Nieuwste artikelen: Wetenschap

Kwantumgetallen: van schil tot orbitaal

Kwantumgetallen: van schil tot orbitaal

Een atoom bestaat uit neutronen, protonen en elektronen. De neutronen en de protonen van een atoom vormen de kern van een atoom. De elektronen bevinden zich rond de kern. Elk elektron van een atoom wo… Guust2016, 15-10-2020
'Het recht van de zee': wie heeft er rechtsmacht?

'Het recht van de zee': wie heeft er rechtsmacht?

Het recht van de zee werd lange tijd beheerst door het gewoonterecht. Een eerste poging om tot een geschrift van het recht van zee te komen in 1930 mislukte, omdat bij het vaststellen van een verdrags… Rubykos, 25-09-2020
Ruimterecht: achtergrond en geschiedenis

Ruimterecht: achtergrond en geschiedenis

De opkomst van nieuwe technologieën, in het bijzonder de ontwikkeling van rakettechnologie, tijdens de Tweede Wereldoorlog stimuleerde het juridisch denken op dit gebied. Voor het eerst werd het in de… Rubykos, 23-09-2020
Foutenanalyse: een must bij elk wetenschappelijk onderzoek

Foutenanalyse: een must bij elk wetenschappelijk onderzoek

Een meting van een grootheid zoals een massa, een lengte, een temperatuur, … resulteert in een meetresultaat gevolgd door een eenheid. Maar kun je zeker zijn van dit meetresultaat? Geeft dit resultaat… Guust2016, 22-09-2020
Waarom concurrenten vaak op dezelfde locatie gaan zitten

Waarom concurrenten vaak op dezelfde locatie gaan zitten

Je komt het overal tegen: een McDonalds direct tegenover een Burger King, een meubelboulevard waar de Praxis naast de Karwei zit en een bedrijventerrein met zeven verschillende autodealers direct naas… Billydo, 16-09-2020
De werking van een zuur-base-indicator

De werking van een zuur-base-indicator

Zuur-base-indicatoren zijn organische zuren of basen waarvan de zure en de basische vorm een andere kleur heeft. De zuurtegraad waarbij de kleur van een zuur-base-indicator verandert, is eigen aan elk… Guust2016, 07-09-2020
Forensisch arts: justitieel en gerechtelijk arts

Forensisch arts: justitieel en gerechtelijk arts

Een forensisch arts heeft de opleiding tot basisarts afgerond en zich vervolgens gespecialiseerd in de forensische geneeskunde. Forensisch betekent gerechtelijk en een forensisch arts werkt dan ook ho… Writer-tm, 28-08-2020
Standaardisaties bij zuur-basetitraties

Standaardisaties bij zuur-basetitraties

Je kan de concentratie van een zure of een basische oplossing bepalen aan de hand van een zuur-basetitratie. Om de concentratie van zure oplossingen te bepalen, kan je deze titreren met een natriumhyd… Guust2016, 24-08-2020
Atoomabsorptie- en atoomemissiespectrofotometrie (AAS/AES)

Atoomabsorptie- en atoomemissiespectrofotometrie (AAS/AES)

Atoomabsorptiespectrofotometrie (AAS) en atoomemissiespectrofotometrie (AES) zijn zeer specifieke spectrofotometrische methoden om de aanwezigheid en de hoeveelheid van een bepaald stof (vooral metale… Guust2016, 21-08-2020
Majestic 12: geheime onderzoekscommissie Roswell van Truman

Majestic 12: geheime onderzoekscommissie Roswell van Truman

Juli 1947 vond er een incident plaats bij Roswell in Nieuw Mexico dat nog steeds wordt gezien als een groot mysterie. Al jaren wordt er hevig gespeculeerd over wat daar precies gebeurd is. Is daar ech… Rajeki, 17-08-2020
NASA’s Perseverance-rover gaat opzoek naar sporen van leven nieuws uitgelicht

NASA’s Perseverance-rover gaat opzoek naar sporen van leven

Op 30 juli 2020 is NASA’s Marsrover Perseverance gelanceerd vanaf Cape Canaveral Air Force Station in Florida, middels een Atlas-V-raket. Verwacht wordt dat Perseverance (ook wel Percy) op 18 februari… Nio2020, 11-08-2020
De werking van een lampje in een reddingsvest

De werking van een lampje in een reddingsvest

Reddingsvesten zijn vaak uitgerust met een lampje. Bij bepaalde uitvoeringen is dat lampje via stroomdraadjes verbonden met een magnesiumstrip en een koperstrip waarop wat slecht oplosbaar koperchlori… Guust2016, 11-08-2020
De invloed van hard water op wasprocessen en toestellen

De invloed van hard water op wasprocessen en toestellen

Water dat rijk is aan oplosbare calcium (Ca)- en magnesium (Mg)-zouten en dus veel calcium- en magnesium-ionen bevat, noemt men hard water. Ca- en Mg-ionen zijn niet schadelijk voor de gezondheid maar… Guust2016, 22-07-2020
Wat is het verband tussen darmbacteriën en autisme?

Wat is het verband tussen darmbacteriën en autisme?

Het menselijk lichaam biedt huisvesting aan een grote variëteit aan micro-organismen. Grote aantallen bacteriën bevolken verschillende delen van het lichaam, zoals de huid, de mond en de darm. De darm… Nio2020, 10-07-2020
Oplosbaarheid versus oplosbaarheidsproduct van zouten

Oplosbaarheid versus oplosbaarheidsproduct van zouten

Zowel de oplosbaarheid als het oplosbaarheidsproduct van een zout geven aan hoe goed dat zout oplost in water. Alle zouten, ongeacht hun moleculaire structuur, kunnen met elkaar worden vergeleken op b… Guust2016, 09-07-2020
Reducerende en niet-reducerende suikers

Reducerende en niet-reducerende suikers

Suikers (sacchariden) zijn reducerend als ze als reductor kunnen optreden en zelf geoxideerd kunnen worden. Een reducerende suiker bevat een aldehydefunctie die kan worden geoxideerd tot een carbonzuu… Guust2016, 07-07-2020
De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

Niet alle zuren vertonen dezelfde neiging om protonen af te geven en niet alle basen vertonen dezelfde neiging om protonen op te nemen. De sterkte van een zuur en een base kan worden afgeleid uit de e… Guust2016, 02-07-2020
De pH en de pOH van een oplossing

De pH en de pOH van een oplossing

De pH of zuurtegraad van een oplossing geeft aan hoe zuur of hoe basisch een oplossing is. Vaak wordt een schaal van 1 tot 14 gebruikt. Een oplossing met een pH onder 7 is zuur, een oplossing met een… Guust2016, 30-06-2020
Geschiedenis van neurowetenschap: van de oudheid tot nu

Geschiedenis van neurowetenschap: van de oudheid tot nu

Pas relatief recent hebben wetenschappers de rol van onze hersenen voor ons gedrag en functioneren op waarde weten te schatten. In de oudheid werden de hersenen zelfs weggegooid, omdat de eigenaar dez… Stephanielb, 26-06-2020
Is (ondergronds) leven op Mars mogelijk?

Is (ondergronds) leven op Mars mogelijk?

Mensen zijn al lange tijd gefascineerd door het mogelijke bestaan van buitenaards leven. Onze buurplaneet Mars is de primaire focus voor het onderzoek hiernaar. Mars is relatief dichtbij gelegen in on… Nio2020, 23-06-2020
Chromatografie: technieken en types

Chromatografie: technieken en types

Chromatografie betekent letterlijk schrijven met kleuren. Een binnen de scheikunde bekend en heel eenvoudig voorbeeldje is dan ook het scheiden met behulp van papierchromatografie van de inkt uit een… Guust2016, 17-06-2020
Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur is de pH (zuurtegraad) waarbij dit aminozuur niet onderhevig is aan een elektrisch veld. Indien je het aminozuur bij deze pH tussen de positieve en de negatie… Guust2016, 10-06-2020
Wat als meerdere Lewisstructuurformules mogelijk zijn?

Wat als meerdere Lewisstructuurformules mogelijk zijn?

Alhoewel er een duidelijk stappenplan is om een Lewisstructuurformule op stellen, gebeurt het soms dat er voor een bepaalde molecule verschillende structuurformules kunnen worden geschreven. De struct… Guust2016, 09-06-2020
De werking van een polarisatiefilter in een zonnebril

De werking van een polarisatiefilter in een zonnebril

Een polarisatiefilter is een filter welke ongepolariseerd licht omzet in gepolariseerd licht. Een polarisatiefilter laat licht door dat gepolariseerd is volgens de voorkeursrichting van de filter. Doo… Guust2016, 03-06-2020
Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Niet-metalen binden onderling via covalente bindingen, ook atoombindingen genoemd. Atomen gaan bindingen aan omdat ze streven naar de edelgasconfiguratie. Edelgassen hebben een volledig gevulde buiten… Guust2016, 29-05-2020
Schrijf mee!