InfoNu.nl > Wetenschap > Techniek > 3 wetenschappers over effecten van straling op het lichaam

3 wetenschappers over effecten van straling op het lichaam

3 wetenschappers over effecten van straling op het lichaam Er zijn al veel onderzoeken gedaan of de draadloze technologieën nu wel of niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. Onderzoeken naar thermische effecten, biologische effecten en neurologische effecten. De straling van de mobiele telefonie geeft officieel een thermisch effect. Het menselijk lichaam wordt enigszins opgewarmd. De biologische- en neurologische effecten worden de A- thermische effecten genoemd. Veel mensen geven echter aan klachten te hebben, die niet onder de thermische gevolgen vallen. Wat zeggen de wetenschappers over de effecten van straling op een mensenlichaam.

Hoe werkt een lichaam t.o.v. straling van de draadloze telefonie

Een menselijk lichaam werkt o.a. door middel van resonantie en polarisatie. Elke cel in het lichaam heeft een eigen resonantiefrequentie (trilling) en werkt als een ontvanger en zender. Cellen van het menselijk lichaam zijn gepolariseerd. Geven het 'richtingsgevoel' van cellen en zijn belangrijk voor het goed verlopen van processen in het lichaam. Het gebruik van draadloze apparatuur (smartphone, mobiel, tablet en Wifi) en hun toebehoren geven straling met frequenties en pulsen (modulaties), welke passen bij de structuur van trillingen in een menselijk lichaam. Door de wisselende elektromagnetische, elektrische en magnetische velden ontstaat interferentie (samen- of tegenwerking van verscheidende golven op dezelfde tijd en plaats)en wisselende polarisaties (trillingen)in een lichaam. Dit geeft mogelijk klachten als:
 • concentratieproblemen;
 • slapeloosheid;
 • spierpijn en spierkrampen;
 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • oorsuizingen;
 • hartkloppingen;
 • verhoogde bloeddruk;
 • brandende huid;
 • oogproblemen, zoals wazig zien;
 • depressies.

De klachten kunnen zóveel invloed hebben op een mens, dat een sociaal en maatschappelijk leven niet meer mogelijk is. Je bent elektro hyper sensitief (EHS) of elektrogevoelig. Naar schatting is 5% van de mensen in onze samenleving al overgevoelig voor elektromagnetische velden (EM-velden). Dat zijn in Nederland nu al zo'n 850.000 mensen waarvan er velen niet meer sociaal- en maatschappelijk actief kunnen zijn in Nederland of moeilijk heel moeilijk nog enigszins mee kunnen komen. Die moeite hebben met de draadloze technieken. Niet omdat ze niet willen want dat wil niemand.

Werkt hoogfrequente straling dan in op biologische- en neurologische systemen van het menselijk lichaam

Officieel heeft de straling van mobiel, smartphone en Wifi alleen een thermisch effect. De gehanteerde norm (opgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) gaan ervan uit dat er, onder de norm, totaal geen biologisch effect optreedt. Deze norm betreft de zogenaamde Specific Absorption Rate (SAR) waarde. Verschillende wetenschappers hebben echter een heel andere mening en weten dat de straling van draadloze apparatuur en toebehoren wel terdege biologische en neurologische effecten hebben voor een menselijk lichaam.
Drie wetenschappers met hun kijk wat de straling doet in een menselijk lichaam:

1. Dr. Ferdinand Ruzicka

D. Ruzicka is wetenschapper in Oostenrijk en is gespecialiseerd hematologie en microscopie, genetica en chromosomen en celfysica. Hij zegt: “de natuurkundige invloed van elektromagnetische straling op levende wezens of cellen berust op vier componenten. Namelijk de:
 • energie;
 • intensiteit;
 • structuur;
 • blootstellingsduur.

Energie

De energie (de frequentiegolf) kan directe schade aan cellen geven (ioniserend). De chemische verbindingen worden verbroken en verstoren de lichaamscellen. De frequentie van de straling moet dan meer zijn dan 750 TeraHerz (750.000.000.000.000 Hz.) De frequentie waarmee elektromagnetische velden uitzenden kan uiteenlopen van laagfrequent tot hoogfrequent. Dit noemen we het elektromagnetisch spectrum.

Het elektromagnetisch spectrum bestaat uit:Frequentie in hertzGolflengte
Extreem laag frequente velden (ELF en LF)1 Hz.-10.4 Hz.
Onder ander de hoogspanningsmasten en de stroom van ons lichtnet vallen hier onder.
Niet ioniserend
100.00 km -100 km.
Radiofrequent of hoogfrequent (HF).10.4 Hz.- 10.11 Hz.
Hier vallen de smartphones, mobieltjes, tablets en zendmasten onder.
Niet ioniserend
10 km.- 1mm
Infrarood licht10.12 Hz. - 10.14 Hz.
Niet ioniserend
1mm. -1000nm. 1nanometer is een miljoenste millimeter
Zichtbaar licht10.15 Hz.
Niet ioniserend
1000nm. -100nm.
Ultraviolet licht10.15 Hz. -10.17 Hz.
ioniserend
100nm. -1 nm.
Röntgenstraling10.18 Hz. - 10.19 Hz.
ioniserend
1nm. – 0,1 Å is een eenheid van lengte die gelijk is aan 10-10 meter of 0,1 nm.
Gamma straling10.20 Hz. 10.22 Hz.
ioniserend
O,1 Å -0,0001Å

De intensiteit

De intensiteit is het aantal golven dat per seconde een lichaam binnendringt. Dit kan thermische schade geven door opwarming van bewegende ionen en watermoleculen bij een frequentie van meer dan 1.000.000 Hertz, bij meer dan 10 Watt/kg SAR (specific absorbation rate). Dit door de kracht, welke de elektrische component van de straling uitoefent op de elektronen in de atomen. Om mensen tegen het thermisch effect te beschermen is op Europees niveau afgesproken dat het theoretisch maximum voor een mobieltje niet meer mag zijn dan 2,0 Watt/kg, de SAR waarde.

Structuur

De structuur bestaat uit de frequentie, de grote en sterkte van de golflengte. Wanneer de structuur samenhangend en constant is, kunnen biologische effecten het gevolg zijn, ook bij minder dan 10 Watt/kg SAR. De A- thermische straling ontstaat als de intensiteit niet toereikend is voor een temperatuurstijging van 0,000.001 graad in het blootgestelde weefsel. Samenhang (coherentie) veroorzaakt interferentie (storing).

De blootstellingsduur

De blootstellingsduur bepaald of de biologische effecten positief, negatief of neutraal uitwerken. Langdurige blootstelling kan leiden tot een negatief effect.

De conclusie van Dr. Ruzicka

Niet ioniserende, a-thermische, coherente straling veroorzaakt aantoonbare fysisch- chemische wisselwerkingen met de celmembranen en de receptoren. (Een celmembraan scheidt de binnenkant van een cel met de buitenkant). Dit kan langzaam leiden tot een genetisch proces dat van het DNA van een gen, een complementaire kopie maakt en zodoende een lange reeks klachten geeft. Klachten als:
 • hartritmestoornissen met het risico op een hartaanval;
 • verandering in de activiteit van enzymen. Wat leidt tot meer celdeling, het reduceren van het melatonine gehalte, slaapstoornissen; immuunsysteem verzwakt, stemmingswijzigingen en DNA breuken. Dit kan kanker, Alzheimer, Parkinson of schade aan het ongeboren kind geven;
 • verandering van neutrale stoffen (PH waarde);
 • lichamelijke stress.

2. Dr. Luc Verschaeve

Prof. dr. Luc Verschaeve is werkzaam bij het wetenschappelijk instituut volksgezondheid (WIV) te Brussel en bij de universiteit te Antwerpen. In een artikel in The Cancer Journal, Volume acht, nummer vijf, schreef hij over de werking van non- ioniserende straling. Hij beschrijft enkele mogelijke werkingen:
 • interactie van de RF straling met celmembranen;
 • thermische effecten;
 • vorming van vrije radicalen onder invloed van de straling en oxidatieve stress;
 • magnotosomen in de hersenen die reageren op de hoog frequente straling;
 • resonantiefenomenen en synchronisatie van inwendige oscillators door straling.

Resonantiefenomenen en synchronisatie van inwendige oscillators door straling

Wanneer de golflengte van de straling overeenkomt met de natuurlijke vibraties in de celstructuren of weefsel, ontstaat resonantie. Een mensenlichaam heeft natuurlijke oscillatoren. Denk aan receptoren in het celmembraan of celkern, zenuwcellen en spieren die door ritmisch samentrekken een belangrijke rol spelen in verscheidene biochemische processen in ons lichaam zoals
 • ionen en regelen van de suikerspiegel.
 • het reguleren in van de hippocampus, thalamus, pijnappelklier, hypothalamus, het verlengde merg en
 • baroreceptoren ( het regelsysteem van het mensenlichaam dat zorgt voor instandhouding van de bloeddruk).
 • De oscillatoren zetten de bepaalde stimulaties ‘aan’ of ‘uit’ (bijvoorbeeld het loslaten van een neurotransmitter).

Conclusie

De centra van oscillatie kunnen hoogstwaarschijnlijk de laag- en hoge frequenties van de draadloze technieken absorberen en een andere oscillatie- frequentie krijgen! Uit experimenten blijkt tevens dat wanneer de stralingsbronnen worden weggehaald er geen aanpassing van de oscillatie- frequentie volgt. Met andere woorden: leer leven met je elektrogevoeligheid!

3. JWM

John Michael Williams is fysicus en heeft zich gespecialiseerd in de deeltjestheorie. Hieronder valt ook de oscillatie van neutrino’s. Hij toont aan dat radiofrequente straling wel terdege een biologisch effect veroorzaakt in een menselijk lichaam. Hij zegt:
 • radiofrequente straling depolariseert celmembranen, zenuwcellen en spiercellen en activeert of stopt daardoor processen. Blootstelling aan radiofrequente golven leidt ertoe dat spiercellen dat neuronen en spieren gemakkelijker geactiveerd worden dan zonder hoogfrequente straling.
 • radiofrequente straling heeft niet alleen een thermisch effect in een lichaam. Dat is wel zo bij een gebouwd apparaat, maar niet in een lichaam.

Conclusie

Interactie met een mensenlichaam en elektromagnetische straling kan niet alleen warmte zijn.

Lees verder

© 2014 - 2020 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat doet terahertzstraling op de smartphone?Wat doet terahertzstraling op de smartphone?Selfies, foto’s en video-opnames maakt tegenwoordig bijna iedereen met de smartphone. Het fototoestel is amper meer nodi…
Swipe-arm en/of iPad-nek door elektromagnetische velden?Swipe-arm en/of iPad-nek door elektromagnetische velden?Sinds dat de smartphone, tablet en laptop geïntroduceerd zijn, blijkt langzamerhand dat het lichamelijke gevolgen geeft.…
Ioniserende straling en niet-ioniserende stralingIoniserende straling en niet-ioniserende stralingGeeft de niet-ioniserende straling van de smartphone, tablet en alle zendmasten nu wel of geen schade aan ons lichaam? D…
Hoeveel SAR-waarde (straling) heeft een smartphone?Hoeveel SAR-waarde (straling) heeft een smartphone?Al lang voordat de nieuwste smartphones gepresenteerd worden, zijn het de reclameberichten die de liefhebbers lekker moe…
Mogelijke reacties van ons lichaam of gevolgen op celschadeMogelijke reacties van ons lichaam of gevolgen op celschadeWanneer ons lichaam op een bepaalde plaats een wonde heeft, een infectie of ontsteking, reageren de cellen uit ons licha…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • http://www.mymobichip.nl/gsm-straling-gezondheid
 • http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams.

Reageer op het artikel "3 wetenschappers over effecten van straling op het lichaam"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Patrick, 03-08-2019 16:41 #4
Hallo, ons huis staat op ca. 100 tot 200m van 3 UMTS masten. Twee palen waar je niet naast kan kijken en enkele "baksteen gecamoufleerd" op de kerk. Ca. 2 jaar geleden meldde onze gemeente (Sint-Katelijne-Waver) fier dat we de eerste gemeente in `België zijn met gratis internet. Zo heeft men in het centrum van de gemeente een sterke WIFI zender geplaatst, maar ook op ca. 100m van onze deur, nl op het dak van een seminarie dat nu dienst doet als tehuis voor mentaal gehandicapten. (is dit toeval dat men dit net hier plaatst? Die mensen kunnen toch niet klagen dat ze last hebben, … dan geven ze wel een pilletje meer - of ligt het aan mij?) Kortom, we zitten er middenin. Zo'n twee jaar heb ik dan ook zeer ernstige klachten, waaronder vooral concentratieproblemen, brain fog, wazig zicht en depressie. Aanvankelijk dacht ik dat het overlijden van mijn vader (vandaag 3j geleden) hiermee te maken had, maar verder onderzoek doet me al langer deze piste onderzoeken. Een stralingsmeting van de Vlaamse overheid wees op een zeer zwakke straling (wat ik ook verwacht had). Alle onderzoeken gaande van neuroloog tot bloedonderzoek en noem maar op, leverden niets op. Anno 2017 heb ik een jaar thuis gezeten zonder werk. Eind vorig jaar heb ik 4 maand gewerkt, maar dit wou niet echt lukken gezien mijn gezondheid en nu zijn we alweer ca. 5 maanden bij af. Bovenop komt het onbegrip van familie én partner gezien dit zeer moeilijk aantoonbaar is. Met de komst van de digitale meter, Wimax, G5, LIFI etc. heb ik er echter geen goed oog meer op en ben ten einde raad. Mijn relatie loopt hierdoor bijna op de klippen en bovendien loopt ook mijn zoon hier risico. Als deelgemeente van Mechelen, hoofdzetel van Telenet zitten we natuurlijk dicht bij de bron van alle rotzooi! Persoonlijk hebben we geen WIFI, DECT, magnetron, inductie, babyfoon of dergelijke in huis en eten we bijna uitsluitend biologisch. Wat kan een mens nog meer doen, maar ja… Alle tips zijn welkom ;) Alvast bedankt! Groeten, Patrick Reactie infoteur, 05-08-2019
Hallo Patrick,

Jouw verhaal ken ik van zoveel andere elektrogevoeligen. Mast weg klacht weg is eigenlijk het enige wat werkt. Alleen zijn er in 2019 overal masten. Van een lotgenoot weet ik dat ze een kamerscherm heeft bekleed met stralingswerende stof (gaas kan ook) en dat ze daar overdag inzit. Beschermt tegen alle straling en zo kan ze nog een beetje werken thuis. Zorg in ieder geval dat je de slaapkamer afschermt of een plek in de woning waar je kan zijn zonder klachten. 9-9-19 als je nog kunt, protesteren tegen 5G en doorgaan. Heel erg moeilijk maar eens zal het duidelijk worden wat er werkelijk aan de hand is met alle draadloze technieken. Zet door!

Veel kracht toegewenst, Ria

Joke Dekker, 22-02-2018 09:39 #3
Afgelopen zomer een erge evenwichtsstoornis gekregen en zere vingertoppen aan een hand. Evenwichtsstoornis is nog latent aanwezig. Hand gaat veel beter, want ik draag geen horloge meer. Toch komt het zere gevoel in hand weer een beetje terug.
Duizeligheid en wazig zien komen ook voor, evenals oorsuizingen (altijd).
Artsen hebben hier weinig antwoord op. Zou het door straling kunnen komen? Reactie infoteur, 22-02-2018
Dag Joke,

Ja, het lijkt er veel op. Ik ken de situatie niet (kan de thuissituatie zij, de buren, het werk of een sterkere zendmast in de buurt) maar advies kan gevraagd worden bij het telefoonteam van de stichting EHS.

Veel succes,
Ria.

Janine Aalmoes, 12-10-2017 10:57 #2
Het is waar wat ik lees over straling, als wij mensen het niet meer kunnen ontvluchten.
Wat is het positieve dan om te zeggen:
Er mee leren te leven, dat lijkt mij ook geen optie terwijl we met ons allen vergiftigd worden.
Het blijft me bezig houden, en ik blijf er over nadenken.
Ik ben blij dat ik in een goddelijk wezen geloof die een bron van energie en leven is. op welke planeet ook. Deze positieve straling heeft leven in zich hoe het er ook uitziet. Terwijl de geleerden er negatief gebruik van maken, Met fataal geworden conclusies. Dan is er hoop voor de toekomst. En op een nieuwe schone planeet.
Janine Aalmoes Reactie infoteur, 12-10-2017
Ha Janine,
Helemaal mee eens. Blijf het positieve zien en zoeken, voor jezelf en het geheel. Bedenk dat het Goddelijk wezen op aarde het echt niet gemakkelijk heeft gehad. Zie deze gevoeligheid als een rijkdom om anderen te waarschuwen, hoe moeilijk het soms ook is. Het zal een keer duidelijk worden wat de wereld aan het doen is.
Succes, Ria.

Peter van Heijst, 10-08-2017 12:13 #1
Het zou kunnen dat electromagnetische straling een derde effect heeft, namelijk de verstoring van oscillaties. Ervan uitgaande dat de andere twee effecten (opwarming en impact op de celkern) verwaarloosbaar zijn.

Miljarden mensen gebruiken nu inmiddels vele jaren een GSM en WIFI. Toch is wereldwijd en zeker in de welvarende landen, de levensverwachting alleen maar aan het stijgen. Het effect zou met dit soort grote getallen ruimschoots statistisch aantoonbaar moeten zijn. Reactie infoteur, 14-08-2017
Dag Peter,
Een electromagnetisch veld ís een trilling (net als het licht). De mens leeft op het feit dat de natuurlijke elektromagnetische velden nodig zijn om te kunnen leven. De kunstmatige elektromagnetische velden van al het draadloze interfereren met de natuurlijke (een mens heeft receptoren voor de natuurlijke straling) en verstoren de 'normale' werking van een lichaam! Niet alleen een lichaam maar ook de flora en fauna. Waarom bij sommige mensen eerder dat ligt volgens mij aan de toxische ophoping welke gebeurt tijdens het leven zelf. Wat ik ervan begrijp is dít juist het tweede effect, het biologische effect. Opwarming (het thermisch effect) is wél wetenschappelijk bewezen. Juist de onafhankelijke wetenschappers waarschuwen en niet de wetenschappers in dienst van de Telecommunicatie. Er is mij geen onderzoek bekend hoeveel mensen er géén smartphone en wifi hebben (niets geen draadloos). Veel. Bovendien is er verschil in elektrogevoeligheid.

Infoteur: Rieja
Laatste update: 25-11-2018
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Techniek
Special: Stralingsgevoelig
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 4
Schrijf mee!