InfoNu.nl > Wetenschap > Wiskunde > Wiskunde: Pagina 14
Artikelen 131 - 136 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

Getallen (cijfers)

Een getal is een verzamelnaam voor de elementen van verschillende verzamelingen. De getallen 1, 2, 3, 4, 5 etc., worden de natuurlijke getallen genoemd. In dit artikel worden deze getallen behandeld. Bartw, 10-02-2007
Ruimtemeetkunde

Ruimtemeetkunde

Je komt het de hele dag tegen, waarschijnlijk onbewust; ruimtemeetkunde. Dit heeft alles te maken met de aanzichten van dingen, afstanden, de stelling van Pythagoras, etc. Lobke, 03-01-2007
Lineaire- en Exponentiële grafieken

Lineaire- en Exponentiële grafieken

Exponenten en logaritmen, als je weet wat het zijn en je weet ze te gebruiken, dan is het niet moeilijk. Maar voor velen onder ons is dit een gedeelte van de wiskunde dat na de middelbare school weer… Lobke, 03-01-2007
Pi, getallen tot in het oneindige

Pi, getallen tot in het oneindige

Het getal Pi, oneindig gebruikt in de wiskunde, met oneindig veel decimalen achter de komma. Wat is ‘het geheim’ achter dit getal? Ís er een geheim? Lobke, 29-12-2006

Stelling van Thales

De stelling van Thales is geformuleerd door Thales van Milete. De wiskundige en filosoof gebruikte deze meetkundige stelling om de hoogte van piramides te berekenen. Wmnoa, 07-10-2006
Stelling van Pythagoras

Stelling van Pythagoras

Met de stelling van Pythagoras kun je de lengtes van de zijden van een rechthoekige driehoek berekenen. De stelling is relatief eenvoudig maar wordt ook nu nog erg veel gebruikt door de wetenschap. Willem, 04-10-2006