Twee-onder-een-kapwoningen: ontwikkelingen op de woningmarkt

Twee-onder-een-kapwoningen: ontwikkelingen op de woningmarkt Het Kadaster omschrijft twee-onder-een-kapwoningen als gebouwen die bestaan uit twee zelfstandige eenheden, meestal woningen met één doorlopende dakconstructie. Gemiddeld is tussen 2008 en 2016 ruim 10% van alle verkochte woningen een twee-onder-een-kapwoning. Daarmee is de twee-onder-een-kapwoning de minstverkochte eengezinswoning. Twee-onder-een-kapwoningen zijn dan ook gemiddeld duurder dan tussenwoningen en hoekwoningen, maar veel goedkoper dan de gemiddelde vrijstaande woning. De gemiddelde verkoopprijs en het aantal verkochte woningen kan sterk variëren tussen de verschillende woningtypen. Daarom is het beter de ontwikkelingen van de huizenprijzen apart te bekijken voor alleen de twee-onder-een-kapwoningen.

Ontwikkelingen op de woningmarkt: twee-onder-een-kapwoningen

Woningen kun je onder andere groeperen naar grootte, bouwperiode, locatie of type. Een indeling naar woningtype is eenvoudig in het gebruik. De volgende categorieën woningen worden door het Kadaster en het CBS onderscheiden:
 • Tussenwoningen
 • Hoekwoningen
 • Twee-onder-een-kapwoningen
 • Vrijstaande woningen
 • Appartementen

De appartementen vormen een heel eigen groep. De overige vier typen vormen samen de eengezinswoningen. Deze indeling van de eengezinswoningen in vier groepen is nog steeds vrij grof. Per groep kunnen er nog allerlei verschillen tussen de woningen zijn, zoals grootte en bouwperiode.

Twee-onder-een-kapwoningen zijn woningen waarvan het hoofdgebouw is verbonden met het hoofdgebouw van slechts één andere gelijksoortige en gelijkvormige woning. Dit mag geen tussenwoning zijn, want dan is er sprake van een hoekwoning. De twee woningen kunnen een doorlopende dakconstructie hebben, maar het hoeft niet. Een andere naam voor twee-onder-een-kapwoning is helft van dubbel.

Ontwikkeling aantal verkochte twee-onder-een-kapwoningen

Ontwikkeling in 2008 tot en met 2014

Bron: Data: CBS StatlineBron: Data: CBS Statline
Bij 10,7% van de verkopen van woningen gaat het om twee-onder-een-kapwoningen. Dit aandeel is vrij constant. In de slechtste tijden van de economische crisis was het aandeel iets hoger, maar veel scheelt het niet.

De seizoenseffecten in de verkopen van twee-onder-een-kapwoningen volgen de seizoenseffecten voor het totaal van de woningen vrij precies. Het grootste aantal verkopen vindt plaats in het laatste kwartaal, waarna de verkopen in het eerste kwartaal steeds weer minder zijn. In de loop van het jaar loopt het dan weer op. Alleen het tweede en derde kwartaal van 2012 geven een ander beeld: doordat de overdrachtsbelasting na een tijdelijke verlaging per 1 juli 2012 verhoogd zou worden, waren er veel meer verkopen in het tweede kwartaal van 2012 gevolgd door een duidelijke dip in het derde kwartaal van 2012.

In 2008 werden er 19.300 twee-onder-een-kapwoningen verkocht. Een jaar later was dit gedaald naar 13.100 twee-onder-een-kapwoningen: een duidelijk gevolg van de crisis. Het dieptepunt werd bereikt in 2013: toen wisselden slechts 12.100 twee-onder-een-kapwoningen van eigenaar. Dat is bijna 63% van wat er in 2008 werd verkocht. Daarmee is de daling in de verkopen van twee-onder-een-kapwoningen lager dan de daling van de totale verkopen: op totaalniveau was het aantal verkopen in 2013 nog maar 60% van het aantal verkopen in 2008. In 2014 werden er 15.800 twee-onder-een-kapwoningen verkocht. Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van een jaar eerder.

Ontwikkeling in 2015

In 2015 zijn er meer twee-onder-een-kapwoningen verkocht dan in 2014, maar nog niet zo veel als in 2008. In 2015 zijn er ongeveer 17.800 twee-onder-een-kapwoningen verkocht. Dat is 1.500 twee-onder-een-kapwoningen minder dan in 2008. De twee-onder-een-kapwoningen zijn dus nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Samen met de appartementen zitten de twee-onder-een-kapwoningen nog het verst van het aantal in 2008 af.

Ontwikkeling in 2016

Het aantal verkochte twee-onder-een-kapwoningen is eind 2016 behoorlijk gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Met 21.300 is het niveau van voor de crisis overtroffen.

Ontwikkeling verkoopprijzen van twee-onder-een-kapwoningen

Bron: Data: CBS StatlineBron: Data: CBS Statline
Ontwikkeling van 2008 tot 2014
De gemiddelde verkoopprijs van twee-onder-een-kapwoningen was in het vierde kwartaal van 2014 245.600 euro. In het eerste kwartaal van 2008 was dat nog gemiddeld 292.600 euro. Dat is een gemiddelde verkoopprijs die 16% lager ligt. De gemiddelde verkoopprijs was het laagst eind 2013, toen de gemiddelde verkoopprijs op 231.500 euro lag. De prijzen zijn dus sinds die tijd weer omhoog gegaan. Zo duur als voor de crisis zijn twee-onder-een-kapwoningen gemiddeld echter nog niet.

Twee-onder-een-kapwoningen zijn de duurste niet-vrijstaande eengezinswoningen. Vergeleken met het gemiddelde over alle eengezinswoningen zijn twee-onder-een-kapwoningen iets duurder. De gemiddelde verkoopprijs van een twee-onder-een-kapwoning ligt tussen 2008 en 2014 gemiddeld ruim 11% hoger dan de gemiddelde verkoopprijs van het totaal van alle woningen. Dit percentage schommelt echter tussen -8,3% en -16,3%. De verkoopprijs van twee-onder-een-kapwoningen is relatief lager in de jaren waarin de verkopen het laagst waren. Dat duidt erop dat de verkoopprijs van twee-onder-een-kapwoningen relatief sterk onder druk staat in economisch slechte tijden. De gemiddelde verkoopprijzen van twee-onder-een-kapwoningen zijn dan ook sterker gedaald sinds 2008 dan de gemiddelde verkoopprijzen van het totaal van alle woningen (-16% tegen -11%).

Hier worden de cijfers gepresenteerd op totaalniveau voor twee-onder-een-kapwoningen. De verkoopprijzen van woningen kunnen echter ook veranderen doordat er meer grotere en dus duurdere woningen of juist kleinere en dus goedkopere woningen verkocht worden. Nog beter zou het dus zijn om de prijs per m2 te bekijken, als de gegevens voorhanden zijn.

Ontwikkeling in 2015

In het vierde kwartaal van 2015 zijn de verkoopprijzen van twee-onder-een-kapwoningen 6,1% hoger dan in het laatste kwartaal van 2014. Daarmee ontwikkelen de twee-onder-een-kapwoningen zich vrij gemiddeld ten opzichte van de hoekwoningen en vrijstaande woningen. In het laatste kwartaal van 2015 zijn de gemiddelde verkoopprijzen wel wat gedaald (-0,3%).

Ontwikkeling in 2016

De gemiddelde verkoopprijs is in 2016 met 5,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee doet de twee-onder-een-kapwoning het iets beter dan de gemiddelde eengezinswoning. De gemiddelde verkoopprijs was met bijna 276.200 euro echter nog steeds bijna 6% lager dan begin 2008.

Relaties tussen aantal verkochte woningen en huizenprijzen

Aantal verkopen en prijsverandering

Het aantal verkopen en de prijsverandering van woningen staan niet los van elkaar. Duurdere woningen worden minder verkocht. Daarom is het interessant om te kijken of deze relatie terug te zien is in de gegevens over de jaren 2008 tot en met 2016. Omdat het even tijd kost om te reageren op veranderingen, wordt gekeken naar het verband tussen de verandering van de gemiddelde verkoopprijs en het aantal verkopen een kwartaal later en tussen het aantal verkopen en de verandering van de prijzen een kwartaal later.

Kijken we eerst naar eerstgenoemde relatie, het verband tussen de verandering van de gemiddelde verkoopprijs van twee-onder-een-kapwoningen en het aantal verkopen een kwartaal later, dan blijkt er een correlatie van 0,47 te zijn. Dit is een positieve correlatie: een stijgende verkoopprijs gaat samen met een groter aantal verkopen in het volgende kwartaal. Dit is niet wat we verwachten. Daarom is het aannemelijk dat hier een extra factor in het spel is: zowel huizenprijzen als de aantallen verkopen reageren bijvoorbeeld op het toe- of afnemende vertrouwen in de economie en de overheid.

De andere relatie, het verband tussen het aantal verkopen en de verandering van de prijzen een kwartaal later, is erg klein: er is een correlatie van 0,08. Toenemende aantallen verkopen lijken dus niet of nauwelijks te zorgen voor hogere prijzen.

Aandeel twee-onder-een-kapwoningen in totale verkopen

Het aandeel van de twee-onder-een-kapwoningen in het totaal aantal verkochte woningen zegt iets over hoe stabiel de verkopen zijn. Neemt het aandeel toe bij dalende verkopen en af bij toenemende verkopen, dan is het absolute aantal verkopen relatief stabiel. Er is een correlatie van -0,38 tussen het totale aantal verkochte woningen en het aandeel van twee-onder-een-kapwoningen: het aandeel twee-onder-een-kapwoningen neemt af als er meer woningen worden verkocht. De verkoop van twee-onder-een-kapwoningen is dus stabieler dan de verkoop van het totaal van alle woningen.

Lees verder

© 2015 - 2020 Paulienschrijft, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoekwoningen - ontwikkelingen op de woningmarktHoekwoningen - ontwikkelingen op de woningmarktEen hoekwoning is volgens het Kadaster de laatste rijtjeswoning van een rijtje. Van alle verkochte woningen is gemiddeld…
Vrijstaande woningen - ontwikkelingen op de woningmarktVrijstaande woningen - ontwikkelingen op de woningmarktVolgens het Kadaster zijn vrijstaande woningen afzonderlijke vrijstaande gebouwen bedoeld voor bewoning. Tussen 2008 en…
Tussenwoningen - ontwikkelingen op de woningmarktTussenwoningen - ontwikkelingen op de woningmarktEen tussenwoning is volgens het Kadaster elke rijtjeswoning die geen hoekwoning is. Van alle verkochte woningen is gemid…
Appartementen - ontwikkelingen op de woningmarktAppartementen - ontwikkelingen op de woningmarktHet Kadaster omschrijft een appartement als een zelfstandig afsluitbaar woonobject in een groter geheel. Van alle woning…

Elasticiteiten in de economieElasticiteiten in de economieDe economie kent verschillende soorten elasticiteiten. Prijselasticiteit van de vraag is daar één van. Men kan de elasti…
Visgraatdiagram/Ishikawa Fishbone DiagramGeen enkel bedrijf kan op lange termijn overleven zonder continu te werken aan verbetering en efficiëntie van processen.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Statline (CBS, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81886NED&D1=0,3,6&D2=a&D3=65-68,70-73,75-78,80-83,85-88,90-93,95-98,100-103,105-108&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T op 4 februari 2017)
 • Objectenhandboek_2009_inclusief_besluiten_zorg-_en_studentencomplexen.pdf (www.kadaster.nl)
 • http://www.vrijehuizenmarkt.nl/woning-definities geraadpleegd op 9 augustus 2015
 • Afbeelding bron 1: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 2: Data: CBS Statline

Reageer op het artikel "Twee-onder-een-kapwoningen: ontwikkelingen op de woningmarkt"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Paulienschrijft
Laatste update: 04-02-2017
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Special: Woningmarkt
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!