Artikelen 71 - 80 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

Statistiek - Centrummaten en de normale verdeling

Statistiek - Centrummaten en de normale verdeling

In de statistiek worden centrummaten gebruikt om de centrale tendentie aan te geven. Er zijn verschillende maten om iets te zeggen over het midden van de verdeling. Ook kan dit op verschillende manier… Marilyn, 02-07-2013
Statistiek - Meetniveaus en statistiek

Statistiek - Meetniveaus en statistiek

In de statistiek heeft alles te maken met meetniveaus. Deze zijn erg belangrijk om te bepalen welke soort berekeningen je kunt en gaat uitvoeren. Maar wat zijn deze meetniveaus eigenlijk en welke invl… Marilyn, 02-07-2013
Statistiek  Onderzoek

Statistiek Onderzoek

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan. We weten steeds meer, maar ook worden er steeds meer vragen opgeroepen. De statistiek helpt onderzoek om voortgang te meten, om verschillen te zien… Marilyn, 02-07-2013
Hoe kun je de uitkomst van (a+b)^n gemakkelijk bepalen?

Hoe kun je de uitkomst van (a+b)^n gemakkelijk bepalen?

Formules waarbij een combinatie van a+b tot de zoveelste macht (a+b)^n moet worden berekend, kan bij een hoge n-waarde veel schrijfwerk geven. Probleem daarbij is dat men mogelijk snel het overzicht v… Geinformeerd, 27-05-2013
De booglengte van een kromme bepalen met Pythagoras

De booglengte van een kromme bepalen met Pythagoras

Voor een kromme lijn valt uit een formule lastig op te maken hoe lang bepaalde lijndelen zijn. Om dat te kunnen bepalen kan via differentiatie gecombineerd met integreren de lengte worden berekend. Ho… Geinformeerd, 24-05-2013
Herleiden zwaartepunt rechthoek, driehoek, halve cirkel

Herleiden zwaartepunt rechthoek, driehoek, halve cirkel

Ronde vormen, driehoeken en vierkanten, we komen ze overal en altijd tegen. In bepaalde omstandigheden kan het nuttig of noodzakelijk zijn, om daarvan het oppervlak in combinatie met de neutrale lijn… Geinformeerd, 23-05-2013
Bepalen zwaartepunt complexe figuren: statisch moment

Bepalen zwaartepunt complexe figuren: statisch moment

Krijg je te maken met samengestelde oppervlakten of een combinatie van verschillende formules over meerdere intervallen (bereik en domein), dan moet voor de oppervlakbepaling een samengestelde integra… Geinformeerd, 22-05-2013
Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen

Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen

Twee lijnen in een vlak hebben op de x- en y-as een onderlinge relatie, waarbij de formules elkaar kunnen kruisen. Het kan daarbij interessant zijn, hoeveel oppervlak de afzonderlijke of beide formule… Geinformeerd, 21-05-2013
De getallenverzameling der gehele getallen

De getallenverzameling der gehele getallen

De getallenverzameling der gehele getallen is een verdere uitbreiding van de getallenverzameling der natuurlijke getallen. Het woord zegt het zelf: elk getal van deze verzameling is een geheel op zich… Kris-w, 11-04-2013
Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallen

Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallen

Een wiskundige vergelijking bestaande uit positieve gehele getallen is een gelijkheid waarin een onbekende term x verwerkt zit. Deze laatste term, welke een geheel getal is, moet gevonden worden. Kris-w, 28-03-2013