Antwoord op de meest gestelde vragen over drugs en de wet

Antwoord op de meest gestelde vragen over drugs en de wet Veel populaire vragen over drugs en de wet worden niet correct beantwoord, omdat de juiste wetskennis ontbreekt en onwetendheid regeert. Soms blijft het antwoord op de meest gestelde drugsvragen in relatie tot de wet zelfs gewoon uit, omdat de materie over drugs te ingewikkeld is, zoals bij onderwerpen als nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), precursoren en de stof Apaan bijvoorbeeld. Dit vindt wellicht zijn oorzaak in het feit dat drugsgerelateerde vragen niet altijd vanuit de Opiumwet kunnen worden beantwoord en andere regelingen van toepassing zijn. Met behulp van populaire vragen met bijbehorende antwoorden over drugs kan de wirwar worden ontrafeld.

Drugs en de wet: meer dan de Opiumwet!

Het lijkt er op, dat nergens zoveel broodje aap-verhalen en misvattingen voorkomen als die over drugs in relatie tot de wet. Met vaste regelmaat poppen telkens dezelfde drugsvragen in relatie tot de wet op, die met evengrote frequentie telkens verkeerd worden beantwoord. Niet gehinderd door enige kennis van zaken praten mensen elkaar na.

De Opiumwetgeving is niet het meest toegankelijke samenstel van regelingen te noemen, laat staan de regels over economische delicten in relatie tot drugs. De drugswetgeving is namelijk niet alleen vervat in de Opiumwet. Het moge helder zijn, dat alleen met de juiste expertise in huis op basis wetsinterpretatie, de jurisprudentie en de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM), drugsvragen gefundeerd kunnen worden beantwoord en duidelijk toegelicht.

Legal highs zijn psychoactieve producten die het effect van verboden middelen nabootsen. Vooral jonge mensen zijn vatbaar voor de marketing van legal highs (trendy en "legaal"). In Nederland worden deze producten officieel nieuwe psychoactieve substanties genoemd (NPS). Ze worden ook research chemicals of designer drugs genoemd. Dat ze als legal worden bestempeld kan de illusie wekken, dat de overheid geen probleem ziet in hun gebruik. Dat is een misvatting, want al zij zijn nog niet als illegaal bestempeld, ze kunnen toch bijzonder gevaarlijk zijn. Een legal high is namelijk door de overheid nog niet op zijn samenstelling (compositie) beoordeeld.

NPS komen zeer regelmatig - vanwege hun composities - op Lijst I of II van de Opiumwet terecht. Sommige NPS zijn zo gevaarlijk, dat onmiddellijke actie geboden is. Deze bevoegdheid komt toe aan de Minister van Volksgezondheid en Welzijn op basis van een bevoegdheid uit de Opiumwet.

Meldingen van vergiftigingen na gebruik stijgen de laatste jaren snel, zegt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Verschijnselen zoals heftige hoofdpijnen, hartkloppingen, psychoses, onverklaarbare bloedingen, coma en zelfs overlijden door het gebruik van NPS zijn al vastgesteld. De inname van een legal high is in feite te vergelijken met het slikken van een op straat gevonden onbekend medicijn. Het blijft elke keer een medisch experiment. Het is ook erg moeilijk voor de hulpverleners om een behandelplan te bepalen, omdat zij niet weten wat zij behandelen, wanneer iemand ernstige bijverschijnselen vertoont na gebruik van NPS. Al met al betekent dit alles dat lNPS bijzonder gevaarlijk (giftig) voor de gebruiker kunnen zijn. NPS zijn in allerlei vormen verkrijgbaar (pil, poeder, vloeistof), wat weer tot een stijging van AIDS en HIV heeft geleid door bijvoorbeeld het delen van naalden.

Is het hebben van een geringe hoeveelheid hennep(producten) toegestaan of niet?

Een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik wordt gedoogd. Gedogen is iets anders dan toegestaan. Het bezit van die geringe hoeveelheid voor eigen gebruik blijft strafbaar op grond van de Opiumwet (lijst I) en is niet legaal. Wie een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik bezit zal in principe niet worden vervolgd. Wel zal afstand van het product dienen te worden gedaan. Het product zal dan worden onttrokken aan het verkeer en vernietigd. Dit is gebruikelijk bij verboden voorwerpen zoals drugs en wapens. Zo worden zij voorgoed uit de handel (het circuit) gehaald. Bij hennepproducten gaat het om hennep van 0 t/m 5 gram.

Wat is qat (khat) en hoeveel qat wordt gedoogd?

Qat, chewing qhat, kat or mira is een op laurier lijkende groen blaadje, waarop moet worden gekauwd om de werkbare stof los te maken. Het wordt verkocht in bundels. Een bundel qat van ongeveer 200 gram geldt als een geringe hoeveelheid en wordt gedoogd (lijst I), mits de qat voor eigen gebruik bedoeld is. Qat heeft een stimulerende werking, maar kan de dag erna leiden tot depressies en lusteloosheid. Langdurig gebruik kan leiden tot lichamelijke problemen zoals hartkwalen of maag- en darmkanaalaandoeningen. Ook mondtumoren komen voor. Daarnaast heeft het regelmatig gebruik van qat een negatieve invloed op de relationele sfeer

Is het overal in Nederland toegestaan om op straat een joint te roken?

Het wel of niet buiten op straat mogen roken van wiet, hash of andere vergelijkbare middelen mag worden bepaald door de lagere wetgever (de gemeente). Een blowverbod is afhankelijk van het feit of een lokale gemeenteraad dat heeft laten opnemen in de algemene plaatselijke verordening, de zogeheten APV. Een lokale gemeenteraad gaat daarmee met zijn verordende bevoegdheid om een blowverbod af te dwingen (doel is handhaving van de openbare orde) niet zijn boekje te buiten ten opzichte van landelijke wetgever, die de Opiumwet (doel is de volksgezondheid) heeft ingesteld. Beide wetgevingen dienen specifiek een ander doel. De Hoge Raad heeft in een arrest in 2015 het opnemen van een blowverbod in een APV goed gevonden op die gronden.

Maakt het uit hoe groot de vijf toegestane hennepplanten zijn?

De richtlijn die het Openbaar Ministerie (OM) gebruikt bij softdrugs, spreekt alleen over de hoeveelheid planten. Het moet gaan om "niet beroeps- of bedrijfsmatige teelt van geringe hoeveelheid voor eigen gebruik (t/m 5 planten)." De rechter heeft zich regelmatig uitgesproken over dit onderwerp en volgt de richtlijn van het OM. De grootte van de planten is niet ter zake doende. Aangezien de grootte in verband staat met een bepaalde oogstopbrengst, begeeft een persoon zich wel op glad ijs bij het houden van grotere planten omdat een hogere opbrengst wijst op het houden van meer planten dan gedoogd met in het kielzog hogere op te leggen straffen.

Bron: Eigen verzamelingBron: Eigen verzameling

Wat is een precursor?

Precursoren worden breed ingezet in allerlei legale commerciële industrieën. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt in medicijnen, parfum en de voedselindustrie (zoals smaak- en geurprecursoren). De wetgever gaat er dan ook vanuit, dat precursoren een legale toepassing hebben. De legale handel dient dan ook beschermd te worden tegen illegale toepassingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de Wet voorkoming misbruik chemicaliën of de Wet precursoren voor explosieven.

Een precursor (voorloper) is een chemische stof, die door het ondergaan van een chemisch proces in een andere scheikundige stof verandert en dan onderdeel uitmaakt van de nieuw gevormde stof. Dit chemisch proces bij drugs is niet zonder gevaar. Giftige dampen en ontploffingen bij de fabricage of ontmanteling van een drugslab zijn reële dreigingen. Er zijn speciale politieprotocollen voor de veilige ontmanteling van drugslaboratoria.

Drugsprecursoren

De term drugsprecursoren is een verzamelnaam. Het kan betrekking hebben op chemische stoffen die onderdeel uitmaken van het eindproduct of een onmisbare hulpstof zijn bij de fabricage van het eindproduct.

Wat is de stof Apaan?

Uit Apaan kan BMK worden gemaakt. BMK is een belangrijke grondstof voor de aanmaak van synthetische drugs zoals amfetamine. Het is goedkoper om BMK uit Apaan te winnen dan om BMK rechtstreeks te kopen en daarom is Apaan populair in de illegale drugsindustrie. Met andere woorden: Apaan is dus een voorstof - een pre precursor van BMK (een precursor). Het is verboden om Apaan in bezit te hebben of erin te handelen zonder vergunning. Dit staat met zoveel woorden in artikel 2, Wet voorkoming misbruik chemicaliën (WVMC). Door het verbod hierin onder te brengen, is het een economisch delict (vergunningplichtig). Het bezitten van en handelen in Apaan is daarnaast ook een drugsdelict. Vervolging is mogelijk op basis van artikel 10a Opiumwet.

Geregistreerde stof

Het zal niet verbazen dat in EU verband ook een en ander is geregeld wat bepaalde grondstoffen voor drugs (drugsprecursoren) betreft. De EU regelt dat via EU Verordeningen en bijbehorende bijlagen. Verboden stoffen worden onder de noemer geregistreerde stof opgesomd in de bijlagen, wat te vergelijken is met de opzet van de redactie van Lijst I en II van de Opiumwet. De Verordeningen gebruiken niet de term drugsprecursoren, maar de term geregistreerde stof. Apaan (alpha-phenylacetoacetonitrile) is sinds 30 december 2013 een geregistreerde stof. Artikel 2 WVMC verwijst naar de bijlagen van de relevante EU verordeningen (273/2004 en 111/2005).

Lees verder

© 2016 - 2020 Meus, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De gevaren van drugsDe gevaren van drugsIedereen weet dat drugs niet gezond zijn. Velen weten niet dat drugs heel gevaarlijk kunnen zijn. Maar wat zijn eigenlij…
Jongeren en het risico van medicatie bij ADHDJongeren en het risico van medicatie bij ADHDMedicatie kan een verslavende werking hebben voor personen die daar gevoelig voor zijn. Jongeren met ADHD zijn bijvoorbe…
Waarom gebruiken mensen drugsBijna iedereen is wel eens in aanraking gekomen met drugs, al is het niet cannabis (de meest gebruikte drug in Nederland…
Drugs & Drugsverslaving (soorten + effecten blowen)Je kent het wel je bent een jaar of 16 jaar en je gaat uit en komt voor het eerst in aanraking met drugs je wilt erbij h…

Het pandrecht, wat is dat?Het pandrecht, wat is dat?Wanneer je geld nodig hebt en het ergens wilt lenen, moet daarvoor soms zekerheid gesteld worden. Dat kan bijvoorbeeld d…
Wat zijn de daderkenmerken van brandstichters?Wat zijn de daderkenmerken van brandstichters?Het opsporen van daders van brandstichting vraagt om een speciale aanpak. Wetenschappelijke onderzoek naar daderkenmerke…
Bronnen en referenties
 • Blowverbod. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3031;
 • http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/51387/Rechter:_grootte_hennepplanten_maakt_niet_uit.html;
 • http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BO4015;
 • http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BW9183;
 • https://www.om.nl/onderwerpen/drugs/@94548/richtlijn-e/;
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drugs/inhoud/gedoogbeleid-softdrugs-en-coffeeshops;
 • http://informatiecentrumcannabis.nl/wet-en-regelgeving-rondom-cannabis/wet-en-regelgeving-rondom-cannabis;
 • http://www.europa-nu.nl/id/vjj0ibu37ny5/nieuws/drugs_parlement_wil_schadelijke_legal?ctx=vjd4fynb57wh;
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Precursor_(chemistry);
 • https://www.gov.uk/guidance/precursor-chemical-licensing;
 • NRC, zorgen om legale nieuwe drugs..
 • https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-qat-of-khat/.
 • Afbeelding bron 1: Eigen verzameling

Reageer op het artikel "Antwoord op de meest gestelde vragen over drugs en de wet"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Meus
Laatste update: 03-01-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 13
Schrijf mee!