Tussenwoningen - ontwikkelingen op de woningmarkt

Tussenwoningen - ontwikkelingen op de woningmarkt Een tussenwoning is volgens het Kadaster elke rijtjeswoning die geen hoekwoning is. Van alle verkochte woningen is gemiddeld 32% een tussenwoning. Daarmee is het het type woning dat het meest verkocht wordt. Van alle typen eengezinswoningen is de tussenwoning gemiddeld de goedkoopste woning. Appartementen zijn gemiddeld nog goedkoper. Omdat er veel verschil is in de gemiddelde verkoopprijs en het aantal verkochte woningen, is het goed de ontwikkelingen van de huizenprijzen apart te bekijken voor de verschillende woningtypen.

Ontwikkelingen op de woningmarkt: tussenwoningen

Er zijn veel verschillende typen woningen. Om de woningmarktcijfers overzichtelijk te houden, worden alle woningen gegroepeerd in een beperkt aantal categorieën:
 • Tussenwoningen
 • Hoekwoningen
 • Twee-onder-een-kapwoningen
 • Vrijstaande woningen
 • Appartementen
Alle woningtypen samen, behalve de appartementen, heten eengezinswoningen. Omdat de eengezinswoningen in slechts vier subgroepen zijn verdeeld, kunner er allerlei verschillende woningen in elke groep vallen.

Tussenwoningen zijn woningen waarvan de tussenmuren aan andere panden grenzen. Zowel links als rechts bevindt zich een andere woning. Het kan zijn dat de woningen precies recht aan elkaar zitten, zoals bij een standaard rijtjeshuis. Dit type woningen zie je vaak in grote hoeveelheden van dezelfde huizen bij elkaar. Ook kunnen de woningen enigszins versprongen met elkaar verbonden zijn: dan zijn het geschakelde tussenwoningen. Maar een tussenwoning kan ook bijvoorbeeld een grachtenpand zijn. Binnen de groep tussenwoningen is dus nog veel variatie mogelijk.

Ontwikkeling aantal verkochte tussenwoningen

Ontwikkeling sinds 2008

Bron: Data: CBS StatlineBron: Data: CBS Statline
Doordat tussenwoningen met ruim 32% een groot deel van de totale verkopen uitmaken, wordt de ontwikkeling van het totale aantal verkochte woningen voor een groot deel bepaald door de tussenwoningen. Als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal verkochte woningen vanaf 2008, dan zien we dat het aantal verkochte tussenwoningen het totale aantal verkochte woningen volgt.

Ook de seizoenseffecten zijn voor de tussenwoningen gelijk aan de seizoenseffecten voor het totaal van de woningen: in het eerste kwartaal is het aantal verkopen steeds het laagst om vervolgens te stijgen naar het hoogste aantal in het vierde kwartaal. Een duidelijke dip is er te zien in het derde kwartaal van 2012: omdat de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting per 1 juli 2012 zou eindigen, probeerden veel mensen de overdracht van hun woning in het tweede kwartaal te laten plaatsvinden. In het derde kwartaal werden er daardoor juist veel minder woningen verkocht.

In 2008 werden er 59.700 tussenwoningen verkocht. Een jaar later was dit door de crisis gedaald naar 41.500 tussenwoningen. Het dieptepunt werd bereikt in 2013: toen werden slechts 34.800 tussenwoningen verkocht. Dat is nog geen 60% van wat er in 2008 werd verkocht. 2014 is duidelijk een beter jaar voor de verkopen: toen werden er 49.500 tussenwoningen verkocht.

Ontwikkeling in 2015

In 2015 zijn er meer tussenwoningen verkocht dan in 2014. Het herstel lijkt zich dus door te zetten. In 2015 zijn iets minder tussenwoningen verkocht dan in 2008: namelijk zo'n 58.000 rijtjeshuizen. In het vierde kwartaal van 2015 bleven de verkopen iets achter: er werden er minder verkocht dan in het derde kwartaal, terwijl het vierde kwartaal juist meestal het beste kwartaal is voor de vekopen.

Ontwikkeling in 2016

In 2016 steeg het aantal verkochte tussenwoningen elk kwartaal, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In heel 2016 werden 70.100 rijtjeshuizen verkocht. Dat zijn er meer dan in 2008. De stijging ten opzichte van 2015 is ruim 20%.

Ontwikkeling verkoopprijzen van rijtjeshuizen

Bron: Data: CBS StatlineBron: Data: CBS Statline
Ontwikkeling sinds 2008
Tussenwoningen werden in het vierde kwartaal van 2014 voor gemiddeld 211.300 euro verkocht. In het eerste kwartaal van 2008 was dat nog gemiddeld 232.800 euro. De gemiddelde verkoopprijs is daarmee ruim 9% lager geworden. Op het dieptepunt, in 2013, was de gemiddelde verkoopprijs onder de 200.000 euro gedaald. De prijs is dus inmiddels weer gaan stijgen.

De gemiddelde verkoopprijs van een tussenwoning lag in 2008 ongeveer 8% lager dan de gemiddelde verkoopprijs van alle woningen. In 2014 is dat nog maar 6% lager. Hieruit kun je concluderen dat de tussenwoningen in die periode minder in prijs gedaald zijn dan de andere typen woningen. De gemiddelde verkoopprijs over alle woningen is in 2014 ruim 11% lager dan begin 2008. Dit is inderdaad een grotere daling dan de 9% prijsdaling van de tussenwoningen.

Van de eengezinswoningen zijn de tussenwoningen de goedkoopste. Hierdoor is de verwachting dat van alle typen eengezinswoningen dit type het meest in trek blijft in slechte economische tijden. De stap van een twee-onder-een-kapwoning of hoekwoning naar een tussenwoning is kleiner dan van een eengezinswoning naar een appartement.

Ontwikkeling in 2015

In 2015 zijn de prijzen van tussenwoningen langzaam aan het stijgen. In het vierde kwartaal van 2015 werden tussenwoningen voor een 4,3% hogere prijs verkocht dan in het vierde kwartaal van 2014. Van alle eengezinswoningen is dit de laagste prijsstijging. Appartementen zijn nog iets minder in prijs gestegen.

Ontwikkeling in 2016

De gemiddelde verkoopprijs van een tussenwoning ligt eind 2016 4,4% hoger dan eind 2015. Daarmee is de prijsstijging iets lager dan de gemiddelde prijsstijging van alle typen woningen samen. Ondanks deze stijging ligt de verkoopprijs nog iets onder de gemiddelde verkoopprijs begin 2008. Dit komt voornamelijk doordat de prijzen in het vierde kwartaal van 2016 weer iets gedaald zijn.

Relaties tussen verkopen van tussenwoningen en huizenprijzen

Aantal verkopen en prijsverandering

Het is interessant om te kijken wat voor relatie er is tussen het aantal verkopen van woningen en de verandering van de verkoopprijs. Volgens de gebruikelijke economische theorieën geldt de wet van vraag en aanbod: een grotere vraag leidt tot een hogere prijs die vervolgens weer tot een lagere vraag en meer aanbod leidt. Meer aanbod leidt tot een lagere prijs waarna de vraag weer zal toenemen. De verwachting is dan ook dat bij meer verkochte woningen de verkoopprijs gaat toenemen waarna er weer minder woningen verkocht worden.

De eerste vraag is of het aantal verkopen reageert op de verandering van de prijs of dat het andersom is: dat de prijs verandert als het aantal verkopen toe- of afneemt. Aangenomen wordt dat er een vertraging van een kwartaal zit tussen de aanpassing van de verkoopprijs of het aantal verkopen. Mensen hebben immers tijd nodig om te reageren op veranderde omstandigheden.

Om te bepalen hoe de relatie is, is de correlatie berekend tussen de prijsstijging per kwartaal en het aantal verkochte woningen een kwartaal later en tussen het aantal verkochte woningen en de prijsverandering een kwartaal later. Het blijkt dat er zo goed als geen relatie is tussen het aantal verkochte woningen en de prijsverandering in het volgende kwartaal: de correlatie is 0,06.

De correlatie tussen de prijsverandering en het aantal verkochte woningen in het daaropvolgende kwartaal is echter 0,50. Een stijging van de gemiddelde verkoopprijs gaat kennelijk samen met een hoger aantal verkopen in het volgende kwartaal. Je zou verwachten dat hogere prijzen juist tot minder verkopen leiden. Een verklaring zou kunnen zijn dat het een het ander niet veroorzaakt maar dat beide gevolg zijn van een gemeenschappelijke derde factor. Meer vertrouwen in de economie en in de woningmarkt in het bijzonder kan tot zowel een groter aantal verkopen als hogere prijzen leiden.

Aandeel tussenwoningen in totale verkopen

Een andere interessante relatie is die tussen het totaal aantal verkochte woningen en het aandeel van de tussenwoningen daarin. Het blijkt dat er een correlatie is van 0,41 tussen het totale aantal verkochte woningen en het aandeel van tussenwoningen: als er meer woningen worden verkocht, neemt het aandeel tussenwoningen toe. Worden er minder woningen verkocht, dan neemt het aantal verkochte tussenwoningen juist iets sterker af. De verkoop van tussenwoningen lijkt dus relatief sterk te reageren op omstandigheden waardoor de woningverkopen veranderen, zoals de crisis in 2008 en de maatregelen daarna om de woningmarkt weer op gang te helpen.

Lees verder

© 2015 - 2020 Paulienschrijft, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoekwoningen - ontwikkelingen op de woningmarktHoekwoningen - ontwikkelingen op de woningmarktEen hoekwoning is volgens het Kadaster de laatste rijtjeswoning van een rijtje. Van alle verkochte woningen is gemiddeld…
Twee-onder-een-kapwoningen: ontwikkelingen op de woningmarktTwee-onder-een-kapwoningen: ontwikkelingen op de woningmarktHet Kadaster omschrijft twee-onder-een-kapwoningen als gebouwen die bestaan uit twee zelfstandige eenheden, meestal woni…
Vrijstaande woningen - ontwikkelingen op de woningmarktVrijstaande woningen - ontwikkelingen op de woningmarktVolgens het Kadaster zijn vrijstaande woningen afzonderlijke vrijstaande gebouwen bedoeld voor bewoning. Tussen 2008 en…
Appartementen - ontwikkelingen op de woningmarktAppartementen - ontwikkelingen op de woningmarktHet Kadaster omschrijft een appartement als een zelfstandig afsluitbaar woonobject in een groter geheel. Van alle woning…

Elasticiteiten in de economieElasticiteiten in de economieDe economie kent verschillende soorten elasticiteiten. Prijselasticiteit van de vraag is daar één van. Men kan de elasti…
Visgraatdiagram/Ishikawa Fishbone DiagramGeen enkel bedrijf kan op lange termijn overleven zonder continu te werken aan verbetering en efficiëntie van processen.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Rodrigo Soldon, Flickr (CC BY-2.0)
 • Statline (CBS, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81886NED&D1=0,3,6&D2=a&D3=65-68,70-73,75-78,80-83,85-88,90-93,95-98,100-103,105-108&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T op 4 februari 2017)
 • Objectenhandboek_2009_inclusief_besluiten_zorg-_en_studentencomplexen.pdf (www.kadaster.nl)
 • http://www.vrijehuizenmarkt.nl/woning-definities geraadpleegd op 8 augustus 2015
 • Afbeelding bron 1: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 2: Data: CBS Statline

Reageer op het artikel "Tussenwoningen - ontwikkelingen op de woningmarkt"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Paulienschrijft
Laatste update: 04-02-2017
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Special: Woningmarkt
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!