Is aspartaam een gevaarlijke stof

Aspartaam is zo’n 180 maal zoeter dan gekristalliseerde suiker, en bevat nauwelijks calorieën. Verder is het makkelijk en goedkoop te produceren, en goed verwerkbaar en makkelijk op te slaan. Zit er dan echt geen nadelige kant aan aspartaam?

Kunstmatige zoetstof aspartaam

Cola, vruchtenkwark, yoghurtdrinks. zoetjes, kauwgom, hoestsiroop en keeltabletten. Wat hebben deze producten gemeen? Vaak bevatten ze de kunstmatige zoetstof aspartaam. De grootste producent van aspartaam, J.W. Childs, die onder de merknaam Nutrasweet produceert, maakt aspartaam voor meer dan 100 landen en de stof zit verwerkt in meer dan 5000 producten. 250 miljoen mensen nuttigen dagelijks aspartaam.

Aspartaam is zo’n 180 maal zoeter dan gekristalliseerde suiker, en bevat nauwelijks calorieën. Verder is het makkelijk en goedkoop te produceren, en goed verwerkbaar en makkelijk op te slaan. Zit er dan echt geen nadelige kant aan aspartaam? Volgens sommige actiegroepen veroorzaakt aspartaam een epidemie van Multiple Sclerose. Ook angstaanvallen, depressie, fibromyalgie, gevoelloosheid in de benen, krampen, oorfluiten, pijnlijke gewrichten en stekende pijn zouden uitingen zijn van de ‘aspartaamziekte’.

Is aspartaam een gevaarlijke stof?

Om een antwoord te vinden op die vraag wordt eerst gekeken naar het huidige gebruik en de huidige meningen over aspartaam. Vervolgens worden de productie en chemische eigenschappen van aspartaam belicht. Als laatste wordt bekeken of aspartaam een gevaar kan opleveren voor de gezondheid van een mens.

Wat is de positie van aspartaam in de samenleving?

Er zijn op de wereld twee grote producenten van aspartaam voor gebruik in levensmiddelen. NutraSweet, ooit onderdeel van Monsanto, een Amerikaanse chemiereus die berucht is om haar gentech-experimenten. Sinds 2000 is NutraSweet eigendom van de investeerdersgroep J.W. Childs. Nutrasweet is marktleider op het gebied van aspartaam. De andere grote aspartaamproducent is ‘Holland Sweetner Company’ (HSC). HSC is voor 50% eigendom van DSM. HSC stopt per 1 januari 2007 met de productie van aspartaam. Volgens HSC: “The global aspartame markets are facing structural oversupply, which has caused worldwide strong price erosion over the last 5 years. (N. Barning, 2006)”. NutraSweet krijgt dus een monopolypositie op de aspartaammarkt.

Aspartaam is de meest gebruikte zoetstof te wereld. 43% van alle zoetstof is aspartaam. Verder is 34% sacharine, 17% cyclamaat en 6% acesulfaam-K gebruikt.

Geschiedenis van aspartaam

De geschiedenis van aspartaam is op zijn minst opmerkelijk te noemen. In 1965 was James M. Schlatter, chemicus bij G.D. Searle & Company, bezig met het zoeken naar een nieuw medicijn tegen maagzuur. Per ongeluk goot hij een onbekende stof over zijn hand. Toen hij vervolgens ging lunchen proefde hij de intens zoete smaak van zijn vinger. Aspartaam is dus een voorbeeld van serendipiteit.

Food and Drug Administration (FDA)
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) stond aspartaam lange tijd niet toe, omdat er verbanden zouden zijn tussen aspartaam en tumoren in rattenhersenen. Er werd door de FDA een speciale onafhankelijk adviesraad (Public Board of Inquiry) ingesteld. Deze kwam tot de conclusie dat aspartaam geen kanker veroorzaakt, maar dat aspartaam niet goedgekeurd moest worden, aangezien er vragen waren rondt het constateren van kanker bij laboratoriumratten.

In 1981 wees de Amerikaanse president Ronald Reagan de FDA-onderzoeker Arthur Hull Hayes aan om aspartaam nogmaals te onderzoeken. Deze deed dat, en concludeerde op grond van een enkel Japans onderzoek dat aspartaam veilig was. Dat jaar werd aspartaam vrijgegeven voor gebruik in droge levensmiddelen. In 1983 werd aspartaam goedgekeurd voor gebruik in koolzuurhoudende dranken en vanaf 1993 mocht aspartaam gebruikt worden in andere dranken, gebakken voedsel en gebak.

Gesjoemel?
Verschillende groeperingen beweren dat er tijdens deze toelatingsprocedure gesjoemeld is met onderzoeksresultaten. Onder andere de Mission Possible Foundation, uit Atlanta, VS. De stichting ziet aspartaam als volgt: ‘’Aspartame is a toxic poison unfit for human consumption... a slow neurotoxin that is especially bad for diabetics” (Martini, B, 1996).

Wat verdacht zou zijn was dat bijvoorbeeld de huidige minister van defensie van de Verenigde Staten, Donald Rumsfeld, van 1977 tot 1985 betrokken is geweest bij G.D. Searle/Monsanto. Eerst als directeur, vervolgens als voorzitter van de raad van bestuur en daarna als commissaris. Rumsfled was in die tijd ook al bezig in de politiek en zou nauwe contacten hebben gehad met de FDA.

Ook zou Hayes, die aspartaam heeft goedgekeurd, later een riante baan krijgen als adviseur bij het marketingbedrijf van Monsanto. In Europa is aspartaam door de European Food Safety Agency (EFSA) sinds 1985 goedgekeurd voor gebruik in alle levensmiddelen, en heeft het E-nummer E951 toegekend gekregen.

Hoe wordt aspartaam geproduceerd?

Aspartaam is een organische stof. De molecuulformule is C14H18N2O5. Aspartaam is een de methylester van dipeptide van twee aminozuren, fenylalanine en aspartaat. De synthese van aspartaam is redelijk ingewikkeld, omdat alleen een stereo-isomeer van aspartaam werkzaam is, L-a-aspartyl-L-fenylalanine 1-methyl ester. Als een andere optische isomeer wordt gebruikt, werkt het niet, aangezien deze dan niet op de smaakreceptoren voor zoet past op de tong en in de neus.

Het beginproduct bij aspartaamsynthese is een gelijk mengsel van fenylalanine en aspartaat. De fenylalanine in dit mengsel in zuivere L-fenylalanine. Deze zuivering wordt gedaan met behulp van het enzym porcine-nier-acylase. Vervolgens wordt er door middel van zure waterextractie en organische extractie de L-fenylalanine van de D-fenylalanine gescheiden. Dit komt omdat de L-isomeer beter in de waterlaag oplosbaar is en de D-isomeer meer in de organische laag.

Door L-fenylalanine te behandelen met methanol en zoutzuur, ontstaat er een ester-reactie met de zuurgroep van de fenylalanine. Het eindproduct van deze reactie is de metylester van fenylalanine.

De laatste stap is het laten reageren van de methylester van fenylalanine met het aspartaam om de dipeptide-amine structuur de realiseren. Er is een ingewikkeld keten van reacties nodig om te zorgen dat alleen het zuur aan de hoofdketen van aspartaat reageert. De zuurgroep aan de zijkant van het aspartaatmolecuul is beschermd, zodat het niet reageert.

Energiewaarde

Aspartaam is zogezegd 160 tot 200 maal zoeter dan suiker. Omdat aspartaam ook een organisch molecuul is, heeft het ongeveer dezelfde energiewaarde als suiker, 17 kJ per gram. Omdat er alleen 180 maal minder in gaat, is aspartaam bij een gelijke zoetheid, 180 keer zo minder energierijk. Op deze wijze bevat een blikje Coca-Cola Light van 0,33 liter 5 kJ, vergeleken bij een normaal blikje van 595 kJ. Dit komt handig van pas bij mensen die willen afvallen, maar dit voordeel is omstreden mensen die voedselverslaafd zijn, verslaafd zijn aan kilojoules, en ze zullen het ‘tekort’, ontstaan door light-producten opvullen met andere suikers.

Smaak

Hoewel aspartaam zoet smaakt, is de smaak toch anders dan die van suiker. De aspartaamsmaak komt pas later op gang, en gaat langer door. Sommige mensen houden daar niet van. Daarom wordt aspartaam ook wel gemengd met acesulfaam-K om de suikersmaak beter te benaderen.

Hoge temperaturen

Zoals de meeste peptides hydrolyseert aspartaam bij een verhoogde temperatuur of een hoge pH-waarde. Bij aspartaam is dat 86 oC en een pH van 7. Dit betekent dat aspartaam ongeschikt is voor gebruik in producten die gebakken moeten worden, of bij producten met een hoge pH-waarde die een tijd in voorraad staan. De meeste frisdranken hebben een pH-waarde tussen de 3 en de 5, zodat aspartaam daar geschikt voor is. Voor frisdrankmixers, zoals je ze vooral in Duitstalige landen ziet, is aspartaam niet geschikt, aangezien de voorraad van de siroop in deze machines ruim een jaar meegaat, wordt aspartaam afgebroken. In frisdrankmixers wordt daarom vaak sacharine als zoetstof gebruikt. Dit is een van de redenen waarom lightfrisdrank uit de mixer anders smaakt dan de frisdrank uit de fles.

Om aspartaam stabieler te maken en hydrolyse te voorkomen wordt aspartaam vaak gebonden aan vetzuren of maltodextrine. Een typisch aspartaampoeder voor de levensmiddelenindustrie bevat 97% maltodextrine en 3% aspartaam.

Hoe kan aspartaam schadelijk zijn in het menselijk lichaam?

Fenylalanine

Aspartaam is opgebouwd uit aminozuren, de bouwstenen van de mens. Je zou zeggen dat daar niks mis mee is. Mis, hier begint het eerste probleem al. Fenylalanine 50% van de verteringsproducten van aspartaam is fenylalanine.

Mensen die fenylketonurie (hyperfenylalaninemie, meestal afgekort als PKU). PKU is een erfelijke stoornis in de stofwisseling, die voorkomt bij 1 op de 18.000 kinderen. Alleen als beide ouders drager zijn van het PKU-gen, kunnen zij een kind krijgen dat aan PKU lijdt. De kans hierop is in dat geval 25%.

PKU-enzym

Bij PKU is het enzym dat het aminozuur fenylalanine afbreekt, onwerkzaam of afwezig, waardoor dit aminozuur zich in het bloed en het ruggenmergsvocht ophoopt. Hierdoor treedt een chemisch proces op waardoor zenuwcellen beschadigd raken. Dit leidt uiteindelijk tot hersenbeschadiging. Patiënten met onbehandelde PKU zijn in het algemeen verstandelijk gehandicapt met bijkomende gedragsproblemen, en hebben veel last van moeilijk te behandelen huidaandoeningen, zoals eczeem. PKU is dus een ernstige, maar zeldzame ziekte. Waar komen dan de andere klachten bij aspartaam-critici vandaan?

Fenylalanine heeft ook nog andere, mogelijke schadelijke, werkingen. Omdat aspartaam zeer snel wordt afgebroken en wordt opgenomen in bloed, komt er ook veel fenylalanine in de bloedstroom. Deze piek kan psychische problemen veroorzaken, omdat fenylalanine concurreert (de receptoren bezet houdt) met andere grote, neutrale aminozuren (LNAA’s). Daarom wordt fenylalanine ook wel een neurotoxine genoemd. Ook zou fenlylalanine de neurotransmitterproductie schaden. Andere wetenschappers denken dat deze effecten niet kunnen optreden bij normale consumptie van aspartaam.

Aspartaat

40% van de verteringsproducten van aspartaam bestaat uit aspartaat. Aspartaat is ook een aminozuur. Ook aspartaat komt na de consumptie van aspartaam razendsnel in de bloedbaan. Aspartaat valt onder de excitotoxinen, omdat het in hoge doseringen gevaarlijk is voor delen van de hersenen die niet beschermd worden door de bloed- hersenbarriere. Het debat onder wetenschapper is begonnen in begin jaren 70, toen Dr. John Olney ontdekte dat hoge concentraties aspartaat hersenschade bij jonge muizen veroorzaakte. Dr. Olney en een advocaat dienden protest in bij de FDA om de goedkeuring van aspartaam te blokkeren. Het debat is complex en richt zich op de volgende punten:
 • Kan een verhoging van de concentratie aspartaam in het bloedplasma, veroorzaakt door normale doseringen neurotoxisch zijn?
 • Is de neurotoxiteit van aspartaat zoals die gezien is bij dieren ook van toepassing op mensen?
 • Vergroot aspartaat de giftigheid van formaldehyde?
 • Is er een wisselwerking tussen het excitotoxine aspartaat en andere excitotoxines als glutamaatzuur en mononatriumglutamaat?

Onderzoek en gevoeligheid

De neurologische onderzoekers van de ‘Society for Neuroscience’ kwamen niet tot een uitspraak bij een vergadering in 1990 over de neurotoxische effecten van eccitotoxische aminozeuren die in voedingsadditieven zoals aspartaam voorkomen.

Sommige onderzoekers vinden dat mensen en andere primaten niet gevoelig zijn voor excitotoxines als knaagdieren dat zijn, en zijn daarom niet bang voor aspartaat uit aspartaam. Hoewel ze vinden dat de gezamenlijke effecten van alle excitotoxines in voedsel onderzocht moeten worden, geven hun metingen van de aspartaam- en mononatriumglutamaatconcentraties in bloedplasma geen reden tot paniek. Andere onderzoekers denken dat primaten, en dus ook mensen, ook vatbaar zijn voor de effecten van excitotoxines en dat bij mensen de concentratie excitotoxines vaak relatief hoger is. Op basis van deze bevindingen, zouden mensen 5 tot 6 keer gevoeliger zijn voor de effecten van excitotoxines dan knaagdieren. Hoewel deze wetenschappers instemmen met het feit dat gemiddeld gebruik van aspartaam niet voor gevaarlijke aspartaatconcentraties bij volwassen veroorzaakt, zijn zij vooral bang voor de potentiele neurodegeneratieve effecten bij baby’s en jonge kinderen, en voor de gevaren van het combineren van blootstelling aan formaldehyde en andere excitotoxines, omdat chronische blootstelling aan methanol de excitotoxineconcentraties in de gevoelige gebieden van de hersenen vergoot.

Aspartylfenylalanine diketopiperazine
Dit type diketopiperazine (DKP) wordt gemaakt als producten als aspartaam na verloop van tijd afbreken. Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld dat 6 maanden nadat aspartaam in koolzuurhoudende drankjes was gedaan, 25% van de aspartaam was omgezet naar DKP. Sommige wetenschappers zijn bezorgd dat deze vorm van DKP in de maag door middel van nitrosatie wordt omgezet in cholecystokinine, een stof die hersentumoren zou kunnen veroorzaken. Dit is geen algemene aanname. Er zou namelijk maar een verwaarloosbare hoeveelheid cholecystokinine worden geproduceerd. Er is weinig onderzoek gedaan op het effect van DKP op mensen.

Conclusie

Wat is de positie van aspartaam in de samenleving?

Hoewel er veel aanwijzingen zijn voor gesjoemel bij de goedkeuring van aspartaam, is het onwaarschijnlijk dat men willens en wetens een vergif als zoetstof op de markt zou brengen. Het gaat hier vooral om het versnellen van procedures, zodat er eerder begonnen kon worden met het produceren en verkopen van aspartaam. Zelfs al zou bewezen kunnen worden dat FDA-personeel omgekocht is, bewijst dat nog niet dat aspartaam gevaarlijk zou kunnen zijn. Hoewel de aspartaammarkt gezond lijkt te zijn, stapt zelfs een van de twee marktleider, HSC, dit jaar uit de markt. Dit levert een gevaar op, NutraSweet is nu monopolist en dat kan de veiligheid van aspartaam in gevaar brengen. Wat zeker is is dat aspartaam een van de meest onderzochte zoetstoffen ter wereld is.

Hoe wordt aspartaam geproduceerd?

Het productieproces van aspartaam is een interessant proces. Het is in theorie ingewikkeld, omdat alleen een stereo-isomeer van aspartaam kan worden gebruikt, maar het valt in de praktijk mee. Wat wel bijzonder is is de gigantische energiewaardereductie die aspartaam veroorzaakt! Van een blikje frisdrank van 595 kJ naar een blikje van 5 kJ. Deze deelvraag was vooral bedoeld als achtergrondinformatie, en kan niet worden meegewogen in de eindconclusie.

Hoe kan aspartaam schadelijk zijn in het menselijk lichaam?

De drie ‘verdachten’ die schade aan het lichaam zouden kunnen toebrengen zijn fenylalanine, aspartaat en aspartylfenylalanine diketopiperazine. De eerste is alleen bewezen gevaarlijk voor mensen met fenylketonurie, daarom staat er altijd op met aspartaam gezoette producten ‘bevat een bron van fenylalanine’. Deze mensen zijn sowieso op een streng dieet en staan onder dokterstoezicht. Over aspartylfenylalanine diketopiperazine is nog te weinig onderzoek gedaan om er een goed oordeel over te vellen. Natuurlijk kun je wel stellen dat er blijkbaar nooit een direct verband tussen de stof en een ziekte gezien is, waardoor er weinig animo voor onderzoek is. De meest verdachte stof is aspartaat. Als de studies over knaagdieren inderdaad kunnen worden doorgetrokken naar mensen, is aspartaat een gevaarlijk excitotoxine, vooral in combinatie met andere excitotoxines. Vele gezaghebbende organisaties (waarondere de EFSA) hebben na diepgaand onderzoek geconcludeerd dat aspartaam veilig is.

Eindconclusie

Is aspartaam een gevaarlijke stof? Al met al lijkt aspartaam een uitgebreid onderzochte stof te zijn. Op basis van de vele onderzoeken lijkt het onwaarschijnlijk dat aspartaam onveilig is.
© 2006 - 2020 DotKoen, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De zoetstof Aspartaam (E951)Mensen zijn echte zoetekauwen, maar proberen daarentegen wel steeds minder suiker te consumeren. In plaats van suiker wo…
Aspartaam; gezond of schadelijk?Veel mensen nuttigen tegenwoordig light producten om overtollige kilo's kwijt te raken. Light producten bevatten zoetsto…
Waarom zou je kiezen voor Stevia?Stevia is steeds bekender aan het worden, maar veel mensen weten niet waarom ze moeten kiezen voor de zoetstof. Is het w…
Dieet? Gebruik natuurlijke gezondere zoetstof zoals SteviaDieet? Gebruik natuurlijke gezondere zoetstof zoals SteviaWe letten op de lijn, van onszelf en onze kinderen. Tijdens het boodschappen doen schreeuwen de "light" producten ons to…

Het schrikkeljaarHet schrikkeljaarHet jaar 2008 was het en het jaar 2012 en 2016 zijn het ook: een schrikkeljaar. Het is voor ons allen vanzelfsprekend da…
Zomer en wintertijd wereldwijdZomer en wintertijd wereldwijdVandaag de dag hanteren ongeveer 70 landen ter wereld zomer- en wintertijd. Het enige industriële land dat geen zomer- e…
Bronnen en referenties
 • Aspartaam PO Scheikunde Koen van Nieuwenhuizen, Juni 2006.
 • BARNING, N (30 maart 2006). Holland Sweetener Company to exit from aspartame business. In HSC - News 2006. Opgehaald 10 juni 2006, van http://www.dsm.com/en_US/html/hsc/news_items/hsc-to-exit.htm.
 • HAYES, A (18 november 1996). FDA Statement on Aspartame. In FDA Talk Papers. Opgehaald op 10 juni 2006, van http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/ANS00772.html.
 • MAHER TJ, WURTMAN RJ. (1987) Possible neurologic effects of aspartame, a widely used food additive. In Environ Health Perspect.
 • MISSION POSSIBLE FOUNDATION. (1996). What is Mission Possible?. In DORway. Opgehaald op 10 juni 2006, van http://www.dorway.com/missionpossiblemain.htm#mission_possible.
 • NUTRASWEET (onbekend). Company. In NutraSweet. Opgehaald op 10 juni 2006, van http://www.nutrasweet.com/company.asp
 • OPHARDT, E. (2003). Aspartame - NutraSweet, Equal. In Virtual Chembook. Opgehaald op 10 juni 2006, van http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/549aspartame.html.
 • PRINS, M. (Zomer 2004). Angst voor Aspartaam. In Stichting Skepsis. Opgehaald op 10 juni 2006, van http://www.skepsis.nl/aspartaam.html.
 • SHERRY, B (2006). Food behaviors and other strategies to prevent and treat pediatric overweight. In International Journal of Obesity, Atlanta, VS.
 • WIKIPEDIA (10 juni 2006). Aspartame. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Opgehaald op 10 juni 2006 vanaf http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspartame&oldid=58379942.

Reageer op het artikel "Is aspartaam een gevaarlijke stof"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sandra, 08-06-2019 12:33 #21
Dit lijkt een doortimmerd artikel, maar nergens wordt ingegaan op de mogelijke effecten op de stofwisseling. Mensen gebruiken juist meestal zoetstoffen omdat ze willen afvallen, is dat daadwerkelijk succesvol?
Misschien kan worden geconcludeerd dat aspartaam niet (bewezen) kankerverwekkend is of niet rechtstreeks kan worden gelinkt aan andere kwalen. Bewijsvoering (het aantonen van een direct causaal verband) is ook lastig, zeker met zo'n machtige lobby van de industrie. Al ligt een verband soms voor de hand, dan is het nog niet bewezen en daarmee kan de light-industrie juridische stappen zetten om beweringen over mogelijke negatieve effecten de kop in te drukken.
Het lichaam krijgt met aspartaam 'zoet' binnen (maar niet de bijbehorende calorieen) en gaat daarop reageren. Onderzoeken daarover spreken elkaar tegen. Maar mijn eigen ervaringen -en van vele anderen- zijn voldoende om geen aspartaam te gebruiken: als ik producten gebruik met zoetstoffen krijg ik alleen maar meer trek. Afvallen gaat wel succesvol door geen toegevoegde suikers en zoetstoffen te gebruiken en alleen gezonde koolhydraten.

Anoniem, 02-11-2016 01:14 #20
In de economie is ieder bedrijf gebaat bij meer klanten. Dat geldt voor computer en telefoonleveranciers als Apple, Oracle, Microsoft, HP maar ook voor de farmaceutische industrie.
Dat betekent dat een farmaceutische firma niet gebaat is bij een wereld vol gezonde mensen, want dan hebben ze geen klanten meer… De farmacie heeft er, vanuit dat standpunt, dus wel interesse in een toevoegstof in de levensmiddelen welke ongezonde nevenwerkingen hebben en er daarmee voor zorgen dat de farmaceutische industrie hun producten kan verkopen en daarmee de omzet in de toekomst zeker te kunnen stellen [over 10 of 15 jaar]
Je zou het 'markt-planning' kunnen noemen.

Dat even als tegenargument op de het statement onder punt 3: '… denk ik niet dat men willens en wetens een vergif als zoetstof op de markt zou brengen… ' Dit statement vind ik dus redelijk naïef.

Poppekop, 12-04-2015 12:49 #19
Ik heb nooit hoofdpijn, echt nooit, behalve als ik aspartaan binnen krijg, ook als ik niet weet dat het erin zit, als ik hoofdpijn krijg, kijk ik op het etiket van wat ik heb gegeten (of inderdaad ook een keer medicijnen) en bingo, aspartaan…

Dus alle feiten op een rijtje en alle onderzoeken doen er niks toe, ik wil geen hoofdpijn, dus geen aspartaan

Marion, 30-01-2015 00:42 #18
Mijn zus heeft heel lang de light producten gebruikt en werd er heel ziek van, ze begreep niet waar dat van kwam, want ze at en dronk toch immers (gezond). Ik heb haar toen gezegd te stoppen met die (gezonde) light producten en ze knapte daarna zienderogen op. Dus JA ik vind het troep, het komt niet in mijn huis!

Arie van Rijswijk, 01-12-2014 22:24 #17
Als aspartaam niet schadelijk is waarom dan toch nog steeds al die onderzoeken?Dat zou dan toch niet meer nodig moeten zijn?

Willem, 16-10-2014 07:09 #16
Ik had heel wat van dit 'onderzoek' verwacht, maar het blijkt helemaal geen onderzoek. Het is een lang verhaal, wat tenslotte nergens toe leid, want de conclusie is, dat wat je leest wel waar zal zijn en dat het omkopen etc. wat eerst zo verdacht was, dat eigenlijk toch ook weer niet is. Zo kan ik ook onderzoek doen. Eerst komen met allerlei moeilijke termen en opmerkingen waarbij het erop gaat lijken dat het niet best gesteld is met aspartaam, maar het uiteindelijk, volgens je 'onderzoek' toch allemaal wel meevalt en het een veilige stof is. En dat baseer je dan enkel op de gegevens die je hebt. "Het lijkt me niet dat men willens en wetens een gevaarlijke stof toevoegt". Weet je in hoeveel producten rotzooi is verwerkt en veel later pas uitkomt en men eigenlijk allang wist dat het gevaar kon opleveren? En weet je bij hoeveel producten we dat nog niet weten en dat men veel dingen geheim houdt? En dan ga je er, na het verhaal zo gelezen te hebben maar vanuit dat het allemaal wel veilig is? Dat is geen betrouwbaar onderzoek doen. Veel blabla, maar uiteindelijk een uitslag die iedereen kan bedenken. Hier had ik toch wat meer van verwacht. Ik zeg niet dat het onveilig is, maar als je wilt weten hoe het echt zit, heb je aan dit bericht dus helemaal niets.

Michel Schaaij, 30-07-2014 09:30 #15
"denk ik dat aspartaam een van de meest onderzochte stoffen ter wereld is, en daarom lijkt het mij onmogelijk dat aspartaam onveilig is"… Denk je dat? Lijkt het je onmogelijk? Heb je het nu wel of niet op veiligheid onderzocht aangezien je geen enkele conclusie trekt. Je denkt en het lijkt je wat. WAT IS HET! Of las je alleen andermans onderzoeken… DAT is geen onderzoek.

Anoniem, 23-09-2013 16:04 #14
Ik vind dat aspartaam uit de markt moet gehaald worden. het is bewezen dat het niet goed is voor de gezondheid van mensen! Het gaat niet alleen om kanker maar meerderen klachten. Zo als hoofdpijn, depressies crises, verlamming hersenbeschadiging etc. We moeten stoppen met gebruiken van aspartaam en meer controle veiligheidseisen in ons voedsel! Ze moeten open kaart spelen en meer over vertellen waarom stoppen ze al die vergiften in ons voedsel! Willen ze 90% van de population reduce is dat hun plannen! Want aspartaam is slechts een van de vele poison die ze gebruiken om ons kwetsbaar te maken. Wat denk je over het water dat we drinken daar zit ook gif in (fluoride sodium) het is ook slecht voor ons en niemand doet iets! Mensen wakker worden!

Verbeemen Annie, 08-07-2013 14:32 #13
Voor mij wel. Ik mijd aspartaam door geen enkel light product te gebruiken. Ik krijg een allergische reactie en heb dan geweldig veel last van branderig wateren. In kort samengevat alle kenmerken van serieuze blaasontsteking maar er wordt nooit een microbe gevonden in mijn water. Heb in het verleden talrijke onderzoeken gehad en het enige wat de uruloog wist te vertellen "Jij hebt een stoorder" wat dat ook mag betekenen. Heb na lang zelfobservatie ontdekt dat ik een allergie heb opgedaan voor aspartaam in een periode dat ik veel martini dronk en weinig en veel te weinig water.

Watcher, 22-08-2012 10:48 #12
De schrijver past zo in het straatje van de aspartaam lobby groep. En die eindconclusie.
Meest onderzocht DUS onmogelijk dat het onveilig is.
@ Marleen, probeer eens zelf na te denken voor U zelf. E-nummers zijn niet zo veilig als U denkt.

Mat, 16-05-2012 11:39 #11
Kom er net achter dat in m'n aspartaam medicijnen migraine zit, en die aandoening probeer ik júist te vermijden aangezien ik altijd aspartaam krijg als ik dat op heb. Dus ik weet niet wat dit voor onzin is?

Tam, 03-05-2012 10:41 #10
Kom er net achter dat in m'n Migraine medicijnen Aspartaam zit, en die stof probeer ik júist te vermijden aangezien ik altijd migraine krijg als ik dat op heb. Dus ik weet niet wat dit voor onzin is?

Kees Onman, 19-09-2011 23:09 #9
@Marleen
Jij bent er weer zo een die het verschil niet snapt tussen dikmakend en ongezond / gevaarlijk. Suiker is onschadelijk bij extreem veel hogere inname dan Aspartaam en niet rechtstreeks verantwoordelijk voor nare reacties en gevolgen. Aspartaam wel. Daarnaast wordt de invoering van Stevia (want op alle fronten beter is als Aspartaam) al jaren geblokkeerd door de Aspartaam lobie. En laten we Xilitol niet vergeten, als we een alternatief voor Diabetische zoeken is dat ook al veel beter geschikt (alleen niet geschikt voor afvallers). Aspartaam is simpelweg bewezen gevaarlijk, hoe gevaarlijk is echter niet aangetoont.

Marleen, 20-08-2011 16:09 #8
En nu ophouden met het gezeur over aspartaam, suiker dat is pas slecht voor de gezondheid; obesitas, tandbederf etc.

In NL gebruiken we E-nr's. Hierdoor weet u dat ze in Europa uitgebreid zijn onderzocht en veilig zijn bevonden. Toch duiken er regelmatig geruchten op dat zoetstoffen kankerverwekkend zijn. Het Voedingscentrum, KWF kankerbestrijding, de Consumentenbond en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn echter van mening dat op dit moment toegelaten zoetstoffen veilig zijn.

Maximale hoeveelheid
Wel is er van alle zoetstoffen een Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) vastgesteld: de hoeveelheid die u gedurende uw hele leven dagelijks van een zoetstof binnen mag krijgen zonder nadelige gevolgen voor uw gezondheid. Van zoetjes met 40 mg cyclamaat en 4 mg saccharine per zoetje, kunt u bijvoorbeeld per dag maximaal elf stuks gebruiken. Hoeveel light frisdrank u kunt drinken, is afhankelijk van de gebruikte zoetstoffen (zie tabel). Voor kinderen liggen de grenzen lager omdat ze een kleiner lichaam hebben. Op de site van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl ) kunt u zien wat de richtlijnen voor kinderen zijn.

Veilige hoeveelheid zoetstof en light frisdrank
ZOETSTOF
ADI IN MG/KG LICHAAMSGEWICHT PER DAG
MAXIMALE HOEVEELHEID PER DAG IN MG VOOR EEN VOLWASSENE VAN 65 KG
AANTAL GLAZEN LIGHT FRISDRANK DIE U MAXIMAAL MAG DRINKEN OM DEZE HOEVEELHEID NIET TE OVERSCHRIJDEN

Acesulfaam-K 15 1975 11
Aspartaam 40 2600 17
Cyclamaat 7 455 7
Saccharine 5 325 16
Sucralose 15 1040 14

H. Arentsen, 13-04-2011 15:10 #7
Ik ben het eens met de heer Matthijssen. In vele van deze onderzoeken is het gebruik van aspartaam afgeraden. Dit is echter zeker niet in het voordeel van de corporaties dus word er uitgegaan van de interne onderzoeken die afwegen of de winst groter is dan de schade. Mocht dat het geval zijn word de productie ervan toch doorgezet. Het is niet de vraag of het schadelijk is maar hoe schadelijk het is en hoe groot de invloed ervan is in deze maatschapij waarin er meer lichamelijke en geestelijke klachten zijn dan ooit. Aangezien de huidige maatschappij draait om maximale winst en het welzijn van de mens niet in dat plaatje past heb ik nog wel eens mijn vraagtekens bij bepaalde dingen.

H. Arentsen, 13-04-2011 14:57 #6
Ik ben het eens met de heer Matthijssen. Wat een belachelijke eindconclusie. Er is in vele van deze onderzoeken ook het gebruik van aspartaam afgeraden. Aangezien dat niet in het voordeel is van de corporaties word er uitgegaan van de interne onderzoeken die de voordelen afwegen tegen de nadelen (in hoeverre het voor hun een nadeel is dat mensen er niet slimmer of gezonder op worden). Als de winsten hoger opwegen tegen de schade word de productie ervan toch doorgezet. De vraag is niet of het schadelijk is maar hoe schadelijk het is en hoe groot de invloed ervan is in deze maatschapij waar er meer lichamelijke en psychische klachten zijn dan ooit.

J. Matthijssen, 10-12-2010 17:48 #5
Onderwerp: Aspartaam. Na het lezen van bovenstaande komt het mij voor dat de schrijver (s) van het geheel in de lobby van Unilever / Coca Cola en aanverwanten zit ( ten ). In de eind conclusie wordt gestelt dat :" aspartaam een van de meest onderzochte stoffen der wereld is "en daarom? "het onmogelijk lijkt dat deze stof gevaarlijk is " Ik zou willen stellen dat, aangezien deze stof tot de " meest onderzochte stof der wereld " gerekend kan worden, hij tot een van de meer risicovolle stoffen in ons voedselpaket behoordt. Persoonlijk vind ik de eind conclusievan het rapport niet erg objektief.

Wim de Vries, 26-11-2009 13:08 #4
Ik vind je eindconclusie wel de mooiste
"Als ik alle factoren meeweeg, denk ik dat aspartaam een van de meest onderzochte stoffen ter wereld is, en daarom lijkt het mij onmogelijk dat aspartaam onveilig is.¨
Volgens mij heeft het aantal factoren niks te maken met het feit of het vaak onderzocht is
En als je iets vaak onderzoekt lijken er veel vraagtekens te zijn bij deze stof en daarmee dus niet automatisch veilig, tenzij er in de eindconclusies van deze rapporten altijd staat dat het een veilige stof is!

A. Kroesen, 25-08-2009 12:57 #3
Wanneer ik aspartaam binnen krijg komt mij altijd een vieze lucht (verrotte eieren) naar boven. Bij voorbaat neem ik nooit light. Mijn dochter krijgt er erge buikpijn van.

Willem, 19-06-2009 00:13 #2
Het is niet eenvoudig om een direct verband te leggen tussen gezondheidsschade en gebruik van bepaalde middelen. Zie het verband tussen longkanker en nicotinegebruik. Naar mijn mening zou een long term study moeten worden gedaan naar eventueel mogelijke bijwerkingen van aspartaam-consumptie bij mensen, vooral bij kinderen.
Onderzoeksresultaten van de Ramazzini Foundation hebben aangetoond dat zowel bij mannelijke als vrouwelijke ratten die aspartaam krijgen toegediend (0, 20 of 100 mg/kg lichaamsgewicht/dag) meer leukemieën/lymfomas en andere maligniteiten voorkomen dan bij ratten die geen aspartaam hebben gekregen; statistisch significant bij ratten die 100 mg/kg lich. gew./dag toegediend hebben gekregen!
Slimme rekenaars zullen zeggen dat je dan veel aspartaam-bevattende frisdranken moet consumeren. Men moet echter rekening houden met het feit dat er in honderden producten, misschien wel duizenden, aspartaam is toegevoegd. Producten die we dagelijks gebruiken. Het wordt zelfs toegevoegd aan bepaalde medicijnen.
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van de Ramazzini Foundation hebben een aantal wetenschappers (toxicologen, oncologen en epidemiologen) zich in een brief gericht tot de FDA met het verzoek de resultaten van dit onderzoek nog eens serieus te bekijken.

Bron: Center for science in the public interest.

Thom, 18-03-2009 21:10 #1
Uw bronvermelding zet mij aan het denken? U wou graag bewijzen dat het ongevaarlijk is, toch? Dat is u gelukt. Echter, ik kan zo een artikel schrijven waarbij ik onderzoeken aanhaal waaruit overduidelijk blijkt dat aspartaam en zijn inhoud erg gevaarlijk is voor de mens. Wie heeft er nu gelijk?

Wacht ik weet een oplossing, laten we stevia (natuurlijke zoetstof verbieden… ja, nu hebben we alleen nog aspartaam als zoethouder, en het is veilig. Laten we dan stevia verbieden (ow wacht dat heb ik al gezegd).

Infoteur: DotKoen
Gepubliceerd: 10-10-2006
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 10
Reacties: 21
Schrijf mee!