InfoNu.nl > Wetenschap > Wiskunde > Wiskunde: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

T-toets 3 - gemiddelden afhankelijke steekproeven

Een t-toets derde variant wordt uitgevoerd om te kijken of een verschil tussen twee afhankelijke steekproeven significant verschillen. Oftewel: is er meer aan de hand dan toeval? Er kan bijvoorbeeld g… Marilyn, Statistiek, 09-11-2013

Statistiek: t-toets 1 - vergelijken met standaard getal

Een t-toets wordt uitgevoerd om te bekijken of een verschil significant is. Oftewel: komt het verschil door toeval of is er meer aan de hand? Bij de t-toets eerste variant wordt het gemiddelde vanuit… Marilyn, Statistiek, 09-11-2013

Statistiek: Chi-kwadraat toets

Met de chi-kwadraat toets voor verdelingen (één variabele) en voor samenhang (twee variabelen) kun je uitrekenen of het gevonden verschil significant is. Oftewel: is het verschil dat je hebt gevonden… Marilyn, Statistiek, 04-10-2013

Statistiek Permutaties, Variaties en Combinaties

Bij een kansberekening wil je weten welke kans er hoort bij een bepaalde gebeurtenis. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol. Zo is de volgorde van belang bij het berekenen van het aantal volgo… Marilyn, Statistiek, 25-08-2013
Statistiek  Kansberekening

Statistiek Kansberekening

In de statistiek gaat alles om de kans dat X gebeurt. Dit wordt ook wel kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening genoemd. Dit kan zinvol zijn voor onderzoek, maar ook praktisch zijn: er kan bijvoor… Marilyn, Statistiek, 02-07-2013
Statistiek - Centrummaten en de normale verdeling

Statistiek - Centrummaten en de normale verdeling

In de statistiek worden centrummaten gebruikt om de centrale tendentie aan te geven. Er zijn verschillende maten om iets te zeggen over het midden van de verdeling. Ook kan dit op verschillende manier… Marilyn, Statistiek, 02-07-2013
Statistiek - Meetniveaus en statistiek

Statistiek - Meetniveaus en statistiek

In de statistiek heeft alles te maken met meetniveaus. Deze zijn erg belangrijk om te bepalen welke soort berekeningen je kunt en gaat uitvoeren. Maar wat zijn deze meetniveaus eigenlijk en welke invl… Marilyn, Statistiek, 02-07-2013
Statistiek  Onderzoek

Statistiek Onderzoek

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan. We weten steeds meer, maar ook worden er steeds meer vragen opgeroepen. De statistiek helpt onderzoek om voortgang te meten, om verschillen te zien… Marilyn, Statistiek, 02-07-2013
Hoe kun je de uitkomst van (a+b)^n gemakkelijk bepalen?

Hoe kun je de uitkomst van (a+b)^n gemakkelijk bepalen?

Formules waarbij een combinatie van a+b tot de zoveelste macht (a+b)^n moet worden berekend, kan bij een hoge n-waarde veel schrijfwerk geven. Probleem daarbij is dat men mogelijk snel het overzicht v… Geinformeerd, Zwaartepunt, 27-05-2013
De booglengte van een kromme bepalen met Pythagoras

De booglengte van een kromme bepalen met Pythagoras

Voor een kromme lijn valt uit een formule lastig op te maken hoe lang bepaalde lijndelen zijn. Om dat te kunnen bepalen kan via differentiatie gecombineerd met integreren de lengte worden berekend. Ho… Geinformeerd, Zwaartepunt, 24-05-2013