Artikelen 1 - 10 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

Wiskunde: het Nash-evenwicht in non-coöperatieve speltheorie

Wiskunde: het Nash-evenwicht in non-coöperatieve speltheorie

Speltheorie is een gebied van de wiskunde dat zich bezighoudt met het maken van beslissingen waar ook andere spelers bij betrokken zijn. Het Nash-evenwicht is een belangrijk concept in de speltheorie.… Gujanator, 15-04-2020
Oplossen van polynomen - theorie en voorbeelden

Oplossen van polynomen - theorie en voorbeelden

In veel beroepen wordt er gekeken naar polynomen. Wiskundigen stellen deze polynomen op om autoweggebruik in kaart te brengen, neerslag te meten of om de temperatuurschommelingen te onderzoeken. Teven… Dysprosium, 04-09-2019

Storingsrekening: toepassingen en voorbeelden

Wiskundige modellen kunnen slechts zelden exact worden opgelost. Storingsrekening is een methode die soms toegepast kan worden om oplossingen te benaderen. Het model moet dan geschreven worden als een… Mitra, 03-07-2019
Cirkel en een bol: omtrek, oppervlak en volume berekenen

Cirkel en een bol: omtrek, oppervlak en volume berekenen

Een cirkel is een tweedimensionaal figuur gevormd door een lijn waarvan de punten allen dezelfde afstand hebben tot hetzelfde middelpunt. Het oppervlak van de cirkel heet een schijf, veel voorwerpen h… Blauwevinvis, 27-11-2018
Wiskunde - Rekenen met machten

Wiskunde - Rekenen met machten

Rekenen met machten kan heel makkelijk zijn, maar ook heel gecompliceerd. Machten komen in elke tak van de wetenschap voor: in de natuurkunde bij de berekening van de centrifugaalkracht, in de scheiku… Dysprosium, 11-04-2018
Excel: één werkblad voor talloze grafieken

Excel: één werkblad voor talloze grafieken

In Microsoft Excel zijn op eenvoudige wijze grafieken te maken. Door in het werkblad aan cellen de waarden van de coëfficiënten toe te wijzen, is het mogelijk om steeds weer nieuwe grafieken te produc… 3s4u, 20-11-2017
Goniometrische functies differentiëren en integreren

Goniometrische functies differentiëren en integreren

Goniometrische functies behandelen is een lastige zaak. Er moet met veel rekening worden gehouden, zoals of de functie een cosinus of een sinus bevat, of er een minteken aanwezig is en wat er tussen d… Dysprosium, 07-09-2017
Vermenigvuldigingen van lange getallen in je hoofd berekenen

Vermenigvuldigingen van lange getallen in je hoofd berekenen

Hoe doen van berekeningen hoort in ons dagelijkse bestaan en dus wordt er op school ook veel aandacht aan gegeven. Iedereen weet wel hoe je volgens de tafels in je hoofd moet rekenen. Maar als de twee… Geinformeerd, 17-05-2017
Goniometrie - theorie en voorbeelden

Goniometrie - theorie en voorbeelden

In de technische wiskunde wordt veel gewerkt met vaardigheden zoals algebra en meetkunde. Zo moeten functies gelijk zijn aan elkaar, exacte waarden moeten worden gegeven als antwoord en vaak worden an… Dysprosium, 10-03-2017
Wiskunde: Hoe los je een kwadratische vergelijking op?

Wiskunde: Hoe los je een kwadratische vergelijking op?

Kwadratische vergelijkingen komen veel voor in de wiskunde. En niet alleen in de wiskunde. Ze komen eigenlijk voor in alle exacte wetenschappen. Daarom is het erg handig om te weten hoe je zo'n vergel… Gujanator, 07-03-2017