InfoNu.nl > Wetenschap > Wetenschappers > Schade door ioniserende én niet-ioniserende straling

Schade door ioniserende én niet-ioniserende straling

Schade door ioniserende én niet-ioniserende straling Geeft de niet-ioniserende straling van de smartphone, tablet en alle zendmasten nu wel of geen schade aan ons lichaam? De wetenschap weet het niet. Er is verdeeldheid. De ene helft zegt dat er niets aan de hand is en de andere helft waarschuwt om voorzichtig te zijn. Wat wel zeker is dat radiogolven niet-ioniserend zijn en officieel geen schade kunnen geven aan een lichaam. De straling na het zichtbaar licht is ioniserend en geeft officieel wel schade aan een lichaam. Professor Hecht ontdekt in 2015 dat ook niet-ioniserende straling schade aan een lichaam kan geven.

Straling

Straling is het overbrengen van energie van een bron naar een ontvanger, zonder dat daar een tussenstof voor nodig is. Er bestaan verschillende soorten straling gezien vanuit de bron:
 • Kernstraling. Zoals alfa-, bèta- (ultra violet) en gammastraling. Het is straling die ontstaat in de kern van radioactieve stoffen. Kernstraling is ioniserende straling.
 • Röntgenstraling. Röntgenstraling wordt door de mens gemaakt en is ioniserend. Een röntgenbuis kan aan- en uitgezet worden.
 • Elektromagnetische straling. Dat is straling waarbij de energie in de vorm van golven of fotonen wordt overgebracht en niet-ioniserend is.
 • Deeltjesstraling of kernstraling. Bij deze straling gaat het eveneens in de vorm van golven of fotonen, maar met de snelheid van een atoomkern. Deeltjesstraling is altijd kernstraling en ioniserend.

We maken onderscheid in de natuurlijke straling en de straling gemaakt door mensenhanden, de kunstmatige straling.

Ioniserende straling

Dit is straling die zo energierijk is, dat het elektronen uit een atoom (de bouwstenen van een menselijk lichaam) van neutraal geladen naar positief of negatief geladen kan veranderen. Het atoom heet dan een ion, vandaar de naam 'ioniserend'. Ioniserende straling (in de volksmond radioactieve straling genoemd) is schadelijk voor levende wezens. Het beschadigt het DNA en herstelt cellen foutief wat resulteert in een verandering van de cellen (kanker).

Niet-ioniserende straling

Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven met een energie die te laag is om te ioniseren. Niet-ioniserende straling is volgens het elektromagnetisch spectrum ultraviolette (UV) straling, microgolven en radiostraling (RF). Onder radiostraling vallen bijvoorbeeld mobiele telefoons en hun masten, wifi, elektrische apparaten en hoogspanningslijnen. We weten allemaal dat het beter is om niet onder hoogspanningsmasten te wonen. Het elektromagnetische veld (EMV) van hoogspanningsleidingen is in verband gebracht met leukemie, Alzheimer en andere degeneratieve aandoeningen.

De Nederlandse Staat gaat dan ook 370 huishoudens die pal onder een hoogspanningsmast wonen vanaf 2017 een uitkoopregeling aanbieden. Het gaat om woningen die meer dan 0,4 microTesla straling te verduren krijgen. De oude norm was een factor 250 hoger: 100 microTesla. Naar Nicola Tesla is in 1960 de eenheid van magnetische dichtheid vernoemd (T). Over de schadelijke gezondheidseffecten van de mobiele telefonie bestaat in 2015 nog onduidelijkheid. Alle elektromagnetische straling, zowel ioniserend als niet-ioniserend, hebben wetenschappers geclassificeerd naar de uitgezonden golflengte/frequentie en die zijn te zien in het elektromagnetische spectrum.

De golflengte

Radiostraling in het elektromagnetisch spectrum is van 3 hertz tot 30 gigahertz; van extreem lage frequenties tot super hoge frequenties. Met golflengtes van 10.000 kilometer tot 10 centimeter. De straling met een lager energieniveau heeft een grotere golflengte dan de straling met een hoger energieniveau en is dus niet-ioniserend. De verdeling van de uitgestraalde energie over de golflengten in het elektromagnetisch spectrum van een bron zegt ons iets over de temperatuur van het object. De wet van Planck, ook wel stralingswet van Planck genoemd, beschrijft de golflengte van de uitgezonden straling over het hele elektromagnetische spectrum. Dit wordt weergegeven in de Planck-kromme toen Max Planck in 1900 de stralingswet maakte.

De scheiding van ioniserende straling en niet-ioniserende straling

Straling kan men niet zien, horen, proeven, ruiken of voelen. Zowel niet-ioniserende straling en ioniserende straling niet. De energie van de elektromagnetische straling bij de radiofrequente velden (3 Hertz tot 300 Gigahertz) is 1,2 elektronenvolt. Het wordt volgens de wetenschap te laag geacht om ionisatie te veroorzaken. De energie die nodig is om een atoom te ioniseren hangt af van het soort atoom. Zo heeft waterstof 13,6 elektronvolt nodig om te ioniseren. In het magneetveld van radiogolven van bijv. 10 megahertz zijn kerndeeltjes te beïnvloeden, maar geven volgens de wetenschap van nu geen gevolg aan biochemische en chemische effecten in levende wezens. De scheiding tussen non-ioniserende en ioniserende elektromagnetische velden is meestal bij 1015 hertz of 10 elektrovolt in het gebied bij een golflengte van 0,1 micrometer.

Professor K. Hecht

Prof. Dr. Med. Karl Hecht is in Duitsland emeritus hoogleraar neurofysiologie. Professor Hecht heeft veel wetenschappelijke publicaties en boeken geschreven en vraagt in november 2015 om de huidige manier van de stralingsproblematiek ter discussie te stellen. Dit naar aan leiding van een geheel nieuwe kijk waar ook niet-ioniserende straling schadelijk is voor een mensenlichaam.

Is de visie in ioniserende en niet-ioniserende straling nog up-to-date?

De cellen in ons lichaam worden op natuurlijke wijze geordend door magnetisme. Dit is de bio-elektriciteit die de basis is voor al het leven. Ons lichaam maakt vrije radicalen zelf aan. Een vrije radicaal is een molecuul of atoom al dan niet geladen en heeft een elektron dat niet tot één elektronenpaar behoort. Het elektron gaat daardoor gemakkelijk een reactie aan. Alle processen van de stofwisseling en energie in een mensenlichaam komen alleen tot stand met de hulp van de vrij radicalen en antioxidanten die de vrije radicalen ‘wegvangen’.

Hoe ontstaan vrije radicalen?

Vrije radicalen ontstaan bij de normale stofwisseling, maar ook bij roken en bij het zonnen is het bekend dat vrije radicalen kunnen ontstaan. Verder kunnen bij bepaalde ziekten veel vrije radicalen worden gevormd, zoals bij ontstekingsreacties. Wat ook bekend is dat vrije radicalen door ioniserende elektromagnetische velden, door röntgenstraling bijvoorbeeld, kunnen ontstaan. Dit is afhankelijk van de duur en de sterkte van de blootstelling. De ioniserende straling heeft bovendien een verder effect in het menselijk lichaam, het veroorzaakt namelijk DNA-beschadigingen. In november 2015 is door professor Hecht bekendgemaakt dat niet-ioniserende straling met zwakke of zeer zwakke energie, het normale ionisatieproces om vrije radicalen te vormen, beïnvloedt. Professor Hecht vraagt zich af: “waarom er niet een nieuwe onderverdeling in ioniserende en niet-ioniserende straling wordt gedaan”.

Oxidatieve stress

De productie van vrije radicalen wordt ook gedaan door radiogolven, zeggen biofysicus Dr. Ulrich Warnke en Peter Hensinger. Warnke en Hensinger onderzoeken sinds 2001 wetenschappelijke werken over niet-ioniserende straling. De conclusie is dat niet-ioniserende elektromagnetische straling, oxidatieve stress kan veroorzaken in een menselijk lichaam. Door zwakke magnetische velden (bijv. van transformatoren in apparaten) en verschillende radiofrequenties, verhoogt het niveau van vrije radicalen en hun reactie die toxische gevolgen hebben. De non-ioniserende straling van mobiele telefoonnetwerken en andere draadloze communicatietechnologieën kan leiden tot 'cell stress' en tot oxidatie in het menselijk lichaam. Op den duur lokt het ziektes uit als:
 • chemische gevoeligheid
 • chronisch vermoeidheidssyndroom
 • burn-out
 • fibromyalgie
 • spierpijn

Deze ziekten kunnen worden gegroepeerd als ook milieuverontreiniging-gerelateerde ziekten.

Samenvatting

Zowel de ioniserende straling als zelfs de niet-ioniserende straling wekken vrije radicalen op. Biologische schade kan daarom van beide soorten straling uitgaan.
© 2015 - 2017 Rieja, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is straling?Wat is straling?We horen het steeds vaker: straling onder andere van de smartphone en straling van de GSM-, UMTS- en LTE masten. Natuurl…
Radioactiviteit: natuurkundig verschijnselRadioactiviteit: natuurkundig verschijnselRadioactiviteit is een intressant natuurkundig verschijnsel. Daarnaast is het ook gevaarlijk en is enige kennis van dit…
Burn-out als gevolg van draadloze communicatietechnologiënBurn-out als gevolg van draadloze communicatietechnologiënEen hoge werkdruk, niet verwerkte emoties, conflicten op je werk of spanningen in het gezin, kunnen factoren zijn die ee…
Alles over stralingAlles over stralingVoedsel kan worden behandeld met straling uit radioactieve bronnen. Na deze behandeling zijn alle ziektekiemen die in he…
Effecten van straling op een mensenlichaamEffecten van straling op een mensenlichaamEr zijn al veel onderzoeken gedaan of de draadloze technologieën nu wel of niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van d…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Clker Free Vector Images / Pixabay
 • http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/ist-die-unterteilung-in-ionisierende-und-nichtionisierende-strahlung-noch-aktuell/
 • http://baldron.org/de/2015/research-news-finally-we-know-how-electrosensitivity-works/
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelsel

Reageer op het artikel "Schade door ioniserende én niet-ioniserende straling"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rieja
Laatste update: 27-09-2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Wetenschappers
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!