Weerspreuken - weerkundige waarnemingen - weersverwachtingen

Weerspreuken - weerkundige waarnemingen - weersverwachtingen Het weer heeft vele mensen geïnspireerd om er verschillende uitspraken over te doen. Alle weerkundige waarnemingen uit het verleden hebben tot fantastische en meestal juiste weerspreuken geleid. Elke maand kent zijn eigen weerspreuken: januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. Hoewel de weerspreuken niet per definitie goede weersverwachtingen zijn, zijn er spreuken bij die niet ver van de waarheid liggen. De Enkuizer Almanak doet elk jaar weersverwachtingen. Hoe ziet het weer eruit in 2021 en 2022 volgens de almanak?

Enkhuizer almanak: populair vanwege weervoorspellingen

Theorie van de omkeerdagen

In de Enkhuizer Almanak wordt de theorie van de omkeerdagen gehanteerd om het weer te voorspellen. Deze theorie is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkeld door amateur meteoroloog Chr. A.C. Nell uit Voorschoten.

De -nog niet voltooide- theorie van de omkeerdagen geldt voor landen met een zeeklimaat die liggen tussen de 52e en 54e breedtegraad. Deze landen kennen een steeds terugkerend, grillig en wisselend weerpatroon. Om de zoveel tijd (o.a. bepaald door gemiddelde temperaturen, zonnevlekken, zonnekracht en maanstanden) moet rekening gehouden worden met veranderingen. De redactie van de Enkhuizer Almanak houdt waarnemingen bij van temperatuur, windrichting en windkracht, zonneschijn, neerslag en andere weer verschijnselen over een periode van meer dan honderd jaar. De redactie maakt vervolgens een prognose over een periode van tien dagen. Deze prognose klopt voor 70 tot 80%. Het doel is om in de toekomst de juistheid van de prognoses met 10% te verhogen. Dit kan alleen maar door nog meer waarnemingen te registreren en veel onderzoek te doen.

Wintervoorspellingen

Volgens het KNMI is het anno 2021 nog steeds lastig om wintervoorspellingen te doen. Het enige dat over de huidige Nederlandse winters gezegd kan worden is dat ze minder koud zijn geworden door de klimaatverandering (opwarming aarde door broeikasgassen). Anno 2021 zijn er wel weerverwachtingsmodelllen die de grootschalige wintercirculatie boven de Noord-Atlantische Oceaan redelijk kunnen voorspellen. Maar hoe dat vertaald kan worden naar verwachtingen voor de wintertemperatuur in Nederland is anno 2021 nog onduidelijk.

Zomerverwachtingen

Volgens het KNMI kan in het algemeen over de zomers in Nederland gezegd worden dat vooral in juli en augustus de kans op zomerse (25 graden of meer) of tropische dagen (30 graden of meer) het grootst is. In de periode 1981-2010 zijn telde juni vier zomerse dagen, juli acht zomerse dagen en augustus zeven zomerse dagen. De kans op twee tropische dagen in het zuiden van het land in juli of augustus is heel gewoon. Aan het begin van de zomer is het aan de kust wat koeler dan de rest van het land vanwege het koude zeewater. Maar later kan het ook hier tropisch worden. Klimaatscenario's laten zien dat de zomers warmer worden en dat er meer hittegolven zijn vanwege de opwarming van de aarde. Vaak komt een hittegolf eens in de drie jaar voor. 2018 kende zelfs twee hittegolven en dat geldt ook voor 2019. De zomers worden ook droger door de klimaatverandering. Maar er kunnen ook buien ontstaan door de warmte waarbij grote hoeveelheden neerslag vallen. De minste regen valt in het noordwesten van het land. Groningen en Limburg kennen in de zomers de meeste neerslag. Het landelijk gemiddelde aantal uren zon in de zomer is 602 uur.

Weerspreuken

Weerspreuken zijn boerenwijsheden die soms kloppen, maar er soms ook faliekant naast zitten. De natuur laat zich nu eenmaal niet de wet voorschrijven. Toch stonden onze voorouders dichter bij de natuur en konden zo aardig voorspellingen doen. Veel spreuken zijn geënt of beïnvloed door (bij)geloof, sterrenwichelarij of een smeltkroes van een mengelmoes met wat van alles wat.

Het weer in de Tenach (Joodse Bijbel)

De Tenach maakt ons duidelijk dat het weer (de natuur) onder controle van G'd staat. Dit komt in verschillende Bijbelverzen naar voren.

Job 37:6
Hij spreekt tot de sneeuw: Val op aarde neer;
Tot de regenstromen: Weest hevig.

Job 37:9-11
Uit zijn kamer komt de wervelwind,
Uit zijn voorraadschuren de koude,
Door de adem Gods wordt het ijs gesmolten,
De watervlakte in de boeien gelegd;
Het zwerk belaadt hij met dampen,
En spreidt zijn lichtende wolken uit.

Psalm 135:6-7
Jahweh doet wat hij wil,
In de hemel en aarde, in zeeën en diepten.
Hij laat de wolken verrijzen
Aan de kimmen der aarde;
Hij smeedt de bliksem tot regen,
Haalt de wind uit zijn schuren.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over september 2021

Voorspelling september 2021 Enkhuizer almanak

 • 1 september 2021 woensdag: het is veranderlijk en regenachtig
 • 2 september 2021 donderdag: het is veranderlijk en regenachtig
 • 3 september 2021 vrijdag: het is veranderlijk en regenachtig
 • 4 september 2021 zaterdag: het is veranderlijk en regenachtig
 • 5 september 2021 zondag: het is veranderlijk en regenachtig
 • 6 september 2021 maandag: het is veranderlijk en regenachtig
 • 7 september 2021 dinsdag: het is veranderlijk en regenachtig
 • 8 september 2021 woensdag: er zijn opklaringen en het is koel
 • 9 september 2021 donderdag: er zijn opklaringen en het is koel
 • 10 september 2021 vrijdag: er zijn opklaringen en het is koel
 • 11 september 2021 zaterdag: er zijn opklaringen en het is koel
 • 12 september 2021 zondag: er zijn opklaringen en het is koel
 • 13 september 2021 maandag: er zijn opklaringen en het is koel
 • 14 september 2021 dinsdag: het wordt warmer
 • 15 september 2021 woensdag: het wordt warmer
 • 16 september 2021 donderdag: het wordt warmer
 • 17 september 2021 vrijdag: het wordt warmer
 • 18 september 2021 zaterdag: het wordt warmer
 • 19 september 2021 zondag: het wordt warmer
 • 20 september 2021 maandag: het wordt warmer
 • 21 september 2021 dinsdag: er is mooi nazomerweer
 • 22 september 2021 woensdag: er is mooi nazomerweer
 • 23 september 2021 donderdag: er is mooi nazomerweer
 • 24 september 2021 vrijdag: er is mooi nazomerweer
 • 25 september 2021 zaterdag: er is mooi nazomerweer
 • 26 september 2021 zondag: het is koel herfstweer
 • 27 september 2021 maandag: het is koel herfstweer
 • 28 september 2021 dinsdag: het is koel herfstweer
 • 30 september 2021 donderdag: het is koel herfstweer

Vallen de bladeren vroeg
dan wordt de herfst niet oud.

Vorst in september - een zachte december

Als in september de donder knalt,
met kerstmis sneeuw met hopen valt.

Trekvogels in septembernacht,
zij maken de kersttijd zacht.

Schijnt herfstmaands zon met zomerkracht,
maakt veelal wintermaand ook zacht.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over oktober 2021

Voorspelling oktober 2021 Enkhuizer almanak

 • 1 oktober 2021 vrijdag: het is goed herfstweer
 • 2 oktober 2021 zaterdag: het is goed herfstweer
 • 3 oktober 2021 zondag: het is goed herfstweer
 • 4 oktober 2021 maandag: het is goed herfstweer
 • 5 oktober 2021 dinsdag: het is goed herfstweer
 • 6 oktober 2021 woensdag: het is goed herfstweer
 • 7 oktober 2021 donderdag: het is goed herfstweer
 • 8 oktober 2021 vrijdag: het is goed herfstweer
 • 9 oktober 2021 zaterdag: er is kans op buien en het is winderig
 • 10 oktober 2021 zondag: er is kans op buien en het is winderig
 • 11 oktober 2021 maandag: er is kans op buien en het is winderig
 • 12 oktober 2021 dinsdag: er is kans op buien en het is winderig
 • 13 oktober 2021 woensdag: er is kans op buien en het is winderig
 • 14 oktober 2021 donderdag: het is opklarend en het wordt zonnig
 • 15 oktober 2021 vrijdag: het is opklarend en het wordt zonnig
 • 16 oktober 2021 zaterdag: het is opklarend en het wordt zonnig
 • 17 oktober 2021 zondag: het is opklarend en het wordt zonnig
 • 18 oktober 2021 maandag: het is opklarend en het wordt zonnig
 • 19 oktober 2021 dinsdag: het is opklarend en het wordt zonnig
 • 20 oktober 2021 woensdag: het is veranderlijk met regen
 • 21 oktober 2021 donderdag: het is veranderlijk met regen
 • 22 oktober 2021 vrijdag: het is veranderlijk met regen
 • 23 oktober 2021 zaterdag: het is veranderlijk met regen
 • 24 oktober 2021 zondag: het is veranderlijk met regen
 • 25 oktober 2021 maandag: er zijn opklaringen en het is zacht herfstweer
 • 26 oktober 2021 dinsdag: er zijn opklaringen en het is zacht herfstweer
 • 27 oktober 2021 woensdag: er zijn opklaringen en het is zacht herfstweer
 • 28 oktober 2021 donderdag: er zijn opklaringen en het is zacht herfstweer
 • 29 oktober 2021 vrijdag: er zijn opklaringen en het is zacht herfstweer
 • 30 oktober 2021 zaterdag: er zijn opklaringen en het is zacht herfstweer
 • 31 oktober 2021 zondag: er zijn opklaringen en het is zacht herfstweer

Oktober met groende blaân
duidt een strenge winter aan.

Regen met St. Denijs
voorspelt een natte winter en weinig ijs.

In de wijnmaand zon,
winter kent geen pardon.

Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen,
maar ook jicht en andere plagen.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over november 2021

Voorspelling november 2021 Enkhuizer almanak

 • 1 november 2021 maandag: het is veranderlijk en kil
 • 2 november 2021 dinsdag: het is veranderlijk en kil
 • 3 november 2021 woensdag: het is veranderlijk en kil
 • 4 november 2021 donderdag: het is veranderlijk en kil
 • 5 november 2021 vrijdag: het is veranderlijk en kil
 • 6 november 2021 zaterdag: het is betrokken en regenachtig
 • 7 november 2021 zondag: het is betrokken en regenachtig
 • 8 november 2021 maandag: het is betrokken en regenachtig
 • 9 november 2021 dinsdag: het is betrokken en regenachtig
 • 10 november 2021 woensdag: het is betrokken en regenachtig
 • 11 november 2021 donderdag: het is betrokken en regenachtig
 • 12 november 2021 vrijdag: het is betrokken en regenachtig
 • 13 november 2021 zaterdag: het is betrokken en regenachtig
 • 14 november 2021 zondag: het is winderig en buiig
 • 15 november 2021 maandag: het is winderig en buiig
 • 16 november 2021 dinsdag: het is winderig en buiig
 • 17 november 2021 woensdag: het is winderig en buiig
 • 18 november 2021 donderdag: het is winderig en buiig
 • 19 november 2021 vrijdag: het is betrokken met kans op mist
 • 20 november 2021 zaterdag: het is betrokken met kans op mist
 • 21 november 2021 zondag: het is betrokken met kans op mist
 • 22 november 2021 maandag: het is betrokken met kans op mist
 • 23 november 2021 dinsdag: het is betrokken met kans op mist
 • 24 november 2021 woensdag: het is kouder
 • 25 november 2021 donderdag: het is kouder
 • 26 november 2021 vrijdag: het is kouder
 • 27 november 2021 zaterdag: het is kouder
 • 28 november 2021 zondag: het is kouder
 • 29 november 2021 maandag: het is kouder
 • 30 november 2021 dinsdag: het is kouder

Maakt de spin in 't web een scheur,
dan klopt weldra de stormwind aan de deur.

Als het met Allerheiligen sneeuwt,
leg dan vast uw pels gereed.

Als in november het water stijgt,
gedurende de winter gij 't nog vaker krijgt.

Als 't in november 's morgens broeit,
wis dat de storm dan 's avonds loeit.

Is er met St. Maarten nog loof aan de bomen,
dan mag men van een strenge winter dromen.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over december 2021

Voorspelling december 2021 Enkhuizer almanak

 • 1 december 2021 woensdag: het is veranderlijk en winderig
 • 2 december 2021 donderdag: het is veranderlijk en winderig
 • 3 december 2021 vrijdag: het is veranderlijk en winderig
 • 4 december 2021 zaterdag: het is veranderlijk en winderig
 • 5 december 2021 zondag: het is veranderlijk en winderig
 • 6 december 2021 maandag: het is veranderlijk en winderig
 • 7 december 2021 dinsdag: er is neerslag
 • 8 december 2021 woensdag: er is neerslag
 • 9 december 2021 donderdag: er is neerslag
 • 10 december 2021 vrijdag: er is neerslag
 • 11 december 2021 zaterdag: er is neerslag
 • 12 december 2021 zondag: er is neerslag
 • 13 december 2021 maandag: er is neerslag
 • 14 december 2021 dinsdag: het wordt kouder en er is kans op (nacht)vorst
 • 15 december 2021 woensdag: het wordt kouder en er is kans op (nacht)vorst
 • 16 december 2021 donderdag: het wordt kouder en er is kans op (nacht)vorst
 • 17 december 2021 vrijdag: het wordt kouder en er is kans op (nacht)vorst
 • 18 december 2021 zaterdag: het wordt kouder en er is kans op (nacht)vorst
 • 19 december 2021 zondag: het wordt kouder en er is kans op (nacht)vorst
 • 20 december 2021 maandag: het is onbestendig, kil en nevelig
 • 21 december 2021 dinsdag: het is onbestendig, kil en nevelig
 • 22 december 2021 woensdag: het is onbestendig, kil en nevelig
 • 23 december 2021 donderdag: het is onbestendig, kil en nevelig
 • 24 december 2021 vrijdag: het is onbestendig, kil en nevelig
 • 25 december 2021 zaterdag: het is onbestendig, kil en nevelig
 • 26 december 2021 zondag: eerst opklarend, later komen er buien
 • 27 december 2021 maandag: eerst opklarend, later komen er buien
 • 28 december 2021 dinsdag: eerst opklarend, later komen er buien
 • 29 december 2021 woensdag: eerst opklarend, later komen er buien
 • 30 december 2021 donderdag: eerst opklarend, later komen er buien
 • 31 december 2021 vrijdag: eerst opklarend, later komen er buien

Met de decembermaand is het jaar weer uit,
gelukkig wiens balans goed sluit.

Donder in decembermaand,
belooft veel wind in 't jaar aanstaand.

December vol met mist,
goud in de kist.

December zacht en dikwijls regen,
geeft weinig hoop op rijke zegen.

Zijn er eind december veel mollen,
dan laat de winter met zich sollen.

Veel sneeuw op oudjaar,
veel hooi in 't nieuwe jaar.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over januari 2022

Voorspelling januari 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 januari 2022 zaterdag
 • 2 januari 2022 zondag
 • 3 januari 2022 maandag
 • 4 januari 2022 dinsdag
 • 5 januari 2022 woensdag
 • 6 januari 2022 donderdag
 • 7 januari 2022 vrijdag
 • 8 januari 2022 zaterdag
 • 9 januari 2022 zondag
 • 10 januari 2022 maandag
 • 11 januari 2022 dinsdag
 • 12 januari 2022 woensdag
 • 13 januari 2022 donderdag
 • 14 januari 2022 vrijdag
 • 15 januari 2022 zaterdag
 • 16 januari 2022 zondag
 • 17 januari 2022 maandag
 • 18 januari 2022 dinsdag
 • 19 januari 2022 woensdag
 • 20 januari 2022 donderdag
 • 21 januari 2022 vrijdag
 • 22 januari 2022 zaterdag
 • 23 januari 2022 zondag
 • 24 januari 2022 maandag
 • 25 januari 2022 dinsdag
 • 26 januari 2022 woensdag
 • 27 januari 2022 donderdag
 • 28 januari 2022 vrijdag
 • 29 januari 2022 zaterdag
 • 30 januari 2022 zondag
 • 31 januari 2022 maandag

Geeft januari een sneeuwtapijt,
dan zijn we gauw de winter kwijt.

Januari zonder regen,
is voor de boerenstand een zegen.

Draagt januari een sneeuwwit kleed,
wordt de zomer zeer heet.

Als de dagen lengen,
begint de winter te strengen.

Als de kat in januari in de zon ligt,
ligt ze in februari achter de kachel.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over februari 2022

Voorspelling februari 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 februari 2022 dinsdag
 • 2 februari 2022 woensdag
 • 3 februari 2022 donderdag
 • 4 februari 2022 vrijdag
 • 5 februari 2022 zaterdag
 • 6 februari 2022 zondag
 • 7 februari 2022 maandag
 • 8 februari 2022 dinsdag
 • 9 februari 2022 woensdag
 • 10 februari 2022 donderdag
 • 11 februari 2022 vrijdag
 • 12 februari 2022 zaterdag
 • 13 februari 2022 zondag
 • 14 februari 2022 maandag
 • 15 februari 2022 dinsdag
 • 16 februari 2022 woensdag
 • 17 februari 2022 donderdag
 • 18 februari 2022 vrijdag
 • 19 februari 2022 zaterdag
 • 20 februari 2022 zondag
 • 21 februari 2022 maandag
 • 22 februari 2022 dinsdag
 • 23 februari 2022 woensdag
 • 24 februari 2022 donderdag
 • 25 februari 2022 vrijdag
 • 26 februari 2022 zaterdag
 • 27 februari 2022 zondag
 • 28 februari 2022 maandag

In februari ziet de boer liever een hongerige wolf
dan een man in hemdsmouwen.

Februari muggendans,
geeft voor maart een slechte kan.

Lichtmis donker maakt de boer tot jonker
lichtmis helder en klaar maakt de boer tot bedelaar.

Als in februari de muggen zwermen,
moet ge in maart uw oren wermen.

Sprokkelmaands is grasmaands zegen.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over maart 2022

Voorspelling maart 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 maart 2022 dinsdag
 • 2 maart 2022 woensdag
 • 3 maart 2022 donderdag
 • 4 maart 2022 vrijdag
 • 5 maart 2022 zaterdag
 • 6 maart 2022 zondag
 • 7 maart 2022 maandag
 • 8 maart 2022 dinsdag
 • 9 maart 2022 woensdag
 • 10 maart 2022 donderdag
 • 11 maart 2022 vrijdag
 • 12 maart 2022 zaterdag
 • 13 maart 2022 zondag
 • 14 maart 2022 maandag
 • 15 maart 2022 dinsdag
 • 16 maart 2022 woensdag
 • 17 maart 2022 donderdag
 • 18 maart 2022 vrijdag
 • 19 maart 2022 zaterdag
 • 20 maart 2022 zondag
 • 21 maart 2022 maandag
 • 22 maart 2022 dinsdag
 • 23 maart 2022 woensdag
 • 24 maart 2022 donderdag
 • 25 maart 2022 vrijdag
 • 26 maart 2022 zaterdag
 • 27 maart 2022 zondag
 • 28 maart 2022 maandag
 • 29 maart 2022 dinsdag
 • 30 maart 2022 woensdag
 • 31 maart 2022 donderdag

Donder in maart,
vorst in april

Brengt maart storm en wind,
de sikkel is de boer gezind.

Danst het lammetje in maart,
april pakt het bij de staart

Niet te droog, niet te nat,
dan vult maart een duchtig vat

Lentemaands ruwheid geeft zomersmaands luwheid.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over april 2022

Voorspelling april 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 april 2022 vrijdag
 • 2 april 2022 zaterdag
 • 3 april 2022 zondag
 • 4 april 2022 maandag
 • 5 april 2022 dinsdag
 • 6 april 2022 woensdag
 • 7 april 2022 donderdag
 • 8 april 2022 vrijdag
 • 9 april 2022 zaterdag
 • 10 april 2022 zondag
 • 11 april 2022 maandag
 • 12 april 2022 dinsdag
 • 13 april 2022 woensdag
 • 14 april 2022 donderdag
 • 15 april 2022 vrijdag
 • 16 april 2022 zaterdag
 • 17 april 2022 zondag
 • 18 april 2022 maandag
 • 19 april 2022 dinsdag
 • 20 april 2022 woensdag
 • 21 april 2022 donderdag
 • 22 april 2022 vrijdag
 • 23 april 2022 zaterdag
 • 24 april 2022 zondag
 • 25 april 2022 maandag
 • 26 april 2022 dinsdag
 • 27 april 2022 woensdag
 • 28 april 2022 donderdag
 • 29 april 2022 vrijdag
 • 30 april 2022 zaterdag

Al doet april ons mooi weer aanschouwen,
't is evenals fortuin, we kunnen hem niet vertrouwen.

De vrouwen en aprillen
ze hebben beide hun grillen.

De heren en aprillen,
bedriegen wie ze willen.

Aprilvlokjes brengen meiklokjes

April veel regen brengt grote zegen.

Grasmaands gril is hooimaands wil.

Het groen des velds het oog bekoort
doch zelden houdt april haar woord.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over mei 2022

Voorspelling mei 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 mei 2022 zondag
 • 2 mei 2022 maandag
 • 3 mei 2022 dinsdag
 • 4 mei 2022 woensdag
 • 5 mei 2022 donderdag
 • 6 mei 2022 vrijdag
 • 7 mei 2022 zaterdag
 • 8 mei 2022 zondag
 • 9 mei 2022 maandag
 • 10 mei 2022 dinsdag
 • 11 mei 2022 woensdag
 • 12 mei 2022 donderdag
 • 13 mei 2022 vrijdag
 • 14 mei 2022 zaterdag
 • 15 mei 2022 zondag
 • 16 mei 2022 maandag
 • 17 mei 2022 dinsdag
 • 18 mei 2022 woensdag
 • 19 mei 2022 donderdag
 • 20 mei 2022 vrijdag
 • 21 mei 2022 zaterdag
 • 22 mei 2022 zondag
 • 23 mei 2022 maandag
 • 24 mei 2022 dinsdag
 • 25 mei 2022 woensdag
 • 26 mei 2022 donderdag
 • 27 mei 2022 vrijdag
 • 28 mei 2022 zaterdag
 • 29 mei 2022 zondag
 • 30 mei 2022 maandag
 • 31 mei 2022 dinsdag

Een koude mei, gouden mei.

Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.

Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij.

Meikeverjaar, goed jaar.

Onweer in mei, maakt de boeren blij.

In mei een warme regen,
betekent vruchtenzegen.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over juni 2022

Voorspelling juni 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 juni 2022 woensdag
 • 2 juni 2022 donderdag
 • 3 juni 2022 vrijdag
 • 4 juni 2022 zaterdag
 • 5 juni 2022 zondag
 • 6 juni 2022 maandag
 • 7 juni 2022 dinsdag
 • 8 juni 2022 woensdag
 • 9 juni 2022 donderdag
 • 10 juni 2022 vrijdag
 • 11 juni 2022 zaterdag
 • 12 juni 2022 zondag
 • 13 juni 2022 maandag
 • 14 juni 2022 dinsdag
 • 15 juni 2022 woensdag
 • 16 juni 2022 donderdag
 • 17 juni 2022 vrijdag
 • 18 juni 2022 zaterdag
 • 19 juni 2022 zondag
 • 20 juni 2022 maandag
 • 21 juni 2022 dinsdag
 • 22 juni 2022 woensdag
 • 23 juni 2022 donderdag
 • 24 juni 2022 vrijdag
 • 25 juni 2022 zaterdag
 • 26 juni 2022 zondag
 • 27 juni 2022 maandag
 • 28 juni 2022 dinsdag
 • 29 juni 2022 woensdag
 • 30 juni 2022 donderdag

Juniweer meer droog dan nat,
vult met goede wijn het vat.

Vliegen de vleermuizen 's avonds rond,
dan komt er mooi weer in de vroege stond.

Blaast juni uit de noorderkant,
verwacht veel koren op het land.

In juni veel regen,
komt wijngaard en bijen ongelegen.

Donderweer in juni maakt het koren dik.

Juniregen is Gods zegen; komt zonneschijn daarbij,
dan maakt hij boer en stadslui blij.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over juli 2022

Voorspelling juli 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 juli 2022 vrijdag
 • 2 juli 2022 zaterdag
 • 3 juli 2022 zondag
 • 4 juli 2022 maandag
 • 5 juli 2022 dinsdag
 • 6 juli 2022 woensdag
 • 7 juli 2022 donderdag
 • 8 juli 2022 vrijdag
 • 9 juli 2022 zaterdag
 • 10 juli 2022 zondag
 • 11 juli 2022 maandag
 • 12 juli 2022 dinsdag
 • 13 juli 2022 woensdag
 • 14 juli 2022 donderdag
 • 15 juli 2022 vrijdag
 • 16 juli 2022 zaterdag
 • 17 juli 2022 zondag
 • 18 juli 2022 maandag
 • 19 juli 2022 dinsdag
 • 20 juli 2022 woensdag
 • 21 juli 2022 donderdag
 • 22 juli 2022 vrijdag
 • 23 juli 2022 zaterdag
 • 24 juli 2022 zondag
 • 25 juli 2022 maandag
 • 26 juli 2022 dinsdag
 • 27 juli 2022 woensdag
 • 28 juli 2022 donderdag
 • 29 juli 2022 vrijdag
 • 30 juli 2022 zaterdag
 • 31 juli 2022 zondag

Is in juli de morgen rood,
's avonds verkeert het weer in nood.

Regent het op Sint Margriet,
krijgen we zes weken een natte tied.

Brengt juli hete gloed,
zo gedijt september goed.

Is de eerste juli regenachtig,
gans de maand is twijfelachtig.

Slechts in juli-gloed
wordt vrucht en wijn eerst goed.
Juli zonnebrand, wenst de man op 't land.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over augustus 2022

Voorspelling augustus 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 augustus 2022 maandag
 • 2 augustus 2022 dinsdag
 • 3 augustus 2022 woensdag
 • 4 augustus 2022 donderdag
 • 5 augustus 2022 vrijdag
 • 6 augustus 2022 zaterdag
 • 7 augustus 2022 zondag
 • 8 augustus 2022 maandag
 • 9 augustus 2022 dinsdag
 • 10 augustus 2022 woensdag
 • 11 augustus 2022 donderdag
 • 12 augustus 2022 vrijdag
 • 13 augustus 2022 zaterdag
 • 14 augustus 2022 zondag
 • 15 augustus 2022 maandag
 • 16 augustus 2022 dinsdag
 • 17 augustus 2022 woensdag
 • 18 augustus 2022 donderdag
 • 19 augustus 2022 vrijdag
 • 20 augustus 2022 zaterdag
 • 21 augustus 2022 zondag
 • 22 augustus 2022 maandag
 • 23 augustus 2022 dinsdag
 • 24 augustus 2022 woensdag
 • 25 augustus 2022 donderdag
 • 26 augustus 2022 vrijdag
 • 27 augustus 2022 zaterdag
 • 28 augustus 2022 zondag
 • 29 augustus 2022 maandag
 • 30 augustus 2022 dinsdag
 • 31 augustus 2022 woensdag

Wat in augustus niet kookt,
laat september ongebraden.

Is de eerste week augustus heet,
zorg voor goed warm winterkleed.

Noordenwind in augustus opgestaan,
brengt bestendig weder aan.

Geeft augustus zonneschijn,
zekere krijgen we gouden wijn.

Wanneer de leeuwerik hoog in de lucht zingt,
zo brengt het ons mooi weer.

Zo d'eerste oogstweek is heet,
een lange winter staat gereed.

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over september 2022

Voorspelling september 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 september 2022 donderdag
 • 2 september 2022 vrijdag
 • 3 september 2022 zaterdag
 • 4 september 2022 zondag
 • 5 september 2022 maandag
 • 6 september 2022 dinsdag
 • 7 september 2022 woensdag
 • 8 september 2022 donderdag
 • 9 september 2022 vrijdag
 • 10 september 2022 zaterdag
 • 11 september 2022 zondag
 • 12 september 2022 maandag
 • 13 september 2022 dinsdag
 • 14 september 2022 woensdag
 • 15 september 2022 donderdag
 • 16 september 2022 vrijdag
 • 17 september 2022 zaterdag
 • 18 september 2022 zondag
 • 19 september 2022 maandag
 • 20 september 2022 dinsdag
 • 21 september 2022 woensdag
 • 22 september 2022 donderdag
 • 23 september 2022 vrijdag
 • 24 september 2022 zaterdag
 • 25 september 2022 zondag
 • 26 september 2022 maandag
 • 27 september 2022 dinsdag
 • 28 september 2022 woensdag
 • 29 september 2022 donderdag
 • 30 september 2022 vrijdag

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over oktober 2022

Voorspelling oktober 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 oktober 2022 zaterdag
 • 2 oktober 2022 zondag
 • 3 oktober 2022 maandag
 • 4 oktober 2022 dinsdag
 • 5 oktober 2022 woensdag
 • 6 oktober 2022 donderdag
 • 7 oktober 2022 vrijdag
 • 8 oktober 2022 zaterdag
 • 9 oktober 2022 zondag
 • 10 oktober 2022 maandag
 • 11 oktober 2022 dinsdag
 • 12 oktober 2022 woensdag
 • 13 oktober 2022 donderdag
 • 14 oktober 2022 vrijdag
 • 15 oktober 2022 zaterdag
 • 16 oktober 2022 zondag
 • 17 oktober 2022 maandag
 • 18 oktober 2022 dinsdag
 • 19 oktober 2022 woensdag
 • 20 oktober 2022 donderdag
 • 21 oktober 2022 vrijdag
 • 22 oktober 2022 zaterdag
 • 23 oktober 2022 zondag
 • 24 oktober 2022 maandag
 • 25 oktober 2022 dinsdag
 • 26 oktober 2022 woensdag
 • 27 oktober 2022 donderdag
 • 28 oktober 2022 vrijdag
 • 29 oktober 2022 zaterdag
 • 30 oktober 2022 zondag
 • 31 oktober 2022 maandag

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over november 2022

Voorspelling november 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 november 2022 dinsdag
 • 2 november 2022 woensdag
 • 3 november 2022 donderdag
 • 4 november 2022 vrijdag
 • 5 november 2022 zaterdag
 • 6 november 2022 zondag
 • 7 november 2022 maandag
 • 8 november 2022 dinsdag
 • 9 november 2022 woensdag
 • 10 november 2022 donderdag
 • 11 november 2022 vrijdag
 • 12 november 2022 zaterdag
 • 13 november 2022 zondag
 • 14 november 2022 maandag
 • 15 november 2022 dinsdag
 • 16 november 2022 woensdag
 • 17 november 2022 donderdag
 • 18 november 2022 vrijdag
 • 19 november 2022 zaterdag
 • 20 november 2022 zondag
 • 21 november 2022 maandag
 • 22 november 2022 dinsdag
 • 23 november 2022 woensdag
 • 24 november 2022 donderdag
 • 25 november 2022 vrijdag
 • 26 november 2022 zaterdag
 • 27 november 2022 zondag
 • 28 november 2022 maandag
 • 29 november 2022 dinsdag
 • 30 november 2022 woensdag

Weerkundige waarnemingen (weerspreuken) over december 2022

Voorspelling december 2022 Enkhuizer almanak

Gegevens half oktober 2021 beschikbaar.

 • 1 december 2022 donderdag
 • 2 december 2022 vrijdag
 • 3 december 2022 zaterdag
 • 4 december 2022 zondag
 • 5 december 2022 maandag
 • 6 december 2022 dinsdag
 • 7 december 2022 woensdag
 • 8 december 2022 donderdag
 • 9 december 2022 vrijdag
 • 10 december 2022 zaterdag
 • 11 december 2022 zondag
 • 12 december 2022 maandag
 • 13 december 2022 dinsdag
 • 14 december 2022 woensdag
 • 15 december 2022 donderdag
 • 16 december 2022 vrijdag
 • 17 december 2022 zaterdag
 • 18 december 2022 zondag
 • 19 december 2022 maandag
 • 20 december 2022 dinsdag
 • 21 december 2022 woensdag
 • 22 december 2022 donderdag
 • 23 december 2022 vrijdag
 • 24 december 2022 zaterdag
 • 25 december 2022 zondag
 • 26 december 2022 maandag
 • 27 december 2022 dinsdag
 • 28 december 2022 woensdag
 • 29 december 2022 donderdag
 • 30 december 2022 vrijdag
 • 31 december 2022 zaterdag

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De GroentekalenderDe GroentekalenderWe willen het tegenwoordig allemaal veel vaker: zo vers mogelijk eten. Alleen zijn we het niet meer zo gewend. Regelmati…
Wanneer oogst je je moestuinWanneer oogst je je moestuinDoorgaans oogst je de producten uit je moestuin wanneer deze volgroeid zijn en dus klaar zijn om te eten. Omdat voor vel…
Overzicht zonsopkomst en zonsondergang 2016Overzicht zonsopkomst en zonsondergang 2016De lengte van het daglicht, de schemering en het donker zijn afhankelijk van de tijden van zonsopkomst en zonsondergang.…
Klimaat Griekenland door het jaar heenDe reden dat mensen Griekenland bezoeken is vaak niet alleen om van de mooie dingen die het land te bieden heeft te geni…

Frontlijnen op de weerkaartOp weerkaarten komen 3 verschillende frontlijnen voor: de rode lijnen zijn warmtefronten, de blauwe lijnen zijn koufront…
IJsaanzetting en ijzelEén van de meest hinderlijke weersverschijnselen is ijsaanzetting die aan de grond maar ook op vliegtuigen fatale gevolg…
Bronnen en referenties
 • Enkhuizer Almanak
 • Hebreeuwse Bijbel
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 17-08-2021
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Weer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.