InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 25
Artikelen 241 - 250 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Grondrechten: fundamentele rechten

Grondrechten zijn fundamenteel aan elk persoon. Het zijn rechten die onverkort gelden, tenzij het is toegestaan om deze rechten in te perken. Zo mag men op grond van vrijheid van meningsuiting iets ze… Servanda, 11-02-2009
Bestuursrecht: het leerstuk van handhaving

Bestuursrecht: het leerstuk van handhaving

Het bestuursrecht kent zijn eigen handhavingsmiddelen. In tegenstelling tot het strafrecht ligt de klemtoon bij het bestuursrecht op het herstellen van de situatie. Echter kent het bestuursrecht ook p… Servanda, 23-12-2008
Bestuursrecht: toedeling van bevoegdheden

Bestuursrecht: toedeling van bevoegdheden

Het leerstuk van de toedeling van bevoegdheden speelt in het bestuursrecht een grote rol. Om de belasting van een orgaan te verminderen, wordt er vaak gekozen voor delegatie en mandaat. Echter moet he… Servanda, 22-12-2008
Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfase

Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfase

In de onderzoeksfase staat het bepalen van de medische omstandigheden en arbeids(on)geschiktheid centraal. Men kan hiervoor de hulp inschakelen van een medisch adviseur, een medisch expert of een arbe… Melod, Letselschade en smartengeld, 22-12-2008

Fasen van schadevergoeding: de beginfase

In de beginfase bij het vergoeden van schade wordt de schadezaak op rails gezet. Beide partijen leren elkaar kennen en nemen wederzijdse verwachtingen op in een intake-gesprek. Bovendien wordt er naar… Melod, Letselschade en smartengeld, 22-12-2008
Bestuursrecht: begrippen

Bestuursrecht: begrippen

Het bestuursrecht is een vakgebied apart. Het kent zijn eigen procesgang en vereisten. De Algemene Wet Bestuursrecht is de bron van het bestuursrecht. Om de Awb te begrijpen moet men een aantal kernbe… Servanda, 21-12-2008

Smartengeld en schadevergoeding

Smartengeld is een begrip in het Nederlandse rechtssysteem wat een vorm van schadevergoeding bij letselschade betreft. Smartengeld is een vorm van compensatie van het aangedane leed voor het slachtoff… Melod, Letselschade en smartengeld, 19-12-2008
De Grondwet - Grondrechten

De Grondwet - Grondrechten

Iedere burger in onze samenleving heeft onvervreemdbare rechten. Grondrechten zijn de rechten die een ieder toekomen die zich op het grondgebied van de staat bevindt. De meest bekende rechten in de Gr… Sila, 10-11-2007
Strafrechter & Rechtzitting

Strafrechter & Rechtzitting

Het verloop van de zitting bij de Strafrechter. Waartoe is de rechter verplicht aan het begin van de zitting? Wanneer wordt het vonnis vernietigd? Wie leest de aanklacht voor? Wat houdt onderzoek ter… Sila, 27-10-2007
Rechter & Strafrecht

Rechter & Strafrecht

Afhankelijk van het strafbare feit, komt de verdachte bij de rechter. Wanneer verwijst de officier van justitie naar de Politierechter? En wanneer naar de Kantonrechter of Meervoudige Strafkamer van d… Sila, 27-10-2007