Artikelen 61 - 70 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Lid worden van een vereniging, kan dat zomaar?

Lid worden van een vereniging, kan dat zomaar?

Het lid worden van een vereniging is meer dan een kwestie van aanmelden. In de Grondwet is de vrijheid van vereniging in artikel 8 vastgelegd en daarmee is het ook de vereniging die zelf mag bepalen w… Linus, Verenigingsrecht, 25-11-2015
Rechten van jeugdleden binnen de vereniging

Rechten van jeugdleden binnen de vereniging

De positie van jeugdleden binnen verenigingen wil nog wel eens aanleiding zijn tot onduidelijkheden. Het simpele feit dat er gesproken wordt over jeugdleden zegt nog niets over de positie van de jeugd… Linus, Verenigingsrecht, 02-11-2015
Stemmen per volmacht in een vereniging

Stemmen per volmacht in een vereniging

Uitgangspunt van de wetgever is dat als leden door verhindering niet op een vergadering aanwezig kunnen zijn, een volmacht aan een ander kan worden gegeven. Met deze volmacht kan een ander stemgerecht… Linus, Verenigingsrecht, 27-10-2015
Help! Heb ik een strafblad oftewel justitiële documentatie?

Help! Heb ik een strafblad oftewel justitiële documentatie?

Wat staat in een uittreksel justitiële documentatie - in de volksmond strafblad geheten - en hoe lang mogen de verzamelde gegevens worden bewaard? En bij sepot? Een ding staat vast. Het huidig regime… Meus, Brandstichting, 22-10-2015
Laserhinder, wat zijn de strafrechtelijke gevolgen?

Laserhinder, wat zijn de strafrechtelijke gevolgen?

Over het gebruik van laserproducten bestaat veel juridische onduidelijkheid. Wat zijn de strafrechtelijke gevolgen van laserhinder? De wetgever heeft fikse straffen vastgesteld voor gevaarzetting, en… Meus, 16-10-2015
Wegwijs in de wetsartikelen van het wetboek van strafrecht

Wegwijs in de wetsartikelen van het wetboek van strafrecht

Vanwege werk, studie of gewoon uit belangstelling, is het soms nodig om wetsartikelen in het wetboek van strafrecht op te zoeken. Onbekendheid met het gebruikte systeem en niet weten hoe het wetboek i… Meus, Nederlandse strafwetten, 27-08-2015
De opiumwetgeving, hoe steekt het in elkaar?

De opiumwetgeving, hoe steekt het in elkaar?

Het antwoord ligt niet zo snel voor de hand. De term opiumwet is namelijk verzamelnaam geworden van alle wettelijke regels die over drugsdelicten gaan. De term opiumwetgeving is in de loop der tijd ee… Meus, 19-08-2015
Strafrechtartikelen afkorten uit het wetboek van strafrecht

Strafrechtartikelen afkorten uit het wetboek van strafrecht

Hoe kan iemand foutloos strafrechtartikelen afkorten uit het wetboek van strafrecht leren? Afkortingen van wetsartikelen worden overal gebruikt zoals In handboeken strafrecht, dagvaardingen, rechterli… Meus, Nederlandse strafwetten, 12-08-2015
Een schets van alle Nederlandse strafwetten en hun rangorde

Een schets van alle Nederlandse strafwetten en hun rangorde

De wetboeken strafrecht en strafvordering vertegenwoordigen slechts een deel van het totale aanbod aan Nederlandse strafwetten. Andere, uiteenlopende bijzondere wetten zoals de Opiumwet en regelingen… Meus, Nederlandse strafwetten, 28-07-2015
Opzet: het bewijzen van opzet in het strafrecht

Opzet: het bewijzen van opzet in het strafrecht

Voor veel misdrijven is opzet een voorwaarde voor strafbaarheid. Opzet betekent 'willens en wetens'. De gedachte hierachter is dat we het niet goed vinden als iemand wordt gestraft als er iets toevall… Marijee, 17-06-2015