Nieuwste artikelen: Wetenschap

Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Niet-metalen binden onderling via covalente bindingen, ook atoombindingen genoemd. Atomen gaan bindingen aan omdat ze streven naar de edelgasconfiguratie. Edelgassen hebben een volledig gevulde buiten… Guust2016, 29-05-2020
Eliminatiereacties en de regel van Saytzeff

Eliminatiereacties en de regel van Saytzeff

Bij dehydratatie van een alcohol en bij dehalogenering van een halogeenalkaan verliest het alcohol en het halogeenalkaan respectievelijk een OH-groep en een halogeenatoom. Zowel het alcohol als het ha… Guust2016, 27-05-2020
De stand van de aarde ten opzichte van de zon en de gevolgen

De stand van de aarde ten opzichte van de zon en de gevolgen

Waarom komt de zon op in het oosten en waarom gaat ze weer onder in het westen? Waarom is het in Azië later dan in Europa en in Amerika vroeger? Waarom is het in Australië winter als het in Europa zom… Guust2016, 26-05-2020
Schaduwvorming bij zons- en maansverduisteringen

Schaduwvorming bij zons- en maansverduisteringen

Zons- en maansverduisteringen treden op wanneer de zon, de aarde en de maan op 1 lijn liggen. Bij een maansverduistering staat de aarde tussen de zon en de maan en bij een zonsverduistering staat de m… Guust2016, 22-05-2020
Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Een conductometrische titratie is een volumetrische concentratiebepaling waarbij de geleidbaarheid van het reactiemengsel in functie van het volume toegevoegd titrant wordt gemeten. Deze waarden worde… Guust2016, 19-05-2020
Rekenen met meetresultaten: significante cijfers

Rekenen met meetresultaten: significante cijfers

Een meetresultaat wordt steeds weergegeven door een getalwaarde gevolgd door een eenheid. De nauwkeurigheid van een meetresultaat hangt af van de nauwkeurigheid van het meettoestel waarmee het meetres… Guust2016, 14-05-2020
Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

De systematische naam van benzeen is cyclohexa-1,3,5-trieen en deze verbinding lijkt wat betreft de moleculaire structuur heel sterk op cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen. Toch vertoont benzeen een vo… Guust2016, 07-05-2020
Hygrometrie: studie van de luchtvochtigheid

Hygrometrie: studie van de luchtvochtigheid

Hygrometrie is het deel van de natuurkunde dat het gehalte aan waterdamp in de atmosfeer bestudeert. Het is dus de wetenschap die zich bezighoudt met de luchtvochtigheid. Een relatieve luchtvochtighei… Guust2016, 06-05-2020
Absorptie en emissie door elektronen

Absorptie en emissie door elektronen

Niels Bohr was een Deens wetenschapper die aan het begin van de 20ste eeuw een verband legde tussen de kleureffecten bij vlamproeven met zouten en de elektronenconfiguratie van een atoom. Bij vlamproe… Guust2016, 04-05-2020
Lichtkleuren versus inktkleuren

Lichtkleuren versus inktkleuren

Lichtkleuren kunnen worden beschreven met de RGB-kleurencode. Elke lichtkleur kan immers worden samengesteld door rood, groen en blauw licht in een bepaalde verhouding te mengen. De inktpatronen die j… Guust2016, 30-04-2020
Bereiding van halogeenalkanen uit alkanen en alkenen

Bereiding van halogeenalkanen uit alkanen en alkenen

Uit koolwaterstoffen zoals alkanen en alkenen kunnen op eenvoudige wijze halogeenalkanen worden bereid. Alhoewel de eindproducten onder bepaalde omstandigheden hetzelfde kunnen zijn, onafhankelijk of… Guust2016, 29-04-2020
Het zuur-base karakter van koolstofverbindingen

Het zuur-base karakter van koolstofverbindingen

Zuren en basen komen hoofdzakelijk aan bod binnen de anorganische of minerale chemie. Maar ook binnen de koolstofchemie of organische chemie speelt het eventueel zuur-base karakter van stoffen een rol… Guust2016, 27-04-2020
Reactiviteit van koolstofverbindingen: substituenteffecten

Reactiviteit van koolstofverbindingen: substituenteffecten

Een substituent is een atoom of een atomengroep die aan een koolstofketen is gehecht. Onder invloed van een substituent kan er in deze koolstofketen een verandering van de elektronendichtheid optreden… Guust2016, 24-04-2020
Wat houdt het medisch specialisme endocrinologie in?

Wat houdt het medisch specialisme endocrinologie in?

De endocrinologie is een medische wetenschap die zich bezighoudt met hormonen en de aandoeningen die door een teveel of een tekort aan hormonen veroorzaakt worden. Ook worden er binnen de endocrinolog… Infodebster, 24-04-2020
De alkaline batterij, chemisch uitgelegd

De alkaline batterij, chemisch uitgelegd

Een batterij is een galvanische cel of een groep galvanische cellen die in serie verbonden zijn en die in een zodanige vorm en samenstelling is ontworpen zodat ze praktisch bruikbaar is voor het brede… Guust2016, 22-04-2020
De werking van een redoxindicator

De werking van een redoxindicator

Om het equivalentiepunt bij een redoxtitratie met kleurloze of weinig gekleurde oplossingen te kunnen zien, dient een redoxindicator te worden toegevoegd. Een redoxindicator behoort zelf ook tot een r… Guust2016, 21-04-2020
De werking van een autobatterij

De werking van een autobatterij

De batterij in een auto is een lood-accu. Deze batterij is nodig om de wagen te starten en om alles wat elektrische energie vraagt te doen werken zoals de radio, de lichten, ... Een auto-batterij is e… Guust2016, 20-04-2020
Bepaling van normpotentialen

Bepaling van normpotentialen

Elke redoxkoppel wordt gekenmerkt door een normpotentiaal, ook standaard redoxpotentiaal genoemd. De normpotentiaal is een maat voor het oxiderend en reducerend vermogen van respectievelijk de oxidato… Guust2016, 17-04-2020
Galvanische cel versus elektrolytische cel

Galvanische cel versus elektrolytische cel

Een galvanische en een elektrolytische cel zijn beiden gebaseerd op redoxreacties waarvan beide halfreacties doorgaan in twee aparte compartimenten. Deze compartimenten zijn enkel met elkaar verbonden… Guust2016, 17-04-2020
Het azeotroop gedrag van een ethanol-watermengsel

Het azeotroop gedrag van een ethanol-watermengsel

Een ethanol-watermengsel kan door middel van een destillatie nooit volledig worden gescheiden in zuivere ethanol en zuiver water. Herhaaldelijk destilleren levert hoogstens een mengsel met 96% ethanol… Guust2016, 15-04-2020
Wiskunde: het Nash-evenwicht in non-coöperatieve speltheorie

Wiskunde: het Nash-evenwicht in non-coöperatieve speltheorie

Speltheorie is een gebied van de wiskunde dat zich bezighoudt met het maken van beslissingen waar ook andere spelers bij betrokken zijn. Het Nash-evenwicht is een belangrijk concept in de speltheorie.… Gujanator, 15-04-2020
Normaliteit in verschillende chemische contexten

Normaliteit in verschillende chemische contexten

De normaliteit van een oplossing is de molaire concentratie (c(mol/L)) gedeeld door een equivalentiefactor f. Deze equivalentiefactor is afhankelijk van het soort chemische reactie. Binnen een zuur-ba… Guust2016, 15-04-2020
Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Ionisatie en dissociatie zijn processen die vaak worden verward. Deze verwarring bestaat omdat bij beide processen vrije ionen worden gevormd. Stoffen die dissociatie of ionisatie vertonen, worden all… Guust2016, 14-04-2020
De anorganische stofklassen

De anorganische stofklassen

De anorganische stoffen met analoge eigenschappen worden geclassificeerd in eenzelfde groep of stofklasse. De stoffen binnen eenzelfde stofklasse bezitten eenzelfde atoom of atoomgroep in hun chemisch… Guust2016, 09-04-2020
Alcoholcontrole: hoe werkt een alcoholtest?

Alcoholcontrole: hoe werkt een alcoholtest?

Sinds 1939 is het strafbaar om dronken plaats te nemen achter het stuur. Aanvankelijk werd er hierop echter maar weinig gecontroleerd. Pas vanaf 1967 werden er georganiseerde alcoholcontroles op de we… Guust2016, 07-04-2020
Schrijf mee!