InfoNu.nl > Wetenschap > Discussie: Wetenschap

Recente reacties in Wetenschap

Omer Smet, 15-03-2018 16:47 (Huurder overleden en dan)
"Mijn schoonmoeder is overleden op 11 maart -2018. zij huurt een app. als alleenstaande van een particulier. sinds 2005 tot op heden. Zij heeft een huurcontract van 3-6 9. dit contract is echter niet geregistreerd door de verhuurder. Klopt het dat ik in dit geval slechts een opzeggingstermijn van 1 maand dien aan te gaan nl van 1 april t m 30 april.…"
Stephan, 15-03-2018 16:06 (Wat is bij overlijden de legitieme portie)
"Na het overlijden van mijn moeder wil mijn oma het "oorspronkelijke" erfdeel van mijn moeder (1/4) verdelen over mijn moeder’s twee zussen (ieder dan 3/8 en kleinkinderen krijgen gezamenlijk 1/4). Dit regelt zij door in haar testament mijn moeder te onterven. Haar argument is dat alleen in dat geval alle kleinkinderen hetzelfde krijgen. De notar…"
Nico Neefjes, 15-03-2018 12:57 (Stemmen en stemrecht in een vereniging)
"Kunt u mij uitleggen wat precies de positie van de donateur is? Kan je in de statuten opnemen dat ook de donateur toegang heeft tot de AVL en tevens stemrecht heeft? Het komt voor dat deze bepaling in statuten is opgenomen en worden donateurs, ereleden en leden in hetzelfde artikel aangeduid als leden. Ze worden dan niet expliciet uitgesloten van s…"
Evelien, 15-03-2018 10:05 (Een brein in onze darmen)
"Heb het al heel lang instinctief geweten dat daar ook gevoelens vandaan komen en nu is er bewijs (geweldig)."
Henja de Jong _boonstoppel, 14-03-2018 18:23 (Erfenis en de rekening van de overledene)
"Een vraag mijn moeder is 28 febr 2018 overleden mijn vader is 3 jaar geleden gestorven. In Augustus 2017 weer contact met mijn moeder gekregen na een hele lange tijd. Mijn zus vertelde mij dat ik.ben onterfd maar ik weet niet of zij liegt. Zij heeft eerst geld van de ing bank van mijn moeder de, bank afgehaald met het pasje. Heb ik nu ook nog rech…"
Aj van der Pijl, 13-03-2018 12:51 (Bomenkap: wat mag en wat niet)
"Wij zijn van plan om eind maart 2018 een kastanjeboom te laten rooien; de gemeente geeft aan dat er geen kapvergunning nodig is. Nu gaf iemand aan dat de wetgeving is aangepast en na 1 april 2018 er eerst een onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden of de natuur niet wordt benadeeld. Dit kost enkele duizenden euro's… is er iemand bekend met die aa…"
Ricky, 11-03-2018 15:49 (Visum: papieren die buitenlanders nodig hebben in Nederland)
"Beste, Wij willen graag onze pleegzoon uit Nepal 2 of 3 jaar bij ons laten wonen en laten studeren in Duitsland. Hij gaat dan dagelijks vv per trein. Wat hebben we nodig, wat moet hij in Nepal regelen en mag hij werken hier voor enkele uren? Met vriendelijke dank Ricky Winnemuller"
Noam, 09-03-2018 20:54 (De waterstofbrug)
"Chloor heeft een elektronegativiteit van 3,16, aangezien dit meer dan 0,5 verschilt van de 2,2 van waterstof zouden er bij HCl toch ook waterstofbruggen moeten kunnen vormen?"
Johannes, 09-03-2018 20:22 (Meteoriet in Tsjeljabinsk – Niet het einde van de wereld)
"Ik lees aan het eind van uw artikel een geruststellende mededeling: 'Als zo’n grote meteoriet [van 200 meter of groter] op de aarde afkomt, proberen deskundigen hem met raketaanvallen uit koers te brengen zodat hij langs de aarde schiet.' Waar baseerde u dit destijds op? Graag krijg ik wat inzicht in het bronnenmateriaal. Ik lees nml ook, op NOS.…"
C. V. D. Kaaij, 09-03-2018 11:52 (Aardwarmte: wat is aardwarmte en hoe wordt het gebruikt?)
"Als iedereen op hele grote schaal wereldwijd warmte aan de aarde gaat onttrekken, wat gebeurt er dan met de grondtemperatuur aan de oppervlakte? Denk aan de tuinbouw en akkerbouw en bomen"
Schrijf mee!