InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Rechtspersoonlijkheid van internationale organisaties

Rechtspersoonlijkheid van internationale organisaties

De Verenigde Naties is een van de grootste internationale organisaties ter wereld. Haar belangrijkste taak is het bewaken van de vrede en veiligheid in de wereld. Medewerkers van zulke internationale… Dessal, 28-02-2015

Opzet of schuld in het strafrecht

Het Nederlandse strafrecht kent als delictsbestanddelen opzet en culpa (schuld). Wanneer bijvoorbeeld 'schuld' in een delictsomschrijving genoemd staat, wordt culpa bedoeld. Culpa is niet hetzelfde al… Wrgorseling, 23-02-2015
Valse verklaring en meineed

Valse verklaring en meineed

In januari 2015 doken in de media geruchten op dat Lodewijk Asscher, op dat moment Minister in het kabinet Rutte, mogelijk onder ede zou worden gehoord over zijn periode als wethouder Financiën in Ams… Grosso_Modo, 28-01-2015

Schatvinding of vinderschap

Eens in de zoveel tijd wordt er een opmerkelijke vondst gedaan. Sommige mensen maken er hun hobby van om met een metaaldetector te gaan zoeken naar voorwerpen. Als ze dan iets vinden, is het de vraag… Marijee, 05-01-2015

Octrooirecht ter bescherming van uitvindingen

Iets nieuws uitvinden is een droom van veel techneuten. Het lukt echter maar een zeer beperkt aantal. Maar als het gelukt is wil de uitvinder wel zorgen dat niet iemand anders met zijn vinding aan de… Rickandie, 20-12-2014

Recht van overpad

Stel dat je een boot hebt, maar je woont niet direct aan het water. De enige weg naar het water is via het erf van je buren. Je wil dus een recht van overpad over het erf van de buren. Hoe kan je dit… Marijee, 17-12-2014

Het Waterpakt-arrest

Lange tijd was het onduidelijk of de rechter de Staat een bevel mag geven om een wet in formele zin tot stand te brengen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer op grond van een bepaling in het interna… Marijee, 17-12-2014

Het afgeleid belang

Het belanghebbendenbegrip speelt een grote rol in de Algemene wet bestuursrecht. Onder andere de toegang tot de bestuursrechter wordt geregeld met behulp van dit begrip. In de literatuur is veel kriti… Marijee, 17-12-2014
Rechtssysteem in Nederland

Rechtssysteem in Nederland

Het rechtssysteem in Nederland bestaat uit vele onderdelen. Voor het begrijpen van het recht is het nuttig om eerst het rechtssysteem te belichten. Wat vaak interessante onderwerpen in het recht zijn,… Mhansma, 28-11-2014
Terbeschikkingstelling (Tbs)

Terbeschikkingstelling (Tbs)

Terbeschikkingstelling oftewel Tbs: de meeste mensen vinden er wat van maar weinig mensen weten ook daadwerkelijk wat het inhoudt. Er bestaan veel misvattingen over Tbs; zijn het werkelijk allemaal ve… Kim-89, 29-10-2014