InfoNu.nl > Wetenschap > Economie > Winnaars Nobelprijs Economie 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs Economie 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs Economie 2008 (1977 - 2008) De Nobelprijs voor de Economie wordt toegekend aan degenen die zich op dit gebied verdienstelijk hebben gemaakt. De Nobelprijs voor de Economie 2008 is toegekend aan de Amerikaanse econoom Paul Krugman voor zijn analyse van de handelspatronen en locatie van de economische activiteit. Dit artikel gaat hier op in en geeft een overzicht van Nobelprijswinnaars voor de Economie vanaf 1969 (ingesteld door de Zweedse Centrale Bank) tot en met 2008 en waarom de Nobelprijs is toegekend.

Nobelprijs voor de Economie

De Nobelprijs voor de Economie is een prijs die wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de Economie en sociaal-economische ontwikkelingen.

De Nobelprijs voor de Economie 2008 - Amerikaanse Econoom Paul Krugman

De Nobelprijs voor de Economie 2008 is -op 13 oktober- toegekend aan de 55-jarige Amerikaan Paul Krugman. Het Nobelprijscomité kende hem de prijs toe vanwege:
  • “zijn analyse van de handelspatronen en locatie van de economische activiteit.”

Onderzoek Handelstheorie. Krugman heeft in de academische wereld naam gemaakt door onder andere zijn onderzoek op het vlak van handelstheorie, theorieën over de vrije handel en de globalisering. Tevens hield hij zich bezig met de economische oorzaken en gevolgen van urbanisatie.

De econoom Paul Krugman werd in 1953 in de VS geboren. Hij is als professor verbonden aan de de Princeton University. Buiten zijn academische werk, is Krugman actief in het openbare debat. Zo is hij onder andere een criticus van George Bush. Paul Krugman is ook columnist en schrijft voor diverse bladen en kranten, waaronder The New York Times.

Winnaars Nobelprijs Economie 2007 - Leonid Hurwicz, Eric Maskin, Roger Myerson

Nobelprijs voor de Economie 2007. De Nobelprijs voor de Economie is aan de Amerikanen Leonid Hurwicz, Eric Maskin en Roger Myerson toegekend. De Zweedse Academie der Wetenschappen heeft de drie Amerikaanse economen onderscheiden voor hun baanbrekende werk in:
  • het verklaren van marktwerking; het ontwikkelen van de Mechanisme Ontwerp Theorie, die een centrale plaats heeft gekregen in de moderne economie en politicologie.

Mechanisme Ontwerp Theorie

Leonid Hurwicz. De 90-jarige Amerikaan Hurwicz -de oudste Nobelprijswinnaar ooit- stond aan de bron van de Mechanisme Ontwerp Theorie, die tracht de mechanismen van marktwerking in kaart te brengen. Volgens Hurwicz (en velen met hem) is er zelden sprake van een vrije marktwerking (in zuivere vorm) zoals op bijvoorbeeld de aandelenmarkt.

Maskin en Myerson hebben de mechanisme ontwerp theorie mede verder ontwikkeld en aangevuld c.q. uitgebreid met praktische toepassingen.

De drie Amerikaanse economen hebben onderzoek gedaan naar marktwerking (manier waarop markten werken); wanneer de vrije markt het beste werkt voor een economische transactie en wanneer een ander mechanisme, zoals bijvoorbeeld een veiling beter werkt. De onderzoeken en het inzicht van deze economen wordt onder meer in praktische zin c.q. qua toepassing gebruikt voor het ontwerp van veilingen van telecomfrequenties.

Amerikaanse Nominaties Nobelprijs Economie overheersend

Nobelprijswinnaars Economie. Er zijn opvallend veel Amerikaanse wetenschappers genomineerd, die de Nobelprijs hebben ontvangen sinds deze in 1969 wordt uitgereikt. Hieronder -in de overzichtstabel- is dit ook duidelijk te zien. Maar liefst tweederde van de Nobelprijzen Economie zijn aan Amerikaanse wetenschappers toegekend, sinds deze prijsuitreiking is ingesteld. Men neemt aan dat dit mede in verband lijkt te staan met de aanzienlijke hogere private en publieke investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de VS, in vergelijking tot Europa.

Uitreiking Nobelprijs voor de Economie

Uitreiking10 december. Elk jaar in oktober wordt bekend gemaakt wie de Nobelprijzen hebben gewonnen. De uitreiking is echter pas op 10 december. Dit gebeurt traditioneel op de sterfdag van Alfred Nobel, de stichter van de Nobelprijs. Meer en nadere informatie hierover kun je vinden in De Nobelprijs.

De 5 Nobelprijzen (Economie, Natuurkunde, Scheikunde, Geneeskunde/Fysiologie en Literatuur) worden toegekend en uitgereikt in Stockholm (Zweden). De Nobelprijs voor de Vrede is de enige prijs die in Noorwegen wordt uitgereikt (zie hiervoor Winnaars Nobelprijs voor de Vrede).

De Nobelprijs Inhoud

De Nobelprijs bestaat uit een medaille, een persoonlijk certificaat en een flinke som geld. De prijs, tegenwoordig 10 miljoen Zweedse Kronen, ongeveer 1,1 miljoen euro, is bedoeld om verder onderzoek te stimuleren en ondersteunen, zonder dat de prijswinnaar zich zorgen hoeft te maken over de financiering ervan. In dit geval wordt dit geldbedrag verdeeld onder de drie genomineerden. Hoewel dit een enorm bedrag is, blijken de Nobelprijswinnaars het prestige, de eer en erkenning die de prijs met zich meebrengt, het meest belangrijk te vinden.

Nobelprijs Economie sinds 1969

De Nobelprijs voor de Economie is pas in1969 ingevoerd, in tegenstelling tot de vijf andere Nobelprijzen die sinds 1901 worden uitgereikt (testamentair vastgelegd door Alfred Nobel zelf). In 1968 werd ter nagedachtenis en ter ere van Alfred Nobel door de Zweedse Centrale Bank (die zijn 300 jarige bestaan vierde), de Nobelprijs voor de Economie ingesteld en voor het eerst in 1969 uitgereikt. Zo zijn er tegenwoordig 6 disciplines, in plaats van de door Nobel ingestelde 5 gebieden, waarvoor de Nobelprijs uitgereikt kan worden (zie verder De Nobelprijs).

De Nobelprijs voor de Economie werd voor het eerst uitgereikt in 1969 aan de Nederlandse winnaar Jan Tinbergen en de Noor R. Frisch (zie verder Nederlandse Nobelprijswinaars).

Een goed totaaloverzicht kun je vinden in de Special Nobelprijzen & Nobelprijswinnaars. Hier vind je alle Nobelprijswinnaars van de afgelopen 31 jaar van de Nobelprijs voor de Geneeskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur, Economie, Vrede op een rijtje.

In de tabel hieronder is een overzicht gegeven van Nobelprijswinnaars voor de Economie van 1969 tot en met 2008.

Winnaars Nobelprijs Economie 1969 tot en met 2008


JaarNobelprijs EconomieReden Toekenning van de Nobelprijs
2008Paul Krugman (VS)Vanwege zijn analyse van de handelspatronen en locatie van de economische activiteit
2007Leonid Hurwicz, Eric S.Maskin en Roger B.Myerson (VS)
Ontwikkelen van Mechanisme Ontwerp Theorie, baanbrekend werk onderzoek en verklaring marktwerking (efficiënt functioneren markt)
2006 Edmund S. Phelps (VS)Onderzoek korte- en langetermijneffecten op macro-economisch beleid, m.n. aanpassing Phillips-curve (relatie tussen werkloosheid en inflatie)
2005 Robert J. Aumann (Israël) en Thomas C. Schelling (VS)
Inzichtelijk maken speltheorie conflicten en samenwerking. Bijdrage aan discussie over vorming van sociale instellingen
2004 Finn E. Kydland en Edward C. Prescott (VS)Bijdrage aan dynamische macro-economie, m.n. analyse tijdsinconsistentie economisch beleid, en werk reële conjunctuurcycli (real business cycles)
2003 Robert F. Engle (VS) en Clive Granger (Engeland) Ontwikkeling nieuwe statistische methoden om economische tijdreeksen te onderzoeken c.q. analyseren
2002Daniel Kahneman (Israël/VS) en Vernon L. Smith (VS) Invoering menselijke psyche in economie, homo economicus (Kahneman) Introductie wetenschappelijk experiment (Smith)
2001Joseph Stiglitz, George A. Akerlof en Michael Spence (VS) Pionierswerk over asymmetrische markten economische wetenschappen
2000James Heckman en Daniel McFadden (VS)Ontwikkeling analyse van gedrag van individu en huishoudens (sociale vraagstukken)
1999 Robert A. Mundell (Canada)Ontwikkeling theorie optimale valutagebieden
1998Amartya Sen (Engeland) Verdiensten op het terrein sociale economie, m.n. bijdrage aan beter begrip van economische processen leidend tot armoede en honger
1997Robert Merton en Myron Scholes (VS) Bijdrage werk aan de prijsbepaling van financiële derivaten
1996 William Vickrey (Canada) en James Mirrlees(Engeland) Fundamentele bijdrage aan economische theorie, m.n. beweegredenen asymmetrische informatie
1995Robert E. Lucas (VS)Ontwikkeling en aanvulling hypothese rationele verwachtingen, transformatie macro-economische aspecten (beter begrip economische principes)
1994 Reinhard Selten (Duitsland), John Nash Jr. en John Harsanyi (VS)Baanbrekende ontwikkeling en analyse Nash-evenwicht aspect in de niet-coöperatieve speltheorie (begrijpen strategisch gedrag socio-economische situaties)
1993Robert William Fogel en Douglas Cecil North (VS)Vernieuwing economisch onderzoek, aanvulling op theorie en kwantitatieve methodes ter verklaring van economische en institutionele veranderingen (grotere efficiëntie economisch verkeer, verhoging van welvaart)
1992 Gary Stanley Becker (VS)Uitbreiding van micro-economische analyses tot een breder terrein van menselijk gedrag en interactie (nonmarket behaviour)
1991 Ronald Harry Coase (Engeland)Ontdekking en verklaring betekenis transactiekosten voor institutionele structuren en functioneren economisch verkeer (Coase-theorema effecten beter opgelost via markthandelingen als transactiekosten laag zijn)
1990 Harry Markowitz, Merton Miller en William Sharpe (VS) Bijdrage werk op het gebied van beleggingen en bedrijfsfinancieringen
1989Trygve Haavelmo (Noorwegen)Economotrie en analyse van economische structuren
1988Maurice Allais (Frankrijk)Werking markteconomie
1987Robert M. Solow (VS)Relatie groei productie en verhoging welvaart
1986James Buchanan (VS)Methodes economische en politieke besluitvorming
1985Franco ModiglianiOntwikkeling analyse sparen en financiële markten
1984sir Richard Stone (Engeland)Eenvormig systeem om het nationaal inkomen te berekenen
1983Gerard Debreu (VS)Analytische methoden voor economische theorieën
1982George J. Stigler (VS)Bijdrage theorie vrije markteconomie
1981James Tobin (VS) Wederzijdse beïnvloeding financiële en eigenlijke markt
1980Lawrence Klein (VS)Economische gevolgen politieke maatregelen in één of meer landen
1979sir Arthur Lewis en Theodore Schulz (VS)Bijdrage landbouwkundige problematiek ontwikkelingslanden
1978Herbert Simon (VS)Besluitvormingsproces in economische organisaties
1977James E. Meade (Engeland)Internationale economische politiek
1976Milton Friedman (VS)Bijdrage bevindingen onderzoek geldpolitiek
1975Leonid Kantorovitsj (Rusland) en Bertil G. Ohlin (Zweden) Internationale handel en arbeidsverdeling
1974Gunnar Myrdal (Denemarken) en Friedrich Von Hayek (Oostenrijk)
Samenhang van economische, institutionele en sociale factoren
1973Vassili Leontjev en Tjalling C. Koopman (VS) Methode van input/output, optimale verdeling van grondstoffen
1972John Hicks (Engeland) en Kenneth J. Arrow (VS)Algemeen economisch evenwicht en welvaart
1971Simon Kuznets (VS) Economisch ontwikkelingsproces
1970Paul Anthony Samuelson (VS)Ontwikkeling wetenschappelijke analyse economie
1969Jan Tinbergen (Nederland) en Ragnar Frisch (Oostenrijk) Ontwikkeling dynamische wiskundige modellen voor analyse economische problemen

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Nobelprijs voor de economie, de Mechanisme Ontwerp TheorieNobelprijs voor de economie, de Mechanisme Ontwerp TheorieDrie personen ontvingen in 2007 de Nobelprijs voor de economie. Het ging om Leonid Hurwicz, Eric Maskin en Roger Myerson…
De Nobelprijs & Alfred NobelDe Nobelprijs & Alfred NobelDe Nobelprijs is vernoemd naar Alfred Nobel, die zijn initiatief tot de Nobelprijzen testamentair heeft bepaald. De Nobe…
De nobelprijs van Alfred NobelDe nobelprijs van Alfred NobelDe nobelprijs is afkomst van Alfred Nobel, die stierf op 10 december 1896. Op zijn sterftedag word ieder jaar in Zweden…
Nobelprijs voor de Vrede voor ObamaNobelprijs voor de Vrede voor ObamaBarack Obama ontvangt de Nobelprijs voor de Vrede 2009, vanwege de hoop die hij aan zijn bevolking heeft gegeven en de b…
De Nobelprijswinnaars in 2007De Nobelprijswinnaars in 2007De Nobelprijzen voor 2007 zijn in Noorwegen bekend gemaakt. Allemaal ontvangen ze een medaille, een persoonlijk certific…
Bronnen en referenties
  • Schoutemaker, J. Wetenschap op zijn Hoogtepunt. Educatieve Geschriften
  • www.nobelprices.com
  • Recente ontwikkelingen diverse media

Reageer op het artikel "Winnaars Nobelprijs Economie 2008 (1977 - 2008)"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sila
Laatste update: 17-10-2008
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Special: Nobelprijs & Winnaars
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!