeld de erfenis als executeur te gaan regelen bij een notaris van zijn keuze. Heb aangegeven hier niet mee eens te zijn en dat dit in overleg moet met alle kinderen. Hier wilde hij niets van weten. Ook de bankzaken en verzekeringen is hij op eigen houtje gaan regelen en overal het verhaal neergelegd dat hij als executeur de zaken af ging handelen. De begrafenis onderneming had hij ook al met zijn partner bepaald en ingelicht zonder overleg. Hier heeft hij zich als opdrachtgever voorgesteld terwijl wij in de waan waren dat hij contactpersoon was. Doordat wij emotioneel met het overlijden van moeder bezig waren hebben wij vwb de begrafenisonderneming niet ingegrepen. Hier stonden wij niet bij stil. Nu wij verder zijn is gebleken dat hij ons een volmacht wilde laten tekenen, wat niet gebeurd is. Heeft hij de Rabobank opdracht gegeven de begrafenisonderneming te betalen. Afschriften zijn achter gehouden en facturen begrafenisonderneming nooit overlegd. Na ruim een half jaar zijn wij zelf naar de begrafenisonderneming gestapt en kwam uit de factuur nog niet betaald had hoeven daar dit een prijsopgave was. Nacalculatie viel lager uit en dit bedrag heeft hij op zijn priverekening over laten maken. Wij zijn hier nooit en te nimmer over geïnformeerd. Wij zijn zelf naar de bank gestapt en zijn van mening dat de bank nooit deze kosten had mogen betalen zonder overleg met alle erfgenamen. Op dat moment was de verklaring van erfrecht nog niet binnen. De bank zegt dit te kunnen doen en dat in principe iedereen die factuur voor betaling aan zou kunnen bieden en dat zij die dan ook zouden betalen. Hier kan ik met mijn verstand niet bij. Zij hebben mijn broer de mogelijkheid geboden geld uit de erfenis te onttrekken zonder medeweten van overig erfgenamen. Waren wij hier niet achteraan gegaan dan hadden wij dit nooit geweten. Inkomstenbelasting worden wij buiten gehouden. Op vragen of dit binnen is kregen wij telkens nee te horen. Belastingdienst heeft al 3 x bevestigd dat deze verstuurd zijn naar contactpersoon, mijn broer, die niet kon wachten om zijn adres als contactadres op te geven bij de belasting. Mutatie doorgevoerd volgens de belastingdienst op dag begrafenis moeder. Waarschijnlijk onjuist bedrag opgevoerd bij inkomstenbelasting wat wij niet mochten weten en daarom geen inzage kregen. Tevens worden eigendommen van andere familieleden al geruime tijd achtergehouden en niet teruggegeven. Dit is nog maar een greep uit alle voorvallen buiten pestgedrag, intimidatie, bemoeienissen schoonfamilie, leugens etc. en vraag ik mij af:
Mag de Rabobank zomaar de rekening van de begrafenisonderneming betalen zonder goedkeuring van alle erfgenamen en kopie facturen begrafenis?
Kan een van de erfgenamen zomaar als executeur te werk gaan zonder volmacht?
Wat is het nut van een testament? Kom op dit forum een paar keer tegen dat men een verklaring van erfrecht geldklopperij vindt. In dit geval lijkt dit ook te gelden voor het opstellen van een testament.

U kunt begrijpen dat wij zo langzamerhand niet meer weten wat weg is en wat niet ondanks het feit dat wij alles zoveel mogelijk in kaart hebben gebracht.

Alvast hartelijk dank voor Uw reactie,
Met vriendelijke groet,
W.A. de Bruin Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste W. A. de Bruin,
1. Uw broer zit fout: wat hij doet is niet toegestaan als hij niet kan aantonen dat hij per testament is benoemd dan wel (als er geen testament is) met toestemming van alle erfgenamen optreedt. Zo is de wet.
2. De bank heeft ongetwijfeld te goeder trouw gehandeld, maar zit ook fout. Hier was een verklaring van erfrecht nodig.
3. De belastingdienst stuurt wel vaker een aangiftebiljet naar de contactpersoon en als die van alles invult wat niet met jullie instemming is, is dat fraude.
4. Het beste benadert u de notaris waar het testament werd opgesteld om maatregelen te treffen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 27-09-2013 22:01 #97
Geachte heer, mevrouw Zeemeeuw,

Als ik als executeur geen volledig inzicht heb op de bankrekeningen (en tegoeden die daarop staan) die de overledene mogelijk bij één of meerdere banken in Nederland aanhield, hoe kan ik hier dan achter komen?

Zelf zat ik te denken aan om dit via de Belastingdienst te achterhalen; de banken moeten immers elk jaar de tegoeden van hun klanten renseigneren i.v.m. de Belastingaangifte. Sinds dit jaar zien alle Belastingplichtigen in hun Vooringevulde Aangifte (VIA) een overzicht van alle bancaire tegoeden op hun naam incl. bankrekeningnummer. De vraag is nu: Kan je als erfgenaam/ executeur nog inzicht krijgen in de laatste Belastingaangifte van de overledene?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord,
met vriendelijke groet,
Marc Reactie infoteur, 28-09-2013
Geachte Marc,
Als u het bsn nummer van de overledene hebt en het overlijden niet te lang geleden is, kunt u dit via de digitale belastingaangifte nog downloaden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abo D', 25-09-2013 10:01 #96
Samen met mijn moeder heb ik een en of rekening. Na haar overlijden heb ik betalingen en verdere bankzaken geregeld. Uitvaartkosten, nog nabetalingen. Wat ervan overbleef heb ik met mijn verdere familie verdeeld. Dit in goede harmonie. De rekening, bij de AbnAmro, wilde ik nu opheffen. De bank informeerde mij dat dit alleen mogelijk was alleen als ik een verklaring van erfrecht kon afleggen. Terzijde: er is geen testament opgemaakt. Vraag: Is dit terecht? Of is er geen andere mogelijkheid?
Graag zie ik hier een antwoord op. Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 25-09-2013
Beste Abo D',
Meestal vraagt een bank om een verklaring van erfrecht, maar soms volstaat een ondertekende machtiging van de andere erfgenamen of gaat u gezamenlijk naar de balie. Bovendien zijn de regels recent wat versoepeld, ondermeer als er niet teveel geld op de rekening staat:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther Bos, 08-09-2013 16:47 #95
Mij moeder is op 8-8-2011 overleden ten gevolgen van kanker. Mij moeder leefde toen samen met haar vriend. Mij eigen vader die overleed in 1970 ik was nog heel klein. Ik heb nog 2 twee zussen. Met een zus heb ik heel goed contact. Met mij oudste zus is het contact heel slecht zelf heel eng. Ik heb meer als 10 jaar geen contact met haar gehad. Toen mij moeder zieker en zieker werd kwamen we elkaar weer tegen. Ik was er niet blij mee en mij andere zus ook niet. Zij had ook geen contact meer met haar door ruzies en bedreigingen. Zelf met de woorden wat ze zij ik verklaar je dood. En dit zegt ze nog vaak. Dit maakt ons heel bang. Nu dat onze moeder is overleden regelt zij alles belastingdienst en de bankzaken. Wij weten dat ons moeder alles had geregeld ook haar begrafenis en de kosten. Onze moeder zei ook altijd jullie hoeven geen zorgen te maken als is geregeld. Ja dat dachten maar het woord notaris werd nooit gesproken. En nu regelt mij oudere zus. Ze is zelf getrouwd maar wij hebben het gevoel dat haar man van niks weet hoe ze naar ons schrijft. Als ze een E-mail naar ons schrijf doet ze dat heel vroeg en als je de E-mail leest staan daar hele nare woorden zelf weer met bedreigingen erin. Als je het leest wordt je bang doods bang.
Onze oudere zus die schreef in een mail dat onze moeder schulden had bij de belastingdienst Zorg toeslag en alleen staande korting. En dat het bedrag hoog is en dat wij als erfgenamen de kosten mee moeten betalen. Wij hebben inmiddels telefonische contact gehad met de belastingdienst en we kregen te horen dat er geen schulden zijn is. Jullie moeder heeft nooit schulden gehad. En er is helemaal geen brief naar jullie oudere zus gestuurd. En dat jullie moeten tekenen voor de kosten. Dus wij vinden dit heel vreemd. Wij denken dat onze oudere zus ons geld wil af pikken die wij van onze moeder hebben gekregen. Wij hebben ook naar de bank gebeld om te vragen of ze daar ook schulden had op staan en dat was ook niet. Vandaag kregen wij weer een bedreigende E-mail van mij oudere zus weer met een hoge en een bedreigde toon. Onze vraag wat moeten wij nu doen. En kunnen wij de erfenis weigeren? Hoe kunnen wij zorgen dat ze ons niet meer lastig valt. Zijn er bureaus die ons kunnen helpen. Of is dit al een advocaten kwestie aan het worden? Is zij al strafbaar dat ze ons lastig valt? Kunt u ons tips geven wat wij moeten doen welke stappen wij moeten onder nemen en hoe kan je een erfenis weigeren. Zijn er nog meer mensen die zo lastig gevallen word na het overlijden van een familie lid. WIJ ZIJN ECHT DOOD BANG. EEN WOORD KUNNEN WIJ NOG ZEGGEN IS HELP EN NOG EENS HELP!
Al vast bedankt. Reactie infoteur, 09-09-2013
Beste Esther Bos,
1. Als er geen testament is waarin dat zo is bepaald, snap ik niet waarom uw zus denkt de erfenis en bankzaken te moeten doen: ze mag dat alleen met jullie toestemming.
2. Zonder jullie toestemming mag ze ook niet namens jullie belastingaangifte doen.
3. Voor het weigeren van de erfenis (verwerpen) is het te laat, want u moet binnen drie maanden na het overlijden een keuze maken.
4. Het beste lijkt het me dat een ander de erfenis afwikkelt en u dit uw zus schriftelijk laat weten. Laat haar ook weten dat ze moet ophouden met dreigen en stalken omdat u anders aangifte zult doen bij de politie.
5. Desnoods gaat u naar de kantonrechter, omdat ook niet kan worden uitgesloten dat u bij haar verdeling van de erfenis en aanpak van de bankzaken wordt benadeeld. Nogmaals, ik snap niet waarom de bank haar de bankzaken laat doen zonder jullie toestemming. Daar is normaliter een verklaring van erfrecht voor nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. J. Langenakker, 01-09-2013 21:21 #94
Mijn schoonvader is 1,5 jaar geleden in een verzorgingstehuis terecht gekomen vanwege een hersenbloeding. Feit is dat hij niet meer thuis komt omdat hij niet meer in staat is om zelfstandig te functioneren. Nu woonde hij bij zijn vriendin en omdat wij het vermoeden hebben dat zij al zijn geld opmaakt (zij wil ons nergens inzage in geven) hebben wij bewindvoering en mentorschap aangevraagd en gekregen onlangs. Nu is onze vraag: als zij nog steeds niets wil overhandigen aan ons wat kunnen wij hier aan doen, en als blijkt dat inderdaad zijn geld op is gegaan voor haar prive activiteiten/doeleinden kunnen wij dan nog wat terug halen. Ze is nu al te beroerd om zelfs de kapper voor hem te betalen. Wij hebben helemaal niks ook geen paspoort e.d. Reactie infoteur, 02-09-2013
Beste W. J. Langenakker,
1. Bij een toewijzing van de bewindvoering is belangrijk hoeveel bevoegdheden de rechter u heeft gegeven:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

2. Als de vriendin zijn rekening of passen gebruikt, kunt u naar de bank gaan om dit stop te zetten.
3. U kunt de bank vragen rekeningen en passen voorlopig te blokkeren.
4. Als de vriendin aantoonbaar geen toestemming heeft gehad om het geld op te maken, is sprake van diefstal en kunt u aangifte doen bij de politie.
5. Vraag de bank de afschriften van de rekening op uw adres te bezorgen.
6. Vraag de bank om een digitale toegang tot de rekeningen zodat u ook voor een aantal maanden en jaren geleden kunt zien waar het geld heen is gegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingeborg, 19-08-2013 10:25 #93
Mijn moeder is eind 1999 overleden. Eind 2001 is de definitieve afronding geweest bij de notaris. Er was een testament ( langstlevede ) op grond van een "in gemeenschap van goederen" huwelijk. In haar testament liet mijn moeder haar nalatenschap na aan mijn vader en mijn broer, zus, en mij. Er is een akte van verdeling opgemaakt waarbij vruchtgebruik is vastgesteld en een enkelvoudige rente daarover. Mijn broer, zus en ik zijn hypotheeknemer geworden van het ouderlijk huis voor het bedrag dat onze nalatenschap vormde. Dit bedrag was grotendeels bepaald door de geschatte waarde van het ouderlijk huis. Twee maanden later was het huis verkocht voor 50% meer dan het bedrag waarover ons erfdeel was berekend. Mijn vader heeft ons daar nooit over geinformeerd en is overgegaan tot uitbetaling (3 maanden later) van ons erfdeel berekend over de geschatte waarde. Is dit correct? Reactie infoteur, 19-08-2013
Beste Ingeborg,
1. Of dit correct is, hangt af van het testament van uw moeder en van wat er in de akte van verdeling staat. Bent u mede-eigenaar van de woning geworden?
2. Zo zal de geschatte waarde zijn bepaald op basis van het vruchtgebruik, terwijl de waarde van het volle eigendom bij verkoop een stuk hoger is.
3. Gebruikelijk is dat bij verkoop de waarde van het vruchtgebruik ook in de verdeling komt, maar als ik u goed begrijp, bent u hypotheeknemer (verschaffer van hypotheek) geworden en geen mede-eigenaar van het huis. In dat geval hebt u recht op de teruggave van de lening en niet op de meerwaarde van de woning (tenzij anders is bepaald).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 07-08-2013 20:37 #92
Volgende probleem: vader overleden in 2001 en staat nog steeds op en/of rekening ING bij moeder. Zus zou dit regelen maar is in diezelfde week plotseling overleden. Daarna nog vaak gebeld maar uiteindelijk is niets doorgevoerd en hadden ook een flinke klap te verwerken. Moeder inmiddels 79 en zou dit dolgraag opgelost zien. Wat moeten wij doen? (er is geen huizenbezit ed ) Reactie infoteur, 08-08-2013
Beste J,
Het beste kan uw moeder of een door haar gemachtigde een kantoor van de ING bank binnen gaan en het daar ter plekke regelen. Identificatie mee, ondertekende machtiging mee, bewijs van overlijden mee. Als de bank extra vragen heeft, hoort u dat aan de balie. In de praktijk werkt deze methode het snelste.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 22-07-2013 23:11 #91
Beste,
Als er 3 erfgenamen zijn. Moeten die drie erfgenamen dan alle drie tekenen of akkoord zij als er geld van de rekening van de overledene wordt gehaald? Reactie infoteur, 23-07-2013
Beste Anna,
De drie erfgenamen moeten wel akkoord zijn met de afschrijvingen van een rekening. Dit kan ook geregeld worden door bijvoorbeeld één persoon te machtigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mc, 04-07-2013 00:19 #90
Beste,
Waar kan men de rekeninguittreksels van een overledene opvragen?
En wat zijn de kosten hiervan?

Dank bij voorbaat voor uw antwoord.
Mc Reactie infoteur, 04-07-2013
Beste Mc,
1. Als u toegang tot de rekening hebt, zijn de gegevens meestal eenvoudig online op te halen.
2. Als u geen toegang hebt tot de rekening en er meerdere erfgenamen zijn, zal de bank om een verklaring van erfrecht vragen voordat u de gegevens kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lenie van Venrooij, 03-07-2013 15:59 #89
Hallo mijn moeder en zus hebben e/o rekening. Mijn moeder is overleden, kan ik nu ook aanspraak maken op die bankrekening? Reactie infoteur, 03-07-2013
Hallo Lenie van Venrooij,
1. Het geld dat u op de rekening gestort hebt, is van u en de rest is onderdeel van de erfenis.
2. Het rekeningnummer kan bewaard blijven, maar u zult de komende tijd wel aan de bank moeten doorgeven dat uw moeder inmiddels helaas is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hugo Jansen, 30-06-2013 20:31 #88
Samen met mijn broers ben ik erfgenaam van een oom van mij. Hij is in 1995 overleden. De zussen van mijn oom waren eerst de vruchtgebruikers van de erfenis. Nu zijn zij overleden. Één broer van mij is executeur. Nu is er onduidelijkheid over het executeursloon. De executeur claimt 2,5% van de waarde van de erfenis op dit moment. Ik meen dat het slechts 1% is. Mijn vraag is wie heeft er gelijk en van welke waarde moet je het percentage nemen? Reactie infoteur, 01-07-2013
Beste Hugo Jansen,
1. Soms wordt in het testament ook aangegeven of er een beloning voor de executeur is en hoeveel dat bedraagt. Als erfgenamen gezamenlijk een executeur kiezen, wordt meestal ook afgesproken wat de beloning zal zijn.
2. Het wettelijk loon waar een executeur in andere gevallen recht op heeft, is 1% van de waarde van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 23-06-2013 00:40 #87
Veel niet complete informatie: bij schulden spreekt men altijd over de schulden van erflater die de erfgenaam of executeur moet afhandelen
Maar wat te doen wanneer de erfgenaam schulden heeft, een erfenis krijgt maar haar/zijn schulden niet wil betalen uit de erfenis? Kan de schuldeiser zijn geld vorderen bij de executeur voordat erfgenaam het weer heeft opgemaakt of weggesluisd? Dit is een toenemend probleem gezien de crisis in NL. Dus concreet
is de vraag of de executeur ook aangesproken kan worden op de schulden van erfgenaam voor dat zij/hij dit heeft weggesluisd. Beslag op erfenis? Reactie infoteur, 23-06-2013
Beste Jack,
1. Een executeur afwikkelingbewindvoerder handelt namens de erfgenamen.
2. De executeur heeft de wettelijke taak de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. Hij mag daartoe ook goederen uit de nalatenschap verkopen. Ook is na drie maanden een beslag op de erfenis mogelijk.
3. Een erfgenaam is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn aandeel in de erfenis. Een executeur moet altijd verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden en is aansprakelijk voor wat hij wel of juist niet gedaan heeft. Dit tot aan de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 19-06-2013 02:30 #86
Hallo, mijn schoonvader heeft onlangs zelfmoord gepleegd, en er zijn vreemde zaken naar boven gekomen, de vreemdste voor ons is de overboeking van 25.000 naar een niet bestaand rekeningnummer van een niet bestaand notariskantoor. Is het aannemelijk dat dit een grove fout is of riekt dit meer naar oplichting en fraude? Dit is ongeveer 1 jaar geleden gebeurd en volgens de bank is hier niets meer aan te doen, het rekeningnummer heeft volgens hun nooit bestaan. Bestaat er een manier om dit op te helderen? Al is het niet voor het geld is het wel voor de waarheid achter dit spookgeld! Mvg Reactie infoteur, 19-06-2013
Hallo Angelique,
Als het rekeningnummer nooit heeft bestaan, zou ook het geld niet weg mogen zijn maar op een tussenrekening van de bank kunnen staan. De bank kan dit zeker ophelderen en wellicht kan de Nederlandsche Bank u verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evy, 25-05-2013 23:35 #85
Een paar maanden geleden is mijn biologische vader overleden, met wie ik geen contact meer had. Ik heb niets gehoord van een notaris of wat dan ook over een eventuele erfenis. Maar nu heb ik van de woonstichting van mijn vader een rekening gekregen van ruim 30.000 euro. Kan dit? Reactie infoteur, 26-05-2013
Beste Evy,
1. De woonstichtichting heeft u kennelijk gevonden en ziet u als erfgenaam en een erfgenaam neemt samen met de andere erfgenamen in de regel ook de schulden over, of ze worden uit de nalatenschap betaald.
2. De vraag is of er een testament is opgesteld en of u niet onterfd bent.
3. Wettelijk gezien hebt u drie maanden de tijd om een erfenis te verwerpen.
4. Het beste is toch om nu bij een notaris binnen te stappen en om opheldering te vragen. Een willekeurige notaris kan immers nagaan of er een testament is opgesteld en wat dat voor u betekent:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. V. L., 23-05-2013 08:17 #84
Beste

Mijn grootmoeder is in januari overleden, mijn vader en zijn broer zijn ook reeds overleden en er is nog 1 zoon over. Als erfgenaam heb ik de uittreksels van de laatste 18 maanden opgevraagd omdat we een gevoel hadden dat iets niet juist was. Wij worden ook niet betrokken in de regeling voor het appartement, betalingen, … Wat blijkt nu dat 2 weken voor het overlijden 25500€ is overgeschreven naar mijn oom zijn rekening en een week voor het overlijden opnieuw 12000€ naar zijn rekening. Hij had na het overlijden van mijn vader volmacht over de rekening omdat ze niets meer zelf kon. Op het ogenblik van de laatste overschrijving lag mijn grootmoeder reeds in het ziekenhuis!
Wat kunnen wij hier aan doen?

Alvast bedankt voor uw reactie
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 23-05-2013
Beste M.V.L.,
1. Wie wikkelt de erfenis af, u of een notaris dan wel een ander? Bij die persoon kunt u het beste z.s.m. deze onrechtmatige overboekingen (daar ga ik maar van uit) schriftelijk melden met het verzoek de bedragen terug te vorderen.
2. Dit kan zo ver gaan dat u (als u zeker bent) aangifte doet bij de politie, een incassobureau en deurwaarder inschakelt om aan uw geld te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. P., 11-05-2013 10:07 #83
Beste Zeemeeuw;
Bedankt voor uw snelle reactie;
Momenteel is er al een rechtszaak gestart echter stiefvader werkt totaal nergens aan mee. Tevoren heb ik al meermaals gepoogd om het op een normale wijze op te lossen echter zonder enig resultaat. Nu heeft stiefvader als bewijsstuk 3 lege spaarrekeningoverzichten ingebracht en ben ik er mij zeker van dat er, als eerder vermeld, meerdere buitenlandse rekeningen zijn met aan zienlijke bedragen.
De vraagstelling is dan ook hoe dit op te dekken aangezien stiefvader iedere medewerking weigert. Dus met andere woorden wat zijn de mogelijkheden dan wel de wie heeft de bevoegdheden om in te zien of en waar stiefvader de voornoemde bankrekeningen heeft. In uw antwoord dd 10/05/2013 is mij dat niet geheel duidelijk geworden.

Alvast bedankt voor uw moeite en met vriendelijke groet,
R.P Reactie infoteur, 11-05-2013
Beste R.P.,
Een rechter kan daartoe de opdracht geven, de FIOD kan er achteraan gaan. Dan helpt het wel als u uw vermoeden ook kunt onderbouwen (gelijk hebben is helaas niet hetzelfde als gelijk krijgen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. P., 10-05-2013 08:25 #82
Beste…
Mijn moeder overleed in 2008 en stiefvader had het vruchtgebruik (zonder de verplichting tot zekerheidstelling). Stiefvader is opnieuw in het huwelijk getreden waarbij, conform het testament, het vruchtgebruik en de vrijstelling tot zekerheidstelling is vervallen. Stiefvader geeft aan de gehele erfenis gesoupeerd te hebben echter weet ik met zekerheid dat er Duitse en Belgische bankrekeningen zijn waarop aanzienlijke bedragen staan. Stiefvader wil nergens aan meewerken en toont enkel 2 lege Nederlandse spaarrekeningen.
De vraag is dan ook op welke wijze de buitenlandse rekeningen opgedekt kunnen worden.
Met vriendelijke groet.
R.P Reactie infoteur, 10-05-2013
Beste R.P.,
U kunt uw deel opeisen bij stiefvader en zonodig een deurwaarder sturen. Die achterhaalt wel wat stiefvader nog in kas heeft. Een beetje druk zetten, kan dan wel helpen. Het is wel jammer dat het zo moet, maar u hebt recht op uw geld. Uiteindelijk kunt u naar de kantonrechter die stiefvader onder ede zal verhoren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Munster, 27-04-2013 12:00 #81
Goede morgen, Mijn broer heeft geld gestolen van mijn inmiddels overleden demente moeder, mag ik van de helft van het gestolen bedrag wettelijke rente vorderen van mijn broer? vriendelijke groet roland van munster Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste R. van Munster,
Een diefstal is niet echt een transactie waarop rente kan worden gevorderd, maar u kunt het natuurlijk wel proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmientje, 19-03-2013 11:47 #80
Goedendag

Heb u 1-11-2012 een vraag gesteld ivm veranderingen van naam bij ING. Na overlijden ex man. Dit is gebeurd na plotseling overlijden va ex man, hij heeft hier dan ook geen toestemming voor kunnen geven. Mijn vraag is nu kunnen mijn kinderen hier nog iets aan doen, volgens mij is hier toch fraude gepleegd, het probleem is dat het al 22 jaar geleden is.
Mvrgt Wilhelmientje Reactie infoteur, 19-03-2013
Goedendag Wilhelmientje,
Maar op 1-11-2012 gaf u aan dat uw man nog leefde toen de wijziging werd aangebracht. Als dat niet zo is, is het vreemd dat de bank daarmee akkoord is gegaan. Na 22 jaar is nog wel door u aan de bank aan te geven dat de wijziging plaats vond na zijn dood. De bank zal stellen dat e.e.a. verjaard is, maar als het bedrag de moeite waard was, zou ik toch de bank om een nader onderzoek vragen als ik u was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adri Niks, 14-03-2013 17:35 #79
Mijn moeder is 7 maart overleden. Ze erft van mijn oom ze heeft de handtekening nog gezet
het geld zou medio maart op de gezamenlijke rekening komen van hun samen. Hoe gaat het nu met de erfenis dan valt mijn vader er buiten Reactie infoteur, 15-03-2013
Beste Adri Niks,
1. Uw moeder heeft wettig geërfd van uw oom. Haar nalatenschap inclusief het deel van de oom wordt verdeeld onder haar erfgenamen. De oom kan hieraan per testament nog wel voorwaarden hebben verbonden, maar dat hoeft niet zo te zijn.
2. Als uw ouders waren getrouwd, heeft uw vader zeker rechten als langstlevende, nog los van de vraag of er een testament is opgesteld:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc;wouters, 07-03-2013 21:45 #78
Mij vader is 83 jaar en verwacht dra een erfenis (uitgesproken) en is in zijn laatste fase. Hebben het steeds gerekt. Er is deels al sucsessierechten op betaald door degene waar mijn vader moet van erven. Mocht hij nu sterven moeten de kinderen dan de rechten betalen welke hoger zijn dan degene mijn vader bij leven moest betalen? Als hij het nu ontvangt schenkt hij het onder zijn kinderen. Reactie infoteur, 08-03-2013
Beste Marc Wouters
Als degene die een erfenis ontvangt zelf binnen dertig dagen overlijdt, dan wordt de aanslag over de eerste erfenis geseponeerd. De erfgenamen nemen zijn plaats in qua bedrag en tarief:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M. Quix, 21-02-2013 16:30 #77
Hartelijk dank voor uw snelle reactie, Echter er is één onduidelijkheid. Ik begrijp uit uw reactie dat de 14.000 euro die mijn overleden nicht in 2006 van haar moeder georven heeft en op een aparte rekening staat dus niet naar de eventuele kinderen uit een eerder of later huwelijk van haar overleden vader gaat. Klopt dit?
Met vriendelijke groet
K.M. Quix Reactie infoteur, 21-02-2013
Beste K. M. Quix,
De andere broers en zussen zijn ook erfgenaam van het nagelaten vermogen van uw nicht, maar waren (ook niet met terugwerkende kracht) erfgenaam van de moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M. Quix, 21-02-2013 16:23 #76
Hartelijk dank voor uw snelle reactie, maar er is nog één onduidelijkheid. Toen mijn zus in 2006 overleed, ontving deze dochter, mijn nicht, 14.000 euro. Dit bedrag staat op een aparte rekening. Als ik u goed begrijp dan hebben de eventuele kinderen uit een eerder of later huwelijk van de vader geen recht op dit geld, omdat het georven is van haar moeder.
Klopt dit?
Met vriendelijke groet K.M. Quix Reactie infoteur, 21-02-2013
Beste K. M. Quix,
Ik begrijp de verwarring. De eventuele andere kinderen erven wel van uw nicht, maar orven terecht niet van de moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M. Quix, 21-02-2013 14:04 #75
De jongste dochter van mijn in 2006 overleden zuster is onlangs op 47 jarige leeftijd overleden. Zij laat +/- 2.000 euro na op haar lopende rekening. Zij heeft 14.000 euro op een andere rekening. Dit geld kwam uit de erfenis van haar overleden moeder. Haar broer en zus zijn de enige erfgenamen, maar de notaris die executeur is vermoedt dat hun vader uit een eerder en later huwelijk kinderen heeft. De vader kwam in 1956 vanuit Hongarije naar Nederland en zou in 2004 in Canada overleden zijn.
Het huwelijk van deze Hongaar en mijn zus is na drie jaar in 1965 ontbonden en daarna is er geen contact meer geweest. Om deze reden hebben de kinderen op een gegeven moment de achternaam van mijn zus gekregen. Om de kinderen uit een eerder of later huwelijk te vinden moet er een zoektocht opgezet worden, wat heel wat voeten in de aarde zal hebben en kosten met zich meebrengt. Hoever gaat de wet om bij een luttel bedrag alle nabestaanden op te sporen en hebben deze kinderen recht op een erfenis die van de moeder van de overledene was?. Reactie infoteur, 21-02-2013
Beste K. M. Quix,
1. De overleden vader en dus ook diens andere kinderen uit een eerder huwelijk hebben, als een testament niet anders bepaalt, sinds de scheiding in 1965 geen recht op de nalatenschap van uw overleden zus. Anderszijds hebben alle kinderen van de overleden vader wel recht op hun aandeel in zijn nalatenschap.
2. Alle erkende broers en zussen zijn bij het overlijden van de jongste dochter van de overleden zus wettelijk ergenaam van elkaar.
3. Een zoektocht wordt in de meeste gevallen pas ingezet als de erfenis lonend is. Bij een geringe erfenis kan met een korte zoektocht worden volstaan. Spreek dat af met de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 14-02-2013 20:56 #74
Beste,
In mei 2011 is mijn moeder overleden. Zij ontving maandelijks een klein pensioen vanuit Italië ( nog van mijn vader ). Nu blijkt dat aan haar in de periode van 01-01-2003/30-06-2009 teveel aan pensioen is uitbetaald. De Italiaanse instantie schijnt haar daarover in juni 2010 over te hebben aangeschreven, alwaar mijn moeder niet heeft op gereageerd. Nu heb ik begin deze week een brief ontvangen van deze instantie met het verzoek om het teveel uitbetaalde pensioen aan mijn moeder terug te betalen. Mijn vraag is: ZIj hebben een fout gemaakt in 2003, komen daar in 2010 pas achter. Ik kan nergens achterhalen of dit wel klopt. Kan dit zo maar? Reactie infoteur, 15-02-2013
Beste Mario,
Volgens mij bedraagt de verjaringstermijn in Italië hiervoor tien jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 07-01-2013 08:34 #73
Dank u,
Als we naar de winkel gaan voor voeding plus minus 150 a 200E per week geld dat lang haar rekening ook als bewijs? Moet ik het kasticket bijhouden? Als we naar de zee gaan en ze betaald een restaurant of betaald de huur voor 1 week is daar ook een bewijs nodig?
Mvg.d Reactie infoteur, 07-01-2013
Beste Jean,
Als u narigheid verwacht, is het het beste dat u zich daarop voorbereidt door zo veel mogelijk bewijzen te verzamelen. Elk bonnetje bewaren, lijkt wat overdreven, maar kan geen kwaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 06-01-2013 19:40 #72
Beste,
Dank u.
Nog een vraagje mijn moeder betaald de gas en elektriekt staat wel op mijn naam.
Hoe moet ik dat bewijzen?
De huur betaal ik eten betaal zij enz.
Hoe moet ik dat bewijzen of heeft dat geen belang?
En hoever gaan ze terug in tijd?
Mvg.d Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Jean,
1. Als het niet om grote bedragen gaat, hoeft u niet verder te gaan dan vijf jaar terug.
2. Maar het is gewoon goed om voorbereid te zijn op vervelende vragen voor het geval ze komen. Als uw moeder niet een hoog saldo op haar rekening heeft, zou ik daar een uitdraai van maken en als haar inkomsten beperkt zijn, is ook al gauw duidelijk dat ze geen grote schenkingen gedaan kan hebben de laatste tijd. Leg de afschriften ook apart op een plek dat ze straks niet zo maar kunnen verdwijnen.
3.Tot slot is via internetbankieren nog veel te achterhalen. Ik zou kijken hoe ver u terug kunt gaan, dat uitdraaien en bewaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 06-01-2013 12:40 #71
Beste,
Mijn moeder woont bij mij in.
Ze heeft geen huizen of geld juist een pensioen van 1050E per maand.
Ik heb volmacht van deze rekening heb nog 2 broers waar we geen contact bij hebben.
Kunnen deze nog voor problemmen zorgen voor later bv controle rekening wat ze met haar pensioen doet enz Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Jean,
1. Uw moeder mag bij leven doen wat ze wil met haar geld, ook u een volmacht geven.
2. Bij overlijden van uw moeder kan altijd gevraagd worden naar haar saldo en of er sprake geweest is van schenkingen tijdens haar leven. Daarom is het altijd verstandig om wel een soort van boekhouding bij te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dochter, 28-12-2012 14:09 #70
Geachte Zeemeeuw

Ik ben de i na jongste dochter van in totaal 5 kinderen. Ongeveer 7 jaar geleden heeft mijn moeder mij gevraagd om al haar zaken te behartigen. Dit hebben we nooit officieel laten vast leggen. Het is altijd goed gegaan. Mijn moeder heeft 2 tia's gehad en haar korte termijn geheugen is hierdoor weg. Ze wilde nooit dat mijn oudste zus enige kennis had of kreeg van haar financiële zaken. Met 1 oudere broer had ze geen kontakt, maar deze wist wel dat ik haar zeken behartigde. De andere broer en zus vonden dit prima. Nu is deze oudste zus altijd jaloers geweest op alles van en met mij. Om een lang verhaal kort te maken heeft mijn zus de brievenbussleutel kunnen bemachtigen en neemt de post van mijn moeder mee. Ze heeft mijn moeder ook zover gekregen dat zij via een Notaris de zaken van mijn moeder regels. Mijn vader (ouders waren al lang gescheiden) is in mei gestorven en mijn moeder heeft daar sedert juni nabestaanden pensioen van. Ik en mijn andere broer en zus weten niet hoeveel dat is. Zij wil dat niet zeggen. Bij het ABP zeggen zij dat zij dat niet mogen afgeven. Ik kan dus niet mer normaal zaken regelen van mijn moeder daar ik geen inzicht meer heb over haar gehele financiele situatie. Mijn zus en broer en ik zijn nu bang dat mijn oudste zus langzaam mijn moeder financieel zal uitkleden en na het overlijden van mijn moeder zorgen dat er geen cent te verdelen valt. Gelukkig krijgt mijn moeder hier niets meer van mee omdat zij het niet onthoud Mijn zus heeft al heel veel inboedel bij mijn moeder weggehaald. Als wij dan vragen waar het is gebleven zegt zij dit te hebben opgeslagen. Mijn zus liegt en bedriegt en is erg goed in het manipuleren van mensen.
Ik ben nu zover dat ik de en/of rekening die ik samen heb met mijn moeder van mijn kant wil opzeggen en mijn zus alles te geven. Ik zie mijn moeder nl niet als pion in een ziekelijk spel van mijn zus om de macht. Het geld is niet belangrijk maar het welzijn van mijn moeder wel. Maar voordat ik dit doe wil ik eerst weten wat voor mogelijkheden wij mijn broer, zus en ik nog hebben, ook als mijn moeder komt te overlijden. En kan ik bij de Notaris van mijn zus inzage eisen m.b.t. de volmacht die zij over mijn moeder heeft.
Het is toch nog een lang verhaal geworden. Hoop dat u mij wat haken en ogen kan geven.
Alvast bedankt
een dochter Reactie infoteur, 29-12-2012
Geachte dochter,
1. Dat uw zus dit via een notaris heeft geregeld, is aanvechtbaar omdat uw moeder niet helder genoeg meer is om een dergelijke machtiging af te geven. Het is ook maar de vraag of een dergelijke volmacht wel bestaat.
2. Bewindvoering over uw moeder zou via een kantonrechter moeten worden geregeld.
3. Uw zus mag de inboedel niet zomaar weghalen.
4. U kunt het beste een schriftelijk dossier aanleggen. Te beginnen met een brief aan uw zus waarin jullie aangeven een kopie te willen van de volmacht. Vraag tegelijkertijd ook de betrokken notaris om een inzage in de volmacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

-., 21-12-2012 12:14 #69
Beste Zeemeeuw,
Mijn opa is ruim tien jaar geleden overleden. De erfenis is nog altijd niet afgerond door onenigheid in de familie. Mijn oom is op mijn opa's sterfbed aangesteld als executeur testamentair en gaat nog altijd over de rekeningen. Mijn moeder zag onlangs dat er nog steeds rekeningafschriften binnen komen op naam van mijn opa. Het lijkt mij sterk dat de banken nog kunnen achterhalen wat het saldo is ten tijde van zijn overlijden. Zou het kunnen dat wanneer mijn oom een schuld heeft gemaakt op die rekening mijn moeder etc. daar de dupe van zullen worden? Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Charlotte,
1. Een executeur testamentair moet een boedelbeschrijving maken met de stand van zaken ten tijde van het overlijden: wat is de boedel, wat zit erin en wat zijn de schulden.
2. Erfgenamen hebben recht op die boedelbeschrijving en de executeur heeft wettelijk een informatieplicht.
3. Als er per saldo schulden zijn, kan uw moeder als erfgenaam worden aangesproken, maar ik zou daar geen genoegen mee nemen en de executeur dan maar aansprakelijk stellen vanwege de traagheid van afhandeling van de nalatenschap en de benadeling die daardoor wordt veroorzaakt. Bovendien zal de heffing van de fiscus alleen maar oplopen door de rente die moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca508 (infoteur), 20-12-2012 21:33 #68
8 jaar gelden is onze moeder overleden. We moesten na de notaris allemaal, als pap wat overkomt moet het geld verdeeld worden onder de kinderen, maar mijn zus heeft alle volmachten en kan dus overal aan. Ze pakt nu ook al vakker geld voor haar zelf ervan af. Mag dat zo maar? Het geld was voor ons allemaal en ik mag geen inzage op de papieren van de bank. Mag ze dat zo maar? We zijn met drie kinderen en ze heeft laatst gezegd dat het geld na de kleine kinderen gaat. Daar ben ik het niet mee eens.
Vriendelijke groet Bianca Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Bianca508,
1. Lees de volmachten nog even goed na om precies te weten wat ze wel mag en wat niet.
2. Als met pa wat gebeurt, zal je zus verantwoording over de rekening moeten afleggen. Belangrijk is daarbij of het om opnames en uitgaven voor pa gaat of niet. Maar dat is niet altijd even eenvoudig aan te tonen.
3. Jullie zijn naar de notaris geweest, maar wat is er dan met de erfenis van ma gebeurd? Ik ga ervan uit dat jullie een vordering hebben op pa. Maar is destijds vastgelegd om hoeveel het gaat?
4. Als je het niet vertrouwt, zou ik een dossier aanleggen waarin je je zus schriftelijk vraagt om inzage in de afschriften van de bank.
5. Het geld is voor de erfgenamen en niet de kleine kinderen. Ook dat kun je in een brief vastleggen.
6. Beter nu schriftelijk dingen vastleggen (met kans op ruzie) dan straks achter het net vissen (met ruzie).
7. Neem eens contact op met de bank en vraag wat zij voor je kunnen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 20-12-2012 21:18 #67
Mijn vader heeft 3 kinderen. Mijn zus heeft de machtiging van de bank. We zijn toen alle 4 bij de notaris moeten komen. Mijn broer is helaas overleden dan heb ik en mijn anderen broer toch inzagen van de bankrekeingen of niet? Mijn zus zegt van niet. Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Bianca,
1. Dat hangt van de machtiging af. Als uw zus gemachtigd is om zonder voorwaarden de bankrekening te beheren, hoeft ze jullie nu geen inzage te geven. Anders wordt dat na het overlijden van vader. Dan hebben jullie wel recht op inzage, omdat jullie erfgenamen zijn.
2. Als u de machtiging wilt veranderen, bijvoorbeeld met de voorwaarde dat jullie elke maand een afschrift krijgen, moeten jullie weer naar de notaris. Of vader moet ingrijpen.
3. Neem eens contact op met de bank en vraag wat zij voor je kunnen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 18-12-2012 11:55 #66
Mijn ouders zijn op leeftijd en ik ben bemachtigd over de bankzaken als mijn ouders komen te overlijden. Kan ik dan alles regelen via de bank? Ik heb nog 2 zussen en er is geen testament. Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste Hennie,
1. Dat hangt ervan af. Als u ook de machtiging hebt van uw zusters wel, anders niet.
2. Als er geen testament is, heeft elk kind immers recht op een derde deel van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 17-12-2012 14:32 #65
Feitelijk samenwonend, wilsbeschikking naar mekaar gemaakt. Man overleden, maar 14 dagen voor het overlijden uit elkaar en adres ergens anders gezet. Vergeten het testament te vernietigen. Heeft de vrouw nog recht op de wilsbeschikking? Reactie infoteur, 17-12-2012
Beste Mieke,
Het testament telt nog steeds. Het is afhankelijk van de formuleringen in het testament wat de vrouw toekomt.
Met vriendelije groeten,
Zeemeeuw

Dalpalm, 28-11-2012 11:32 #64
Onlangs is mijn moeder overleden. Zij had een en/of rekening met mijn enige broer. Hij deed hier zelf geen transacties mee, hier kwam alleen pensioen binnen en wordt al jaren haar rekeningen betaald. Hij haalde alleen geld af als ze niet in staat was te lopen.
Daar zij een flinke schuld had, heb ik en mijn broer de erfenis verworpen. De rest van haar familie, broers, zus, nichten, neven en achterneven, nichten hebben ook verworpen.
Daar er op deze en/of rekening een minsaldo staat, probeert de bank dit te verhalen op mijn broer. Zelfs al dreigen met een deurwaarder. Wat is hierin wettelijk en geoorloofd?

Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 28-11-2012
Beste Dalpalm,
1. Bij de erfenis is om te weten van wie het geld of de schulden op de en/of rekening is, het betaalverleden bepalend. Als duidelijk is dat de inkomsten en uitgaven van moeder zijn, kan dat de zoon niet worden aangerekend.
2. De bank heeft toegestaan dat men rood kon staan en heeft daarover destijds wellicht afspraken gemaakt. Het kan dan best zijn dat uw broer (impliciet wellicht) heeft getekend voor het aanzuiveren van een rood stand en daarmee aansprakelijk is. Die afspraak was er dan eerder dan het overlijden van de moeder en het verwerpen van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 15-11-2012 20:08 #63
Mijn vader heeft geen testament. We zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd.
Dat betekent dat mijn ex zijn deel zal ontvangen van de erfenis. Zijn er mogelijkeden dit deel aan iemand anders te schenken? Of zijn er andere mogelijkheden?

Met vriendelijke groet,
Lies Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Lies,
1. Het hangt van de precieze formuleringen in uw huwelijkse voorwaarden af of een erfenis van uw vader tijdens een huwelijk in de gemeenschap zal komen.
2. Als u gescheiden bent, krijgt de ex niets van uw erfenis. Hij erft ook niet automatisch van u.
3. U kunt altijd een erfenis weigeren en verwerpen, maar dan gaat de erfenis naar een andere bloedverwant (de volgende in lijn). Als de volgende in lijn een minderjarig kind is, komt uw ex man misschien wel om de hoek kijken (bewindvoering).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Armando, 12-11-2012 12:46 #62
Mijn vraag is het volgende; Ons vader woonde in Italië en is opgenomen in een verpleeghuis voor zieke bejaarden. Hij is er overleden op 02/04/2011. Ik heb betreft ons vader de bankuittreksels opgevraagd aan de bank, die ik ook heb ontvangen. Wat ik vaststellen moet dat er tussen het jaar 2004 en 2011 grote bedragen zijn opgenomen aan het loket van de bank door zijn zuster die de volmacht had van zijn bankrekening. Ik heb van de bank het document opgevraagd, betreft wie de volmacht heeft gehad van ons vader zijn rekening. Mijn vader zijn zusters hebben in 2004 de volmacht op zijn rekening genomen, en er is in totaal +- 32.000 euro van de rekening opgenomen geweest door zijn zusters. Op de bankafschriften is het te volgen, dat zijn kosten en extra's die betaald moesten worden, met en bestaande opdracht werden overgemaakt naar de instelling, en er geen andere kosten door ons vader werd gedaan. Ons vader was ook dement en had meerdere aandoeningen met zijn gezondheid. Ik heb de instelling waar ons vader werd verpleegd de vraag gesteld, of ons vader nog rekeningen of eventueel materieel goederen in zijn bezit zou hebben gehad, ik kreeg steeds het antwoord dat ik contact met zijn zuster moest opnemen. Ik heb aan zijn zuster meermaals gevraagd naar de bankafschriften en eventuele persoonlijke bezittingen van ons vader, maar ik krijg als antwoord dat zij niets heeft van documenten of andere. Ik heb reeds 3 aangetekende brieven gestuurd naar haar, met de vraag of zij ons de gegevens van de bank, of andere gegevens wilt overmaken. Om dat wij de enige erfgenamen zijn van ons vader, en het recht hebben om deze te kunnen inzien. Maar helaas heb ik nog geen antwoord gehad op deze 3 aangetekende brieven. Kunnen wij de bedragen die zij niet kan verantwoorden terug op eisen, want zij heeft toch misbruik van vertrouwen gepleegd tegenover de erfgenamen. Wat kunnen wij ondernemen om ons recht te laten gelden a.u.b.

in afwachting op antwoord, vriendelijke groeten;

Armando Reactie infoteur, 12-11-2012
Beste Armando,
Hier spelen vele zaken tegelijkertijd:
1. Was uw vader al dement toen uw zus de volmacht kreeg en is dat onderhands gebeurd?
2. Zijn bedragen opgenomen en gebruikt voor andere zaken dan voor vader?
3. De gevolgen voor de erfenis.
4. U kunt pas iets beginnen als er voldoende bewijs is respectievelijk voldoende reden tot twijfel. U moet dus een dossier samenstellen waarbij de aangetekende brieven een goed begin zijn.
5. Vraag is ook of er een executeur testamentair is benoemd. Wie voert nu de afwikkeling van de erfenis uit. Die persoon moet immers ook een boedelbeschrijving maken en informatie verschaffen waar dat door u gevraagd wordt. Uiteindelijk kunt u naar de kantonrechter die betrokkene onder ede kan ondervragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmientje, 01-11-2012 15:13 #61
Hallo
Op 07-10 heb ik u een paar vragen gesteld ivm overlijden en afhandeling van erfenis van mijn ex man betrefende mijn kinderen. Heb nog een vraag, mijn ex zwager heeft toen mijn ex man nog boven aarde stond, de gezamenlijke giro rekening die op naam van mijn ex man en zijn vriendin stonden, verandert in zijn naam en vriendin van mijn ex. Zo kon hij ook bij het geld van mijn ex man, ze hadden dan ook binnen een week heel de giro rekening leeggehaald. Mag je dit zomaar doen, zonder dat zijn kinderen daar in zijn gekend?
mvrgt wilhelmientje Reactie infoteur, 01-11-2012
Hallo Wilhelmientje,
Als uw ex man bij leven en goed verstand en zijn vriendin uw ex zwager de machtiging hebben gegeven om de rekening te veranderen en geld op te nemen, is dat toegestaan. Het is alleen de vraag of dat ook gebeurd is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 27-10-2012 15:19 #60
Mijn schoonmoeder heeft zich laten behandelen in Duitsland, in Nederland was zij opgegeven, dus is zij met een oom naar Duitsland gegaan, die oom zou alle kosten op zich nemen, nou is mijn schoonmoeder 2 weken geleden komen te overlijden in Nederland, en die oom wilt de rekeningen niet betalen, nou gaan haar kinderen akte van verwerping aanvragen, nou is mijn vraag, geld die akte van verwerping ook voor die openstaande rekening voor het ziekenhuis in Duitsland? Reactie infoteur, 28-10-2012
Beste Anoniem,
1. De rekeningen van het ziekenhuis zullen uit de nalatenschap moeten worden betaald. Als u de erfenis verwerpt, bent u geen erfgenaam meer en ook niet verantwoordelijk voor de schulden in die erfenis. Dit geldt ook wanneer de vordering vanuit het buitenland (Duitsland) komt.
2. Overigens weet ik niet wat de oom met het ziekenhuis heeft afgesproken en welke handtekening daar eventueel onder de afspraken staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmientje, 07-10-2012 16:53 #59
Mijn ex echtgenoot is in mei 1991overleden, we waren 8 weken gescheiden, hij woonde samen en zou in juni gaan trouwen, op het moment van overlijden was er geen samenwonings contract.
Hij had wel een en/of rekening bij giro, samen met vriendin, na zijn overlijden is deze rekening overgezet op naam van zijn broer, zodat zijn vriendin en broer over deze rekening konden beschikken.
We hebben 2 kinderen die op moment van overlijden 20, 14 jaar waren,
ook heeft zij 3 maansden salaris van de giro afgehaalt en, volgens fam hadden mijn kinderen daar geen recht op, mijn kinderen hebben dit aangevochten via de rechter, maar hebben niets gekregen.
Ikheb mijn ex zwager toendertijd wel een volmacht gegeven zodat dat hij een aantal dingen kon regelen<maar heb toen ik dit hoorde meteen naar hem gebelt om deze in te trekken, maar zoals hij zij, had hij met mij niks te maken, en hadden mijn kinderen geen recht, alleen de vriendin van mijn ex man,
Na al die jaren vraag ik mij nog steeds af, hebben ze dit mogen doen?wilhelmientje Reactie infoteur, 07-10-2012
Beste Wilhelmientje,
Zijn kinderen zijn zijn erfgenamen en ze hebben minimaal recht op een legitieme portie. Als ze niet zijn onterfd bij testament hebben ze recht op een kindsdeel, het dubbele:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 12-09-2012 11:22 #58
Beste Zeemeeuw.
Wat betreft de laatste vraag had ik iets duidelijker kunnen zijn. Ik kan wel bankrekeningnummers vinden en ook wel wat namen maar dat betekent niet dat het een bekend bedrijf en waar die dan zit omdat het vaak niet eens de handelsnaam is die afschrijft. De administratie van moeder is compleet verdwenen en ook de bankafschriften van een bank en niemand weet waar het is gebleven en alleen met een rekeningnummer kom ik niet veel verder. Voor mij is het van belang zo snel mogelijk te weten wat bij de partner hoorde en wat bij mijn moeder en hoe we er af komen want moeder kan niet meer voor haarzelf zorgen dus het huis moet leeg en alle verplichtingen moeten zo snel mogelijk netjes worden opgelost. Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste Petra,
Juist daarom zou ik al die afboekingen storneren. En als het moet daarna weer, totdat betrokkene zich bij u meldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 12-09-2012 08:39 #57
De partner van mijn moeder is enige tijd geleden overleden. Mijn moeder is volgens testament de enige erfgenaam. Nu ben ik door de familie aangewezen als de contactpersoon om de financiën te regelen omdat mijn moeder dit niet meer kan. Ik heb een ondertussen volmacht van de notaris. Ongeveer het eerste wat mijn moeder tegen mij zei was dat we het geld maar moesten verdelen omdat zij het toch niet meer nodig heeft. Wij vragen ons af of dit fiscaal gezien wel een goed idee is omdat zij dan schenkt en niet nalaat. Wat is hierin wijsheid? Tweede vraag is de incasso door bedrijven van bankrekeningen. Mijn moeder en haar partner deden alles gemakkelijk automatisch maar dit is een ramp voor nabestaanden. Er zijn 2 bankrekeningen bij verschillende banken. Bij de ene bank kreeg ik het snel gedaan dat ik de incasso’s stop kon zetten. Volgens de folder die ik van deze bank kreeg is het ook regel dat incasso na een overlijden van een en / of rekening wordt stopgezet en kan alleen weer in werking worden gesteld door mijn moeder (de tweede rekeninghouder). Klopt dit? De andere bank weigerde hier aan mee te werken en pas na de papieren rompslomp bij de notaris kreeg ik het voor elkaar. Ondertussen zijn er vele honderden euro’s afgeschreven door vaak volkomen onbekende organisaties. Zo wordt wel geld voor de krant afgeschreven en is het abonnement wegens overlijden per direct gestopt. Dit is enkele dagen na het overlijden al doorgegeven. Hoe zit dat nu echt? En voor wie is deze schade? En kunnen wij aan de hand van de rekeningnummers traceren welke organisaties het zijn zodat ik ze kan informeren over het overlijden. Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste Petra,
1. Eerst moet het testament worden uitgevoerd. Als de overledene heeft gesteld dat de moeder enig erfgenaam is, gaat alles naar haar en kan daar niet vanaf worden geweken. Soms zijn aan de erfenis testamentair ook voorwaarden verbonden die moeten worden nagekomen. Op basis van het testament en de nalatenschap die daaruit rolt, moet vervolgens belastingaangifte erfbelasting worden gedaan.
2. Vervolgens kan moeder na het afwikkelen van de erfenis en als de overledene geen voorwaarden heeft gesteld, zelf bepalen wat zij met haar geld doet. Schenken kan voordelig zijn zolang de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling blijft:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2012-2011.html

3. Op de bankafschriften of via internetbankieren is meestal snel te zien wie geld heeft geïncasseerd. Als u van mening bent dat er ten onrechte geld van de rekening is gehaald, kunt u de bedragen zelf storneren. Via het internet gaat dat heel eenvoudig. Anders vraagt u de bank dat voor u te doen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/5879-laat-een-onjuiste-incasso-terugboeken.html

Als er dan boze brieven komen, kunt u bekijken of de klacht terecht is of niet.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kiwi, 11-09-2012 13:02 #56
Beste,
Mijn vader is begin juni overleden. We zijn meteen naar een notaris gestapt voor het regelen van alle documenten. We hebben een attest van erfopvolging, attest dat er geen testament bestond. De notaris heeft de bank verzocht de rekeningen vrij te geven en vervolgens zijn we een tweetal weken geleden de documenten gaan tekenen bij de bank. Het geld zou eerstdaags worden overgemaakt. Nu twee weken later hebben we nog steeds niets gezien op onze rekeningen. Is het normaal dat de bank er zolang over doet om de rekeningen af te sluiten en het geld over te maken naar de erfgenamen? Ik heb ook reeds de bank gecontacteerd, maar krijg enkel als antwoord dat de papieren zijn overgemaakt naar de bevoegde dienst en deze het nodige zal doen.

Alvast bedankt,
Mvg, Reactie infoteur, 11-09-2012
Beste Kiwi,
Helaas is de ene bank veel langzamer hierin dan de andere. Het helpt ook nog wel eens om naar de balie van de bank te gaan om te vragen hoe het zit. Zij sturen op uw verzoek dan een berichtje naar de afhandelende afdeling met het verzoek om achter e.e.a haast te zetten. Het kan altijd zijn dat er nog een document ontbreekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 25-08-2012 10:40 #55
Mijn vader en moeder zijn onlangs overleden. Er is een testament en 3 erfgenamen; broer, zus en ik. Nu vraagt mijn broer mij volmacht aan hem te geven tot afwikkeling van de nalatenschap. Hij deed de administratie voor mijn ouders en zegt dat er ongeveer € 32.000, -- valt te verdelen (nots kosten, begrafeniskosten en grafteenkosten zijn daar al vanaf). Ik heb geen contact met mijn broer (ruzie) heb geoppert om een onafhankelijk iemand dat te laten afwikkelen, maar dat wil hij niet, of ik moet opdraaien voor alle kosten. Wanneer ik hem nu volmacht geef, hoe kan ik dan toetsen of alles op de juiste manier wordt afgehandeld of ben ik dan afhankelijk van hoe hij het afhandeld. Ik weet zeker dat hij mij probeert te benadelen, en wie moet het geld overmaken wat na afhandeling te verdelen valt. Reactie infoteur, 25-08-2012
Beste Conny,
1. Vaak wordt er een executeur testamentair aangesteld die een erfenis afwikkelt, maar ook die heeft geen volledige volmacht. Hij of zij kan door de erfgenamen of kantonrechter ter verantwoording worden geroepen.
2. Ik zou dan ook in dit geval geen volledige volmacht geven, maar uw broer vragen om een boedelbeschrijving te maken op grond waarvan de verdeling na het akkoord van de erfgenamen kan plaats vinden. Ook de erfbelasting moet nog betaald worden uit de erfenis. Doet iedereen dat voor zich en om hoeveel gaat het dan?
3. Als er geen boedelnotaris is (die kan worden aangesteld maar dat kost wel geld) zijn het primair de erfgenamen die de boedelbeschrijving en verdeling in de gaten kunnen houden. De belastingdienst controleert de eventuele WOZ-waarde van een huis, spaarrekeningen, inkomen en dergelijke. Daarom bevat ook de aangifte erfbelasting voor u interessante informatie.
4. Dat u zou moeten opdraaien voor alle kosten is natuurlijk kul. De erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jt, 09-08-2012 08:10 #54
Mijn broer wil of kan zijn 1/3 deel niet betalen van onze overleden vader in 2007 maar ik krijg nu nog steeds van de belastingdienst brieven en acepgiro's dat nog niet alles is betaald ik en mijn zusje hebben alle bewijzen via de bank dat wij betaald hebben elke keer stuur ik ze door naar hem maar geen reactie wij hebben alle 3 getekend bij de notaris voor volledige erfrecht wat kan ik nu nog doen.
met vriendelijke groet jt Reactie infoteur, 09-08-2012
Beste Jt,
1. De belastingdienst stuurt de aangifte erfbelasting naar de persoon die daarvoor bij de fiscus bekend is. Die persoon geeft ook aan of hij alles afwikkelt (wat een executeur meestal doet) of dat elke erfgenaam zijn deel van de erfbelasting zal betalen. Daarbij is als iedereen apart betaalt ook jullie handtekening nodig.
2. Het beste wat u kunt doen is contact opnemen met het belastingkantoor in uw regio die de aangifte erfbelasting in behandeling heeft. Laat daar weten hoe een en ander zit en dat u niet verantwoordelijk wilt zijn voor uw broer.
3. Als u niet direct hebt betaald aan de belastingdienst, maar aan uw broer, kan ook daar een probleem zijn ontstaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veronique, 07-08-2012 23:15 #53
Beste een zwaar mentaal gehandicapte nonkel is bij 1 van zen broers en diens vrouw en kinderen gaan wonen. Nu had hij zo een 75 000 euro op zen spaarrekening staan voor als er iets met die broer zou gebeuren de gehandicapte nonkel toch in een tehuis kon geraken. Nu wil het gebeuren dat deze nonkel is overleden. De andere broer dan waar hij bij inwoonde heeft nu echter gehoord dat zijn rekening zo een goede 5000 euro maar opstaat, dus de broer waar hij inwoonde heeft geregelds geld door de gehandicapte nonkel laten afhalen, of heeft het zelf gedaan. Nu is de vraag of de 3 de nonkel nog dat geld kan terugeisen of zijn erfdeel mag gaan halen bij die nonkel waar hij inwoonde. Dit gaat wel over een familie in België. Reactie infoteur, 08-08-2012
Beste Veronique,
1. Een ander dan uw gehandicapte nonkel mag alleen dan geld van diens rekening opnemen als hij daartoe machtiging heeft. Dat moet worden nagegaan. In Nederland kennen we een onder bewind stelling of curatele, maar die moet door een rechter worden geaccordeerd:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

2. Nagegaan moet ook worden wat uw nonkel aan inkomen had en wat aan uitgaven. Wat is dan op basis hiervan redelijk te veronderstellen als per saldo vermindering van zijn spaarrekening per maand?
3. Het komt er dus op aan te bezien of er toestemming was, van wie, voor hoeveel, onder welke voorwaarden en of men zich daaraan gehouden heeft. Pas dan wordt duidelijk wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby Wolf, 28-07-2012 20:01 #52
Mijn oma is in juni 2012 gestorven. Mijn moeder en ik weten hier niets vanaf dat zij is overleden. Offcieel tenminste weten we niet. Onofficieel heb ik het e.e.a. via FaceBook vernomen via een zogenaamde tante. Ben niet bevriend met de familie op FaceBook, maar ze hebben mij niet geblokkeerd dus ik kan gewoon hun FB lezen, omdat zij deze openbaar hebben staan.
De uitvaart is ook al geweest (begrafenis of crematie geen idee)
Maar nu vragen mijn moeder en ik ons dus af of dat mijn moeder recht heeft op bepalen van wat er met de eventuele as gebeurt of dat ze iets te beslissen had over de begrafenis. Ook vragen wij ons af hoe en wat met de erfenis staat te gebeuren. Mijn oma had (toen mijn moeder op zichzelf ging wonen) mooie beelden gekregen van mijn moeder. Deze beelden had mijn oma nog steeds en ze wilde dat ik deze beelden ging krijgen. Hier is geen testament voor opgesteld, want voor die 2 beelden was dat veel te duur natuurlijk. Ook had mijn oma spaargeld (zo'n 5000 euro) in haar geldkistje zitten. Dit weet ik, omdat ik mijn oma haar financiën regelde. Nog niet zo gek lang geleden heeft ze haar spaarrekening van haar bank opgezegd namelijk, dit door toedoen van mijn tante. Zij zei dat het beter was om het geld thuis te bewaren, want dan kreeg ze van de gemeente wel een hogere uitkering ivm haar gehandicaptenkaart, taxi vervoer en dat soort dingen. Ik heb mijn oma toen voor gek verklaard, maar mijn tante had dus al alles geregeld en mijn oma heeft ervoor getekend. Ook de inboedel is naar een andere tante van mij gegaan. Deze tante heeft tegen mijn oma gezegd dat als ze een pistool had gehad zij deze had gebruikt om mijn oma dood te schieten. Maar die tante is dus wel op de uitvaart geweest en die tante liegt en bedriegt alles bij elkaar en die wordt geloofd elke keer weer.
Hoe kunnen mijn moeder en ik dit op gaan lossen? Heeft mijn moeder überhaupt recht van spreken? Want ze is wel de erfgenaam met nog 3 zussen en 1 broer…

Alvast bedankt voor uw reactie.

Debby Wolf Reactie infoteur, 29-07-2012
Beste Debby Wolf,
1. Als er geen testament is opgesteld, heeft uw moeder volgens de wet evenveel zeggenschap en rechten als haar broer en zussen.
2. Als uw moeder feitelijk geen enkele zeggenschap had in de uitvaart, kunnen broer en zussen ook niet bij haar aankloppen om mee te betalen.
3. Het is ook belangrijk om te weten of er schulden waren. Als die er waren, kan moeder beter de erfenis verwerpen om te voorkomen dat de schuldeisers straks bij haar aankloppen. Om dit te kunnen beoordelen moet er een boedelbeschrijving worden gemaakt. Iemand handelt neem ik aan toch de erfenis af, ook met de belastingdienst?
4. Alles wat niet via overleg onderling kan, kost wel geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Jeuken, 12-07-2012 11:52 #51
Mijn broer is een jaar geleden overleden en wij, de vier broers en zusters, zijn de enige erfgenamen. Wanneer er rekening wordt gehouden met een erfbelasting van 30%, kan dan het te erven bedrag dan al door de Executeur Testamentair worden uitgekeerd of moet er nogmaals maanden worden gewacht op de officiële aanslag. Reactie infoteur, 12-07-2012
Beste G. Jeuken,
1. Er zijn twee belastingaanslagen die ten laste van de erfenis komen: de inkomstenbelasting van de erflater en de erfbelasting van de erfgenamen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

2. Het is dan ook niet meer dan logisch dat door een executeur met de uitbetaling van de volledige erfenis wordt gewacht totdat bekend is hoeveel belasting moet worden betaald.
3. De executeur kan ervoor kiezen om ieder zijn erfbelasting te laten betalen of zelf namens hen de belasting te betalen.
4. Officieel is de erfenis pas beschikbaar nadat alle belasting is betaald. Wel kunnen, als er genoeg geld is, voorschotten worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 05-07-2012 20:56 #50
Oom is overleden, ongehuwd geen kinderen. Had een testament waarin 1 erfgenaam en executeur is aangewezen. Rabobank zegt dat ze niet in een testament mag kijken en eist een verklaring van erfrecht, terwijl het totale banksaldo ongeveer 2500 euro bedraagt. Dit is toch pure geldklopperij of niet, Je moet ongeveer 20 % kosten maken om die bankrekening op te heffen. Is er een andere manier? Reactie infoteur, 06-07-2012
Beste Mario,
1. Banken hebben gezegd gemakkelijker te zullen zijn met een verklaring van erfrecht. In een aantal gevallen is de verklaring van erfrecht niet meer nodig. Daar behoort niet de situatie toe waarbij er een testament is opgesteld:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-meer-nodig.html

2. Als de rekening inmiddels is geblokkeerd is er geen andere mogelijkheid om aan het geld te komen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagje, 28-06-2012 12:40 #49
Hallo
in juli is mijn vader 1 jaar overleden maar nu me vraag. Alles is afgehandeld, de papieren zijn ingevuld, maar hoelang kan het duren dat je een brief op de mat heb van de belasting dat je de Successierechten kan of moet betalen. Is dat 1 jaar of jaren?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 28-06-2012
Hallo Vraagje,
Binnen maximaal drie maanden na de belastingaangifte heeft u de belastingaanslag erfbelasting thuis. De belastingdienst kan vooraf ook nog wat uitleg bij posten vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. M. G. Keijzer, 15-06-2012 14:42 #48
Situatie: Vader overleden, Ma overleden. Ma heeft een en/of rekening met haar dochter.
De dochter heeft een broer, er is geen sprake van een testament. Hoe moet de erfenis verdeeld worden? Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste
Dochter en zoon hebben ieder recht op de helft van de erfenis. Wat er op de rekening duidelijk niet van de dochter is, behoort tot te verdelen erfenis. Het is dus niet automatisch zo dat bij deze en/of rekening de helft al van de dochter is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nimian, 02-06-2012 17:02 #47
Mijn ex man de vader van mijn kinderen is nu 1½ jaar overleden. Omdat er sprake was van vele schulden hebben wij ons laten onterven. De kinderen zijn minderjarig dus werd er geadviseerd dat ik ook mij zou laten onterven omdat anders de schulden bij mij neerkwamen. Nu kreeg ik vandaag een belastingaanslag, van de te veel ontvangen huurtoeslag, dat hoef ik toch niet te betalen? Reactie infoteur, 02-06-2012
Beste Nimian,
De teveel betaalde huurtoeslag komt ten laste van de erfenis. Als uw kinderen en u de erfenis hebben verworpen, kunt u dat het beste snel de belastingdienst laten weten, zodat ze weten dat ze niet bij u hoeven te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Ommen, 09-05-2012 21:10 #46
Geachte heer/mevrouw, Ik heb de volgende vraag: Mijn vader is overleden (mijn moeder is al in 2006 overleden). Er is een testament op de langstlevende. Hebben wij (zoon en dochter) een verklaring van erfrecht nodig om straks de rekeningen van vader op te heffen?
Graag zou ik hierover informatie willen ontvangen. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 10-05-2012
Beste A. van Ommen,
Banken hebben afgesproken minder vaak een verklaring van erfrecht te zullen eisen, maar blijken in de praktijk meestal toch maar het zekere voor het onzekere te nemen. Als er een testament is, zal een verklaring van erfrecht worden gevraagd:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. H. Furman, 24-04-2012 09:55 #45
Kan ik een Testament laten testen door derden of er werkelijk andere erfgenamen in voorkomen dan we altijd vermoed hadden. Om gemoedsrust te hebben. bv door een Advocaat? Reactie infoteur, 24-04-2012
Beste J. H. Furman,
Als het niet uw eigen testament is en betrokkene is nog niet overleden, dan hebt u geen recht op inzicht in dat testament. Uw eigen testament kunt u altijd laten toetsen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/78557-geheim-testament-als-erfenis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Maes, 12-04-2012 09:28 #44
Groep 2: De ouders, broers en zussen van de erflater, en kinderen van broers/zussen.
Is dit juist? Kinderen van broers en zussen erven toch alleen bij plaatsvervulling. Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste I. Maes,
De kinderen in groep 2 komen inderdaad pas in aanmerking als erfgenaam als er sprake is van plaatsvervulling doordat hun broer of zus is overleden. In dat geval schuift een deel van de erfenis naar hen door en niet naar groep 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 09-04-2012 19:13 #43
Het is gelukt zoder een verklaring van erfrecht, heb dus toch nog mijn gelijk gekregen al met al met de nodige omslachtige dokumenten in te sturen. Derhalve begrijp ik niet waarom banken het zo moeilijk maken voor erfgenamen. Al is het met zekerheid vast te stellen wie de wettelijke erfgenamen te zijn. Ben nu zelf met vier verschillende medewerkers van de ing bank in contact geweest. (dus de een weet niet wat de ander doet), maar ik weet nu een beetje hoe de vork in de steel zit.(schijnbaar niet alle medewerkers v/d klantenservice zijn op de hoogte dat de wet veranderd is). En houden dus stug vol van wat ze krijgen te horen.(plaatselijke ingbank wilde mij wel helpen maar werd overuled door de nabestaandendesk van de INGBANK. Ik hoop dat er nu wat veranderd inzake het erfrecht bij de bank.(grapje).Waarom zeggen ze gewoon niet welke dokumenten ze nodig hebben om ze te overtuigen zonder tussenkomst van een Notaris.(kosten die overbodig zijn in dit geval) Reactie infoteur, 09-04-2012
Beste Carel,
Tja, je zou toch verwachten dat ook de nabestaandendesk weet de nieuwe regels zou moeten kennen. U ziet maar, de aanhouder wint. Gefeliciteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 31-03-2012 18:29 #42
Nogmaals naar de INGBANK geweest, nu met broer en zus. Voor een volmacht om de bankzaken te regelen. (kopieen van legitimatie bewijzen meegestuurd, door de bank zelf laten kopieeren en door medewerkster v/d ingbank afgetekend). Nu heb ik ditmaal een uitreksel meegestuurd uit het GBA van de gemeente. Ze hebben nu dus een akte van overlijden en een uitreksel CTR (centraal testamentenregister en uitreksel van het GBA (gemeentelijke basis administratie) waar wij op staan als wettelijke kinderen. Inmiddels een e-mail gestuurd naar "klantenservice" ingbank om te vragen sinds wanneer is er een verklaring van erfrecht nodig om het postadres te wijzigen. (nog geen antwoord op gehad, mischien was de vraag te moeilijk).
Derhalve vraag ik mij nu af wat een notaris nog meer kan aanleveren voor de INGBANK.
Behalve dat ik dan eerst in de buidel moet tasten om een NOTARIS een verklaring van erfrecht op te laten maken.
De plaatselijke medewerkers van de INGBANK helpen ons wel, maar de nabestaandendesk INGBANK wil alleen maar zaken doen als je een verklaring van erfrecht opstuurd. Reactie infoteur, 31-03-2012
Beste Carel,
Op de eigen website meldt de ING bank: " De ING heeft een kopie van de Verklaring van Erfrecht nodig om er zeker van te zijn dat de aangewezen contactpersoon gevolmachtigd is om de nalatenschap van de overledene af te handelen. Uit de verklaring blijkt wie erfgenaam is en wie namens de erfgenamen mag optreden om de nalatenschap af te wikkelen."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 23-03-2012 13:03 #41
Ben al 4 keer naar de plaatselijke ing bank geweest, deze hebben zelf de nabestaanden desk gebeld, maar daar zeggen ze dat zonder verklaring van erfrecht er geen zaken gedaan kunnen worden. Zelfs geen adres wijziging. De plaatselijke bank wil mij wel helpen maar de "service" desk nabestaanden van de ing niet. Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste Carel,
Als die desk zijn eigen filialen overruled wordt het wel lastig. Een klacht kan, maar dat duurt ook weer lang. Misschien eens bellen met de NVB: (020) 623 97 48.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 22-03-2012 23:48 #40
Nog steeds grote problemen met ING desk nabestaanden willen totaal geen zaken doen zonder verklaring van erfrecht. Ik heb aangegeven dat overledene niet meer op oud adres te vinden is en mijn correspondentie adres doorgegeven, maar tegen beter in sturen ze de post toch nog naar oud adres. (inmiddels is het huurhuis leeg en woont er niemand meer.
Alleen voor de ING blijft het adres bestaan. diverse keren doorgegeven dat de post naar een ander adres moet maar zij willen het adres niet veranderen. Kunt u mij raad geven wat te doen? Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste Carel,
Bent u al naar een ING kantoor geweest, want daar is vaak meer te bereiken dan telefonisch?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 19-03-2012 20:32 #39
Moeder onlangs overleden feb.2012 vader al in 1973 moeder (nooit hertrouwd), wij zijn 3 kinderen. En ik als oudste ben aangewezen als executeur van de nalatenschap van mijn moeder, door broer en zus wij zijn allen meerderjarig. Alle instanties werken goed mee behalve de ING BANK deze doet verschrikkelijk moeilijk over de verklaring van erfrecht.
Daar ik al de akte van overlijden en een uitreksel van het CTR heb ingestuurd (waarin staat dat er geen testament is opgemaakt) en een verklaring van vrijwaaring voor de bank heb getekend kan ik niet begrijpen dat dat niet genoeg is voor de bank. Daar de wet toch wel veranderd is. Maar de ING BANK hier schijnbaar niks te maken wil hebben. Ik wens dus geen verklaring van erfrecht op te maken, daar dit mijns inziens totaal overbodig is Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Carel,
De banken hebben zich inderdaad voorgenomen om onder omstandigheden soepeler te zijn met het opvragen van een Verklaring van Erfrecht:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 27-02-2012 16:33 #38
Onlangs ontving ik bericht van de notaris dat een voor mij onbekende neef was`overleden er zijn naast mij nog meer onbekende neven en nichten die voor de erfenis in aanmerking komen. Ik begrijp dat de notaris al 2 jaar aan het zoeken is naar erfgenamen, er schijnen geen schulden te zijn alleen een saldo op een bankrekening.
Vraag: wanneer gaat een notaris een zo grote zoektocht op touw zetten, wat zijn daarvoor de voorwaarden?

Dank, Reactie infoteur, 27-02-2012
Beste Jansen,
Een notaris moet, als hij is betrokken bij de afwikkeling van een erfenis, nagaan wie de erfgenamen zijn. Dat kan uiterst eenvoudig zijn, maar soms is er geen erfgenaam in de eerste lijn te vinden en gaat de notaris verder zoeken tot aan de 6e graad. En dat kan lang duren:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adèle Martin, 25-02-2012 17:23 #37
Mijn vader is in 2000 overleden. In zijn testament is zijn weduwe aangewezen als erfgenaam (langstlevende) en ik als enig kind van beide echtgenoten erfde een kindsdeel, uit te betalen na de dood van mijn stiefmoeder. Ik ben niet op de hoogte gesteld van de grootte van mijn erfdeel> Stiefmoeder overleed nov, 2010. Bleek dat haar erfdeel ging naar haar neef en nicht tevens de executeurs testamentair. Zij zijn belast met de verdeling van de erfenis. Zij hebben mij verzocht om een vordering in te dienen. Dit is moeilijk omdat ij geen idee heb van de waarde van de bezittingen ten tijde van het overlijden van mijn vader in 2000. Ik heb de ex. test gevraagd om de bankafschriften, de waarde van de aandelen en de waarde van het huis. Zij hebben dit in bezit maar zijn niet van plan om die te geven. Nu is mijn vraag hoe kom ik aan deze informatie? Ik leefde in de veronderstelling dat een ex. test verplicht is deze info te verschaffen. Wat voor een stappen kan ik ondernemen om deze info boven water te krijgen? De ex. test is zelf belanghebbende, ik heb de indruk dat alles bewust wordt vertraagd. Welke stappen kan ik tegen hen ondernemen als de erfenis niet goed wordt afgehandeld? Reactie infoteur, 25-02-2012
Beste Adèle Martin,
1. November 2010 is lang genoeg geleden om alle informatie boven tafel te hebben en als u informatie van de executeur wilt hebben, moet die dat geven.
2. Dan nog bent u er niet zeker van dat de informatie volledig en juist is. Is er in 2010 geen boedelbeschrijving gemaakt die in handen is van de notaris en die u verder helpt bij de waardering? Er zal toch ook wel belastingaangifte zijn gedaan, waarbij de waarde van de erfenis kenbaar is gemaakt?
3. U kunt uw informatie proberen te krijgen door de notaris van uw vader in te schakelen, die van uw moeder of een andere notaris. Dit is niet altijd gratis. U kunt ook uw rechtsbijstandverzekering inschakelen en als laatste een kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 26-01-2012 00:10 #36
Mijn duitse vader is in november 2010 overleden. Officieel heb ik hiervan niets vernomen. Zijn nieuwe vrouw heeft het nagelaten mij, zijn enigste dochter, hiervan op de hoogte te stellen. Wat ik op zich al schandalig vind. Ze weet mijn adres in Nederland. Mijn vader en ik hadden al 17 jaar geen contact meer, we hadden geen ruzie, het is gewoon zo gelopen. Zelf heb ik altijd bij mijn nederlandse moeder gewoont en ik heb ook de nederlandse nationaliteit. In het begin wilde ik het erbij laten, maar het knaagt toch. Mijn vraag is nu, heb ik enig recht op een eventuele erfenis. Hoor ik niet verwittigd te worden dat hij is overleden? En welke stappen zou ik zelf kunnen ondernemen? Zelf de telefoon pakken en de weduwe van mijn vader bellen is geen optie, met haar was ik nooit echt bevriend. Ik heb een rechtsbijstand verzekering ook voor dit soort kwesties, zou ik deze moeten inschakelen? Reactie infoteur, 26-01-2012
Beste Bianca,
1. Het overlijden van uw valt valt onder het Duitse erfrecht. De echtgenote kan als er geen testament is, aanspraak maken op de helft, de rest is voor de overige erfgenamen. Ook Duitsland kent het systeem van de legitieme portie.
2. Als er een testament is en dus ook een betrokken notaris, had u automatisch ingelicht moeten worden. Nu zult u zelf aanspraak moeten doen op uw erfdeel. Het eenvoudigste is een aangetekende brief naar de echtgenote. De rechtsbijstand kan u daarbij helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teresa, 24-01-2012 23:08 #35
Ik ben woonachtend in het buitenland (Italie), en ben drie maanden geleden erfgename geworden van een tante wonend in Nederland. Mijn vraag: de successie rechten moeten worden betaald in Nederland of in het land waar ik woon? Reactie infoteur, 25-01-2012
Beste Teresa,
De successierechten uit Nederland gelden, omdat de overledene in Nederland woonde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik Schoon, 24-01-2012 08:38 #34
De moeder van mijn buurvrouw is verleden jaar overleden. In de erfenis zat een stuk bouwland. De financiële sitautie was van dien aard dat eventuele schulden makkelijk uit de liquide middelen konden worden betaald. De erfgenaam heeft aangegeven aan de executeur dat ze deze grond als zodanig wilde behouden en niet wilde verkopen. Toch heeft de executeur na enige tijd de grond verkocht zonder overleg met-, en tegen de wil van de erfgenaam. mag dit? en zo niet; kan de zaak weer worden teruggedraaid? Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Rik Schoon,
1. Dat hangt van de taakomschrijving van de executeur af in het testament. Als het testament dit niet regelt, dient verkoop in overleg met de erfgenamen te gebeuren, zeker als de erfgenaam daarom gevraagd heeft. Misschien was de prijs ook helemaal niet goed.
2. Als de executeur dit niet mocht (wat zeer waarschijnlijk is) is dit een onrechtmatige daad. Dan heeft de koper ook iets gekocht van iemand die niet mocht verkopen. Ik begrijp ook niet dat een notaris daarmee akkoord zou zijn gegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 04-01-2012 22:12 #33
Mijn moeder is vorig jaar overleden en mijn nicht is executeur benoemd. Nu blijkt het dat zij (hoewel ze geen erfgename is) een groot gedeelte van de erfenis heeft opgemaakt en verder niets heeft gedaan. (de huur van mijn moeder is 6 maanden naar haar overlijden pas opgezegd, de notaris is niet betaald, enz) We zijn hier achter gekomen omdat we opeens de deurwaarder aan huis kregen.
We willen een klacht indienen, maar weten niet hoe dit moet? Reactie infoteur, 05-01-2012
Beste Thea,
Om een executeur wegens wanbeleid uit zijn of haar functie te zetten of corrigeren, moet u naar de kantonrechter. Er bestaan voor de executeur wettelijke regels. U kunt de deurwaarder eerst doorverwijzen naar de executeur. Misschien kan ook de notaris u (in eerste instantie) verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

James, 26-12-2011 15:28 #32
Ik ben onlangs te weten gekomen dat mijn moeder is overleden. Zij is gestorven in december 2010 maar ik zat die tijd in de gevangennis. Ik ben in mei 2011 vrijgekomen en heb nog altijd geen bevesteging had ivm mijn moeders dood. dus nu onlangs heb ik de deurwaarder over de vloer gekregen en hij heeft gans mijn inboedel in beslag genomen. Omdat er nog een rekening open stond van het kliniek waarvan mijn moeder toen al aan het afbetalen was. Maar helaas is dat niet gelukt en moet ik nu ondertussen al meer of 800 euro betalen. Ik heb ook nog een zus maar had er totaal geen contact meer mee. En ik werd totaal niet op op de hoogte gebracht van het overlijden van mijn ma.Nog thans stond ik ingeschreven op het adres van gevang dus ze konden mij zeker vinden. Waarom kon ik de erfenis niet aftekkenen en als ik dan toch moet betalen waar zijn dan mijn ma haar meubels en zo. kan er mij aub iemand helpen. Ik heb maar een inkomen van 250 euro en heb ook nog een vaste vriendi n w<aar ik al 8 jaar samen mee ben Reactie infoteur, 26-12-2011
Beste James,
1. Art. 775 BW 5 stelt: Niemand is gehouden een hem opgekomen nalatenschap te aanvaarden. U kunt de erfenis dus verwerpen en bent dan ook niet langer aansprakelijk voor de schulden en rekeningen van uw moeder.
2. Alle erfgenamen die niet hebben verworpen, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de rekeningen van uw moeder. Ook uw zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. B., 24-12-2011 08:00 #31
Mijn moeder is onlangs overleden, zij had geen testament, en ook bijna geen spaargeld Spaargeld waar een deel voor de lopende kosten gebruikt zal moeten worden. Nu heb ik een broer die heb ik en die had mijn moeder al 22 jaar niet gezien. Moet ik nu evengoed via een notaris mijn broer laten zoeken? of zijn er uitzonderingen? Reactie infoteur, 24-12-2011
Beste N.B.,
U bent niet verplicht om dit via een notaris te doen. Als u een verklaring van erfrecht vraagt, doet de notaris dit automatisch voor u. Zorg er ook altijd voor dat u alles goed documenteert, zodat later niet kan worden gesteld dat de erfenis veel groter was. Uw broer blijft overigens erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. van der Goot, 23-12-2011 22:12 #30
Mijn broer is ernstig ziek en na zijn overlijden zijn wij als 1 zus en 3 broers de erfgenamen
van zijn huis, moeten wij dan al voordat het verkocht is successierechten betalen en hoeveel Reactie infoteur, 24-12-2011
Beste H. van der Goot,
1. De belastingdienst heft erfbelasting over de WOZ-waarde van het huis. Als die waarde naar uw mening te hoog is, kunt u om een herziening van de WOZ-waarde bij de gemeente vragen.
2. Na drie maanden wordt een aangiftebiljet naar de contactpersoon gestuurd. Als het huis nog niet is verkocht, kan om uitstel van aangifte erfbelasting en betaling worden gevraagd:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/77120-uitstel-erfbelasting-2011-of-2012-aanvragen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. S., 25-11-2011 00:44 #29
Hartelijk bedankt voor uw snelle en duidelijke antwoord.
U schreef als o.a. als reactie op onderstaand artikel van H.S. "Het is het zo dat de belastingdienst voor verzwegen geld op een buitenlandse rekening tot 12 jaar terug mag gaan om alsnog een belastingaanslag met boete op te leggen".
De belastingdienst stuurt in Jan 2004 en schrijven over een te verwachten aanslag. Op de chip staan alleen bankgegevens van 1995. De erven hebben bankgegevens aangeleverd over 2000, 2001 en 2002.
Vanaf welk jaartal mag de belastingdienst nu 12 jaar terugrekenen? Vanaf het eerste schrijven in jan. 2004 of vanaf de datum dat de belastingaanslag daadwerkelijk wordt opgelegd? Kunnen de erven beroep aantekenen vanwege het feit dat de inspcteur te lang de tijd heeft genomen om tot een navordering te komen? Het is nu al bijna 20012, 8jaar later. Reactie infoteur, 25-11-2011
Beste H.S.,
1. Voor de inkomstenbelasting mag de belastingdienst verzwegen geld op een buitenlandse rekening tot 12 jaar na het belastingjaar plus de eventueel verleende uitstel van belastingaangifte beboeten.
2. Bij een aangifte erfbelasting is die termijn vijf jaar.
3. Deze verjaringstermijnen worden gestuit als er tussentijds een nieuw schrijven, herinnering, aanmaning, gerechtelijke procedure of aanslag volgt. Vanaf dat moment gaat een verjaringstermijn opnieuw lopen. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/18416-de-verjaringstermijnen-voor-uw-vorderingen-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onbekend, 21-11-2011 20:07 #28
Mijn opa is overleden, oma leeft wel nog maar is onbekwaam voor alles. Nu heb ik de vraag, mama wil niet dat haar broers de volmacht krijgen omwille van misbruik. Het enige waar ze op uit zijn is geld. Als mama niet akkoord gaat dat zij de volmacht krijgen… Wordt er dan zoieso een buitenstaander aangesteld? Ookal gaan die broers hier niet mee akkoord? Reactie infoteur, 22-11-2011
Beste Onbekend,
Waar u op moet letten is dat de broers niet ongemerkt naar de kantonrechter gaan om alles in hun voordeel te beslissen. Voor een onder curatele stelling is de toestemming van de kantonrechter nodig:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. S., 20-11-2011 23:12 #27
Pa was aan het dementeren. Administratie is door de zoon overgenomen. Jan 2004 een schrijven van de belasting over een te verwachten aanslag omdat Pa een bankrekening in Luxemburg had. Dat stond op een gestolen chip. Kinderen wisten van niets. Pa overlijdt mei 2004. Aug. 2004 verzoek van belasting over info bankrekening. Aan verzoek is voldaan door gevolmachtigde erfgenaam middels schriftelijk en telefonisch contact met de bank in Lux. Kreeg geen informatie, bankgeheim. In mei 2007 uitspraak van de rechter in Haarlem dat de belastingdienst waar heeft kunnen maken dat Pa degene was die op de chip stond. Belastingdienst gaat in beroep. In febr. 2011 verzoek van het gerechtshof, nu met bankrekeningnummer, om informatie te vragen in Lux. Pa bleek inderdaad een rekening te hebben gehad. De belastingdienst wil de erven aanslaan voor de verzwegen IB en PV tussen 1995 en 2002 van Pa want zij hebben in 2004 de erfenis aanvaard.
Ten tijde van de aanvaarding van de erfenis was er bij de belastingdienst en de erven geen concreet bewijs van een buitenlandse bankrekening van Pa. De erven hebben de erfenis aanvaard met in achtneming van de hen toen bekende financiële gegevens.
Mag de belastingdienst de erven desondanks toch een aanslag opleggen? Reactie infoteur, 21-11-2011
Beste H.S.,
1. Het is het zo dat de belastingdienst voor verzwegen geld op een buitenlandse rekening tot 12 jaar terug mag gaan om alsnog een belastingaanslag met boete op te leggen.
2. Als erfgenamen een erfenis zuiver aanvaarden is dat inclusief al dan niet verborgen schulden.
3. De KB Lux zaak is een bekende en opvallend was dat de Belgische rechter het bewijs als ontoelaatbaar bestempelde, omdat het gestolen gegevens waren:

http://www.nieuws-uitgelicht.infonu.nl/financieel/10519-belastingdienst-dwangsom-zwartspaarders-luxemburg.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. van der Velde, 10-11-2011 18:54 #26
Begin oktober is mijn moeder overleden, zij was al weduwe. Zij laat een bedrag van 27.000 euro na wat op een rekening staat waar ik ook gemachtigde van ben. Naast mij en mijn man zijn mijn zuster en zwager erfgenaam. Ook zijn er nog twee kinderen van mijn overleden broer maar daar is al meer dan 10 jaar geen contact meer mee, ook niet met mijn overleden moeder. Onze concrete vraag is: kunnen wij het geld van de rekening halen en deze vervolgens opzeggen. Een derde deel van dit geld willen wij dan apart zetten mocht een van de kleinkinderen van mijn overleden broer hier alsnog om gaan vragen. Mochten ze er met de tijd wel naar vragen, wat zijn dan de gevolgen voor ons? Daar het geld apart staat kunnen wij het wel meteen betalen. Reactie infoteur, 10-11-2011
Beste P. van der Velde,
1. Als er geen testament is, hebben de twee kinderen van uw broer via plaatsvervulling samen recht op 1/3 deel.
2. Als u de rekening gaat opzeggen zal naar alle waarschijnlijkheid de bank om een verklaring van erfrecht vragen die wordt afgegeven door een notaris. De notaris zal in de verklaring aangeven wie de erfgenamen zijn en zo mogelijk contact met ze leggen. Als de notaris het niet nodig vindt om dit contact te leggen, kunt u het geld apart zetten.
3. De erfenis per persoon is lager dan de ruim 19.000 euro die is vrijgesteld. Van de belastingdienst zult u dus weinig last hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 07-11-2011 12:05 #25
Een vraag.de vader van mn dochter is overleden recent.we wisten dat hij veel schulden had en hebben dus met de hele familie tot in de 6e graad via de rechtbank verworpen, echter ik deed zn bankzakenwel eens en zijn 'vrienden'pinden wel eens voor hem… nu is er na zijn overlijden nog een bedrag gestort.ook heeft de bank zn abonnement eraf geschreven voor zn pas.er is door ons een beodelbeschrijving gemaakt naar de rechter toe puur om te laten zien waarom we wilden verwerpen.echter er is geen testament, en niemand die zn crematie geregeld heeft dan de gemeent want hij was niet verzekerd enzo.wel kan ik nog op zn rekening kijken en ik denk dat zn foute vrienden ook als ze dit weten en zn pas hebben kunnen pinnen… de familie heeft niet de bank ingelicht en ook de rechtbank niet vermoed.hoe zit dat nu? gaat dit naar de staat?is diegenen die pint strafbaar?als we een blokkade aanvragen zijn we dan als erfgenamen bezig? Reactie infoteur, 07-11-2011
Beste R,
1. Wie de erfenis regelt, moet ook de rekening bij de bank laten blokkeren. Toegang krijgt degene die erfgenaam is.
2. Als er geen erfgenaam is of iedereen de erfenis bij de rechter heeft verworpen, wordt er een vereffenaar of curator aangesteld. Die zal nagaan hoe de stand van zaken is en ook het later pinnen beoordelen dan wel terugvorderen ten behoeve van de schuldeisers.
3. Als u de bank inlicht, opereert u niet als erfgenaam want u hebt de erfenis verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Allard, 03-11-2011 17:20 #24
Mijn vader is 97 en in leven en recent is zijn zus van 99 overleden. De overleden zus heeft geen kinderen of ouders en dus is mijn vader enig erfgenaam. Stel dat hij alles erft en kort daarna overlijdt (wat ik echt niet hoop) dan zou hij eerst erfrecht moeten betalen en daarna zijn kinderen opnieuw. Heeft het voor hem zin om af te zien van zijn erfrecht waardoor zijn kinderen (mijn broers en zussen en ik) door plaatsvervulling direct van onze tante erven? Reactie infoteur, 03-11-2011
Beste Allard,
1. Als vader overlijdt binnen 180 dagen na zijn zus, gaat de erfenis van de zus direct over naar de erfgenamen van vader en hoeft niet tweemaal erfbelasting te worden betaald.
2. Of het verwerpen van de erfenis door vader voordelig is, hangt ook af van de hoogte van de erfenis. Kinderen hebben namelijk een hogere vrijstelling dan een neef of nicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke de Bruin, 24-10-2011 09:40 #23
Bedankt voor het snelle antwoord. Als ze beneficiair aanvaarden en er is te weinig vermogen, dan kunnen ze erfenis alsnog verwerpen. Als ze beneficiair aanvaarden, dan moet er toch nog van alles betaald worden, want het duurt enige tijd voordat de erfenis afgehandeld is. Moeten zij dat uit eigen zak voorschieten? Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste Joke de Bruin,
1. Neen, bij beneficiair aanvaarden zijn het niet hun schulden. In dat geval kan het beste een brief naar de schuldeisers worden gestuurd met daarin de uitleg dat betreffende persoon helaas is overleden en dat de nalatenschap in behandeling wordt genomen. Om die reden wordt ook om uitstel van betaling gevraagd tot dat meer zicht bestaat in de boedelbeschrijving.
2. Bij beneficiair aanvaarden is het ook goed om na te denken over wie de schulden en vermogen op een rijtje gaat zetten. Dat kan een familielid zijn, maar ook een externe, zoals een notaris. Dat laatste kost wel geld, maar zet het geheel ook een beetje op afstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke de Bruin, 23-10-2011 18:30 #22
Ik heb een huis 2 jaar geleden gekocht. Daar zit wel wat eigen geld in. Als ik overlijdt zal er mogelijk een schuld ontstaan omdat het huis met verlies verkocht gaat worden. Maar misschien ook niet. Ik heb verder geen geld op de bank. Mijn broers en zussen (de erfgenamen) hebben ook weinig geld.Hoe kan ik de erfgenamen het minst belasten. Als zij de erfenis verwerpen hebben zij dan ook niks met de afwikkeling te maken? En wie wikkelt de erfenis dan af? Als ze beneficiair aanvaarden en mijn geld op de bank is niet genoeg om alles uit te betalen, moeten ze dan uit eigen zak betalen? Dus voorschieten totdat alles definitief afgehandeld is? Reactie infoteur, 23-10-2011
Beste Joke de Bruin,
1. Als uw broers en zussen de erfenis verwerpen, zijn hun plaatsvervangers aan de beurt. En dan hun plaatsvervangers en zo verder. Uiteindelijk blijft de als laatste mogelijkheid Staat over.
2. Als ze beneficiair aanvaarden en er is te weinig vermogen, dan kunnen ze erfenis alsnog verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeke, 14-10-2011 10:20 #21
Mijn moeder is in 2005 overleden. Ze is een van erfgenamen van een onverdeelde fam.boedel. ze heeft een executeur testamentair aangesteld tot aan de verdeling van de boedel. Nu zijn er 6 jaren verstreken, en de boedel is nog niet verdeeld. Is deze executeur nog bevoegd om onze zaken te behartigen? Reactie infoteur, 14-10-2011
Beste Moeke,
Vaak is in een testament aangegeven hoe lang een executeur erover mag doen. Als dat niet zo is, moet de executeur in ieder geval snel een boedelbeschrijving maken en u op de hoogte houden. Ik zou de notaris vragen wat er aan de hand is, want zes jaar is wel erg lang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 09-10-2011 21:43 #20
Mijn ouders hebben geen testament opgesteld maar hebben een huurwoning en een beperkt eigen vermogen. Wij vragen ons af in hoeverre het noodzakelijk is om een notaris in te schakelen om in de toekomst te kunnen beslissen over bijvoorbeeld curatele en het verdelen van de nalatenschap. Kunnen ze zelf met een schriftelijke verklaring een van hun kinderen als curator en executeur testamentair aanstellen? Reactie infoteur, 10-10-2011
Beste Frank,
Hiervoor bestaat de mogelijkheid van het laten opmaken van een levenstestament:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/61018-levenstestament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 08-10-2011 11:53 #19
Mijn grootmoeder is een aantal jaar geleden overleden. Mijn moeder en haar 2 broers zijn erfgenamen. Een van de broers is als executeur aangesteld en heeft volmacht over de bankrekening. Mijn moeder heeft de volmacht ondertekend en heeft de notaris expliciet op het papier laten zetten dat het geld alleen gebruikt kan worden voor de erfenis afhandeling.

Het huis van mijn grootmoeder is inmiddels verkocht, eigendommen waar mijn grootmoeder deels eigenaar van was daarvan zijn inmiddels legaten afgekocht en zover duidelijk zijn belastingen al afgedragen, dus het geld kan in principe verdeeld worden. De executeur maakt echter geen haast.

Mijn moeder heeft in de laatste jaren mijn grootmoeder tot aan haar sterven intensief verzorgd. Zij was destijds gemachtigd om de bankrekening te gebruiken en kan tegenwoordig nogsteeds deze rekening raadplegen. Uit haar bevindingen blijkt nu, dat er door haar broer die als executeur is aangewezen cumulatief meer dan 20.000 euro naar zijn prive rekening is gesluist.
De bank laat weten geen onderscheid tussen een volmacht en volmacht waar exliciet in staat vermeld waar het geld voor gebruikt moet worden en de notaris maakt zich niet uitzonderlijk druk, behalve dat hij vind dat het slordig gaat.

Contact tussen de familieleden is vrij slecht, wanneer mijn moeder moet tekenen voor iets staan haar broers op de stoep, andersom is er vaak geen gehoor of vage verklaringen en uitspraken die niet tot opheldering leiden.

Wat zijn in dit geval de opties?
- aangifte bij politie?
- kantonrecht en dit via een advocaat het recht zien te behalen (met de bijkomende kosten)
- wat is de rol van de notaris in het erfenis proces en kan je zijn functioneren beklagen bij de KNB en daarmee druk uitoefenen op zijn passieve houding hierin? Reactie infoteur, 08-10-2011
Beste Nico,
1. Allereerst is belangrijk met wat voor executeur we te maken hebben en wat zijn rechten zijn. Dit zal in het testament zijn aangegeven.
2. In de regel mag de rekening van de grootmoeder alleen worden gebruikt voor de afhandeling van de erfenis en nergens anders voor. Daar zijn geen afzonderlijke afspraken voor nodig. Het is dus de vraag waar die 20.000 euro voor is gebruikt.
3. Aangifte bij de politie lijkt nog wat te vroeg. U kunt eerst schriftelijk bij de executeur om opheldering vragen.
4. De rol van de notaris is ook afhankelijk van de rol die de erfgenamen hem toebedelen. Als hij boedelnotaris is, heeft hij allerlei rechten en verplichtingen. U kunt ook de notaris vragen om de (eerste) boedelbeschrijving bij de executeur op te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-09-2011 11:59 #18
Mijn vader is in 2009 in Duitsland overleden en begraven, hij was daar net een kleine 3 jaar ingeschreven en betrok na de verkoop van divers onroerendgoed een huur woning. ( tot ongeveer 2008 was hij ingeschreven in Nederland!) Nu wil het geval dat wij als familie de erfenis om diverse redenen verworpen hebben. Toch kreeg ik deze week een rekening voor de teraardestelling in Duitsland. Deze hoef ik toch niet te betalen, ik heb toch immers verworpen? Reactie infoteur, 18-09-2011
Beste Jan,
De teraardestelling of het opdracht geven daartoe staat los van het verwerpen van de erfenis. In beginsel is de opdrachtgever degene die betalen moet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Catelijn, 15-09-2011 17:23 #17
Mijn moeder is onder bewind gekomen, voor haar overlijden. omdat ze haar rekeningen niet meer kon betalen.
mijn vriend waarmee ik samenwoon heeft toen de rekeningen betaald 5 jaar geleden.Met erin opgenomen dat, als er contanten zijn voor haar overlijden, of, dan wel na haar overlijden de schuld terugbetaald wordt.
ik heb met 3 boers/zus bewind aangevraagd, 3 maanden na de lening omdat ze nog steeds geen rontant geld genoeg had om aan haar verplichtingen te voldoen.
. Het bewind werd ook door de rechter toegewezen.
Mijn vriend heeft haar rekeningen betaald, een schuldbekentenis opgemaakt en moeder heeft ondertekend voordat het bewind was aangevraagd. De schuldbekentenis is ondertekend door moeder, mijn vrien en ook door mij. ( wij zijn samenwonend)

Een notaris doet nu de afhandeling.

Een broer en zus willen niet meebetalen aan het terugbetalen van de schuld aan mijn vriend omdat ze deze schuldbetaling en aanvraag voor bewind belangenverstrengeling als reden noemen. Mijn vriend hadechter geen aandeel in de aanvraag voor bewind.

Zijn zij mede verplicht de schuld aan mijn vriend te laten vereffenen door de notaris. Heeft de notaris daar een verplichting toe, of moeten we naar de rechter?
Catelijn Reactie infoteur, 16-09-2011
Beste Catelijn,
De notaris kan niet verplichten, maar kan wel bemiddelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Belakbir, 25-07-2011 18:48 #16
Mij ex vriend A. J van der schoor is overleden op 24/07/11, in de verleden hebben wij samen een contract getekend for de erfenis spaar belegen de contract heb ik nog stedes de vraag is wat moet ik doen en met wie mag ik contact op nemen
vriendelijk groet
A. Belakbir Reactie infoteur, 25-07-2011
Beste A. Belakbir,
1. Allereerst gecondoleerd met uw verlies.
2. Het beste kunt u contact opnemen met de bank of verzekeraar waar dit speelt. Zij kennen de voorwaarden en kunnen u vast verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 19-04-2011 10:18 #15
Mijn oude buurvrouw is overleden en ik word genoemd in het testament. Zij heeft 3 (familieleden) erfgenamen aangewezen en zij zijn reeds bij de notaris geweest om te tekenen. Mijn buurvrouw heeft zelf geen kinderen en heeft mij altijd gezien als haar dochter. Nu hoor ik niks van de notaris, de familie heeft gezegd dat de notaris wel contact met mij opneemt. Gebeurt dit als het huis, dat nu te koop staat, verkocht is? Mijn vraag is op welk moment hoor ik iets van de notaris? Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste Bea,
U kunt het beste zelf contact opnemen met de notaris en aangeven dat u als erfgenaam graag de inhoud van het testament wilt vernemen. Als u inderdaad erfgenaam bent, kan u dat niet worden geweigerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ank, 28-03-2011 12:07 #14
Mijn moeder is op 17 maart jl. overleden. Zij heeft een en/of rekening met mijn zus bij de ING bank. Ik ben gemachtigde. Al zeker een jaar of tien behartig ik alle financiën van onze moeder, dit met toestemming van mijn broer en zus. Zij willen ook dat ik alle financiële zaken afhandel. Wij vragen ons af of die Verklaring van Erfrecht echt nodig is. Reactie infoteur, 28-03-2011
Beste Ank,
Of een Verklaring van erfrecht nodig is hangt af van de ING. In dit geval lijkt me dat overbodig. Zie voor meer geldzaken die moeten worden geregeld bij een overlijden ook:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/66935-bankzaken-na-overlijden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon Kromhout, 12-02-2011 18:22 #13
Op 7 januari is mijn schoonmoeder overleden en nu behandeld mijn vrouw(haar dochter)alle betalingen.
ook hebben wij de bank hier over ingelicht, alleen nu vragen zij een getekende akte beschikken nalatenschap o.b.v.verwantschap.wij hebben geen zin om hoge kosten te maken bij een notaris
wat kunnen wij nu het beste opsturen naar de bank
zodat zij tevreden zijn Reactie infoteur, 12-02-2011
Beste Tom Kromhout,
Helaas eisen niet alle banken hetzelfde en nemen dus niet met hetzelfde genoegen. Zie bijvoorbeeld:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/66935-bankzaken-na-overlijden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Well, 06-01-2011 21:36 #12
Op 30 december is mijn tante overleden, in de afgelopen jaren heeft haar buurman haar nagelopen en haar financiën in de gaten gehouden. Nu blijkt dat deze meneer de afgelopen jaren behoorlijk wat geld van deze rekeningen heeft gehaald, kontant uit de pinautomaten gehaald. Het is op de raarste tijdstippen s'nachts gepint, en zelfs op de dag dat ze stervende was en in het ziekenhuis lag is er nog geld van de rekening verdwenen. Wij hebben deze meneer meerdere keren gevraagd om verduidelijking, maar tot vandaag hield hij vol geen pinpas te hebben. Vandaag heeft hij dan eindelijk toegegeven dat hij deze pas wel degelijk had, en dat hij 750 euro heeft opgenomen voor zichzelf. Wij weten echter dat het wel meer is dan die 750 euro.
Kunnen wij iets beginnen met dit verhaal? Of gaat dat niet meer omdat deze tante is overleden? Reactie infoteur, 07-01-2011
Beste Well,
U moet aangifte doen bij de politie en contact opnemen met de bank. Het feit dat uw tante nu is overleden verandert hier niets aan. Fraude is fraude en u bent daardoor benadeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bongaerts, 03-12-2010 11:10 #11
Te samen met mijn ouders hebben we in 2002 een huis gekocht, de ouders kochten het vruchtgebrik en wij de blote eigendom, in de akte is opgenomen dat o.a. het vruchtgebruik vervalt bij het METTERWOON verlaten van de woning. Op 25.1.2010 verlaten de ouders de woning en gaan naar een verzorgingstehuis daar komt echter mijn vader op 11.2.2010 te overlijden. Het vruchtgebruik bestond dus niet meer op de dag van overlijden. Is hier artikel 10 vd.d.successiewet van toepassing? Beëindiging van vruchtgebruik door metterwoon verlaten is toch geen schenking? Reactie infoteur, 03-12-2010
Beste Bongaerts,
1. In strikte zin is artikel 10 niet van toepassing, omdat het vruchtgebruik is opgehouden te bestaan voordat uw vader is overleden.
2. Dat metterwoon het huis is verlaten is op grond van de koopakte van 2002 gebeurd en niet op basis van het verlaten van het huis in 2010. Dat zat als het goed is in de prijs in 2002 verdisconteerd en in de betaalde overdrachtsbelasting. Dat betekent dat er nu geen sprake is van schenking of erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kermit, 01-12-2010 10:50 #10
Mijn broer heeft na het overlijden van onze moeder verzuimd de bank in kennis te stellen en heeft al haar geld opgemaakt van zowel de spaarrekening als de betaalrekening en de limiet van de betaalrekening gebruikt. Doet de bank hier iets aan of moet ik aangifte doen bij de politie? Reactie infoteur, 01-12-2010
Beste Kermit,
Dit lijkt me een typisch geval van fraude waarvoor u aangifte moet doen bij de politie. Ik zou tegelijkertijd de bank informeren en de bank verwijzen naar de aangifte die u hebt gedaan.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Carla, 30-11-2010 17:17 #9
Mijn vader (langstlevende) is op 19-10-2010 overleden. Hj heeft een testament. Mijn zus en ik zijn de enige erfgenamen. Mijn zus had een slechte relatie met onze vader. Ik verzorgde mijn vader de laatste 5 jaar. In maart 2008 heeft mijn vader mij mondeling toestemming gegeven om 10.000 euro van zijn rekening te halen (ik was gemachtigde van zijn rekening), Ik mocht dit bedrag houden (schenking). Mijn zus is na het overlijden van mijn vader hierachter gekomen. Nu wil zij dat dit bedrag terugkomt in de verdeling van de boedel. Zij dreigt met een rechtszaak. Ik heb van mijn vader geen toestemming op papier gehad, dit was echter niet nodig omdat ik gemachtigde was. Hoe sterk sta ik in een rechtzaak? Ik heb geen bewijs van de toestemming. Reactie infoteur, 30-11-2010
Beste Carla,
1. Je vader mag schenken wat hij wil tijdens zijn leven. Jaarlijks is hiervan in 2008 en 2009 € 4.479 belastingvrij. Daar is niets verkeerds aan. Bovendien was je gemachtigde en mocht je er geld vanaf halen.
2. De vraag is of aantoonbaar is dat je het voor jezelf hebt gebruikt en dat er sprake is van een schenking.
3. Als er duidelijk sprake is van een schenking kan die bij de bepaling van de legitieme portie, als je zus onterfd is, terugkomen in de erfenis.
4. Als uw zus zo doet, moet u maar eens nadenken of u niet een forse vordering van vele duizenden euro's kunt inbrengen, omdat u uw vader al die jaren verzorgd hebt.
5. Bekijk ook eens het artikel:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pip de Lange, 09-11-2010 18:36 #8
In het artikel staat volgens mij een paradox in de volgende zin : "Zonder testament valt bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap de totale erfenis toe aan de langstlevende partner. Daar doen wettelijke regelingen over de de legitieme portie niets aan af."

Als er sprake is van een legitieme portie is er toch altijd sprake van een testament? De zin begint met :zonder testament.

Ik zou graag antwoord willen op de volgende vraag : mijn echtgenoot heeft een testament waarin zijn kinderen zijn onterfd. Als we een en/of rekening openen en hij zou als eerste komen te overlijden dan heb ik geen beschikking over het gezamenlijk inkomen omdat er afgewacht moet worden of de kinderen hun legitieme portie opeisen? Reactie infoteur, 09-11-2010
Beste Pip de Lange,
1. De wet is zodanig dat ook zonder testament alles toevalt aan de langstlevende partner en de kinderen slechts een vordering hebben op de langstlevende.
2. Ook als uw man u per testament benoemt tot langstlevende erfgenaam, hebben de kinderen slechts een vordering op u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 23-09-2010 10:15 #7
Beste inforteur, bedankt voor de reaktie, deze optie had ik al bedacht echter ik ben ook Duits. Dat de rekening wordt geblokkerd is ok, echter het gaat om het totaal opheffen van de rekening, deze rekening wordt niet meer gebruikt. Het is altijd al een slapende rekening geweest van mijn moeder en heeft totaal geen waarde. Het kan toch niet zo moeilijk (zonder notariskosten) zijn deze op te heffen, waarom moet je uberhaupt verplicht Nederrlands zijn? Reactie infoteur, 23-09-2010
Beste Dirk,
1. Als de SNS bank u geen kosten in rekening brengt en het niet de moeite waard is om kosten te maken, zou ik ik het maar zo laten. Overigens begrijp ook ik niet waarom de SNS bank zo moeilijk doet.
2. Een slapende rekening verjaart na 20 jaar:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/12662-banken-slapende-rekeningen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 22-09-2010 23:11 #6
Correctie van belang, in mijn vorige vraag staat onderaan tussen haakjes (het gaat om een rekening waar )
Er moet nog tussen staan " geen " groot bedrag, de rekening is bijna nihil, dus wij willen hier geen kosten voor maken. Reactie infoteur, 23-09-2010
Beste Dirk,
1. Omdat er geen testament is, zijn niet alleen de vader maar ook de kinderen erfgenaam.
2. Als u intern afspreekt dat u de erfenis afrondt als executeur, kunt u waarschijnlijk eenvoudiger de rekening opzeggen, omdat u wel de Nederlandse nationaliteit hebt.
3. Overigens staat op de site van SNS bank: "Nadat we de Akte van Overlijden of Verklaring van Erfrecht hebben ontvangen, blokkeren we de spaar- en betaalrekeningen waar de overledene de enige rekeninghouder van was."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 22-09-2010 20:11 #5
Mijn moeder is juni 2010 overleden, nu mijn vader nog leeft, is mijn vader natuurlijk erfgenaam (getrouwd). Vraag bij een probleem: Het betreft het opzeggen van een SNS rekening die op naam staat van mijn moeder, mijn vader kan deze niet op de normale weg opzeggen bij de SNS nabestaanden desk. Het probleem is dat mijn vader de Duitse nationalteit heeft, en in de documenten van de SNS moet je verplicht Nederlands zijn? Normaal zou een akte van overleiden en een uitreksel uit het testament register genoeg zijn. Nu eist de SNS een verklaring van Erfrecht omdat mijn vader Duits is? Is dit normaal, kan dit, dit is toch mensen onnodig op veel kosten jagen. (mijn moeder had geen testament, en het gaat om een rekening waar groot bedrag op staat)

Kroers, 17-07-2010 18:09 #4
Mijn moeder is begin mei 2010 overleden. Zij heeft een bank- en een spaarrekening bij de SNS bank. Vanaf januarti 2010 doe ik haar bankzaken via internet. De spaarrekening heb ik, na haar overlijden, via internet kunnen opzeggen, daar deed de bank niet moeilijk over. Ik heb ook de bankrekening schriftelijk via internet opgezegd, maar hierover doet de bank moeilijk, zij verlangen een akte van erfrecht. Deze vind ik te duur in relatie met het bedrag wat er op de bankrekening stond op het moment van overlijden. Wél heb ik een akte van overlijden naar de bank gestuurd. De saldi van zowel de bank- als de spaarrekening heb ik na het overlijden van mijn moeder overgemaakt naar mijn eigen privérekening, met toestemming van mijn broers en zussen. Dit ging zonder moeite via internet. Zolang de rekening niet is opgezegd, incasseert de bank elke maand de kosten voor gebruik van de bankrekening en betaalpas, terwijl deze geblokkeerd zijn. Deze kosten kan ik niet storneren. Overigens heeft de bank nog tot 10 juni banktransacties uitgevoerd, wat volgens mij in strijd is met hun eigen voorwaarden. Kunt u mij advies geven? Reactie infoteur, 18-07-2010
Beste Kroers,
1. De SNS bank heeft een speciale nabestaande desk.
2. De SNS bank vraagt een Akte van Overlijden of een Verklaring van Erfrecht. Niet en en, volgens hun eigen website. De SNS bank overdrijft in uw geval.
3. Ik zou nogmaals contact opnemen met de bank en de situatie uitleggen. Ik zou schriftelijk, mede ondertekend door uw broers en zussen, vragen de rekening op te heffen en de opgenomen in rekening gebrachte kosten direct terug te storten op een door u gewenste rekening, aangezien dat geld ten onrechte en buiten uw schuld is afgeboekt.
4. Een klacht indienen bij SNS kan telefonisch via 0900 – 1850 en of het klachtenformulier: https://www.snsbank.nl/particulier/klantenservice/contact/algemeen-klachtenformulier.html
5. Lukt dat niet tot tevredenheid, dan kunt u ook terecht bij het Kifid, http://kifid.nl/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onbekend, 18-04-2010 12:23 #3
Mijn vader is 5 jaar gelden overleden, hij heeft nog 1 broer, mijn oom, nu is hun vader, mijn opa overleden, wie zijn de erfgenamen? kan/mag mijn oom alles zelf regelen of moet hij mij erbij betrekken ivm het deel van mijn vader? Reactie infoteur, 18-04-2010
Beste,
1. U en uw eventuele broers en zussen komen als erfgenaam in de plaats van uw overleden vader. U hebt dezelfde rechten als uw vader bij leven gehad zou hebben.
2. U moet dus bij de afwikkeling van de erfenis betrokken worden en weten wat eventueel per testament is geregeld, wat de inboedel is en wat u zult erven. Laat dit vooral niet op zijn beloop. Na vijf jaren vervallen anders uw rechten.
Met vriendelike groeten,
Zeemeeuw

J. A. Solavera, 02-03-2010 17:28 #2
Ik begrijp dit stukje niet helemaal.
En/of rekening: Een en/of rekening mag niet worden geblokkeerd. Daar is geen verklaring van erfrecht voor nodig. Wat is een verklaring van erfrecht. Toch eisen banken vaak een Verklaring van Erfrecht, die vaak prijzig is en enige tijd kost

Ondanks dat je een en/of rekening hebt kunnen banken een Verklaring van Erfrecht eisen? Reactie infoteur, 03-03-2010
Beste J.A. Solavera,
Punt is dat banken vaak wel een verklaring van erfrecht eisen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Daarmee worden mensen op onnodige kosten gejaagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josette Frints, 12-02-2010 00:49 #1
De wijziging in 2003, langstlevende verhaal, geld dit met terugwerkende kracht of alleen voor die gevallen vanaf 2003. B.v. vader overlijdt in 1981, er is geen testament, er zijn twee kinderen. De moeder erft de helft + nog 1/3 van haar mansdeel. Ook de kinderen erven ieder 1/3 van vadersdeel. Blijft deze regeling van kracht of wijzigd dit door de wijziging in 2003 inzake de erfenis en nalatenschap. Gaarne z.s.m. antwoord.
Met vriendelijke groet.

Josette Frints. Reactie infoteur, 12-02-2010
Beste Josette Frints,
Het erfrecht zoals dat tot aan het tijdstip van het in werking treden van de wet gold, blijft nadien van toepassing met betrekking tot nalatenschappen die vóór dat tijdstip zijn opengevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Reacties: 128
Schrijf mee!