InfoNu.nl > Wetenschap > Onderzoek > Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2019

Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2019

Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2019 Na de Onafhankelijkheidsoorlog was de bevolkingssamenstelling van Israël wezenlijk veranderd. Veel Arabieren waren op de vlucht geslagen. De meeste Arabieren die niet waren gevlucht woonden in Galilea. De gevluchte Arabieren vestigden zich in Gaza (Egypte), op de West Bank (Jordanië), Libanon en Syrië. Alleen in Jordanië werden veel Arabieren geïntegreerd in steden zoals Amman. De Joodse bevolking bestond uit 650.000 burgers op 14 mei 1948. Maar vanaf die dag konden Joden uit de hele wereld naar Israël toekomen. Op 8 november 1938 werd de eerste volkstelling gehouden: 716.700 Joodse inwoners. Het Israëlische Centrale Bureau voor de Statistiek publiceerde zijn nieuwste cijfers over de bevolking van Israël begin mei 2019. Volgens de gegevens staat de bevolking van Israël op ongeveer 9.021.000 begin mei 2019.

Demografie Joodse bevolking

Immigratie golven onder Joden tot 1967
In de eerste 20 jaar van haar bestaan groeide de Joodse bevolking van Israël vooral dankzij immigratie golven. In de periode 1948-1950 kwamen veel Joden uit Europa (vooral overlevenden van vernietigingskampen) naar Israël. In 1949 werden bijna alle Joden uit Jemen (Operatie Vliegend Tapijt) naar Israël gevlogen. In de periode 1950-1951 werden Iraakse Joden naar Israël gebracht (Operatie Ezra en Nehemia). In deze periode kwam 60% van alle Joodse immigranten uit Azië. In de periode 1954-1956 kwam 80% van de Joodse immigranten uit Noord-Afrika. In de periode 1957-1960 kwam meer dan de helft uit Europa (centraal en zuidoosten). In 1962 waren de meesten weer afkomstig uit Noord-Afrika. En tussen 1964 en 1967 waren de meeste immigranten afkomstig uit Europa en Noord-Amerika.

Hoe zag de Joodse bevolking er in 1969 uit?
Tijdens de Mandaatperiode vormden Europese Joden nog 90% van alle Joden; in 1969 was dat nog maar 33%. Het aantal geborenen in Israël in 1969 was 43%. De rest was immigrant. De meeste jongeren tot 34 jaar behoorden tot de Oriëntaalse (Mizrachiem en Sefardiem) families. Vanaf 35 jaar oud overheersten de Westerse (Ashkenazische) Joden. De Oriëntaalse gezinnen waren gemiddeld groter dan de Westerse gezinnen: 5 personen versus 3 personen gemiddeld. Eind 1967 woonden ongeveer evenveel Oriëntaalse als Westerse Joden in Israël.

Kloof tussen Oriëntaalse en Westerse Joden tot 1967
In de beginjaren was de kloof tussen Oriëntaalse en Westerse Joden groot wat betreft onderwijs, economische professie, politieke voorkeur, etc. Er werd veel gedaan om die kloof, vooral onder jongeren, te verkleinen.

Demografische cijfers van de Joodse bevolking na 1967
Hoewel Israël nog grote immigratie golven kende van bijvoorbeeld Ethiopische Joden en Joden uit de voormalige Sovjet Unie, is het aandeel van Sabra's (in Israël geboren Joden) in de periode 1972-2009 gestegen van 8,4% naar 76%. Sinds 2003 is de jaarlijkse bevolkingsgroei onder Joden 1,6%. De levensverwachting is sinds de jaren '50 met 12 jaar toegenomen.

Aantal Joodse immigranten per decennium
1948-19591960-19691970-19791980-19891990-2001
2002-2011
960.000374.000346.000154.000826.300215.200

Demografie Arabische bevolking

Veranderingen onder de niet-Joodse bevolking tot 1967
Tussen 1949 en 1967 verdubbelde de Arabische bevolking van 160.000 tot 323.000. De belangrijkste oorzaak was de natuurlijke bevolkingsgroei als gevolg van betere hygiënische omstandigheden, betere medische voorzieningen, en een enorme stijging van de levensstandaard.

Demografische cijfers van de Arabische bevolking na 1967
In de beginjaren van de Joodse staat was het geboortecijfer onder de Arabische bevolking nog 3 keer zo hoog als dat van de Joodse bevolking. Tegenwoordig is dat nog maar 33%. De bevolkingsgroei van de Arabische bevolking ligt momenteel op 2,6% (van de Joodse bevolking is dan 1,6%). Het sterftecijfer van de Arabieren is minder geworden maar is nog wel groter dan die van de Joodse bevolking.

Demografische cijfers Israëlische bevolking in 2018

De bevolking van Israël wordt eind 2018 geschat op 8.974.000, waarvan 6,6 miljoen Joden, 1,9 Arabieren en 426.000 "andere" Israëliërs, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bevolking van Israël groeide in 2018 met 2%. 81% van de stijging was het gevolg van natuurlijke groei en 19% van het internationale migratiesaldo. In de zeventig jaar sinds Israël op 14 mei 1948 zijn onafhankelijkheid verklaarde, is de totale bevolking met een factor elf toegenomen - van 806.000 totale burgers tot 8.974.000. De Joodse bevolking steeg iets trager en vertienvoudigde van ongeveer 650.000 in 1948. Van de meer dan 8,8 miljoen burgers van Israël zijn 6.589.000 of meer dan 74% Joods. De 1.848.000 Arabieren van Israël (exclusief inwoners van de Palestijnse Autoriteit of de door Hamas geregeerde Gazastrook) vormen 21% van de bevolking, terwijl minder dan 5% van de bevolking - of ongeveer 404.000 - geclassificeerd is als noch Joods noch Arabisch. De enorme bevolkingstoename van Israël in de afgelopen 70 jaar werd voor een groot deel gevoed door immigratie, met meer dan 3.200.000 immigranten of "Olim" die naar Israël verhuisden sinds mei 1948. Met een huidige jaarlijkse groei van 2% in 2018, wordt verwacht dat de bevolking van Israël in het midden van de eeuw in een relatief snel tempo zal blijven groeien, met 15,2 miljoen tegen 2048. De Israëlische Joodse bevolking zal tegen die tijd naar verwachting meer dan 11 miljoen bedragen. Het CBS voorspelt dat de groeisnelheid van Israël in 2048 zal dalen tot 1,7% en tot 1,6% in 2065. In 2017 steeg de bevolking van Israël met 163.000, met ongeveer 177.000 geboorten, 41.000 doden en 28.000 immigranten.

CBS: Bnei Brak, de meest dichtbevolkte stad van Israël

Volgens gegevens gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), is Bnei Brak de dichtstbevolkte stad in Israël, heeft Modi'in Illit het grootste aantal kinderen in de stad in vergelijking met de bevolking en de stad met het hoogste percentage die van 75 jaar en ouder is Bat Yam. De stad met de meeste inwoners is Jeruzalem - 901.300. Tel Aviv-Jaffa is de volgende met 443.900 inwoners, gevolgd door Haifa met 281.100.

De bevolking van Judea en Samaria stijgt tot bijna 450.000

Het aantal Israëli's dat in Judea en Samaria woonde, steeg tot bijna 450.000 in 2018. Volgens een rapport uitgebracht door de Yesha-raad - de overkoepelende groep die Israëlische gemeenten in Judea en Samaria vertegenwoordigt - bereikte de Israëlische bevolking in het gebied 448.672 in 2018. Dat betekent een significante daling in de jaarlijkse groei van de totale nederzettingenpopulatie, die in 2018 met slechts 12.964 mensen groeide, wat overeenkomt met 3,0% jaarlijkse groei, vergeleken met 14.299 in 2017 (3,4%), 15.765 in 2016 (3,9%), 15.617 in 2015 (4,0%) en 15.558 in 2014 (4,2%). De daling in 2018 maakt deel uit van een langetermijntrend van het afgelopen decennium. In 2008, het laatste jaar voordat president Barack Obama aantrad, groeide de Israëlische bevolking van Judea en Samaria jaarlijks met 5,6%, of bijna driemaal de groeisnelheid van de bevolking van Israël als geheel (2,0%). Settler-leiders geven de schuld aan de vertragende groei van een gebrek aan huisvestingsvergunningen door de overheid. Ondanks een aanzienlijke stijging van het aantal huisvestingsvergunningen en tenders uitgegeven in 2017 en 2018, daalde het aantal voltooide woningen aanzienlijk in 2018, na een daling van het aantal vergunningen uitgegeven tijdens de regering-Obama. Van november 2009 tot september 2010 bevroor de Israëlische regering - onder druk van president Obama - de meeste bouwprojecten in Israëlische steden in Judea en Samaria en heeft het aantal nieuwe huisvestingsvergunningen drastisch verlaagd. Zelfs nadat de bevriezing van het gebouw eindigde, beperkte de regering het aantal huisvestingsvergunningen in Judea en Samaria, wat leidde tot een langdurige achteruitgang van de bouw in het gebied. Hoewel het aantal uitgegeven vergunningen en huisvestingsstart sinds het vertrek van Obama is toegenomen, beweren nederzettingsleiders dat het aantal nieuwe aanbestedingen nog steeds niet aan de vraag voldoet. "Er is niet genoeg constructie in Judea en Samaria", zei Hananel Dorani. "De hoeveelheid nieuwbouw op basis van projecten die al zijn goedgekeurd, is niet voldoende om aan de groeivoet te voldoen. We zijn blij om te zien dat het aantal inwoners in het gebied toeneemt, ondanks het gebrek aan voldoende huisvesting over de nederzettingen in de afgelopen jaren." Het aantal nederzettingen in Judea en Samaria steeg in 2018, met de eerste nieuwe door de staat gesanctioneerde nederzetting in Judea en Samaria in een kwarteeuw, Amichai. De eerste bewoners van Amichai vestigden zich daar in maart 2018 in tijdelijke huizen. Met de vestiging van Amichai steeg het aantal volledig erkende nederzettingen dat door de regering was ingesteld tot 133.

Er wonen bijna 3 miljoen kinderen in Israël anno 2018

Het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in november 2018 gegevens gepubliceerd over het aantal kinderen in Israël. Volgens het CBS-rapport is Modi'in Ilit de stad met het hoogste percentage kinderen. Uit de gegevens blijkt dat in stedelijke plaatsen het percentage kinderen (32,7%) lager is dan dat op plattelandslocaties (37,1%). Modi'in Illit is de stedelijke bevolking met het hoogste percentage kinderen met 64,4%; Beitar Illit is tweede met 61.5% en Elad is derde met 59.2%. Aan de andere kant heeft Kiryat Yam het laagste percentage kinderen in het land met 20,9%. Mahane Yatir is de landelijke gemeente met het hoogste percentage kinderen met 67,9%, terwijl de gemeente Ahva het laagste percentage heeft met slechts 4,3%. In Jeruzalem is het relatieve aandeel van kinderen in de bevolking bijna 40%; in Haifa en Tel Aviv-Yafo vormen de kinderen ongeveer een vijfde van de bevolking van de stad (respectievelijk 23% en 21%). Het aantal kinderen onder de 17 jaar per huishouden was 2,46 op nationaal niveau. In de grote steden (met meer dan 100.000 inwoners) was het hoogste percentage kinderen in Beit Shemesh (52,1%), gevolgd door Bnei Brak (47,4%) en Jeruzalem (39,4%). In de andere grote steden was het percentage kinderen lager dan het nationale niveau (33%). Het laagste percentage kinderen in grote steden was in Tel Aviv-Yafo en in Bat Yam - 21,0%. Aan het einde van 2017 waren er 2,908 miljoen kinderen in Israël, goed voor 33,1% van de bevolking van het land. 2,086 miljoen waren Joodse kinderen (71.8%), 728.000 Arabische kinderen (25.0%) en 94.000 kinderen (3.2%), die werden geclassificeerd als behorend tot andere groepen.

Joods Agentschap: meer dan 29.600 nieuwe immigranten in 2018

Het Joodse Agentschap publiceerde eind december 2018 gegevens over immigratie in 2018: meer dan 29.600 nieuwe immigranten kwamen dit jaar vanuit de hele wereld naar Israël, vergeleken met meer dan 28.220 in 2017, een stijging van ongeveer 5 procent. Het land met het grootste aantal immigranten in 2018 is Rusland met meer dan 10.500 immigranten, een significante stijging van ongeveer 45% in vergelijking met het jaar ervoor. Aanzienlijke aantallen nieuwe immigranten registreerden dit jaar ook uit de Oekraïne met meer dan 6.500 immigranten, een daling van ongeveer 9% in vergelijking met vorig jaar.

Bevolkingscijfers 2019 Ė 9 miljoen Israëliërs

Het Israëlische Centrale Bureau voor de Statistiek publiceerde zijn nieuwste cijfers over de bevolking van Israël begin mei 2019. Volgens de gegevens staat de bevolking van Israël op ongeveer 9.021.000 begin mei 2019. Ongeveer 6.697.000 Israëlische burgers zijn Joden, ongeveer 74,2% van de bevolking als geheel. De Joodse bevolking van Israël is de afgelopen 10 jaar met 1 miljoen gegroeid. De Arabische minderheid in Israël, bestaande uit moslims, christenen en Druzen, stond op 1.890.000 mensen, ongeveer 20,9% van de bevolking. Deze sector steeg in dezelfde periode van 10 jaar met minder dan 400.000 mensen. Vanaf 2008-2018 groeide de Arabische bevolking met 21%, iets sneller dan de Joodse bevolking, die met 17,5% groeide. De resterende 5% van de bevolking van Israël bestaat uit verschillende andere etnische / religieuze minderheden. Volgens het rapport zal de bevolking van het land tegen 2048 ongeveer 15,2 miljoen bereiken.

Lees verder

© 2013 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geen demografisch gevaar voor Israëlnieuws uitgelichtGeen demografisch gevaar voor IsraëlEen studie van de Wereldbank toont aan dat de demografische balans in het Land Israël geen bedreiging vormt voor de jood…
Israël in vogelvlucht: de bevolking anno 2018Israël in vogelvlucht: de bevolking anno 2018Gesticht als een Joodse staat, vormt Israëls maatschappij (ruim 8,9 miljoen inwoners eind 2018) een mozaïek van verschil…
Nepal: goederenstroom en demografieNepal: goederenstroom en demografieNepal heeft een ongelijkwaardige goederenstroom. Er wordt voor een veel groter bedrag geïmporteerd dan er geëxporteerd w…
Cultuur Israël: Joodse religie (Jodendom) in IsraëlCultuur Israël: Joodse religie (Jodendom) in IsraëlIn Israël kunnen vier groepen Joden worden onderscheiden. Je hebt de charediem (ultra-orthodoxe Joden) die 8% van de Joo…
Centraal Galilea (Israël): demografie - Joden vs ArabierenCentraal Galilea (Israël): demografie - Joden vs ArabierenIn het vorige artikel over strijd om het land in Galilea hebben we het gehad over de grondonteigening. Deze is indirect…
Bronnen en referenties
  • Israel: a regional geography - Yehuda Karmon
  • Israel - Barry Rubin
  • http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/244485

Reageer op het artikel "Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

H. Zweistra, 25-11-2013 18:17 #1
Een vraagje: Hoe kan het dat de aantallen van de bevolking zo zijn zoals u ze weergeeft? Ik lees: "Ö verdubbelde de Arabische bevolking van 160.000 tot 323.000." Terwijl het aantal Niet-Joodse inwoners al in '45 geschat wordt op 670.000. Is hier sprake van een typefout of iets anders? Reactie infoteur, 26-11-2013
Shalom,

Dit is geen typefout. In 1945 woonden meer Arabieren in Palestina dan in 1948/49 toen velen voor het oorlogsgeweld zijn gevlucht naar andere landen.

MVG,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 06-05-2019
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Special: Geografie Israël
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!