Artikelen 31 - 40 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

Russell's paradox

Russell's paradox

De paradox van Russell laat zien dat de verzameling van verzamelingen die zichzelf niet als element hebben onmogelijk is. Dat was een mokerslag voor de naïeve verzamelingenleer. Deze ging ervan uit da… Henkellermann, 24-05-2015
Het vermoeden van Collatz

Het vermoeden van Collatz

Het vermoeden van Collatz is een van die beweringen in de getaltheorie die eenvoudig op te schrijven, maar moeilijk te bewijzen zijn. Het is uitvoerig getest met behulp van computers en nog nooit is e… Henkellermann, 22-05-2015
Codevariabelen bij lineaire regressie

Codevariabelen bij lineaire regressie

Lineaire regressiemodellen kunnen soms erg ingewikkeld zijn. Zo komt het regelmatig voor dat een model eigenlijk teveel informatie bevat om goed interpreteerbaar te zijn. In zulke gevallen kan gekozen… Myrsky, 12-05-2015
Straal cirkel door drie punten bepalen

Straal cirkel door drie punten bepalen

Indien men het oppervlak en/of de omtrek van een cirkel weet, dan kan daaruit snel de straal worden achterhaald. Dit wordt anders als men door drie verschillende punten of coördinaten een cirkel moet… Geinformeerd, 12-05-2015
De repeated measures ANOVA

De repeated measures ANOVA

Bij onderzoeken gebeurt het vaak dat één proefpersoon, of een groep proefpersonen, meerdere metingen ondergaat. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij het testen van medicatie of bij andere behandelin… Myrsky, 11-05-2015
Geschiedenis van de Romeinse cijfers

Geschiedenis van de Romeinse cijfers

De Romeinse cijfers, we kennen ze allemaal. Ze staan vaak afgebeeld op klokken, als geboortedatum, op standbeelden of bij de nummering van vorsten of pausen met dezelfde naam (zoals paus Johannes XXII… 4chevaux, 04-05-2015
De geschiedenis van pi

De geschiedenis van pi

Het magische getal pi. Een geheimzinnig, maar ook interessant getal. We hebben het allemaal op school bij de wiskundeles gehad. Vanaf het begin van de wiskunde heeft het getal tal van wiskundewetensch… 4chevaux, 30-04-2015
Het algoritme van Euclides

Het algoritme van Euclides

Met het algoritme van Euclides kan op een eenvoudige en zeer efficiënte manier de grootste gemene deler van twee getallen gevonden worden. De Griek Euclides gebruikte het algoritme al meer dan 2000 ja… Henkellermann, 16-04-2015
Hoeveel breuken zijn er?

Hoeveel breuken zijn er?

Een breuk is een verhouding van twee gehele getallen, ook wel een rationeel getal genoemd. Elk getal van de vorm a/b met a en b gehele getallen is dus een breuk. Omdat er twee gehele getallen nodig zi… Henkellermann, 13-04-2015
Geschiedenis van de wiskunde: Klassieke Arabische Wiskunde

Geschiedenis van de wiskunde: Klassieke Arabische Wiskunde

De Arabieren hebben misschien in de wiskunde niet zulke grote ontdekkingen gedaan zoals bijvoorbeeld de Babyloniërs of de Grieken, maar zij hebben wel een grote rol gespeeld in de hedendaagse wiskunde… 4chevaux, 11-04-2015