De holle aarde, buitenissige theorie of verhulde waarheid?

De holle aarde, buitenissige theorie of verhulde waarheid? Wetenschappers gaan ervan uit dat de aarde massief is. De wetenschappelijke onderbouwing van dit uitgangspunt hangt van aannames aan elkaar. De mensheid is nog niet in staat geweest diep in de aardkorst door te dringen. Voorlopig moeten we erkennen dat we niet zeker weten hoe het binnenste van de aarde eruit ziet. Wat we wel weten is dat er op legio plekken in de aardkorst natuurlijke grotten zich hebben gevormd. Ook is het een feit dat er vele legenden en verhalen zijn over groepen wezens, entiteiten of mensen die in het binnenste der aarde wonen. De Indianen uit Noord Amerika voeden elkaar op met overleveringen uit de oudheid dat het Indiaanse volk uit de aarde omhoog is gekomen, en niet via de Beringstraat Noord Amerika heeft bereikt zoals de wetenschap het grote publiek wilt doen geloven.
Halley, de beroemde astronoom, hing de holle aarde-theorie aan / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Halley, de beroemde astronoom, hing de holle aarde-theorie aan / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Inhoud:


Plato en Halley

In de loop der geschiedenis zijn er allerlei grootheden der wetenschap geweest die hebben geopperd dat de aarde wel eens hol kan zijn. Plato schreef dat binnenin de aarde grote tunnenstelsels waren. Vele legenden uit het oude Griekenland gaan over een onderwereld, een wereld diep onder de aardkorst verborgen. Plato schreef in het boek Timaeus dat de aarde bestaat uit 7 in elkaar wentelende bollen. Dit beeld van een uit meerdere bollen bestaande wereld kwam later terug bij Halley. De astronoom Edmund Halley, die onder andere de komeet van Halley voor het eerst naar waarheid beschreef, heeft uitgebreid geschreven over de holle aarde-theorie. Hij opperde dat de aarde uit meerdere ronde bollen bestond die in elkaar wentelen. De aardkorst is in zijn model de buitenste bol en ongeveer 800 kilomter dik. Halley verklaarde door middel
De Noord- en Zuidpool hebben een gat in de aardkorst / Bron: Harper's New Monthly Magazine, Wikimedia Commons (Publiek domein)De Noord- en Zuidpool hebben een gat in de aardkorst / Bron: Harper's New Monthly Magazine, Wikimedia Commons (Publiek domein)
van de verschillende bollen het veranderen van locatie van de magnetische Noordpool. In zijn tijd was de wetenschap erachter gekomen dat de magnetische Noordpool een cirkelgang beschrijft. De magnetische Noord- en Zuidpool bevindt zich op een andere plek dan de geografische polen en doordat de bollen tegen elkaar in wentelen, verandert het magnetische noorden voortdurend, zo stelde de Britse astronoom die overigens een compleet wetenschapper was in de zin dat hij meerdere wetenschappen onder de knie had, 350 sterren voor het eerst benoemde en Isaac Newton financieel steunde met het publiceren van zijn eerste wetenschappelijke boek.

Holle aarde en het Noorderlicht

Halley schreef in 1692 dat de holle aarde de reden was dat we soms het Noorderlicht zagen. De huidige wetenschap schrijft het ontstaan van Noorderlicht toe aan deeltjes van de zon maar daar zitten problematische vraagstukken aan. Jan Lamprecht zegt dat een deel van de wetenschappers inziet dat de zonnedeeltjes erg veel energie hebben verloren als ze de aarde bereiken. Kan het zijn dat de holle aarde een rol speelt in de vorming van het Noorderlicht?

Jan Lamprecht

Jan Lamprecht uit Zuid Afrika heeft ruimschoots onderzoek gedaan naar de holle aarde. In de wetenschap wordt met het maken van berekeningen vaak rekening gehouden met een massieve aarde. Men komt dan niet altijd tot juiste voorspellingen. Lamprecht heeft dezelfde berekeningen uitgevoerd uitgaande van een holle aarde. In de seismologie zijn bewegingen van het aardoppervlak makkelijker en nauwkeuriger te voorspellen als in het berekeningsmodel van een holle aarde wordt uitgegaan. Als we uitgaan van grote lavastromen dan is het niet logisch dat aardbevingen ver reiken. In principe is het namelijk zo dat elke
Kaft boek Jan LamprechtKaft boek Jan Lamprecht
aardbeving aan de andere kant van de aarde gemeten kan worden. Een lavastroom onder het aardoppervlak zou echter alle trillingen opvangen. Als je eerstens ervan uitgaat dat de aardbevingen zich voortbewegen via de aardkorst die niet erg dik is, en ten tweede dat lava zich niet overal onder de aardkorst bevindt, zijn de voorspellingen over trillingen in de aardkorst op andere plekken in de wereld veel nauwkeuriger.

Seismologisch raadsel

Behalve het voortplaatsen van een seismologische trilling is de snelheid waarmee een trilling zich verplaatst makkelijker te verklaren wanneer men in de formules rekening houdt met een holle aarde. Deze trilling versnelt soms en neemt vervolgens plotseling in snelheid af. Dit fenomeen is tot op de dag een raadsel voor seismologen, maar kan door uit te gaan van een holle aarde worden opgelost. Een van de manieren waarop seismologen dit fenomeen onderzoeken is door het maken van boorgaten. Het diepste boorgat ter wereld is nog geen 13 kilometer diep. Dat betekent dat de mens nauwelijks iets weet van het binnenste van de aarde.

De G-constante

Lamprecht heeft vele argumenten gebruikt om aan te tonen dat het idee van een massieve aarde absurd is. Eén van zijn bewijzen is dat de zwaartekrachttheorie nog steeds mysteries omvat, zoals de G-constante of gravitatieconstantie. De onnauwkeurigheid waarmee de massa van de aarde kan worden bepaald staat gelijk aan de G-constante. Dat is de manier waarop natuurkundigen de G-constante hebben bepaald. Men weet het dus niet zeker of het waar is! De G-constante is geen universele constante; hij is beperkt tot een planeet of ander hemellichaam. Het is een aanname, een vooronderstelling die voorlopig onbewezen is. Met deze aanname wordt de massa van de aarde bepaald, of het gewicht van de aarde. Overigens is gewicht altijd relatief; het gewicht ten opzichte van een andere massa. Omdat de aarde een planeet is die niet op de weegschaal kan worden gelegd, moet de mens het gewicht berekenen met behulp van geschatte en beredeneerde veronderstellingen. Wanneer de aarde hol zou blijken, zou de G-constante een hele andere waarde hebben. Verder is de zwaartekracht een kleine kracht en is de elektromagnetische aantrekkingskracht die lichamen op elkaar uitoefenen veel groter. Er is nog geen theorie bekend die de zwaartekracht en elektromagmetische kracht ineen sluit. Wanneer dat het geval zou zijn, zou de massa van de aarde heel anders kunnen zijn dan men nu aanneemt.

Computerberekeningen

Daarnaast zijn de seismische trillingen van een aardbeving beter in een rekenmodel te voorspellen als in het model een holle aarde is opgenomen. Lamprecht heeft dit verschijnsel uitgebreid onderzocht. Hij liet een computer berekeningen maken met dezelfde formules als geografen gebruiken, met uitzondering van het feit dat Lamprecht de holle aarde in zijn formule sloot. Hiermee kon hij beter voorspellen hoe een aardbeving zich voortbeweegt. Dat is vooral van belang voor de seismografie en het kunnen voorspellen van aardbevingen die ontstaan door andere aardbevingen. Om toekomstige schade in te schatten en maatregelen te nemen is het van groot belang om zo precies mogelijk een aardbeving te voorspellen.

Holle aarde in volksverhalen

Lamprecht neemt kennis van alle indicaties die wijzen op een holle aarde maar die geen bewijs op zich zijn. In narratieve geschiedsoverdracht wereldwijd is het element van een bevolkte holle aarde terug te vinden. Er zijn tientallen legenden van volkeren verspreid over de aarde die vertellen dat de mensheid gedeeltelijk in de aarde woont. De Vikingen sagen en die van de Noord Amerikaanse Indianen zijn daar voorbeelden van. Ook in boeddhistische teksten, oud-Griekse teksten en Egyptische teksten komen referenties voor naar het bestaan van volkeren binnen de holle aarde. Een andere aanwijzing is dat zowel boven Canada als boven Rusland land is waargenomen dat nooit is gevonden. Dit land zou een luchtspiegeling zijn vanuit het binnenste van de aarde wat door de Noordpoolopening naar buiten kwam. Als laatste is het relevant om te noemen dat verschijnselen als de ijskappen op Mercurius en Mars wel eens lichtschijnsels kunnen zijn in plaats van lichtweerkaatsingen, het Noorderlicht makkelijker verklaard wordt als je van een poolopening uitgaat en het weer zo onvoorspelbaar is omdat men geen rekening houdt met poolopeningen en de warmere luchtstromen die daardoor plaats vinden vanaf de polen.

Muggen in Groenland

Lamprecht schreef zijn boek naar aanleding van een boek van Marshall Gardner. Deze schreef onder andere de onderzoekingen op van Fridtjof Nansen. Deze Noorse ontdekkingsreiziger voer met zijn boot naar de Noordpool en ontdekte dat naarmate hij hoger kwam en dus dichter bij de Noordpool, het water warmer werd. In het Noorden van Groenland, waarvan hij dacht dat het er steeds kouder zou worden, werd hij zijn boot de Fram plotseling overspoeld door een zwerm van muggen. Ook zag hij sporen van dieren in de sneeuw op plekken erg dicht bij waar de geografische Noordpool moest zijn. Deze anomalie kon hij niet verklaren maar het is wel weer een verdere aanwijzing die verklaard kan worden door een gat in de Noordpool waardoor dieren
Admiraal Richard Byrd / Bron: George Grantham Bain, Wikimedia Commons (Publiek domein)Admiraal Richard Byrd / Bron: George Grantham Bain, Wikimedia Commons (Publiek domein)
naar binnen moeten kunnen lopen. Overigens moet je je wel voorstelen dat de aardkorst minstens 800 kilometer dik is. Wanneer je het gat in de Noord- of Zuidpool zou tegenkomen dan val je er niet ineens in, maar loop of vaar je er heel geleidelijk in waardoor je het eerst niet door hebt. Wel verdwijnt dan de zon ineens snel uit je blikveld, en precies d heeft Fridtjof Nansen ook beschreven! Op een gegeven moment sloeg Nansen zijn kamp op om de nacht door te brengen en kon hij, hoewel hij enkele kilometers verwijderd moest zijn van de Noordpool, niet slapen van de hitte. Een vreemde gewaarwording die wederom een aanwijzing is dat er iets gaande is op de Noordpool waarvan we geen weet hebben.

Admiraal Byrd

Nu zijn er altijd bijdehante slimmeriken die menen dat als de aarde hol was, de wetenschap dat allang had uitgevonden. Maar dat is niet zo. De NASA heeft bewezen dat men zaken verborgen houdt. Zo heeft de NASA geen afdoende antwoord op de vragen: waarom is men na 1972 nooit terug gekeerd naar de maan? Waarom heeft men geen goede verklaring voor de honderden UFO´s die gefilmd zijn door NASA-camera´s? En waarom zeggen sommige astronauten dat buitenaardse UFO´s wel degelijk bestaan? Een werknemer van de NASA heeft tussen neus en lippen door eens aan een scholier vertelt dat NASA-medewerkers altijd foto´s van de openingen aan de Noord- en Zuidpool photoshoppen door er wolken voor te plakken. Als dat verhaal waar is moet je je afvragen: wat verbergt de NASA? Admiraal Byrd vloog in opdracht van het Amerikaanse leger tot achter de polen. Hij vloog zowel tot achter de Zuidpool als achter de Noordpool. Hij mocht er echter niets over vertellen. Hij liet toch af en toe iets los en een jaar na zijn vlucht tot achter de Noordpool, beschreef hij een land vol
Schematische voorstelling holle aarde. Doordat de zwaartekracht in het midden wordt opgeheven drijft licht gas daarnaar toe. Brandend gas zou voortdurend worden aangevuld door nieuw zuurstof, wat natuurkundig gezien kan. / Bron: JiFish, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)Schematische voorstelling holle aarde. Doordat de zwaartekracht in het midden wordt opgeheven drijft licht gas daarnaar toe. Brandend gas zou voortdurend worden aangevuld door nieuw zuurstof, wat natuurkundig gezien kan. / Bron: JiFish, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
mysteriën, bossen, dieren en een landmassa zo mogelijk nog groter dan Noord-Amerika. Frappante bijkomstigheid is dat commerciële vliegtuigen niet over de Noordpool noch over de Zuidpool mogen vliegen, alhoewel dat vaak de snelste route is. De schrijver Bernard zegt dat alle navigatie-instrumenten op hol slaan als je op het magnetische noorden bent, het kompas wijst naar beneden. Als je op normale hoogte zou doorvliegen, kom je automatisch in het binnenste van de aarde terecht omdat de openingen rond de polen minstens 70 kilometer breed zijn. Dit gevaar zou de reden zijn voor vliegtuigen om omwegen te maken. Feit is: dagelijks worden er aldus duizenden liters kerosine verspild om de Nooordpool vliegvrij te houden.

Wat is er binnenin de aarde?

Als je ervan uitgaat dat de holle aarde waar is, wordt er veel tijd en energie in geïnvesteerd om dit idee verborgen te houden voor de mensheid. Kosten en moeite worden gespaard om mensen te behoeden voor de kennis dat de aarde hol is. Waarom? Wat zou de reden kunnen zijn? Misschien dat we eindelijk weten waar sommige UFO´s vandaan komen die sinds duizenden jaren worden gesignaleerd en dat contact met andere hoogstaande culturen binnenin de aarde de hele geschiedenis van mensheid overhoop gooit, inclusief de macht van de kerkelijke instituten en de macht van de militairen aangezien de mensheid niet kan tippen aan de staat van ontwikkeling van de culturen binnenin de aarde, de beschavingen van Atlantis en het nog oudere Mu of Lemuria, die logischerwijze als ze zich hebben doorgeëvolueerd verder in ontwikkeling zijn dan de mensheid. Het goede nieuws is dat het tijdperk van aquarius is gearriveerd waar alle machthebbers van hun voetstuk zullen vallen en dat de waarheid omtrent deze dingen sneller inzichtelijk wordt voor iedereen.

Lees verder

© 2012 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De holle aarde gezien door Jan LamprechtJan Lamprecht is computeradviseur en onderzoeker die zich jarenlang heeft verdiept in de vraag of de aarde hol is. Hij w…
Moestuin op Fridtjof Nansen-SchoolFridtjof Nansen basisschool in Rotterdam heeft een grote moestuin die achter het gebouw is aangelegd. In deze tuin groei…
Nieuw-Zwabenland of Neu-schwabenlandIn 1938 werd vanuit Nazi-Duitsland een expeditie gevoerd naar Antartika. De zuidpool was vaker door een expeditie aanged…
Natuurwonder Poolgebieden: GroenlandGroenland, een eiland in de noordelijke Atlantische Oceaan. Deel uitmakend van Denemarken heeft Groenland een aantal nat…

Krachten SamenstellenOp een voorwerp worden meestal twee of meer krachten uitgeoefend. Je kunt deze krachten vervangen door één kracht, die h…
Radioactiviteit en de mensRadioactiviteit en de mensMen spreekt van radioactieve stralen (radio=straling), dit moet ioniserende straling zijn, niet de straling is radioacti…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: C. Durand Chapman, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Omgekeerde_kwadratenwet
 • http://www.sr.bham.ac.uk/gravity/rh,c,4.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Cavendish_experiment
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley
 • http://www.youtube.com/watch?v=RLhDgmufszg
 • https://thescienceclassroom.wikispaces.com/Gravitational+Interactions
 • http://www.sacred-texts.com/earth/jei/index.htm
 • Boek Dr R. W. Bernard, The Hollow Earth
 • Boek: Jan Lamprecht, Hollow Planets
 • Kleurtekening Agharta: boek R.W. Bernard
 • Overige foto´s: wikimedia commons
 • Afbeelding bron 1: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 2: Harper's New Monthly Magazine, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: George Grantham Bain, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 4: JiFish, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)

Reageer op het artikel "De holle aarde, buitenissige theorie of verhulde waarheid?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tom008
Laatste update: 21-12-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Natuurkunde
Special: Complottheorieën
Bronnen en referenties: 16
Schrijf mee!