InfoNu.nl > Wetenschap > Onderzoek > Onderzoek naar de beste duurzame energiebronnen

Onderzoek naar de beste duurzame energiebronnen

Een Amerikaanse hoogleraar aan de Stanford Universiteit heeft een lijst opgesteld met de 7 meestbelovende duurzame energiebronnen. Windenergie komt als beste uit de bus. Biobrandstoffen van maïs en plantenafval kwamen onderaan het lijstje, samen met kernenergie en “schone” kolen. Deze lijst is de uitkomst van een uitgebreide studie naar de verschillende effecten van elf niet-fossiele brandstoffen.

De lijst van 7

Mark Jacobson, hoogleraar Civiele en Milieutechniek aan het Atmosfeer en Energie Programma van de eerdergenoemde universiteit, heeft de studie uitgevoerd. In oktober werd de studie reeds aangeboden aan de Amerikaanse Senaatscommissie voor energie. Deze maand is het onderzoek in de Energy & Environmental Science verschenen. Het top-7 lijstje van Jacobson ziet er zo uit:
  1. Wind
  2. Geconcentreerde zonne-energie (spiegels die vloeistof verhitten)
  3. Geothermische energie
  4. Getijdenenergie
  5. Zonnepanelen
  6. Golfslag-energie
  7. Hydro-elektrische dammen

11 energiebronnen zijn onderzocht

Jacobson heeft gekeken naar negen bronnen van elektrische energie en twee vloeibare brandstoffen (de twee eerdergenoemde biobrandstoffen). De enige bron die nog niet is genoemd, maar ook in het onderzoek is meegenomen, is koolstofopvang en -opslagtechnologie (CCS). Om deze 11 verschillende energiebronnen vergelijkbaar te maken heeft Jacobsen ze moderne voertuigen laten voortbewegen, namelijk voertuigen met een elektrische batterij, waterstofcel-techniek en flex fuel motor.

Uiteindelijk is er gekeken naar het effect dat iedere energiebron zou hebben wanneer ze in hun eentje de gehele vloot auto’s en vrachtwagens in de Verenigde Staten zou moeten laten voortbewegen. Er is hierbij niet alleen gekeken naar de kwantiteit die er aan broeikasgassen zou worden uitgestoten, maar ook naar de impact die deze energiebronnen zouden hebben op het ecosysteem: watervoorziening, landgebruik, natuur, energiebeschikbaarheid, thermische verontreiniging, waterchemische verontreiniging, nucleaire proliferatie en voedselzekerheid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de alternatieve energiebronnen waar het meest over wordt gesproken, zoals bio-ethanol, ronduit het meest schadelijk zijn. Bio-ethanol is bijvoorbeeld schadelijker voor de menselijke gezondheid, natuur, watervoorziening en landgebruik dan de huidige fossiele brandstoffen.

Biobrandstoffen, kernenergie en kolencentrales

Jacobson zegt dat er 30 keer meer ruimte nodig is om die maïs te laten groeien die nodig is om de Amerikaanse vloot voertuigen van energie te voorzien dan er nodig zou om windturbines neer te zetten. Daarnaast zou het gebruik van bio-ethanol tot meer broeikasgassen leiden dan windenergie. De laatste jaren hebben biobrandstoffen veel aandacht gehad in de politieke arena en de productie ervan wordt zelfs gesubsidieerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft er echter voor gezorgd dat bijvoorbeeld de Europese Unie haar standpunt heeft gematigd.

Kernenergie is een andere netelige en veelbesproken kwestie in de politiek. Echter Jacobson’s onderzoek is ronduit negatief over kernenergie. “Het levert 25 keer meer CO2 en luchtvervuiling dan windenergie.” De helft van deze uitstoot wordt veroorzaakt tijdens het plannen en bouwen van een kerncentrale. Het bouwen van een kerncentrale neemt veel meer tijd in beslag dan het neerzetten van een windenergiepark. Gedurende de bouwtijd moet men dan terugvallen op fossiele brandstoffen.

Voor “schone kolencentrales”, ook een politieke favoriet, is de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling volgens Jacobson 110 keer hoger dan bij windenergie. Bij “schone kolencentrales” vangt men de CO₂ op die ondergronds wordt opgeslagen.

Focus is beter

Jacobson bestrijdt ook dat het verstandig is te werken aan een gevarieerder mix van energiebronnen. “We moeten de aandacht uitsluitend richten op die energiebronnen die het minste omgevingsschade toebrengen en dat is windenergie.” In deze tijd van recessie zetten regeringen vaak projecten op die de werkgelegenheid moeten bevorderen. Jacobson pleit ervoor die projecten zoveel mogelijk op duurzame energie te richten. Zijn advies: school werknemers om voor het bouwen van windturbines, zonne-energiecentrales, geothermische installaties en de constructie van elektrische voertuigen. Hierdoor zijn er uiteindelijk lagere kosten voor de gezondheid, landbouw en het klimaat.

Nederland en windenergie

In het licht van dit onderzoek zijn er helaas vorig jaar in Nederland minder windmolens op land bijgebouwd dan de bedoeling was. In plaats van 500 MW extra vermogen, kwam er hooguit 100 MW bij. Een flink deel van de subsidie bleef ongebruikt. Minister Van der Hoeven schreef de Tweede Kamer vorige week dat er bij de uitvoering van de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) was uitgegaan van 500 MW, maar daarvan is 400 MW niet gerealiseerd. De minister wijt dit aan “vertragingen bij de aanvraag van vergunningen.”

Overigens denkt Van der Hoeven dat de kabinetsdoelstellingen voor “wind op land” (in deze kabinetsperiode 2000 MW erbij) nog steeds “binnen bereik” zijn. De niet gebruikte subsidiegelden blijven beschikbaar voor de SDE. Het kabinet spant zich in om in de vergunningverlening betere resultaten te boeken.
© 2009 - 2018 Vrijdenker, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Duurzame zonne-energieDuurzame zonne-energieZonne-energie is een duurzame vorm van energie. Andere duurzame energiebronnen zijn windenergie, waterenergie en Bio ene…
Duurzame energie: zijn er ook nadelen?Duurzame energie: zijn er ook nadelen?Om de CO2-uitstoot tegen te gaan is het van belang dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van de voorraden van nuclea…
Wat is duurzame energie?Duurzame energie is energie die is opgewekt op een milieu vriendelijk manier. Dit is steeds belangrijker aan het worden…
De verschillen tussen groene en grijze energieDe laatste jaren wordt er veel gesproken over groene energie. Veel mensen zijn al overgestapt en een groot aantal mensen…
Duurzame energie ver weg of dichtbij?mijn kijk opDuurzame energie ver weg of dichtbij?Duurzame energie: we hebben er allemaal wel eens van gehoord of wat van gezien, op de radio, in een tv reclame of in de…
Bronnen en referenties
  • Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security by Marc Z. Jacobson (Energy & Environmental Science)

Reageer op het artikel "Onderzoek naar de beste duurzame energiebronnen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Robert van Ginkel, 09-04-2011 15:52 #1
Ik ben erg geintresseert in wat voor nieuwe technieken uitkomen. En wat ik lees is dat bijvoorbeeld windmolens minder gesubsideerd worden en duurder zijn om energie te maken (euro per kilowatt). Daarnaast wordt de energie op het net gezet alleen als het waait en niet wanneer het nodig is. Nergens lees je over hydrogen centrales wat ook duur is en wat niet een enorm groot rendement heeft, het is meer een batterij dan een energie centrale, je stopt energie in schoon water en je krijgt waterstof dat koolstof vrij verbrand waar je energie uit kan halen. Als je nou de zonne energie en windmolens omzet in waterstof dan kan je de waterstof verbranden wanneer je het nodig hebt. En er gebeurt zoveel in de wetenschap van microobs dat ze vast een goedkope manier kunnen vinden zoals een beestje dat waterstof afscheid ipv elektrolyse. Ik vraag me dus af of het niet beter is om er aan te denken hoe alle motors over te schakelen op waterstof/eletrisch en een slimmer elektro-netwerk te maken. Het is duur maar 100% schoon en de techniek is er al, je hoeft alleen uit te rekenen wat het duurst is en dan uit te vinden wat een goedkopere vervangsel is. Waarbij je maar 1 schakel uiteindelijk hoeft te vervangen als het er 1 maal is.

Infoteur: Vrijdenker
Laatste update: 26-05-2009
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!