Artikelen 11 - 20 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Een conductometrische titratie is een volumetrische concentratiebepaling waarbij de geleidbaarheid van het reactiemengsel in functie van het volume toegevoegd titrant wordt gemeten. Deze waarden worde… Guust2016, 19-05-2020
Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

De systematische naam van benzeen is cyclohexa-1,3,5-trieen en deze verbinding lijkt wat betreft de moleculaire structuur heel sterk op cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen. Toch vertoont benzeen een vo… Guust2016, 07-05-2020
Absorptie en emissie door elektronen

Absorptie en emissie door elektronen

Niels Bohr was een Deens wetenschapper die aan het begin van de 20ste eeuw een verband legde tussen de kleureffecten bij vlamproeven met zouten en de elektronenconfiguratie van een atoom. Bij vlamproe… Guust2016, 04-05-2020
Lichtkleuren versus inktkleuren

Lichtkleuren versus inktkleuren

Lichtkleuren kunnen worden beschreven met de RGB-kleurencode. Elke lichtkleur kan immers worden samengesteld door rood, groen en blauw licht in een bepaalde verhouding te mengen. De inktpatronen die j… Guust2016, 30-04-2020
Bereiding van halogeenalkanen uit alkanen en alkenen

Bereiding van halogeenalkanen uit alkanen en alkenen

Uit koolwaterstoffen zoals alkanen en alkenen kunnen op eenvoudige wijze halogeenalkanen worden bereid. Alhoewel de eindproducten onder bepaalde omstandigheden hetzelfde kunnen zijn, onafhankelijk of… Guust2016, 29-04-2020
Het zuur-base karakter van koolstofverbindingen

Het zuur-base karakter van koolstofverbindingen

Zuren en basen komen hoofdzakelijk aan bod binnen de anorganische of minerale chemie. Maar ook binnen de koolstofchemie of organische chemie speelt het eventueel zuur-base karakter van stoffen een rol… Guust2016, 27-04-2020
Reactiviteit van koolstofverbindingen: substituenteffecten

Reactiviteit van koolstofverbindingen: substituenteffecten

Een substituent is een atoom of een atomengroep die aan een koolstofketen is gehecht. Onder invloed van een substituent kan er in deze koolstofketen een verandering van de elektronendichtheid optreden… Guust2016, 24-04-2020
De alkaline batterij, chemisch uitgelegd

De alkaline batterij, chemisch uitgelegd

Een batterij is een galvanische cel of een groep galvanische cellen die in serie verbonden zijn en die in een zodanige vorm en samenstelling is ontworpen zodat ze praktisch bruikbaar is voor het brede… Guust2016, 22-04-2020
De werking van een redoxindicator

De werking van een redoxindicator

Om het equivalentiepunt bij een redoxtitratie met kleurloze of weinig gekleurde oplossingen te kunnen zien, dient een redoxindicator te worden toegevoegd. Een redoxindicator behoort zelf ook tot een r… Guust2016, 21-04-2020
De werking van een autobatterij

De werking van een autobatterij

De batterij in een auto is een lood-accu. Deze batterij is nodig om de wagen te starten en om alles wat elektrische energie vraagt te doen werken zoals de radio, de lichten, ... Een auto-batterij is e… Guust2016, 20-04-2020