InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel De legitieme portie is niet hetzelfde als kindsdeel. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in hun erfgenamen, dat ze hen het liefste zouden onterven. Kan dat en wat betekent dat voor de legitieme portie van de erven. In dit artikel wordt het wettelijke erfdeel van een kind uitgelegd en de dan geldende legitiem portie. Ook wordt ingegaan op de rechten van een stiefkind bij erfenis en nalatenschap, een langstlevende testament en het uitoefenen van wilsrechten. Ook de partner heeft speciale rechten. Wat zijn de gevolgen van schenking of legaat voor de hoogte van de legitieme portie?

Testament en notaris

Bij testament kunt u van alles regelen. Zo kunt u uw erfgenamen bij de notaris door middel van een testament onterven en bijvoorbeeld alles schenken aan een goed doel. Maar wat betekent dat in de praktijk.

Wat is legitieme portie of wettelijke erfdeel

Uw afstammelingen, kinderen en kleinkinderen, hebben als ze erfgenaam zijn, ook bij onterving recht op het wettelijke erfdeel. Ook wel legitieme portie genoemd. Deze legitieme portie is de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen. Een wettelijk erfdeel heeft betrekking op geld, niet op goederen. De erfgenamen zitten dan ook niet om de tafel bij de verdeling van de goederen. Als er bijvoorbeeld drie erfgenamen zijn, is de legitieme portie dus 1/3 gedeeld door 2 ofwel 1/6 van de waarde nagelaten erfenis. In dit geval kan 3/6 worden opgevraagd en is dus 3/6 door de erflater vrij te doneren. Maar bij onterving kan de erflater alles aan een goed doel hebben geschonken. Wie aanspraak wil maken op zijn wettelijke erfdeel moet dat doen binnen vijf jaar na overlijden van de erflater. Bovendien is de vordering niet opeisbaar voordat zes maanden zijn verstreken sinds het overlijden van de erflater.

Alles naar een goed doel

Als alles is overgemaakt naar een goed doel, zullen de erfgenamen bij het doel moeten aankloppen voor hun erfdeel, en proberen het tegoed te verhalen.

Hoe groot is de legitieme portie

Om de massa van de erfenis te bepalen, wordt gekeken naar het saldo van erfenis en schulden, plus alles wat tijdens het leven van de erflater is geschonken. Alles naar de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden.

Aandelen

Als er in de erfenis bijvoorbeeld een pakket aandelen zit met waarde X op het moment van overlijden, en een veel lagere waarde Y een paar maanden na het overlijden, zal de Belastingdienst de hoogte van de successierechten berekenen over waarde X en niet het lagere Y. Ook eerder gedane schenkingen kunnen op het moment van overlijden een andere waarde hebben dan op het moment van overlijden. Dit is zeker bij de huidige kredietcrisis actueel: u betaalt zo eenvoudig veel te veel belasting. De belastingdienst geeft geen geld terug als inmiddels alles in waarde is gedaald.

Erfenissen en de schenkingen tijdens het leven

Bij het bepalen van de erfenis wordt rekening gehouden met de eventuele schenken tijdens het leven. Een aantal regels op een rijtje:

1. Wat is bij een erfenis de 180 dagen termijn
Schenkingen die gedaan zijn binnen 180 dagen vóór overlijden worden door de belastingdienst gezien als verkrijging uit de nalatenschap. Dat betekent dat hierover successierechten moeten worden betaald.

2. Schenkingen vóór 1 januari 2003
Schenkingen vóór 1 januari 2003 worden verrekend met het erfdeel, tenzij de inbreng is uitgesloten bij schenkingsakte of testament.

3. Schenkingen na 1 januari 2003
Een schenking door een ouder aan zijn kind wordt niet automatisch als voorschot op het erfdeel beschouwd. Als u niet wilt dat het ene kind wordt bevoordeeld boven het andere, dan moet u bij de schenking of per testament laten vastleggen dat de schenking later onderling moet worden verrekend en dus ingebracht in de erfenis. Er zal altijd moeten worden getoetst of het niet bevoordeelde kind tekort komt. Hij heeft namelijk minimaal recht op het legitieme deel in de nalatenschap.

Gevolgen schenking voor de legitieme portie

Zoals aangegeven, mag de legitieme portie door schenkingen niet worden aangetast. Uitzondering hierop zijn giften die niet bovenmatig zijn, giften van een partner aan zijn of haar partner. Een erflater kan legitimarissen niet dwingen om vooraf aan zijn overlijden in te stemmen met de schenkingen en geen beroep te doen op de legitieme portie. Na het overlijden kunnen erfgenamen overigens daarmee wel instemmen.

Rekenvoorbeeld legitieme portie
Stel nu er zijn vier afstammelingen erfgenaam bij een de erfenis van 100.000 euro. Kind A heeft een paar jaar geleden 40.000 euro geschonken gekregen. Dan is de legitieme portie per persoon gelijk aan 1/8 deel van 140.000 euro, ofwel 17.500 euro. En niet 1/8 deel van 100.000 euro, ofwel 12.500 euro. Een verschil van 5.000 euro per persoon. Bij volledige onterving moet kind A dus 20.000 euro bijlappen om 17.500 euro te ontvangen.

Bij niet onterven, maar een gelijke verdeling, heeft iedereen recht op 25.000 euro als kind A de schenking niet hoeft in te brengen. Dat is namelijk ¼ e deel van 100.000 euro. En ze hebben recht op 35.000 wanneer de schenking wel moet worden ingebracht, namelijk ¼ e deel van 140.000 euro. In het laatste geval moet kind A 5.000 euro bijlappen, namelijk het verschil tussen de inbreng van 40.000 euro en de ontvangen 35.000 euro.

Stiefkind en legitieme portie

Een stiefkind erft wel van de eigen ouder, maar niet automatisch van de ouder met wie de eigen ouder getrouwd is. Om dat mogelijk te maken is een testament nodig. Wanneer een stiefkind niet is erkend door de biologische vader en bovendien buiten het huwelijk van de moeder met de biologische vader is geboren, dan kan de stiefvader het kind alsnog erkennen. In dat geval erft het stiefkind wel van de stiefvader, omdat hij dan juridisch diens vader is.

Een langstlevende testament

Een langstlevende testament bepaalt dat de erfenis in totaliteit naar de langstlevende gaat, terwijl de kinderen een vordering op de langstlevende krijgen ter grootte van hun erfdeel. In dat geval is het erfdeel niet direct opeisbaar door de kinderen. Hoe groot de vordering op de langstlevende is en of hierover door de langstlevende rente moet worden betaald, wordt in het testament geregeld.

Langstlevende maakt erfenis op, mag dat

De langstlevende mag ongestoord leven. Hij mag vrij beschikken over het vermogen en dit uitgeven. Maar niet zo maar. De langstlevende moet rekening houden met de belangen van de kinderen en de vordering die zij hebben op de erfenis. Zeker als sprake is van verkwisting kunnen de kinderen de hulp van de kantonrechter inroepen en vragen een deel van het vermogen veilig te stellen.

Wilsrechten uitoefenen

De langstlevende echtgenoot kan hertrouwen, waardoor de vordering van de kinderen naar de nieuwe partner kan gaan of terecht komen bij de nieuwe schoonfamilie. In dat geval kunnen de kinderen, zodra hertrouwen kenbaar is gemaakt bij de gemeente, hun wilsrechten uitoefenen. Dat houdt in dat zij de goederen in bloot eigendom krijgen ter waarde van de bestaande vordering op de langstlevende echtgenoot. De langstlevende behoudt wel het vruchtgebruik, maar de goederen niet meer verhandelen of verkopen.

Onterven van partner

Ook de partner kan worden onterfd, maar behoudt ook dan bepaalde rechten, te weten:
  • De partner mag nog 6 maanden wonen in de gezamenlijke woning, op zoek naar een andere woning.
  • Als de partner onvoldoende vermogend is mag hij kosten van levensonderhoud eisen uit de boedel.
  • Als de partner onvoldoende vermogend is, mag hij het vruchtgebruik van het huis eisen.

De erfenis opmaken

Het wettelijk erfrecht is zo bedoeld dat langstlevende ongestoord kan leven en het het vermogen vrij mag gebruiken. Maar dat kan niet zo maar. De langstlevende moet rekening houden met de belangen van de kinderen en hun vordering op hun deel van de erfenis. Als sprake is van verkwisting kunnen kinderen de kantonrechter vragen om het vermogen deels of geheel onder bewind te stellen. Zo wordt veilig gesteld dat zij na het overlijden van de langstlevende hun vordering kunnen opeisen.

Slot

Onterven kan dus wel, maar wie dan de moeite neemt, om alles even goed op een rij te zetten, om zijn wettelijk erfdeel te bepalen, kan daar nog een flinke zak geld aan over houden. Laat je desnoods goed adviseren door een notaris. Als de erfenis verdeeld is, zonder dat het wettelijk erfdeel is opgeëist, moet de onterfde namelijk maar zien hoe hij aan zijn geld komt. Helaas gebeurt dat in de praktijk ook maar al te vaak.

Lees verder

© 2007 - 2014 Zeemeeuw, gepubliceerd in Recht en wet (Wetenschap) op . Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde links
Successierechten.
Gerelateerde artikelen
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…
Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat een kind erft van een ouder of de ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven? U kunt in feite van iedereen een erfenis krijgen. U ku…
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2012, 2013 of 2014 als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of mijn zus komt te overlijden? Ho…

Reageer op het artikel "Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

An, 01-09-2014 11:01 #210
Beste,

Mijn ouders hebben 3 kinderen. 2 zoons van 31 en 5 jaar oudere dochter. De dochter heeft zelf al een huis gebouw met partner en hebben samen 2 kleinkinderen. Dus mijn ouders hebben (voorlopig) nog maar 2 kleinkinderen. 1 zoon is ook het huis uit met vriendin en 1 zoon woont nog thuis bij de ouders.
Het huis is een grote hoeve met een fermette/villa (bouwjaar 1982). Die zoon wil daar absoluut blijven wonen en hobbyboer worden naast zijn job. De hoeve heeft een grote hofplaats, veel weiden en de ligging is prachtig.
Die zoon is nog alleen, heeft nog geen relatie. Dus alles in 1 keer kopen zal dus niet gaan. Ik kan er niet een prijs opkleven maar alles samen zal snel (misschien meer)1milj euro zijn. Nu praat de zoon er over om eventueel enkel het huis te kopen, lening aan te gaan en dan de grond nog laten van de ouders, ook al gaan ouders elders wonen. Voor 1 iemand alleen zal het huis kopen al een groot bedrag zijn en een serieuze lening wat ik al betwijfel of dit mogelijk is. Laat staan de ganse hoeve kopen.
Wat zijn de nadelen voor de andere 2 kinderen? Zullen zij ooit de volledige erfenis zien hier? Ergens gun je het uw familie en toegiften aan familie kan je wel doen maar denk je hierbij ook niet aan uzelf? Als je zelf al een grote lening lopen hebt en alles al zelf hebt gedaan?
Is het niet 'eerlijker' de hoeve te verkopen en het geld te verdelen? Reactie infoteur, 01-09-2014
Beste An,
Uw ouders zouden dit mogen doen. De vraag is wel of ze een redelijke prijs krijgen voor het huis en wat dit betekent voor de rest van het domein. Wordt de rest gepacht? Wordt het geheel kadastraal gesplitst? Daalt de waarde van het geheel niet als alleen het huis eruit gelicht wordt, immers wat is de grond alleen dan nog waard? Bovendien mogen uw ouders dan wel elders wonen, maar ze zijn nog steeds eigenaar van de grond (ook belastingtechnisch).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joanna, 28-08-2014 16:20 #209
Mijn ouders hebben drie kinderen gekregen.
Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader is hertrouwd met een vrouw met twee (bij mijn weten erkende) kinderen uit een vorig huwelijk.
Mijn vader is overleden.
Hij heeft in zijn testament de kinderen van zijn nieuwe vrouw ook tot zijn erfgenamen benoemd.
Is dat niet in strijd met de wet?
In hoeverre mag je in een testament afwijken van de wet?
Zijn de kinderen van zijn nieuwe vrouw (al dan niet automatisch) zijn stiefkinderen? Reactie infoteur, 29-08-2014
Beste Joanna,
Met een testament kun je iedereen iets nalaten, maar dat zijn dan geen erfgenamen maar legatarissen. Die hebben geen recht op een wettelijk erfdeel, maar hooguit op het deel wat in het testament staat vermeld en voorzover het de legitieme portie van de eigen kinderen niet aantast. Een legataris heeft dus niet dezelfde rechten als een erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annefleur, 21-08-2014 13:45 #208
Mijn vader is april 2013 overleden, mijn ouders hadden een testament op de langstlevende. Toch vinden mijn zus en ik het gek dat we nooit iets van de notaris hebben gehoord of van de belastingdienst over de erfenis van hoe en wat. Aangezien ons moeder een gat in haar hand heeft zijn we bang dat er straks meer schulden zijn dan dat het bouwvallige huis op zal brengen. Ze geeft nergens geen inzage in en het enige wat we te horen kregen op de vraag of ze ooit wat van de notaris of belastingdienst wat had gehoord dan is het nee of ik heb alles gewoon terug gestuurd het gaat ze helemaal niets aan. Wij zijn best wel bang dat het binnenkort toch nog problemen gaat opleveren.
Hadden wij ergens iets van moeten horen of komt dit pas als mijn moeder ook is overleden? Reactie infoteur, 22-08-2014
Beste Annefleur,
Bij een langstlevende testament is normaliter de langstlevende enig erfgenaam en hebben jullie een vordering op haar. Dat betekent ook dat uw moeder voor de Belastingdienst het aanspreekpunt is en de eventuele erfbelasting, ook over jullie deel, moet betalen. Bij de Belastingdienst is de verdeling dan ook bekend. Het zou wel fijn zijn als jullie wisten wat jullie erfdeel is. Als jullie in het testament toch ook als erfgenamen worden genoemd (formulering in testament is belangrijk), hebben jullie direct recht op inzage in jullie erfdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erel, 18-08-2014 11:00 #207
Dag Zeemeeuw,

Een vraag;
De opa van mijn vriendin is meer dan tien jaar geleden overleden. De 6 kinderen hadden recht op een kindsdeel, maar dat is niet uitbetaald. Haar oma heeft het vruchtgebruik gehad. Uiteraard. In die tijd heeft haar oma het huis verkocht, een ander, goedkoper huis gekocht en van het overgebleven geld diverse schenkingen aan goede doelen gedaan (ruim 90.000,-). Oma woonde samen met de moeder van mijn vriendin. Die verzorgde haar. Oma heeft reizen gemaakt en het vermogen 'opgemaakt'. Nu staat in het testament van oma (die net is overleden) dat de moeder van mijn vriendin het huis voor 60% mag kopen en dat zij wil dat zij daarin blijft wonen. Hebben de 5 andere broers nu recht op het kindsdeel van opa/ of van oma? Is dat opeisbaar? Of kunnen zij weigeren te tekenen voor de akte van verdeling omdat ze geen genoegen nemen met de uitleg dat er schenkingen gedaan zijn? Moet het huis verkocht worden en moet van de overwaarde het kindsdeel van opa/ oma betaald worden?

Met vriendelijke groet,
Erel Reactie infoteur, 19-08-2014
Dag Erel,
Het testament van opa is bepalend voor wat er nu moet gebeuren en daarna het testament van oma. In het testament van opa en/of akte van verdeling zal staan of de kinderen een vordering krijgen op oma die opeisbaar wordt bij haar overlijden en wat er gebeurt met het vruchtgebruik als het huis wordt verkocht (wat gebeurd is) of oma overlijdt. Zeer waarschijnlijk was de waarde van het vruchtgebruik al opeisbaar bij de eerdere verkoop, maar dat moet eerst bekeken worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssens Patrick, 28-07-2014 20:42 #206
Mijn vader is een twintigtal jaar geleden overleden. Mijn moeder is in de woning blijven wonen. Nu wil ze deze woning verkopen aan een spotprijs aan een kleinkind. Kan ze dit zomaar? Ikzelf heb nog 1 zuster, welke delen erven we indien de woning verkocht word? Reactie infoteur, 29-07-2014
Beste Janssens Patrick,
1. De voorwaarden waaronder uw moeder het vruchtgebruik van de woning heeft gekregen zijn belangrijk. Mag ze wel zonder jullie toestemming verkopen, wordt jullie erfdeel bij verkoop opeisbaar?
2. Als hierover niets is bepaald, mag ze verkopen en dit (deels) aan anderen schenken. Als de begiftigde ook erfgenaam wordt, gaat het geschonken deel van diens erfdeel af.
3. Ik ken de financiële positie van uw moeder niet, maar als dit financieel onverantwoord is, kunt u naar de kantonrechter gaan om het tegen te houden en uw erfdeel van vader op te eisen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alibali, 28-07-2014 14:52 #205
Mijn moeder had een vriendin waar zij al 15 jaar mee omging. Ze hielp haar met boodschappen en het huishouden. 3 jaar terug is deze vriendin ziek geworden, en helaas is het niet goed afgelopen, ze is deze maand overleden. Deze vriendin had geen kinderen en/of overige familie meer. Haar man is ongeveer 20 jaar geleden overleden. Deze man had een zoon, en dat was haar stiefkind, maar was geen kind van haar. Na de dood van haar man is er een sporadisch contact geweest, bijna te verwaarlozen.

Zij heeft op een gegeven moment besloten mij te benoemen tot erfgenaam. Ze kende mij en wilde dit graag, omdat ze dan wist dat alles na haar overlijden netjes geregeld zou worden. Ze heeft daarop bij een notaris een testament laten maken waarin ik als erfgenaam genoemd word.

Toen ze stervende in het verzorgingstehuis lag, heeft mijn moeder nog gevraagd of haar stiefzoon van toen ook een kaart moest krijgen, maar dit wilde zij pertinent niet. Hij moest een kaart krijgen als alles achter de rug was. Dit was haar wens en dit hebben wij gerespecteerd.

Nu het arme mensje overleden is, en wij enorm veel werk hebben gehad haar huis leeg te maken, haar zaken te regelen en haar een waardig afscheid te geven, krijgen wij plotseling bericht van de zoon van haar overleden man. Deze persoon hebben wij in eerste instantie netjes te woord gestaan, maar als snel bleek dat hij alleen maar belde omdat hij vond dat hem het een en ander toebehoorde. Wij zeiden dat we foto's hadden gevonden waar ook zijn vader nog op stond, en dachten dat hij deze wel wilde hebben. Hier reageerde hij totaal niet op. In plaats daarvan begon hij over het feit dat zijn stiefmoeder rijk was, en dat we hem op de hoogte hadden moeten houden, en dat hij een lijst van de inboedel had moeten krijgen, enfin, alles wat met geld en goederen te maken had.

Wij hebben hem geprobeerd de situatie uit te leggen, en gezegd dat wij al blij mogen zijn wanneer we uit de kosten komen, en dat zijn stiefmoeder misschien in een ver verleden geld gehad zou kunnen hebben, maar daar was nu niets meer van te zien. Zijn reactie was dat hij de zaak uit handen zou geven, en dat dit voor ons nog een groot staartje ging krijgen.

Mijn vraag:
Ik ben de enige erfgenaam. Ik heb direct een akte van Erfrecht op laten maken bij een notaris, daar ik alles moest gaan regelen. Volgens mij moet de notaris op dat moment controleren of er nog andere testamenten of dergelijke zijn… dit was niet het geval. Mijn moeder maakt zich nu heel druk, en slaapt er bijna niet meer van. Zij is degene geweest die het mensje 15 jaar heeft bijgestaan, heeft nooit iets van deze stiefzoon gehoord, en nu probeert hij in haar ogen alle waardigheid van haar overleden vriendin te grabbel te gooien door zich als een aasgier te komen melden.

Kortom, kan ik mijn moedertje gerust stellen, of moeten wij ons zorgen maken om deze persoon…?

PS,

De erfenis is aanvaard, dus niet beneficiair…
Wanneer we dit hadden gedaan, en er blijken toch een aantal skeletten in de kast te hangen, zou je dan de erfenis verwerpen…?

Onze gedachte de overledene een waardig afscheid te gunnen alsmede haar nalatenschap netjes af te handelen is voor ons dan toch sterker dan een eventuele tegenslag. Ik hoop dat u dat kunt begrijpen.

Hoe kunnen wij aantonen dat de betreffende stiefzoon zijn erfdeel heeft gehad toen zijn vader stierf…?
En wanneer dit inderdaad destijds geregeld is, wat is zijn aanspraak op eventuele spullen…? Reactie infoteur, 28-07-2014
Beste Alibali,
1. Heel vervelend allemaal, maar het komt vaker voor dan u wellicht vermoedt.
2. Allereerst is er het erfdeel van vader die 20 jaar terug is overleden. Het is helemaal de vraag wat daarvan op papier staat, of er een testament was en een boedelbeschrijving. Wellicht is de stiefzoon toen al onterfd geweest. Dat is een oude zaak die nauwelijks is uit te zoeken waarschijnlijk en waar de zoon maar moet aantonen dat hij in zijn recht staat. Voor zover u weet is er niets, want anders had mevrouw het wel in haar testament gezet.
3. En als er al een vordering was, dan kan zij het hebben opgemaakt (kijk eens naar haar belastingaangifte om te zien of er vermogen of geld was) en daar kan niemand wat aan doen.
4. De nalatenschap van mevrouw exclusief eventuele vordering moet conform haar testament worden afgewikkeld en de stiefzoon is wettelijk gezien niet haar erfgenaam.
5. Een erfenis die zuiver is aanvaard, kan niet alsnog worden verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 17-07-2014 16:18 #204
Beste Zeemeeuw,

Alweer hartelijk dank voor Uw snelle reactie. Geweldig dat U dit doet.

Het is inderdaad zoals U zegt. Het huis was van mijn vader en mijn moeder had het vruchtgebruik. Er heeft op papier een verdeling plaatsgevonden in vieren, mijn moeder en de drie kinderen.
Wij zullen de brief overeenkomstig Uw advies opsturen.Het concept ligt al klaar.
We zullen het vandaag aangetekend versturen en eens kijken wat er gebeurt.

Overigens mijn complimenten voor deze site.Geweldig zoals U de mensen helpt die hier zelf geen verstand van hebben.

Met vriendelijke groeten
Wil Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Wil,
Uw brief is een eerste stap in het vormen van een dossier dat straks nodig kan zijn om uw deel te krijgen. Veel succes hiermee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 17-07-2014 11:25 #203
Goedemorgen Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor Uw informatie. Deze is heel duidelijk en deze brief zal ik zeker verzenden.
Echter, het wordt nog fraaier. Wij zijn conform Uw advies doorgegaan met informatie verzamelen en hebben informatie over de woning opgevraagd bij het Kadaster. Wat blijkt, de woning is al in 2005 verkocht aan de oudste broer. Uit Uw vorige reactie begrijp ik dat dit helemaal niet mag. Waarom de makelaar terug belde met de mededeling dat het huis in april 2014 is verkocht begrijp ik dan ook niet.

Overigens vraag ik mij af hoe de verkoop van het huis zich dan verhoudt tot de zinsnede uit het testament van mijn moeder :
"met dien verstande dat als het tot mijn nalatenschap eventueel behorende woonhuis alsdan nog niet is verkocht de termijn van een jaar zal worden verlengd totdat de levering van het huis heeft plaatsgevonden".
Ik vond dat woord -eventueel- al zo verdacht.

Dit testament is ondertekend 4-5-2005. Ik weet niet wanneer het huis in 2005 is verkocht maar dat zou best wel eens gelijktijdig kunnen zijn gebeurd.

In hoeverre moet ik mijn brief aan mijn broer hierover aanpassen, want nu weet ik niet meer wat ik mbt het huis moet doen.

Wederom, alvast bedankt.
Wil Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Wil,
1. Als uw vader eigenaar was van de woning, heeft waarschijnlijk uw moeder het vruchtgebruik gehad en is vaders deel van het huis verdeeld over de kinderen (ook u) en de moeder. Normaal gesproken is voor verkoop dan toestemming van iedereen nodig.
2. Die 2005 is inderdaad verwarrend en maar liefst negen jaren geleden. Als dat klopt moet uw moeder hier toch geld voor hebben gekregen.
3. Ik zou de brief zo laten. Uw broer weet immers niet dat u die informatie hebt opgevraagd en het geld moet toch ergens zijn gebleven. Als het huis voor ver onder de waarde is verkocht, is het een schenking en die telt ook mee bij de berekening van uw erfdeel/legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 16-07-2014 16:16 #202
Hallo infoteur

Heel er bedankt voor Uw snelle reactie. Alleen punt 4. is me nog niet duidelijk. Een zesde deel is dan minder dan wat? Zoals U inmiddels wellicht al gelezen hebt is het huis inmiddels verkocht. Zou me niets verbazen dat dat onderhands voor een zacht prijsje aan de dochter is verkocht. Ik dacht dat dat niet kon zonder instemming van alle broers maar waarschijnlijk heeft dat te maken met de onterving.

Wat moet ik dan nu precies doen? Mijn broer een aangetekende brief sturen met de mededeling dat wij willen dat de erfenis afgehandeld wordt en op basis daarvan bij de notaris inzage in het hele testament vragen?

Moet er bij het overlijden van mijn moeder ook weer een nieuwe boedelbeschrijving gemaakt zijn en kan ik die dan ook opvragen bij de nieuwe accountant van mijn broer?

En ja, ik zou ook graag deze informatie aan de belasting doorgeven of kan ik ook meer informatie bij de belastingdienst krijgen?

Met vriendelijke groeten
Wil Reactie infoteur, 17-07-2014
Hallo Wil,
1. Ik bedoel dat 1/6e deel van het totaal minder zal zijn dan het "bedrag gelijk aan eenderde gedeelte van de netto waarde van haar nalatenschap" als de legaten niet al te groot zijn.
2. Of het huis onderhands mag worden verkocht is nog maar de vraag omdat het (waarschijnlijk) ook van uw vader was en u dus een deel hiervan hebt geërfd als uw moeder het vruchtgebruik kreeg.
3. Bij onterving door moeder geldt inderdaad de waarde van haar nalatenschap en niet de onderliggende stukken.
4. Het is nog niet duidelijk of het opvragen van de legitieme beter is dan opvragen van het testamentair deel. Daarom kan het verstandig zijn om een aangetekende brief te sturen naar de erfgenamen, met daarin dat u vernomen hebt dat uw moeder is overleden, er nog een huis in haar bezit is, u nog een vordering hebt als gevolg van het overlijden van uw vader en nu wilt weten wat moeder u testamentair heeft nagelaten. Vraag ook om een afschrift van het testament en hoever ze zijn met de boedelbeschrijving. Misschien zijn er meer zaken van waarde die u wilt noemen.
5. Onderhands verkopen kan tegen een zacht prijsje maar zowel u als de belastingdienst hoeven niet met minder dan de WOZ-waarde genoegen te nemen.
6. Harder aanzetten (belastingdienst informeren, kantonrechter inschakelen, legitieme inroepen) kan altijd nog.
7. U kunt altijd aangeven dat u het antwoord binnen uiterlijk twee weken wilt weten, omdat u ook door de belastingdienst bent benaderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 16-07-2014 12:53 #201
Beste Zeemeeuw

Ik wil graag je advies over het volgende.
Een paar weken geleden heb ik vernomen dat mijn moeder een paar maanden geleden is overleden. Ik heb al een paar jaar geen contact meer met mijn familie (ik heb nog 2 broers) en heb ook geen bericht gekregen van haar overlijden. Bij het CTR heb ik informatie opgevraagd over testamenten en daarna contact opgenomen met de desbetreffende notaris. Wat blijkt? De notaris wist ook niet dat mijn moeder overleden was want de familie had hen niet op de hoogte gesteld en ook niet gevraagd het testament af te handelen. Wel kon de Kandidaat-notaris mij mededelen dat ik onterft was en dus ook niet zelf kon vragen e.e.a. af te handelen. Omdat ik onterft was mocht ik het testament niet inzien maar heeft wel zij het stukje waar mijn naam genoemd werd voor mij gekopieerd.
Er staat dat onder bezwaar van genoemde legaten mijn 2 broers tot haar erfgenamen benoemd worden onder de verplichting aan mij uit te keren een bedrag gelijk aan eenderde gedeelte van de netto waarde van haar nalatenschap waaronder te verstaan: alle baten m.u.v. de hiervoor gelegateerde zaken, verminder met alle tot mijn nalatenschapbehorende schulden en sucessierechten. Het betreffende bedrag dient te worden uitgekeerd uiterlijk een jaar na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente, met dien verstande dat als het tot mijn nalatenschap eventueel behorende woonhuis alsdan nog niet is verkocht de termijn van een jaar zal worden verlengd totdat de levering van het huis heeft plaatsgevonden.

Mijn vader is in 2004 overleden en had een testament op langstlevende. Er is toen een boedel--beschrijving opgemaakt die ik helaas niet in mijn bezit heb en die het desbtreffende accountants-kantoor na 7 jaar bewaarplicht vernietigd heeft. Wel heb ik i.v.m. successierecht een kopie beschikking ontvangen waarin staat dat de verkrijging per kind dient te worden vastgesteld op € 34.684,=.
De successierechten zijn door mijn moeder betaald.

Inmiddels heb ik gezien dat het woonhuis –dat onbelast is- sinds juni 2013 te koop heeft gestaan voor € 255.000,= maar inmiddels weer uit de verkoop is gehaald, echter op een andere site wel te koop stond.
In de telefoongids staat bij dit adres nog steeds de naam van mijn vader maar ik het wordt bewoond door een dochter van mijn oudste broer. Bij navraag bij de makelaar waar het huis te koop stond bleek men zelf heel verbaasd. Het huis stond bij hun als verkocht maar hij kon geen enkele informatie vinden. Hij zou ons terugbellen.

Al met al worden hier waarschijnlijk vieze spelletjes gespeeld dus mijn vragen aan U zijn:
1. kan ik nu het beste doen?
2. Op hoeveel geld zou ik –naast de vordering van € 34.684,=- nog recht kunnen hebben als legitieme portie. Ik weet natuurlijk niet wat de genoemde legaten zijn en welke kosten er verder zouden kunnen zijn gemaakt.
3. Heeft de dochter van mijn broer het recht om in het het huis te wonen of kunnen wij eisen dat het te koop wordt gezet. Als het al niet stiekem verkocht is via een trucje.

Bij voorbaat dank.
Wil Reactie infoteur, 16-07-2014
Beste Wil,
1. Als u bent onterfd en er nog twee kinderen zijn, hebt u wettelijk gezien ook (bovenop uw vadersdeel) minimaal recht op eenzesde deel van de nalatenschap inclusief legaten. Dus niet eenzesde deel minus legaten. De legaten gaan er niet bij u vanaf. maar komen in mindering op het wettelijk erfdeel van de andere twee.
2. U heeft maximaal vijf jaar de tijd om de erfgenamen (of executeur) te laten weten dat u een beroep doet op de legitieme en als u dat hebt gedaan hebt, hebt u volledig recht op alle informatie van de erfgenamen dan wel executeur om te kunnen bepalen hoe groot uw legitieme portie is. Krijgt u die informatie niet, dan zal de kantonrechter hen daartoe verplichten.
3. Ik weet ook niet wat die dochter in het huis doet en of ze het misschien huurt. maar dat stiekeme gedoe belooft weinig goeds.
4. Omdat een zesde deel waarschijnlijk minder is (u weet niet hoe groot die legaten zijn), doet u er goed aan om meer uit te zoeken voordat u naar dit middel grijpt. Overigens zal ook de belastingdienst meer willen weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy Bosmans-Blommensteijn, 10-07-2014 13:06 #200
Mijn broer heeft 7 jr geleden bij het overlijden van mijn moeder, fotoboeken en onderscheidingen van mijn toen nog levende vader uit zijn huis meegenomen. Mijn vader is vorige week overleden en mijn broer wil de fotoboeken en onderscheidingen niet tussen ons verdelen.
Mag hij dit zomaar doen? Wat is mijn recht en wat zou ik kunnen doen?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Cindy Bosmans-Blommensteijn,
U hebt recht op de helft van de verzameling als er aan niemand iets is toegezegd per codicil of testament. Persoonlijke stukken zijn altijd moeilijk te verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goetvinck Yvan, 07-07-2014 21:26 #199
Kan mijn vader na het overlijden van mijn moeder nog een testament opmaken op zijn deel? Samen met mijn zus hebben we reeds successierechten betaald op het ouderlijk huis. Hij heeft het vruchtgebruik van de woning. Mijn ouders zijn getrouwd met gemeenschap van goederen. Hij heeft ook al gedreigd om het huis te verkopen.
We zijn echter bang, omdat hij zijn vriendin al verscheidene jaren geld toestopt. Reactie infoteur, 08-07-2014
Beste Goetvinck Yvan,
1. Vader mag zijn testament wijzigen. Als daar dingen in staan die niet juist zijn, kunt u het testament later aanvechten.
2. Bij het vruchtgebruik zijn meestal voorwaarden geformuleerd. Bijvoorbeeld dat bij het verlaten van het huis, verkoop, trouwen en dergelijke het vruchtgebruik vervalt en het geld aan de kinderen toekomt. Bekijk het testament van uw moeder hierop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 30-06-2014 15:37 #198
Toen opa is overleden heeft oma en enig kleinkind ieder de helft uit de nalatenschap gekregen. Toen was er nog geen sprake van een testament! Daarna heeft oma besloten het enig kleinkind te onterven, zodat zij recht heeft op een legitieme portie. In dat testament van oma zijn bovendien twee erfgenamen benoemd. die ook haar nalatenschap uit zullen voeren. Het kleinkind eist de legitieme portie op en over welk deel van de nalatenschap heeft het recht op? Reactie infoteur, 01-07-2014
Beste Johannes,
Een kleinkind heeft alleen recht op een legitieme portie bij onterving als de ouders zijn overleden, anders niet. Ook dat is dan de helft van het wettelijk erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me, 20-06-2014 12:59 #197
Vraagje.is het mogelijk voor een persoon om in een testament alles (een huis een bezittingen) achter te laten aan 1 kind en de 3 andere niet? ik weet dat dit mogelijk is maar wat is het punt als die andere 3 kinderen dan ogv de legitieme portie alsnog hun deel in geld kunnen opeisen? maakt dat het hele idee van een testament niet ongedaan? Er is namelijk ruzie onderling in de familie. Reactie infoteur, 20-06-2014
Beste Me,
Een onterving ontneemt een kind de helft van zijn wettelijk aandeel in de erfenis en hij of zij is geen erfgenaam meer. Verdergaande maatregelen als er geen langstlevende meer is (tweetrapsmaking bijvoorbeeld, overdracht aan een stichting), zullen zeer waarschijnlijk ook u raken, maar dat zou nader moeten worden bekeken. Ook kan worden geprobeerd om de waarde van de erfenis zo klein mogelijk te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tonnie van Dijk, 13-06-2014 22:04 #196
Geachte, mijn vader is gestorven en zijn bang dat zijn huidige vriendin alles weg sluist en verkoop, ze hebben geen samenlevingscontract etc. Mijn vader heeft wel een codicil geschreven met daarin genoemd de auto en elektrische fietsen. Volgens mij mogen deze niet in een codicil staan en horen deze te worden genoemd in een testament. Ik hoor het graag. Reactie infoteur, 14-06-2014
Geachte Tonnie van Dijk,
1. De auto kan in ieder geval niet via een codicil worden bestemd:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

2. Probeer ook te achterhalen of er een testament is.
3. Als erfgenaam kunt u ook met allerlei rekeningen worden opgezadeld die eigenlijk uit de boedel moeten worden betaald. Dus zult u wel in actie moeten komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Klomp, 04-06-2014 16:06 #195
Hallo Zeemeeuw. Onlangs is mijn oom overleden en moet er een erfenis verdeeld worden.
Nu had hij 2 zoons (waarvan 1 buitenechtelijk) die hij heeft mijn oom onterfd. Mijn broer en ik zijn tot enige erfgenamen benoemd. Mijn vraag is nu ook hoe ziet de verdeling eruit.
- Van de een krijg ik te horen dat alles in gelijke delen moet worden verdeeld (4 x 1/4)
- Van de ander krijg ik te horen dat mijn broer en ik allebei 1/3 krijgen en dat de onterfde zoons samen 1/3 moeten verdelen.
Kunt u mij hier misschien mee helpen?

Groet C.Klomp Reactie infoteur, 05-06-2014
Hallo C. Klomp,
U en uw broer zijn enig erfgenaam en hebben (in eerste instantie) ieder recht op de helft. Daar gaat in geld nog een deel vanaf wanneer een zoon of beide zonen (indien erkend door de vader) aanspraak maken op hun legitieme portie. Die bedraagt per zoon 1/4 deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 27-05-2014 16:29 #194
Hallo Zilvermeeuw. Vader in verzorgingshuis overleden en heeft 2 van zijn 4 kinderen via testament onterfd. De 2 andere kinderen waren enig erfgenaam, een heeft verworpen en de andere heeft beneficiair aanvaard. Tijdens leven "moet" er geld/goederen geschonken zijn (woning verkocht) aan deze 2 kinderen zodat er bij overlijden niets overbleef. Nu eis ik mijn legitieme portie op.
Ook over het gedeelte wat destijds met de "warme hand" geschonken is.
Ben ik dan ook verantwoordelijk voor de schulden die er zeer waarschijnlijk zijn. (anders zou er niet verworpen en beneficiair aanvaard worden door de 2 andere kinderen).
Een kind heeft na het beneficiair aanvaarden de begrafenis geregeld, de kamer leeggehaald en kleding en wat eigendommen aan een kringloopwinkel gegeven. Is dat kind nu gevrijwaard of heeft deze de erfenis zuiver aanvaard?
Graag uw commentaar Reactie infoteur, 28-05-2014
Hallo Ron,
1. Als u bent onterfd, bent u geen erfgenaam en erft u dus geen schulden. Uw legitieme portie is uw vordering in geld op de erfenis en erfgenamen.
2. De begrafenis regelen mag, maar de kamer leeghalen voordat er een boedelbeschrijving is, mag niet. Die persoon heeft zich dan gedragen als een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en wordt dat ook als de rechter dit zo bepaalt op basis van de hem beschikbare informatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 25-05-2014 12:18 #193
Geachte heer/mevrouw, in 2003 is mijn moeder overleden. Mijn moeder was gehuwd maar van tafel en bed gescheiden. Mijn zus en ik hebben na haar overleden een berustingsverklaring en boedelvolmacht getekend. Mijn moeder was eigenaar van een penthouse in Portugal wat niet op naam stond van mijn vader. Nu heb ik vernomen dat mijn vader, ongeveer 3 maanden geleden, haar huis heeft verkocht zonder mijn medeweten. Inmiddels woont hij geruime tijd bij zijn nieuwe vriendin (niet op papier maar voldoende getuige zijn er aanwezig om te kunnen verklaren dat zij samenwonen). Van de opbrengst is inmiddels een nieuwe auto gekocht voor zijn vriendin, en de auto staat ook op haar naam. Mijn vader heeft elders een postadres. Er gebeuren zaken met de opbrengst van het huis waar ik geen inzichten in heb. Ook had mijn moeder veel antieke spullen waarvan ik niet weet waar deze zijn gebleven daar ik geen contact heb met mijn vader door de vriendin van hem. Wat kan ik doen om mijn erfdeel veilig te stellen, en mocht mijn vader zomaar mijn moeders huis te verkopen? Hopelijk heeft u voor mij een positief antwoord. Met vriendelijke groet, Karin Reactie infoteur, 26-05-2014
Geachte Karin,
1. Als er geen testament was, is uw vader geen erfgenaam van uw moeder. Ik weet dan ook niet waarin u berust hebt en wat de volmacht inhoudt.
2. Het lijkt er sterk op dat hij het huis van de erfgenamen onrechtmatig heeft verkocht. Hetzelfde zal kunnen gaan gelden voor de overige eigendommen van uw moeder:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/67061-gevolgen-scheiding-van-tafel-en-bed.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 03-05-2014 17:53 #192
Beste zeemeeuw, complimenten voor uw heldere uitleg. Toch nog een paar vragen. Direct na het overlijden van mijn vader gaf mijn broer (de enige erfgenaam) te kennen dat ik onterfd was (evenals mijn broer en zus). Dat was niet erg volgens hem omdat er alleen schulden zouden zijn. Omdat hij in hetzelfde gesprek aangaf de nalatenschap benificiair aanvaard te hebben en mijn vader bovendien een groot huis en dure sportauto bezat lijkt me dit twijfelachtig. Ik wil nu mijn legitieme portie opeisen (mijn broer en zus zijn daar al enige tijd mee bezig) maar de procedure is me niet duidelijk. Ik heb een uittreksel bij het CTR opgevraagd om achter de notaris te komen. Of er een executeur testamentair is is mij niet bekend. Mijn broer weigert sinds t overlijden elk contact met zijn broers en zus dus ik benader hem liever niet voor informatie. Welke stappen moet ik nemen? Bij wie leg ik de vordering neer en hoe kom ik achter de grootte van mijn legitieme portie? Heb ik een notaris nodig om de claim op te stellen of kan ik zelfstandig een brief sturen naar de notaris? Wat vermeld ik in deze brief? Bij voorbaat dank en met hartelijke groeten, Jaap Reactie infoteur, 04-05-2014
Beste Jaap,
1. Het is raar dat uw broer u vertelt dat u met broer en zus bent onterfd en zelf wel beneficiair aanvaardt. Hoe weet hij dat u onterfd bent, is dat wel zo en is er wel een testament? Als je zeker weet dat er alleen schulden zijn, verwerp je een erfenis.
2. Als uw broer inderdaad beneficiair heeft aanvaard, moet hij een boedelbeschrijving maken waaruit blijkt hoe groot de nalatenschap is. Uw claim (legitieme portie) is een claim op de erfgenam(a)m(en) en de nalatenschap.
3. Als het CTR aangeeft dat er een testament is, neemt u zo snel mogelijk contract op met de notaris en maakt u een afspraak om te vernemen of u onterfd bent en zo mogelijk de inhoud van de rest van het testament. In het testament is ook aangegeven of er een executeur is.
4. Als u zeker weet dat u bent onterfd, laat u uw broer schriftelijk weten dat u een beroep doet op uw legitieme portie. De manier waarop u dit doet is vormvrij, maar gegeven de situatie heeft een aangetekende brief zeker de voorkeur. De wet eist dat dit binnen uiterlijk vijf jaar na overlijden van uw vader gebeurt. Als het allemaal te lang duurt, kunt u uw claim ook direct bij uw broer neerleggen. Deponeer het voor alle zekerheid ook bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 21-04-2014 11:26 #191
Mijn moeder heeft geen testament, maar heeft een codicil opgemaakt. Zij laat geen geld of huis achter. Echter wel wat lijfsieraden en haar inboedel, waaronder een aantal antieke meubelen en Russische iconen. Echter, in dit codicil wordt mijn broer uitdrukkelijk niet genoemd (wel zijn kinderen overigens), hij krijgt niets van de inboedel. De reden is, dat hij mijn moeder, en andere familieleden, grote sommen geld afhandig heeft gemaakt en op andere manieren heeft bestolen en kijkt nooit meer naar mijn moeder om, nu het geld (van haar) op is. Mijn moeder heeft zelfs het slot op de deur laten veranderen, zodat hij niet meer haar huis in kan. Zij weet namelijk zeker, dat hij na haar overlijden onmiddellijk het hele huis leeg zou trekken, voordat de rest van de familie zou arriveren. Dit heeft hij namelijk enkele jaren geleden 'gepresteerd', bij zijn eigen vader (van wie mijn moeder al jaren gescheiden is, en niet mijn vader was, mijn broer is dus mijn halfbroer). Mijn broer is een oplichter, en gaat zelfs voor een gering bedrag over lijken.

Nu is mijn vraag: Kan hij, ondanks dat hij in het codicil niet genoemd wordt, alsnog een deel (zij deel) van de inboedel opeisen (in goederen of als geld). Hij zal dit zeker doen, gezien zijn reputatie en zijn eerdere escapades, toen zijn vader overleed. Hoewel zijn vader hem middels een testament onterfd had, heeft hij wel zijn legitieme portie opgeëist en gekregen. Of doet mijn moeder er goed aan, alsnog, middels een testament, mijn broer te onterven? Help, mijn familie vreest het ergste!

Bij voorbaat, dank en met hartelijke groet,
Barbara. Reactie infoteur, 21-04-2014
Beste Barbara,
1. Met een codicil wordt iemand niet onterfd, maar krijgen bepaalde personen een legaat die van te verdelen de erfenis afgaat en krijgen anderen niks. Eerst worden dus het codicil en andere legaten uitgevoerd en wat er dan nog over is, wordt verdeeld onder de erfgenamen.
2. Wie wel per testament is onterfd en zijn legitieme portie opeist, heeft geen recht op goederen maar hooguit een vordering in geld.
3. Zorg ervoor dat het codicil niet zoekraakt (geef uw broer nooit het origineel in handen) en let op de vereisten van een geldig codicil:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 21-04-2014 08:30 #190
Mijn biologische vader is overleden in maart dit jaar. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik bijna drie was en mijn vader heeft mij en mijn oudere zus nooit erkend. Waarschijnlijk zijn wij onterfd.
Maar mijn moeder zegt dat wij toch recht hebben op ons legitieme kindsdeel. Wat voor stappen moeten wij ondernemen om ons kindsdeel op te eisen,
Wij hebben namelijk niets gehoord, niet eens een kaart gekregen voor zijn crematie. We zijn er per ongeluk achter gekomen omdat mijn moeder een brief kreeg van een pensioenfonds. Reactie infoteur, 21-04-2014
Beste R,
U bent (nog) geen erfgenaam, omdat de man u wettelijk gezien niet heeft erkend. Maar u kunt een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap bij de rechtbank aanvragen en als die positief is, wordt u wel erfgenaam. Nu hij gecremeerd is, kan dat lastig zijn en kunt u de vereiste waarschijnlijkheid wellicht aantonen via zijn bloedverwanten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tb, 07-04-2014 22:53 #189
Ik ben 18 en nog steeds thuiswonend maar ik heb altijd veel ruzie met mijn ouders. Laats hoorde ik mijn moeder tegen mijn vader zeggen dat ze niet moest vergeten de notaris te bellen en mij uit testament te schrappen, oftwel mijn broertje krijgt alles. Mijn moeder zei daarna tegen mij dat dit alleen was voor de belasting. Kan ik op een of andere manier achter komen of ze me echt uit het testament heeft gehaald en kan ik dit later aanvechten? Reactie infoteur, 08-04-2014
Beste Tb,
Een testament wordt alleen openbaar na het overlijden van de erflater, ook al omdat een testament gedurende het leven meermalen kan worden aangepast. Het hangt van de tekst in het testament af of deze aanvechtbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marielle, 02-04-2014 20:57 #188
Beste,

Mijn vader is anderhalve week geleden overleden. Ik ben enig kind en hij had een testament, met een langstlevende clausule en bepalingen daarin die mijn moeders rechten en ook mijn rechten goed beschermen. Er staat ook iets in opgenomen over wie en hoe de executeur aangesteld mag worden van mijn vaders testament. Mijn vader, moeder en ik hebben enige maanden voor mijn vaders dood, zijn testament doorgelopen, vandaar dat ik het weet en nog eea heb onthouden, al is dat niet exact.

Mijn moeder en ik staan op normale voet, maar wat betreft geld heeft zij mij daags na het overlijden van mijn vader gebeld dat ze al het geld van mijn vader op gaat maken, Daarnaast heeft ze alles doorgestuurd naar een kennis van haar en mijn vader. Zij zegt nu zelf geen administratie meer in huis te hebben, ze gaf ook aan dat hij al van alles aan het regelen is.

Daarop heb ik die kennis maar gebeld, hoewel ik me liever nog niet met deze zaken bezig wil houden. Om aan te geven dat ik het op zich ok zou vinden mits ik wel inzage heb. Die kennis heeft mij aangegeven niet neutraal te handelen (hij wil het zo goed mogelijk regelen voor mijn moeder), mij geen inzage te willen geven in de bescheiden en rekeningen. Hij ziet de toegevoegde waarde niet om mij inzage te geven.
Hij wil me ook niet laten weten wat de vordering is die ik op mijn moeder heb. Ook heeft hij aangegeven dat hij de hele trucendoos openhaalt, nu bezig is om rekeningen om te zetten op mijn moeders naam en het niet nodig is om naar een notaris te gaan omdat dat naar zijn mening het testament verouderd is want uit de jaren 80 opgesteld. Die kennis heeft gezegd dat ik geen inzage heb in hoe mijn moeder met het geld omgaat en dat ze het gerust allemaal op kan maken (ook mijn deel), want dan heb ik een schuld op haar, maar van een kale kip kun je toch niet plukken.
Ik heb aangegeven het niet oke te vinden, dat ik gewoon inzage wens, dat ik het niet oke zou vinden dat ze alles opmaakt en dat mijn vader een testament heeft.

Mijn vragen zijn
1. Heb ik recht op inzage in de bescheiden en rekeningen als erfgename en zo vast te stellen wat mijn vordering is op mijn moeder?
2. Mijn moeder mag neem ik aan niet al het geld opmaken? (met mijn 25% moet ze zorgvuldig omspringen toch, danwel eigenlijk alleen in bewaring houden)
3. Mag deze man zo kort na mijn vaders dood handelingen verrichten met betrekking tot de nalatenschap van mijn vader, zonder dat ik daar ook toestemming voor heb gegeven? En zonder dat het testament van mijn vader is geopend?

En tot slot,
Wat kan ik nu het beste doen en hoe adviseert u mij te communiceren hierover, want ik wil niet de relatie met mijn moeder onder druk zetten, maar tegelijk wel open en helder blijven. Reactie infoteur, 03-04-2014
Beste Marielle,
1. Als erfgenaam hebt u recht op inzage in het testament bij een notaris en hebt u recht om te weten hoe groot uw erfenis is. Ook de belastingdienst zal dit willen weten (erfbelasting).
2. Uw moeder mag het geld besteden zoals ze wil zolang er geen sprake is van verkwisting. In dat laatste geval kunt u uw erfdeel via de rechter alsnog direct vorderen.
3. Het klinkt allemaal zeer onaangenaam wat die kennis beweert. Ik zou zo snel mogelijk naar een notaris stappen om te weten hoe u op basis van de tekst van het testament en de beweringen van de kennis moet handelen. Ik sluit niet uit dat die kennis in het geheel onbevoegd is. Ik vraag me ook af of uw moeder wel weet wat die persoon allemaal uitvreet en niet ook haar straks wellicht tekort zal doen. Dat het testament verouderd zou zijn, lijkt me eveneens onzin. Bovendien bepaalt de kennis dit niet maar de wet dan wel een daartoe bevoegde rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paloma, 20-03-2014 22:15 #187
De volgende vraag: in 2000 kreeg mijn jongere broer een huis van mijn ouders, hij was eerder huurder van dit huis en betaalde een symbolisch huurbedrag.
Hij heeft nooit gewerkt en heeft vanaf 1989 geleefd van de huuropbrengsten van dit huis, heeft voortdurend met ons zusters en broer ruzie en heeft bij onze ouders net zo lang aangedrongen totdat zij hebben toegegeven en het huis, hypotheekvrij, op zijn naam hebben gezet.
Het betreft een pand met 4 woningen op een toplokatie in een grote stad.
Omdat hij een ruziezoekend iemand is met een persoonlijkheidsstoornis hebben en hadden wij, 2 zusters en broer, weinig zin om hem dwars te liggen, hij bestookt je met telefonische scheldpartijen en kwaadaardige emails bij ieder spoor van kritiek.
Mijn vader overleed zonder testament in 2004, mijn moeder is al enige jaren opgenomen wegens dementie en ik ben de enige verzorgende van mijn moeder. Mijn andere broer en zus wonen lange tijd al niet meer in NL.
Mijn broer heeft onlangs het huis verkocht voor bijna €1,000,000 en is verhuisd naar een warm land in Europa, binnen de EU. Mijn moeder heeft in haar beginnende dementie periode aan een verkeerde belegging een schuld van overgehouden die maandelijks wordt afgelost vanuit haar pensioen en AOW. Ik heb gezorgd voor betalingsregelingen met het CAK en de belastingdienst. Er blijft weinig over voor extraatjes zoals een bos bloemen of een uitje.
Mijn moeder wordt binnenkort 90. De schuld zal pas na 5 jaar geheel zijn afgelost.
Mijn broer vindt dat hij mag doen met de €1,000,000 wat hij wilt en voelt zich financieel niet verantwoordelijk voor de situatie van de moeder die hem miljonair maakte. Het is zelfs zo dat deze broer geldbedragen heeft ontvangen van de buitenlandse familieleden met verhalen over haar armoede.
Is er, als mijn moeder een keer komt te overlijden maar liefst eerder, iets te doen aan deze eigenaardige situatie?
Kan de opbrengst van dit huis alsnog worden gezien als benadeling van onze moeder en bij haar overlijden de overige 3 kinderen met wie zij wel een goede band heeft? Mijn ouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd.


Veel dank alvast voor je tijd en moeite Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Paloma,
1. Het huis is in 2000, nog voor het overlijden van uw vader en voor de problemen met uw moeder, geschonken. Daarover zou destijds schenkingsbelasting moeten zijn betaald. Dat is wellicht niet gebeurd, maar inmiddels ook verjaard. Uw ouders hebben daarna ook niet traceerbaar aangegeven dat ze onder druk zijn gezet.
2. Aan een schenking kan de schenker voorwaarden verbinden, ook aan de nalatenschap. Ik weet niet of dat is gebeurd.
3. Het is triest dat het zo loopt, maar ik denk dat u er weinig aan kunt doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 15-03-2014 21:24 #186
Als een legitiem portie wordt opgeëist bestaat er ook de mogelijkheid dat wanneer de schulden hoger zijn dan de nalatenschap ik moet mee betalen aan de schulden? Of is dit alleen als je erfegenaam bent?
Bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 16-03-2014
Beste Klaas,
Als u bent onterfd, erft u ook geen schulden. De schulden zijn voor de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 19-02-2014 12:42 #185
Ik zou graag mijn vraag willen stellen over lenen bij de ouder. Ik draag al 20 jaar zorg voor mijn ouders. Mijn ouders hebben mijn ex-man en mij gemachtigd voor hun rekeningen. Mijn moeder heeft herhaaldelijk gezegd dat als ik geld nodig had, er gebruik van moest maken. Dat heb ik niet gedaan totdat ik drie jaar geleden een proces van scheiden tussen tafel en bed in ging. Ik moest rondkomen van 600 euro en zat/zit op een kamertje van 20 m2. De laatste drie jaar werden mijn ouders ook vreselijk ziek. Mijn moeder dement en mijn vader MCI. Ik heb intensief zorg verleend. Nu hebben mijn zusters en broers in de boeken gekeken en zeggen dat ik van mijn ouders heb gestolen. Ik heb met mijn moeder die afspraak gemaakt van lenen en later aan mijn vader verteld. Maar ik heb niets op papier staan. Als ik wist dat ze dement zou worden dan had ik daar misschien aan gedacht. Natuurlijk is de terugbetaling al gestart (verzekeringen afkopen, de helft van de gouden handdruk van mijn ex gebruikt hij om de helft van het bedrag af te lossen. Want toen waren we getrouwd. Ik kan maar 25 euro of 50 euro missen en dat doe ik dan ook trouw. Hoe naar kunnen mijn broer en zussen gerechterlijk doen? Wat kan ik verwachten? Mijn ex woont nog in onze koopwoning maar heeft een ww-uitkering. Reactie infoteur, 19-02-2014
Beste Claudia,
U was gemachtigd de rekeningen te gebruiken. Officieel mag u dus geld van de rekeningen halen. Bovendien hebt u onbetaalde zorg verleend. Het wordt anders als u toegeeft dat u onrechtmatig hebt gehandeld. De vraag is wel welk bedrag redelijk is. Uw zussen en broers kunnen ook niet aantonen dat u geen afspraken met uw ouders hierover had. Bijvoorbeeld de afspraak dat u (een deel) zou terug betalen als u weer goed bij kas zou zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-02-2014 15:14 #184
Ik wil het volgende voorleggen:
20 jaar geleden is een langstlevende ouder overleden(moeder). Zij liet een woning na; er zijn drie kinderen (twee zussen en een broer). Deze hebben hun erfdeel niet opgeëist, maar afgesproken, dat een van de erfgenamen: de ongehuwde broer, in het huis mag blijven wonen. Onlangs is een van de zussen (2013) overleden; 3 weken later overlijdt haar man. Er zijn geen kinderen. Dit echtpaar had een langstlevende testament. In het testament worden de zus van de man + de zus en de broer van zijn overleden echtgenote genoemd + een maatschappelijke instelling. Nu willen de kinderen van de ene zus het erfdeel van 20 jaar geleden alsnog laten opeisen. Er is nooit wat op papier vastgelegd; het huis staat zelfs nog op naam van de overleden moeder. a. Moet het erfdeel van 20 jaar geleden nu worden verrekend binnen de erfenis van de laatst overledene (broer van de zus) b. Zo ja, geldt dan de taxatie van het erfdeel van 20 jaar geleden? c. Kan eea ook worden opgelost door de broer, die nu nog in de woning woont, een schuldbekentenis (notarieel) te laten vastleggen; zodat de twee overgebleven zussen en hun erfgenamen, na het overlijden van de broer deze schuld kunnen vereffenen uit de verkoop van de woning.

Er rust een hypotheek van 40.000 euro op de woning. Speelt die een rol als schuld binnen de erfenis bij de 2 zussen en de broer? De ene zus wil die schuld niet op zich nemen. Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Jan,
1. Het is altijd lastig als afspraken niet op papier staan, maar de afspraken kunnen alsnog door de meest betrokkenen worden bevestigd.
2. De drie kinderen hebben elk een derde deel van het huis en de hypotheek geërfd waarbij door de erfgenamen is afgesproken dat de ongehuwde broer er mag blijven wonen.
3. Dat de broer er mag blijven wonen geldt nog steeds.
4. Bij het overlijden van het echtpaar, komt hun deel in het huis in de erfenis, maar dat is niet meer dan een papieren aandeel in het huis. Het huis kan niet zonder toestemming van alle betrokkene worden verkocht of contant gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douglas, 30-01-2014 20:22 #183
Ik ben onlangs erkent door mijn biologische vader. Nu heeft hij zijn aandelen van zijn zaak verdeeld onder zijn 3 kinderen uit z'n huwelijk die trouwens in de zaak werken, evenals z'n vrouw. Nu zou ik willen weten wat mijn rechten zijn hier omtrent. Ben ik nu ook officieel erfgenaam of kan hij daar op één of andere manier onderuit? Eigenlijk heb ik tal van vragen. Neem ik best eens contact op met een notaris? Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Douglas,
1. Als erkend kind, hebt u dezelfde rechten als de andere kinderen. Een vader kan een kind onterven, maar dan nog kunt u bij zijn overlijden een beroep doen op uw legitieme portie:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

2. Zorg wel ervoor dat bij de notaris bekend is dat deze vader uw biologische vader is. Anders wordt u misschien toch over het hoofd gezien. Een nieuwe verdeling van de aandelen lijkt me ook op zijn plaats. Een notariskantoor kan u hierbij verder helpen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo Wennekers, 29-01-2014 09:39 #182
Nogmaals over schoonzus die kindsdeel van mijn vader opeist, haar man mijn broer is overleden evenals mijn moeder. een voorwaarde in mijn vaders testament is en ik citeer "Ik bepaal tenslotte, dat hetgeen mijn kinderen uit mijn nalatenschap zullen ontvangen, hun bijzonder eigendom zal zijn, en niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen, waarin die kinderen mochten zijn gehuwd of nog mochten huwen. Heeft mijn schoonzus nu nog recht op het kindsdeel van mijn vader? Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Leo Wennekers,
1. Dus had uw broer een vordering op uw moeder en deze uitsluitingsclausule beschermt het door uw broer geërfde vermogen van vader bij een echtscheiding. Maar het geeft niet noodzakelijkerwijze bescherming bij overlijden. Uw broer mag het deel per testament naar een ander doorschuiven, ook uw schoonzus. Zonder testament gaat de vordering over op de langstlevende. Ik veronderstel daarbij dat uw broer op moment van overlijden nog gehuwd was:

http://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

2. Uw moeder heeft zoals u aangeeft een verlengde uitsluitingsclausule die voor haar erfdeel wel verder gaat en bepaalt wie erft.
3. Anders is het als uw vader een tweetrapstestament heeft gemaakt, met alles naar de langstlevende waarbij vervolgens de langstlevende bepaalt wie na haar erft. Ik heb niet de indruk dat het testament van vader zo is samengesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 28-01-2014 21:00 #181
Onlangs is onze moeder overleden. In haar testament staat via een legaat dat haar inwonende zoon levenslang zakelijk het recht heeft om in de woning te blijven wonen. Dit eindigt alleen bij zijn dood of hij moet de woning eerder willen verlaten. We zijn met zes kinderen. De drie oudste willen geld zien. Wij willen dat het testament wordt nageleefd. Ik heb aan een notaris gevraagd om de drie uit te kopen wat zij zelf wouden, maar de notaris zegt dat dit niet gaat, of iedereen moet hieraan mee willen werken. Kunnen mijn twee zussen en een broer hun erfdeel ligitiem opeisen of moeten ze ze toch wachten wanneer mijn broer de notariéle akte getekend heeft tot aan diens dood. Kunnen ze vaders deel ook opeisen, of moet iedereen zich aan het testament houden dat door moeder zo bepaalt is. Zijn wij geen blooterven dan? Mocht ik wat vergeten zijn vertel t me aub dan wat we hieraan kunnen doen. We willen niet dat onze broer 58 jaar nog een hypotheek of lening zou moeten opnemen. Stel dat onze moeder 105 geworden was dan hadden ze ook nog 9 en half jaar moeten wachten. Hopelijk heeft u voor ons een positief antwoord. Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Jos,
1. Met het legaat heeft de inwonende zoon het vruchtgebruik van de woning geërfd.
2. Wat resteert is het blote eigendom van het huis, maar daar hebben de erfgenamen in geld gemeten niets aan totdat het vruchtgebruik komt te vervallen.
3. Niemand is onterfd, dus kan de legitieme ook niet in geld worden gevorderd. Men zal gewoon geduld moeten hebben conform de laatste wil van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo Wennekers, 28-01-2014 11:12 #180
Nu zegt de notaris, dat mijn schoonzus recht heeft op een/vijfde deel van wat mijn vader mijn moeder heeft nagelaten in 1999. Dit zou het kindsdeel zijn van mijn broer, daar mijn moeder het vruchtgebruik had van zowel roerende als onroerende zaken. volgens mij klopt dit niet en volgens mijn advocaat ook niet.
graag reactie Reactie infoteur, 28-01-2014
Beste Leo Wennekers,
1. Het aspect van vruchtgebruik is een nieuw gegeven t.o.v. #178.
2. Uw vader heeft alles op langstlevend gezet, zegt u, en in die tijd kregen de kinderen daarmee niet automatisch een vordering op de ouders. Als uw broer wel een vordering had (en dat zou met het vruchtgebruik best kunnen), dan kan die vordering in 2010 zijn overgegaan naar uw schoonzus. Maar dan hebben de andere kinderen die vordering (zeer waarschijnlijk) ook.
3. Bekijkt u het testament van vader nog eens goed en de voorwaarden van het vruchtgebruik op de eventuele extra toezeggingen aan uw broer en andere kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eskee, 27-01-2014 11:24 #179
Beste meneer/mevrouw,

Mijn stiefopa is onlangs overleden en was gescheiden. Zijn erfgenamen zijn zijn twee dochters, waarvan de één mijn stiefmoeder is. Mijn stiefmoeder heeft twee kinderen, haar zus heeft één kind. Mijn stiefopa heeft een legaat opgenomen in zijn testament waarin € 20.000,- per kleinkind wordt gereserveerd. Nu blijkt dat er misschien € 60.000,- kan worden verdeeld. Door de legaten houden mijn stiefmoeder en haar zus waarschijnlijk niets over en moeten ze bijbetalen voor alle (makelaars)kosten, etc. Zijn de legaten wel rechtsgeldig als dit hun legitieme portie aantast? Ze willen natuurlijk zelf ook graag geld voor hun kinderen opzij zetten, maar wellicht een kleiner bedrag dan de door mijn stiefopa geregelde € 20.000,- per kleinkind. Reactie infoteur, 27-01-2014
Beste Eskee,
De legaten zijn rechtsgeldig en als de erfgenamen de erfenis al zuiver hebben aanvaard, moeten de legaten ook worden uitgevoerd. Of u weer wat terug stort is aan u. Als de erfenis nog niet zuiver is aanvaard, kan men een beroep doen op de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo Wennekers, 22-01-2014 14:02 #178
Mijn vader (overleden in 1999) heeft per testament alles op langstlevend gezet, nu is mijn moeder ook overleden (2012). Mijn moeder heeft testament gewijzigd in 2002 dat alleen de eigen kinderen zouden erven en niet de aangetrouwden. Wij waren met 4, nu is mijn broer overleden in 2010. Diens vrouw dus eigenlijk onze schoonzus en onze broer, waar wij al jaren helemaal geen contact meer mee hadden. Nu eist onze schoonzus het kindsdeel van mijn vader op via een notaris. Kan dit zomaar en wat kunnen we hier tegen doen? Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste Leo Wennekers,
De schoonzus is geen erfgenaam omdat uw broer al is overleden, maar wel zijn kinderen. Als die er niet zijn, schuift de erfenis door naar broers en zussen:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 27-12-2013 14:11 #177
Beste infoteur,

Mijn vrouw is Duits, zelf heb ik geen kinderen, zij wel. Namelijk 2 meerderjarige kinderen.
Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd.
Als stiefvader wil ik de beide kinderen, mocht ik later sterven als mijn vrouw, mijn vermogen nalaten.
Momenteel heb ik een handgeschreven verklaring opgesteld en ondertekend, dat ik de beide kinderen in geval van erfenis, als mijn eigen kinderen beschouw. Later wil ik e.e.a. officieel laten vastleggen via de notaris.

Is zo'n handgeschreven verklaring rechtsgeldig in Nederland?

Alvast bedankt!
John Reactie infoteur, 27-12-2013
Beste John,
Neen, zo'n handgeschreven verklaring is niet geldig om de erfenis te regelen. Daarvoor is een testament bij de notaris nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 18-12-2013 21:28 #176
Mijn schoonmoeder was een paar jaar voor haar dood een geregistreerd partnerschap aangegaan met een nieuwe man. Vlak voor haar dood heeft zij mij haar auto, de sleutel en papieren gegeven, maar doordat zij plotseling in het ziekenhuis belande had ik geen tijd gehad de auto over te schrijven. Zij overleed en ik moest de auto bij haar man inleveren, omdat hij volgens zeggen in gemeenschap van goederen was getrouwd. Op een dag kregen wij papieren van een notaris waar bij moesten tekenen voor het accepteren van de erfenis bij het overlijden van de man( de langstlevende dus). Deze man is een paar weken geleden overleden en blijkt een half jaar geleden zijn testament veranderd te hebben. Een goede vriend van de man is executeur en een van de nieuwe erfgename. Volgens de executeur hebben wij geen enkel recht op een geldbedrag van de erfenis, omdat het testament gewijzigd is en mijn schoonmoeder op huwelijkse voorwaarden was getrouwd (ons is altijd gezegd dat het in gemeenschap van goederen was). Klopt het dat wij geen enkel recht op geld hebben? Welke stappen kunnen wij als nabestaande eventueel nemen? De man waarmee mijn schoonmoeder getrouwd was, heeft veel geld nagelaten. Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Reactie infoteur, 19-12-2013
Beste Diana,
1. Een kind is erfgenaam van zijn ouders als het niet is onterfd. De vordering die zo ontstaat op de langstlevende wordt inbaar zodra de langstlevende komt te overlijden. U bent geen erfgenaam van de nieuwe man zelf, als hij dat niet in een testament zo heeft bepaald.
2. Onduidelijk is nog wat u gevraagd werd te accepteren bij het overlijden van de nieuwe man en hoe dit zich verhoudt tot wat de executeur nu wil. Ik denk dat de notaris van toen, u prima kan helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Wilde, 18-11-2013 09:14 #175
Mijn vader heeft mij als enig kind een fors bedrag achtergelaten, maar als legaat. Mijn enigste zus had 2 kinderen. 1 heeft net als mij een legaat. Het andere kind is erfgename samen met de man van mijn overleden zus. De bedragen komen overeen. Vandaag een jaar naar mijn vaders overlijden ik heb nog niets over mijn legaat gehoord, wordt ook steeds afgescheept. Er moeten nog panden verkocht worden, maar er is ook een brief dat de legaten binnen 6 maanden moeten uitbetaald worden. Nu wordt het op verrekening van de erfbelasting gewacht en vlot het niet. Dat omdat mijn zwager het pand wat hij van mijn vader huurde wil kopen, voor 400,000 euro terwijl het een miljoen waard is. Dat geld heeft hij niet wat mij nu grote zorgen baart is dat mijn zwager als erfgenaam, een goede advocaat in de hand heeft genomen en o.a mijn legaat wil aanvechten. Om zo aan geld te komen wat moet ik doen na een jaar stress begint het nu weer. Niet alleen om geld maar om hoe ik wordt behandelt als dochter door de anderen rondom alles. Als legaat heb ik niets te zeggen. Mijn moeder is in 2008 overleden, die had 50%per kind het deel van mijn zus gedeeld onder haar kinderen heb ik overgings pas juli 2013 gekregen. Maar goed de vraag is kan mijn zwager dit voor elkaar krijgen, en wat kan ik doen. Had in het begin een advocaat die kwam er niet door heen, de executeur testamentair is mijn oom slecht contact met de reden dat ik legaat ben. Weet niet of ik aan het goede adres ben, maar weet niet wat te doen. Het kost steeds een hoop geld en waarvoor? De erfgenamen hebben beneficiair aanvaard. Ik hoop advies te kunnen krijgen. Reactie infoteur, 18-11-2013
Beste De Wilde,
1. Als enig kind bent u wettelijk gezien de enige erfgename samen met de twee kinderen. Alleen als u bent onterfd, bent u geen erfgenaam maar hebt u nog wel recht op uw legitieme portie (de helft van uw erfdeel).
2. Als in het testament niet anders is bepaald, moet u dus de erfenis afhandelen en niet de zwager. Wat de zwager krijgt is juist een legaat, want wettelijk gezien is hij geen erfgenaam.
3. Neem contact op met de notaris van het testament en bespreek met hem/haar wat uw rechten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 27-10-2013 13:04 #174
Mijn dochter van 13 jaar heeft recht op de legitieme portie van haar overleden vader.
Zijn testament is opgemaakt voordat zij is geboren.
Zij wordt dus niet expliciet genoemd.
Het testament is opgemaakt op de langstlevende (zijn, op papier, nog echtgenote)
In het testament staat niet apart benoemd dat de legitieme portie pas na overlijden van de langstlevende opeisbaar is.
Heeft mijn dochter nu al recht op uitbetaling van de legitieme portie?
De meningen zijn hierover nl. nogal verdeeld.
De een stelt dat het testament op de langstlevende maakt dat het NIET opeisbaar is.
De ander stelt dat dit WEL het geval is, omdat er geen clausule in staat die regelt dat het niet opeisbaar is.
Graag zou ik hierover helderheid krijgen! Reactie infoteur, 27-10-2013
Beste Mar,
Van belang zijn de formuleringen in het testament. De term langstlevende testament op zich zegt onvoldoende, immers:
1. Als het kind is onterfd en alles toekomt aan de langstlevende, kan het kind aanspraak maken op zijn legitieme portie. Kennelijk sluit het testament de directe opeisbaarheid ook niet uit. Het kind wordt niet genoemd, het is dan ook de vraag of dit testament wel geldig is en bij aanvechting bij de kantonrechter stand zal houden.
2. Als het een langstlevende testament is met ouderlijke boedelverdeling, houdt dat in dat de kinderen recht hebben op hun kindsdeel, maar dat hun deel pas opeisbaar is als de langstlevende is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 18-10-2013 00:17 #173
Wanneer een kind onterft is en het huis nog niet verkocht is, kan het kind toch zijn kindsdeel opeisen over de waarde van het huis? Wat als het huis voor minder wordt verkocht? Reactie infoteur, 18-10-2013
Beste Henk,
Een onterfd kind kan zijn legitieme portie opeisen en heeft daarmee een vordering op de erfgenamen. De vraag is wel hoeveel het huis waard is: daarover moet u een afspraak proberen te maken. De belastingdienst rekent met de WOZ-waarde, maar u mag met een andere waarde rekenen of het huis laten taxeren. Als u denkt dat het huis voorlopig niet wordt verkocht, ligt een lagere waarde voor de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vis, 16-10-2013 11:16 #172
Vraag: Ik wil laten registreren dat ik aanspraak wil maken op mijn legitieme portie. Dit zou fiscaal aantrekkelijk zijn na het overlijden van mijn moeder. Deze aanspraak hoeft niet tijdens haar leven te worden uitgekeerd. Volgens notaris kon ik brief naar belastingdienst sturen om deze claim te melden. Kan ik ergens een voorbeeld brief downloaden.
Vriendelijke groet, Vis Reactie infoteur, 16-10-2013
Beste Vis,
Een legitieme portie betreft een erfenis en een beroep op een legitieme portie kunt u pas na overlijden van iemand doen bij de executeur, notaris of erfgenamen. Niet de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 08-10-2013 17:16 #171
Mijn vrouw heeft een voorschot op de erfenis ontvangen en deze hebben we gebruikt voor de verbouwing van onze woning.
In de akte van schenking staat een uitsluitingsclausule dat de geschonken bedragen niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap. Nu gaan we scheiden maar mijn vrouw hoeft het bedrag niet terug te ontvangen. Kunnen we nu zonder problemen, fiscaal en juridisch de boedel delen? Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Frits,
Als uw vrouw voordat de scheiding rond is op papier zet dat ze de schenking als gemeenschappelijk ziet, kan probleemloos worden verdeeld. Dat zijn afspraken tussen u en uw vrouw en nog tijdens het huwelijk. Het is wel zo dat de schenker bij de schenking een voorwaarde heeft gesteld en kan verlangen dat die wordt nagekomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vankerkhove Grata, 03-10-2013 12:18 #170
Hoe lang moet men wachten voor gij een gift van tante nog in leven kan innen als men de registratiekosten al volledig heeft betaald? Reactie infoteur, 03-10-2013
Beste Vankerkhove Grata,
Als de kosten zijn betaald, zou u die gift nu snel moeten ontvangen. U kunt daarvoor contact opnemen met de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 27-09-2013 20:10 #169
L.S,
Ik ben curator over mijn verstandelijk gehandicapte zus. Mijn ouders zijn beide al overleden. Mijn andere broers kijken nooit naar mijn zus om. Als mijn zus ooit komt te overlijden, zullen ze wel belangstelling tonen. Is er een mogelijkheid dat ik als curator over mijn zus, mijn andere broers kan onterven van het wellicht geringe bedrag wat mijn zus nog zal bezitten bij haar overlijden.? Met vriendelijke groeten, Arno. Reactie infoteur, 28-09-2013
Beste Arno,
Als uw zus bij de notaris voldoende wilsbekwaam blijkt te zijn, kan zij met toestemming van de kantonrechter een testament opstellen en u als enige erfgenaam aanwijzen. U kunt dit helaas niet voor haar doen. Zij mag u ook dingen geven. De broers zijn weliswaar erfgenaam, maar hebben geen recht op een legitieme portie of iets dergelijks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nel, 17-09-2013 20:35 #168
L.S,
Mijn verstandelijk gehandicapte zus, die in een AWBZ-instelling wordt verzorgd, is door mijn vader onterfd bij testament. Nu eist haar bewindvoerder haar legitieme portie op. Ik heb begrepen dat hier eventuele schenkingen, die hij bij leven aan mij heeft gedaan, (we zijn samen de enige erfgenamen) bijgeteld zouden moeten worden. In hoeverre wordt dit achterhaald en hoe, omdat de nodige informatie hierover teruggaat tot 5 jaar voor zijn overlijden en daarna niet meer terug is te vinden. Met vriendelijke groet: Nel. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Nel,
Schenkingen gedaan binnen vijf jaar van overlijden worden in de regel meegenomen bij de berekening van de hoogte de legitieme portie. Maar ja, het moet wel aantoonbaar zijn dat u de schenking hebt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen, 02-09-2013 15:42 #167
Hallo

Ik ben onterft en ontvang een dezer dagen mijn legitieme portie. Nu blijkt dat mijn moeder (zij is de langst levende) veel achterstallige belasting schuld had. Is het wettelijk gezien juist dat ik als onterfde ook mee moet betalen aan deze schulden? Of is dat alleen voor de erfgenamen? Reactie infoteur, 02-09-2013
Hallo Heleen,
Het is terecht dat met de schulden wordt rekening gehouden, maar u hebt waarschijnlijk ook nog recht op het deel van uw vader en dat gaat voor de verdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik Hofstra, 24-07-2013 08:01 #166
Hallo meneer zeemeeuw ik heb sindskort iet met een vrouwtje uit Nicaragua en zij heeft mij een copy van het testament van haar vader toegezonden. Haar vader heeft in 1997 een testament ondertekend dat zei en haar man een groot bedrag zouden krijgen maar hoe kom ik erachter dat het testament geen nep is, want heb gehoord dat er veel nep dingen rond gaan op het net.

afz h hofstra Reactie infoteur, 24-07-2013
Hallo Hendrik Hofstra,
Een testament is pas opvraagbaar bij een notaris als betrokkene is overleden. Dat mevrouw over een kopie beschikt kan wel (haar vader heeft destijds een kopie gekregen), maar dat zegt niet zo veel. Een testament kan bij leven ook nog worden veranderd en niet alles is wat het lijkt te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Janssen, 23-07-2013 08:40 #165
Mijn vader is ongeveer 10 jaar geleden overleden en mijn moeder heeft als langstlevende het vruchtgebruik over het hele kapitaal gehad. Ze wil nu het kindsdeel geven aan de kinderen. Is dit een schenking of een erfenis? Dit is van belang omdat de belastingvrije voet voor een erfenis hoger is dan voor een schenking.
Met vriendelijke groet,
Rob. Reactie infoteur, 23-07-2013
Beste Rob Janssen,
Zolang uw moeder leeft, is dit een schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-07-2013 11:16 #164
Hallo meneer Zeemeeuw
Sorry, maar, in testament staat wettelijke verdeling is niet van toepassing, hebben dan kinderen recht op wilrechten, of veilig stelen leg.portie? Of zij kunnen pas na overleden stiefouder beroep doen op wilrechten?
Bedank Reactie infoteur, 12-07-2013
Hallo Jan,
Als niet ook in het testament is opgenomen dat de legitieme portie opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende, is deze portie zes maanden na overlijden opeisbaar uit de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. G., 12-07-2013 10:35 #163
Beste deskundige,
Mijn vader (overleden 1998) maakte vruchtgebruiktestament, waarin stond dat boedel uit elkaar moet als langstlevende verhuist naar verpleeghuis, bejaardenhuis, of bij hertrouwen. Kinderen hebben bloot eigendom, ma vruchtgebruik. Nu is verhuizing een feit. Huis wordt verkocht. Probleem en vraag is nu: langstlevende gaat verhuizen naar particuliere zorginstelling, maar gaat zelfstandig wonen in appartement hoofdgebouw. Krijgt zorg zonder verblijf. Betaalt servicekosten voor woning en maakt gebruik van zorg via de instelling, via AWBZ-regeling, zorg in natura. Hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen. Het vermogen bestaat uit 2 delen, een deel is eigendom van ma, maar wat te doen met het deel van de kinderen? Kan ik mijn erfdeel opeisen? Ma beweert dat ze niet in een verpleeghuis is opgenomen, omdat ze zelfstandig woont (kamer, keuken, badkamer). Ze maakt gebruik van de service, alle maaltijden, de was. In mijn optiek is het wel degelijk een verpleeghuissituatie.
Graag uw mening. Reactie infoteur, 12-07-2013
Beste RG,
Zolang uw moeder zelfstandig woont, is haar situatie niet gelijk aan die in een verpleeghuis. Een verpleeghuis is er voor intensieve zorg en zware medische behandelingen (definitie Rijksoverheid).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 11-07-2013 20:52 #162
Hallo
Hebben kinderen recht op wilrechten van leg.portie, of veilig stelen leg.portie, als in testament is uitsluitingsclausule leg.portie. Pas na overleden langstlevende kunnen kinderen opeisen. Als in testament is vermeld, wettelijke verdeling is niet van toepassing. hebben kinderen, recht op wilrechten? Of alleen bij als wettelijke verdeling is van toepassing? Moeten kinderen gewoon wachten tot overleden stiefouder en wat blijf over? Reactie infoteur, 12-07-2013
Hallo Jan,
Kinderen hebben, als ze een beroep op doen op hun legitieme, recht op hun legitieme portie, maar daarmee is deze portie niet altijd direct opeisbaar. Bij de langslevende niet als de wettelijke verdeling geldt en/of als in het testament is aangegeven dat de portie pas na het overlijden van de langstlevende opeisbaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veerle, 15-06-2013 15:45 #161
Hallo,
Mijn moeder had 30 jaar latrelatie met getrouwde man zonder kinderen. die man had testament deel vrouw deel vriendin dit was het laatste testament 2006 en alle vorige waren herroepen via notaris maar nu is er een akte opgedoken van een gift tussen man en vrouw van 1968 en die is niet herroepen. Mijn moeder zou nu waarschijnlijk geen erfgenaam meer zijn. Wat is een gift wat is een testament. Wat moet er nu gebeuren? dank bij voorbaat Reactie infoteur, 15-06-2013
Hallo Veerle,
1. Belangrijk is hoe de schenkingsakte is geformuleerd. Er kunnen allerlei voorwaarden in staan, het kan een schenking bij leven zijn (schenking op papier met 6% rente betaling) of juist na zijn dood.
2. Als uw moeder als erfgenaam in het testament staat, blijft ze erfgenaam.
3. De notaris moet bekijken of de schenking in mindering komt op de erfenis en of die akte nog wel geldig is (sinds 2010 gelden andere regels). Als het puur een akte is waarin staat dat mevrouw na zijn dood dat bedrag krijgt, is het een testament dat inmiddels is herroepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 09-06-2013 13:53 #160
Enige tijd geleden is mijn schoonmoeder overleden, bij testament (13-3-2002) zijn beide dochters als erfgenamen aangewezen, ieder voor de helft. Er is echter ook een legaat (dit bevat alle zaken welke enige waarde hebben) opgenomen, hiervan is mijn schoonzus de begunstigde en daarnaast is er in het testament ook nog sprake van een schuldbekentenis van mijn schoonmoeder waarvan mijn schoonzus de schuldeiser is.
Wat resteert is de inboedel (waarde €2100, terwijl legaat en schuldbekentenis beide ca. €10.000 bedragen, beide onlangs getaxeerd (en ingeschreven) ivm beneficiaire aanvaarding door mijn schoonzus) Mijn vrouw heeft tot op heden geen stappen ondernomen (volgens de notaris wordt zij 3 maanden na het beneficiair aanvaarden door mijn schoonzus automatisch geacht ook beneficiair aanvaard te hebben)
Mijn vraag: is het voor mijn vrouw zinvol, gezien de schulden die de waarde van de erfenis vele malen overschrijden, om de legitieme portie op te eisen? Reactie infoteur, 09-06-2013
Beste Pieter,
Er zal bij beneficiair aanvaarden een boedelbeschrijving worden gemaakt waaruit blijkt hoe groot de erfenis is. Iets anders is de schuldbekentenis aan de schoonzus en het legaat. Het is de moeite waard om te bekijken of de schuldbekentenis echt en terecht is en of het legaat wel kan worden uitbetaald zonder jullie legitieme portie aan te tasten. Zoniet dan kan het testament wellicht ook worden aangevochten. De notaris kan jullie daarover inlichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerald, 07-06-2013 19:27 #159
Bij de recente dood van mijn vader heeft zijn vriendin (geen geregistreerde partner wel samenlevingscontact) in zijn testament het vruchtgebruik over zijn geld en goederen (geen huis) toegewezen gekregen. Vervreemding is niet toegestaan.

Mijn broer en ik, aangewezen als enige 2 erfgenamen, willen het liefst helemaal geen contact met deze vrouw. Bovendien is over 20 jaar het kapitaal zonder renteopbouw zo wie zo al stukken minder waard.

Is het mogelijk het hele gedoe van vruchttgebruik te omzeilen door i.p.v. de erfenis te aanvaarden direct om mijn legitieme portie te vragen? Reactie infoteur, 07-06-2013
Beste Gerald,
1. Als door het vruchtgebruik van de vriendin uw legitieme portie in omvang wordt aangetast (en daar lijkt het op want u krijgt minder dan waarop u als erfgenaam nu minimaal recht hebt) kunt u het testament aanvechten. Dat is juridisch gezien nog wat anders dan een beroep doen op uw legitieme portie, want op papier bent u niet onterfd maar nog steeds erfgenaam.
2. Het was anders geweest als zij getrouwd waren geweest (respectievelijk geregistreerd partnerschap). Dan hadden jullie een niet direct opeisbare vordering op haar gehad. Nu daarentegen is zij geen wettelijke erfgenaam.
3. Een overleg met de notaris lijkt me zeer zinvol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Des Mollets, 15-05-2013 14:58 #158
Beste Zeemeeuw,
Stel: mijn alleenstaande vader komt te overlijden en heeft voor het overlijden een groot deel van zijn vermogen geschonken aan een vriendin. Ik ben onterft en mijn broer (enige erfgenaam) aanvaard de erfenis niet. Hij is namelijk overtuigd dat de erfenis negatief is. Kan ik mijn legitieme portie opeisen en moet ik dit doen bij deze vriendin? Reactie infoteur, 15-05-2013
Beste Des Mollets,
1. Allereerst is het zo dat als uw broer zijn erfdeel niet aanvaardt, deze doorschuift naar een andere erfgenaam in zijn lijn. Dat kan ook u weer zijn.
2. Bovenmatige schenkingen behoren tot de nalatenschap. Dat kan een vordering op de vriendin betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duizendpoot, 14-05-2013 19:07 #157
Beste.,
Als je onterft bent, heb je recht op een legitieme portie, maar er is een brommobiel en die krijg ik niet verkocht, maar heeft mijn onterfde broer dan recht op deze brommobiel? Daar hij b.v. geen recht heeft op de staart klok. Reactie infoteur, 15-05-2013
Beste Duizendpoot,
De legitieme portie luidt altijd in geld. Er is dus geen recht op een klok of brommobiel, maar op een deel van de waarde ervan. Maar om de vordering in geld in te lossen kunt u wel afspreken dat iemand een klok of brommobiel krijgt en dat daarmee de legitieme portie is ingevuld. Of met een beetje geld erbij of eraf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin Joosten, 08-05-2013 14:19 #156
Hallo.ik heet Martin Joosten ben Nederlander en woon in Zweden. Het gaat over mijn vader die woont in Nederland en heeft al sinds jaren een nieuwe vriendin. Mijn moeder is van hem gescheiden in 1987 en is overleden in november 1999. Ik heb al jaren lang geen enkel contact met mijn vader. Hij wil geen contact met mij. Ik heb nog 2 broers in leven die ook in Nederland wonen. Mijn vader is 87 jaar en kan elk moment sterven. Ik ben er niet zeker van dat ik op de hoogte gebracht wordt van zijn overlijden. Ik heb absoluut geen geld om contact op te nemen met een notaris en een hoog uurloon aan hem te betalen. Toch wil ik mijn legitieme portie opeisen. Mijn vader kan een testament schrijven waarin hij mij onterft maar volgens de Nederlandse wet kan hij mij niet helemaal onterven heb ik begrepen. Als er een notaris wordt ingeschakeld als mijn vader een testament laat opmaken of als er geen testament is na zijn dood dan gaat de notaris op zoek naar de erfgenamen. Hij zoekt dan naar de kinderen van mijn vader neem ik aan. Hoe kan die notaris mij vinden als ik in Zweden woon? Het kan ook zijn dat mijn vader een samenlevingscontract heeft met zijn vriendin en dat die dan alles erft na zijn dood. Maar als zijn vriendin overlijdt gaat de erfenis weer terug naar de kinderen van mijn vader heb ik begrepen. Mijn vader heeft een groot huis, twee pensioenen en vermoedelijk een hoop geld op de bank. Ik weet dat hij in de gemeente Landgraaf woont. Ik heb de gemeente Landgraaf een uittreksel van mijn geboorteregister en een kopie van mijn geldige paspoort en een adres gegeven van mijn huidige woonplaats in Zweden gestuurd. Ik heb nog geen antwoord van ze ontvangen. Ik heb eerder dit jaar in februari aan de gemeente Landgraaf gevraagd of ze mij als kind op de hoogte stellen indien mijn vader komt te overlijden. Ze stuurde mij een email waarin ze vertelden dat de gemeente landgraaf niet automatisch de dood van een persoon aan de erfgenamen mededeelt. Ik begrijp dat ik tot 5 jaar na de dood van de erflater mijn vader de tijd heb om mijn legitieme portie op te eisen. Ik hoop dat jullie mijn probleem begrijpen. Ik woon in Zweden. Hoe kan een Nederlandse notaris mij vinden? Die kijkt vermoedelijk alleen in de GBA administratie in Nederland. Ik heb al bij de laatste gemeente waar ik in Nederland stond ingeschreven gevraagd of ze mijn huidige adres in Zweden in de GBA kunnen aantekenen, maar ze doen dit niet mailen ze me. Ik kijk elke dag op internet maar kan nergens goede informatie vinden hoe te handelen in mijn geval. Hoe kan ik mijn legitieme portie opeisen als ik in Zweden woon? Hoe kom ik te weten wanneer mijn vader sterft? Ik heb helaas geen adres van mijn vader maar weet dat hij in Landgraaf woont. Ik heb heel sporadisch contact met een van mijn broers in Nederland via de email. hij vertelde mij in februari van dit jaar dat mijn vader nog in leven was. Kunt u mij tips geven hoe ik dit probleem kan oplossen. Ik heb absoluut geen geld om een notaris in Nederland in te schakelen. Die vragen ongelooflijke prijzen, maar het moet toch mogelijk zijn dat ik me ergens in Nederland in een bestand kan laten registreren zodat een notaris mij kan vinden? Er moet toch ergens in Nederland in een bestand staan hoeveel kinderen mijn vader heeft?Bij voorbaat veel dank. Groeten van Martin. Reactie infoteur, 08-05-2013
Beste Martin Joosten,
1. Als uw vader u onterft met een testament, moet u als zodanig genoemd worden in het testament wat duidelijk maakt dat u er bent.
2. Uw geboorte is bekend bij de gemeente waarin u bent geboren en door uw vader bent aangegeven (geboorteakte).
3. In het Centraal Testamenten Register in Den Haag worden alle testamenten van Nederland geregistreerd. Het bestaan van een testament is opvraagbaar na iemands overlijden, niet de inhoud. Daar hebt u geen notaris voor nodig maar wel een uittreksel van overlijden.
4. Een notaris controleert bij de gemeente van de overledene of er kinderen zijn.
5. Elke overleden persoon in Nederland staat in het register van overlijden
van de Burgerlijke Stand vermeld (opvraagbaar, niet gratis).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sammy's, 04-05-2013 18:52 #155
In januari heb ik van een notaris een brief gekregen dat mijn vader was overleden.
Nu ben ik onterft( wat niet erg is) maar heb wel me legitieme portie opgeëist.
Nou was mijn vraag eigenlijk, hoelaat duurt dit voordat het helemaal geregeld is?
Ik wil er namelijk vanaf zijn omdat ik mijn vader 21 jaar niet gezien en gesproken heb maar hij mij geestelijk veel schade heeft aangericht.
Graag ontvang ik hier antwoord op… Reactie infoteur, 05-05-2013
Beste Sammy's,
Hoe lang de afwikkeling van een erfenis duurt, hangt helemaal af van de ingewikkeldheid van de nalatenschap. Is er een testament, zijn er veel kinderen, is er een bedrijf, zijn er schulden en dergelijke. Het kan overigens geen kwaad om de notaris te vragen hoe het ermee staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emmia, 28-04-2013 20:03 #154
Ik hoop dat je mij kan helpen met mijn vraag. Het betreft een erfenis met meerdere erfgenamen. De ouders van mijn vriendin zijn allebei in een tijdperiode van 4 maanden na elkaar overleden. Ze waren het er allebei over eens dat één van hun kinderen onterfd is.
Nadat dat haar vader is overleden bleek dat de onterving van het desbetreffende kind niet goed in het testament was geregeld. Het kind dat eigenlijk onterfd hoorde te zijn heeft toen de erfenis aanvaard (omdat hij in financiele moeilijkheden zat).

Haar moeder heeft toen een nieuw testament op laten stellen, waarin de onterving van dat kind wel goed is geregeld. Het onterfde kind heeft nu recht op de legitieme portie, maar hij heeft via de mail laten weten dat hij geen beroep zal doen hierop. Is deze afstand van het beroep op de legitieme portie via de mail rechtsgeldig gedaan? Of is het alleen rechtsgeldig wanneer dat schriftelijk met een handtekening eronder is gedaan? Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste Emmia,
1. Wie is onterfd, heeft recht op de legitieme portie maar krijgt niets als hij daar geen beroep op doet. Afstand doen van de legitieme portie hoeft niet. Gebeurt er niets op dit punt, dan wordt de onterving volledig uitgevoerd zonder portie.
2. Het beroep doen op de legitieme portie is vormloos, maar het wel moet duidelijk zijn dat de mail ook van betrokkene afkomstig is om later problemen te voorkomen.
3. Bij dit alles is een ondertekende brief met datum, plaats en handtekening altijd beter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 22-04-2013 19:52 #153
Dank voor het antwoord! Wat betreft nummer 5: kan dit ook waterdicht, of loop ik altijd het risico dat haar testament wordt gewijzigd nadat ik deels afstand heb gedaan van mijn legitieme portie? Reactie infoteur, 23-04-2013
Beste Joost,
U loopt altijd het risico dat iemand zijn testament wijzigt. Een testament is geheim zolang iemand nog leeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 22-04-2013 04:47 #152
Beste Zeemeeuw,

Top dat je zoveel mensen info geeft! Ook ik heb een vraag:

Mijn vader is hertrouwd. Ik ben enig kind, zijn nieuwe vrouw heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk. Mijn vader en zijn vrouw hebben beide een testament gemaakt waarin staat dat alle drie de kinderen bij beide testamenten gelijk worden behandeld. Ook krijgt een goed doel een bedrag als ware het een vierde kind. Ze denken het nu goed geregeld te hebben.

Heb op internet zitten zoeken, en volgens mij kan deze constructie alleen op basis van vertrouwen, en niet op basis van het testament. De notaris heeft ze hier niets over verteld.

Volgens mij zit het zo:
Als mijn vader als eerste overlijdt krijg ik volgens het testament 20%, terwijl mijn legitieme portie 25% is. Als de nieuwe vrouw als eerste overlijd krijg ik 25%, terwijl mijn legitieme portie 50% is. Ik krijg van mijn vader volgens zijn testament dus altijd minder, dan als ik onterft zou zijn. Toch vind ik dat wel redelijk als ik in plaats daarvan er zeker van ben dat ik bij het overlijden van zijn nieuwe vrouw ook daadwerkelijk als haar kind behandeld wordt. Het staat haar echter vrij om mij na het overlijden van mijn vader uit haar testament te schrappen. Dat ligt nu niet voor de hand, maar er kan natuurlijk 20 jaar tussen zitten waarin van alles kan gebeuren.

Mijn vragen:
Kan ik in ruil voor het genoegen nemen met minder dan de legitieme portie van mijn vader de zekerheid afdwingen dat ik in het testament van zijn nieuwe vrouw als haar kind behandeld wordt, bijvoorbeeld door een overeenkomst tussen haar en mij of misschien zelfs met haar kinderen? Andersom hebben zij er ook belang bij dat ik mijn legitieme portie niet opeis als de nieuwe vrouw als eerste overlijdt. Als iedereen onverhoopt achteraf voor het maximale gaat is het een loterij wie het eerst overlijdt, terwijl we op voorhand allen bereid zijn het redelijk vast te leggen.

Als zoiets kan, ben jij ook professioneel actief? Reactie infoteur, 22-04-2013
Beste Joost,
1. Als uw vader overlijdt is uw legitieme portie 1/4.
2. Als de nieuwe vrouw eerst overlijdt is uw legitieme portie van haar 0 en daarna van uw vader 1/2.
3. Het klopt dat een testament altijd bij leven kan worden bijgesteld en het klopt dat er altijd door een eigen kind een beroep kan worden gedaan op de legitieme portie.
4. De verdeling volgens het erfrecht gaat boven de onderlinge afspraken die ook gemaakt kunnen worden. Anders gezegd de fiscus zal kijken naar wat de erfrechtelijke verdeling is en niet naar de onderlinge afspraken die civielrechtelijk van karakter zijn. De ondelinge afspraken kunnen ook nog eens onderhevig zijn aan schenkingsrechten.
5. Het meest zekere is het om al in de testamenten de afspraken op te nemen en aan de verdeling van de erfenis de voorwaarden en clausules te verbinden die u noemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 16-04-2013 19:14 #151
Mijn vader heeft diverse keren gesproken hoe hij de verdeling wilde. Hij deed daarbij ook uitspraken m.b.t. goederen, waaronder een auto. Dit betrof een gelijke verdeling, maar werd niet bij leven uitgevoerd. Nu is er een broer in het bezit van een codicil, dit exemplaar komt na jaren pas boven tafel, in dat codicil staat één regeltje: De auto is geschonken aan "Jantje" voor de hulpvaardigheid. Het is wel voorzien van plaatsnaam, datum en handtekening. De handtekening en het handschrift lijken in het niets op dat van mijn vader. Het is gedateerd maanden voor overlijden van mijn vader, de auto stond ook na codicil datum overigens bij mijn ouders voor de deur, het stond op hun naam, mijn vader gaf pas maanden na de datum van het codicil aan mijn broer aan dat hij de auto mocht lenen, dit was ook zeker ruim een half jaar na de datum die op het codicil staat. Ook mijn moeder bleef aangeven dat de auto te leen was. Het enige wat ik kan aantonen is de tennaamstellingen op naam van mijn ouders, want na overlijden van vader werd de auto overgeschreven op naam van mijn moeder. Na overlijden van mijn moeder werd de auto via een autobedrijf verkocht. Kan dit zomaar. Kunnen wij dat codicil aanvechten, heeft het zin om hiervoor een rechtszaak te beginnen. Het is heel moeilijk na zoveel jaar nog bewijsvoering rond te krijgen. Behalve onze eigen getuigenverklaringen, van 5 mensen die het tegenspreken. Toch is mijn broer erg sterk in praten, komt met allerlei verklaringen die niet kloppen. Reactie infoteur, 16-04-2013
Beste R,
Zeker. Een codicil moet aan strikte voorwaarden voldoen. Geldbedragen en een auto kunnen niet eens wettig per codicil worden gegeven:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 15-04-2013 17:21 #150
Hallo,

Een aantal maanden geleden is mijn opa overleden. Mijn opa had twee kinderen, mn oom en mn moeder. Helaas is mijn moeder al overleden. Als het goed is betekent dit dat ik recht heb op het deel van mijn moeder? Echter had mijn opa bij mijn weten geen testament. Mijn oom zou in dit geheel alles regelen en ervoor zorgen dat ik en mijn broer het deel van mijn moeder zouden krijgen.

Helaas heb ik niet zo'n goed verstandhouding met mijn oom en inmiddels zijn we al drie maanden verder en heb nog steeds niks gehoord. Daarnaast heb ik het idee dat er een aantal dingen niet kloppen omtrent de erfenis (zoals verkopen van spullen zonder ons medeweten om). Naar mijn idee is het zo dat als er spullen van mijn opa verkocht worden, wij recht hebben op de helft van het opgebrachte bedrag?

Wat kan ik nu het beste doen? Kan ik na een aantal maanden alsnog een notaris inschakelen?Of zit hier een termijn aan vast?

Kunt u mij hier antwoord opgeven? U zou me er erg mee helpen?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 16-04-2013
Hallo S,
1. U hebt wettelijk recht op het deel van uw moeder (de helft van de erfenis) en dat geldt ook voor wat tussentijds verkocht wordt.
2. Het is niet correct dat zaken verkocht worden zonder uw toestemming en medeweten. Eigenlijk zou er een boedelbeschrijving moeten worden gemaakt waaruit blijkt hoe groot de erfenis is.
3. Ik zou nu een notaris inschakelen of zelf een aangetekende brief sturen (notaris kost geld). Zolang u niet de erfenis verwerpt, blijft u erfgenaam.
4. Dat uw oom de zaken afgehandelt, hoeft helemaal geen uitgemaakte zaak te zijn. Hij handelt kennelijk wel als zodanig, maar zonder een testament behoeft ook dat uw goedkeuring.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 07-03-2013 11:36 #149
Overlijden in 2010 zonder testament. De wettelijke verdeling gaat dan spelen. De erven aanvaarden de erfenis zuiver. Op het moment van overlijden is er een positieve erfenis en nu is er een negatieve erfenis omdat de verkoop van de woning minder opbrengt waardoor een restschuld ontstaat. kunnen de kinder aangesproken worden voor dit verlies? Welk moment is bepalend voor het vaststellen van de erfenis? Reactie infoteur, 07-03-2013
Beste R,
1. Bij het erven van een huis wordt gekeken naar de WOZ-waarde, niet de verkoopwaarde op een later moment. Dat kan in de huidige markt heel nadelig zijn. Voor 2010 geldt de WOZ-waarde met peildatum 2009:

http://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

2. De erfgenamen zijn aansprakelijk voor een restschuld:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/109151-huis-erven-met-restschuld.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 28-02-2013 20:07 #148
Mijn broer is overleden en heeft in testament zijn zoon onterft en mij als enige erfgenaam benoemd.Hij wilde dat zijn zoon niks kreeg, omdat die nagenoeg geen contact had.Hij heeft wel recht op zijn legitieme portie.Nu had mijn broer een motor en heeft per codicil dat aan zijn zoon gegeven, als hij afstand doet van zijn legitieme deel.om het zo zo gemakkelijker voor mij te maken.Nu geld dat codicil niet, omdat mijn broer er geen datum op had staan.En had dan nog niet gekunt, omdat die motor al 1 jaar op mijn naam staat, omdat hij niet wilde toen dat die in verkeerde handen zou vallen.Kan ik nu de motor aan zijn zoon over handigen, als hij afstand doet van zij legitieme deel?Hij moet er dan niet meer op terug kunnen komen om binnen 5 jaar alsnog portie op te eisen.Stel dat ik de motor niet geef en hij dus wel alleen legitieme portie aanvaard, moet de motor dan weer in nalatenschap en h moet ik er nog belasting over betalen?
Hoe werkt het precies als hij zijn legitieme portie komt opeisen?Wil zeker weten dat hij nergens meer op terug kan komen?Moet er iets getekend worden en hoe?Hij gaat het mij zo moeilijk mogelijk maken.
Dan hadden ik en mijn broer een en/of rekening prive en spaar rekening, is de helft dan van mij of gaat hele bedrag in nalatenschap?Spaartegoed van broer staat nu op mijn spaarrekening.
Wat mag ik allemaal en hoeveel aftrekken van de nalatenschap, heb en regel de crematie en nalatenschap.Heb erfenis nog niet aanvaard.Wel regel ik de zakelijke dingen.Wat ben ik verplicht om hem te melden, moet ik inzage van bankrekening e.d aan hem geven?
Groet Reactie infoteur, 28-02-2013
Beste Paul,
1. Dat een kind zijn legitieme portie krijgt, is geen automatisme. Als een kind er geen beroep op doet, is er geen legitieme portie. Anderzijds kan een kind er binnen vijk jaar een beroep op doen. Een gewoon briefje is daarvoor al voldoende. Het opeisen van de legitieme portie is namelijk vormvrij.
2. Wie is onterfd, heeft geen recht op goederen. Ook niet op de motor. Wel, bij schenking, op zijn aandeel in de huidige waarde van de motor.
3. Bij een en of rekening is van het belang of is op te maken wiens geld het was. Stel dat daar steeds het inkomen van de ene persoon op komt en niet van de ander. In andere gevallen wordt meestal fifty fifty aangehouden, tenzij anders kan worden bewezen.
4. Ik weet niet of u als executeur bent aangesteld. Zo ja, dan hebt u een informatieplicht als u om informatie wordt gevraagd.
5. Schulden van de erflater en de kosten van crematie zijn aftrekbaar van de te verdelen nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Butink, 04-02-2013 22:52 #147
Mijn moeder heeft mij onterft, ik verkrijg wel nog mijn vaders erfdeel dat is 1/8.
Nu heb ik bij de notaris aangegeven dat ik het legitieme deel aanvaard dat is 1/6 deel. Hoe wordt hier de erf belasting over verrekend en hoeveel procent is dat omdat ik mijn zus en broer erover aanspreek.

Met vriendelijke groet,
Gottfried Reactie infoteur, 05-02-2013
Beste G. Butink,
Als kind hebt u een vrijgesteld bedrag van ruim 19.000 euro en betaalt u over het meerdere 10% tot 20% erfbelasting:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2013-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erika van Gils, 01-02-2013 20:05 #146
Mijn opa is onlangs overleden. Hij had twee kinderen, mijn tante en mijn vader. Mijn vader is helaas al overleden. Wij als kleinkinderen krijgen nu een legaat. Kunnen ik en mijn zus ook nog de legitieme portie van mijn vader opeisen? En zo ja hoe moeten we dat doen?
Met vriendelijke groet,
Erika Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Erika van Gils,
Jullie erven samen het erfdeel dat anders jullie vader geërfd zou hebben. Als er een testament is opgesteld, kun je het beste naar de betreffende notaris gaan voor de details.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. van den Heuvel, 23-01-2013 12:41 #145
Beste Zeemeeuw,

Enorm bedankt voor uw snelle en bruikbare reactie, ik weet nu beter welke weg ik moet bewandelen.
Ik ben geweldig geholpen;-)

Vriendelijke groeten,

N. van den Heuvel Reactie infoteur, 23-01-2013
Beste N. van den Heuvel,
Graag gedaan en veel succes.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. van den Heuvel, 22-01-2013 23:44 #144
Beste Zeemeeuw,
Mijn vader is afgelopen mei in Thailand overleden. Hij had in Nederland een testament die hij niet heeft laten aanpassen nadat hij in 2006 alles in Nederland verkocht had en naar Thailand emigreerde, daar heeft hij zijn vermogen in huis en land gestopt.
Mijn eerste vraag is: Is het testament dat hij in Nederland heeft laten maken enigszins nog bruikbaar?
Ik volg nu de weg die door de Thai aangegeven wordt en zal me via de rechtbank mezelf daar moeten laten benoemen tot administrateur om mezelf vervolgens aan te wijzen als erfgename. Ik heb al gemerkt dat dit enorme kosten met zich meebrengt, die ik op dit moment alleen kan ophoesten. Mijn broeder zit financieel aan de grond en kan zelfs niet mee naar Thailand om dit proces bij te wonen.
Mijn tweede vraag: welke kosten zijn aftrekbaar van de erfenis? ik moet b.v. een hoeveelheid vakantiedagen gebruiken, niet te spreken over de verschillende reizen en bijkomende (juridische) kosten…
Omdat mijn broer financieel aan de grond zit en niet met me mee wil/kan naar Thailand, heeft hij mij gevraagd alles te regelen. Maar volgens mijn Thaise advocaat moeten de beide erfgenamen bij de zitting aanwezig zijn. Een mogelijkheid die de advocaat bood is dat mijn broer afstand neemt van de erfenis en dat ik bij het vrijkomen van de erfenis (verkoop van huis en grond) de gelden weer eerlijk verdeel. Mijn laatste vraag: Is dit bovenstaande een reële optie? Ik weet niet hoe het op dit punt zit met het erfrecht als ik het geld naar Nederland haal…

Ik hoop dat u me kan helpen.

Vriendelijke groeten,

N. van den Heuvel Reactie infoteur, 23-01-2013
Beste N. van den Heuvel,
1. Als er in Thailand geen nieuw testament is opgesteld en als uw vader nog de Nederlandse nationaliteit had, kunt u te maken krijgen met het Nederlands erfrecht en het Nederlandse testament. Omdat uw vader meer dan vijf jaar in Thailand woonde, moet dat worden uitgezocht. Dat kunt u laten nagaan bij de notaris waar het Nederlandse testament is opgemaakt.
2. In Nederland geldt dat de erflater in zijn testament kan aangeven wat er vergoed mag worden. Als daarover niets is vermeld zou ik de gemaakte kosten zeker in rekening brengen bij de verdeling van de erfenis.
3. Uw broer kan u ook een volledige machtiging voor de afhandeling van de erfenis geven. Een erfenis verwerpen is de meest vergaande vorm, maar dan kan het zijn dat iemand anders (als er kinderen zijn) erfgenaam wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. de Jong, 04-01-2013 16:15 #143
Geachte dame/heer,
Kan een ouder voor zijn dood zijn bedrijf voor een gering bedrag (niet de werkelijke waarde) verkopen aan een van zijn kinderen en zo de andere benadelen?

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

N. de Jong Reactie infoteur, 04-01-2013
Geachte N. de Jong,
De kinderen houden recht op hun legitieme portie, maar als u gebruik kunt maken van de regelgeving omtrent bedrijfsopvolging bij schenking of nalatenschap, kan zowel de betaling van de verschuldigde belasting aan de belastingdienst als de inlossing van de vordering van de overige kinderen tot maximaal tien jaar worden uitgesteld:

http://www.zakelijk.infonu.nl/juridisch/39830-erfenis-onderneming-bedrijfsopvolging-en-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 03-01-2013 20:58 #142
Beste zeemeeuw,
De vordering is 10.000 euro per persoon. We zullen gaan informeren of we bij een andere deurwaarder of een incassobureau terecht kunnen.
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Paulette Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Paulette,
Veel succes. Een incassobureau of deurwaarder kunnen minimaal wat druk op de ketel zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 03-01-2013 17:07 #141
Beste zeemeeuw,
Dit hebben we ook geprobeerd maar die zegt dat dit geen geschikte zaak is voor hen. Het is dus wel mogelijk om bij dit soort zaken een deurwaarder in te schakelen? Dan kunnen we kijken naar een andere deurwaarder.
Met vriendelijke groet,
Paulette Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Paulette,
Met uw legitieme portie hebt u een vordering op de erfenis die in handen is van de halfbroer. Ik zou zeker proberen een deurwaarder in te schakelen en anders een incassobureau. Daarbij is het wel beter als u ongeveer kunt aangeven hoe groot uw legitieme vordering is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 03-01-2013 15:08 #140
Beste zeemeeuw,
Dit hebben we ook geprobeerd maar die zegt dat dit geen geschikte zaak is voor hen. Het is dus wel mogelijk om bij dit soort zaken een deurwaarder in te schakelen? Dan kunnen we kijken naar een andere deurwaarder.
Met vriendelijke groet,
Paulette Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Paulette,
Met uw legitieme portie hebt u een vordering op de erfenis die in handen is van de halfbroer. Ik zou zeker proberen een deurwaarder in te schakelen en anders een incassobureau. Daarbij is het wel beter als u ongeveer kunt aangeven hoe groot uw legitieme vordering is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 03-01-2013 13:12 #139
Beste zeemeeuw,
Ik heb u in 2011 al eens om advies gevraagd maar ben nu redelijk radeloos. Juni 2010 overleed onze vader, wij, 2 zusters zijn onterfd en alles is per testament naar onze halfbroer gegaan, waaronder een chalet dat al jaren te koop staat. Nu hebben wij alles gedaan wat we konden om onze legitieme portie uitbetaald te krijgen. We hebben een advocaat in de hand genomen die ook niets heeft kunnen bereiken bij de vertegenwoordiger, zijn rechtsbijstandverzekering, van onze halfbroer. De advocaat heeft het ook zo'n beetje op zijn beloop gelaten waardoor wij ook daarin geen vertrouwen meer hebben. De man van de rechtsbijstandsverzekering neemt ook weinig moeite om fatsoenlijk te antwoorden en zegt alleen dat halfbroer financieel in zwaar weer verkeerd. Nu is dat niet nieuws want dat probleem heeft hij altijd al gehad en dat zal ook nooit beter worden. Wat kunnen wij nu nog doen om ons deel te krijgen, de financiële middelen ontbreken ons om procedures oid in gang te zetten via een rechtzaak? Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Paulette,
Ik zou langzamerhand een deurwaarder inschakelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wijnen, 21-12-2012 14:20 #138
Mijn onterfde nicht, die de plaats inneemt van haar overleden vader (mijn broer zaliger) eist nu na mijn moeders dood haar legitieme portie op. omdat deze dame reeds 10 jaar geen contact wenste met mijn ouders, heeft moeder haar in 2006 onterft.In 2007 kreeg ik een geldsom van 24000 Euro ik ben nu nog haar enige zoon en voor de zekerheid liet zij die vastleggen bij de Notaris en deze deed dit met de clausule dat deze gift buiten de erfenis moet vallen. Dit staat dus in haar testament. Mijn tot heden onzichtbare nicht accepteert dit niet. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Wijnen,
1. Het is even de vraag wanneer in 2007 u de schenking kreeg, want schenkingen gedaan binnen vijf jaar van overlijden worden in de regel meegenomen bij de berekening van de hoogte de legitieme portie.
2. Uw nicht zal wel stellen dat de schenking is gedaan om haar te benadelen, maar dat moet ze maar aantonen. Bovendien kan uw moeder zich moreel verplicht gevoeld hebben u de schenking te doen.
3. Met dit in het achterhoofd doet u er goed aan om ook uw notaris te vragen hoe hij tegen het verzoek van de nicht aankijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 14-12-2012 15:10 #137
Beste infoteur,

Ik begreep van iemand dat hij - als kind van zijn overleden vader - een legaat heeft verkregen ter grootte van zijn legitieme portie, zo volgt uit het testament. Dit legaat is echter niet opeisbaar zo lang de vrouw nog in leven is. Ten aanzien van de vrouw is in het testament bepaald dat de vrouw een legaat krijgt inhoudende het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. De erfgenaam is overigens een stichting.Tevens staat in het testament dat indien er sprake is van een legitieme portie, deze eerst opeisbaar zal zijn bij overlijden van de vrouw, indien de legitieme portie ten laste komt van de vrouw.

Mijn vraag is: Kan er iets gedaan worden tegen de niet-opeisbaarheid (van legaat of legitieme portie)? Reactie infoteur, 14-12-2012
Beste Peter,
1. Als het testament niet anders bepaalt, krijgt een kind recht op zijn erfdeel. Dat erfdeel maar ook een legitieme portie zijn pas door het kind opvorderbaar na het overlijden van de langstlevende ouder.
2. Een legaat en de legitieme portie zijn twee verschillende zaken. Als een kind een legaat krijgt ter grootte van zijn legitieme portie, wil dat niet zeggen dat het is onterfd. Het is een zekerstelling dat het kind in ieder geval dat deel krijgt, ook als het niet zijn legitieme portie na het overlijden van de vader opeist.
3. Het vruchtgebruik van de moeder houdt in dat zij over dat deel economisch eigenaar is.
4. De voorwaarden die bij een legaat door de erflater zijn geformuleerd bepalen wat er mogelijk is. Als de geformuleerde voorwaarden of eisen zeer onredelijk zijn, kan een kantonrechter desgevraagd ingrijpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 21-11-2012 14:57 #136
In het artikel staat het volgende vermeldt: 'Om de massa van de erfenis te bepalen, wordt gekeken naar het saldo van erfenis en schulden, plus alles wat tijdens het leven van de erflater is geschonken.'

Ik dacht dat er - in het geval van schenkingen van de erflater tijdens het leven - alleen naar de laatste 5 jaar - vanaf het moment van overlijden - wordt gekeken? Dit klopt dus niet? Reactie infoteur, 21-11-2012
Beste Ruud,
Schenkingen die binnen vijf jaar zijn gedaan in ieder geval, maar er is meer. Zie de opsomming in mijn eerder antwoord aan K. de Groot dd 09-12-2011, # 80.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corina, 30-10-2012 18:50 #135
Beste infoteur,
bedankt voor uw reactie. wanneer ik het kindsgedeelte opeis bij de erfgenamen krijg ik hetgeen wat op de bankrekening stond bij overlijden van de erflater (is ca 5000:3). ik ben erfgenaam, echter probeer ik nu de legitieme portie op te eisen ivm verdenking van grote schenkingen gedaan door de erflater aan de overige 2 erfgenamen in de periode 1995-2005, echter wordt door de overige 2 erfgenamen beweerd dat er geen grote schenkingen gedaan zijn, maar dat het geld in de loop der jaren (1995-2005) is opgemaakt door de erflater tbv levensonderhoud.
Wie kan ik het beste inschakelen voor het bepalen van de legitimaire massa voor mij, wie kan de schenkingen achterhalen die mogelijk gedaan zijn vanaf 1995 (waar ik dan ook recht op zou moeten hebben). Er heeft nooit een afwikkeling van de erfenis plaatsgevonden (overleden in mei 2010) omdat dat volgens de andere 2 erfgenamen niet hoefde ivm lage saldo op de bankrekening van de erflater. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Corina,
1. Aha. Maar die schenkingen zouden ook in de erfenis terug moeten komen als u erfgenaam bent. De vraag is hoe u dat boven tafel krijgt.
2. U bent niet onterfd, de bank wil niet meewerken en er is geen testament (vermoed ik).
3. U kunt alsnog een verklaring van erfrecht laten opstellen. Moet simpel zijn maar kost wat geld. Die notaris kan u ook verder helpen met een boedelbeschrijving (kost ook geld). Bankafschriften zijn online vaak maar zes jaar opvraagbaar.
4. U kunt naar de kantonrechter die een externe kan aanwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corina, 30-10-2012 15:19 #134
Beste infoteur,

Bij wie kun je de legitieme portie opeisen, maw hoe moet je dat doen? En wie onderzoekt de schenkingen die gedurende het leven door de erflater gedaan zijn? Of wie kun je deze opdracht geven buiten evt jezelf? (Ik kan als erfgenaam namelijk niet de bankzaken van de erflater inzien omdat er geen verklaring van erfrecht opgesteld is) en de andere erfegenamen hebben geen bewijzen van bankaschriften meer naar eigen zeggen van de periode 1995-2005 (dit is namelijk de periode waarin een huis verkocht is en lappen grond zijn verkocht), op de dag van overlijden van de erflater stond er bijna niks meer op de spaar- of lopende rekening. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Cornia,
1. U kunt gedurende vijf jaar na overlijden een beroep doen op uw legitieme portie als u bent onterfd met een testament. Zonder testament hebt u gewoon recht op uw kindsdeel
2. Vaak wordt door de erflater met een testament ook een executeur testamentair aangewezen die voor een goede afwikkeling van de nalatenschap kan zorgen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/100950-boedel-erfenis-verdelen.html

3. Uw beroep op uw legitieme portie legt u neer bij de executeur testamentair, de afwikkelende notaris of de erfgenamen zelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoek, 02-10-2012 19:30 #133
Beste infoteur,

Mijn vader is een paar maanden geleden overleden. Nu heeft hij in zijn testament op laten nemen dat mijn zus en ik elk ons legitieme portie krijgen en zijn 2 andere kinderen ieder een gelijk deel van de rest van de erfenis. Er wordt in het testament specifiek gesproken over mijn erfgenamen. Ik kan nergens ontdekken dat mijn zus en ik onterft zijn. Er wordt ook een legaat beschreven in het testament. Mijn vraag aan u is.
1.Kan dit? kun je erfgenaam zijn en dan gewoon je legitieme portie krijgen? Ik lees namelijk overal dat je je legitieme portie kan opeisen indien je onterft bent.
2. Gaat het legaat van ons legitieme portie af?

Ik hoor het graag van u.
Met vriendelijke groet,
anoek Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Anoek,
1. U bent als kind pas onterfd als in het testament staat dat u onterfd bent. Dat neemt niet weg dat de erflater (uw vader) u een lager bedrag mag toezeggen dan uw erfdeel, maar daarmee hoeft u natuurlijk niet akkoord te gaan. Dat kunt u vervolgens aan de notaris laten weten.
2. Een legaat is er in vele soorten en smaken (met inbreng in de verdeling, zonder inbreng), maar gaat alleen van de legitieme portie van persoon Y af als ook het legaat al voor persoon Y was en deze afziet van het legaat (legaat verwerpt). Maar ook dan nog kan onder voorwaarden die in het legaat staan, zijn bepaald dat het legaat niet ten laste van de legitieme portie gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dochter, 17-09-2012 11:14 #132
Mijn vader is bijna twee jaar geleden overleden, mijn broer en ik en zijn vrouw (de moeder van onze halfzus) zijn onterft. Onze halfzus was de enige erfgename, maar zij is onlangs ook overleden. Nu moet er nog een verdeling gemaakt worden. Mijn vader had wel een testament, hierin staat dat wij een half kindsdeel krijgen. Er is vermogen, mijn vraag is nu, hoe moet dit verdeeld worden. Wie moet er eerst uitbetaald worden. Er staat ook in het testament dat mijn broer en ik binnen een half jaar tot een jaar na overlijden moeten zijn uitbetaald in geld (dit is nog niet gebeurd) De verdeling is wel bekend, zijn vrouw (met wie hij in scheiding lag) krijgt de helft en mijn broer en ik ieder 1/8 deel. De rest komt in de nalatenschap van onze half zus. En kan pas geregeld worden als de eerste is afgehandeld. Kunnen wij ons geld opeisen? Reactie infoteur, 17-09-2012
Beste Dochter,
1. Uw recht op de legitieme portie vervalt als u er geen beroep op doet gedurende maximaal vijf jaar.
2. Zijn vrouw kan op enkele noodzakelijke dingen een beroep doen, zoals woonruimte:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

3. Eerst moet inderdaad de nalatenschap van uw vader geregeld worden. Zowel de verdeling als de aangifte erfbelasting.
4. Ik weet niet wie de erfenis afhandelt, maar bij die persoon laat u schriftelijk weten een beroep te doen op uw legitieme portie en dat u graag zo spoedig mogelijk uitbetaald wil worden. Ik zou ook de boedelbeschrijving opvragen om te zien waarop u recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Retèl, 14-08-2012 12:43 #131
Door de opa van mijn 3 pleegkinderen ben ik als executeur aangesteld voor de erfenis. Het betreft voor deze erfgenamen een huis, met veel achterstallig onderhoud. 2 van de erfgenamen wonen in dit huis. De drie kinderen staan onder beschermbewind. Er is ook nog een onterfde aangenomen zoon van de opa. Deze heeft tot nu toe -> 3 jaar na dato nog geen reactie gegeven, en de verwachting is, dat hij dit ook niet zal gaan doen.
Nu lees ik dat, indien onterft, er alleen aanspraak gemaakt kan worden op geld en niet op goederen. Het geld dat er was, is uitbetaald aan de kinderen van zijn tweede vrouw. Zijn tweede vrouw is drie jaar voor Opa gestorven.
Op het huis rust nog een kleine hypotheek. En de kinderen van de tweede vrouw hebben nog recht op de rente over de drie jaar.

Vraag, in hoeverre, nu er geen geld maar goederen zijn nagelaten, is het noodzakelijk om de komende twee jaar de erfenis te blijven conserveren?

Vriendelijke groet,

D. Retèl Reactie infoteur, 14-08-2012
Beste D. Retèl,
1. Dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op geld, betekent dat er geen recht bestaat op bepaalde goederen, maar dat er wel recht is op een aandeel in de waarde van de goederen (uitgedrukt in geld).
2. Conserveren is niet per se nodig, maar als een beroep wordt gedaan op de legitieme portie, dient die alsnog door de erfgenamen te worden overgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cijntje, 08-08-2012 08:26 #130
Mijn moeder is onlangs overleden. Nu heeft mijn broer bij mij nog een aanzienlijke schuld. Door de rechter is vorig jaar loonbeslag bij hem gelegd ten behoeve van een fraudezaak. Kan de benadeelde in zijn strafzaak de erfenis opeisen? Of kan mijn broer zijn erfdeel aan mij afstaan? Reactie infoteur, 08-08-2012
Beste Cijntje,
1. Als er geen testament is opgesteld, erft uw broer hetzelfde erfdeel als u als hij de erfenis aanvaardt. Maar hij kan ook de erfenis verwerpen en dan zult u alles erven als hij geen kinderen heeft:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

2. Ook op een erfenis kan inderdaad beslag worden gelegd.
3. Bij het verwerpen van de erfenis kan hij beter niet aangeven dat hij dat doet om een mogelijk beslag te voorkomen, maar bijvoorbeeld wel dat hij ruzie had met uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria Baerts, 02-08-2012 00:05 #129
Volgens de notaris heb ik recht op erfenis van mijn schoonmoeder na overlijden van haar en mijn echtgenoot. Zijn moeder had een schuld bij haar kinderen. Alles is nu van haar verkocht ruim 3 maanden geleden. Dus zou de verdeling moeten plaats vinden. En het gaat over een aanzienlijk bedrag. Waarom duurt dit zo lang heeft dit te maken met afdracht successie rechten of kan een familielid dit tegen houden. Of is toegewezen notaris traag. Ik wil nu mijn erfdeel opeisen omdat ik als enigste geen successierechten hoef te betalen. Wat kan ik nu ondernemen want over haar sieraden en inboedel is ook buiten mij omgegaan. Reactie infoteur, 02-08-2012
Beste Maria Baerts,
1. De vraag is even wie de erfenis afhandelt: de notaris, een executeur, een ander?
2. Waarschijnlijk kunt u het beste contact opnemen met de notaris en normaliter moet er een boedelbeschrijving zijn met de waarde van de spullen.
3. De afhandeling van een erfenis kan om vele redenen vertraging oplopen. Dat kan ook de notaris of fiscaal zijn.
4. Wat voor u belangrijk is, is dat u krijgt waar u recht op hebt en niet dat er een verdeling plaats vindt en een afdracht aan de belastingdienst die nadelig voor u uitpakt. U kunt beter te vroeg dan te laat aankloppen (wel minimaal drie maanden na het overlijden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Smith, 21-06-2012 10:15 #128
De vader van mijn schoondochter wilt (mede onder invloed van zijn huidige echtgenote) niets meer met haar te maken hebben. Mijn schoondochter is niet door hem erkend, maar in het verleden heeft hij wel trouw tot haar 12e jaar een bijdrage verstrekt ten behoeve van de opvoeding. Haar vader is tamelijk vermogend en bezit ontroerend goed in Nederland, Frankrijk en België. Op welke wijze kan mijn schoondochter al maatregelen treffen om haar legitieme portie veilig te stellen in het geval dat hij komt te overlijden? Ik denk hierbij onder meer aan het in rechte vorderen van het erkennen van de vaderschap; het vaststellen van zijn huidige bezit etc. Reactie infoteur, 21-06-2012
Beste L. Smith,
1. Als de biologische vader uw schoondochter niet heeft erkend, is hij wettelijk gezien niet de vader. Ook niet voor het erfrecht.
2. Als de biologische vader niet meewerkt, kan uw schoondochter naar de rechter voor een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (kortweg gvv). Daarvoor is wel een advocaat nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kato, 15-06-2012 20:05 #127
Binnen de 5 na jaar na overlijden wordt het kindsdeel opgeëist van een onterfde zoon. Aangezien het vermogen in aandelen u veel minder waard is is het mogelijk om het kindsdeel in aantal aandelen over te dragen i.p.v. De waarde hiervan op datum van overlijden.? Dit lijkt ons wel zo redelijk en billijk. Reactie infoteur, 16-06-2012
Beste Kato,
De onterfde heeft een geldvordering op de erfgenamen, maar als het u lukt om de aandelen over te dragen is dat toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 02-06-2012 21:20 #126
Beste Zeemeeuw
Hartelijk bedankt voor uw antwoord, mijn grootvader staat niet onder bewind, hiervan heb ik schriftelijk bewijs vd kantonrechter. Mijn tante regelt de financieen, zij heeft nu gezegd dat ze een schuld aan onze grootvader heeft en dat grootvader op deze schuld een aantal schenkingen heeft gegeven.Wij weten niet of dit überhaupt mogelijk is. Reactie infoteur, 03-06-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
Veel is mogelijk, maar laat zij daarvan maar de schriftelijke bewijzen tonen met de handtekening van grootvader in goede doen daaronder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 02-06-2012 10:53 #125
Mijn schoonmoeder is onlangs overleden, mijn schoonvader tien jaar eerder. Mijn vrouw en ik liggen in (vecht)scheiding. De scheiding is aangevraagd voor het overlijden van mijn schoonmoeder. Er is sprake van een testament waarin mijn schoonmoeder al al haar kinderen de helft nalaat en de andere helft aan haar (minderjarige) kleinkinderen. Wie beslist er over het al dan niet aanvaarden door de kleinkinderen? Is het mogelijk om afstand te doen van de erfenis en in plaats daarvan de legitieme portie op te eisen? Reactie infoteur, 02-06-2012
Beste Patrick,
1. Als iemand afstand doet van een erfenis, komt de waarde van de verwerping in mindering op de waarde van de legitieme portie.
2. Wat telt is de situatie op het moment van overlijden van schoonmoeder. En toen was u nog niet gescheiden. Ook bij scheiden of uit elkaar gaan, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan en beslissen jullie gezamenlijk. Lukt dat niet, dan moet u naar de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 02-06-2012 00:16 #124
Inmiddels hebben wij meer informatie, het vermogen van onze grootvader is in het huis van onze tante geeinvesteerd, dus is er nu geen geld meer om de schuld aan ons te betalen, haar voorstel is nu dat zij na het overlijden van onze grootvader ervoor zorgt dat er geld op zijn rekening gestort wordt en wij dit dus onderling kunnen verdelen! Zij zal een aanpassing in haar hypotheek gaan maken. Zoals u kunt begrijpen hebben wij er weinig vertrouwen in, kunt u ons advies geven? Reactie infoteur, 02-06-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
1. De meest zekere manier om iets van dit geld terug te zien, is dat er nu een hypotheek wordt afgesloten en het geld op de te verdelen spaarrekening wordt gestort. De tante hoeft niet te wachten tot het overlijden van grootvader.
2. Overigens is wel nog van belang of grootvader gegeven zijn dementie onder bewind is gesteld en wie de bewindvoerder is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cmph, 24-05-2012 16:37 #123
Ik heb een vraag over een gezamelijke woning.
Mijn ex partner is in Thailand getrouwd en woont daar ook, het huwelijk is in Nederland geregistreerd, dus ik neem aan ook erkend.
Nu is mijn vraag: we bezitten gezamelijk een woning, mijn ex partner en ik, hij staat dus op beider naam.
Wat gebeurt er als mijn ex partner komt te overlijden,
Er zijn twee volwassen kinderen uit ons huwelijk.
Ik weet dat onze kinderen de helft erven, maar waar sta ik in dit verhaal, erft zijn huidige vrouw de andere helft en heb ik nergens recht op of…
De woning plus de helft van de hypotheek wordt door mij betaald.
Ik ben ten einde raad, wie kan mij helpen?
Carla. Reactie infoteur, 24-05-2012
Beste Cmph,
Als er geen testament is opgesteld, behoudt u na overlijden van de ex uw aandeel in het huis en wordt zijn aandeel verdeeld tussen zijn vrouw en kinderen. Dit aandeel is gelijk aan de helft van het saldo van de waarde van het huis en de hypotheek die erop rust.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 21-05-2012 15:33 #122
Mijn excuses, misschien was ik niet erg duidelijk:
Voor het overlijden van mijn moeder was in ik mijn ouders testament al onterfd, daarin is dus na het overlijden van mijn moeder geen verandering gekomen.
Houdt dit dus in dat er geen sprake is van schulderkenning? Oftewel ik kan geen legitieme portie op de erfenis van mijn moeder claimen?

Ik begrijp dat er bij niemand de verplichting ligt om mij daarop atten te maken, mijn vraag was alleen of iemand mij attent had moeten maken op het claimen van een al dan niet bestaand recht op legitieme portie? Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Manny,
1. Als u in het testament wordt onterfd, is er geen sprake van schulderkenning.
2. Ook had niemand de wettelijke plicht om u te wijzen op de mogelijkheid van het claimen van uw legitieme portie. Sterker nog, er is een verjaringstermijn van vijf jaar die direct ingaat na het overlijden en ook geldt en ingaat als een onterfde niet is ingelicht over zijn of haar onterving. Hooguit kan er sprake zijn van een morele plicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 21-05-2012 14:31 #121
Als er sprake is van een langstlevende testament gaat dan niet de gehele erfenis op dat moment over naar de langstlevende, i.c. mijn vader?
Wie had mij eventueel attent moeten maken op het opeisen van mijn legitieme portie? De notaris? of de executeur testamentair? Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Manny,
1. U schreef eerder dat u bent onterfd, maar voor mij is nog onduidelijk of dat ook al bij het overlijden van uw moeder zo was. Een langstlevende testament zonder aanvullende bepalingen is de facto geen onterving, omdat dit ook een schulderkenning aan de kinderen behelst. Pas als er in het testament staat dat een kind wordt onterfd, is daadwerkelijk sprake van een onterving zonder schulderkenning.
2. Als iemand wordt onterfd bestaat bij niemand de verplichting om op eigen initiatief de onterfde daarop te wijzen. Niet bij de notaris, niet bij de executeur. Betrokkene kan wel zelf naar de notaris gaan en vragen wat het testament voor hem of haar betekent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 21-05-2012 09:06 #120
Ik heb nog een vraag naar aanleiding van een eerdere vraag die ik hier gesteld had en daarop het volgende antwoord kreeg:
" Beste Manny,
1. Toen uw moeder overleed, kreeg u normaliter ook een aandeel in de erfenis van uw moeder. Dit vertaalt zich in een niet direct opeisbare vordering die wordt uitbetaald als de langstlevende komt te overlijden… betalen."

De legitieme massa is inmiddels opgemaakt en aan mij bekend gemaakt. Hierin wordt onder andere genoemd de vordering die mijn zus (als enige erfgenaam heeft) heeft op het erfdeel van mijn vooroverleden moeder.
Geld voor mij ook een dergelijke vordering in de vorm van een legitieme portie van deze vordering? Of werkt dat anders in dit geval. Met andere woorden: valt mij ook nog een gedeelte van de vordering op de erfenis van mijn moeder ten deel. Of wordt dit verwerkt in het overgaan van haar erfenis aan de langstlevende (in dit geval mijn vader, die in middels ook overleden is) kan ik daar wettelijk ook aanspraak op maken in de vorm van een soort legitieme portie?
Graag zou ik weten hoe dit in elkaar zit.
groeten,

Manny Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Manny,
Als u werkelijk door uw moeder bent onterfd en u hebt geen beroep gedaan op uw legitieme portie, hebt u geen vordering op de nalatenschap van uw moeder of op andere erfgenamen, die doorwerkt in de huidige berekening van de legitimaire massa. In andere gevallen wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicht, 07-05-2012 14:31 #119
Beste, Ik heb nog een vraag over het opeisen van het legitieme deel. Na het overlijden van mijn tante hebben we inmiddels kosten moeten maken en ook de begrafeniskosten moeten nog worden betaald omdat ze hiervoor geen verzekering heeft afgesloten. Nu heeft ze nog wel wat geld op de spaarrekening voor staan. Ze heeft 4 kinderen welke ze heeft onterft maar die wel hun legitieme portie willen opeisen. Mijn vraag is, gaat de grote van de legitieme portie over het bedrag welke ze op haar spaarrekening had op het moment van overlijden of wat er nu staat op het moment dat alle kosten (begrafenis) zijn betaald?

Ook heeft ze een donatie gedaan aan haar zus een jaar geleden, moet dit ook worden opgeteld bij het legitieme deel?

Ik hoop dat u me kunt helpen.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 07-05-2012
Beste Nicht,
1. Hun legitieme portie is hun aandeel in de erfenis nadat de begrafeniskosten en schulden van tante zijn afgetrokken.
2. De schenking moet bij de berekening van de legitieme portie worden meegenomen en opgeteld bij de erfenis na aftrek van schulden en begrafeniskosten, als bij de schenking niet is aangegeven dat de schenking buiten de erfenis valt. Overigens heeft een zus zelf geen recht op een legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonnie, 27-04-2012 23:20 #118
Beste infoteur,

Mijn schoonmoeder is gestorven tijdens mijn huwelijk in 2010. Ik was toen weggegaan. Ik heb begin 2011 scheiding aangevraagd. Nu heeft de advocaat als peildatum 31-12-2011 in het concept opgenomen. En daarbij de belastingaangfites 2011 aansluit.

Echter nu staat er op de belastingaangifte bij het vermogen wat je aangeven moet 01-01-2011.En niet meer zoals voorheen het vermogen aangeven van 01-01-2011 en 31-12-2011. Dus het vermogen wat je eind 31-12-2010 op je belastingaangifte aangaf voor 2010 is dan exact hetzelfde als het vermogen van 01-01-2011.

Mijn advocaat kan zo niet zien of ex een erfenis heeft ontvangen omdat schoonmoeder aan het eind van het jaar 2010 overleden is. Als hij dus half 2011 een erfenis heeft ontvangen dan kunnen wij dat dus niet zien op de belastingopgave. Hoe kan je er dan achter komen of hij niets achterhoud? Mijn advocaat zegt dat hij er niet achter kan komen. Hoe werkt dit dan precies?

vr gr
Gonnie Reactie infoteur, 28-04-2012
Beste Gonnie,
1. Dat er bij de belastingaangifte nog maar 1 peildatum is voor het vermogen, klopt. Alleen 1 januari telt en wat er gedurende het jaar gebeurt, is niet zichtbaar op de aangifte inkomstenbelasting.
2. Als er een erfenis is die hoog genoeg is, moet er ook aangifte erfbelasting worden gedaan. Misschien is daar nog achter te komen.
3. Als u opmerkt dat er een erfenis is en wilt dat daarmee rekening wordt gehouden, moet de ex maar aantonen dat u ongelijk hebt.
4. Als er een flinke erfenis is staat die ook in de aangifte inkomstenbelasting 2012.
5. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/94886-alimentatie-wijzigen-bij-erfenis-of-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 19-04-2012 14:21 #117
Hartelijk bedankt voor uw snelle reactie, we hebben toch nog 1 vraag; Mijn grootvader is in die zin verplicht uit huis geplaatst door zijn dementie, de dochter kon hem niet verzorgen, dus niet vrijwillig, zijn de kosten van het verpleeghuis dan voor hemzelf of voor de dochter die het huis erft? Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
Daarvoor is bepalend wat in de akte van verdeling staat geschreven. Als alleen het vruchtgebruik is geregeld voor het betreffende huis en zijn verblijf in dat huis, en grootvader verlaat het huis, dan kan grootvader aan het huis geen rechten meer ontlenen. Dan zou hij zelf volledig in de kosten van het verpleeghuis moeten voorzien. Vaak geldt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 19-04-2012 12:48 #116
Als de akte zich beperkt tot de vruchten van het woonrecht in het betreffende huis en er geen vervangende woonplekken worden genoemd voor het geval grootvader het huis al dan niet verplicht verlaat, dan komen de kosten van verblijf in het verpleeghuis voor rekening van grootvader. Door dementie is grootvader min of meer verplicht het huis uitgegaan. Moet de schuld (wet op de bejaardenoorden die in 1998 in de akte is opgenomen) dan eerst aan de erfgenamen worden uitbetaald? Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
Uw schuld is opeisbaar als zijn vermogen onder de norm zit. Punt van aandacht is wel dat bij opname van uw grootvader wordt gekeken naar zijn vermogen per 1 januari van het jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 19-04-2012 12:40 #115
Reaktie op 1.1.1997
Mijn excuus, begrijp het antwoord niet helemaal!
Volgens de akte van verdeling (gemaakt in 1998) is de schuld opeisbaar zodra het vermogen vd schuldenaar, rekening houdende met de schuldig gebleven erfdelen, alsmede de daarover verschuldigde rente, alsof deze vordering met de rente immer opeisbaar is ( zijn) geweest, gedaald is tot of beneden het bescheiden vermogen, als bedoeld in de daarmee verband houdende wettelijke regelingen, welke de verzorging vd schuldenaar beogen zoals bv. de algemene wet op de bejaardenoorden.Volgens diegene die de financien regeld is er geen geld meer omdat het opgaat aan het verpleeghuis. Nu deze wet gewijzigd is de vraag, of de schuld daarmee dan wel of niet opeisbaar is? Ik hoop dat u deze vraag nog kunt beantwoorden. Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
De norm die wordt bedoeld, is de huidige bijstandsnorm (ook de wbo had een vergelijkbare verwijzing naar de bijstandswet). Dit normvermogen bedraagt voor een alleenstaande vandaag de dag € 5.685,00. Als uw grootvader onder deze grens zit, is de schuld opeisbaar geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 18-04-2012 23:32 #114
In een akte van verdeling is opgenomen dat dochter het huis erft, grootvader heeft volgens deze akte gratis het woonrecht op het huis maar zijn de lasten en kosten voor zijn rekening, maar nu moet grootvader naar het verpleeghuis, wie is verantwoordelijk voor de kosten vh verpleeghuis? Dochter of grootvader? Gaat de wet er niet vanuit dat het huis verhuurbaar is, en dit geld dan het verpleeghuis toekomt? Of moet grootvader ondanks schuld aan nog een erfgenaam zijn spaarcentjes aan dit verpleeghuis geven? Ik hoop dat u ons deze vraag kunt beantwoorden. Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
Als de akte zich beperkt tot de vruchten van het woonrecht in het betreffende huis en er geen vervangende woonplekken worden genoemd voor het geval grootvader het huis al dan niet verplicht verlaat, dan komen de kosten van verblijf in het verpleeghuis voor rekening van grootvader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 18-04-2012 23:18 #113
In een akte van verdeling 1998 is de wet van de bejaardenoorden opgenomen. Deze wet is gewijzigd in 1997. Daarna is deze interingsverplichting uit de wet verwijderd. Is deze wet nu nog wel of niet van kracht in de akte van verdeling 1998? Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
De wet op de bejaardenoorden is per 1.1.1997 vervangen door de overgangswet verzorgingshuizen die pas in 2006 volledig vervallen is en waarvan vanaf 2001 een aantal artikelen is vervallen. Dat betekent dat de overgangswet in 1998 nog wel een wettelijke vervanger was van de wet op de bejaardenoorden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicht, 05-04-2012 22:04 #112
Beste,

mijn tante heeft in haar testament haar kinderen onterft maar ik ben wel op de hoogte dat de kinderen nog hun legitieme deel kunnen opeisen.
Hierover heb ik nog een vraag.
Indien de kinderen over 2 jaar hun deel opeisen en ik over 4 maanden de erfrecht belasting moet betalen, moet dit dan over het gehele bedrag wat ze nu nog op de rekening heeft staan of over de helf wat ik ook daadwerkelijk erf.

Ik hoop dat u me hier wat meer informatie over kunt verschaffen. Reactie infoteur, 06-04-2012
Beste Nicht,
Zolang de legitieme portie niet is opgeëist, betaalt u erfbelasting over het totale deel. Zodra de portie wel is opgeëist, vraagt u een correctie aan bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Studente, 03-04-2012 17:56 #111
Stel, F en A zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Hiertoe behoort een spaarrekening (50.000), een auto (20.000) een hypothecaire lening (70.000) en een woning ter waarde van (woz) 300.000.
F overlijdt, wat is dan zijn nalatenschap? Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Studente,
De nalatenschap zou gelijk zijn aan de helft van 300.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 02-04-2012 13:02 #110
Helder! Dank daarvoor. Reactie infoteur, 02-04-2012
Beste Manny,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 01-04-2012 21:41 #109
Als er nu nog legaten zijn vernoemd in het testament, hebben die dan als eerste aanspraak op (hun deel van) de nalatenschap? Vóór de erfgenamen en legitimarissen? Met andere woorden, wordt de legaat dan eerst verrekend alvorens de legitieme massa vast te stellen? Reactie infoteur, 02-04-2012
Beste Manny,
1. De bepaling van de legitieme portie gaat voor op het uitvoeren van een legaat en komt ten laste van de erfenis. De hoogte van uw legitieme portie mag met andere woorden niet door een legaat worden beperkt, omdat een legitieme portie het minimale deel is waarop u recht hebt.
2. Dat betekent dat een legaat ten laste komt van de niet onterfde erfgenamen dan wel niet volledig kan worden uitgevoerd. Als er meerdere legaten zijn wordt het eventuele tekort over alle legaten uitgesmeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 30-03-2012 15:25 #108
Bedankt voor het concrete antwoord. Twee vragen nog:
- waaruit bestaat zo'n vordering? en hoe is die vastgelegd?
- vallen alle giften en schenkingen daaronder of moeten die specifiek zijn aangemerkt als zodanig? Is er een tijdslimiet of -spanne waarbinnen of waarbuiten deze gift of schenking gedaan moet zijn?
Dus: stel bedrag X nagelaten, ooit is gift Y gedaan, dan zou ik aanspraak kunnen maken op (X+Y)/4? wordt dit zo eenvoudig berekend of zit er nog een andere verdeelsleutel in? Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Manny,
1. Toen uw moeder overleed, kreeg u normaliter ook een aandeel in de erfenis van uw moeder. Dit vertaalt zich in een niet direct opeisbare vordering die wordt uitbetaald als de langstlevende komt te overlijden.
2. In het artikel maak ik onderscheid tussen schenkingen voor 2003 en daarna. Bovendien kunnen aan schenkingen en giften allerlei voorwaarden zijn gesteld. Alle schenkingen gedaan binnen zes maanden van overlijden vallen automatisch in de erfenis.
3. Uw legitieme portie (exclusief schulden en legaten) is dan (X+Y)/4. Daar moet u nog wel erfbelasting over betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 30-03-2012 13:42 #107
Mijn vader is als langstlevende kortgeleden overleden. Mijn moeder is reeds vooroverleden 5 jaar geleden. In het testament dat is nagelaten wordt ik onterft en is mijn (enige) zus de erfgenaam. Verder heb ik ook geen andere broers of zussen, verder is er nog een legaat benoemd voor een X bedrag. Nu weet ik dat ik, ondanks onterft te zijn, toch aanspraak kan maken op mijn legitieme portie. Mijn vraag is nu hoe dit berekend wordt en wat er bij daarbij wel en niet meegenomen wordt in de berekening? Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Manny,
1. Allereerst moet u een kijken of u nog een vordering hebt lopen op de langstlevende als gevolg van het overlijden van uw moeder.
2. De legitieme portie is in uw geval een kwart van de legitieme massa.
3. De legitieme massa is de waarde van het nagelaten vermogen plus de tijdens het leven gedane schenkingen en minus de schulden en vorderingen. Bij een schenking of gift kan zijn aangegeven dat die niet in de verdeling komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Bosman, 28-03-2012 20:26 #106
Mijn moeder erft van haar overleden broer met wie zij heel lang heeft samengewoond (voor het erfrecht als partner wordt beschouwd). Mijn moeder wil de erfenis verwerpen omdat ze genoeg geld heeft en (mijn zus en mij) wil bevoordelen. Dit is geen schenking heb ik begrepen, er treedt plaatsvervullig op. De verkrijger betaalt erfrecht. Mijn vraag: Betalen mijn zus en ik nu volgens het tarief in groep 1 of de groep van de overige verkrijgers? Reactie infoteur, 29-03-2012
Beste Ton Bosman,
1. Jullie erven bij verwerping als overige verkrijger.
2. Als moeder een fiscaal partner van de overledene was op het moment van overlijden, heeft ze een vrijstelling van € 603.600 en kan het goedkoper zijn om niet te verwerpen maar jullie te schenken:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2012-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 27-03-2012 11:43 #105
Bij het overlijden van mijn oma stond mijn vader met een geldbedrag in het testament van zijn stiefvader en zijn moeder, mijn vader heeft hiervan afstand gedaan aan de langslevende, de afspraak in het testament was dat zijn stiefvader over dit bedrag 10 % per jaar moest betalen. Inmiddels is mijn stief opa in een verpleeghuis en mijn vader de afgelopen week overleden. Het beheer is nu in handen van zijn halfzus die nu ineens zegt dat er geen kindsdeel meer is omdat het verpleeghuis erg kostbaar is, wij weten dat mijn stief opa vermogend was of nog is en elke maand een goed pensioen krijgt. Wij weten ook dat het kindsdeel van de half zus van mijn oma in haar huis is geïnvesteerd. Ik met nog 3 broers vragen ons af hoe wij erachter kunnen komen of dit waar is en of wij als kinderen recht hebben dit geldbedrag alsnog op te eisen? Reactie infoteur, 27-03-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
1. Uw vordering (vordering vader) geldt nog steeds. Er moet een boedelbeschrijving worden gemaakt waaruit blijkt wat er aan vermogen is.
2. De vordering moet worden betaald voordat er een verdeling plaats vindt.
3. U kunt bij de erfgenamen aankloppen voor de vordering.
4. Ga ook naar de notaris waar het testament is opgesteld.
5. Is de halfzus executeur dan gelden voor haar wettelijke regels van opereren.
6. U kunt altijd naar de kantonrechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Biegelaar, 18-03-2012 16:01 #104
Ik heb 2 dochters
Ik wil mijn jongste dochter onterven.
Zij krijgt dan van mij haar legitieme deel
Mijn man(niet haar biologische vader) en ik zijn niet in gemeenschap van goederen gehuwd
Kan mijn man haar helemaal onterven. Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste L. Biegelaar,
1. U kunt uw jongste dochter eenvoudig onterven door een testament op te laten maken bij de notaris. Zij houdt wel recht op haar legitieme portie.
2. Als het kind niet door uw man is erkend, erft zij bij zijn overlijden niets uit zijn nalatenschap. Als ze wel is erkend door uw man, erft ze als zijn kind en zal de onterving ook via de notaris moeten gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 18-03-2012 14:37 #103
Mijn vader is verwikkeld in de afwikkeling van de nalatenschap, na het overlijden van zijn vader (mijn opa). Hij heeft ongeveer 30 jaar geleden een lening (als voorschot op de erfenis?) gehad. Moet deze lening/dit voorschot bij de afwikkeling van de nalatenschap nu nog worden meegenomen? Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste Martin,
Als de lening nog geheel of gedeeltelijk open staat en niet is verjaard, zou hij bij de erfenis als vordering moeten worden meegenomen. Het is wel de vraag wie dat nog weet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Houtappel, 14-03-2012 18:02 #102
Beide ouders zijn overleden. De langstlevende vrouw is hertrouwd in gemeenschap van goederen met een veel jongere man. De bezittingen waaronder onroerend goed zijn in een stichting gebracht waar de jongere echtgenoot directeur van is. Hoe kunnen de kinderen die onterfd zijn aan hun legitieme portie komen? Reactie infoteur, 15-03-2012
Beste R. Houtappel,
1. Er kunnen twee vorderingen te zijn. De vordering op de langstlevende in verband met het overlijden van de vader en de legitieme als de kinderen kunnen legitieme portie opeisen als gevolg van het overlijden van de moeder.
2. De kinderen moeten bij de notaris aangeven dat zij hun legitieme portie opeisen en aanspraak willen maken op genoemde twee vorderingen die uit de nalatenschap betaald moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th L. Keijzer, 11-03-2012 23:51 #101
Mag ik van U enige jurisprudentie weten cq verwijzingen lezen en is het mogelijk wetsartikelen en wat des meer zij e.d. door te krijgen. Ik ga mijn rechtsbijstand toch maar een paar directe vragen stellen over een en ander. Ik ben al ruim een jaar bezig met verzoeken naar een advocaat te mogen omdat ik zo mijn gedachten over een en ander heb die U lijkt te bevestigen met Uw antwoorden. Ik heb, denk ik nu, gewoon een advocaat nodig die toegang heeft tot de rechtbank. Weet U iemand (met haar op de tanden)? Reactie infoteur, 12-03-2012
Beste Th. L. Keijzer,
Heel boek 4 uit het BW gaat over het erfrecht en bevat momenteel 233 artikelen. Daarbij waaieren de artikelen ook nog eens uit naar andere delen van van de wetgeving.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th L. Keijzer, 07-03-2012 08:12 #100
Geachte lezer,

Uw antwoord is simpel. Maar de rechtsbijstand zegt dat moeder eerst moet zijn overleden. U zegt dat ik geen erfgenaam ben een legitimaris.
De zusters halen het huis leeg en vragen nog wil jij iets van de boedel. Zeggen doodleuk dat een overlijden iets persoonlijks is en dat er geen wetten gelden. Kortom, leven op de maan. En uiten hun gram dat ik geld krijg van het appartement.
De boedel is voor de successie getaxeerd en niet volgens economische waarde. Ook bestaat er nog een executeur voor als moeder is overleden. Die schijnt een som geld te krijgen. Deze man heeft geen adres. Kan deze executeur nog met een deel van de gelden verdwijnen. Als ik het goed begrijp hoeft de notaris geen contact met mij op te nemen als moeder sterft. Moeder zegt iedereen dat zij twee dochters heeft. Het verzorgingshuis geeft geen informatie over haar gezondheid. Wat kan ik als legitimaris nog beginnen, en hoe?
Ik ben benieuwd naar Uw antwoord. Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste Th L. Keijzer,
1. Het klopt dat uw portie pas opeisbaar is als uw moeder is overleden.
2. Als u bent onterfd en er geen stukken zijn toegezegd, bent u legitimaris. Anders bent u erfgenaam.
3. Als de moeder akkoord is dat haar boedel wordt weggehaald, mag dat, maar dat zijn schenkingen en schenkingen komen weer als geld terug in de legitieme portie. Als ik het goed begrijp is er een boedelbeschrijving waarop u kunt terugvallen. Het is wel de vraag of er nog spullen tussen zitten van moeder zelf.
4. Moeder mag een executeur aanstellen en belonen. De wet noemt als loon één procent van het totale vermogen op de dag van overlijden, maar moeder mag per testament een andere beloning vastleggen.
5. Als u de indruk hebt dat uw vordering op moeder als gevolg van het overlijden van uw vader in gevaar komt, kunt u naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 04-03-2012 23:18 #99
Mijn vader is overleden een jaar geleden. Hij heeft een testament waarin zijn 4 kinderen als enigste erfgenaam staan. Hij was in gemeenschap van goederen getrouwd 25 jaar geleden met onze stiefmoeder(zij hadden 2 kinderen). Zij heeft een huis gekocht op haar naam. Aan het trouwen in gemeenschap van goederen is nooit meer iets veranderd of gedaan of bijgewerkt. Hoe gaat de verdeling als ze beiden iets vermogen hebben en zij het huis? Telt de gemeenschap van goederen nog wel of zijn ze beiden eigenaar van het huis? Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Willem,
Uw vader kon de echtgenote onterven voor zijn nalatenschap. Wat in de periode van gemeenschap van goederen is opgebouwd is een gezamenlijk bezit. Dat betekent dan alles optellen (vermogen en schulden), de helft afzonderen en de andere helft verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th L. Keijzer, 04-03-2012 13:09 #98
Met hulp van de rechtsbijstand is de boedel getaxeerd en ondertekend. Een advocate heeft hiervoor gezorgd. De rechtsbijstand heeft alles betaald. Ik heb op papier staan dat dit voor hen allemaal niet hoefde, maar ik was degene die in de legitieme was gesteld. Dus voor mij hoefde dit wel en en ook de rechtsbijstand en advocate indertijd achtten deze handeling normaal en legitiem. Niet mijn zusters. Die spraken er in de gehele familie schande van. Dus de rechtsbijstandsverzkekering heeft een voldoende polis.

Vervolgens is het appartement te koop aangeboden en hebben de beide andere zusters de boedel verwijderd. Moeder verliep het appartement 23 of 24 januari 2011 en leeft nog steeds. De rechtsbijstand ondernam ondanks herhaalde verzoeken mijnerzijds geen aktie ook niet richting rechtbank. De boedeltaxatie werd niet via de rechtbank gevorderd maar onderhands. Isdit een fout van mijn rechtsbijstand geweest en van de advocaat?

Het appartement was bloot eigendom en ik was mede eigenaar en had de akte van de notaris. Dus hierin behoefde de rechtsbijstand geen aktie te ondernemen.

Wat zijn mijn mogelijkheden en weet U een goede advocaat die mij hier mee wil helpen. Ik ben al bezig met een klacht indienen, maar misschien heb ik meer mogelijkheden. Reactie infoteur, 04-03-2012
Beste Th L. Keijzer,
1. Een boedeltaxatie en boedelbeschrijving hoeft niet per se via de rechtbank te verlopen, maar kan ook via een notaris of onderhands. Deze boedelbeschrijving is dan de basis voor de verdeling van de erfenis waarbij iemand die is onterfd recht heeft op de waarde in geld en niet in goederen.
2. De rechtsbijstandsverzekering zou u nu kunnen helpen bij het vorderen van het bedrag waarop u recht hebt. Daarvoor is al belangrijk voorwerk gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th L. Keijzer, 02-03-2012 04:59 #97
Vader is overleden en moeder zegt dat er geen testament is. Informeren in Den Haag leert mij dat er wel een testament is. De notaris geeft een erfrecht in vierfout af aan moeder en moeder geeft alleen aan twee dochters het bewuste papier en de info. De notaris is volgens mij hier fout en had dit rechtstreeks aan mij moeten geven. Hij was bekend met mijn bestaan. Goed de boedel wordt getaxeerd en ik ben in de legitieme gesteld. Alles wordt opgetekend en ondertekend door alle vier de personen moeder incluis. Moeder woont in een apartement dat van de drie dochter is. Zgn. bloot eigendom.
Twee dochter halen de flat leeg en bieden deze aan bij een makelaar ter verkoop. Deze makelaar merkt bij het kadaster dat er nog een dochter is. En ik krijg het concept voor verkoop van deze makelaar. Flat wordt verkocht en ik krijg 1/e deel van de verkoopprijs van de notaris. Een andere notaris dan degene die het papier van de erfenis gaf aan moeder. Nu wordt de flat leeggehaald en de gehele boedel is weg. Mijn rechtsbijstand doet ondanks mijn vragen niets. Gaat niet naar een rechter. Ik klaag bij voortduring bij deze rechtsbijstand over het niet willen handelen. Wat zijn mijn mogelijkheden nog. Boedel is weg en er is eveneens geen geld. Moeder zit in een verzorgingshuis en verteld aan iedereen dat zij maar twee dochters heeft. Heeft haar verhaal waterdicht en liegt zo oud als ze is. Verbiedt het verzorgingshuis info aan mij te geven. Wat zijn mijn mogelijkheden? Reactie infoteur, 02-03-2012
Beste Th L. Keijzer,
1. Als u bent onterfd, bent u officieel geen erfgenaam maar een legitimaris. Een notaris hoeft iemand die is onterfd niet in te lichten over een testament.
2. Er moet in dit geval een boedelbeschrijving worden gemaakt.
3. Dat u wel een dochter bent, blijkt wel uit de actie van de notaris bij verkoop van het huis. Desgevraagd kan hij u een afschrift daarvan geven.
4. Ik weet niet waarom de rechtsbijstandverzekering niet in actie komt. Misschien zit het niet in uw verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 22-02-2012 16:34 #96
Een jaar na overlijden van vader heeft moeder in testament één kind onterft, In testament is rente van 8% vermeld. Twee jaar later heeft moeder nieuw testament gemaakt waarbij eerder onterft kind tot executeur is benoemd en twee overige kinderen zijn onterft. Moeder is recent overleden. Mag de vordering van vaders deel (waar beide onterfde kinderen recht op hebben) met twee jaar 8% worden verhoogd? Als onterfde kinderen zijn wij geen erfgenaam maar hebben wel recht op vaders deel en legitieme portie. Neemt notaris wel of geen contact met ons op? En zo niet, wanneer moeten wij dan contact opnemen met notaris? Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Petra,
1. De vordering op vaders deel mag met maximaal 6% worden verhoogd.
2. De vordering is een eerder erfdeel uit een eerdere erfenis en staat los van de onterving.
3. Neen, u moet zeer waarschijnlijk zelf met de notaris contact opnemen. Ik zou dat zo snel mogelijk doen. U hebt recht op de vordering en de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 22-02-2012 14:40 #95
Mijn moeder is kort geleden overleden. Mijn vader al veel eerder. Ik heb nog één broer. In haar testament heeft mijn moeder mij als enige erfgenaam aangewezen, onder de verplichting tot afgifte van enkele legaten. De meeste legaten zijn geldschenkingen in vaste bedragen. Uitzondering is het legaat voor mijn broer. In het testament staat '… een bedrag ter grootte van zijn erfdeel'. Moet ik dat opvatten als 'wettelijk erfdeel' cq legitieme portie? Of is het de helft van wat er resteert nadat de overige legaten zijn uitgekeerd? Reactie infoteur, 22-02-2012
Beste Jaap,
Het testament lijkt intern strijdig. Als u enig erfgenaam bent, is uw broer onterfd en heeft hij geen recht op zijn erfdeel, maar hooguit zijn legitieme portie die de helft daarvan bedraagt. De vraag is welke bepaling het zwaarste weegt. Ik denk de bepaling dat u enig erfgenaam bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland, 13-02-2012 19:53 #94
Geachte medewerker, ik heb al bijna 15 jaar geen contact met mijn moeder. Eergisteren belde mijn broer (die wel contact heeft met mijn moeder) met de mededeling dat zij op sterven ligt. Nu weet ik dat zij hertrouwd is met een andere man (weet niet of er een testament is), heb ik na overlijden van mijn moeder recht op mijn kindsdeel, cq. legitieme portie, kan ik deze geldende maken bij haar nieuwe echtgenoot? Blijft er een vordering open staan bij haar nieuwe echtegenoot? Gaarne uw antwoord in deze. Reactie infoteur, 14-02-2012
Beste Roland,
1. Als uw moeder overlijdt, is de nieuwe echtgenoot de langstlevende.
2. Stel er is geen testament. Wettelijk is het dan zo dat u een vordering op hem krijgt ter grootte van uw kindsdeel. Hoe groot dat is, hangt af van de eventuele huwelijkse voorwaarden of de gemeenschap van goederen.
3. Stel er is wel een testament. De inhoud van het testament is dan van belang waarbij u minimaal recht hebt op uw legitieme portie, wat er ook in het testament staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suze, 30-01-2012 23:07 #93
Geachte heer, mevrouw, mijn moeder (Alzheimer) zit op een PG gesloten afdeling, een familielid heeft haar toen meegenomen naar een notaris om haar een algemene notariele volmacht en wrsch een nw testament te laten tekenen. Hoe kan dit nietig verklaard worden. Daarmee zijn allerlei rare handelingen verricht. Wat moet ik hiertegen doen. Graag uw advies in deze. Zit door deze akties zwaar in de problemen. Welke stappen zijn er te ondernemen. Graag uw advies in deze zaak. Reactie infoteur, 31-01-2012
Beste Suze,
1. De mate van Alzheimer van uw moeder op het moment van het maken van het testament is bepalend voor de vraag of ze wilsbekwaam was. De notaris behoort hierop toe te zien.
2. Als uw moeder nog goed genoeg is, kan zijn haar testament elke dag herroepen.
3. U kunt wellicht bewijzen verzamelen dat uw moeder niet meer wilsbekwaam was. Probeer haar medische gegevens op te vragen en vraag personen in haar directe omgeving om een verklaring. Leg een dossier aan.
4. Voor nietig verklaring moet u naar de rechter na het overlijden van uw moeder, maar u kunt de notaris ook voortijdig wijzen op de toestand van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Crans, 15-01-2012 13:55 #92
Mag iemand die zwaar aan het dementeren is een akte van volmacht tekenen en in een gesloten instelling verkeert. Mijn broer zegt dat de erfenis mij niets meer aangaat omdat hij de volmacht heeft. Hij wil mij daarom ook over de verdeling niets vertellen. De vraag is of dit kan. Ik ben zondermeer erfgenaam. Reactie infoteur, 15-01-2012
Beste Crans,
Nee, iemand moet handelingsbekwaam zijn:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/62168-waarom-een-testament-opstellen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 13-01-2012 11:15 #91
Nog eens bedankt voor u informatie.
Een info aanvraag mbv een testament bij CTR is alleen mogelijk met een overlijdingsakte.
Deze kan men alleen ontvangen als men bloedsverwand is van de overledene. Dit ben ik helaas niet. Van beide familiezijden ben ik geheel uitgestoten ivm een chisis die ik heb en dat ik met een vriend tezamen leef. Mijn laatste vraag is: Stel dat ik in zijn testament zal zijn opgenomen; wanneer op zijn vroegst en op zijn laatst moet/mag de notaris met mij contact leggen? Alvast bedankt voor u moeite. U heeft mij al ver geholpen. Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Sander,
1. Een overlijdensakte kunt u ook als erfgenaam opvragen, maar ja hoe toont u dan aan dat u erfgenaam bent? U kunt het via een notaris bij u uit de buurt proberen. Die kan de verschillende stappen wel zetten.
2. De wet stel dat dit binnen een redelijke termijn moet gebeuren. Het kan dus geen kwaad om zelf op pad te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 12-01-2012 21:48 #90
Bedankt voor u uitleg. Stel dat er wel een testament zou zijn, en dat ik heel misschien erin zou staan. Zou ik dan van een notaris automatisch bericht ontvangen? Of moet ik hier zelf actie ondernemen en welke? Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Sander,
Als u erfgenaam bent, zou de notaris met u contact moeten opnemen. Maar iemand moet hem wel melden dat betrokkene is overleden. Daarom is het goed om bij het CTR te vragen of er een testament is en bij welke notaris die is opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 12-01-2012 13:04 #89
De vriend van mijn moeder is voor 4 weken terug overleden. Zij woonden meer dan 35jaar tezamen. Hij was als een stiefvader voor me, ik woon nu ruim 20 jaar op mezelf. Heb ik recht op een erfnis van hem? Zo ja, hoe kom ik erachter? Mijn familie is erg gesloten. Ik weet niet of hun een registreed partnerschap hebben of niet. Daar op de rouwkaart mijn moeder op eens als vriendin omschreven word en niet als levenspartner / vrouw. Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Sander,
Als er geen testament is opgesteld, bent u geen erfgenaam van de vriend van uw moeder. Ook niet als zij een geregistreerd partnerschap hadden. De enige uitzondering hierop kan zijn dat hij u als zijn kind heeft erkend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacoba, 11-01-2012 14:00 #88
Mijn zus is enig erfgenaam van vader en mijn oudste zus en ik zijn onterft, wij hebben beide ons erfdeel opgeeist, het gaat om kleine bedragen maar de erfgenaam gaat niet over tot uitbetaling (ik heb overigens met beide zusters wel contact in tegenstelling tot hen beide) hebben wij recht op eventuele opgebouwde rente over de periode dat ze niet uitbetaald? Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Jacoba,
Neen, jullie hebben een vordering en er pas sprake van een rente als de wettelijke rente boven de 6% is, wat thans niet zo is (is nu 4%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 07-01-2012 04:43 #87
Vraag, de aangifte erfbelasting is klaar en moet getekend worden door de erfgenamen. Echter een kleinkind (plaatsvervulling) is nog minderjarig, mag dit minderjarige kleinkind zelf de aangifte erfbelasting tekenen of moet dit haar wettelijke vertegenwoordiger doen? Reactie infoteur, 07-01-2012
Beste Wim,
Dit moet de wettelijke vertegenwoordiger namens het minderjarig kind doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jarno, 05-01-2012 16:44 #86
Mijn oma is 2,5 jaar terug overleden. Mijn moeder is 5 jaar terug overleden. Nu heeft mijn oma waarschijnlijk een erfenis nagelaten aan mijn moeder en haar zus (mijn tante). Mijn tante zegt dat er niks te verdelen is. Maar ze leeft nu wel rijker dan ooit. Heb ik als kleinkind, of mijn vader misschien, recht op het deel van mijn moeder (als die er is)? En hoe kan ik controleren of er iets is nagelaten? Reactie infoteur, 05-01-2012
Beste Jarno,
Omdat uw moeder is overleden, komt u via plaatsvervulling in de plaats van uw moeder bij haar erfenis:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 30-12-2011 16:17 #85
Mijn schoonmoeder is recent overleden.Schoonvader is 10 jaar geleden overleden
Bij testament is de wettelijke verdeling buiten werking gesteld. De enige erfgenaam is mijn zwager. Mijn schoonmoeder heeft bij het overlijden van schoonvader betaald voor het vruchtgebruik van de beide woningen, zwager verkreeg beide woningen op naam tegen 40 % van de destijds getaxeerde waarde. Mijn onterfde vrouw heeft recht op 25 % van de legitieme massa. In hoeverre heeft het vruchtgebruik civielrechtelijk effect op de hoogte van de ligitieme massa? Reactie infoteur, 30-12-2011
Beste Johan,
1. Uw zwager verkreeg als ik het goed begrijp het blote eigendom terwijl uw schoonmoeder het vruchtgebruik kreeg.
2. Dat betekent dat het vruchtgebruik gewaardeerd moet worden en terecht komt in de legitieme massa. Daarvoor bestaande vaste regels van de belastingdienst. Zie hiervoor:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

3. De zwager verkreeg het huis voor 40% van de waarde. Dat zou wel eens veel te weinig kunnen zijn geweest waardoor er toen sprake was van een schenking aan de zwager. Deze schenking komt ook terug bij de berekening van de legitieme massa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Breda, 21-12-2011 15:40 #84
Mijn schoonvader is op 19-06-2006 overleden. Bij testament is de wettelijke verdeling buiten werking gesteld. Mijn schoonmoeder is (vervolgens) alleen als erfgenaam aangewezen. In de onterving is aangegeven dat een van de (hun) dochters is onterfd.
Op 19 augustus van dit jaar komt mijn schoonmoeder te overlijden. In de periode van 5 jaar na het overlijden van mijn schoonvader is door het onterfde kind geen beroep gedaan op haar legitieme portie. Nu na het overlijden van mijn schoonmoeder eist zij haar legitieme portie op en zegt dat dit ook geldt voor de legitieme portie die zij zou hebben gekregen bij het overlijden van haar vader (mijn schoonvader) Ik heb als executeur de nalatenschap van mijn schoonmoeder als basis genomen en daarbij alle schenkingen in de afgelopen 5 jaar opgeteld als leg. massa en onder aftrek van een aantal posten (crematiekosten, onkosten executeur e.d.) de nieuwe leg. massa vastgesteld en op basis daarvan haar leg. portie berekent. Zij zegt dat bij de uitkomst nog haar leg. portie afgeleid van haar vader's overlijden dient te worden opgeteld. Is dit juist als zij voor 19-06-2011 geen beroep op haar leg.portie heeft gedaan. In de ontvangen brief per 25 september j.l. eist zij In het algemeen gesteld haar leg.portie op. Waar moet ik wel of niet rekening houden bij de financiele afwikkeling van de nalatenschap. Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste A. van Breda,
Na vijf jaar na overlijden is het opeisen van de legitieme portie wettelijk verjaard.

Zie BW 4 art. 85:

" De mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt, indien de legitimaris niet binnen een hem door een belanghebbende gestelde redelijke termijn, en uiterlijk 5 jaren na het overlijden van de erflater, heeft verklaard dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen."

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. van den Bosch, 17-12-2011 17:27 #83
Mijn moeder was gisteren 8 manden overleden toen ze nog leefde maakte ze een testament op omdat er ruzie was en nog steeds is tussen de kinderen
feikje was onterft via de notaris en verder moest alles zo worden zoals mijn moeder wilde heeft ze ook bij een vrouwelijke notaris vastgelegd moest mijn moeder500 euro voor betalen ze had 1500 euro aan gel liggen omdat ze wist dat ze onder verzekerd was mijn vader was dat ook moest 500 euro bij betalen maar geen 1500 euro mijn broer en 1 zus de derde was al overleden aan kanker dus moest alles tussen drie kinderen worden verdeeld inboedel en de rest aan geld
ik heb geen rekening gezien heb ook niks gekregen heb zelf ms dus kan ook weinig maar dit vind ik treurig ook omdat mijn moeder er voor betaald heeft weet haar naam niet van die notaris maar mijn moeder heet hennie van den bosch perfors Reactie infoteur, 18-12-2011
Beste B. van den Bosch,
Het Centraal Testamenten Register CTR beantwoordt de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt: tel. 0900-114 4 114 (25 ct. per minuut, op werkdagen bereikbaar: tussen 9-12 en 13.30-16 uur).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Klep, 14-12-2011 09:14 #82
Als een huis uit erfenis wat volledig vrij is, met opzet ver onder de waarde wordt geherindexeerd om het daarna binnen de familie te verkopen is er dan sprake van belastingontduiking of creatief boekhouden. Gezien de waarde van de omliggende te koop aangeboden woningen die kleiner en in veel mindere staat zijn mag wel gesteld worden dat het 60 tot 80 duizend te laag is getaxeerd. Zo wordt toch een aanzienlijk deel buiten erfbelasting en overdrachtsbelasting gehouden. Is dit strafbaar en wat zijn hiervoor de eventuele nabetalingen en boetes. Reactie infoteur, 14-12-2011
Beste J. Klep,
1. Voor de erfbelasting zal dit niet gaan, omdat de belastingdienst rekent met de WOZ-waarde.
2. Voor de verdeling van de erfenis binnen de familie geldt de economische waarde van een pand. Dat kan de WOZ-waarde zijn, maar ook een andere waarde. Als u het niet eens bent met die waarde als erfgenaam, moet u bezwaar maken.
3. Een notaris heeft de plicht om in de gaten te houden dat een pand tegen een realistische waarde wordt verkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helga Peters, 09-12-2011 19:45 #81
Vader overleed in 1997, drie kinderen erven maar kunnen dit krachtens testament pas opeisen na overlijden langstlevende (Moeder). Ook inboedel en persoonlijke bezittingen van vader werden niet verdeeld en bleven bij moeder, onder de afspraak dat na haar overlijden alles in één keer onder de erfgenamen zou worden verdeeld. Vervolgens onterft moeder 2 van de 3 kinderen. De onterfde kinderen willen bij haar overlijden aanspraak maken op hun erfdeel van vader én hun legitieme portie van moeder. Een legitieme portie geeft geen recht op inboedel en spullen. Hoe gaat het dan met dat deel van de inboedel waarvan zij na overlijden van vader wél volledig erfgenaam waren en dat indertijd is achtergebleven bij moeder? Reactie infoteur, 09-12-2011
Beste Helga Peters,
De kinderen hebben wel recht op de goederen die behoorden tot vader en bij de verdeling niet zijn toegewezen aan moeder, maar aan de kinderen. Daarvoor is wel minimaal een boedelbeschrijving nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. de Groot, 09-12-2011 16:36 #80
Ik krijg verschillende informatie over berekening van legitieme portie. In sommige artikelen staat dat alle schenkingen aan kinderen (m.n. in het geval een kind is bevoordeeld t.o.v. andere) dienen te worden meegerekend bij de berekening van legitieme portie. In uw artikel maakt u onderscheid tussen situaties waarin een kind die schenking wel of niet moet inbrengen. Hoe zit dat? Mijn vraag heeft uitsluitend betrekking op schenkingen gedaan na 2003. Het kind dat de schenkingen kreeg is tevens aangewezen als enige erfgenaam. De overige kinderen doen een beroep op hun legitieme portie. Reactie infoteur, 09-12-2011
Beste K. de Groot,
Giften die bij de berekening van de legitieme portie moeten worden meegenomen zijn:
a) giften gedaan met het vooruitzicht legitimarissen te benadelen;
b) giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen;
c) giften die pas na het overlijden ten volle kunnen worden genoten;
d) giften aan een legitimaris;
e) giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor zijn overlijden is geschied;
f) giften waarvan dit per testament is aangegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sacha B., 06-12-2011 12:16 #79
Vraag: mijn moeder heeft 2 maanden voor haar overlijden haar woning geschonken aan mijn zus. Er is een testament met voor ieder van de 4 kinderen een kindsdeel maar mijn zus heeft, kort voor het overlijden van mijn moeder, eigenlijk nu een substantieel groter deel. Mag dit en wat kan je hier aan doen? Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Sacha B.,
Als binnen 180 dagen voor iemands overlijden een schenking wordt gedaan, moet die worden meegenomen bij de verdeling van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda de Graaf, 29-11-2011 14:21 #78
Mijn vraag is als volgt-> mijn biologische vader, waar ik jaren geen contact mee heb, is pas overleden in het buitenland. Daar was hij hertrouwd en had hij 1 kind. Ondanks dat ik al jaren geen contact meer heb, heb ik dan wel recht op mijn kindsdeel erfenis? En als dit zo is hoe kan ik dit aanvragen? Of kan ik een bericht verwachten via de executeur? Reactie infoteur, 29-11-2011
Beste Linda de Graaf,
1. Als uw vader in het buitenland woonde, geldt zeer waarschijnlijk het erfrecht uit dat land.
2. In Nederland krijgt een kind zonder testament een kindsdeel. Met testament kan een kind worden onterfd, maar houdt het recht op de helft van een kindsdeel (legitieme portie).
3. Er is niet altijd een executeur benoemd.
4. Als er een testament is opgesteld, kunt u bij die notaris terecht. Anders bij de familie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralph, 14-11-2011 16:23 #77
Vraag: Stel een kind is onterft en eist haar legitieme portie op. De executeur stelt een berekening op van de erfenis en deelt deze aan het kind mede. Wat kan het kind dan nog doen, of wat zijn de rechten van het kind om de berekening te checken? Of wat zijn de verplichtingen van de executeur om het betreffende kind te informeren? Reactie infoteur, 14-11-2011
Beste Ralph,
1. Het hangt ervan af met wat voor een executeur we te maken hebben en wat zijn rechten zijn. Dat is aangegeven in het testament en is dus bij de notaris bekend.
2. In zijn algemeenheid geldt dat een executeur op hoofdlijnen verantwoording moet afleggen voor zijn daden en een boedelbeschrijving moet maken. Bovendien heeft hij een informatieplicht als hem of haar om informatie wordt gevraagd om de legitieme portie te kunnen bepalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christine Kyndt, 05-11-2011 12:07 #76
Stel: ik heb alle aandelen van mijn nv overgedragen aan mijn 2 zonen. 1 zoon is gescheiden en heeft een kind. De andere heeft (g)een samenlevingscontract en heeft 1 wettelijk erkend kind, doch leeft sinds kort niet meer samen met de moeder die ondertussen zwanger is. De kleinkinderen zijn minderjarig. Stel dat 1 van mijn zonen sterft, wat is de invloed van de moeder (en haar familie) op het beheer binnen de zaak. Hoe kan ik daar het beste op anticiperen. Reactie infoteur, 05-11-2011
Beste Christine Kyndt,
1. Als het om een overdracht om niet gaat, een schenking dus, kunt u voorwaardelijk schenken. Bij de notaris legt u dan bij de schenking vast onder welke voorwaarden er wat met de aandelen moet gebeuren.
2. Zolang kinderen minderjarig zijn, vallen zij onder het ouderlijk bewind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 28-10-2011 11:09 #75
Beste infoteur, vader is overleden, er was een testament met voor ieder van de 3 kinderen een kindsdeels. Moeder heeft hiervan het vruchtgebruik door een langstlevende clausule. Moeder gaf 2 kinderen ieder 45000 euro. Als na jaren moeder komt te overlijden wordt naar ik aanneem dit bedrag in de erfenis van vader vereffend waarna de nalatenschap van moeder wordt verdeeld. Vraag is, wordt er bij de vereffening rekening gehouden met renteverlies voor het overgebleven kind? Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 28-10-2011
Beste Hans,
Als bij de schenkingen niet is bepaald dat er rente moet worden vergoed, zal bij de latere verdeling geen rente worden gegeven. Uitzondering hierop kan nog zijn dat de twee kinderen (straks) akkoord zijn met een rentevergoeding. Let er wel op dat u de schenking straks moet kunnen aantonen om bij de vereffening geen problemen te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Td, 19-10-2011 16:03 #74
Vorig jaar is mijn moeder overleden. Er is sprake van de wettelijke verdeling. Mijn vader leeft nog en heeft vruchtgebruik over mijn erfdeel. Nu moet er erfbelasting worden betaald, hetgeen de langstlevende moet doen. Nu wil de notaris dat ik teken voor de aangifte erfbelasting. Is dit gebruikelijk en nodig? Alvast dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste Td,
Bij de wettelijke verdeling moeten de kinderen wel belastingaangifte doen, want u erft een vordering. Als u bang bent dat uw vader niet zal betalen voor u, laat u het beste op papier vastleggen dat hij dat wel zal doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Te B., 18-10-2011 10:20 #73
Mijn vader heeft zijn 3 kinderen uit zijn eerste huwelijk bij testament onerfd. Uit zijn tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren. Onze stiefmoeder is enig erfgenaam en executeur. Wij zijn al geruime tijd bezig met de berekening van onze niet-opeisbare legitieme porties. Vader was DGA van 2 BV's (werkmaatschappij en Pensioen BV). Mijn vader lag een week voor zijn overlijden in coma. Stiefmoeder heeft in haar hoedanigheid als procuratiehouder met algehele volmacht een aandelenoverdracht gerealiseerd op de dag van en vlak voor overlijden van vader. Door deze overdracht lijken de aandelen van de Pensioen BV buiten de nalatenschap te vallen. Mag dit zomaar? Kunnen wij stellen dat stiefmoeder haar volmacht heeft misbruikt door de aandelen uit de nalatenschap te onttrekken? Kan zij beweren dat de aandelenoverdracht uitsluitend plaatsvond om belastingen te ontwijken? Of is hier zelfs sprake van belastingontduiking? Reactie infoteur, 18-10-2011
Beste A. Te B.,
1. Elke eigendomsoverdracht vlak voor het overlijden van iemand wordt door de belastingdienst met argusogen bekeken.
2. Deze overdracht is op zijn minst zeer verdacht, omdat vader in coma lag en het binnen 180 dagen voor zijn overlijden ligt.
3. Als er een juiste eigendomsoverdracht heeft plaats gevonden, moet voor de overdracht de juiste economische waarde zijn betaald. Zo niet, dan is het een schenking die in de nalatenschap moet worden meegenomen.
4. U hebt, als u uw legitieme inroept, recht op inzage in de cijfers.
5. Als de overdracht om niet heeft plaats gevonden en de schenking niet in de erfenis wordt meegenomen, is er sprake van belastingontduiking en een onrechtmatige benadeling van de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lh, 11-10-2011 10:47 #72
Na het overlijden van mijn schoonvader, was mijn vriend de wettelijk erfgenaam. Zijn zus was namelijk onterft. Maar op dat moment leefde de vader van mijn schoonvader nog wel, dus de opa van mijn vriend. Nu opa dit jaar ook is overleden, komen alle rekeningen van opa bij ons in de brievenbus. We hebben geen testament en ook nergens iets getekend. Zijn wij nu verplicht alle rekeningen te betalen van opa? Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste Lh,
1. Met het overlijden van de opa is ook zijn erfenis vrijgevallen. Dat kan positief zijn maar ook negatief door schulden en uitstaande rekeningen. Als u vermoedt dat er schulden zijn, kunt u twee dingen doen, namelijk beneficiair aanvaarden of de erfenis verwerpen.
2. De rekeningen van opa horen bij de afhandeling van zijn nalatenschap voor zover ze voortvloeien uit zijn acties bij leven en moeten ook uit zijn erfenis betaald worden. Er moet dus duidelijkheid zijn over wie de vereffening voor zijn kap gaat nemen.
3. Vaak volstaat het om de verzender van de rekening te laten weten dat opa is overleden en om uitstel van betaling te vragen totdat de erfenis geregeld is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 09-10-2011 10:56 #71
Na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder een nieuw testament opgemaakt waarin mijn zus worden onterfd, als enige van 2 kinderen. Ten tijde van het overlijden van mijn vader had mijn zus recht op haar kindsdeel, maar als langstlevende heeft mijn moeder hier het vruchtgebruik van gekregen. Nu is mijn moeder overleden en zij heeft dus mijn zus onterfd. De vraag is nu of mijn zus alleen maar recht heeft op de legitieme portie dus 25 % of ook nog recht op haar kindsdeel, omdat mijn zus niet onterfd was ten tijde van het overlijden van mijn vader.

Dank Reactie infoteur, 09-10-2011
Beste Kim,
De zus heeft recht op het kindsdeel uit de erfenis van vader en de legitieme portie uit de erfenis van de moeder. Eerst moet de erfenis van de vader vereffend worden. Dat gaat dus van de nalatenschap van de moeder af voordat die verdeeld wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk Scheffer, 29-09-2011 22:33 #70
Mijn moeder is overleden in 2003, mijn vader is hertrouwd in gemeenschap van goederen in 2007. Mijn broers en ik hebben ons kindsdeel niet opgeëist bij moeders overlijden. Echter, mijn vaders nieuwe vrouw is 13 jaar jonger en heeft twee kinderen. Mijn vraag is wat er gebeurt als mijn vader komt te overlijden. Specifiek, wanneer heb ik dan recht op mijn moeders erfdeel en wat gebeurt er met het residuele vermogen van mijn vader? Reactie infoteur, 30-09-2011
Beste Dirk Scheffer,
1. Als er in 2003 geen testament was, hebben u en uw broers een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende vader gekregen ter grootte van jullie erfdeel. Die vordering geldt nog steeds.
2. Als uw vader komt te overlijden wordt de vordering opeisbaar en gaat dus van zijn nalatenschap af voordat er verder verdeeld wordt.
3. Als er wederom geen testament is, krijgen jullie een vordering op de langstlevende echtgenote ter grootte van jullie kindsdeel uit vaders nalatenschap. Die komt vrij bij haar overlijden en gaat weer van haar nalatenschap af.
4. Jullie vordering op de 2e vrouw kan alleen met een testament van de vader worden aangetast. In alle andere gevallen erven u en uw broers van uw vader en niet haar kinderen. Daarbij veronderstel ik dat het niet ook zijn kinderen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 14-09-2011 19:56 #69
MIjn moeder is overleden en nu is er een deel erfenis wat verdeeld zal worden. Maar hoe krijg ik een verklaring van erfrecht als de kinderen van mijn overleden broer weigeren die te tekenen? Hun hebben recht op een deel maar hebben aan de notaris laten weten er geen belang bij te hebben. Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Janneke,
Een verklaring van erfrecht wordt door de notaris bij wie het testament ligt, afgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André Laan, 11-09-2011 11:05 #68
Een man van 75 heeft een slordige 50.000 euro op de bank staan. Hij is al zo'n 30 jaar gescheiden van zijn echtgenote. Er zijn twee kinderen; de jongste zit in een langdurige schuldsanering; de oudste niet. Alleen met het oudste kind heeft de man nog contact. Met de jongste wil hij om uiteenlopende redenen niets meer te maken hebben. Een testament is er niet. Wat gebeurt er nu met de banktegoeden wanneer de man overlijdt? Gaan die naar het oudste kind, of worden die gelijkelijk over beide kinderen verdeeld? Wat dus zeer tegen de zin van de man is. Is het oudste kind ook verantwoordelijk voor het regelen van de begrafenis? Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste André Laan,
1. Als er geen testament is, heeft elk kind recht op de helft van de erfenis.
2. De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor de begrafenis. De begrafeniskosten worden betaald uit de erfenis voordat er verdeeld wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ck, 01-09-2011 13:26 #67
Ik ontving een belastingaanslag voor erfbelasting waarin ik aangeslagen wordt voor het erfdeel dat ik van mijn moeder heb geerfd. Aangezien het contact al lange tijd was verbroken, wist ik niet eens dat zij is overleden. Mijn vader leeft nog.
Moet ik de aanslag van meer dan € 3000 betalen terwijl ik helemaal geen erfdeel heb ontvangen? Hoe kom ik aan meer informatie over deze erfenis zonder mijn familie te raadplegen? In geval van uitbetaling, zal er dan automatisch contact opgenomen worden door een notaris of een andere derde? Alvast hartelijk dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 01-09-2011
Beste Ck,
1. Iemand heeft kennelijk belastingaangifte gedaan en u als belastingplichtig genoemd zonder dat met u te overleggen. U doet er goed aan om eerst eens met de belastingdienst contact hierover op te nemen.
2. Als u erfgenaam bent, moet de notaris, als er een testament is, met u contact opnemen. Als er geen testament is, zult u zelf met de familie contact moeten opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 28-08-2011 19:15 #66
Vorige week is mijn geliefde vader overleden. Hij woonde 24 jaar samen met een vrouw waarmee hij niet getrouwd was en geen geregistreerd partnerschap mee had. Met deze vrouw kunnen wij, de drie kinderen, niet goed opschieten. Gesprekken met haar lopen meestal uit op conflicten. Mijn vader heeft deze partner in zijn testament als enige erfgenaam benoemd. Mijn moeder is 30 jaar geleden na een ongeluk overleden. Ons kindsdeel is toen naar de langstlevende gegaan, onze pa dus. Mijn ouders hadden samen twee bedrijven. Een van de bedrijven heeft mijn vader een aantal jaar geleden aan mijn twee broers gegeven. Ons ouderlijk huis met een grote lap grond, heeft hij voor een appel en een ei aan mijn oudste broer verkocht. Met het andere bedrijf zijn mijn vader en zijn partner verder gegaan. De partner wilde mij niet meer in het bedrijf hebben, waar ik vanaf mijn vroegste jeugd in had meegewerkt, en mijn vader heeft om ruzie te voorkomen alles van haar goedgevonden. Ik ben dan ook maar een andere baan gaan zoeken. Een aantal jaar geleden heeft mijn vader het andere bedrijf verkocht aan een derde. Van dit geld heeft hij samen met die partner een huis gekocht en is daarin met haar samen met pensioen gegaan.
Nu mijn vader is overleden heeft die partner ook nog eens al zijn vermogen geërfd. Ook mijn broers zijn al ruim voorzien, maar waar is nu mijn recht? Heb ik misschien dan nog recht op mijn kindsdeel van na mijn moeders overlijden? En zo ja, hoe kan ik dat dan regelen?

Ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen omschrijven.
Alvast dank voor het antwoord, Astrid Reactie infoteur, 28-08-2011
Beste Astrid,
1. Allereerst is van belang onder welke voorwaarden de erfdelen van de kinderen destijds naar de langstlevende zijn gegaan. Was er een testament? Zo niet dan speelt de leeftijd van de kinderen een rol. Waren ze minderjarig dan was hun vader hun voogd en bestaan de erfdelen nog. Waren ze meerderjarig dan hadden ze een beroep kunnen doen op hun erfdeel, een kans die nu is verlopen.
2. Voor het overlijden van de vader geldt dat u in ieder geval recht hebt op de legitieme portie die gelijk is aan de helft van een kindsdeel van de nalatenschap van de vader.
3. Daartoe moeten alle schenkingen worden gewaardeerd plus de eigendommen die in het bezit zijn van uw vader. Dingen voor een appel en een ei overdoen, kan tegenwoordig niet meer. Wat te goedkoop is gegeven, komt in de verdeling van de nalatenschap.
4. Neem contact op met de notaris die de erfenis afwikkelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lizette, 14-08-2011 22:23 #65
Mijn moeder is overleden in 2002 we (3 kinderen) hebben getekend dat we ons kindsdeel niet opeisden, zodat mijn vader het niet aan ons hoefde te betalen. In 2006 is mijn vader hertrouwd, zijn nieuwe vrouw heeft 1 kind. Ik heb mijn vader na zijn hertrouwen nooit meer gezien en vadaag stond hij met zijn nieuwe vrouw op de stoep omdat hij naar de notaris wil gaan omdat hij zijn huis wil verkopen om een nieuwe te kopen waarvoor wij moeten tekenen. Ook wil hij dat wij moeten tekenen, dat wanneer hij komt te overlijden wij het kindsdeel van mijn moeder niet opeisen. Zodat zijn nieuwe vrouw het niet aan ons hoeft te betalen.

Ik zou wel willen meewerken dat ze kunnen verhuizen, maar wat kunnen mijn zussen en ik hieraan verliezen. Ik wil niet meewerken dat wanneer mijn vader komt te overlijden ik mijn kindsdeel niet kan opeisen. Is het zo dat wanneer mijn vader nu als eerst zou te komen overlijden, wij het kindsdeel van hem niet krijgen en dit direct naar de langslevende gaat, dus naar zijn nieuwe vrouw?

Zijn er nog meer haken en ogen waarop ik zou moeten letten.
Alvast bedankt voor uw hulp. Reactie infoteur, 15-08-2011
Beste Lizette,
1. Als uw vader komt te overlijden en er is geen testament, dan gaat zijn nalatenschap naar de langstlevende. Zijn kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende. De vrouw hoeft alleen de erfbelasting te betalen.
2. U moet niet nu al afzien van de erfenis van uw vader. Wettelijk gezien kan het ook niet, omdat er nog geen erfenis is. Bij zijn overlijden kunt u altijd nog zijn erfenis verwerpen.
3. Ik weet niet wat u moet tekenen om de verhuizing mogelijk te maken, maar pas op dat u niet verantwoordelijk wordt voor eventuele schulden en hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peggy, 09-08-2011 00:30 #64
Mijn moeder is 2 maanden geleden gestorven. Mijn broer en ik zijn onterft. Waarom moeten wij nu 6 maanden wachten voordat ons legitieme portie wordt uitbetaald? Reactie infoteur, 09-08-2011
Beste Peggy,
1. Het kan ook veel langer duren dan zes maanden als de afwikkeling van de erfenis meer tijd vraagt.
2. Die minimale zes maanden is conform de wet. Niet onlogisch als er niet direct geld beschikbaar is en ongetwijfeld ook uit respect voor de overledene.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 02-08-2011 09:17 #63
Beste zeemeeuw,

Dank voor uw reactie. Ons probleem bij het opvragen van de WOZ-waarde is, dat het om een chalet gaat op een park en wij geen juist perceelnummer weten, alleen het adres en daar staan er meer op vermeld.
Hoe weet ik of ik een taxateur kan vertrouwen? Zijn die niet gebonden aan regels van onafhankelijk e.d.?
De 'nieuwe' schulden zullen we niet accepteren. Deze zijn al verwerkt in de aangifte erfbelasting.
Met vriendelijke groet,
Paulette Reactie infoteur, 02-08-2011
Beste Paulette,
1. De beheerder van het park moet meer weten en anders de gemeente wel.
2. Een beëdigd taxateur moet onafhankelijk zijn, dat klopt, maar het blijven mensen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 29-07-2011 18:42 #62
Beste zeemeeuw,
Op 5 en 6 juni jl heb ik u al eens benaderd (zie op elders op deze pagina). Op uw advies hebben wij de notaris schriftelijk (aangetekend) gezegd dat hij het dossier niet kan sluiten op 15 juni jl. Nog steeds geen reactie ontvangen. Wij hebben bij onze broer op 15 juni aangetekend ons deel opgeëist conform de belastingaangifte. Nu krijgen wij van zijn rechtsbijstandverzekering een brief dat onze halfbroer op dit moment niet aan het verzoek kan voldoen. Ook zegt deze verzekeringsmij dat de legitieme portie niet wordt gebaseerd op de WOZ-waarde maar de de WEV-waarde (art. 4:6 BW). De WOZ-waarde ins volgens hem niet reëel en onze halfbroer heeft de vraagprijs van het chalet verlaagd. Hij stelt nu twee methodes voor om de WEV-waarde vast te stellen. Een verzoek aan de kantonrechter om een taxateur te benoemen of wachten totdat de woning is verkocht en de verkoopprijs bindend voor de belanghebbenden te laten gelden. Halfbroer geeft de voorkeur voor de tweede optie, mede gezien het feit dat hij omdat de woning niet is verkocht, de vordering momenteel niet kan voldoen. Om ons nu meer zekerheid te bieden is hij bereid mee te werken aan het vestigen van een tweede hypotheek op de woning ten gunste van ons (De eerste hypotheekhouder dient hiervoor nog wel toestemming te verlenen).
Daarnaast zegt de verz.mij dat er t.o.v. de belastingaangifte er waarschijnlijk nog schulden van de nalatenschap zijn die ten laste komen van onze legitieme portie, hierbij is een opsomming geleverd waarvan een aantal ook op de bijlage bij de belastingaangifte zat. Kunt u ons adviseren wat nu te doen? Alvast hartelijk dank.
Paulette Reactie infoteur, 30-07-2011
Beste Paulette,
1. Van sluiting van het dossier is dus geen sprake meer. Ook de stelling van de notaris dat pas na verkoop duidelijk is wat de waarde is, klopt dus niet volgens de rechtsbijstand.
2. Voor de aangifte erfbelasting geldt de WOZ-waarde, voor de verdeling van de erfenis de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden. Deze wev waarde kan gelijk zijn aan de WOZ waarde, maar dat hoeft niet, omdat de WOZ waarde een taxatie van een jaar eerder is. Dat betekent dus ook dat de WOZ waarde van 2011 goed gebruikt kan worden.
3. Uw halfbroer heeft al lang gewacht om een taxatie te laten uitvoeren. Dat had direct na het overlijden gekund. Inmiddels zijn de prijzen waarschijnlijk lager.
4. Voor een taxatie is geen kantonrechter nodig, wel is het zo dat beide partijen de taxateur moeten vertrouwen.
5. U moet geen hypotheek ten gunste van u hebben. Hij moet een hypotheek nemen en u dat geld geven.
6. U kunt voor een paar euro eenvoudig de WOZ waarde van dit jaar bij het Kadaster opvragen dat meteen ook de taxatie is per 1 januari 2010.
7. Eventuele schulden na indiening van de belastingaangifte is raar. Dan moet er ook minder erfbelasting worden betaald. Die schulden komen dan ook ten laste van de halfbroer en niet alleen ten laste van u.
8. Stappenplan: WOZ waarde opvragen, antwoorden dat u die waarde wilt gebruiken voor de verdeling (als de waarde u bevalt). Bekijk op hoeveel geld u dan recht hebt. Dat nieuwe schulden niet kunnen worden aanvaard tenzij goed onderbouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 24-07-2011 11:24 #61
Beste zeemeeuw,

nee er staat geen termijn in het testament, zij heeft ook beslag op de woning laten leggen door haar advokaat en eist haar portie nu al op door een deurwaarder op mijn af te sturen. terwijl ik door haar toedoen niet eens het huis kan verkopen ze breng mijn ook op onkosten waar ik niet om gevraagt hebt ( advokaat ) wat kan ik hier aan doen? ze is onterft maar legt beslag op de woning kan dit zomaar? en wat kan ik hier tegen doen? mvg Kim Reactie infoteur, 24-07-2011
Beste Kim,
1. Het zal gaan om een conservatoir beslag, een voorzorgsmaatregel:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

2. Dat kan alleen ten uitvoer worden gelegd als de kantonrechter akkoord gaat. Ook de deurwaarder kan niets zonder goedkeuring van de kantonrechter, die ook wel weet dat een huis tegenwoordig niet 1,2,3, is verkocht.
3. De onterfde heeft alleen recht op geld en niet op goederen.
4. Bent u executeur, let dan ook op haar erfbelasting. Die moet er eerst vanaf.
5. Misschien kunt u een extra hypotheek nemen en zo de boel afkopen.
6. Misschien hebt u een rechtsbijstandverzekering.
Met vriendelijke groeten.
Zeemeeuw

Kim, 22-07-2011 17:04 #60
Mijn moeder is overleden, nu moet ik alles regelen, huis verkopen ed mijn zus wil nu haar geld maar dat moet nog komen als het huis verkocht is, ik moet wel hypotheek kosten betalen iedere maand gaat ook van haar deel af! Ze is onterft en krijg alleen haar legitieme portie en vadersdeel die 6 jaar terug overleden is. Reactie infoteur, 22-07-2011
Beste Kim,
1. Vaak staat in een testament ook een termijn voor de afwikkeling van de erfenis genoemd.
2. Als er een huis is, kost verkoop tijd. Dat moet uw zus ook begrijpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Line, 21-07-2011 15:12 #59
Mijn vader is een in 2004 overleden en had twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Na lang wikken en wegen van de rechtsgang is er in 2011 eindelijk een uitslag van de rechter gekomen en dat is dat de andere twee kinderen hun legitime portie krijgen en geen kindsdeel.

Het erfdeel van mijn vader bestaat alleen maar uit huizen en is door taxateur (jaar 2004) in geld omzet (qua waarde op dat moment). Mijn vraag aan u is:
1. Sinds begin van de rechtzaak heb ik aan de advocaat, notarissen, mijn boers en zussen doorgegeven dat ik mijn erfdeel wil hebben en geen verantwoordelijkheid en aansprakkelijkheid wil hebben als er iets mis zou gaan. Ze zeiden maak je geen zorgen je krijg je deel wel. Nu de rechtzaak beëindigd is. Wil niemand meer met de huizenbeheer te maken hebben. Wat kan ik doen om mijn deel alsnog te krijgen?
2. Na 6/7 jaar zijn de huizen in waarde gedaald en de huizen zijn in slechte staat. Kan ik de belastingdienst vragen om de successiewaarde opnieuw te bepalen?
3. Een a twee jaar geleden zou de vereffenaar alle huizenbeheer zaken dienen en de huizen zijn nu in slechte staat. De vereffenaar (notaris) heeft wel een erfdeel gemaakt van alle kinderen en eist de legitime portie van de andere kinderen (van mijn vaders eerste huwelijk) en zei tegen mij dat ze de zaken eerst voor hen op zou lossen en dan pas als alle betrokken (dus mijn broers en zussen) een gezamenlijke overeenkomst zouden bereiken naar de boedel notaris kunnen. Ik snap er nu niets meer van. Zou u meer opheldering kunnen geven? Reactie infoteur, 21-07-2011
Beste Line,
1. Neen, wat geldt is de waarde op het moment van overlijden.
2. De boedelnotaris maakt de boedel op, met andere woorden brengt in kaart wat er te verdelen is.
3. Ik heb de indruk dat er al een verdeling heeft plaats gevonden die achteraf niet juist is om dat daarbij niet met uw deel is rekening gehouden. Daarom moet uw deel komen van de anderen.
4. Vraag de de executeur en vereffenaar schriftelijk om opheldering. Voeg daarbij de gerechtelijke uitspraak en stel een bepaalde termijn dat u uw deel wilt hebben. Daarna kan een gang naar de rechter noodzakelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. W. de Bruijn, 17-07-2011 13:37 #58
Vraag inzake kosten en leitieme portie: een moeder neemt in het testament op dat 1 van de 2 dochters onterfd wordt. Deze claimt de legitieme portie van 25% en laat direct beslag leggen op de woning die de andere dochter van moeder erft (met hyp last). Deze andere dochter, tevens executeur, wordt gedwongen een advocaat in te schakelen en in deze slechte huizenmarkt kan het nogal even duren aleer de woning verkocht is. Dat betekent iedere maand rente, energiekosten etc etc. Mogen deze kosten beschouwd worden als behorend tot de afwikkeling nalatenschap en zijn ze derhalve mede bepalend voor de hoogte van de legitieme portie?
De info over - of een onterfd kind als erfgenaam moet worden beschouwd vind ik niet helder. De een zegt: nee terwijl een ander meent dat deze wel degelijk juridisch als erfgenaam moet worden beschouwd.
Ben buitengewoon benieuwd naar een reactie. Reactie infoteur, 17-07-2011
Beste J. W. de Bruijn,
1. Voor de erfbelasting mag u de kosten niet in mindering brengen. Bij de verdeling van de erfenis wel als kosten beheer en afwikkeling door de executeur.
2. Onterfd zijn betekent per definitie geen erfgenaam zijn. Geen recht op goederen, maar wel op de legitieme portie.
3. Het beslag is onzin, omdat iedereen begrijpt dat de afwikkeling tijd kost. Misschien kunnen de kosten als gevolg van het beslag wel volledig op naam van de beslaglegger worden gelegd, want die veroorzaakt de kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 10-07-2011 19:18 #57
Volgende vraag bestaat er een percentage over een wettelijk erfdeel. Is er een verhouding vastgesteld, tussen kind en kleinkinderen? En is het niet zo als je enige ouder komt te overlijden dat de belastingdienst hiervan een groot gedeelte opeist? Reactie infoteur, 10-07-2011
Beste Dirk,
Als u de percentages voor de erfbelasting bedoelt, verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-2007-2011-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 05-07-2011 22:17 #56
Beste Zeemeeuw,
mijn moeder is in de 60er jaren 5 jaren getrouwd geweest en heeft uit dat huwelijk 2 kinderen.
10 jaar later is zij getrouwd met mijn vader en kregen 2 kindern ( ik en mijn zus ).
Na de scheidng van haar vorige man is hij met de kinderen vertrokken naar allerhande landen en mijn moeder kon pas na 35 jaar met behulp van de techniek tien jaar geleden haar kinderen opsporen, de een wilde 0 contact een de ander is authistisch en zat in een kliniek.
Zij kreeg nu wel toestemming om de kinderen te bezoekn maar zoals hierboven vermeld, de zoon was authistisch en wist niet beter en de dochter ( woonachtig in Israel ) wenste na meerdere pogingen geen contact.
Nu is mijn moeder overleden in 2008 en plots staat vorige week haar ex man voor de deur om aan te geven dat de authistische zoon is overleden een half jaar geleden maar dat de dochter ( uit Israel ) haar kindsdeel opeist.
Is er een uitzondering / regel / wet die hier iets aan kan doen.
Mijn moeder heeft overigens nadat erg duidelijk werd dat haar dochter geen contact enste beidde kinderne 'onterft' 8 jaar geleden.
Ik ben bekend met de 5 jaaar ( verjaringsregel ).
Dank!
Mark Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Mark,
Maatgevend is het testament dat in 2008 rechtskracht kreeg door uw moeders overlijden. De dochter kan haar legitieme portie opeisen uit de nalatenschap van de moeder, niet haar kindsdeel. Dat moet zij u schriftelijk laten weten en niet via de ex man.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 12-06-2011 09:51 #55
Mijn vader woonde ca. 10 jaar terug voor zijn overlijden samen met een 2 jaar oudere partner. Zij hebben op dat moment geen samenlevingsovereenkomst. Het gekochte huis staat voor zijn overlijden op zijn naam. In het tetstament zijn het huis en zijn bezittingen, spaargelden, toegoeden werkgever eigenlijk alles naar de langst levende partner gegaan. Nu wil ik aanspraak gaan maken op mijn legitieme portie. Hoe zou ik te werk moeten gaan? Met vriendelijke groet Rene Reactie infoteur, 12-06-2011
Beste Rene,
Na 10 jaar is uw aanspraak op een deel van de erfenis helaas verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 07-06-2011 12:02 #54
Ik zit met een lastig pakket. Ik heb jaren geleden een lening afgesloten bij mijn vader tegen 6% rente. (hij was toen onder huwelijkse voorwaarden getrouwd) Twee jaar geleden is mijn vader overleden. Bij het voorlezen van het testament bleek dat hij een jaar eerder (toen hij wist dat hij zou overlijden) zijn huwlijk had omgezet in gemeenschap van goederen. Vervolgens heeft hij een langslevende testament opgemaakt. Mijn erfdeel is 2x zoveel als de hoogte van de lening. Mijn lening is overgegaan op zijn vrouw. Bestaat er een mogelijkheid om de lening op te heffen door deze weg te strepen tegen de legitieme portie? Alvast bedankt Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Nina,
1. De lening is een vordering van uw vader op u en maakt deel uit van zijn vermogen. Via de erfenis erft u dus ook een deel van de uitstaande lening als vermogen. Uw aandeel in de erfenis wordt er hoger door.
2. Maar uw aandeel is een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende die zich pas bij haar overlijden uitbetaalt. Daardoor kunt u de lening niet nu al wegstrepen tegen uw aandeel in de erfenis zonder toestemming van zijn vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 06-06-2011 08:43 #53
Beste Zeemeeuw,
Het bedrag is niet zo hoog en mijn zus en ik zijn vrijgesteld van belasting dus dat is geen probleem. Stiefbroer is executeur en heeft de aangifte erfbelasting geregeld. Hij zegt niet eens de financiele middelen te hebben om een naamplaatje op het graf te regelen ad. 290 euro. Kunnen wij dan toch ons deel nu opeisen? De notaris zegt in de brief dat de berekening pas gemaakt kan worden na verkoop en mede afhankelijk van de verkoopopbrengst. De notaris zegt met stiefbroer afgesproken te hebben dat hij thans overgaat tot sluiting van het dossier. Stiefbroer zal wederom contact opnemen zodra het chalet is verkocht. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Paulette,
1. U hebt recht op de waarde van het chalet op het moment van overlijden.
2. Sluiting van het dossier is niet mogelijk als de erfenis niet is afgewikkeld. Dat moet u niet accepteren. Laat de notaris u schriftelijk elke twee maanden informeren en een datum stellen waarop verkoop uiterlijk moet hebben plaats gevonden, zodat u uw geld krijgt. Anders kan het nog wel heel lang duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 05-06-2011 12:59 #52
Onze vader (alleenstaand) is vorig jaar overleden. Mijn zus en ik (de twee oudste kinderen uit het 1e huwelijk) zijn per testament onterft. Onze stiefbroer uit een 2e huwelijk is enig erfgenaam. Wij hebben ons legitieme portie opgevraagd en nu hebben wij daarvan de Aanslag erfbelasting ontvangen. Er is sprake van een, te koop staand, chalet dat het grootste deel van de erfenis is. In een bijgaande brief van de notaris staat dat het uiteindelijke bedrag dat wij krijgen afhankelijk is van de verkoopopbrengst van het chalet en wij dus moeten wachten totdat het verkocht is. Klopt dat of kunnen wij nu al onze portie opeisen bij onze stiefbroer die van alles nu de eigenaar is? Klopt het ook dat onze portie afhangt van de verkoopprijs of is het bedrag op de aanslag van de erfbelasting het bedrag waar wij recht op hebben? Reactie infoteur, 05-06-2011
Beste Paulette,
1. Het gaat om de waarde van het chalet op het moment van overlijden.
2. Het lijkt me niet terecht dat u een aanslag hebt ontvangen als u geen geld hebt ontvangen. Vraag de belastingdienst om uitstel van betaling en laat de notaris weten dat u uw deel van de WOZ waarde van het chalet nu snel wilt ontvangen.
3. Als de stiefbroer executeur is, moet hij de erfbelasting regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ester, 18-05-2011 15:57 #51
De ouders van mijn vriendin zijn 30 jaar geleden gescheiden. Hij is opnieuw hertrouwt en heeft nooit meer naar zijn drie dochters omgekeken. In de afgelopen 30 jaar heeft een aardig vermogen opgebouwd (o.a. door een erfenis van zijn vader). Hij is een half jaar geleden overleden. De drie dochters probeerden hun legitieme deel op te eisen, maar nu blijkt dat hij alles op naam van tweede vrouw heeft gezet en zij is niet bereid om daar iets van af te staan. De dochters krijgen dus niets krijgen. Klopt dit of hebben ze toch recht op hun legitieme deel? Reactie infoteur, 18-05-2011
Beste Ester,
De kinderen hebben een niet direct opeisbare vordering op de 2e vrouw, die beschikbaar komt zodra zij komt te overlijden. Het is wel verstandig om het testament te bekijken. Als daarin staat dat ze zijn onterfd, kunnen ze hun legitieme portie opeisen. Dan is de niet direct opeisbare vordering de helft van normaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 11-04-2011 21:38 #50
In dit stukje staat dat het legitieme erfdeel betrokken heeft op geld en niet op goederen. Betekent dat, dat de waarde van de goederen niet meegerekend wordt om uit te maken hoe groot het legitieme erfdeel is? Reactie infoteur, 12-04-2011
Beste Herman,
Neen, de legitieme portie is een recht in geld en niet in goederen. Alles wordt dus wel meegenomen, maar de antieke kast bijvoorbeeld kan niet worden opgeëist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 28-03-2011 22:13 #49
1. De legitieme portie is een week geleden opgevraagd, het gaat om een bedrag van 35.00.00 Euro hoeveel zouden wij daar voor aan rente extra moeten betalen? aan degene die onterft is? als wij het niet direkt na komen?
2. De onterfde heeft getekend voor de erfbelasting.
4. Dus mocht het huis nu voor minder verkocht worden dan de WOZ waarde ( want van daaruit is de legitieme portie op berekend) dan kunnen wij nog een deel terug van van de legitieme terug krijgen? Reactie infoteur, 28-03-2011
Beste Wilma,
1. Momenteel is de wettelijke rente 3%. Dus hoeft u geen rente te vergoeden.
2. Bij de verdeling van de erfenis moet het huis worden gewaardeerd. Dat kan de WOZ waarde zijn zoals bij de belastingdienst, maar ook een taxatie van een makelaar op het moment van overlijden. Als die waarde lager is de erfenis lager en de legitieme portie lager. De belastingdienst trekt zich daar overigens niets van aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 25-03-2011 14:30 #48
Beste Zeemeeuw,
Vraag op punt 1: hoe lang kun je uitstel doen, om de legitieme portie uit te betalen?
Punt 2: De erfbelasting is per 1 mrt 2011 ingeleverd, ik had al uitstel aangevraagd. Het is namelijk ook nog dat m, n moeder een schenking op papier heeft gedaan in2008
2x een bedrag voor degene die niet onterft zijn. Wij hebben dat via een accountant en officeel met de belasting geregeld daarvoor hebben wij elk 1970 euro voor betaald. Maar moet er niet eerst gewacht worden over de uitslag van de erfbelasting voordat je, je legitieme opeist want daarin is niet die schenking in mee genomen, mocht die eventueel goedgekeurd worden.
Punt 3 : Wat bedoeld U met dat diegene die onterft is wel meedraaid in de afhandeling van de erfenis? De afhandeling is al besloten dat wij 1/6 deel van de WOZ waarde v/d woning moeten betalen, maar de woning is nog niet verkocht en daarvan moet het 1/6 deel uitkomen. Maar stel nu dat de woning voor minder verkocht wordt dan de WOZ waarde, wat gebeurd er dan?
Punt 5: bedoeld U rente vergoed krijgen van de legitieme portie? Reactie infoteur, 28-03-2011
Beste Wilma,
1. De wet zegt hierover dat de vorderingen worden verhoogd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop aanspraak op de legitieme portie is gemaakt. Uitstel kan dus maar kost rente, als daarom gevraagd wordt.
2. Inderdaad is het zo dat de geclaimde legitieme portie niet het juiste bedrag hoeft te zijn. Anderzijds is me niet duidelijk of de onterfde nu ook aangifte voor erfbelasting heeft gedaan.
3. Met meedraaien bedoel ik niet fysiek, maar bedoel ik dat de legitieme portie in de zelfde tijdspanne kan meelopen als de rest van de erfenis.
4. Voor de belastingdienst is de WOZ waarde maatgevend. Voor de erfenis en de legitieme portie kunt u ook de economische waarde nemen op het moment van overlijden. Maar ook die kan hoger zijn dan de waarde die u op een later moment bij verkoop zult krijgen.
5. Ja zie punt 1 hierboven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 24-03-2011 09:55 #47
Bedankt voor uw reactie, maar ben er nog niet helemaal uit met m, n vraag. het betekent dus dat degene die onterft is en haar legitieme portie opeist eerst moet wachten totdat het huis verkocht is? Ik heb wel gelezen dat je 6 maanden na het overlijden van je ouder je legitieme kunt opeisen. Reactie infoteur, 24-03-2011
Beste Wilma,
1. De legitieme portie is op zijn vroegst na 6 maanden van overlijden opeisbaar.
2. De belastingaangifte voor een erfenis moet binnen uiterlijk acht maanden zijn ingeleverd, als er geen uitstel is aangevraagd.
3. De legitieme portie is een vordering op de nalatenschap in geld. De eiser hoeft niet te wachten op de verkoop van het huis, maar draait wel gewoon mee in de afhandeling van de erfenis, omdat anders niet op een nette manier kan worden vastgesteld hoe groot de legitieme portie is.
4. Het komt vaker voor dat eerst een huis moet zijn verkocht om geld in handen te hebben. Bij de belastingdienst kunt u uitstel aanvragen tegen vergoeding van een heffingsrente.
5. Een onterfde werkt niet altijd mee of zal een rente vergoed willen krijgen. Maar dan moet ook wel duidelijk zijn hoe groot de vordering werkelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 19-03-2011 19:00 #46
M,n moeder is in mei 2010 overleden, ze was gescheiden en vader leeft niet meer) wij waren met 3 kinderen waarvan 1 is onterft. Er is nog een woning van moeder die te koop staat. Nu eist degene die onterft is zijn legitieme portie op, maar wij kunnen dat nu niet betalen omdat het huis nog niet verkocht is. zijn wij wel verplicht om de legitieme portie te betalen? De formulier voor erfbelasting is begin maart opgestuurd en nog niet afgehandeld moet daar niet eerst op gewacht worden voordat zijn legitieme portie opgeeist wordt? Reactie infoteur, 20-03-2011
Beste Wilma,
U neemt de behandeling van de legitieme portie gewoon mee in het tijdpad van de afhandeling van de erfenis. Er is geen voorrang voor iemand die zijn legitieme portie opeist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Engelen, 04-02-2011 17:04 #45
Hoe lang is een geschreven schuldbekentenis geldig?Dank bij voorbaat. Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Engelen,
1. Hoe lang een schuldbekentenis geldig is hangt onder andere af van de inhoud van de bekentenis. Daarin kunnen immers voorwaarden zijn opgenomen die de bekentenis laten verlopen. Een bekentenis kan ook zijn betekenis verliezen bij iemands overlijden. Als dergelijke voorwaarden niet in de schuldbekentenis staan en de bekentenis is ondertekend, kan de schulderkenning worden meegenomen in de afhandeling en verdeling van een erfenis.
2. Een schuldbekentenis, die pas ingaat na iemands overlijden, moet via de notaris worden geregeld. Ook een schenking op papier moet via de notaris.
3. Als voor de gemaakte schuld goederen zijn geleverd, moet dat duidelijk in de bekentenis staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ja Zwetsloot, 24-01-2011 09:37 #44
Ik ben onterft, samen met mijn broer mijn enige broer is de erfgenaam. Mijn vader had geen partner maar had een (niet ondertekend) vrucht gebruik. Wordt deze vordering bij de legitieme massa gerekend of moet deze eest uitbetaald worden? :-p Reactie infoteur, 24-01-2011
Beste J.A. Zwetsloot,
1. Het is zeer ongebruikelijk dat er sprake is van vruchtgebruik zonder dat dat op papier staat. Meestal gaat het gepaard met verkoop van een huis, en dat verloopt bij de notaris. Of bij een erfenis door een langstlevende.
2. In bovengenoemde situaties komt de waarde van het vruchtgebruik in de legitieme massa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 15-01-2011 13:44 #43
Mijn moeder en vader waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn vader is overleden. Er is een verhuurde winkel met een bovenwoning, waar mijn moeder in woont. Er is een gehandicapt kind dat is onterft, een kind dat dichtbij woont en een kind dat veraf woont. Waar kan ik informeren welke vorm van eventuele voortzetting? Welke afspraken moeten onderling tussen de kinderen en met moeder worden gemaakt? Is het mogelijk het gehandicapt kind periodiek een toelage te doen toekomen. Wanneer voor overlijden moeten we dit minimaal geregeld hebben om voor ivm de fiscus? Wat zijn we kwijt aan de fiscus bij overlijden moeder? Welke kosten zijn er als het pand wordt doorverhuurd na overlijden moeder? Reactie infoteur, 15-01-2011
Beste Peter,
1. Als er geen testament was, gaat de erfenis naar de langstlevende, uw moeder.
2. De kinderen hebben een vordering op hun moeder die nog niet opeisbaar is.
3. Wie onterfd is kan binnen 5 jaar aanspraak maken op zijn legitieme portie, ook al is ook die nog niet opeisbaar.
4. Moeder hoeft niets, maar kan wel zorgen voor een toelage voor het gehandicapte kind. Bij de notaris kan ze regelen dat dat in mindering moet komen op de erfenis later.
5. Moeder kan elk kind, zonder notaris, jaarlijks belastingvrij 5000 euro schenken.
6. Als moeder iets wil regelen met het pand, moet ze wel naar een notaris, omdat het hier onroerend goed betreft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 29-12-2010 14:24 #42
Ik wil graag reageren op u reactie. Geschreven door Pennetje op 9-12-2009 u reactie op 10-12-2009. Volgens mij klopt dat niet. Wij zitten ook bijna in de zelfde situatie. Moeder van mijn kinderen is overleden in 1983 er is geen testament elleen boedelbeschrijving van alle goederen, waar staat huiswaarde op 0 omdat toen huis stond op hypotheek op huis. Omdat ik heb toen geen verdeling laten doen door notaris, kinderen zijn medeeigenaars geworden en nu moet de verdeling komen maar de waarde van huis van nu (verkoopwaarde). Omdat bij verdeling van nalatenschap moet de waarde van huis kommen in dag van verdeling. Volgens advokaat. Hoe dat alles zit? Reactie infoteur, 29-12-2010
Beste Jos,
Per 1 januari is de successiewet op dit punt gewijzigd. Wat sinds 2010 in de verdeling komt wordt gewaardeerd naar de huidige waarde. Dat was voorheen niet zo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 19-12-2010 19:31 #41
Geachte Zeemeeuw, Sorry dat ik nog even doorvraag.
De antwoorden bij punt 2 en 3 zijn mij helemaal duidelijk. Punt 4 kom ik nog niet uit, maar dat gaat wel lukken. Maar begrijp ik goed uit uw antwoord dat bij het economisch eigendom mijn dochter het huis in haar bezit krijgt? Dus eigenaar wordt? Kan de langstlevende ouder hier dan wel blijven wonen? In beide testamenten is nml geregeld dat de langstlevende alles in eigendom krijgt.
Met vriendelijke groet, Jasper Reactie infoteur, 19-12-2010
Geachte Jasper,
1. Dat kan en is begrijpelijk. Dan krijgt de langstlevende het economische eigendom. Maar ook de langstlevende heeft niet de verplichting om uw dochter in huis te houden.
2. Vraag blijft wat u wilt dat uw dochter erft als de langstlevende is overleden. Ook dan kunt u voor uw dochter kiezen uit vruchtgebruik of het volle economisch eigendom. Ook dat zal in het testament geregeld moeten worden. Of dat een betaalbare optie is, gegeven de opeisbare legitieme porties na overlijden van de langstlevende, zal moet worden bekeken. Per saldo gaat het wat betreft de waarde van het huis om een relatief klein bedrag van 50.000 euro dat verdeeld moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 19-12-2010 09:17 #40
Geachte Zeemeuw,

Hartelijk dank voor uw snelle en uitvoerige reactie. Toch ben ik er nog niet helemaal uit.

Mijn vrouw heeft in haar testament staan dat na haar overlijden onze gezamenlijke dochter de enige erfgename is. Dit uiteraard buiten de opeisbare legitieme portie voor mijn andere kinderen. Ik weet inmiddels dat mijn eerdere kinderen geen recht hebben op goederen maar alleen op geld

Omdat mijn dochter op zich ons huis wel ziet zitten vraag ik mij dus af hoe dit tzt in zijn werk gaat.

Moet tzt het huis verkocht worden, waardoor mijn eerdere kinderen hun legitieme portie in geld ontvangen, of kan mijn huidige dochter ons huis opeisen, om het zo maar even uit te drukken, om hier te blijven cq te gaan wonen. Dan is er dus geen geld uit verkoop om mijn eerdere kinderen hun legitieme portie te geven.

Hoe gaat dit dan in zijn werk? Mag zij het huis 'opeisen'? En hoe gaat het dan met de verdeling voor mijn eerdere kinderen?

Het is een bijzonder moeilijke materie voor een leek en daarom waardeer ik het bijzonder dat deze mogelijkheid van vragen stellen bestaat.

Met vriendelijke groet,

Jasper Reactie infoteur, 19-12-2010
Geachte Jasper,
1. U kunt uw dochter het vruchtgebruik van het huis geven, dan wel het economisch eigendom. Bij het economisch eigendom is huis en gebruik van haar, als hierin geen voorwaarden worden gesteld.
2. Goederen die zij erft moeten gewaardeerd worden en komen dan in de te verdelen erfenis.
3. Onterfden hebben inderdaad recht op hun legitieme portie in geld, maar die hoeft niet direct opeisbaar te zijn.
4. Denkbaar is een tweetrapsmaking naar uw dochter die bijvoorbeeld in werking treedt als er geen langstlevende na u is.

Zie hiervoor het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 18-12-2010 22:11 #39
Geachte Zeemeeuw,
Ondanks dat ik Internet afgestruind heb, heb ik geen duidelijk antwoord gevonden op mijn situatie. Hopelijk kunt u mij verder helpen.
Ik heb drie kinderen waarvan twee uit een vorig huwelijk. Met deze twee kinderen (36 en 34 jaar) heb ik al jaren geen contact meer. In mijn testament heb ik ze dan ook niet meer gegund dan de legitieme portie.

In de huidige situatie bezit ik een eigen huis met een waarde? 200.000,- en een hypotheek van? 150.000,-. Mijn dochter die ik samen met mijn huidige vrouw heb wil tzt dit huis wel hebben. Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en het testament staat op de langstlevende (in principe mijn vrouw omdat ik veel ouder ben). Bij 'normale' verkoop van het huis begrijp ik dat de twee oudste kinderen, in mijn geval, 1/8 deel krijgen van de opbrengst minus de hypotheek.

Hoe zit dat nu in dit geval met de legitieme portie? Dus als mijn jongste dochter het huis zelf wil houden?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet, Jasper Reactie infoteur, 19-12-2010
Geachte Jasper,
1. Als u komt te overlijden bestaat de erfenis uit 50%, omdat de helft al van uw vrouw is. De legitieme portie van de onterfde kinderen bedraagt dan de helft van een kindsdeel, dat is de helft van de helft gedeeld door 4, ofwel 16 e deel.
2. De onterfde kinderen hebben een niet opeisbare vordering van 2 maal 1/8 deel van uw nalatenschap en het andere kind van 1/4 deel. Uw vrouw erft 1/4 deel, dus resteert er nog 2/8 deel, waarvoor u in uw testament een bestemming moet zoeken. Waarschijnlijk is het nu zo geregeld dat ook deze 2/8 naar de langstlevende gaat.
3. Als de langstlevende het vruchtgebruik van de woning heeft, gebeurt er bij overlijden ook niets met uw huis.
4. Van belang is ook wat uw vrouw voor testament heeft. Stel u bent overleden, zij heeft het huis, en wat dan na haar overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kalina, 18-12-2010 18:01 #38
Hartelijk dank voor uw reactie. Ik ga zeker uw advies opvolgen (onderbouwing vragen en schriftelijk bezwaar aantekenen). Graag geef ik naar aanleiding van uw antwoord nog een nadere toelichting:
1. Volgens het testament is de taak van de executeur om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. Hij mag de goederen te gelde maken zonder toestemming. Heeft het recht de boedelnotaris aan te wijzen. Hij vertegenwoordigd de erfgenamen. (voor alle duidelijkheid: de executeur is tevens erfgenaam). Hem is een wettelijk loon toegewezen. Als schulden voor het legaat (ter grootte van de legitieme portie) mogen als schulden alleen worden aangemerkt: artikel 4:7 lid 1 a t/m d en h, (met uitzondering van het onderhavige legaat.)

2. Bij de berekening van mijn legitieme portie is rekening gehouden met
-1% van de nalatenschap als vergoeding voor de executeur.
- een bedrag van 2.500 eur als vergoeding voor de onkosten van de erfgenamen (de executeur en zijn zus).
- alle gemaakte kosten (begrafenis, notaris, belastingadviseurs, nagekomen rekeningen)

Het bedrag dat de executeur heeft ingehouden (de rest heeft hij overgemaakt) is eur 2.000. Aangezien mijn legitieme portie 1/6 van de nalatenschap is, betekent dit bruto een wijziging van eur 12.000 in de nalatenschap. Het lijkt me na 9 maanden onwaarschijnlijk dat er nog opeens eur 12.000 onverwachte kosten kunnen komen.
Veel vertrouwen dat de eur 2.000 nog ooit betaald zullen worden heb ik niet omdat de executeur meerdere keren geprobeerd heeft om mijn portie te verlagen door verkeerde info te geven. Door oa makelaars te bellen en rapporten op te vragen over gedane taxaties kwam ik er achter dat bedragen niet klopten zoals die door de executeur aan mij werden voorgeschoteld.

3. Het niet gereserveerde bedrag (de legitieme portie minus de belasting (18% over het bedrag minus 19.000 eur vrijstelling) en minus eur 2.000) is reeds overgemaakt.
Afgesproken is dat de executeur de belasting over mijn deel zal voldoen (en ik hoop maar dat hij dit doet). Ik heb hier in toegestemd omdat mij is verteld dat hij hoofdelijk aansprakelijk is voor het voldoen van de erfbelasting over de gehele erfenis.

Graag zou ik uw mening horen: is netto eur 2.000 inhouden een redelijk bedrag als alle kosten al zijn opgenomen in de berekening van de nalatenschap voor de legitieme portie?

Hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet, Kalina Reactie infoteur, 18-12-2010
Beste Kalina,
1. Kinderen betalen 10% belasting tot 118.000 euro boven het vrijgestelde deel, en daarboven 20%. Die 18% kan ik dus niet plaatsen. U betaalt belasting over het deel van de erfenis boven de 19.000 euro. Bedraagt de erfenis 100.000 euro dan betaalt u 10% over 81.000 euro en zo verder.
2. Bekijk hier de tarieven voor de erfbelasting in 2010:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-2007-2011-de-belastingdienst.html

3. Vraag hem om een onderbouwing, met uren en werkzaamheden, en een bewijs van betaling van de belasting. Maak daarna bezwaar. Overigens behoort een goede verantwoording van werkzaamheden ook tot de taken van de executeur.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kalina, 17-12-2010 18:00 #37
Beste Zeemeeuw, de executeur heeft zonder overleg een flink bedrag ingehouden op mijn legitieme portie. Hij zegt dat dit voor onvoorziene kosten is. We zijn echter (na 9 maanden strijd) het bedrag van de legitieme portie overeengekomen bij de notaris (in het testament was opgenomen dat de erfgenamen het eens moesten zijn over de hoogte van de nalatenschap).
De executeur doet de gezamenlijke aangifte voor de erfbelasting en zal ook de belasting voldoen. Daarom heb ik toegestemd om mij het netto bedrag (de legitieme portie minus de erfbelasting) te betalen. Nu heeft hij echter dit netto bedrag ook nog eens verlaagd. Mag hij zomaar een bedrag inhouden?
Kan ik hier iets tegen doen?
Met vriendelijke groeten,
Kalina Reactie infoteur, 17-12-2010
Beste Kalina,
1. Afhankelijk van de beschrijving van de taken van de executeur mag hij al dan niet een post reserveren voor gemaakte en voorziene onkosten. Soms staat in een testament ook dat de executeur geen kosten en geen loon in rekening mag brengen.
2. Maar dat moet wel altijd een redelijk bedrag zijn.
3. Vraag dus schriftelijk aan de executeur een onderbouwing van de kosten. Geef hem maximaal 10 dagen. Laat hem hierbij in ieder geval het niet gereserveerde bedrag aan u storten, waarbij u aangeeft op voorhand niet akkoord te zijn met de gemaakte reservering.
4. Teken nadat u de onderbouwing hebt bekeken schriftelijk bezwaar aan. U hebt namelijk bewijs van bezwaar nodig voor verdere stappen.
5. Vindt u de reservering en de onderbouwing slecht dan kunt u nu onderbouwd naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jikke van Dun, 13-12-2010 20:11 #36
Na het lezen van deze artikelen heb ik een vraag. Mijn moeder heeft mij een jaar geleden geld geschonken. Nu wil ze niet dat dit met de erfenis verekend wordt en heeft ze een handgeschreven brief gemaakt om dit duidelijk te maken. Mijn broers weten hiervan. Kunnen zij hier toch nog op terug komen als mijn moeder komt te overlijden. Ze heeft geen testament gemaakt. Is dit nodig? Reactie infoteur, 14-12-2010
Beste Jikke van Dun,
1. Kinderen kunnen altijd hun legitieme portie in een erfenis van de ouders opeisen, ook als er een testament is.
2. Bij de bepaling van de grootte van de legitieme portie blijven schenkingen tijdens het leven gedaan een rol spelen, zodra de kinderen eisen dat daarmee rekening wordt gehouden.
3. Met een testament kan wel de directheid van opeisbaarheid worden uitgesteld. Denk aan een langstlevende testament waarbij de vordering niet direct opeisbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula, 10-12-2010 19:39 #35
Mijn moeder is een paar jaar geleden overleden, mijn vader is nog in leven. Er is een testament opgemaakt van mijn moeder waarin staat dat de gehele nalatenschap naarde langslevende gaat in dit geval mijn vader dus. Nu wil mijn vader mij onterven, dus het huidige testament van mijn vader wordt herziend. Het is de bedoeling dat er geschonken wordt aan goede doelen. Mijn vraag is dan ook of ik wel aanspraak kan maken op het legitieme gedeelte en of het testament van mijn moeder dan ongeldig wordt verklaard ondanks er wel in staat dat ik wel degelijk recht heb op een erfenis.

Gr. Paula Reactie infoteur, 11-12-2010
Beste Paula,
1. Het testament van uw moeder blijft geldig en moet worden uitgevoerd.
2. Als dit een langstlevende testament is, heeft u een vordering op uw vader ter grootte van uw kindsdeel van de nalatenschap van uw moeder. Dit kan worden vermeerderd met een rente.
3. Ik ga ervan uit dat de grootte van deze vordering bekend is, mede op basis van een boedelbeschrijving. Als het goed is, is er ook erfbelasting over betaald.
4. Als uw vader komt te overlijden, gaat de betaling van uw vordering en uw legitieme portie, bij onterving, voor. Wat dan overblijft kan verder worden verdeeld, bijvoorbeeld onder de in het testament opgenomen giften.
5. Let er wel op dat uw vorderingen tijdig bij de executeur en notaris bekend zijn.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Judith, 12-11-2010 16:21 #34
Mijn vader is verleden jaar overleden. Zijn vrouw (2de vrouw) is erfgenaam op langstlevenden. Nu is het zo dat wij (3 kinderen) daarna zouden erven. Zijn vrouw vertelde dat wij ieder jaar ente krijgen over het bedrag van ons kindsdeel wat dus vaststaat. Wij hebben totaal geen testament gezien, wij weten geen bedragen en nu anderhalf jaar later geen geld/bericht gezien over de rente. Mijn zus had gevraagt om het testament maar er staan totaal geen bedragen in, helemaal niets, ik en mijn andere zus hebben niets ontvangen. Wat is de normale gang van zaken? Gaat het altijd zo dat kinderen niets ontvangen zwat op wit en moeten zij zelf overal achteraan? Zijn vrouw zwijgt verder in alle talen. Of is dit wettelijk? Reactie infoteur, 12-11-2010
Beste Judith,
1. Als erfgenamen kunt u beter ook zelf contact opnemen met de notaris om inzicht te krijgen in het testament. Dan zult u meer horen.
2. Normaal gesproken dient er een boedelbeschrijving te worden gemaakt waaruit blijkt hoe groot de erfenis is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolinar, 10-11-2010 23:06 #33
Na het lezen van 'de erfenis opmaken' heb ik de volgende vraag. Mijn stoefmoeder (50 jr.) heeft, na het overlijden van mijn vader, aan mij & mijn zus te kennen gegeven dat zij alles erft en daarmee een 'leuk leven' wil gaan leiden. Haar eigen vermogen plus haar 1/3 is ruim voldoende voor een meer dan goed & comfortabel leven, de rest (onze vorderingen van 2 x 1/3) moeten gaan zorgen voor 'pret en verzet'.
Volgens zowel onze stiefmoeder en haar notaris kunnen wij daar niets tegen doen; ook een gebelde advocaat zei dat daar in de praktijk weinig tot niets tegen te doen is als er in het testament niets staat over zekerheid stellen (wat er inderdaad niet in staat).
In uw artikel staat echter dat je als kind wél wat kunt doen om dit verkwisten tegen te gaan. Is het mogelijk om hier wat dieper op in te gaan? Wij (2 kinderen) zijn inmiddels redelijk wanhopig; alle spullen uit onze jeugd verdwijnen en ook het geld gaat op in rook. We willen het haar helemaal niet lastig maken maar deze verspilling doet pijn, ook omdat het totaal niet is wat mijn vader wilde. Hij was juist blij dat hij voor iedereen goed had kunnen zorgen en ook zijn (klein)kinderen later over een leuk bedrag zouden beschikken. We hoeven nu geen cent van haar, en we willen ook dat ze gewoon onbezorgd kan leven, maar zouden wel willen dat ze wat zorgvuldiger om zou gaan met het geld dat ooit voor ons zou zijn en het alleen zou opmaken wanneer ze dat daadwerkelijk nodig zou hebben. Reactie infoteur, 11-11-2010
Beste Jolinar,
1. U hebt een wettelijke vordering op de stiefmoeder in geld, maar niet in goederen.
2. Daarom is het zaak dat na het van overlijden van uw vader een boedelbeschrijving wordt gemaakt met daarbij de waardering van de goederen. Zo weet u wat uw vordering in geld is.
3. De stiefmoeder mag dus goederen vervreemden, maar blijft belast met de vordering die u op haar hebt.
4. Als u de indruk hebt dat door verkwisting uw vordering niet opeisbaar zal worden, moet u met een onderbouwing daarvan naar de kantonrechter gaan en vragen om zekerheidsstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 15-08-2010 10:54 #32
Geachte Zeemeeuw,
Hartelijk dank voor uw reactie.
We zullen de procedure nu moeten afwachten en kijken wat ze er van zeggen tijdens het hoger beroep. Wat betreft onderlinge afspraken over het kindsdeel, die waren er niet. Na het tekenen bij de notaris w.b. benificiare aanvaarding, hebben wij geen contact meer met hem gehad. In augustus 2008 kregen we gewoon een brief waarin stond dat alles was afgehandeld. Er werd niet gesproken/geschreven over ons (op te eisen?) deel.

Huurcontract is een regulier contract wat (volgens onze advocaat) gewoon op te zeggen was door oudste zus. Ging steeds om 5 jaar.

Informatie vragen bij belasting w.b. uitslag naheffing, lijkt ons moeilijk omdat het pand toch door haar is gekocht en zij eigenaar is. Het is niet ingebracht bij de nalatenschap. Maar misschien kunnen wij dat nog wel proberen. De belastingdienst is misschien niet eens op de hoogte dat wij moeten procederen om ons deel te kunnen opeisen? De afdeling van de belasting die de successie afdrachten regelt, zou wel op de hoogte moeten zijn, want dat hebben wij aangegeven op het formulier dat hij (onze vader) geen onroerend goed bezat, maar dat de oudste zus dit 7 maand eerder had gekocht, en er daarom nu een procedure loopt.

Nogmaals, we zullen moeten afwachten hoe het in hoger beroep verder gaat verlopen :(
Anna Reactie infoteur, 15-08-2010
Helaas is er altijd nog verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Veel succes.

Anna, 11-08-2010 18:52 #31
Geachte Zeemeeuw,

Allereerst hartelijk dank voor uw snelle reactie.
Wat betreft uw antwoorden;

1. Wat betreft de schenkbelasting denk ik niet dat ze dat heeft betaald/aangegeven.
Wel is het zo dat de belastingdienst haar een naheffing heeft gestuurd ivm het te goedkoop kopen van het pand.6% heeft ze betaald van 100.000 dus 6000.Tegen de naheffing heeft ze protest aangetekend en de belastingdienst heeft haar daarop gedagvaard.De uitslag hiervan is mij helaas niet bekend.
2. Op het moment van overlijden bezat vader alleen een gering banktegoed en een (relatief laag)schuld in zijn zaak(was een BV)er viel op dat moment dus eigenlijk niets te erven, want zijn vermogen zat nl. in het gehele pand.
3.Wij zijn als andere 2 dochters zeker niet onterfd, sterker ik heb aan tot het overlijden dagelijks met mijn vader de zaak gerunt en hem altijd geholpen na overlijden van mijn moeder.
Bij de notaris (die overigens ook de koop transactie heeft verricht en het huurcontract heeft gemaakt voor de winkel en woning)) zijn wij alledrie gezamelijk geweest om te tekenen en benificiair te aanvaarden(was zijn advies ivm de BV waar nog een schuld in zat).
Daarna kregen wij een formulier dat de erfenis was vereffend.
Op dat moment wilde oudste zus geen contact meer, omdat wij vroegen om toch vooral zaken vast te laten leggen.Notaris gebeld, maar die gaf niet meer thuis, we moesten haar accountant maar bellen.

4. We eisen nu al (legitieme deel omdat dat het enige zou zijn volgens een jurist gespecialiseerd in erfrecht?)
5. De notaris in kwestie gaf niet meer thuis, ondanks herhaaldelijk verzoek, zaak is bij rechtbank geweest en in februari 2010 was zijn uitspraak : De waarde was wel 415.000 euro (zus wilde die waarde drukken) maar omdat zij maar 750 euro ontving terwijl het eigenlijk 23000 p.jaar(alleen winkelgedeelte) op moest brengen, heeft ze zich eigenlijk tekort gedaan.De rekensom die gehanteerd werd is volgende. Vader overleden op 63 jarige leeftijd, volgens statistieken had hij nog 10 jaar kunnen leven.10 jaar lang te weinig huur ontvangen, verschil rond de 300.000 dus helaas voor de andere 2 dochters er blijft niets voor u over.

Onze advocaat was totaal verbaasd(zo ook de jurist)en we moesten hoger beroep aantekenen.Hebben we gedaan en deze maand volgt als eerste in Arnhem een (weer) comparitie.

En dit is dus om het legitieme deel, niet eens het kindsdeel want dat is ons niet gezegd dat wij daar zelfs recht op zouden hebben.
Al met al kost het ons al een vermogen om (ons inziens) alleen maar ons recht te krijgen.

vriendelijk bedankt voor het lezen en antwoorden
Anna Reactie infoteur, 12-08-2010
Geachte Anna,
1. Bij vereffening van de legitieme portie is inbreng van de schenkingen tijdens het leven vereist. Dus moet dat zeker kunnen. Bij een kindsdeel is dat mede afhankelijk van onderling gemaakte afspraken, en daarom waarschijnlijk lastiger aan te tonen.
2. Dat zij, naar eigen zeggen, te weinig huur heeft ontvangen is haar probleem. Bovendien gaat het om de waarde van het pand in lege staat, en daar heeft de huur niets mee van doen.
3. Als er al een deel van de huur verrekend moet worden is dat hooguit voor de drie jaar die uw vader er heeft gewoond. Het pand is nu immers vrij opleverbaar en uw zus kan daar inmiddels elke huur voor vragen die ze wil.
4. Het is ook interessant om te weten of er een huurcontract was om te weten welke voorwaarden daarin stonden.
5. U bent ook erfgenaam en kunt dus informatie over deze casus opvragen bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 10-08-2010 21:37 #30
Mijn moeder is overleden in 2003 en mijn vader in 2007.
Ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden een zaak.
Het winkelpand plus de woning was hun eigendom.
In april 2007 heeft vader het pand verkocht aan 1 van de drie dochters.Waarde pand 415.000 euro(huurprijs normaal 23.000 euro per jaar) verkoopprijs 100.000 euro.
Hij bleef in de woning wonen en de zaak draaide nog tot zijn overlijden.
Hij betaalde maandelijks 750 euro huur voor woning en winkelpand, daarmee kon dochter de hypotheekkosten voldoen.
Na plotseling overlijden in november en niets vastgelegd bij notaris, wil dochter niet overgaan tot uitbetaling van legitieme portie(waar andere 2 dochters volgens notaris wel recht op hadden?).
Kunt u uitleggen hoe dit zit?Schenking aan 1 dochter?(wat niet de opzet van vader was, hij wilde een zakelijke schuld inlossen met prive vermogen kort voor zijn pensionering)

Alvast hartelijk dank Reactie infoteur, 10-08-2010
Beste Anna,
1. Het pand is duidelijk onder de economische waarde van destijds verkocht. Het verschil tussen economische waarde en verkoopwaarde is een schenking. Hierover moest schenkbelasting worden betaald.
2. De schenking komt terug bij de verdeling van de erfenis. Bij wat aan erfenis is nagelaten dient de schenking van destijds te worden opgeteld.
3. Ik begrijp dat u niet onterfd bent. In dat geval hebt u recht op uw kindsdeel en dat is groter dan het wettelijk erfdeel. Het wettelijk erfdeel is aan de orde wanneer u onterfd bent en is de helft van een kindsdeel.
4. U moet uw erfdeel opeisen.
5. Vraag de notaris om hulp hierbij. Waarschijnlijk moet u daarna naar de kantonrechter.
6. Pas op dat u claim niet verjaart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 06-08-2010 00:48 #29
Beste Zeemeeuw,
Ik heb 2 kinderen, mijn vrouw is overleden. Ik heb geen testament. 1 van mijn kinderen(beiden ouder dan 40 en geen partners) heeft meer steun nodig en wil ik graag € 20.000 schenken. Mocht ik overlijden dan is er nog € 20.000 over. Krijgt ieder dan 10.000? Dat zou ik willen maar ik vraag mij het volgende af. De schenking moet ik bij de belasting aangeven maar hoeft niet verder geregistreerd te worden en telt niet verder mee bij de erfenis(?) Hoe weet men na mijn overlijden of en hoeveel er geschonken is? En stel dat er na overlijden slechts 10.000 over is wat gebeurt er dan? Vast bedankt voor uw antwoord.
Vriendelijke groet, Gerard Reactie infoteur, 06-08-2010
Beste Gerard,
1. Tijdens uw leven bent u vrij om te schenken wat u wilt.
2. Als u aantoonbaar 20.000 euro schenkt, zult u dat moeten aangeven bij de belastingdienst, waar de schenking ook zal worden geregistreerd.
3. Hoeveel u tijdens uw leven schenkt is zichtbaar via afschriften, de notaris, een akte of bijvoorbeeld de belastingdienst. Contante schenkingen zijn moeilijker te traceren.
4. Als u een schenking doet met een akte kunt u daarin opnemen dat de schenking buiten de erfenis blijft en daarmee niet verrekend mag worden.
5. Elk kind heeft minimaal recht op zijn legitieme portie wat de helft is van waar men normaal recht op heeft. Bij de berekening van de portie komen de gedane schenkingen, voor zover zichtbaar, weer terug. Dan zou van de 20.000 euro dus 5.000 euro terug kunnen komen in de verdeling van de erfenis, namelijk de helft van de helft van 20.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 04-08-2010 15:02 #28
Mijn vader is overleden zonder een testament na te laten. Mijn moeder is van plan, als het huis verkocht is, om een groot deel te schenken aan mijn halfbroer (haar zoon). Kan op de een of andere wijze mijn claim op mijn moeder van mijn vaders deel worden uitgeoefend zodat op zijn minst dat bedrag door haar niet weggegeven kan worden? Reactie infoteur, 04-08-2010
Beste Gerard,
U kunt naar de kantonrechter gaan om te proberen uw vordering veilig te stellen. Zie de aanvullingen hierover in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroline, 26-07-2010 11:40 #27
Mijn moeder is voor 2003 overleden Dus de oude regeling. Mijn ouders hebben (nu alleen mijn vader) een eigen huis, ik heb hiervan om papier 25% geerfd. Mijn vader kon mij niet uitkopen en ik wilde hem wel in het huis laten wonen dus vandaar deze regeling (dit is bij het kadaster ook zo geregistreerd). Nu heeft mijn vader het huis verkocht. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Moet ik mee tekenen bij het voorlopige en definitieve koopcontract. En moet ik het financieel met mijn vader regelen of wordt het door de notaris geregeld dat ik 25% van de opbrengst krijg? Reactie infoteur, 26-07-2010
Beste Caroline,
1. Omdat u mede eigenaar van het huis bent en dat bij het Kadaster is geregistreerd kan het huis zonder uw toestemming niet worden verkocht.
2. De notaris zou bij de navraag bij het Kadaster moeten zien dat u ook eigenaar bent, maar er worden wel vaker fouten gemaakt.
3. U moet dus mee tekenen, ook bij de notaris en daar kenbaar maken dat u 25% van de verkoopopbrengst op uw rekening wilt hebben gestort. Machtigen kan ook, maar mee tekenen is veiliger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 06-07-2010 15:10 #26
Geachte Zeemeeuw,
Mijn vader is in september 2009 overleden, in het testament staat dat ik en mijn zus 1/6 deel krijgen, is 1/6 deel het legetieme portie en kunnen wij ons legetieme potie opeisen. Ik lees namelijk veel tegenstrijdige dingen op het legetieme portie. Met vriendelijke groeten Jessica Reactie infoteur, 06-07-2010
Geachte Jessica,
1. De legitieme portie is gelijk aan de helft van het wettelijk erfdeel, wanneer geen testament is opgesteld.
2. Als kind hebt u minimaal recht op de legitieme portie. Het is een recht en geen plicht om de legitieme portie op te eisen. U kunt ook berusten in een testament of zelfs in een volledige onterving. Berust u niet in het testament dan moet u de notaris laten weten dat u zich beroept op uw legitieme portie.
3. Als u met uw zus de enige kinderen zijn, uw moeder is overleden en er is geen testament, dan zoudt u ieder recht hebben op de helft van de erfenis. In dat geval bedraagt de legitieme portie hiervan de helft. Dat wil zeggen voor een ieder 1/4 deel en niet 1/6 deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike van Duuren, 01-07-2010 18:09 #25
Geachte Zeemeeuw,
Mijn Vader heefd mij in 2008 wettelijk erkent en is in 2009 gestorven. Ik heb recentelijk mijn legitime portie (zijnde 1/6 gedeelte) beneficiair aanvaard. Ik woon en werk al 30 in Engeland en ben niet van plan naar Nederland terug te keren. Ben ik de successie rechten verschuldigd voor zijn langst levende partner overlijdt en ik mijn legetieme portie tegemoet kan zien?
Met vriendelijke groeten, Mike Reactie infoteur, 01-07-2010
Geachte Mike van Duuren,
Als de erflaters, uw ouders, ten tijde van hun overlijden in het land van de eigen nationaliteit, Nederland, wonen geldt het Nederlands erfrecht. Hierover betaalt u Nederlandse erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 01-07-2010 16:37 #24
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor onderstaande reactie. Nog terugkomen op de zaak. Voor de erfenis wordt gedeelt (onder 20.000?) worden de uitvaartkosten afgetrokken, kan dan ook de reiskosten van onz en van de andere erfgenaam bij geteld worden en de rest wat overblijft delen. Is dat its wat moeten we samen afspreken of zijn daar algemene richtlijnen of regelingen voor.
Met vriendelijke groet, Marjan Reactie infoteur, 01-07-2010
Beste Marjan,
1. Ik begreep wel dat dat de bedoeling was.
2. De richtlijn is dat de begrafenis- of crematiekosten aftrekbaar zijn van de nalatenschap als zij niet buitensporig zijn.
3. Het zit dus in het woord buitensporig en hoe ruim u het begrip begrafenis - of crematiekosten mag zien. U moest immers aanwezig zijn en moest dus ook die reis maken.
4. Daarom zou ik het gewoon proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 29-06-2010 14:15 #23
De vader van mijn man kwam overlijden en wij zijn met de hele familie naar de begrafenis naar Nederland gekomen. Worden deze reiskosten (boot, vliegtuig) berekend als begafenis kosten of komen ze volledig op onze eigen rekening? Reactie infoteur, 29-06-2010
Beste Marjan,
Deze kosten zijn in strikte zin geen begrafenis- of crematiekosten. Bij kleinere bedragen knijpt de belastingdienst meestal een oogje toe, maar niet bij grotere bedragen. U kunt het overigens altijd proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ine Rebel, 10-06-2010 11:37 #22
Zojuist gelezen dat als je een kind onterft d.m.v. een testament je tóch een legitime portie moet betalen. In onze situatie is het zo dat mijn man uit zijn eerste huwelijk 2 kinderen heeft, waarvan ik niet wil dat zij van ons/mij erven. Dit wilden wij dus d.m.v een testament vast laten leggen. Ik dacht daarmee dus dat te kunnen vermijden. Ik wacht uw antwoord af. Met vriendelijke groeten, Ine Rebel Reactie infoteur, 10-06-2010
Beste Ine Rebel,
1. Stiefkinderen erven niet automatisch van een stiefouder en hebben ook geen recht op een legitieme portie uit diens nalatenschap. Wilt u daarentegen dat een stiefkind wel van u erft dan moet u dat via een testament regelen.
2. Stiefkinderen erven wel van hun biologische vader als hij ze heeft erkend, en hebben recht op de legitieme portie in de erfenis die hij nalaat.
3. Als er geen aanspraak wordt gemaakt op de legitieme portie wordt hij ook niet aan betrokkene uitgekeerd, maar gaat hij naar de overige erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mjca van den Berg, 07-06-2010 17:02 #21
Beste Zeemeeuw,

Dank voor uw antwoord van 5-6-2010 jl.

Mijn vraag is nu de volgende: De woning is in 2007 verkocht voor? 180.000,--. Hoe wordt nu berekend voor welk bedrag de woning in 1979 aan de meest biedende kon worden verkocht?

Met vriendelijke groet,

Marijke van den Berg Reactie infoteur, 07-06-2010
Beste MCJA van den Berg,
U dat zou dat bijvoorbeeld kunnen vragen aan het Kadaster.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mjca van den Berg, 04-06-2010 18:38 #20
Geachte Zeemeeuw,
Alsnog bedankt voor onderstaande reactie. Vandaag heb ik een gesprek gehad met mijn broer over de kwestie. Bij hem is de vraag gerezen welk bedrag van de waarde van de woning moet worden ingebracht? De waarde op het moment van de schenking (dat was in 1979), de waarde op het moment van overlijden van mijn vader of de waarde op het moment van de verkoop van de woning, dus de werkelijke opbrengst hiervan? En moet de rente die hij heeft ontvangen ook inbrengen?

Hoeveel % successierechten moet ik betalen als ik een bedrag zou ontvangen, en moet ik dat ook betalen als ik het geld nodig heb en gebruik voor mijn normale levensonderhoud, i.v.m. mijn geringe inkomsten? Ook moet ik nog belastingen gaan betalen over de jaren 2007 en 2008, waarvan ik nog geen definitieve aanslagen binnen heb i.v.m. uitstel van aangifte en betaling. Als ik dan weer hoge succesierechten moet gaan betalen schiet ik er niet zo heel veel mee op denk ik. Ik wil nog een groot aantal jaren leven en weet dat ik straks alleen moet leven van een AOW want pensioenuitkering zal ik zeker niet veel ontvangen. Een vaste baan zie ik momenteel ook niet (meer) in het vooruitzicht. Ik ben 20 jaar thuis geweest voor de verzorging van mijn kinderen en ex. Reactie infoteur, 05-06-2010
Beste MJCA van den Berg,
1. Als in de schenkingsakte niet anders is bepaald is de waarde gelijk aan de waarde waartegen het huis op het moment van de schenking aan de meest biedende kon worden verkocht.
2. Als in de schenkingsakte niet anders is bepaald hoeft de rente niet te worden ingebracht.
3. De erfbelasting in ons land is niet inkomensafhankelijk maar slechts afhankelijk van uw relatie tot de overledene.
4. U houdt van een erfenis altijd geld over. Voor de tarieven van de erfbelasting sinds 2007 (2006 wijkt iets af qua schijven) verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mjca van den Berg, 31-05-2010 21:57 #19
Geachte Zeemeeuw,
Hartelijk dank voor uw snelle antwoord. Het is inderdaad een schenking op papier geweest. De schenking is geschied onder verplichting voor de begiftigde tot inbreng van de waarde van het geschonkene in de nalatenschappen van de schenkers. Wat bedoelt u met "maar het mag niet zodanig zijn dat de legitieme portie wordt aangetast"? En hoe zal verrekening dan moeten volgen bij de verdeling van de erfenis? en wie moet er dan successierechten betalen en hoeveel? De reden waarom ik aanspraak maak op 1/3 deel is omdat de schenking is gedaan louter om het feit belastingen te ontduiken en ik meen net zoveel recht te hebben op de opbrengst van het huis als mijn broer en zus. Het is destijds een actie geweest van uitsluitend mijn vader (mijn moeder was destijds al wilsonbekwaam en heeft hier geen aandeel in gehad, zij zou hier ook nooit mee ingestemd hebben). Bij mijn moeder is in 1959 de diagnose paranoïde schizofrenie gesteld, waarvoor zij nooit de juiste medische zorg heeft gekregen (door toedoen van mijn vader). Mijn broer heeft nu de 180.000,-- in zijn zak zitten en ik moet momenteel rond zien te komen van +/- 700,-- euro in de maand aan ww uitkering en huur- en zorgtoeslag. Ik ben in 2007 gescheiden, heb 2 kinderen, de ex is naar Thailand vertrokken om onder de alimentatie uit te komen. Het contact met mijn broer en zus is verbroken - door afgunst en meningsverschillen -(momenteel heb ik moeizaam contact met mijn broer over bovenstaande kwestie). Mijn broer is 18 jaar jonger dan ik (was een nakomer…) en ik ben zelf - de eerste 7 jaren dat ik een goed betaald baantje had -uitgebuit door mijn vader; ik heb destijds al mijn geld moeten afgeven, waar dus iedereen ook nog een profijt van heeft gehad. Ik was het oudste kind. Even deze korte uitleg zodat u misschien mijn vragen beter zal begrijpen. Ik hoop weer snel een antwoord van u op bovenstaande vragen nog te krijgen.
Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Marijke van den Berg Reactie infoteur, 05-06-2010
Beste MJCA van den Berg,
1. Uw aanvullingen maken het allemaal veel duidelijker.
2. De opmerking over de legitieme portie speelt nu niet, omdat de schenking moet worden ingebracht in de erfenis en u naar ik begrijp niet bent onterfd via een testament.
3. De erfenis is nu het nagelaten verschil tussen overgebleven vermogen en schulden plus daarbij geteld de schenking. Uit uw reactie begrijp ik dat dat niet gebeurd is wat ook gevolgen zal hebben voor de erfbelasting als dit alsnog goed via de notaris wordt afgehandeld. Wie een erfenis ontvangt betaalt over de erfenis minus de geldende vrijstelling erfbelasting.
4. Voor de tarieven van de erfbelasting verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

De belastingschijven voor 2006 zullen iets afwijken.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. J. C. A. van den Berg, 31-05-2010 01:16 #18
Mijn ouders hebben in 1979 mijn broer de ouderlijke woning geschonken. Mijn vader is inmiddels overleden in 2006 en de woning is in 2007 verkocht. De opbrengst van de woning heeft mijn broer. Ik heb nu aanspraak gemaakt op 1/3 deel van de opbrengst van de woning, er is nog een kind, wij zijn met drieeën. Mijn broer spreekt nu over eventuele successierechten die betaald zouden moeten worden, maar volgens mij is dit niet aan de orde. Ook spreekt hij over een contract c.q. notariële akte. Mijn inziens is het bewijs van de overboeking per bank voldoende en is het niet noodzakelijk hiervoor een notariële akte te laten opstellen. Zonde van de kosten lijkt mij. Graag zo spoedig mogelijk een reactie. Ik heb op 4 juni a.s. hierover een bespreking. Reactie infoteur, 31-05-2010
Beste M.J.C.A. van den Berg,
1. Uit uw vraag wordt niet duidelijk of het huis in 1979 een schenking op papier is geweest, en na de dood van uw vader door uw broer is verkocht. Ik ga daar gemakshalve van uit.
2. Uw ouders mogen tijdens hun leven in beginsel schenken wat ze willen, maar het mag niet zodanig zijn dat de legitieme portie wordt aangetast. In dat geval zal verrekening kunnen volgen bij de verdeling van de erfenis.
3. Ook kunnen voorwaarden bij de schenking destijds zijn geformuleerd, die tot een verrekening leiden. Het is daarom van belang om de voorwaarden bij de eerdere schenking te kennen. Of voorwaarden in een testament. Onduidelijk is waarom u denkt aanspraak te kunnen maken op 1/3 deel van de schenking.
4. Als er nu inderdaad sprake is van een verrekening bij de erfenis zullen ook successierechten moeten worden betaald en eventueel verrekend.
5. Zolang geen onroerend goed aan u wordt overgedragen is een contract c.q. notariële akte niet per se noodzakelijk, maar wel aan te bevelen om geen onduidelijkheid te laten bestaan.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Jan, 30-05-2010 18:53 #17
Mijn broer gaat een pand kopen/schenken van mijn moeder en ze bezit nog 2 panden
nu moeten mijn zus en ik naar een notaris om iets te tekenen. Waar moeten wij op letten. Reactie infoteur, 30-05-2010
Beste Jan,
Vele dingen. Ik noem er een paar:
1. Waar je op moet letten is dat je niets ondertekent dat in jullie nadeel is.
2. Vraag altijd eerst het concept enige tijd van te voren op voordat er getekend moet worden om te zien wat er in staat en om te zien wat de bedoeling is. Laat je niet afpoeieren dat dit niet gebruikelijk is of niet kan.
3. Als er op enige manier sprake is van een schenking aan de broer willen jullie geen afstand doen van jullie rechten.
4. Ook willen jullie bij verkoop niet akkoord gaan met een te laag verkoopbedrag, want ook dat is een schenking in jullie nadeel.
5. Je wilt vast niet dat je broer alles kan regelen zonder jullie akkoord.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 10-05-2010 21:28 #16
Betreft mijn vraag 25-3-2010,
daarin had ik vermeld dat vader overleden was Nov 2010, maar dat moet zijn Nov.2009.
veranderd er dan nog iets op de gegeven reactie? Reactie infoteur, 11-05-2010
Beste Arie,
Neen, dat maakt geen verschil voor het antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Neilen, 22-04-2010 10:42 #15
Mijn moeder is in 2003 overleden, mijn vader deze maand. Mijn zus is onterfd als ook haar nazaten. Wat is nu haar legitieme deel? Reactie infoteur, 22-04-2010
Beste Peter Neilen,
Als u 1 zus hebt is haar legitieme portie gelijk aan 1/4 deel van de erfenis, eventueel nog gecorrigeerd voor schenkingen tijdens het leven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 25-03-2010 19:15 #14
Nog even terugkomend op vorige vraag 25-03.
Er is door 2 kinderen(niet onterft) een beneficiaire aanvaarding gedaan.
nu dreigt het onterfde kind met opeisen van het moedersdeel, in de vorm van beslag laten leggen op salaris via deurwaarder/incassobureau. Kan dat zo maar. Reactie infoteur, 26-03-2010
Beste Arie,
1. Uw moeder is meer dan 5 jaar geleden overleden. De vraag is wanneer de onterfde zijn legitieme portie heeft opgeeist. Is dat ook meer dan 5 jaar terug, dan is die claim vervallen en niet meer uitvoerbaar.
2. De boedelbeschrijving geeft de hoogte van de erfenis aan. Als de onterfde op tijd zijn claim heeft ingediend, deelt hij voor de helft van een kindsdeel mee in de erfenis van uw moeder en gaat de rest naar de overige kinderen. Er vindt dan een hernieuwde verdeling plaats.
3. Wanneer zij die benificiair hebben aanvaard, de erfenis afwijzen, zijn hun plaatsvervangers erfgenaam. Benificiar aanvaarden vindt plaats als men niet zeker weet of de erfenis niet negatief zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 25-03-2010 00:36 #13
Moeder is juli 2004 overleden (met testament) er was een verdeling gemaakt 3 kinderen erfdeel. Maar vader leefde nog. Dus nog niet opeisbaar. Één kind is onterft na moeders overlijden. Vader overleden nov. 2010. Nu is er onvoldoende saldo om te delen. Hoe wordt e.e.a. nu geregeld? Reactie infoteur, 26-03-2010
Beste Arie,
1. Als het goed is is bij het overlijden van uw moeder een boedelbeschrijving gemaakt, waaruit duidelijk wordt wat de niet onterfde kinderen als vordering op de vader hebben geërfd, en wat daarin hun aandeel is. Dit aandeel wordt in mindering gebracht op de erfenis bij overlijden van de vader.
2. Wat overblijft wordt verdeeld over de kinderen.
3. Wie onterfd is kan gedurende 5 jaar hiertegen in beroep gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 07-02-2010 13:15 #12
Als een vader met 2 kinderen onterft is door zijn broer en de vader komt te overlijden hebben de kinderen dan nog recht op de erfenis van zijn broer (hun oom) als deze ook komt te overlijden Reactie infoteur, 07-02-2010
Beste Klaas,
1. Erven bij plaatsvervulling houdt in je de plaats van een ander inneemt en daarmee in dezelfde rechten en verplichtingen treedt van degene wiens plaats je inneemt.
2. Een broer heeft geen recht op een legitieme portie bij het erven van zijn broer, en bij plaatsvervulling hebben zijn kinderen dat dus ook niet. Wel kan in het testament zijn bepaald dat de broer wordt overgeslagen en de erfenis naar diens kinderen gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benny, 19-01-2010 15:48 #11
Hoe is de verdeling van de eigendommen als een van de ouders ( die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen) overlijd en ze 2 kinderen hebben, en hoe wordt de waarde van de bezittingen gewaardeerd/ Reactie infoteur, 19-01-2010
Beste Benny,
1. Wanneer de ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, bezit iedere ouder de helft. Als een ouder overlijdt, wordt deze helft verdeeld. Dat betekent dat de drie overblijvenden, wanneer er geen testament is, ieder 1/6 deel van het totaal vermogen minus schulden erven. De langstlevende heeft dan 4/6 deel en de kinderen ieder 1/6 deel.
2. De waarde is de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden. Voor een huis wordt de WOZ waarde op het moment van overlijden genomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo Lagrand, 06-01-2010 20:33 #10
Gaarne verneem ik als vader van 2 kinderen komt te overlijden en een testament heeft voor de langstlevende moeten de kinderen dan al successierechten betalen over hun legitieme portie? Reactie infoteur, 07-01-2010
Beste Leo Lagrand,
1. Bij een langstlevende testament hebben de kinderen een vordering op de langstlevende voor wat betreft hun aandeel in de erfenis. Dat aandeel is het dubbele van de legitieme portie.
2. Over deze vordering moeten successierechten worden betaald. Gebruikelijk is dat de langstlevende deze successierechten afdraagt aan de belastingdienst, en de vordering van de kinderen op de langstlevende met dit zelfde bedrag wordt verlaagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Syll, 10-12-2009 14:45 #9
Is het waar dat de legitieme portie groter is wanneer de ouders niet gehuwd waren? In mijn geval is mijn vader overleden en is zijn vriendin erfgenaam.en is niet in het bezit van een samenlevingscontract. Reactie infoteur, 10-12-2009
Beste Syll,
1. Een echtgenoot of echtgenote heeft, indien in leven, geen recht op een legitieme portie. De portie, de fractie, wordt hierdoor dus niet beinvloed.
2. Maar als er geen testament is, heeft de langstlevende gehuwde wel het recht op vruchtgebruik. De kinderen hebben dan wel een vordering op de langstlevende, maar kunnen hun deel nog niet feitelijk opeisen.
3. Lees voor meer over de legitieme portie ook het artikel van Zeemeeuw, genaamd:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html


Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pennetje, 09-12-2009 22:44 #8
Hoe bereken je het bedrag de erfenis (vaders deel+ kinder deel) in gulden naar Euro's. Er is een huis verkocht 2007 en moeder is overleden in 1989. Dus de waarde is heel anders. Niet met de formule 2,20371 dat snap ik wel, maar het gaat om het verschil in waarde.Maar de opbrengst van de woning hiervoor gebruikt worden?
Met vriendelijke groet,

Pennetje Reactie infoteur, 10-12-2009
Beste Pennetje,
Bij de verdeling van de erfenis wordt gekeken naar de waarde van de erfenis in het economische verkeer op het moment van overlijden. Dus moet voor de woning de waarde uit 1989 worden genomen en niet de verkoopwaarde uit 2007. Dat wordt dus wel omrekenen met de formule 1 euro= 2,20371 gulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André, 23-11-2009 00:35 #7
Mijn moeder heeft volledige bezittingen verkregen bij overlijden van mijn vader. We zijn met 4 kinderen. Hoe moeten wij successierechten aangifte doen? Op basis van legitieme portie of "0"? Reactie infoteur, 23-11-2009
Beste ANDRÉ,
Als er geen testament is, krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende: uw moeder. Is uw moeder in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is zo wie zo de helft al van haar: daarover hoeven geen successierechten te worden betaald. Van de andere helft erft uw moeder een vijfde, en krijgt viervijfde deel in vruchtgebruik. De kinderen samen hebben een vordering op dit viervijfde deel: over deze delen moeten wel successierechten worden betaald. De legitieme portie is daar weer de helft van: per kind 1/10 deel, maar daarvan is pas sprake bij onterving en het opeisen van de legitieme portie. Overigens kan een en ander per testament weer anders verdeeld zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 15-10-2009 22:12 #6
Een aantal familieleden erven in 2009 van een tante (weduwe) per testament. Na een tijdje meldt zich een persoon die zegt een kind van de reeds eerder overleden man (de oom) van de tante te zijn. De oom is in 2001overleden zonder testament. De tante had zelf geen kinderen met haar man (de oom). Indertijd is de tante als enige erfgenaam benoemd.
De familieleden weten niets van een (niet erkend) kind van de oom en ook de tante heeft hier nooit over gesproken. Heeft deze persoon nog rechten op de erfenis van de tante dan wel de oom. Of is de termijn verjaard? En zo ja moet de vaderschap van de oom gerechtelijk worden vastgesteld. Reactie infoteur, 16-10-2009
Beste M,
1. Als een kind niet erkend is door de man, is het kind ook niet zijn erfgenaam, tenzij hij per testament anders heeft bepaald. Een kind is, bij niet erkenning, wel erfgenaam van zijn eigen moeder.
2. Bovendien is de vijfjaren termijn na het overlijden van uw oom verstreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. K., 06-10-2009 09:15 #5
Mijn vader is in april 2009 overleden, bij testament heeft hij bepaald dat ik een legaat ontvang, zijn testamenst is in 2005 opgemaakt en geeft aan dat schenkingen niet behoeven te worden ingebracht. In 1992 heeft hij de buitenlandse rekening welke hij heeft op naam van mijn twee zussen gezet en tevens diverse schenkingen tot 2008 gedaan aan mijn zussen, hoe wordt nu mijn legitieme portie berekend? De executeur heeft er niets bij opgeteld en volgens het wetboek is hij hier wel toe verplicht (wetboek 4. artiket 67) graag uw reactie. Reactie infoteur, 06-10-2009
Beste K.K.
De wet is op dit punt belangerijker dan de wens van uw vader: bij de berekening van de legitieme portie moeten als u dat wilt de eerdere schenkingen worden verrekend. De schenkingen worden bij de nalatenschap opgeteld, waarna de legitieme portie op dit totaal wordt losgelaten. Met andere woorden: ook van de schenkingen moet u uw legitieme deel krijgen. Als u minder hebt gekregen, gaat dit af van wat de anderen zonder deze inbreng krijgen of hebben gekregen. Uw legitieme portie mag namelijk niet worden aangetast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Memit, 02-06-2009 19:01 #4
Testament van mijn moeder is onder het oude regime.
Als mijn broer de erfenis weigert, treden dan zijn 2 zoons in zijn plaats? Reactie infoteur, 03-06-2009
Beste Memet,
Als een erfgenaam de erfenis heeft verworpen, vindt plaatsvervulling plaats. Dat betekent in dit geval dat zijn afstammelingen in zijn plaats komen. Hoeveel ze erven is afhankelijk van wat er bepaald is in het testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 26-03-2009 12:58 #3
Ik heb gelezen dat in 2003 is vastgelegd dat dit na 5 jaar verjaard maar hoe zit dat als mijn vader voor 2003 is overleden? Kan ik dan in 2009 nog een legitieme portie opeisen? Reactie infoteur, 26-03-2009
Beste B,
Onder het oude erfrecht was de legitieme portie niet aan termijnen gebonden. Met het nieuwe erfrecht is op dit punt overgangsrecht geformuleerd, waarbij ook een vijfjarentermijn geldt. Omdat een en ander in een testament anders kan zijn bepaald, lijkt het me toch verstandig, om op dit punt gratis advies bij een notaris in te winnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gj Ramaker, 17-11-2008 18:13 #2
Mijn grootmoeder had twee vrijgezelle broers die hebben in1964 + - 65000 gulden per testament naar goede doelen gedaan.mijn grootmoeder was de enige erfgenaam maar heeft een legitieme portie nooit ontvangen. kan dit?
hoe kun je de juiste feiten achterhalen.het testament heb ik in mijn bezit. daar staat wel de echte of valse handtekening van mijn grootmoeder op.(er zijn geruchte dat die handtekening toen vals is gezet door iemand)

graag zou dit gaan uitzoeken als een uitdaging groeten gert Reactie infoteur, 18-11-2008
Beste G.J. Ramaker,
1. Afgaande op uw informatie ziet het er naar uit, dat uw grootmoeder destijds ten onrechte haar legitieme portie is onthouden, tenzij er tegelijkertijd ook grote schulden waren. Het ziet er bovendien helaas naar uit, dat een beroep hierop al lang verjaard is.
2. Ten aanzien van de afwikkeling van de erfenis geldt, dat er misschien nog een belastingaangifte beschikbaar is. Wellicht is nog een en ander terug te vinden bij de notaris (20 of 30 jaar), de bewaarplaats van Justitie (80 jaar), het archief van de provincie of de geregisteerde woonplaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. F. J. Couwenberg, 23-09-2008 11:50 #1
Onze zoon is autistisch en heeft van Amarant een apartement toegewezen gekregen.
Hij wil zelf niets betalen voor de inrichting van deze woning. Mijn vrouw en ik hebben het idee opgepakt om voor ongeveer € 4000,= deze woning in te richten. Onze vraag is of dit bedrag eventueel bij hem in mindering kan worden gebracht op zijn erfenis op het moment dat mijn vrouw en ik zijn overleden? Het probleem is namelijk dat er nog 5 kinderen zijn. Reactie infoteur, 23-09-2008
Beste C.F.J. Couwenberg
Voor u zijn gelijktijdig de volgende dingen van belang:
1. Sinds 1 januari 2003 komen schenkingen niet in mindering van het erfdeel, tenzij de schenker heeft bepaald dat dit wel het geval dient te zijn,
2. De legitieme portie mag door schenkingen niet in gevaar komen,
3. 4000 euro geschonken aan een kind in 2008 is vrij van schenkingsrecht.

Zie ook het artikel:
http://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

In uw situatie is vooral punt 3 essentieel. Wanneer de legitieme portie (vermogen plus schenkingen gedeeld door het tweemaal het aantal kinderen plus eventueel langstlevende) groter is dan de werkelijke erfenis per persoon (bijvoorbeeld door onterving), dan zal de schenking verrekend moeten worden. Anders niet, en dan is het niet meer dan een technische exercitie.

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Special: Kind onterven
Reacties: 210
Schrijf mee!