InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet
Artikelen 1 - 10 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Het Gerecht van het Europese Hof van Justitie

Het Gerecht van het Europese Hof van Justitie

De Europese Unie (EU) heeft rechtscolleges nodig om juridische knopen door te hakken en de toepassing van EU-recht in de lidstaten te controleren. De EU is hieraan tegemoetgekomen door de instelling v… Meus, Europese Unie, 10-09-2018
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

De Europese Unie (EU) heeft door zijn omvang een ingewikkelde organisatie gekregen. De namen van de machtige instellingen van de EU klinken meestal bekend in de oren, maar wie wat doet en hoe, is niet… Meus, Europese Unie, 10-09-2018
Wat moet op het etiket van cosmetische producten staan (EU)?

Wat moet op het etiket van cosmetische producten staan (EU)?

Cosmetische producten die in Nederland op de markt komen, dienen in verband met de bescherming van de volksgezondheid aan veel voorwaarden te voldoen. Vanuit de Europese Unie (EU) zijn aan alle lidsta… Meus, Cosmetische producten en EU, 27-08-2018
EU-rechtshandelingen zonder verplichting voor de lidstaten

EU-rechtshandelingen zonder verplichting voor de lidstaten

De Europese Unie heeft diverse instrumenten (rechtshandelingen) tot zijn beschikking om de wet- en regelgeving in de lidstaten te coördineren en harmoniseren. Die uniformiteit is onontbeerlijk om goed… Meus, Cosmetische producten en EU, 23-08-2018
De EU-rechtshandelingen: verordening, richtlijn of besluit

De EU-rechtshandelingen: verordening, richtlijn of besluit

De Nederlandse wetgeving moet in verband met bepaalde verdragsverplichtingen die ontstaan zijn door lidmaatschap van de Europese Unie (EU) rekening houden met opgelegde regelingen en andere rechtshand… Meus, Cosmetische producten en EU, 23-08-2018
De EU-verordening voor cosmetische producten

De EU-verordening voor cosmetische producten

De machtige Europese Unie produceert veel regelgeving voor zijn lidstaten, waaronder verordeningen. Wie zich wast, de tanden poetst, scheert of cosmetica gebruikt bijvoorbeeld, komt zonder het te bese… Meus, Cosmetische producten en EU, 17-08-2018
Strafvordering op de schop: de vernieuwde nummering

Strafvordering op de schop: de vernieuwde nummering

Het wetboek van strafvordering is ernstig gedateerd en onoverzichtelijk geworden door allerlei noodzakelijke nieuwe toevoegingen sinds 1926. Daarmee is de kwaliteit van de strafvordering serieus in he… Meus, Nederlandse strafwetten, 24-10-2017
Spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden op zitting

Spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden op zitting

Slachtoffers willen vaak de impact van een misdrijf op hun leven delen met de rechter die het strafvonnis uitspreekt. Om dat te realiseren is de positie en rol van het slachtoffer binnen het strafrech… Meus, 12-09-2017
Gesubsidieerde rechtsbijstand bij strafzaken

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij strafzaken

De gerechtelijke molen om personen strafrechtelijk te vervolgen is voor de Staat een jaarlijks terugkerende, verplichte kostenpost van aanzienlijke omvang. Het is bij velen een doorn in het oog, dat d… Meus, 20-03-2017
Verhoorbijstand en gang van EU-richtlijn naar nationale wet

Verhoorbijstand en gang van EU-richtlijn naar nationale wet

De Nederlandse wet is voortdurend in beweging. Daarbij behoren ook invloeden van buiten onze landsgrenzen. Deze invloeden zijn aanzienlijk. De Europese Unie is machtig en heeft veel invloed op onze na… Meus, 17-03-2017
Schrijf mee!