Geografie Israël: rol immigranten bij ontwikkeling steden

Vóór de oprichting van de staat Israël gaven de Zionisten weinig aandacht aan stedelijke planning voor de opvang van nieuwe immigranten. Er waren drie belangrijke steden: Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa. Voor de rest waren er talloze kleine agrarische nederzettingen. Pas na de oprichting van de staat Israël vond er stedelijke planning plaats wat noodzakelijk was vanwege de enorme toeloop van nieuwe immigranten. Hun achtergrond speelde een rol bij de keuze van de nederzetting.

Verdeling van de bevolking

Hoewel de immigranten voor een deel zelf de keuze bepaalden van waar ze wilden wonen werd door de regering en de Jewish Agency een beleid uitgevoerd om de nieuwkomers zoveel mogelijk over het land te spreiden. Het beleid bepaalde dat perifere gebieden zoals Galilea en de Negev de voorkeur kregen boven bestaande grote steden.

Land van herkomst van de immigranten

De Joodse immigranten kwamen grofweg uit drie gebieden: Oost-Europa, West-Europa en de Arabische landen.

Joden uit Oost-Europa

Joden in Oost-Europa woonden in semi-urbane en semi-agrarische nederzettingen. Ze waren voornamelijk kleine handelaren of werkten in de dienstensector. Ze handelden tussen agrarische nederzettingen en steden; anderen werkten binnen hun eigen gemeenschap. Ze woonden veelal gescheiden van de niet-Joden om hun tradities en levens te beschermen. Zelfs in grote steden woonden ze apart.

Joden uit West-Europa

Zij woonden meer geïntegreerd, vooral in de steden. Zij waren hoog opgeleid en zaten in de handel en het bankwezen.

Joden uit Arabische landen

Zij woonden vooral in de grote steden. Binnen de Joodse gemeenschap had je rijke elite en een grote arme massa. De maatschappij was sociaal en economisch onderontwikkeld in vergelijking tot Europa.

Oorzaken voor immigratie naar Palestina

  • In de 19de eeuw waren er religieuze redenen. Joden vestigden zich in de religieuze steden Jeruzalem, Safed, Tiberias en Hebron. De Joden kwamen uit Oost-Europa.
  • Tussen 1880 en WO I waren de immigranten ideologisch gemotiveerd. Zij kozen agrarische nederzettingen als vestigingsplaatsen.
  • Tussen WO I en WO II waren de immigranten eveneens ideologisch gemotiveerd maar zij verkozen de steden als vestigingsplaatsen.
  • Vanaf WO II kwamen veel immigranten uit bittere noodzaak naar Palestna (voor zover ze werden toegelaten). Dat gold voor Joden uit Europa die op de vlucht waren voor het nazisme. Het gold ook voor Joden uit de Arabische landen die verjaagd werden toen Israël werd opgericht.
  • Na aanname Wet op de Terugkeer kwamen nog meer Joden naar Israël. Sommigen uit vrije keuze, andere vanwege oppressie of later vrijheid (voormalige Sovjet Unie).

Statistische gegevens van immigratie naar Israël

Israël is een immigratie land. Veel Joden zijn naar Israël geëmigreerd. Na de oprichting van de staat Israël nam de immigratie sterk toe. De eerste drie jaren kwamen er jaarlijks 171.000 immigranten bij (uit Europa en de Arabische landen). Ook midden jaren '50 en begin jaren '60 laten een sterke groei zien van jaarlijks 55.000 immigranten. In de jaren '90 zien we een sterke groei met de komst van Joden uit de voormalige Sovjet Unie.

Invloed immigratiebeleid op stedelijke ontwikkeling

De stedelijke ontwikkeling in Israël onder invloed van het immigratiebeleid ontwikkelde zich op twee manieren:
  1. Moshavot ontwikkelden zich tot steden onder invloed van metropolitane processen van Tel Aviv en Haifa.
  2. Er werden ontwikkelingssteden opgericht. Deze waren echter minder succesvol in de opvang van nieuwe immigranten dan de moshavot. Dit kwam door de sterke relatie die de kibboetsiem hadden met de grote steden. Middelgrote steden brachten hier geen verandering in. Tevens woonden de meeste mensen in de Kustvlakte waar ook de meeste industrie en diensten gevestigd waren. Er is wel een spreidingsbeleid uitgevoerd van industrie en diensten maar dit was niet zo succesvol.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geografie Israël: stedelijke planning na 1948Met de oprichting van de staat Israël in 1948 kregen de Joden volledige zeggenschap over het stedelijk planningsbeleid i…
Geografie Israël: stadsgeografie Tel Aviv, Jeruzalem, IsraëlStadsgeografie Israël: Arie Shachar (1935-2006) was een groot stadsgeograaf in Israël. Hij hield zich o.a. bezig met met…
Israël in vogelvlucht: de bevolking anno 2018Israël in vogelvlucht: de bevolking anno 2018Gesticht als een Joodse staat, vormt Israëls maatschappij (ruim 8,9 miljoen inwoners eind 2018) een mozaïek van verschil…
Geografie Israël: nieuwe steden geografische verdelingEén van de redenen waarom de nieuwe steden in Israël niet echt een succes zijn geworden is het feit dat ze vanuit geogra…

Geografie Israël: stedelijke planning vóór 1948In deze geografische studie willen we kijken naar de stedelijke planning in het Land Israël c.q. Palestina vóór 1948. Ge…
Tips om thuis water te besparen en het belang ervanTips om thuis water te besparen en het belang ervanWater is het belangrijkste in ons leven. We gebruiken het om te drinken, te douchen, kleding te wassen, en nog veel meer…
Bronnen en referenties
  • Urbanisation in Israel - Elisha Efrat
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 28-06-2022
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.