De Missing Link in het ontstaan van de Mens

In de wetenschappelijke wereld is men er nog steeds niet over uit hoe de mens is ontstaan. De evolutietheorie is de meest algemene theorie voor de verklaring van het ontstaan van de mens. Het probleem met deze theorie die voor het eerst door Darwin is opgesteld is, dat er geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor is.

Inhoud:


Alleen aanwijzingen

Er zijn alleen aanwijzingen dat de evolutietheorie klopt maar echte bewijzen ontbreken. Deze aanwijzingen passen in een logisch klinkend verhaal. Bovendien zijn er gaten in de redeneringen van de evolutietheorie. Zo kan niet verklaard worden hoe de mens in een relatief erg korte tijd zo enorm veel intelligenter is geworden dan andere dieren. Ook is niet duidelijk welke diersoort of primaat tussen de mens en de mensapen in zou moeten hebben gestaan. De verschillen tussen de soorten onderling zijn te groot om binnen een redelijk tijdsbestek geëvolueerd te zijn tot de mens.

Evolutietheorie en de kerk

In dit artikel wil ik de strijd behandelen tussen de evolutiebiologen en de kerkgeleerden. Eigenlijk is hun strijd zinloos omdat ze over verschillende dingen praten. De evolutiebiologen praten namelijk over de ontwikkeling van levenssoorten en niet over het ontstaan van het leven; dat is een andere wetenschap. Maar de kerkgeleerden hebben als uitgangspunt dat niemand en niets anders dan God de wereld heeft geschapen, waardoor ze de evolutietheorie niet kunnen accepteren. Evolutiebiologen hebben een model dat de ontwikkeling van de planten- en diersoorten op deze wereld beschrijft. Soorten hebben te maken met een omgeving die overal op aarde anders is. Naarmate de soort zich aanpast aan de omgeving zal het veranderen. Er zijn veel stromingen binnen de kerkelijke wereld. Enkele daarvan zien het evolutiemodel als aanvulling op het bijbelse model. God heeft in hun visie diersoorten geschapen die zich kunnen aanpassen aan de biotoop waarin ze leven.

Darwin, grondlegger van de evolutietheorie

De evolutietheorie behelst het model voor de ontwikkeling van het leven. Het leven is ontstaan volgens deze theorie uit een soort oersoep van chemische reacties die ertoe leidde dat er organismen ontstonden die zichzelf herproduceerden. Leven zou een toevallig ontstaan proces zijn door de vele chemische reacties die plaatsvinden op moleculair niveau. De eerste eencellige wezens zouden na een paar miljoen jaar zijn geëvolueerd tot de mens. Een belangrijk probleem hierbij is het tijdsverloop. Sommige soorten of eigenschappen van soorten zouden wel erg snel ontwikkeld zijn. Zo zijn de hersenen van de mens buitengewoon snel ontwikkeld. Als je de totale tijdsverloop van de evolutie op aarde, circa 4.5 miljard jaar zal schalen naar een uur dan is volgens de evolutiewetenschap de aarde ontstaan in de eerste 50 minuten, het leven in de laatste 10 minuten, de mensen in de laatste 10 seconden en de hersenen in de laatste seconde. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk omdat de hersenen een zeer complexe structuur hebben en allerlei meer eenvoudige structuren langer de kans hebben gehad te evolueren.

Creationisme, De wereld is 6000 jaar geleden geschapen

Creationisten geloven dat God de wereld heeft geschapen. Deze mogelijkheid moeten we niet uitsluiten, ook al denken vele mensen dat het geloven in God hetzelfde is als geloven in sprookjes. Het is mogelijk dat God de wereld geschapen heeft en onze menselijke hersenen niet ver genoeg geëvolueerd zijn om dat te begrijpen. Creationisten die bij hoog en laag volhouden dat de wereld 6000 jaar geleden is geschapen en dat God de dinosauriërs heeft begraven om de mens in de war te sturen belemmeren iedere vorm van een zinvolle discussie. Hun onzekerheid is zo groot dat ze zich vastklampen aan de letterlijke betekenis van bijbelse woorden terwijl de bijbel juist middels gelijkenissen spreekt. Bovendien is de bijbel een samenbinding van oude geschriften. Wanneer je aan oude geschriften waarheid toedicht dan is het belangrijk om daarnaast de nog oudere geschriften te bestuderen die niet overeen komen met een letterlijke opvatting van de bijbel zoals Egyptische en Soemerische teksten.

Wetenschap verandert voortdurend van consensus

Als je zou moeten kiezen tussen de evolutietheorie of de creationisme-theorie dan klinkt de theorie van Darwin plausibel. Het is een logisch verhaal dat iedereen zich voor kan stellen. Daarmee hoeft het nog niet waar te zijn. Deze wetenschappelijke theorie wordt door veel mensen onderschreven. Echter: wetenschappelijke theorieën veranderen sneller dan het evolutieproces. Over 25 jaar zijn de meeste huidige wetenschappelijke inzichten door andere inzichten vervangen. De wetenschap zelf is onderhevig aan evolutie. Daarom is het niet verstandig om de evolutietheorie als enige plausibele mogelijkheid te omarmen.

Astrobiologie, een derde verklaring voor ontstaan van leven op aarde

Astrobiologen onderzoeken de mogelijkheid dat de aarde vanuit de ruimte is gekoloniseerd. Deze theorie over het ontstaan van de mens klinkt zo fantastisch dat ze door academische wetenschappers niet serieus wordt genomen. Wie even zijn hersens gebruikt zal inzien dat deze theorie een stuk rationeler is dan de theorie van de creationisten. Als je bedenkt dat er duizenden miljarden sterrenstelsels zijn, met miljarden planeten die lijken op de aarde, dan zul je inzien dat de kans erg groot is dat op een andere planeet in het heelal ook leven is ontstaan, net als hier. Je kunt je dan ook bedenken dat planeet aarde relatie jong is met zijn 4,5 miljard jaar. Sommige planeten zijn 9 miljard jaar. De kans dat er een intelligente beschaving is ontstaan die technologisch gezien verder is ontwikkeld dan de bijna beschaafde wereld waarin we nu leven, is ontzettend groot. Allerlei zaken die wij nu voor technisch onmogelijk houden, kunnen zij al opgelost hebben.

UFO-theorie

De UFO-theorie over het ontstaan van de mensheid bestaat pas sinds de 20e eeuw. Het gaat me er hier niet om of UFO's bestaan. Van God probeert men ook al erg lang te bewijzen dat hij bestaat, maar toch raakt niet iedereen overtuigd. Hetzelfde geldt voor de evolutietheorie. Ik geef een beknopt overzicht van het ontstaan van de UFO-wetenschap. Vanaf 1947 is er in de hele wereld een enorm aantal UFO-meldingen gedaan. Sommige mensen meldden zelfs dat vliegende schotels geland of gecrasht waren. UFO's zouden vliegende (en varende) voertuigen zijn die worden aangedreven door gebruik te maken van het magnetisch veld van de aarde. Volgens UFO-wetenschappers is het bijbelse verhaal een misinterpretatie van de mensen die duizenden jaar geleden een ruimteschip zagen landen. Bewijzen hiervoor vinden ze ook in de bijbel zoals in het verhaal van Ezechiel die een soort voertuig beschrijft wat neerdaalde uit de hemel. Deze hemelse astronauten zouden zich vermengd hebben met de mensen waardoor er een soort sprong in de evolutie van de mens ontstond; de missing link is verklaard!

God, ufo´s of louter toeval

Natuurlijk moet je niets klakkeloos aannemen dus ook de theorie van UFO-wetenschappers niet. Wanneer er onbekende ruimteschepen zijn geweest die voor leven op aarde hebben gezorgd dan weten we nog niet hoe de kosmonauten zich geëvolueerd hebben. UFO's kunnen ook niet het ontstaan van het leven verklaren, net zoals de evolutietheorie dat niet doet. Het verschijnsel UFO kan een verklaring zijn voor sommige verschijnselen hier op aarde waaronder de Missing Link. Hoe het leven zelf is ontstaan dat weten we niet. Onderzoeker en wetenschapper Von Däniken vraagt zich af: waren de Goden Kosmonauten?
© 2009 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Charles Dawson vond de missing linkCharles Dawson vond de missing linkIn 1912 deed de Britse amateur archeoloog Charles Dawson een opzienbarende vondst. Hij trof de schedel aan van een kruis…
Ida fossiel, de missing link?Ida fossiel, de missing link?Bijna 25 jaar lang lag Ida, het fossiel van een primaat, in een la van een verzamelaar. De verzamelaar had er waarschijn…
Ardi, missing link gevondenArdi, missing link gevondenArdi heet ze, het vrouwelijke skelet van de Ardipithecus ramidus. Ze wordt als een missing link in de menselijke evoluti…
Creationisme: een overzichtHet creationisme, een religieuze opvatting over het ontstaan van de wereld, kent een steeds grotere populariteit. De oor…

Is het universum toeval of zit God er achter? - Joodse visieIs het universum toeval of zit God er achter? - Joodse visieDe discussie over het bestaan van God is al eeuwenoud. Het gaat over de vraag of het heelal ontworpen en geschapen is, o…
De dag: verdeling in uren, minuten en secondenDe dag: verdeling in uren, minuten en secondenEen dag kunnen we definiëren als de periode waarin de aarde om haar as draait. Maar waarom spreken we over dag als we al…
Bronnen en referenties
  • Erich von Däniken-waren de Goden Kosmonauten?
  • Johannes Butlar- De 10e Planeet
  • De Bijbel
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Introduction_to_evolution
Reacties

Pernambuco (infoteur), 10-09-2011 02:33 #2
Er staat een knoeperd van een fout in je artikel. Je schrijft namelijk: "De evolutietheorie behelst het model voor de ontwikkeling van het leven. Het leven is ontstaan volgens deze theorie uit een soort oersoep van chemische reacties die ertoe leidde dat er organismen ontstonden die zichzelf herproduceerden. "

Dat is grote onzin. De evolutietheorie beschrijft heleamaal niet hoe het eerste leven onstond vanuit de oersoep. De wetenschappelijkehypothese voor het ontstaan van het eerste leven uit chemische substanties wordt abiogenese genoemd. Hoe het leven zich vervolgens door een proces van selectie verder ontwikkelde en diversificeerde heet evolutie en wordt verklaard door de evolutietheorie. Dit zijn dus 2 verschillende processen die door middel van 2 verschillende wetenschappelijke verklaringen worden verklaard. Reactie infoteur, 10-09-2011
Beste pernambuco,
In het artikel staat ook: ¨De evolutiebiologen praten namelijk over de ontwikkeling van levenssoorten en niet over het ontstaan van het leven; dat is een andere wetenschap. ¨ Toch wordt het wel zo onderwezen op de universiteit, met de oersoep-theorie, omdat de alternatieven namelijk niet wetenschappelijk geaccepteerd zijn. De alternatieve ontstaanstheorien zijn namelijk; God als schepper, en Alien Intervention(o.a. von Däniken en Zitchin).

Henk, 04-07-2011 17:58 #1
Wat mij opvalt is dat vanuit een uitgangspunt, door wetenschap onderzoek gedaan wordt, door de religie stellingen worden ingenomen, weinig heb ik gelezen over een onbevangen onderzoek zonder conditie vooraf, terwijl dat de oorzaak van het onstaan dichter zal naderen. Darwin had een goed begin (denk ik) noodzaak en of omstandigheden, maken dat levenden zich aanpassen op de veranderde omgeving. Primaire behoeften zijn basis voor veranderingen die veranderingen veroorzaakt.

Infoteur: Tom008
Laatste update: 22-05-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 2
Schrijf mee!