InfoNu.nl > Wetenschap > Scheikunde > Scheikunde: Pagina 3
Artikelen 21 - 30 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

Periodiek systeem van elementen

Periodiek systeem van elementen

De essentie van het periodiek systeem is dat het op een overzichtelijke en functionele wijze alle elementen (atomen) omvat die in het universum voorkomen. Het systeem is ontworpen op bases van het gro… Custor, 07-06-2015

Veilig gebruik en toepassingen van droogijs

Droogijs is eigenlijk een vorm van koolstofdioxide (CO2) waarbij de gasvormige aggregatietoestand bij een temperatuur van -78.50°C wordt omgezet in een vaste stof. Wanneer droogijs wordt verhit aan ee… Robin990, 04-06-2015
Elektronenconfiguratie: De mantel van het atoom

Elektronenconfiguratie: De mantel van het atoom

Bohr verklaarde met zijn atoommodel in 1913 dat elektronen in de buitenste elektronenschil de chemische eigenschappen van een element bepalen. Bohr stelde zich de elektronenschillen voor als cirkelvor… Custor, 20-05-2015

De eigenschappen van metalen verklaard door de metaalbinding

Het grootste gedeelte van het periodieke systeem der elementen bestaat uit metalen. Opvallend aan metalen is dat ze in zuivere vorm enkele overeenkomsten hebben. Het zijn goede geleiders van warmte en… Praatpaal, 10-05-2015
Scheidingsmethoden binnen de scheikunde

Scheidingsmethoden binnen de scheikunde

In de scheikunde spreken we van een mengsel als een stof meer dan twee soorten deeltjes bevat. Een zuivere stof bestaat helemaal uit dezelfde deeltjes. In de praktijk werken we vaak met mengsels. Zo i… Praatpaal, 08-05-2015
Fluor: Het element

Fluor: Het element

Fluor is moeilijk te isoleren van zijn verbindingen. In 1886 isoleert de Franse chemicus Henri Moissan elementaire fluor met behulp van lage-temperatuur elektrolyse. Vanwege de kosten van pure fluor w… Custor, Halogenen, 06-05-2015
Isomeren: de verschillende soorten

Isomeren: de verschillende soorten

Binnen de scheikunde komen veel isomeren voor. Isomeren zijn stoffen die hetzelfde aantal en dezelfde soorten atomen bevatten: hun molecuulformules zijn toch gelijk. Desondanks verschillen isomeren we… Myrsky, Koolstofchemie, 05-05-2015
Erbium: Het element

Erbium: Het element

Erbium, symbool Er en atoomnummer 68, het is een zilverwit chemisch element uit de lanthanide reeks. Erbium wordt in de natuur gevonden in een chemische verbinding met andere elementen. Het is een ele… Custor, De lanthaniden, 04-05-2015
Cerium: Het element

Cerium: Het element

Cerium is een scheikundig element met symbool Ce en atoomnummer 58. Het is een zacht, zilverkleurig, kneed- en buigbaar metaal dat behoort tot de lanthaniden reeks. Het is vernoemd naar de dwergplanee… Custor, De lanthaniden, 28-04-2015
Polymeren en polymerisatie

Polymeren en polymerisatie

Een polymeer is een keten van zichzelf herhalende moleculen. De moleculen die steeds herhaald worden en dus de basis vormen voor zo'n keten, worden ook wel monomeren genoemd. Polymeren kunnen ontzette… Myrsky, Koolstofchemie, 23-04-2015