InfoNu.nl > Wetenschap > Discussie: Wetenschap

Recente reacties in Wetenschap

Hans van Brugge, 18-02-2019 17:58 (Zware metalen aantonen)
"Ik werk in het bruggen onderhoud waarvan vele erg oud zijn, we moeten vaak schuren en laswerkzaamheden doen, nu is ontdekt dat op verschillende bruggen Cr6 is gebruikt. Ik ben al aan het zoeken, maar kan nergens documentatie vinden over wat nu eigenlijk een gevaarlijke dosis en wat toelaatbaar (als je daarvan kunt spreken). We gebruiken wel de nodi…"
Marc van de Grift, 18-02-2019 16:57 (Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken)
"In onze verenigingsstatuten staat dat voorzitter en secretaris nimmer tegelijk aftreden. Nu wil de secretaris tussentijds aftreden en willen we een nieuwe secretaria benoemen. De voorzitter is echter volgens rooster ook aftredend, maar is wel herkiesbaar. Is dit een probleem, of kunnen we de bestuursleden in dezelfde ALV na elkaar kiezen zodat ze f…"
Roos, 14-02-2019 13:51 (Lente wanneer begint het 19, 20 of 21 maart)
"Goh, nooit geweten. Een vraag die bij mij dan wel meteen binnenkomt is: waarom vieren wij het dan altijd op 21 maart, als het eigenlijk altijd op 20 maart is?"
Jan van Loenhout, 12-02-2019 20:26 (Recht van overpad, buurweg en noodweg; hoe zit dat eigenlijk)
"Mijn buurman heeft voor zijn perceel geen uitweg naar de openbare weg. De gemeente heeft al twee keer het bestemmingsplan waar dit perceel inligt gewijzigd. Mijn buurman heeft nu recht van overpad over mijn grondstuk omdat de gemeente aangeeft niet verplicht te zijn om voor mijn buurman een uitweg te maken, dit ondanks mijn verzoek (tot tweemaal a…"
Simone, 12-02-2019 18:44 (Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken)
"In de statuten van onze vereniging staat dat een aankomend bestuurslid, als deze tussentijds gekozen wordt, de termijn inneemt van het aftredende bestuurslid. Bedoeling is die persoon dan wel twee volle termijnen verkiesbaar te stellen na deze 'invul'-termijn. Hoe kunnen we dat in de nieuwe statuten het best verwoorden?"
Indy, 12-02-2019 13:18 (Alles over stuwdammen)
"Hoeveel energie wekt een stuwdam per jaar op?"
Martin Groot, 11-02-2019 14:01 (Opzet; de verschillende vormen in het strafrecht)
"Een onderneming -directie heeft met opzet willens en weten wettelijke regels overtreden, omzeild en niet nageleefd, is dat een strafbaar feit?"
Johanna Janssen, 05-02-2019 12:41 (Entropie, de orde of wanorde van energie)
"Zoals ik het begrepen heb, is entropie dus een wetmatigheid (een verval van het vormgevend principe). Dat is dus dat de energie vervalt in chaos maar niet vernietigd wordt. Mijn vraag is nu of er los van de energie of er naast nog een andere kracht is, nl. ":een vormgevend principe": Wat is dat dan?"
Rita Vermote, 05-02-2019 00:07 (Wie als erfgenaam en erfgenamen)
"Mijn nicht, natuurlijk kind, ongekende vader, alleen naam van moeder vermeld in de geboorteakte, werd geadopteerd door mijn oom, broer van mijn overleden moeder, toen hij met haar moeder huwde. Mijn nicht was toen minderjarig. Zij kreeg ook de naam van mijn oom. Mijn overleden nicht was ongehuwd, had geen kinderen, broers, noch zusters. Er zou du…"
Lemmens, 02-02-2019 12:17 (Elektromotoren (gelijkstroom-, synchroon- & universeelmotor))
"Hoe herken ik het verschil van een gelijkstroom motoren en wisselstroom motoren"
Schrijf mee!