Isd maatregel: isd sluit draaideurcriminelen 2 jaar op

Isd maatregel: isd sluit draaideurcriminelen 2 jaar op De isd maatregel is een maatregel voor mensen die steeds opnieuw de fout in gaan als het om de wet gaat. De zogeheten draaideurcriminelen, mensen die steeds opnieuw in de fout gaan kunnen sinds 2004 worden opgesloten in een isd, een inrichting voor stelselmatige daders. Tijdens de isd maatregel (inrichting voor stelselmatige daders) kunnen draaideurcriminelen twee jaar worden opgesloten. In die tijd worden ze niet alleen opgesloten, maar ook geholpen met hun problemen in een inrichting voor stelselmatige daders.

Wat is een maatregel inrichting voor stelselmatige daders?

In 2004 is een wet van kracht geworden waarbij mensen die steeds opnieuw de fout ingaan en die veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken in een inrichting kunnen worden geplaatst. Zij blijven daar maximaal twee jaar. Deze inrichting is speciaal voor dit soort draaideurcriminelen.

Wat is het doel van de maatregel inrichting voor stelselmatige daders?

 1. Met een inrichting voor stelselmatige daders wil de overheid ernstige criminaliteit en onveiligheid die wordt veroorzaakt door deze draaideurcriminelen terugdringen.
 2. Verder is het de bedoeling om het gedrag van de crimineel te veranderen en te proberen te voorkomen dat hij weer in hetzelfde gedrag vervalt (recidive). Daarvoor wordt een intensief programma aangeboden, maar alleen aan mensen bij wie deze gedragsverandering mogelijk lijkt te zijn.

Een maatregel inrichting voor stelselmatige dader is een dwangmaatregel

De maatregel waarbij iemand twee jaar wordt opgesloten in een inrichting voor stelselmatige daders is bedoeld om het patroon te doorbreken waarbij iemand steeds weer de fout in gaat en van gevangenis naar vrijheid gaat en steeds weer terugvalt in zijn oude gedrag.

Kan iemand voor een klein vergrijp in een inrichting voor stelselmatige daders worden geplaatst?

 • Iemand die bij wijze van spreken in een winkel een brood steelt, kan al in een inrichting voor stelselmatige daders worden geplaatst als degene daarvoor al een reeks van criminele activiteiten heeft ontplooid en steeds opnieuw de fout ingaat.
 • Verslaafden en mensen met een psychiatrisch probleem kunnen ook in een inrichting voor stelselmatige daders worden geplaatst
 • Om in aanmerking te komen voor de ISD moet iemand meerderjarig zijn en dus een draaideur crimineel zijn die steeds opnieuw de fout ingaat. Ook criminelen met een verslaving of met psychiatrische problematiek komen in aanmerking voor de regeling. De feiten die zij plegen zijn vaak niet te bestraffen met langere straffen of om opname en behandeling in een afkickkliniek af te dwingen, Met de ISD maatregel kan dat wel. Omdat verslaafden vaak strafbare feiten plegen om aan geld voor hun verslaving te komen, wordt in de maatregel ook gekeken naar oplossingen voor de verslaving. Voorheen bestond er de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden. Deze is nu opgenomen in de maatregel ISD.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een inrichting voor stelselmatige daders?

De Officier van Justitie kan opname in een inrichting voor stelselmatige daders vragen als:
 1. Iemand een misdrijf heeft gepleegd waarvoor een voorlopige gevangenisstraf staat
 2. Iemand in de vijf jaar voor het laatste vergrijp minimaal drie keer voor een misdrijf tot een straf of maatregel is veroordeeld en die straf ook is opgelegd en uitgevoerd.
 3. De veiligheid van mensen of goederen in het geding is en de maatregel die veiligheid kan garanderen
 4. Verder zijn er bepalingen opgelegd over welke vergrijpen er zijn gepleegd en over de persoonlijke en sociale omstandigheden van de persoon die in aanmerking komt voor de maatregel.

Behandeling bij maatregel voor een inrichting voor stelselmatige daders

De behandelingen die kunnen worden gegeven bij een maatregel voor een inrichting voor stelselmatige daders kunnen heel divers zijn:
 • Motivatietraining
 • Specifieke behandeling. Die specifieke behandeling is een gedwongen opvang in een inrichting die kan zorgen voor de oplossing van de problemen. Het kan overigens niet omgezet in een dwangbehandeling. In de behandelingen kunnen zaken als agressiebeheersing worden aangeboden.

Meervoudige kamer beslist over de maatregel voor een inrichting voor stelselmatige daders

De maatregel om iemand op te nemen in een inrichting voor stelselmatige daders is een zware maatregel en daarom heeft de overheid bepaald dat alleen maar een meervoudige kamer daar over mag beslissen. De rechter krijgt dan een voorlichtingsrapport en een advies van de reclassering voorgelegd dat met redenen is omkleed. Het rapport van de reclassering wordt beoordeeld door de zittingsofficier. Als het rapport daar de mogelijkheid toe geeft vordert de Officier van Justitie een ISD-maatregel en de rechter bepaalt vervolgens aan de hand van de uitgebrachte rapportages of de maatregel wordt opgelegd.

De ISD maatregel werkt soms ook preventief

De dreiging van de ISD maatregel waarbij iemand twee jaar wordt opgenomen, werkt soms ook preventief omdat mensen dat toch echt niet willen. In andere gevallen werkt de maatregel waarbij mensen twee jaar niet de kans hebben om een strafbaar feit te plegen en hun problemen worden aangepakt.

Kortdurende straffen helpen niet meer bij draaideurcriminelen

Draaideurcriminelen die voortdurend in de fout gaan (ook vaak door hun manier van leven of verslaving) zijn op den duur immuun voor kortdurende straffen. Ze gaan weer even de gevangenis in, kennen dat leven en vinden dat al lang geen straf meer. Daarom lijkt de twee jaar durende opname in een inrichting een veel beter effect te hebben. Uit onderzoek is gebleken dat het met een deel van hen na die twee jaar een stuk beter gaat: ze krijgen door de interventie een baan, volgen een opleiding, kicken af en raken uit het criminele circuit. Vanzelfsprekend is er ook altijd een groep waarbij de maatregel niet helpt en die toch weer terugvalt.
© 2011 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gevangenis Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)Gevangenis Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)Wie over de schreef gaat en veroordeeld wordt, krijgt straf en kan in de gevangenis terechtkomen. Dat zou een leerzame e…
De straffen binnen het strafrechtWanneer iemand de normen, die de samenleving heeft gesteld overtreedt, volgen er sancties. In het Nederlandse strafrecht…
Curatief, palliatief of positiefEr zijn verschillende soorten en vormen van maatregelen met betrekking tot een aandoening. Deze zijn op te delen in cura…

Met een joint op ook rijontzegging: autorijden en drugsMet een joint op ook rijontzegging: autorijden en drugsEen joint roken en dan binnen 3 uur in de auto gaan zitten, wordt binnenkort net zo hard bestraft als rijden onder invlo…
Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomstIn een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen voorkomen die de werknemer binden aan voorwaarden. Voornamelijk…
Bronnen en referenties
 • Wesite Openbaar Ministerie
 • Leeuwarder Courant
Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 01-12-2014
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.