Artikelen 61 - 70 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Recht van overpad

Stel dat je een boot hebt, maar je woont niet direct aan het water. De enige weg naar het water is via het erf van je buren. Je wil dus een recht van overpad over het erf van de buren. Hoe kan je dit… Marijee, 17-12-2014

Het Waterpakt-arrest

Lange tijd was het onduidelijk of de rechter de Staat een bevel mag geven om een wet in formele zin tot stand te brengen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer op grond van een bepaling in het interna… Marijee, 17-12-2014

Het afgeleid belang

Het belanghebbendenbegrip speelt een grote rol in de Algemene wet bestuursrecht. Onder andere de toegang tot de bestuursrechter wordt geregeld met behulp van dit begrip. In de literatuur is veel kriti… Marijee, 17-12-2014
mijn kijk op

Lekenrechtspraak: deelname aan de rechtspraak door burgers

In 2001 schreef Bovend’Eert een artikel over lekenrechtspraak waarin hij opriep tot een serieuze overweging van lekenrechtspraak in Nederland. Naar aanleiding van dit artikel kwam de discussie over le… Marijee, 29-11-2014
Rechtssysteem in Nederland

Rechtssysteem in Nederland

Het rechtssysteem in Nederland bestaat uit vele onderdelen. Voor het begrijpen van het recht is het nuttig om eerst het rechtssysteem te belichten. Wat vaak interessante onderwerpen in het recht zijn,… Mhansma, 28-11-2014
Terbeschikkingstelling (Tbs)

Terbeschikkingstelling (Tbs)

Terbeschikkingstelling oftewel Tbs: de meeste mensen vinden er wat van maar weinig mensen weten ook daadwerkelijk wat het inhoudt. Er bestaan veel misvattingen over Tbs; zijn het werkelijk allemaal ve… Kim-89, 29-10-2014

Bestuursrecht is het schild van de burgers tegen de overheid

Het administratief recht, beter bekend als het bestuursrecht, is het rechtsgebied dat de burger bescherming biedt tegen onbehoorlijk optreden van het bestuur ofwel de overheid. Het bestuursrecht bevat… Ravens, 03-10-2014

Is spijbelen strafbaar?

Ongeveer 50% van de leerlingen op het middelbare onderwijs heeft wel eens gespijbeld en hiervan doet meer dan de helft het vaker dan incidenteel. Maar is dit zonder gevolgen? Is spijbelen strafbaar? E… B-bbergkamp, 15-08-2014
Plagiaat en piraterij en duur van auteursrecht

Plagiaat en piraterij en duur van auteursrecht

Schrijvers die een roman schrijven of een artikel of verhaal willen niet dat anderen daarmee zonder toestemming aan de haal gaan. Daarom worden de producten van schrijvers beschermd via de auteurswet… Rickandie, 30-06-2014

Daderprofilering

Hoe kan een rustige jongen veranderen in een moordenaar? Zijn er kenmerken waardoor men iemand die in staat tot moord is kan herkennen? Psychologen, maar ook zeker de politie kampen met deze vragen. H… Angel1573, 26-05-2014