Artikelen 1 - 10 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

'Het recht van de zee': wie heeft er rechtsmacht?

'Het recht van de zee': wie heeft er rechtsmacht?

Het recht van de zee werd lange tijd beheerst door het gewoonterecht. Een eerste poging om tot een geschrift van het recht van zee te komen in 1930 mislukte, omdat bij het vaststellen van een verdrags… Rubykos, 25-09-2020
Het verschoningsrecht van de getuige in de civiele procedure

Het verschoningsrecht van de getuige in de civiele procedure

Wie opgeroepen wordt als getuige bij een civiel getuigenverhoor is op grond van artikel 165 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verplicht te verschijnen en alle vragen naar waarheid te… Carpediem91, 26-05-2020
Mogen advocaten liegen tegen de civiele rechter?

Mogen advocaten liegen tegen de civiele rechter?

In Amerikaanse tv-series worden advocaten soms neergezet als volleerde leugenaars, die door list en bedrog rechters weten te misleiden om tot een voor hun cliënt gunstige beslissing te komen. Ook in N… Carpediem91, 06-05-2020
De CIA en de FBI: wie zijn het? Wat is het verschil?

De CIA en de FBI: wie zijn het? Wat is het verschil?

In veel Amerikaanse boeken, films, series, documentaires en op het nieuws vliegen deze afkortingen je om de oren: de CIA en de FBI. De CIA staat voor Central Intelligence Agency. De FBI is voluit de F… Caltha, 10-09-2019
Huurovereenkomst met minimumduur of voor bepaalde tijd?

Huurovereenkomst met minimumduur of voor bepaalde tijd?

Sinds 1 juli 2016 zijn er twee verschillende huurovereenkomsten mogelijk voor huurwoningen. Het is sindsdien mogelijk om een vast huurcontract aan te gaan met een minimumduur daarin opgenomen, maar he… Maloe, 02-05-2019
Voors en tegens van de wetswijziging huwelijksvermogensrecht

Voors en tegens van de wetswijziging huwelijksvermogensrecht

Met ingang van 1 januari 2018 is er een grote verandering opgetreden in het huwelijksvermogensrecht. De wetswijziging heeft betrekking op de omvang van het gemeenschappelijk vermogen binnen het huweli… Maloe, 22-02-2019
Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Voor personen die gaan trouwen en die bepaalde vermogensbestanddelen en/of schulden buiten de (beperkte) gemeenschap van goederen willen laten, biedt de wet de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden o… Maloe, 21-02-2019
De beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd die het huwelijksvermogensrecht regelt. Bij huwelijken gesloten vóór deze datum ontstond automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Sinds de w… Maloe, 21-02-2019
Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018

Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018

Bij alle huwelijken die voor 1 januari 2018 zijn gesloten en waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is automatisch een gemeenschappelijk vermogen ontstaan, waarin het gehele vermogen en a… Maloe, 21-02-2019
Schulden en het huwelijk: wie is verantwoordelijk?

Schulden en het huwelijk: wie is verantwoordelijk?

Bij het aangaan van een schuld zijn drie zaken van belang, te weten wie er aansprakelijk is voor de schuld, bij wie er verhaal kan worden gehaald door de schuldeiser en wie de draagplicht heeft voor d… Maloe, 21-02-2019