Geografie Israël: toekomstscenario Israël in 2020

Geografie Israël: toekomstscenario Israël in 2020 Israëlische geografen en planologen kijken graag naar de toekomst van Israël. Israëls toekomst is sterk verweven met planning en ontwikkeling. Dit heeft te maken met Israëls kleine omvang. Nationale en regionale planning van de leefruimte is een constant aandachtspunt van geografen en planologen. Israëls landschap is vooral na 1948 enorm veranderd op het gebied van steden, dorpen, landbouw, industrie en communicatie. Dit artikel is een samenvatting van het artikel 'Geographical of Israels Future Towards the Year 2020' van Elisha Efrat in het boek Contemporary Israeli Geography. Tevens vindt u de geografische visie van Etsel.

Landschap onder druk

Israëls landschap verandert voortdurend. Het natuurlijk landschap staat onder druk door economische ontwikkelingen. De strijd om landgebruik is erg groot. Vanuit geografisch oogpunt bezien is het interessant de ruimtelijke objecten en ontwikkelingsprioriteiten te onderzoeken en hoe deze het land en de bevolking zullen vormen.

Omvang Israël

Volgens Elisha Efrat zal Israël niet veel groter worden dan de bestandslijnen van vóór 1967. Dat wil zeggen 25-30.000 vierkante kilometer. Regionale ongelijkheid zal blijven bestaan met voordelen voor centraal Israël en nadelen voor de periferie (Galilea en de Negev).

Bevolking zal gematigd groeien

De bevolking zal niet meer zo snel groeien als in de jaren '90 van de vorige eeuw toen er meer dan 1 miljoen mensen bijkwamen uit de voormalige Sovjet Unie. Tot 2020 zal de bevolking nog met 2 miljoen groeien (geteld vanaf 2004) tot 9 miljoen inwoners. De overheid zal de bevolking trachten zoveel mogelijk te spreiden. Economische activiteiten zullen uitbreiden en de levensstandaard zal het Westeuropese niveau bereiken. In de grote steden zal de groei het sterkst zijn. Om politieke en veiligheidsredenen zullen Galilea en de Negev een intensieve infrastructurele ontwikkeling laten zien.

Bouwgrond wordt schaars

Er zal veel agrarisch land verloren gaan aan stedelijke ontwikkeling. Er zal vooral in de Kustvlakte doorgebouwd worden. Nu al woont 92% van de bevolking in steden. In de Kustvlakte nadert de bevolkingsdichtheid 300 inwoners per vierkante kilometer. Veel rurale nederzettingen in stedelijk gebied zullen verstedelijken. De grondprijzen zullen enorm gaan stijgen. Ook zal er steeds meer hoogbouw moeten komen. Dat geldt ook voor de ontwikkelingssteden uit de jaren '50 van de vorige eeuw. Maar de belangrijkste stedelijke ontwikkeling zal in de grote steden plaatsvinden: meer verkeer, ontwikkeling van suburbs, stedelijke centra zullen verstopt raken door het toenemend verkeer, er zal meer openbaar transport plaatsvinden (ook tussen Jeruzalem en Tel Aviv en vliegveld Ben Goerion), het aantal voertuigen zal ondanks de files toenemen, wegen zullen breder worden en dus meer land gebruiken, er zullen meer parkeerplaatsen nodig zijn. Het is de vraag of Israël dit allemaal wel aankan.

Snelweg nummer 6

Momenteel is Snelweg 6 in aanbouw. Deze loopt van Beer Sheva naar het noordwesten en noordoosten van Galilea. Er zullen verbindingswegen komen in de regio Tel Aviv en de Kustvlakte zodat het oostelijk deel van de Kustvlakte meer commerciële en economische ontwikkeling te zien zal geven. Er zullen meer bruggen, ondergrondse passages en nieuwe middelen van transport komen.

Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa groeien

In 2020 zal Jeruzalem vermoedelijk zo'n 964.000 inwoners hebben. Metropool Tel Aviv zal gegroeid zijn tot 3,5 miljoen en metropool Haifa tot 2,3 miljoen inwoners.

Nieuwe typen nederzettingen

Over het hele land zal Israël nieuwe typen nederzettingen krijgen:
  • industriële dorp
  • de jisjoev kehillati (200-330 gezinnen)
  • de buitenposten
  • regionale dienstencentra
  • open rurale/urbane nederzetting (500-2000 gezinnen)

Economische ontwikkelingen

Israël zal zich vooral op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in wetenschap, technologie, communicatie, gezondheid en educatie ontwikkelen mede dankzij de instroom van hoogopgeleide Russische Joden in de jaren '90 van de vorige eeuw.

De landbouw zal nog verder innoveren als gevolg van grond- en watertekort. De lichte industrie ontwikkelt zich verder, vooral wat technologie en elektronica betreft. Grootschalige huizen en economische projecten vinden vooral langs de kust plaats. De levenskwaliteit in Tel Aviv zal niet verbeteren vanwege water-, lucht- en geluidsvervuiling.

Jeruzalem

Jeruzalem zal één blijven met mogelijk een vorm van super-gemeente voor zowel de Arabische als Joodse bevolking. De Joodse orthodoxe bevolking zal sterk groeien. Volgens Efrat zal de Joodse bevolking vooral in het westen van Jeruzalem groeien, terwijl de Arabische bevolking in Oost-Jeruzalem toeneemt.

Haifa

Haifa zal nog meer de hoofdstad van Galilea worden waar in het achterland Joodse en Arabische dorpen liggen. Tussen Haifa en Akko zal industriële agglomeratie plaatsvinden die tegenwicht biedt aan de economie van Haifa. Galilea kan als periferie van Haifa profiteren. Voordelen zijn het klimaat, het landschap, waterbronnen. Nadelen zijn de heuvelachtige topografie en de relatief grote Arabische bevolking die in conflict kan komen met de Joodse bevolking.

Negev

De Negev kan profiteren van haar ruimte. Nadeel is haar grote afstand tot het centrum van het land. Terwijl Galilea meer lichte industrie zal aantrekken lijkt de Negev gunstig te zijn voor zware industrie (chemische fabrieken, brandstofopslag en vuilverwerkingsfabrieken). De belangrijkste ontwikkeling vindt plaats in en rondom Beer Sheva. Eilat zal nog meer toeristen gaan trekken.

Visie van Etsel

In grote lijnen kan ik me vinden in de voorspelling van geograaf Elsiha Efrat. Eigenlijk is het gewoon doorzetten van de huidige ontwikkelingen. Toch wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen die misschien wat verder reiken dan het jaar 2020.

Elisha Efrat is in dit artikel verder niet ingegaan op de bevolkingssamenstelling. Onlangs, in 2010, gaf geograaf Arnon Sofer te kennen dat de groep religieuze Joden in Israël sterk zal groeien. Dat geldt vooral voor de orthodoxe Joden. Sofer verwacht dat dit grote invloed zal hebben op het karakter van de staat dat steeds religieuzer zal gaan worden. Ik deel die visie wel. Mogelijk dat Israël dan echt een religieuze staat wordt en dat dit de komst van de Masjiach een stap dichterbij brengt.

Verder gaat Elisha Efrat ook niet in op de toekomst van Judea en Samaria. Mogelijk dat hij ervan uitgaat dat deze gebieden niet bij Israël zullen blijven. Maar na de eenzijdige terugtrekking uit Gaza wat als een totale mislukking beschouwd kan worden lijkt het me niet waarschijnlijk dat Israël veel gebied zal weggeven aan de Palestijnen. Mocht Israël dit wel doen dan betekent dit de opname van ruim een half miljoen Joden (Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem) binnen de bestandslijnen van vóór 1967. Het lijkt er echter eerder op dat de Joodse bevolking van vooral Samaria sterk zal groeien onder invloed van de metropolitane processen van Tel Aviv. Efrat geeft zelf ook al aan dat er steeds meer gebouwd gaat worden in de suburbane gebieden van de metropool Te Aviv. Dit gaat ongetwijfeld ook in de richting van Samaria. En als we daarbij rekening houden met het feit dat veel mensen graag in het centrum van Israël willen wonen maar toch in landelijk gebied dan biedt Samaria de uitkomst.

Wat betreft de perifere gebieden Galilea en de Negev vermoed ik dat deze op den duur toch profijt zullen trekken van het overbevolkte centrum. Het kan simpelweg niet anders dan dat meer en meer mensen uit het centrum zullen wegtrekken en naar het rustigere noorden of zuiden verhuizen. Hou daarbij ook rekening met het feit dat zowel Snelweg 6 als spoorwegverbindingen de perifere gebieden relatief dichterbij brengen. Ook zullen in deze gebieden de huizen relatief goedkoper zijn dan in het drukke centrum. Wanneer er bovendien kwalitatief goede woningen worden gebouwd dan is vooral Galilea aangenaam om te wonen. De Negev zal het vooral moeten hebben van Beer Sheva. Het is niet aannemelijk dat zuidelijker van de stad gebouwd zal worden. Tot slot kan nog gemeld worden dat Israël ondertussen een hightech staat is geworden. De hightech industrie kan zich makkelijk overal vestigen. Ook hier kunnen Galilea en de Negev van profiteren.

Lees verder

© 2012 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Contemporary Israeli Geography  J.O. MaosrecensieBoekrecensie: Contemporary Israeli Geography J.O. MaosIn 2004 verscheen het boek 'Contemporary Israeli Geography' met tientallen opstellen over de hedendaagse Israëlische geo…
Boekrecensie: Israel - an introduction  Barry RubinrecensieBoekrecensie: Israel - an introduction Barry Rubin'Israel an introduction' (2012) geschreven door o.a. historicus Barry Rubin is een uitgebreid boek over de Israëlische…
Geografie Israël: Geografie als wetenschappelijke disciplineGeografie Israël: Geografie als wetenschappelijke disciplineHoewel Israëlische geografen veel gepubliceerd hebben in de vorm van wetenschappelijke artikelen en boeken zijn er tusse…
Judea en Samaria 4: Masterplan 1970 -niet politiek geladenIn 1949 had Israël een gebied van ongeveer 20.700 km² kilometer in bezit. Na verovering van Judea en Samaria in 1967 kwa…

Intelligentiemeting door middel van IQ testIntelligentiemeting door middel van IQ testDe intelligentie van een mens is een moeilijk begrip. Want hoe bepaal je of iemand ontzettend slim is, of misschien juis…
Windturbines als energiewinningMeestal wordt er met windturbines de grotere windmolen bedoeld, die men tegenwoordig overal in het land ziet staan. Maar…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • 'Geographical of Israels Future Towards the Year 2020' -Elisha Efrat in Contemporary Israeli Geography
  • Artikelen Etsel op de InfoNu-site

Reageer op het artikel "Geografie Israël: toekomstscenario Israël in 2020"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Special: Geografie Israël
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!