Nieuwste artikelen: Wetenschap

De invloed van hard water op wasprocessen en toestellen

De invloed van hard water op wasprocessen en toestellen

Water dat rijk is aan oplosbare calcium (Ca)- en magnesium (Mg)-zouten en dus veel calcium- en magnesium-ionen bevat, noemt men hard water. Ca- en Mg-ionen zijn niet schadelijk voor de gezondheid maar… Guust2016, 22-07-2020
Wat is het verband tussen darmbacteriën en autisme?

Wat is het verband tussen darmbacteriën en autisme?

Het menselijk lichaam biedt huisvesting aan een grote variëteit aan micro-organismen. Grote aantallen bacteriën bevolken verschillende delen van het lichaam, zoals de huid, de mond en de darm. De darm… Nio2020, 10-07-2020
Oplosbaarheid versus oplosbaarheidsproduct van zouten

Oplosbaarheid versus oplosbaarheidsproduct van zouten

Zowel de oplosbaarheid als het oplosbaarheidsproduct van een zout geven aan hoe goed dat zout oplost in water. Alle zouten, ongeacht hun moleculaire structuur, kunnen met elkaar worden vergeleken op b… Guust2016, 09-07-2020
Reducerende en niet-reducerende suikers

Reducerende en niet-reducerende suikers

Suikers (sacchariden) zijn reducerend als ze als reductor kunnen optreden en zelf geoxideerd kunnen worden. Een reducerende suiker bevat een aldehydefunctie die kan worden geoxideerd tot een carbonzuu… Guust2016, 07-07-2020
De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

Niet alle zuren vertonen dezelfde neiging om protonen af te geven en niet alle basen vertonen dezelfde neiging om protonen op te nemen. De sterkte van een zuur en een base kan worden afgeleid uit de e… Guust2016, 02-07-2020
De pH en de pOH van een oplossing

De pH en de pOH van een oplossing

De pH of zuurtegraad van een oplossing geeft aan hoe zuur of hoe basisch een oplossing is. Vaak wordt een schaal van 1 tot 14 gebruikt. Een oplossing met een pH onder 7 is zuur, een oplossing met een… Guust2016, 30-06-2020
Geschiedenis van neurowetenschap: van de oudheid tot nu

Geschiedenis van neurowetenschap: van de oudheid tot nu

Pas relatief recent hebben wetenschappers de rol van onze hersenen voor ons gedrag en functioneren op waarde weten te schatten. In de oudheid werden de hersenen zelfs weggegooid, omdat de eigenaar dez… Stephanielb, 26-06-2020
Is (ondergronds) leven op Mars mogelijk?

Is (ondergronds) leven op Mars mogelijk?

Mensen zijn al lange tijd gefascineerd door het mogelijke bestaan van buitenaards leven. Onze buurplaneet Mars is de primaire focus voor het onderzoek hiernaar. Mars is relatief dichtbij gelegen in on… Nio2020, 23-06-2020
Chromatografie: technieken en types

Chromatografie: technieken en types

Chromatografie betekent letterlijk schrijven met kleuren. Een binnen de scheikunde bekend en heel eenvoudig voorbeeldje is dan ook het scheiden met behulp van papierchromatografie van de inkt uit een… Guust2016, 17-06-2020
Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur is de pH (zuurtegraad) waarbij dit aminozuur niet onderhevig is aan een elektrisch veld. Indien je het aminozuur bij deze pH tussen de positieve en de negatie… Guust2016, 10-06-2020
Wat als meerdere Lewisstructuurformules mogelijk zijn?

Wat als meerdere Lewisstructuurformules mogelijk zijn?

Alhoewel er een duidelijk stappenplan is om een Lewisstructuurformule op stellen, gebeurt het soms dat er voor een bepaalde molecule verschillende structuurformules kunnen worden geschreven. De struct… Guust2016, 09-06-2020
De werking van een polarisatiefilter in een zonnebril

De werking van een polarisatiefilter in een zonnebril

Een polarisatiefilter is een filter welke ongepolariseerd licht omzet in gepolariseerd licht. Een polarisatiefilter laat licht door dat gepolariseerd is volgens de voorkeursrichting van de filter. Doo… Guust2016, 03-06-2020
Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Niet-metalen binden onderling via covalente bindingen, ook atoombindingen genoemd. Atomen gaan bindingen aan omdat ze streven naar de edelgasconfiguratie. Edelgassen hebben een volledig gevulde buiten… Guust2016, 29-05-2020
Eliminatiereacties en de regel van Saytzeff

Eliminatiereacties en de regel van Saytzeff

Bij dehydratatie van een alcohol en bij dehalogenering van een halogeenalkaan verliest het alcohol en het halogeenalkaan respectievelijk een OH-groep en een halogeenatoom. Zowel het alcohol als het ha… Guust2016, 27-05-2020
De stand van de aarde ten opzichte van de zon en de gevolgen

De stand van de aarde ten opzichte van de zon en de gevolgen

Waarom komt de zon op in het oosten en waarom gaat ze weer onder in het westen? Waarom is het in Azië later dan in Europa en in Amerika vroeger? Waarom is het in Australië winter als het in Europa zom… Guust2016, 26-05-2020
Het verschoningsrecht van de getuige in de civiele procedure

Het verschoningsrecht van de getuige in de civiele procedure

Wie opgeroepen wordt als getuige bij een civiel getuigenverhoor is op grond van artikel 165 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verplicht te verschijnen en alle vragen naar waarheid te… Carpediem91, 26-05-2020
Schaduwvorming bij zons- en maansverduisteringen

Schaduwvorming bij zons- en maansverduisteringen

Zons- en maansverduisteringen treden op wanneer de zon, de aarde en de maan op 1 lijn liggen. Bij een maansverduistering staat de aarde tussen de zon en de maan en bij een zonsverduistering staat de m… Guust2016, 22-05-2020
Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Een conductometrische titratie is een volumetrische concentratiebepaling waarbij de geleidbaarheid van het reactiemengsel in functie van het volume toegevoegd titrant wordt gemeten. Deze waarden worde… Guust2016, 19-05-2020
Rekenen met meetresultaten: significante cijfers

Rekenen met meetresultaten: significante cijfers

Een meetresultaat wordt steeds weergegeven door een getalwaarde gevolgd door een eenheid. De nauwkeurigheid van een meetresultaat hangt af van de nauwkeurigheid van het meettoestel waarmee het meetres… Guust2016, 14-05-2020
Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

De systematische naam van benzeen is cyclohexa-1,3,5-trieen en deze verbinding lijkt wat betreft de moleculaire structuur heel sterk op cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen. Toch vertoont benzeen een vo… Guust2016, 07-05-2020
Mogen advocaten liegen tegen de civiele rechter?

Mogen advocaten liegen tegen de civiele rechter?

In Amerikaanse tv-series worden advocaten soms neergezet als volleerde leugenaars, die door list en bedrog rechters weten te misleiden om tot een voor hun cliënt gunstige beslissing te komen. Ook in N… Carpediem91, 06-05-2020
Hygrometrie: studie van de luchtvochtigheid

Hygrometrie: studie van de luchtvochtigheid

Hygrometrie is het deel van de natuurkunde dat het gehalte aan waterdamp in de atmosfeer bestudeert. Het is dus de wetenschap die zich bezighoudt met de luchtvochtigheid. Een relatieve luchtvochtighei… Guust2016, 06-05-2020
Absorptie en emissie door elektronen

Absorptie en emissie door elektronen

Niels Bohr was een Deens wetenschapper die aan het begin van de 20ste eeuw een verband legde tussen de kleureffecten bij vlamproeven met zouten en de elektronenconfiguratie van een atoom. Bij vlamproe… Guust2016, 04-05-2020
Lichtkleuren versus inktkleuren

Lichtkleuren versus inktkleuren

Lichtkleuren kunnen worden beschreven met de RGB-kleurencode. Elke lichtkleur kan immers worden samengesteld door rood, groen en blauw licht in een bepaalde verhouding te mengen. De inktpatronen die j… Guust2016, 30-04-2020
Bereiding van halogeenalkanen uit alkanen en alkenen

Bereiding van halogeenalkanen uit alkanen en alkenen

Uit koolwaterstoffen zoals alkanen en alkenen kunnen op eenvoudige wijze halogeenalkanen worden bereid. Alhoewel de eindproducten onder bepaalde omstandigheden hetzelfde kunnen zijn, onafhankelijk of… Guust2016, 29-04-2020
Schrijf mee!