Had het jaar vroeger 360 dagen?

Had het jaar vroeger 360 dagen? Op school wordt geleerd dat het heelal een vrij statisch geheel is waarin al honderden miljoenen de planeten in dezelfde banen draaien. De aarde draait om de zon in 365 dagen en 6 uur. Punt. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven tot over een paar miljard jaar de zon een supernova wordt, ontploft en de aarde opslurpt als een gulzige reus. Maar is dit wel zo? Zij er geen bewijzen en aanwijzingen die anders doen vermoeden? Ja, die zijn er legio! Velikovsky heeft de gebeurtenissen zoals die zich vroeger hebben afgespeeld beschreven in enkele boeken.

Inhoud:


Rampen zorgen voor langzamer jaar

Velikovsky stelt in zijn boek werelden in botsing dat er rond 1500 voor Christus en rond 700 na Christus grote rampen zijn gebeurd waardoor de aarde anders begon te draaien. Vanaf de 7e eeuw had het aardse jaar 365¼e dag. Daarvoor had het aardse jaar 360 dagen en mogelijk was het jaar voor 1500 VC nog korter. Hij komt tot deze conclusie omdat alle belangrijke culturen wereldwijd een jaar hadden gebaseerd op het aantal van 360 dagen. Velikovsky ziet veel overeenkomsten in beschrijvingen van gebeurtenissen aan de hemel door astronomen uit verschillende gebieden van de wereld. Het komt erop neer dat rond het jaar 700 Venus de banen van de aarde en van Mars verstoorde. Uiteindelijk heeft Mars voorkomen dat Venus te dicht in de buurt van de aarde kwam, wat tot onvoorstelbaar grote rampen zou hebben geleid.

Hindoekalender van 360 dagen

De Brahmanen in India waren zeer geleerde mensen. Ze konden eclipsen berekenen en wisten precies de loop van de sterren en planeten voorspellen. Een groot raadsel voor wetenschappers is waarom Brahmanen een jaar zagen als een periode van 360 dagen in plaats van 365 en een kwart. Sommige geleerden stellen dat ze niet zo precies waren. Wie echter ziet dat Brahmanen wel de gecompliceerde eclipsberekeningen konden maken, maar niet de relatief eenvoudige handeling kan doen van het vaststellen van een jaar, bedenkt dat hier iets anders aan de hand moet zijn. Alles werd opgetekend in de boeken van de Hindoe-astronomen. In het boek Soerja-siddhanta staat dat de lengte van het jaar, de maand en de dag met elke nieuwe wereldperiode veranderde. Pas vanaf de 15e eeuw voor Christus tot de 7e eeuw gebruikten de Hindoes het jaar van 360 dagen. Daarna werd het jaar 365¼e dag.

Perzische kalender van 360 dagen

In het oude Perzië werd een jaar gezien als 360 dagen. Daaraan voegde men vijf Gatha-dagen toe. Dat waren de aanvullende dagen om het jaar compleet te maken. De Perzen gebruikten een heilig boek waarin elke dag van het jaar beschreven werd. Van oorsprong rekende men in Perzië een half jaar als de periode tussen het wintersolstitium en het zomersolstitium. Daartussen waren 180 ´openingen´. Terug van het zomersolstitium naar het wintersolstitium waren er ook 180 openingen. De 5 extra dagen lijken een soort aanvullende rectificatie op de heilige kalender. Men wilde dit heilige boek niet veranderen maar moesten het jaar wel aanpassen.

Babylonische kalender van 360 dagen

Het Babylonische jaar duurde 360 dagen. De Babyuloniërs verdeelden de cirkel ook in 360 graden. Elke maand duurde 12 dagen. De zon zou bij het schijnbaar rondcirkelen om de aarde elke dag een graad afleggen. Aan het eind van het jaar bleven er op een gegeven moment nog 5 graden over. Vanaf de 7e eeuw heeft men de kalender aangepast. De 5 overgebleven dagen koesterden angst in bij de mensen.

Assyrische kalender van 360 dagen

Ook de Assyriérs hadden een jaar van 360 dagen. Het jaar was verdeeld in 12 maanden. In elke maand waste de maan van nieuwe maan tot volle maan en weer terug. Een maand duurde precies de lengte van de maancyclus. Maar dat klopt niet met onze huidige bevindingen. Een maan-maand duurt namelijk 29.5 dagen en geen 30 dagen zoals de assyriërs zeiden.

Mars heeft in de 7e eeuw een botsing tussen Venus en de Aarde voorkomen, volgens door Velikovsky gebruikte bronnen van astronomen uit de oudheid. / Bron: Rochus Hess, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Mars heeft in de 7e eeuw een botsing tussen Venus en de Aarde voorkomen, volgens door Velikovsky gebruikte bronnen van astronomen uit de oudheid. / Bron: Rochus Hess, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Hebreeuwse kalender van 360 dagen

De maand van de Israëlieten duurde tussen 1500 voor Christus tot de 7e eeuw na Christus ook precies 30 dagen. Het Israëlitische jaar was 360 dagen, want er waren 12 maanden. Dat stelt wetenschappers voor een raadsel. Er waren in die tijd Hebreeuwse astronomen aan het werk die zeer goed de hemel observeerden en die zich niet vergisten in een halve dag. Bovendien loopt dit verschil aan het eind van het jaar op tot 5-6 dagen.

Egyptische kalender van 360 dagen

In 1866 is er een Egyptisch tablet ontdekt waarin het jaar werd aangepast aan ¨de huidige regeling der wereld¨. Er werd in gesteld dat het jaar 365 dagen lang moest worden in plaats van de oude 360 dagen. Bovendien moest er eens in de 4 jaar een schrikkeldag worden opgenomen zodat de Egyptische kalender precies gelijk liep met de omloop van de aarde om de zon. Ook Herodotus, de bekende Griekse geschiedschrijver heeft dat opgetekend in een van zijn werken. In het tablet wat het Canopus decreet wordt genoemd, wordt gesproken over de ´fouten des hemels´. In zijn boek Werelden in Botsing vermeldt Velikovsky dat vele volkeren Venus beschreven als een planeet met een staart of baard, een terminologie die we alleen maar kunnen opvatten als dat Venus een komeet is geweest die zo dicht bij de aarde kwam dat de aarde veranderd is in zijn baan om de zon.

Maya-kalender van 360 dagen

Ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hanteerden de Maya´s in dezelfde tijd een jaar van 360 dagen. Wetenschappers hebben er zich over verbaasd dat de Maya´s, die over vergevorderde astronomische kennis bezaten, blijkbaar niet in staat waren het aardse jaar goed te berekenen. Weinig wetenschappers nemen de teksten van oude volkeren serieus door ervan uit te gaan dat een jaar werkelijk 360 heeft geduurd. De Maya´s plakten aan hun jaar 5 dagen vast om te zorgen dat de kalender gelijke tred hield met de omloop van de aarde om de zon. De Maya´s hadden net als de Egyptenaren een schrikkeldag ingevoerd. Ze wisten dus exact hoe lang het jaar duurde. De extra dagen vielen echter buiten hun heilige boeken, net zoals dat in het oude Perzië het geval was. Ze noemden de nieuwe dagen de ´dagen zonder naam´. De maya´s wisten ook dat de synodische periode van de maan 29,5209 dagen duurde. Toch rekenden ze dit als 30 dagen. Geen enkele wetenschapper kwam voor Velikovsky op het idee dat het wel eens zo zou hebben kunnen zijn dat vroeger de maand er echt 30 dagen over deed om te wassen tot volle maan. Doordat Venus de baan van de aarde verstoorde is ook de baan van de maan veranderd.

Is de tijd op aarde een veranderend concept? / Bron: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)Is de tijd op aarde een veranderend concept? / Bron: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Chinese kalender van 360 dagen

In China heeft men ook een jaar van 360 dagen gehanteerd. In China werd ook de hemelsfeer in 360 graden verdeeld. Op een gegeven moment veranderde het aardse jaar ook in China in 365 dagen. Vervolgens werd de hemelsfeer in 365 en een kwart graad verdeeld.

Iedereen heeft langzamer jaar snel door

Een fout in het vaststellen van de lengte van een jaar wordt niet alleen door geleerden opgemerkt. Na 6 jaar is er een maand verschil in de seizoenen. Een boer merkt na 40 jaar 5 dagen verschil dat de seizoenen meer dan een half jaar zijn omgedraaid. Dat zijn grote veranderingen. Seneca sprak over een ´langzaam bewegend jaar´. Dit zijn niet allemaal verzinsels uit de oudheid of zomaar vergissingen. Er waren in die tijd vele geleerden en het was erg belangrijk om precies de loop van de seizoenen te kunnen voorspellen in verband met de landbouw.

Alle kalenderaanpassingen in de 7e eeuw

Alle volkeren pasten gedurende ongeveer dezelfde periode hun kalender aan van 360 dagen naar 365 dagen en ¼e dag. Dat is een frappant gegeven. Wetenschappers zeggen dat dit door voortschrijdend inzicht kwam. Het is wel heel bijzonder dat dit inzicht in alle regio´s ter wereld gelijktijdig gebeurde. Er was in die tijd geen of weinig contact tussen elkaar. Elk volk legde ook uit dat de kalenderaanpassingen nodig waren omdat de voormalige meteoriet Venus een ongebruikelijke baan aflegde. Venus werd volgens Velikovsky scherp in de gaten gehouden omdat de astronomen nog wisten dat in de 15e eeuw voor Christus Venus voor het eerst aan de hemel verscheen, als komeet. In de tijden daarvoor is er van Venus geen melding gemaakt.

De modern-academische visie

De reguliere astronomen negeren nog steeds de vermeldingen van astronomen uit de oudheid. Een veranderend jaar past niet in het plaatje van de huidige wetenschap en wordt derhalve ontkend en niet onderzocht als theorie. Dat is jammer en getuigt niet van een volwassen wetenschappelijke houding. Carl Sagan, een astronoom en Nasa-adviseur heeft wel argumenten geprobeerd te ontkrachten maar kwam in zijn redeneringen niet verder als:"daar is geen bewijs voor¨, wat hetzelfde is als: ¨dat hebben we niet op de universiteit geleerd¨. In feite zijn er bewijzen genoeg voor het feit dat het jaar door kosmische gebeurtenissen kan veranderen alleen worden deze bewijzen niet onderzocht.
© 2012 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De geschiedenis van de kalenderDe kalender heeft alles te maken met astronomie. Een jaar is precies de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te…
Babylonische kalender en tijdrekeningBabylonische kalender en tijdrekeningDe Babylonische kalender en tijdrekening zouden de meest dominante worden in het Midden-Oosten van voor onze jaartelling…
Hoeken in gradenHoeken in gradenWie de wiskunde probeert te berijpen loopt al snel tegen vragen op. Zo weet iedereen wat een hoek is, maar waarin worden…
Geschiedenis Tora: Hoofdafdelingen Misjna/TalmoedGeschiedenis Tora: Hoofdafdelingen Misjna/TalmoedDe Misjna geeft de Mondelinge Tora beknopt weer terwijl de Jeruzalem en Babylonische Talmoed de Misjna bediscussiëren en…

De ster BetelgeuzeBetelgeuze is één van de bekendste sterren die aan onze hemel te vinden is. Niet alleen om het feit dat hij de rechtersc…
De nachtelijke hemel: achtergrond van bekende sterrenbeeldenDe nachtelijke hemel: achtergrond van bekende sterrenbeeldenAls je ís nachts naar boven kijkt, kun je een prachtige sterrenhemel zien. Maar dat wordt tegenwoordig wel steeds minder…
Bronnen en referenties
  • Boek: Velikovsky, werelden in botsing
  • Foto´s: wikimedia commons
  • Afbeelding bron 1: Rochus Hess, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
  • Afbeelding bron 2: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "Had het jaar vroeger 360 dagen?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Jan de Jong, 13-08-2019 16:18 #1
Een artikel naar mijn hart. Ook ik heb de boeken van Velikovsky gelezen en ook ik vind het meer dan schandalig dat deze man zo wordt weggehoond door de de hedendaagse "geleerden".
Wat had Velikovsky gelijk met zijn voorspelling van de samenstelling van de planeet Venus en dat terwijl de "geleerden" nog plannen aan het maken waren om Venus te cultiveren met blauwalg om op die manier Venus bewoonbaar te maken.
Uiteraard heeft het grote gevolgen als een hemellichaam met de grote van Venus een baan om de zon gaat innemen binnen de baan van de Aarde. We zullen een stukje op moeten schuiven.
Dat stukje heeft er voor gezorgd dat het jaar niet meer 360 dagen duurde maar 365+ dagen.

Infoteur: Tom008
Gepubliceerd: 11-08-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Sterrenkunde
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 1
Schrijf mee!