InfoNu.nl > Wetenschap > Nieuwste artikelen: Wetenschap

Nieuwste artikelen: Wetenschap

De chemie van het wassen met water en zeep

De chemie van het wassen met water en zeep

Bij het wassen komen verschillende scheikundige principes mooi bij elkaar. De moderne wasmachine is de automatisering van de oude tobbe met het wasbord. De drie ingrediënten van het wasproces zijn bew… 3s4u, 05-04-2019
Bereken snelheid en verplaatsing bij eenparige beweging

Bereken snelheid en verplaatsing bij eenparige beweging

Als je wil weten hoe de beweging van een fietser eruitzag kun je gebruik maken van een stopwatch en een meetlint. Vaak zit er op je smartphone (of een app die je kunt downloaden) een stopwatch. Als de… Blackbeauty, 03-04-2019
De wet van Ohm en ohmse weerstand

De wet van Ohm en ohmse weerstand

Georg Ohm (1787-1854) was een Duitse wis- en natuurkundige. Hij legde het verband tussen elektrische spanning en stroom vast in de wet van Ohm. Dit was een resultaat van zijn onderzoek naar warmte-ont… Tronic, 01-04-2019
De ontdekking van het vuur

De ontdekking van het vuur

Het gebruik van vuur betekende een grote stap voorwaarts naar de menselijke beschaving. Het is niet echt uitgevonden, maar men leerde gebruik maken van vuur in de oudheid. Voor jager-verzamelaars en d… Tronic, 28-03-2019
Het atoommodel van Bohr

Het atoommodel van Bohr

Niels Bohr leverde een inmense bijdrage aan de natuurkunde. In 1913 kwam hij met een theorie voor het atoommodel, waarin hij voortborduurde op het atoommodel van Rutherford. Het nieuwe model stelde da… Tronic, 27-03-2019
Teken het (plaats-tijd)-diagram en reken met verplaatsing

Teken het (plaats-tijd)-diagram en reken met verplaatsing

Als je de beweging van een persoon (of voorwerp) wil vastleggen wil je zeker zijn waar die persoon op ieder tijdstip was. Het is van belang om het startpunt (of nulpunt) te bepalen en de afstand van d… Blackbeauty, 18-03-2019
Geesteswetenschappen, geschiedenis van een wetenschapsgebied

Geesteswetenschappen, geschiedenis van een wetenschapsgebied

Geesteswetenschappen, een term die je regelmatig voorbij hoort komen. Onder andere letterkunde, taalkunde, theologie, filosofie en geschiedenis vallen onder deze wetenschapstak. Maar wat hebben deze v… Eline88, 08-03-2019
Rekenen met rek, spanning en elasticiteitsmodulus van kabels

Rekenen met rek, spanning en elasticiteitsmodulus van kabels

Als je gaat vissen met een hengel lijkt het net alsof je vislijn uitrekt als je een dikke, zware vis aan je haak hebt. Hetzelfde verschijnsel kun je ook voelen als je met een groot aantal mensen tegel… Blackbeauty, 08-03-2019
De wet van Coulomb

De wet van Coulomb

Twee elektrische ladingen kunnen een kracht F op elkaar uitoefenen. Deze kracht is vastgelegd in de wet van Coulomb. Naast de Coulombkracht kennen we het elektrisch veld (E-veld). F en E zijn evenredi… Tronic, 08-03-2019
Klinisch onderzoek: van protocol tot toetsing

Klinisch onderzoek: van protocol tot toetsing

Klinisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de wetenschap. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld nieuwe behandelingen, geneesmiddelen, operatietechnieken en diagnostische of preventieve methoden getest wo… Nathalie1996, 27-02-2019
Mokele-mbembe: is de dinosaurus níet uitgestorven?

Mokele-mbembe: is de dinosaurus níet uitgestorven?

Naar men aanneemt zijn de dieren die vallen onder de benaming 'dinosaurus' miljoenen jaren geleden uitgestorven. Hoewel deze beesten ook klein konden zijn als volwassen dier, hebben mensen bij het hor… Writeright, 26-02-2019
Voors en tegens van de wetswijziging huwelijksvermogensrecht

Voors en tegens van de wetswijziging huwelijksvermogensrecht

Met ingang van 1 januari 2018 is er een grote verandering opgetreden in het huwelijksvermogensrecht. De wetswijziging heeft betrekking op de omvang van het gemeenschappelijk vermogen binnen het huweli… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 22-02-2019
Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Voor personen die gaan trouwen en die bepaalde vermogensbestanddelen en/of schulden buiten de (beperkte) gemeenschap van goederen willen laten, biedt de wet de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden o… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 21-02-2019
De beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd die het huwelijksvermogensrecht regelt. Bij huwelijken gesloten vóór deze datum ontstond automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Sinds de w… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 21-02-2019
Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018

Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018

Bij alle huwelijken die voor 1 januari 2018 zijn gesloten en waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is automatisch een gemeenschappelijk vermogen ontstaan, waarin het gehele vermogen en a… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 21-02-2019
Schulden en het huwelijk: wie is verantwoordelijk?

Schulden en het huwelijk: wie is verantwoordelijk?

Bij het aangaan van een schuld zijn drie zaken van belang, te weten wie er aansprakelijk is voor de schuld, bij wie er verhaal kan worden gehaald door de schuldeiser en wie de draagplicht heeft voor d… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 21-02-2019
Voorbeeld afleiding E = mc²

Voorbeeld afleiding E = mc²

E = mc² is de beroemde vergelijking van Einstein die de gelijkwaardigheid van massa en energie uitdrukt. E staat voor energie, m voor massa, en c is de lichtsnelheid. In 1905 kwam Einstein voor het ee… Tronic, 11-02-2019
Lewisstructuren, resonantiestructuren en aromaticiteit

Lewisstructuren, resonantiestructuren en aromaticiteit

Elektronen zijn in natuurwetenschappelijke fenomenen betrokken bij allerlei zaken. Het verplaatsen van een elektron van punt A naar punt B, bijvoorbeeld, is gelijk aan het hebben van een elektrische s… Dysprosium, 08-02-2019
Rekenen met de lineaire en kubieke uitzettingscoëfficiënt

Rekenen met de lineaire en kubieke uitzettingscoëfficiënt

Als je warmte aan een metalen (of anderssoortige) staaf toevoert dan kan deze langer worden of anders gezegd: de lengte van de staaf neemt toe. Als je een kortere staaf neemt, is de lengtetoename klei… Blackbeauty, 05-02-2019
De superbloedwolfmaan van 21-1-2019 in Nederland

De superbloedwolfmaan van 21-1-2019 in Nederland

In de nacht van zondag 20 naar maandag 21 januari 2019, was er sprake van een totale maansverduistering van de volle maan. De volle maan was tevens een supermaan en een bloedmaan. En omdat het de eers… Rieja, 31-01-2019
Berekenen van de soortelijke warmte en uitleg joulemeter

Berekenen van de soortelijke warmte en uitleg joulemeter

Als je water wil verwarmen om bijvoorbeeld thee te zetten moet je warmte toevoeren. Heb je een fluitketel, dan wordt die warmte toegevoerd door bijvoorbeeld gas te verbranden. De gasvlam verwarmt dan… Blackbeauty, 31-01-2019
Wat zou er veranderen op aarde als de maan vernietigd werd?

Wat zou er veranderen op aarde als de maan vernietigd werd?

Al bijna zijn hele bestaan wordt de aarde vergezeld door een natuurlijke satelliet, de maan. Met een diameter van 3.000 km is ze bijna net zo groot als de planeet Mercurius, en dat is maar een kwart v… Writeright, 30-01-2019
Vuurtornado, vuurkolk, firenado of vuurduivel

Vuurtornado, vuurkolk, firenado of vuurduivel

Foto's van vuurtornado's zijn indrukwekkend en bij bewegende beelden blijf je kijken naar het omhoog kronkelende vuur. De vuurtornado wordt niet voor niets ook wel vuurduivel genoemd. Hij intrigeert e… Piejet, Natuurverschijnselen, 29-01-2019
Hoe overleef je een orkaan  thuis, in de auto en te voet

Hoe overleef je een orkaan thuis, in de auto en te voet

In Europa komen orkanen zelden aan land. De vaak hevige stormdepressies, doorgaans in de herfst, zijn in veel gevallen slechts restanten van orkanen die afbuigen op de Noord-Atlantische Oceaan en aldu… Orion, Weer en klimaat, 25-01-2019
Thermodynamica eerste hoofdwet

Thermodynamica eerste hoofdwet

De thermodynamica bestudeert de wisselwerking tussen grote aantallen deeltjes. Met de eerste hoofdwet, of 'de wet van behoud van energie', hebben we dagelijks te maken. Er kan geen energie uit niets o… Tronic, 22-01-2019
Schrijf mee!