Hoekwoningen - ontwikkelingen op de woningmarkt

Hoekwoningen - ontwikkelingen op de woningmarkt Een hoekwoning is volgens het Kadaster de laatste rijtjeswoning van een rijtje. Van alle verkochte woningen is gemiddeld 13% een hoekwoning. Daarmee staat de hoekwoning op de tweede plaats van meestverkochte eengezinswoningen, op ruime afstand van de tussenwoning (32% van de verkopen). Hoekwoningen zijn gemiddeld iets duurder dan de goedkoopste eengezinswoning, de tussenwoning. Omdat er veel verschil is in de gemiddelde verkoopprijs en het aantal verkochte woningen, worden de ontwikkelingen van de huizenprijzen apart bekeken voor alleen de hoekwoningen.

Ontwikkelingen op de woningmarkt: hoekwoningen

Woningen zijn op verschillende manieren in te delen. Het Kadaster en het CBS gebruiken de volgende categorieën om woningen te groeperen:
 • Tussenwoningen
 • Hoekwoningen
 • Twee-onder-een-kapwoningen
 • Vrijstaande woningen
 • Appartementen

De eerste vier genoemde woningtypen heten samen de eengezinswoningen. De indeling van de eengezinswoningen in vier subgroepen is vrij grof. Per groep kunnen er nog allerlei verschillen tussen de woningen zijn, zoals grootte en bouwperiode.

Hoekwoningen zijn woningen die grenzen aan een aanliggende woning. Deze woning ligt aan het begin of aan het einde van een rij woningen. Als er maar twee woningen aan elkaar zitten, is er geen sprake van een rij woningen en is het geen hoekwoning maar een twee-onder-een-kapwoning. In tegenstelling tot tussenwoningen hebben hoekwoningen grond naast de woning.

Bron: Data: CBS StatlineBron: Data: CBS Statline

Ontwikkeling aantal verkochte hoekwoningen

Ontwikkeling sinds 2008

Hoekwoningen maken ruim 13% van de totale verkopen van woningen uit. Dit aandeel verandert echter met het totale aantal verkopen: hoe minder woningen er verkocht worden, hoe groter het aandeel hoekwoningen is. Hoekwoningen kunnen gezien worden als luxe vergeleken met tussenwoningen en appartementen. Als het beter of slechter gaat met de economie en de huizenmarkt, zie je dat minder snel bij de luxere woningtypen.

De seizoenseffecten in de verkopen van hoekwoningen lijken sterk op de seizoenseffecten voor het totaal van de woningen: in het eerste kwartaal is het aantal verkopen het laagst en het hoogste aantal verkopen vindt plaats in het vierde kwartaal. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting die per 1 juli 2012 zou eindigen, zorgt voor de hoekwoningen, net als voor alle andere typen, voor extra verkopen in het tweede kwartaal van 2012 gevolgd door een dip in het derde kwartaal van 2012.

In 2008 werden er 23.900 hoekwoningen verkocht. Een jaar later was dit door de crisis gedaald naar 17.100 hoekwoningen. Het dieptepunt werd bereikt in 2013: toen werden slechts 15.200 hoekwoningen verkocht. Dat is zo´n 63% van wat er in 2008 werd verkocht. Daarmee is de daling in de verkopen van hoekwoningen lager dan de daling van de totale verkopen: op totaalniveau was het aantal verkopen in 2013 nog maar 60% van het aantal verkopen in 2008. In 2014 ging het al weer beter op de markt voor hoekwoningen: toen werden er 20.400 verkocht.

Ontwikkeling in 2015

In 2015 zijn er al weer meer hoekwoningen verkocht dan in 2014. Goed nieuws voor de hoekwoningbezitter dus. In 2015 zijn er zo´n 23.500 hoekwoningen verkocht. Dat is nog net iets minder dan in 2008. Tot en met het derde kwartaal leken de verkopen hoger uit te komen, maar de verkopen zijn in het vierde kwartaal wat afgezwakt: er werden met 6.700 verkochte hoekwoningen ongeveer evenveel hoekwoningen verkocht als een kwartaal eerder, terwijl het er in het vierde kwartaal meestal juist meer zijn.

Ontwikkeling in 2016

Hoewel het eind 2015 even wat minder ging met de verkopen van hoekwoningen, werden er in het eerste kwartaal van 2016 weer meer hoekwoningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze stijging zette de rest van het jaar door. Het aantal verkopen in het vierde kwartaal was wel lager dan in het derde kwartaal van 2016, wat niet gebruikelijk is.

Bron: Data: CBS StatlineBron: Data: CBS Statline

Ontwikkeling verkoopprijzen van hoekwoningen

Ontwikkeling sinds 2008

Hoekwoningen werden in het vierde kwartaal van 2014 voor gemiddeld 213.300 euro verkocht. In het eerste kwartaal van 2008 was dat nog gemiddeld 247.000 euro. Dat is een gemiddelde verkoopprijs die ruim 13% lager ligt. De laagste gemiddelde verkoopprijs werd betaald in 2013, toen de gemiddelde verkoopprijs nog maar net boven de 200.000 euro uitkwam. De prijs stijgt dus weer, maar is nog niet terug op het niveau van voor de crisis.

Tussenwoningen zijn de goedkoopste woningen van de verschillende typen eengezinswoningen. Hoekwoningen zijn iets duurder. Vergeleken met het gemiddelde over alle woningen, zijn hoekwoningen net iets goedkoper. De gemiddelde verkoopprijs van een hoekwoning ligt tussen 2008 en 2014 gemiddeld 5% lager dan de gemiddelde verkoopprijs van het totaal van alle woningen. Dit percentage schommelt echter tussen 0,9% en 5,6%. In de jaren waarin de verkopen het laagst waren, ligt de gemiddelde verkoopprijs van hoekwoningen relatief hoger. Dit is in lijn met de observatie dat het aandeel verkopen van hoekwoningen in de totale verkopen ook wat hoger is als het slechter gaat met de huizenmarkt.

Ontwikkeling in 2015

In 2015 zijn de prijzen van hoekwoningen al weer ruim 5% gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. Daarmee doen de hoekwoningen het goed vergeleken met de overige woningtypen. Wel is de gemiddelde verkoopprijs in het vierde kwartaal weer wat gedaald, terwijl de prijzen in de eerste drie kwartalen stegen.

Ontwikkeling in 2016

De gemiddelde verkoopprijs van een hoekwoning is eind 2016 7,8% hoger dan een jaar eerder. Dit is een grotere stijging dan de gemiddelde prijsstijging van alle woningtypen. De gemiddelde verkoopprijs lag eind 2016 op 242.000 euro. Ondanks de toename van de prijs is dit nog steeds lager dan de gemiddelde verkoopprijs begin 2008.

Relaties tussen aantal verkochte woningen en huizenprijzen

Aantal verkopen en prijsverandering

Het is de verwachting dat er een verband is tussen het aantal verkopen en de prijsverandering van woningen. Als woningen duurder worden, kunnen minder mensen de woning betalen, daalt de vraag en zal het aantal verkopen dalen. Andersom is de verwachting dat het aantal verkopen toeneemt als de prijzen dalen. Ook geldt in theorie dat als het aantal verkopen toeneemt, de prijzen zullen stijgen. Er is dan meer vraag naar de woningen.

Mensen hebben even tijd nodig om te reageren op veranderende omstandigheden, zoals het veranderen van de verkoopprijzen van woningen of het veranderende aantal verkopen. Daarom is het aannemelijk dat er een kwartaal vertraging zit in het verband tussen aantal verkopen en de verandering van de prijs van woningen.

Kijken we eerst naar de eerste relatie, het verband tussen de verandering van de gemiddelde verkoopprijs van hoekwoningen en het aantal verkopen een kwartaal later, dan blijkt er een correlatie van 0,40 te zijn. Dit is een positieve correlatie: een stijgende verkoopprijs gaat samen met een groter aantal verkopen in het volgende kwartaal. Dit is tegen de verwachting. Vermoedelijk is hier dus een extra factor in het spel: zowel huizenprijzen als aantallen verkopen reageren op dezelfde manier op veranderende omstandigheden in de economie.

De andere relatie, het verband tussen het aantal verkopen en de verandering van de prijzen een kwartaal later, is nog kleiner: dit levert een correlatie van 0,03. Het aantal verkopen heeft zo goed als geen invloed op de toekomstige verkoopprijs.

Aandeel hoekwoningen in totale verkopen

Het totaal aantal verkochte woningen en het aandeel van de hoekwoningen daarin is ook een interessant gegeven. Er is een correlatie van -0,46 tussen het totale aantal verkochte woningen en het aandeel van hoekwoningen: het aandeel hoekwoningen neemt af als er meer woningen worden verkocht. Worden er minder woningen verkocht, dan neemt het aantal verkochte hoekwoningen minder sterk af. De verkoop van hoekwoningen lijkt dus stabieler te zijn dan de totale woningverkopen.

Lees verder

© 2015 - 2020 Paulienschrijft, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Twee-onder-een-kapwoningen: ontwikkelingen op de woningmarktTwee-onder-een-kapwoningen: ontwikkelingen op de woningmarktHet Kadaster omschrijft twee-onder-een-kapwoningen als gebouwen die bestaan uit twee zelfstandige eenheden, meestal woni…
Tussenwoningen - ontwikkelingen op de woningmarktTussenwoningen - ontwikkelingen op de woningmarktEen tussenwoning is volgens het Kadaster elke rijtjeswoning die geen hoekwoning is. Van alle verkochte woningen is gemid…
Vrijstaande woningen - ontwikkelingen op de woningmarktVrijstaande woningen - ontwikkelingen op de woningmarktVolgens het Kadaster zijn vrijstaande woningen afzonderlijke vrijstaande gebouwen bedoeld voor bewoning. Tussen 2008 en…
Appartementen - ontwikkelingen op de woningmarktAppartementen - ontwikkelingen op de woningmarktHet Kadaster omschrijft een appartement als een zelfstandig afsluitbaar woonobject in een groter geheel. Van alle woning…

Elasticiteiten in de economieElasticiteiten in de economieDe economie kent verschillende soorten elasticiteiten. Prijselasticiteit van de vraag is daar één van. Men kan de elasti…
Visgraatdiagram/Ishikawa Fishbone DiagramGeen enkel bedrijf kan op lange termijn overleven zonder continu te werken aan verbetering en efficiëntie van processen.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Jensjunge, Pixabay
 • Statline (CBS, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81886NED&D1=0,3,6&D2=a&D3=65-68,70-73,75-78,80-83,85-88,90-93,95-98,100-103,105-108&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T op 4 februari 2017)
 • Objectenhandboek_2009_inclusief_besluiten_zorg-_en_studentencomplexen.pdf (www.kadaster.nl)
 • http://www.vrijehuizenmarkt.nl/woning-definities geraadpleegd op 8 augustus 2015
 • Afbeelding bron 1: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 2: Data: CBS Statline

Reageer op het artikel "Hoekwoningen - ontwikkelingen op de woningmarkt"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Ad, 23-11-2019 20:04 #1
Wat is het verschil verhoudingsgewijs in prijs tussen een rijtjeswoning en een hoekwoning in dezelfde rij?

Infoteur: Paulienschrijft
Laatste update: 04-02-2017
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Special: Woningmarkt
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 1
Schrijf mee!