InfoNu.nl > Wetenschap > Discussie: Wetenschap

Recente reacties in Wetenschap

Mike Beyer, 11-11-2019 22:56 (Stemmen en stemrecht in een vereniging)
"Gelden bij een ALV stemming van een V.V.E. over wijzigingen in het huishoudelijk reglement de aan deze vergadering vooraf gedane digitale stemmen mee of moet men in persoon aanwezig zijn bij deze vergadering waarbij een gekwalificeerde meerderheid vereist is.?"
Hans Huijbers, 10-11-2019 15:23 (Temperatuur en temperatuurmeting)
"Ik zou graag de temperatuur willen meten bij mens en dier in een onderste of een duizendste? Dit om in een vroeg stadium ziekte te onderkennen? Is bij jullie iets bekend over het meten van de temperatuur in een honderdste of een duizendste? Bij voorbaat dank voor Uw antwoord ; J.M.Huijbers Schijndel"
Van Dam, 09-11-2019 08:20 (Regels voor plaatsen schutting of scheidsmuur)
"Gaarne wilde ik weten of mijn achterbuurten zo maar een schutting van vier meter voor mijn neus mogen zetten? Dat is gister gebeurd en moet nog beplant worden. Voor mij lijkt het wel erg, mijn hele uitzicht is weg. Mag dit?"
Moon, 08-11-2019 02:57 (Laboratorium onderzoek: D-Dimeer)
"Ben me gisteren rot geschrokken. Na diagnose acute bronchitis. Moest ik een tijd later met spoed bloed laten prikken ivm aanhouden benauwdheid. Net thuis. Werd ik gebeld door de huisarts dat ik me gelijk weer moest melden bij de spoedlongarts. Ik had de d-dimeer waarde van 38170. Vermoeden Longembolie. Uiteindelijk was het dat niet na een ct-scan d…"
Marco, 05-11-2019 17:14 (Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken)
"Na een bestuurscrisis hebben 2 van de 3 bestuursleden in het voorjaar aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. De crisis bleef, voorzitster wilde documenten en gegevens waarover zij alleen beschikte niet afgeven etc. Zij is uiteindelijk wel uitgenodigd voor de ALV na de zomer waar zij niet is verschenen en ook de stukk…"
Frank, 01-11-2019 14:49 (Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken)
"Onze vereniging heeft 5 bestuursleden: de voorzitter de secretaris de penningmeester 2 bestuursleden. nu is mijn vraag een van de bestuursleden heeft 5 functies in dit bestuur waarvan hij dan ook nog eens de ondervoorzitter is kan dit wel? naar mijn mening heeft hij teveel macht in onze vereniging."
Ronald, 30-10-2019 22:08 (Verspanen - Gaten maken en bewerken)
"Ik mis in het algemeen, maar in het bijzonder bij het tappen, de rol van het verzinken. Normale gaten moeten altijd ontbraamt worden door verzinken, maar bij het tappen moet de verzinking groter zijn dan de diameter van de tap, anders vind deze niet goed zijn lijn door het gat."
A. Hovestad, 24-10-2019 16:58 (Wat doet Bouw- en Woningtoezicht?)
"De VVE weigert om de verlichting op de trappen in het trappenhuis ('s avonds en 's nachts) op de 3de en 4de etage aan te doen, bezuinigen op de elektra rekening. Kan bouw- en woningtoezicht hier iets aan doen? Met vriendelijke groet."
Corné van Est, 24-10-2019 16:14 (Wat zijn lucide dromen en hoe wek je ze op?)
"Als ik slaap dan droom ik en even later zit ik in een lucide droom. Maar vervolgens verandert de droom in een halve nachtmerrie, als je in de weide loopt en dan plots een sneeuwstorm op je hoofd krijgt. Ik probeer dan erachter te komen dat deze droom nep is, maar de droom houd mij gevangen. Ik wordt dus vastgehouden in mijn eigen hoofd. Wat moe…"
B. E. A., 24-10-2019 15:22 (Lichaamsdonatie: lichaam ter beschikking van de wetenschap)
"Ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap, ik heb sinds jaren een donorcodicil en weet niet of ik daar nog voor in aanmerking kom. Ben n.l. diabetes 2 patiënt en lijd sinds 2 jaar aan parkinson."
Schrijf mee!