Artikelen 1 - 10 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

De CIA en de FBI: wie zijn het? Wat is het verschil?

De CIA en de FBI: wie zijn het? Wat is het verschil?

In veel Amerikaanse boeken, films, series, documentaires en op het nieuws vliegen deze afkortingen je om de oren: de CIA en de FBI. De CIA staat voor Central Intelligence Agency. De FBI is voluit de F… Caltha, 10-09-2019
Het matchen van vingerafdrukken in een databank

Het matchen van vingerafdrukken in een databank

Een databank kan op diverse manieren een match vinden tussen vingerafdrukken. Wat is het onderlinge verschil tussen die databanken en hun methodes? Welk type databank hoort bij welke methode? Een matc… Meus, 04-07-2019
Huurovereenkomst met minimumduur of voor bepaalde tijd?

Huurovereenkomst met minimumduur of voor bepaalde tijd?

Sinds 1 juli 2016 zijn er twee verschillende huurovereenkomsten mogelijk voor huurwoningen. Het is sindsdien mogelijk om een vast huurcontract aan te gaan met een minimumduur daarin opgenomen, maar he… Maloe, 02-05-2019
Voors en tegens van de wetswijziging huwelijksvermogensrecht

Voors en tegens van de wetswijziging huwelijksvermogensrecht

Met ingang van 1 januari 2018 is er een grote verandering opgetreden in het huwelijksvermogensrecht. De wetswijziging heeft betrekking op de omvang van het gemeenschappelijk vermogen binnen het huweli… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 22-02-2019
Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Voor personen die gaan trouwen en die bepaalde vermogensbestanddelen en/of schulden buiten de (beperkte) gemeenschap van goederen willen laten, biedt de wet de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden o… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 21-02-2019
De beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd die het huwelijksvermogensrecht regelt. Bij huwelijken gesloten vóór deze datum ontstond automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Sinds de w… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 21-02-2019
Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018

Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018

Bij alle huwelijken die voor 1 januari 2018 zijn gesloten en waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is automatisch een gemeenschappelijk vermogen ontstaan, waarin het gehele vermogen en a… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 21-02-2019
Schulden en het huwelijk: wie is verantwoordelijk?

Schulden en het huwelijk: wie is verantwoordelijk?

Bij het aangaan van een schuld zijn drie zaken van belang, te weten wie er aansprakelijk is voor de schuld, bij wie er verhaal kan worden gehaald door de schuldeiser en wie de draagplicht heeft voor d… Maloe, Huwelijksvermogensrecht, 21-02-2019
Het Gerecht van het Europese Hof van Justitie

Het Gerecht van het Europese Hof van Justitie

De Europese Unie (EU) heeft rechtscolleges nodig om juridische knopen door te hakken en de toepassing van EU-recht in de lidstaten te controleren. De EU is hieraan tegemoetgekomen door de instelling v… Meus, Europese Unie, 10-09-2018
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

De Europese Unie (EU) heeft door zijn omvang een ingewikkelde organisatie gekregen. De namen van de machtige instellingen van de EU klinken meestal bekend in de oren, maar wie wat doet en hoe, is niet… Meus, Europese Unie, 10-09-2018
Schrijf mee!