Artikelen 1 - 10 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

Niet alle zuren vertonen dezelfde neiging om protonen af te geven en niet alle basen vertonen dezelfde neiging om protonen op te nemen. De sterkte van een zuur en een base kan worden afgeleid uit de e… Guust2016, 02-07-2020
De pH en de pOH van een oplossing

De pH en de pOH van een oplossing

De pH of zuurtegraad van een oplossing geeft aan hoe zuur of hoe basisch een oplossing is. Vaak wordt een schaal van 1 tot 14 gebruikt. Een oplossing met een pH onder 7 is zuur, een oplossing met een… Guust2016, 30-06-2020
Chromatografie: technieken en types

Chromatografie: technieken en types

Chromatografie betekent letterlijk schrijven met kleuren. Een binnen de scheikunde bekend en heel eenvoudig voorbeeldje is dan ook het scheiden met behulp van papierchromatografie van de inkt uit een… Guust2016, 17-06-2020
Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur is de pH (zuurtegraad) waarbij dit aminozuur niet onderhevig is aan een elektrisch veld. Indien je het aminozuur bij deze pH tussen de positieve en de negatie… Guust2016, 10-06-2020
Wat als meerdere Lewisstructuurformules mogelijk zijn?

Wat als meerdere Lewisstructuurformules mogelijk zijn?

Alhoewel er een duidelijk stappenplan is om een Lewisstructuurformule op stellen, gebeurt het soms dat er voor een bepaalde molecule verschillende structuurformules kunnen worden geschreven. De struct… Guust2016, 09-06-2020
Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Niet-metalen binden onderling via covalente bindingen, ook atoombindingen genoemd. Atomen gaan bindingen aan omdat ze streven naar de edelgasconfiguratie. Edelgassen hebben een volledig gevulde buiten… Guust2016, 29-05-2020
Eliminatiereacties en de regel van Saytzeff

Eliminatiereacties en de regel van Saytzeff

Bij dehydratatie van een alcohol en bij dehalogenering van een halogeenalkaan verliest het alcohol en het halogeenalkaan respectievelijk een OH-groep en een halogeenatoom. Zowel het alcohol als het ha… Guust2016, 27-05-2020
Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Een conductometrische titratie is een volumetrische concentratiebepaling waarbij de geleidbaarheid van het reactiemengsel in functie van het volume toegevoegd titrant wordt gemeten. Deze waarden worde… Guust2016, 19-05-2020
Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

De systematische naam van benzeen is cyclohexa-1,3,5-trieen en deze verbinding lijkt wat betreft de moleculaire structuur heel sterk op cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen. Toch vertoont benzeen een vo… Guust2016, 07-05-2020
Absorptie en emissie door elektronen

Absorptie en emissie door elektronen

Niels Bohr was een Deens wetenschapper die aan het begin van de 20ste eeuw een verband legde tussen de kleureffecten bij vlamproeven met zouten en de elektronenconfiguratie van een atoom. Bij vlamproe… Guust2016, 04-05-2020
Schrijf mee!