InfoNu.nl > Wetenschap > Wiskunde > Wiskunde: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

Wiskundige bewijstechnieken

In de wiskunde wordt elke bewering, propositie of stelling bewezen voor men aanvaardt dat hij waar is. Het is zowat het hoofdkenmerk van de wiskunde. De gewoonte om alles rigoureus te bewijzen, dateer… Marimbaman, 24-02-2016

Het algoritme: Theoretisch hulpmiddel of dagelijkse kost?

De term algoritme wordt vaak gebruikt in de lessen wiskunde, logica en computerwetenschappen, zonder dat de studenten echt weten wat een algoritme precies is. Daarbovenop is het praktische nut ervan v… Marbres, 23-02-2016
Wiskunde periodieke functies

Wiskunde periodieke functies

Een functie die zichzelf herhaalt na een zeker interval (periode) noemt men een periodieke functie. Iedere dag hebben we te maken met regelmaat en herhaling van de natuur; per etmaal wordt het een kee… Tronic, 10-12-2015
Speel een verrassend wiskundig spel: Game of life

Speel een verrassend wiskundig spel: Game of life

Met wiskunde kun je leuke dingen doen. Het bekende Game of Life, dat in 1970 door de wiskundige John Conway werd bedacht fascineerde de wereld. Talloze patronen bleken mogelijk, die in een simpel twee… Hansvg, 04-11-2015
Een bijzondere fractal: de driehoek van Sierpinski

Een bijzondere fractal: de driehoek van Sierpinski

De Poolse wiskundige Waclaw Sierpinski verrichte baanbrekend werk in de wiskunde, met name in de verzamelingenleer. Voor niet-wiskundigen spreken echter vooral de bijzondere fractalfiguren aan, die do… Hansvg, 04-11-2015
Omtrek berekenen van een wiskundig figuur

Omtrek berekenen van een wiskundig figuur

Het komt regelmatig voor dat je moet weten wat de omtrek van iets is. Het is daarom handig om te weten hoe je de omtrek van iets kan berekenen. Het makkelijkst is natuurlijk om de lengte van de zijdes… 4chevaux, 13-10-2015
Power en poweranalyse

Power en poweranalyse

Power en poweranalyse zijn twee veelgebruikte begrippen binnen de statistiek en testtheorie. Met de term power, ook wel onderscheidend vermogen genoemd, wordt aangegeven hoe nauwkeurig een test is. Ee… Myrsky, 05-10-2015
Worteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenen

Worteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenen

Het berekenen van de wortel van een getal kan soms eenvoudig zijn, door de kwadraten erin te herkennen. Dit wordt anders indien er sprake is van een lang getal of een getal met enkele decimalen achter… Geinformeerd, Zwaartepunt, 05-10-2015
De ANOVA of variantie-analyse

De ANOVA of variantie-analyse

Binnen de statistiek worden regelmatig groepen met elkaar vergeleken. Wanneer er slechts twee groepen met elkaar worden vergeleken wordt er vaak gebruik gemaakt van een t-test om te kijken of de gemid… Myrsky, 22-09-2015
Normaal verdeelde variabelen en waarom ze vaak voorkomen

Normaal verdeelde variabelen en waarom ze vaak voorkomen

De normaalverdeling is alomtegenwoordig in de sociale en economische wetenschappen. Het laat een zeer zuinige en dus aantrekkelijke karakterisering toe van veel empirisch vergaarde data omdat het voll… Henkellermann, 25-07-2015