InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 26
Artikelen 251 - 260 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Fasen van schadevergoeding: de beginfase

In de beginfase bij het vergoeden van schade wordt de schadezaak op rails gezet. Beide partijen leren elkaar kennen en nemen wederzijdse verwachtingen op in een intake-gesprek. Bovendien wordt er naar… Melod, Letselschade en smartengeld, 22-12-2008
Internationaal privaatrecht: alimentatie en echtscheiding

Internationaal privaatrecht: alimentatie en echtscheiding

De Wet Conflictenrecht Echtscheidingen (WCE) regelt het toepasselijke recht op internationale echtscheidingen. Een echtscheiding leidt vaak tot de vraag naar alimentatie: hetzij alimentatie voor de ki… Servanda, 22-12-2008
Bestuursrecht: begrippen

Bestuursrecht: begrippen

Het bestuursrecht is een vakgebied apart. Het kent zijn eigen procesgang en vereisten. De Algemene Wet Bestuursrecht is de bron van het bestuursrecht. Om de Awb te begrijpen moet men een aantal kernbe… Servanda, 21-12-2008

Smartengeld en schadevergoeding

Smartengeld is een begrip in het Nederlandse rechtssysteem wat een vorm van schadevergoeding bij letselschade betreft. Smartengeld is een vorm van compensatie van het aangedane leed voor het slachtoff… Melod, Letselschade en smartengeld, 19-12-2008
Tweede huis in het buitenland en het buitenlands erfrecht

Tweede huis in het buitenland en het buitenlands erfrecht

Hebt u vermogen of een tweede huis in het buitenland, dan gelden niet alleen allerlei nieuwe regels voor de belastingheffing, maar ook het buitenlands erfrecht en successierecht. Het buitenlands erfre… Zeemeeuw, Tweede huis, 30-06-2008
De Grondwet - Grondrechten

De Grondwet - Grondrechten

Iedere burger in onze samenleving heeft onvervreemdbare rechten. Grondrechten zijn de rechten die een ieder toekomen die zich op het grondgebied van de staat bevindt. De meest bekende rechten in de Gr… Sila, 10-11-2007
Strafrechter & Rechtzitting

Strafrechter & Rechtzitting

Het verloop van de zitting bij de Strafrechter. Waartoe is de rechter verplicht aan het begin van de zitting? Wanneer wordt het vonnis vernietigd? Wie leest de aanklacht voor? Wat houdt onderzoek ter… Sila, 27-10-2007
Rechter & Strafrecht

Rechter & Strafrecht

Afhankelijk van het strafbare feit, komt de verdachte bij de rechter. Wanneer verwijst de officier van justitie naar de Politierechter? En wanneer naar de Kantonrechter of Meervoudige Strafkamer van d… Sila, 27-10-2007
Strafrecht & Gerechtelijk Vooronderzoek

Strafrecht & Gerechtelijk Vooronderzoek

Het Strafrecht en het Gerechtelijk Vooronderzoek. Na opsporing van strafbare feiten (a.h.v. de strafwet- gevingen) c.q. het politieonderzoek in de eerste fase, gaat men over tot het gerechtelijk vooro… Sila, 23-10-2007
Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

De legitieme portie is niet hetzelfde als kindsdeel. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in hun erfgenamen, dat ze hen het liefste zouden onterven. Kan dat en wat betekent dat voor de legitieme porti… Zeemeeuw, Kind onterven, 16-10-2007