Invloed van de pH op zuurstof- en zuurcorrosie

Invloed van de pH op zuurstof- en zuurcorrosie Corrosie is de ongewenste oxidatie van een metaal en wordt vooral veroorzaakt door zuurstof (zuurstofcorrosie) en water (zuurcorrosie). Beide vormen van corrosie worden bevorderd in zuur milieu. Door ijzer te bewaren in een basische oplossing kan zuurcorrosie worden verhinderd. Zuurstofcorrosie kan alleen verhinderd worden door ijzer onder inerte atmosfeer te brengen.

Inhoud


Normpotentialen

Deze waarden vind je terug op de achterkant van elk periodiek systeem. Een normpotentiaal geeft aan hoe sterk een oxidator en een reductor is.

Voorbeelden
E°(Na+/Na) = -2.710 V

Natrium is een sterke reductor en zijn geconjugeerde oxidator is erg zwak. Als je een blokje natriummetaal in water brengt, krijg je een explosie. Na-ionen daarentegen reageren niet.

E° (MnO4-/Mn2+) = 1.507 V

MnO4- (paars) is een sterke oxidator terwijl zijn geconjugeerde reductor Mn2+ (bruin) heel zwak is. Wanneer je een MnO4--oplossing een weekje laat staan, zal deze al flink bruin geworden zijn. Het omgekeerde zal nooit gebeuren.

De vergelijking van Nernst

Normpotentialen werden bepaald bij normomstandigheden: bij een druk van 1 atmosfeer, een temperatuur van 25°C en voor alle betrokken stoffen een concentratie van 1 mol/L. Om het gedrag van een redoxkoppel bij andere concentraties te kennen, kan je gebruik maken van de vergelijking van Nernst. De vergelijking van Nernst geeft weer hoe de waarde van de redoxpotentiaal verandert met de concentraties van de betrokken redoxkoppels.

Algemeen:
 • Ox + ne- → Red
 • E(Ox/Red) = E°(Ox/Red) + 0.059/n log (cox/cred)

Met bovenstaande voorbeelden:
 • Na+ + e- → Na
 • E(Na+/Na) = E°(Na+/Na) + 0.059/1 log cNa+

 • MnO4- + 5 e- + 8H+ → Mn2+ + 4H2O
 • E(MnO4- /Mn2+) = E°(MnO4- /Mn2+) + 0.059/5 log((cMnO4- . cH+8)/cMn2+)

Zuurstofcorrosie

Bij zuurstofcorrosie wordt het metaal geoxideerd door zuurstofgas dat zelf gereduceerd wordt tot H2O. De invloed van de pH kan worden nagegaan door de redoxpotentialen van de betrokken koppels bij verschillende waarde van de pH. De berekening werd gedaan bij een pH van 3 (erg zuur), een pH van 7 (neutraal) en een pH van 10 (erg basisch).

Zuurstofcorrosie van ijzer bij pH=3 (cH+ = 10-3 mol/L)

 • Fe → Fe2+ + 2 e-
 • E°(Fe2+/Fe) = -0.447 V (halfreactie is onafhankelijk van de pH)
 • O 2 + 4 e- +4H+→ 2H2 O
 • E(O2 /H2O) = E°(O2 /H2O) + 0.059/4 log (cH+)4 = 1.229 + 0.059/4 log (10-3)4 = 1.052 V

Zuurstofcorrosie van ijzer bij pH=7 (cH+ = 10-7 mol/L)

 • Fe → Fe2+ + 2 e-
 • E°(Fe2+/Fe) = -0.447 V(halfreactie is onafhankelijk van de pH)
 • O2 + 4 e- +4H+→ 2H2 O
 • E(O2 /H2 O) = E°(O2/H2O) + 0.059/4 log (cH+)4 = 1.229 + 0.059/4 log (10-7)4 = 0.816 V

Zuurstofcorrosie van ijzer bij pH=10 (cOH- = 10-4 mol/L)

 • Fe → Fe2+ + 2 e-
 • E°(Fe2+/Fe) = -0.447 V (halfreactie is onafhankelijk van de pH)
 • O2 + 4 e- +4H2 O → 2H2 O + 4OH-
 • E(O2/H2 O) = E°(O2 /H2 O) + 0.059/4 log (1/cOH-)4 = 0.639 V

Bij een toename van de pH neemt de redoxpotentiaal van O2 af wat wijst op een dalende oxidatorsterkte. Daar ijzer een goede reductor is met een redoxpotentiaal van -0.477 V, kan de corrosie door O2 niet verhinderd worden door een hoge pH.

Zuurcorrosie

Bij de zuurcorrosie reageren metalen met een zuur of gewoon met water tot een metaalzout en waterstofgas. De invloed van de pH kan worden nagegaan door de redoxpotentialen van de betrokken koppels bij verschillende waarde van de pH. De berekening werd gedaan bij een pH van 3 (erg zuur, een pH van 7 (neutraal) en een pH van 10 (erg basisch).

Zuurcorrosie van ijzer bij pH=3

 • Fe → Fe2+ + 2 e-
 • E°(Fe2+/Fe) = -0.447 V (halfreactie is onafhankelijk van de pH)
 • 2H+ + 2 e- → H2
 • E(H+/H2 ) = E°(H+/H2) + 0.059/2 log (cH+)2= 0 V + 0.059/2 log(10-3)2 = -0.177 V

Zuurcorrosie van ijzer bij pH=7

 • Fe → Fe2+ + 2 e-
 • E°(Fe2+/Fe) = (halfreactie is onafhankelijk van de pH)
 • 2H+ + 2 e- → H2
 • E(H+/H2) = E°(H+/H2) + 0.059/2 log (cH+)2 = 0 V + 0.059/2 log(10-7)2 = -0.413 V

Zuurcorrosie van ijzer bij pH=10

 • Fe + 2OH- → FeO + 2 e- + H2O
 • E(Fe2+/Fe) = E°(Fe2+/Fe) + 0.059/2 log (cOH-)2
 • 2H2O + 2 e- → H2 + 2OH-
 • E(H2O/H2) = E°( H2O /H2) + 0.059/2 log (1/cOH-)2 = -0.590 V

Bij een toename van de pH neemt de redoxpotentiaal van H2O af wat wijst op een dalende oxidatorsterkte. Bij een pH van 7, in neutraal milieu dus, zal Fe nog slechts heel traag gecorrodeerd worden. Bij een hoge pH zal er geen zuurcorrosie van ijzer optreden.

Je kan eenvoudig berekenen wat de pH moet zijn om zuurcorrosie te verhinderen. De redoxpotentiaal van H2O moet dan even groot of kleiner zijn dan -0.447V.
 • -0.447 V = E°(H+/H2) + 0.059/2 log (cH+)2
 • -0.447 .2/0.059 = log (cH+)2
 • cH+ = 2.7 . 10-8
 • pH = 7.58

Bij licht basische pH zal ijzer dus alleen nog worden aangetast door het in water opgeloste O2 en niet meer door het H2O zelf.
© 2020 - 2024 Guust2016, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bleekwater en zure ontkalker, een gevaarlijke chloorcocktailBleekwater en zure ontkalker, een gevaarlijke chloorcocktailBleekwater (of javel) bevat hypochlorietionen (ClO-) die als sterke oxidator fungeren t.o.v. kleurstoffen (bleekwater) e…
De vergelijking van NernstDe vergelijking van NernstDe normpotentiaal van een redoxkoppel geeft aan hoe sterk het oxiderend vermogen en het reducerend vermogen van respecti…
Bepaling van normpotentialenBepaling van normpotentialenElke redoxkoppel wordt gekenmerkt door een normpotentiaal, ook standaard redoxpotentiaal genoemd. De normpotentiaal is e…
Cortenstaal voor bloembakken en borderranden in de tuinCortenstaal voor bloembakken en borderranden in de tuinCortenstaal, een speciale metaallegering die wordt gebruikt in de bouw, maar ook een zeer geschikt materiaal is voor geb…

Kryoliet als katalysator bij de bereiding van aluminiumKryoliet als katalysator bij de bereiding van aluminiumKryoliet (natriumaluminiumfluoride Na3AlF6) heeft een dubbele functie bij de industriële bereiding van aluminium uit bau…
Kwantitatieve elektrolyse als analytische methodeKwantitatieve elektrolyse als analytische methodeWanneer men door een elektrolytoplossing of -smelt een gelijkstroom stuurt, zal er aan de negatieve pool een gedwongen r…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Analogicus, Pixabay
 • Analytische scheikunde 1 (Biermans, Pyra en Schuyten)
Guust2016 (74 artikelen)
Laatste update: 08-11-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Scheikunde
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.