InfoNu.nl > Wetenschap > Wiskunde > Wiskunde: Pagina 8
Artikelen 71 - 80 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

Herleiden zwaartepunt rechthoek, driehoek, halve cirkel

Herleiden zwaartepunt rechthoek, driehoek, halve cirkel

Ronde vormen, driehoeken en vierkanten, we komen ze overal en altijd tegen. In bepaalde omstandigheden kan het nuttig of noodzakelijk zijn, om daarvan het oppervlak in combinatie met de neutrale lijn… Geinformeerd, Zwaartepunt, 23-05-2013
Bepalen zwaartepunt complexe figuren: statisch moment

Bepalen zwaartepunt complexe figuren: statisch moment

Krijg je te maken met samengestelde oppervlakten of een combinatie van verschillende formules over meerdere intervallen (bereik en domein), dan moet voor de oppervlakbepaling een samengestelde integra… Geinformeerd, Zwaartepunt, 22-05-2013
Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen

Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen

Twee lijnen in een vlak hebben op de x- en y-as een onderlinge relatie, waarbij de formules elkaar kunnen kruisen. Het kan daarbij interessant zijn, hoeveel oppervlak de afzonderlijke of beide formule… Geinformeerd, Zwaartepunt, 21-05-2013
De getallenverzameling der gehele getallen

De getallenverzameling der gehele getallen

De getallenverzameling der gehele getallen is een verdere uitbreiding van de getallenverzameling der natuurlijke getallen. Het woord zegt het zelf: elk getal van deze verzameling is een geheel op zich… Kris-w, 11-04-2013
Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallen

Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallen

Een wiskundige vergelijking bestaande uit positieve gehele getallen is een gelijkheid waarin een onbekende term x verwerkt zit. Deze laatste term, welke een geheel getal is, moet gevonden worden. Kris-w, 28-03-2013
De getallenverzameling der natuurlijke getallen

De getallenverzameling der natuurlijke getallen

Deze verzameling getallen mag beschouwd worden als opgebouwd uit de eenvoudigste getallen die we kennen. Het zijn de getallen waar we mee tellen en die we dagelijks gebruiken. Kris-w, 21-03-2013
Pythagoras, mathematicus, mysticus en musicus

Pythagoras, mathematicus, mysticus en musicus

Pythagoras was een bijzonder persoon. Hij was zowel een mathematicus, als mysticus, als musicus. We kennen hem allemaal van de beroemde wiskundige stelling die naar zijn naam vernoemd is. Hij had een… Tom008, 21-10-2012
Kwadratuur van de Cirkel

Kwadratuur van de Cirkel

Het was een onopgelost geometrisch probleem voor de oude Grieken en dat zou het nog heel lang blijven: hoe construeer je een vierkant dat hetzelfde oppervlak heeft als een gegeven cirkel? Dat wiskundi… Mato, 06-05-2012

Vier vormen van validiteit in onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is bedoeld om iets te weten te komen, om kennis te vergaren, wetmatigheden aan te tonen. De belangrijkste eis: valide conclusies. Dat wil zeggen: het design van de studie mo… Cst1991, 16-02-2012
Complexe getallen

Complexe getallen

In het dagelijks leven rekenen we met getallen uit de reële verzameling R. Complexe getallen, of getalparen, zijn een uitbreiding hierop. De uitbreiding op een reëel getal is het imaginaire gedeelte v… Tronic, 20-12-2011