Is Venus 3500 jaar geleden ontstaan?

Is Venus 3500 jaar geleden ontstaan? Het ontstaan van ons zonnestelsel kan volgens wetenschappelijke theoriën op twee manieren gebeurd zijn. Volgens de eerste theorie kunnen kleinere brokstukken zich samengeklonterd hebben tot planeten, en volgens de tweede zijn grote planeetmassa´s uiteengespat in kleinere delen die een omloopbaan om de zon hebben ingenomen.

Inhoud:


Venus, brenger van de zondvloed

Er is een interessante theorie van Velikovsky die ervan uitgaat dat het nadat een zonnestelsel is gestabiliseerd en de planeetbanen vaste, voorspelbare wegen zijn, het zonnestelsel ontwricht kan worden. Hij legt dit uit in zijn boek Werelden in botsing. In de bijbel, maar ook in vele andere boeken wordt beschreven hoe er een grote wereldramp plaats vond, of eigenlijk een serie van rampen. Venus zou voor de grote zondvloed hebben gezorgd, wat een mondiaal fenomeen was dat in literatuur uit heel de wereld is vast gelegd.

Mars, volgens Velikovsky is de aarde voor een tweede zondvloed behoed omdat Mars de baan van Venus deed afwijken. / Bron: USGS, Wikimedia Commons (Publiek domein)Mars, volgens Velikovsky is de aarde voor een tweede zondvloed behoed omdat Mars de baan van Venus deed afwijken. / Bron: USGS, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Venus, een nakomertje

52 Jaar na de zondvloed zou Venus wederom voor rampen op aarde hebben gezorgd. Zodra Venus dichtbij de aarde kwam ontstonden er overstromingen, aardbevingen en orkanen. Venus is voor de zondvloed nooit beschreven. In geen enkele cultuur werd melding gemaakt van Venus, tot 3500 jaar geleden. Toen begonnen culturen verspreid over de hele wereld de introductie van Venus aan de hemelboog te beschrijven als zijnde een komeet. Venus had een staart! Voor die tijd werden minder goed zichtbare planeten zoals Mars, Saturnus, Jupiter en Mercurius wel beschreven in de klassieke literatuur.

Goden zijn planeten

De planeten werden vertegenwoordigd in de goden van oude beschavingen. De staart van een komeet lijkt op een slang, stelt Velikovsky. De Egyptische godheid Isis stond voor Venus en werd met een slang afgebeeld. Hetzelfde geldt voor De babylonische godin Ishtar en de Griekse godin Pallas Athene. Ook bij de Tolteken werd quetzalcohutal als symbool voor Venus beschouwd en met een slang afgebeeld. De naam is eigenlijk ´gevederde slang´. De veren slaan op het feit dat de slang door het hemelruim heen vloog.

Komeet met horens

Volgens onder andere annalen uit India, mayaboeken en Chinese historische boeken was na de tijd van de grote zondvloed een komeet aan de hemel te zien die er daarvoor nog niet was. Deze komeet had aan zijn voorkant ´horens´ zoals een stier heeft. Nadien zijn er overal ter wereld religies ontstaan die de stier of de koe als heilig dier vereerden. De komeet werd de ´hemelse koe´ genoemd bij de Brahmanen. Zij vereren tot op de dag van vandaag de koe.

De heilige stier

In het Griekse Mycene werd vanaf die tijd de stier vereerd. In Sumerië was de stier een heilig dier. Ook de Egyptische farao´s begonnen de stier af te beelden als zijnde een godheid. In het Jodendom is de stier van oudsher een offerdier. In het oude testament wordt gerept over het gouden kalf. In sommige afbeeldingen heeft deze een rond planeetachtig object tussen zijn horens. De zondvloed, die de exodus van de Joden uit Egypte inluidde, ging gepaard met het verschijnen van een hemelobject. Velikovsky suggereert dat deze ster met een staart de planeet is die we tegenwoordig Venus noemen.

Waar komt de davidster vandaan?

Voor de Joden betekende de plagen van Egypte dat ze de vrijheid herkregen. In Egypte waren het slaven. Er zijn veel Joden gestorven tijdens de eerste van de plagen, een grote aardbeving. Sommige overleveringen vertellen dat 49 van de 50 Joden gestorven zijn. Daarna trokken de Joden uit Egypte omdat Egypte zo verzwakt was dat er niemand was om ze tegen te houden. In het Jodendom wordt vanaf die tijd een ster gebruikt als symbool, de Davidster. Sterren staan alleen aan de hemel. Velikovsky, die overigens zelf van Joodse afkomst is, stelt dat de komst van Venus een nieuw begin betekende voor de Joden en dat daarom de ster die daarvoor verantwoordelijk was als symbool werd gebruikt door de Joden.

Ster met baard

In sommige talen wordt over Venus gezegd dat het een ster met een baard zou zijn. Baard is nog steeds een astronomische vakterm voor de staart van een komeet. Astronomen uit de oudheid hebben de loop der sterren en planeten nauwkeurig onderzocht. Soms werd beschreven dat Venus van zijn normale baan afweek. Dat is voor de astronomen een teken dat Venus weer op weg naar de aarde is. Venus heeft volgens Velikovsky enkele malen de aarde tot op zeer kleine afstand genaderd. Hierdoor ontstonden tsunami´s, aardbevingen en werd het magnetisch veld van de aarde omgekeerd. Dat zijn fenomenen die gepaard gaan met de vernietiging van veel natuur, dieren en mensen.

Afwijkingen van Venus

Nadat Venus een vaste omloopbaan om de zon had gekregen, werd de planeet strak in de gaten gehouden door astronomen, priesters en profeten. In de ruïnes van de bibliotheek van Nineve werden tabletten gevonden die de afijkingen in de baan van Venus beschrijven. Echter kunnen planeten volgens de huidige inzichten niet van hun baan afwijken. Wetenschappers hebben hieruit geconcludeerd dat de waarnemingen van vroegere tijden niet zo precies waren. Dezelfde afwijkingen zijn in Hindoe-literatuur oogenomen. De overzichten van beide bronnen zijn heel informatief; het is geen dichterlijke vrijheid. Pas in de 8e eeuw voor Christus wordt Venus beschreven als de morgenster. Wetenschappers stellen dat mensen in de oudheid blijkbaar niet door hadden dat Venus beurtelings een avondster is, te zien na de zonsondergang, of de morgenster, te zien vóór de zonsopgang. De kans dat astronomen uit de oudheid dit over het hoofd zagen is nihil volgens Velikovsky. Venus is na de maan het meest heldere object aan de hemel en uit Hindoe-literatuur en Babylonische bronnen blijkt dat alle sterren en planeten dagelijks goed in hun baan geobserveerd zijn.

Zoon des dageraads

In het boek Jesaja 14: 12-13 staat: ¨Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volkeren!¨ Met de morgenster wordt uiteraard Venus bedoeld. Venus heeft volgens dit fragment de volkeren overweldigd. Het is ´uit de hemel gevallen´, wat neer komt op dat het uit zijn gebruikelijke baan is geschoten, of dat het een geheel nieuw hemelobject was. Belangrijk om te beseffen is dat ook Mayaboeken, Polynesische verteltradities, Chinese boeken allemaal melding maken van een grote zondvloed waarbij een hemelobject in het spel was.

Hoe ontstond Venus?

Een antwoord op de vraag van de profeet Jesaja vraag is er niet. Er zijn in historische bronnen die Velikovsky onderzocht heeft aanwijzingen dat Venus uit Jupiter is ontstaan. Theoretisch is dat mogelijk. Dan rijst er vervolgens de vraag wat er op Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel, is gebeurd zodat de planeet Venus eruit weg schoot? Dit kan bijna alleen verklaard worden door een grote meteorietinslag of planeetbotsing op de gasplaneet Jupiter. Als Venus inderdaad pas 3500 jaar geleden is ontstaan dan staat dat haaks op de huidige wetenschappelijke inzichten die er vanuit gaan dat Venus reeds anderhalf miljard jaar bestaat.
© 2012 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Horoscoop: Planeet VenusHoroscoop: Planeet VenusSterrenbeeld is een bekend begrip. Planeten, hun betekenis en invloed in de horoscoop zijn minder bekend. Zon, Maan, Mer…
Venus, planeet in ons zonnestelselVenus, planeet in ons zonnestelselVenus is een planeet dat behoorlijk dicht bij de zon staat. Hij is namelijk de tweede planeet vanaf de zon. Hierdoor is…
Venus (tweede planeet)Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet in het zonnestelsel. De planeet heeft ongeveer dezelfde grootte en zwaart…
De Planeten (zonnestelsel)De Planeten (zonnestelsel)Planeten en zonnestelsel. Waar zijn de planeten naar vernoemd? Hoeveel zijn er? Wat is het verschil tussen een planeet e…

De nachtelijke hemel: achtergrond van bekende sterrenbeeldenDe nachtelijke hemel: achtergrond van bekende sterrenbeeldenAls je ís nachts naar boven kijkt, kun je een prachtige sterrenhemel zien. Maar dat wordt tegenwoordig wel steeds minder…
Immanuel Velikovsky: werelden in botsingImmanuel Velikovsky: werelden in botsingHeeft Venus de zondvloed veroorzaakt? Heeft Mars een botsing tussen Venus en de aarde voorkomen? Zijn verhalen over de g…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Sumanley, Pixabay
  • Foto sumerische stier:http://sumerianshakespeare.com/71412.html
  • Boek: Immanuel Velikovsky, werelden in botsing
  • Afbeelding bron 1: USGS, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "Is Venus 3500 jaar geleden ontstaan?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Wouter Wilbrink, 24-11-2019 23:37 #3
In het Velikovsky archief op internet kun je artikelen vinden verzameld door Velikovsky's assistent Jan Sammer waarin de vloed ten tijde van Noach gerelateerd wordt aan de planeet Saturnus (Khima in het Hebreeuws). In Earth in Upheaval (Aarde in beroering) geeft Velikovsky zelf aan dat niet altijd duidelijk is door welke ramp bepaalde geologische verschijnselen veroorzaakt zijn.
De door Velikovsky geïnspireerde wetenschappers van het Electric Universe wijzen ook op de rol die Saturnus in de mythen speelt als de god die regeerde in het Gouden Tijdperk vóór de wereldwijde vloed. Deze onderzoekers zien het ontbreken van kraters zoals die op de maan, Mercurius of Mars voorkomen, juist als bevestiging dat Venus relatief kort geleden gevormd is.
Wat Carl Sagan betreft: Inderdaad heeft deze in zijn kritiek op Velikovsky geen inhoudelijk steekhoudend argument naar voren gebracht. Uiteraard kan Velikovsky zich op details vergist hebben, maar het geheel beschouwend heeft hij baanbrekend werk verricht waar veel en veel te weinig serieus wetenschappelijk respons op is gekomen. Een gemiste kans!

Jouk van Veen, 13-04-2014 16:25 #2
Beste mensen, jullie verwijzing van het boek Jesaja heeft niets met Venus te maken maar met de duivel. Deze weigerde God's bevelen op te volgen en werdt verbannen samen met zijn volgers. Hij werdt morgenster genoemd omdat hij een van de belangrijkste engelen was. Reactie infoteur, 22-04-2014
Dat is precies het verschil van kerkelijke bijbeluitleggers en de theorie die hier beschreven wordt. Jij hangt blijkbaar het kerkelijke standpunt aan.

Maarten Munter, 08-08-2012 22:53 #1
Zondvloed of de tijd van de Bijbelse plagen?

Hoewel de samenvatting die de schrijver geeft van één van de theorieën van Velikovsky redelijk volledig is, is er ergens een misverstand ontstaan. Wat Velikovsky beschrijft in zijn 'Worlds in collision' vindt volgens hem plaats in de tijd van de Bijbelse plagen van Egypte, die hij inderdaad circa 1500 vC dateert. Maar dat is niet de tijd van de zondvloed, hoe aanzienlijk die rampen ook waren. Ook volgens de Bijbel vond de zondvloed veel eerder plaats. Deze is volgens andere populair-wetenschappelijke auteurs zoals Graham Hancock te dateren rond 9600 vC.
Overigens is het deel van Velikovsky's theorie dat stelt dat Venus mogelijk uit Jupiter is ontstaan volgens Carl Sagan achterhaald, door bodemonderzoek dat door sondes op Venus heeft plaatsgevonden. Ook zou daaruit zijn gebleken dat het oppervlak van Venus niet de sporen vertoond van meteorietinslagen e.d. die gepaard zouden zijn gegaan met de nabijheid van Venus bij de aarde rond 1500 vC. Dat laatste zou betekenen dat Venus niet de oorzaak was van de rampen die Velikovsky beschrijft. Veel critici van Velikovsky hebben dit als een opluchting gezien, in de zin dat dus niets van zijn theorieën zou kloppen. Echter, de veelvuldige vermelding van deze rampen in bronnen van over de hele wereld maken dit wel een erg makkelijke conclusie. De beangstigende vraag welk hemellichaam die rampen dan wel veroorzaakt heeft (en waar dit hemellichaam sindsdien is gebleven?) wordt door hen maar niet gesteld. Reactie infoteur, 09-08-2012
Velikovsky stelt juist wel dat de zondvloed die is beschreven door keizer Jahoe van China en de vloed van Orygenes uit het tweede millennium voor Christus gelijk aan elkaar kunnen zijn. Ook zegt hij dat er meerdere zondvloeden zijn geweest.

Het is erg moeilijk om informatie te verzamelen over wat een paar eeuwen geleden is gebeurd, laat staan een paar millennia gelden. Dat dé zondvloed 9600 jaar voor Chrisdtud heeft plaats gevonden is slechts een hypothese. Er zijn meerdere zondvloeden geweest, constateert Velikovsky. Er is dus geen sprake van een misverstand, of je zou ervan uit moeten gaan dat zodra iemand de consensus niet napraat hij iets misverstaat.

Wat u zegt over de oppervlakte van Venus is een niet geldend argument van Carl Sagan. Algemene logica vertelt ons dat als je iets niet kan aantonen dat dat niet betekent dat het niet bestaat. Het betekent alleen dat er (nog) geen sporen op Venus zijn ontdekt. Venus is nauwelijks onderzocht. Er zijn wel een paar sondes geland maar diie hebben vrijwel geen bruibare informatie naar boven gehaald of bodemonderzoek kunnen uitvoeren. De laatste sonde is een Russische uit 1984 die het maar kort heeft vol gehouden op Venus. Waar haalde NASA-wetenschapper Carl Sagan de kennis vandaan? Het is volgens mij meer bevooroordeeld redeneren, iets waar Sagan erg goed in was.

Verder behelst dit artikel enkel de visie en het boek van Velikovsky. Sagan heeft daar kritiekvol op gereageerd. Ik heb deze kritiek gelezen ( http://www.velikovsky.info/Carl_Sagan%27s_criticisms_of_Worlds_in_Collision ) en hij ontkracht geen enkel argument van Velikovsky, hij negeert gewoon de argumenten door de stellen dat er geen bewijs zou zijn. Hiermee gaat hij voorbij aan de stortvloed aan bewijzen en aanwijzingen die Velikovsky aandraagt. Dit is wederom geen wetenschappelijke houding van Sagan, maar eerder een botweg van tafel vegen van argumenten. Aan zulke praktijken maken wetenschappers zich wel vaker schuldig. Hiermee onderscheidt het wetenschappelijke instituut zich niet van een machtsinstrument als de Rooms Katholieke kerk. Academische wetenschap is in feite een geloof, en geen objectieve visie ten aanzien van de werkelijkheid.

Infoteur: Tom008
Laatste update: 18-07-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Sterrenkunde
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 3
Schrijf mee!