Nieuwste artikelen: Wetenschap

Jodo-jodimetrie, een veelzijdige techniek

Jodo-jodimetrie, een veelzijdige techniek

Jodo-jodimetrie is een redoxmethode gebaseerd op titrimetrie. De methode kan worden gebruikt voor tal van toepassingen wegens het chemisch karakter van het betrokken redoxkoppel (dijood-jodide). Door… Guust2016, 31-03-2020

Redoxvergelijkingen opstellen vanaf nul

Als je een redoxreactie uitvoert, kan je op basis van de waarnemingen meestal wel de eindproducten afleiden. Vervolgens kan je dan aan de slag met de begin- en eindproducten om de reactievergelijking… Guust2016, 31-03-2020
Sterisch getal, hybridisatie en moleculaire geometrie

Sterisch getal, hybridisatie en moleculaire geometrie

Een Lewisstructuurformule vertelt ons hoe de samenstellende atomen van een molecule onderling met elkaar zijn gebonden en geeft ook de vrije elektronenparen weer. Het laat ons dus toe het sterisch get… Guust2016, 30-03-2020
Oxidatiegetal versus formele lading van een gebonden atoom

Oxidatiegetal versus formele lading van een gebonden atoom

Zowel het oxidatiegetal als de formele lading van een atoom geven aan over hoeveel elektronen een atoom meer of minder beschikt dan in de ongebonden toestand. Het verschil tussen beiden is dat er bij… Guust2016, 27-03-2020
Kolomchromatografie versus dunnelaagchromatografie

Kolomchromatografie versus dunnelaagchromatografie

Chromatografie is een scheidingstechniek gebaseerd op een opdeling van stoffen over twee niet-mengbare fasen. Deze twee fasen worden de stationaire fase en de mobiele fase genoemd. De mobiele fase (ga… Guust2016, 24-03-2020
Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

UV-VIS-spectrofotometrie is een dankbare methode om concentratiebepalingen te doen. Door te meten hoeveel fotonen een staal uit een lichtbundel absorbeert, kan de concentratie van het staal worden bep… Guust2016, 24-03-2020
Binden zonder edelgasconfiguratie

Binden zonder edelgasconfiguratie

Wanneer atomen bindingen vormen met andere atomen, doen ze dit om de stabiele edelgasconfiguratie te verkrijgen. De edelgasconfiguratie of octetstructuur is de toestand waarbij een atoom 8 elektronen… Guust2016, 23-03-2020
Lewisstructuurformules schrijven: een methode voor beginners

Lewisstructuurformules schrijven: een methode voor beginners

Er zijn een heel aantal methoden op het internet te vinden i.v.m. het schrijven van correcte Lewisstructuurformules. Deze methoden zijn allemaal correct maar vragen meestal al heel wat wetenschappelij… Guust2016, 23-03-2020
Orbitaal- en hybridisatietheorie bij de koolwaterstoffen

Orbitaal- en hybridisatietheorie bij de koolwaterstoffen

Koolstof speelt de hoofdrol in de organische scheikunde. Om de ruimtelijke structuur van koolwaterstoffen te verklaren is enerzijds de orbitaal- en anderzijds de hybridisatietheorie nodig. Met de kenn… Guust2016, 23-03-2020
Het gedrag van water en kwik in capillaire buisjes

Het gedrag van water en kwik in capillaire buisjes

Als je in de scheikundeles een volume moet bepalen van een waterige oplossing in bijvoorbeeld een maatcilinder, moet je steeds het volume aflezen aan de meniscus van de oplossing. Bij waterige oplossi… Guust2016, 19-03-2020
Van poly- naar monochromatisch licht met een monochromator

Van poly- naar monochromatisch licht met een monochromator

Een monochromator wordt gebruikt om uit een continue lichtbron een bepaald golflengtegebied te isoleren. Monochromatoren bestaan er in verschillende vormen. Je hebt filters, prisma’s of roosters. Afha… Guust2016, 19-03-2020
De chemische werking van een 'hot ice' hotpack

De chemische werking van een 'hot ice' hotpack

Een hotpack bestaat uit een plastic zakje met daarin een oververzadigde oplossing en een metalen muntje. Wanneer je het muntje indrukt, zal de vloeistof uitkristalliseren. Hierbij komt warmte vrij waa… Guust2016, 19-03-2020
De kationenuitwisselingscapaciteit van een bodem

De kationenuitwisselingscapaciteit van een bodem

Planten moeten voor hun groei kationen absorberen uit de bodem. Het is niet voldoende dat die kationen worden toegevoegd, natuurlijk of kunstmatig, aan de bodem. Het is ook noodzakelijk dat de bodemde… Guust2016, 18-03-2020
De scheikundige werking van een instant coldpack

De scheikundige werking van een instant coldpack

In de sportwereld wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een instant coldpack om zwellingen bij blessures te voorkomen of te laten afnemen. Een instant coldpack bevat twee stoffen die bij samenvoegin… Guust2016, 17-03-2020
Gedemineraliseerd water maken

Gedemineraliseerd water maken

Leidingwater wordt zelden gebruikt in laboratoria.De mineralen aanwezig in leidingwater kunnen chemische reacties immers sterk verstoren. Leidingwater moet dus eerst worden gedemineraliseerd alvorens… Guust2016, 17-03-2020
De zeven perioden van het periodiek systeem

De zeven perioden van het periodiek systeem

Horizontaal wordt het periodiek systeem ingedeeld in 7 perioden. Deze indeling werd gedaan op basis van de 7 schillen uit het atoommodel van Bohr en op de 7 hoofdenergieniveaus uit het model van Somme… Guust2016, 16-03-2020
De galg en de wetenschap

De galg en de wetenschap

De wetenschap is niet te stuiten. In vervlogen tijden ging het er in sociaal en maatschappelijk opzicht zeer heftig aan toe om de wetenschap ruim baan te kunnen geven. Zoals in de geneeskunde. Deze ta… Orion, Dood, 16-03-2020
Aggregatietoestanden en intermoleculaire krachten

Aggregatietoestanden en intermoleculaire krachten

De aggregatietoestand van een stof (vast, vloeibaar of gasvormig) staat in direct verband met de intermoleculaire krachten (cohesiekrachten) die heersen tussen de stofdeeltjes. Deze intermoleculaire a… Guust2016, 13-03-2020
Het smelt- en stolgedrag van zuivere stoffen

Het smelt- en stolgedrag van zuivere stoffen

Vaste stoffen bestaan uit deeltjes die alleen ter plaatse kunnen trillen. Bij vloeistoffen kunnen de deeltjes ook door elkaar bewegen. Wanneer een vaste stof wordt verwarmd, zal deze smelten. Wanneer… Guust2016, 12-03-2020
Metalen zuiveren met behulp van elektriciteit

Metalen zuiveren met behulp van elektriciteit

Met behulp van elektrolyse kan je een ruw (verontreinigd) metaal zuiveren. Je laat het metaal hierbij anodisch oxideren uit het onzuivere metaal en je laat het weer kathodisch reduceren op een blok va… Guust2016, 09-03-2020
Chemische reacties in de koolstofchemie: een overzicht

Chemische reacties in de koolstofchemie: een overzicht

In de minerale chemie bestuderen we neutralisatiereacties, neerslagreacties, complexvormingsreacties en redoxreacties. Het reactieverloop van deze reacties is meestal vrij eenvoudig voor te stellen. I… Guust2016, 06-03-2020
Waarom sommige organismen op water kunnen lopen

Waarom sommige organismen op water kunnen lopen

Je hebt het al wel eens gezien, insecten en kleine reptielen die op water lopen. Dit is mogelijk dankzij de grote oppervlaktespanning die water vertoont. Het wateroppervlak gedraagt zich als een rekba… Guust2016, 05-03-2020
De Li-ionbatterij, klein maar krachtig

De Li-ionbatterij, klein maar krachtig

In 2019 ging de Nobelprijs voor de scheikunde naar de uitvinders van de Li-ionbatterij. Li is dankzij zijn kleine massa en zijn sterk reducerend vermogen uiterst geschikt om te worden gebruikt in ster… Guust2016, 28-02-2020
Natrium en dichloor uit keukenzout, theoretisch bekeken

Natrium en dichloor uit keukenzout, theoretisch bekeken

Wanneer je ooit de reactie tussen natriummetaal en water hebt gezien, weet je dat die vrij explosief is. De elektrolytische bereiding van natrium uit keukenzout zal dus nooit lukken in aanwezigheid va… Guust2016, 28-02-2020
Bleekwater en zure ontkalker, een gevaarlijke chloorcocktail

Bleekwater en zure ontkalker, een gevaarlijke chloorcocktail

Bleekwater (of javel) bevat hypochlorietionen (ClO-) die als sterke oxidator fungeren t.o.v. kleurstoffen (bleekwater) en micro-organismen (ontsmettingsmiddel). In bleekwater bevinden deze hypochlorie… Guust2016, 26-02-2020
Schrijf mee!