Centraal Galilea (Israël): demografie - Joden vs Arabieren

Centraal Galilea (Israël): demografie - Joden vs Arabieren In het vorige artikel over strijd om het land in Galilea hebben we het gehad over de grondonteigening. Deze is indirect verbonden met het demografisch probleem in Galilea. Steden zoals Natzrat Illit en Karmiel -gebouwd op geconfisqueerd land- moeten een tegenwicht vormen tegen de snel groeiende Arabische dorpen en steden. Deze ontwikkelingssteden moeten, als ware het magneten, bewoners uit verschillende delen van het land aantrekken. Dit lukt maar matig. Dit artikel, dat samen met een ander artikel (klik hier) een tweeluik vormt, is een bewerking van een onderdeel van een paper geschreven voor de studie geografie aan de Universiteit van Haifa waarbij onderzoek werd gedaan naar de duurzame ontwikkeling van Galilea (de nadruk ligt daarbij op ecologische planning maar uiteraard wordt ook de geopolitieke situatie besproken). In dit tweede artikel aandacht voor de geopolitieke strijd tussen Joden en Arabieren wat betreft de strijd om land. In het tweede artikel zal aandacht besteed worden aan het demografisch probleem en regionale ontwikkelingsplannen.

Langzame groei Joodse bevolking; snelle groei Arabische bevolking

Ondanks het Israëlische overheidsbeleid Joden naar Galilea te lokken is de demografische balans niet of nauwelijks veranderd ten gunste van de Joden. De ontwikkelingssteden kunnen niet tegen de inmiddels verstedelijkte Arabische dorpen opboksen. Tegenover Karmiel bijvoorbeeld liggen drie Arabische dorpen -Majd El Krum, Beina en Deir El Asad- die al groter zijn dan Karmiel. Wie in de buurt is moet maar eens naar de hoger gelegen mitzpe Lavon gaan en vanaf deze plek kijken hoe de drie Arabische dorpen naar elkaar toegegroeid zijn en feitelijk één grote stad vormen.

Bang dat geringe Joodse bevolkingstoename in de toekomst negatieve geopolitieke gevolgen zou hebben, richtten overheidsinstanties eind jaren '70 nieuwe Joodse nederzettingen in verschillende gebieden van Galilea op. Deze gebieden moesten voorkomen dat door de sterke uitbreiding van de traditionele dorpen een Arabisch kerngebied zou ontstaan. Tientallen mitzpiem (uitkijkposten) doken in het Galileese landschap op. De mitzpiem, een soort moderne versie van de 'pallisade en wachttoren'-nederzettingen uit eind jaren '30 van de vorige eeuw, werden in zeer snel tempo gebouwd. Hiermee werden faits accomplis in het landschap gecreëerd. Ook werden stukken staatsland omheind om illegale huizenbouw tegen te gaan. Hoewel de strategie succesvol kan worden genoemd heeft het de demografische balans ten gunste van de Joodse bevolking nauwelijks verbeterd.

Arnon Soffer, professor geografie aan de Universiteit van Haifa, die in Grossmans boek aan het woord komt, is zelfs somber. Volgens hem vormen de nederzettingen slechts uitstel van executie. De snelle groei van de Arabische bevolking ziet hij als een enorme bedreiging. “In theorie”, zo zegt hij, “lijkt transfer van Arabieren uit Beneden Galilea (Natzrat en omgeving) de juiste oplossing. In de praktijk lukt het me niet omdat ik er moreel gezien niet toe in staat ben...”

Regionale ontwikkelingsplannen

Om toch meer mensen naar de ontwikkelingssteden en de mitzpiem te lokken probeert de overheid door middel van grote investeringen en subsidies de economie in de regio beter te ontwikkelen. Veel geld wordt gepompt in de ontwikkeling van high-tech industriezones. Een succesvolle industriezone is Tefen waar veel Joden en Arabieren werken. In de industriezones bevinden zich vooral industrieën op het gebied van optica, elektronica en lasertechniek. Het toerisme dat ondanks vele historische bezienswaardigheden en het prachtige landschap slecht ontwikkeld was, krijgt nieuwe impulsen. Er worden o.a. zomerhuisjes verhuurd en trektochten georganiseerd. Zo wordt getracht het gebied economisch aantrekkelijk te maken voor nieuwe migranten.

Hoewel het aantal arbeidsplaatsen voor zowel Joden als Arabieren toenam is door de overheid in de regionale plannen niet veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de Arabische sector. De gevolgen zijn aanzienlijke verschillen op het gebied van wonen, infrastructuur, land voor openbare gebouwen en industriezones. Professionele planning van het Arabische dorp ligt ver achter bij de planning van Joodse steden en dorpen.

De Arabische sector is vooral na 1948 sterk afhankelijk van de Joodse sector. Het in de Joodse sector verdiende geld wordt nauwelijks geïnvesteerd in industrieën, ondernemingen of zelfs maar aandelen, maar vooral in de lokale bouw en land. De sterk afgenomen werkgelegenheid in de landbouw en gebrekkige industrialisatie in de dorpen heeft er dus toe geleid dat steeds meer mensen werkloos raken en onder de armoedegrens leven. In 2010 is evenwel in Natzrat (Nazareth) een industriepark gekomen voor Arabieren die veel werkgelegenheid moet opleveren voor de Arabische bevolking. Grote man hier achter is Stef Wertheimer die al meer industrieparken heeft opgezet in de Joodse sector waar overigens ook Arabieren werken.

Kader: Wat doet de Israëlische overheid voor de Arabische sector?

De Israëlische overheid pakt de problemen binnen de Arabische sector op twee niveaus aan: lokaal en nationaal. Enerzijds tracht de overheid op lokaal niveau de behuizing en de infrastructuur te verbeteren. Anderzijds tracht de overheid op nationaal niveau de bouw van huizen op staatsland te voorkomen en te streven naar een demografisch evenwicht. De politieke benadering lost de problemen binnen de Arabische sector niet op. Hoewel de overheid tracht de ontwikkeling van de dorpen te bevorderen zijn er ook steeds weer conflictsituaties met de bewoners.

Slot – toekomst

Om de achterstand van de Arabische sector in vergelijking met de Joodse sector te begrijpen moet goed beseft worden dat we hier spreken over een traditionele samenleving versus een moderne samenleving. Pas als de Arabische samenleving moderner wordt, waarbij ook openbare planning hoort, zal de kloof kleiner worden.

Hoewel er voor Galilea geen vastomlijnd beleid bestaat beogen de meeste plannen de vorming van een Joodse meerderheid en een gelijkmatige verdeling van Joodse nederzettingen in de gehele regio. Dit lijkt een goede strategie om een eventuele dreiging van autonomie te voorkomen. Immers, een minderheidsgroep die een geografisch kerngebied vormt zal sneller autonomie eisen dan wanneer zij verspreid in het land woont.

De plannen van de Israëlische overheid dragen echter ook bij tot ontevredenheid onder de Arabische bevolking. Zij voelt zich gediscrimineerd: “hun” land wordt afgepakt; op economisch vlak profiteren zij minder dan de Joodse bevolking; en op politiek terrein voelen zij zich nog steeds achtergesteld. Deze frustraties zouden wel eens een averechts effect kunnen hebben, namelijk de eis voor autonomie. De toenemende vereenzelviging van de Israëlische Arabieren met het Palestijns nationalisme, zoals Grossman dat ook in zijn boek beschrijft, zal de roep om afscheiding alleen maar versterken. Daar staat echter tegenover dat uit recente (2010) opiniepeilingen blijkt de Israëlische Arabieren liever bij Israël blijven dan dat ze deel uitmaken van een Palestijnse staat waarin hun rechten en economische welvaart alleen maar slechter zal worden.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geografie Israël: demografie Israëlische bevolkingGeografie Israël: demografie Israëlische bevolkingNa de Onafhankelijkheidsoorlog was de bevolkingssamenstelling van Israël wezenlijk veranderd. Veel Arabieren waren op de…
Geografie Israël: demografie en territorium in IsraëlGeografie Israël: demografie en territorium in IsraëlDe relaties tussen Joden en Arabieren in Israël komen het sterkst tot uitdrukking in de demografie en het territorium. D…
Geografie Israël: verhouding Joden – ArabierenGeografie Israël: verhouding Joden – ArabierenOmdat de Israëlische Arabieren niet volledig willen integreren in de Israëlische maatschappij -zij willen niet de Wester…
Toerisme Israël: Noordoost Galilea - Kiryat Shmona e.oNoordoost Galilea ligt in het noorden van Israël tegen de Libanese grens aan. Belangrijkste stad in Noordoost Galilea (o…

Geografie Israël: gebrekkige planning Arabische dorpenGeografie Israël: gebrekkige planning Arabische dorpenVeel mensen hebben kritiek op de achtergestelde positie van de Arabische sector in vergelijking tot de Joodse sector in…
Centraal Galilea (Israël): strijd om land-Joden vs ArabierenCentraal Galilea (Israël): strijd om land-Joden vs ArabierenIn het boek 'Vriend of Vijand (over Joden en Arabieren in Israël)' van David Grossman wordt duidelijk dat Israëls geopol…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Vhesse, Pixabay
  • Aangepaste onderdeel van een paper voor de studie geografie Universiteit Haifa
  • Artikelen Etsel op de InfoNu-site
  • Vriend of Vijand (over Joden en Arabieren in Israël) - David Grossman
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.