Artikelen 11 - 20 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

Atoomabsorptie- en atoomemissiespectrofotometrie (AAS/AES)

Atoomabsorptie- en atoomemissiespectrofotometrie (AAS/AES)

Atoomabsorptiespectrofotometrie (AAS) en atoomemissiespectrofotometrie (AES) zijn zeer specifieke spectrofotometrische methoden om de aanwezigheid en de hoeveelheid van een bepaald stof (vooral metale… Guust2016, 21-08-2020
De werking van een lampje in een reddingsvest

De werking van een lampje in een reddingsvest

Reddingsvesten zijn vaak uitgerust met een lampje. Bij bepaalde uitvoeringen is dat lampje via stroomdraadjes verbonden met een magnesiumstrip en een koperstrip waarop wat slecht oplosbaar koperchlori… Guust2016, 11-08-2020
De invloed van hard water op wasprocessen en toestellen

De invloed van hard water op wasprocessen en toestellen

Water dat rijk is aan oplosbare calcium (Ca)- en magnesium (Mg)-zouten en dus veel calcium- en magnesium-ionen bevat, noemt men hard water. Ca- en Mg-ionen zijn niet schadelijk voor de gezondheid maar… Guust2016, 22-07-2020
Oplosbaarheid versus oplosbaarheidsproduct van zouten

Oplosbaarheid versus oplosbaarheidsproduct van zouten

Zowel de oplosbaarheid als het oplosbaarheidsproduct van een zout geven aan hoe goed dat zout oplost in water. Alle zouten, ongeacht hun moleculaire structuur, kunnen met elkaar worden vergeleken op b… Guust2016, 09-07-2020
Reducerende en niet-reducerende suikers

Reducerende en niet-reducerende suikers

Suikers (sacchariden) zijn reducerend als ze als reductor kunnen optreden en zelf geoxideerd kunnen worden. Een reducerende suiker bevat een aldehydefunctie die kan worden geoxideerd tot een carbonzuu… Guust2016, 07-07-2020
De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

Niet alle zuren vertonen dezelfde neiging om protonen af te geven en niet alle basen vertonen dezelfde neiging om protonen op te nemen. De sterkte van een zuur en een base kan worden afgeleid uit de e… Guust2016, 02-07-2020
De pH en de pOH van een oplossing

De pH en de pOH van een oplossing

De pH of zuurtegraad van een oplossing geeft aan hoe zuur of hoe basisch een oplossing is. Vaak wordt een schaal van 1 tot 14 gebruikt. Een oplossing met een pH onder 7 is zuur, een oplossing met een… Guust2016, 30-06-2020
Chromatografie: technieken en types

Chromatografie: technieken en types

Chromatografie betekent letterlijk schrijven met kleuren. Een binnen de scheikunde bekend en heel eenvoudig voorbeeldje is dan ook het scheiden met behulp van papierchromatografie van de inkt uit een… Guust2016, 17-06-2020
Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur is de pH (zuurtegraad) waarbij dit aminozuur niet onderhevig is aan een elektrisch veld. Indien je het aminozuur bij deze pH tussen de positieve en de negatie… Guust2016, 10-06-2020
Wat als meerdere Lewisstructuurformules mogelijk zijn?

Wat als meerdere Lewisstructuurformules mogelijk zijn?

Alhoewel er een duidelijk stappenplan is om een Lewisstructuurformule op stellen, gebeurt het soms dat er voor een bepaalde molecule verschillende structuurformules kunnen worden geschreven. De struct… Guust2016, 09-06-2020