Artikelen 41 - 50 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

De zeven perioden van het periodiek systeem

De zeven perioden van het periodiek systeem

Horizontaal wordt het periodiek systeem ingedeeld in 7 perioden. Deze indeling werd gedaan op basis van de 7 schillen uit het atoommodel van Bohr en op de 7 hoofdenergieniveaus uit het model van Somme… Guust2016, 16-03-2020
Aggregatietoestanden en intermoleculaire krachten

Aggregatietoestanden en intermoleculaire krachten

De aggregatietoestand van een stof (vast, vloeibaar of gasvormig) staat in direct verband met de intermoleculaire krachten (cohesiekrachten) die heersen tussen de stofdeeltjes. Deze intermoleculaire a… Guust2016, 13-03-2020
Metalen zuiveren met behulp van elektriciteit

Metalen zuiveren met behulp van elektriciteit

Met behulp van elektrolyse kan je een ruw (verontreinigd) metaal zuiveren. Je laat het metaal hierbij anodisch oxideren uit het onzuivere metaal en je laat het weer kathodisch reduceren op een blok va… Guust2016, 09-03-2020
Chemische reacties in de koolstofchemie: een overzicht

Chemische reacties in de koolstofchemie: een overzicht

In de minerale chemie bestuderen we neutralisatiereacties, neerslagreacties, complexvormingsreacties en redoxreacties. Het reactieverloop van deze reacties is meestal vrij eenvoudig voor te stellen. I… Guust2016, 06-03-2020
De Li-ionbatterij, klein maar krachtig

De Li-ionbatterij, klein maar krachtig

In 2019 ging de Nobelprijs voor de scheikunde naar de uitvinders van de Li-ionbatterij. Li is dankzij zijn kleine massa en zijn sterk reducerend vermogen uiterst geschikt om te worden gebruikt in ster… Guust2016, 28-02-2020
Natrium en dichloor uit keukenzout, theoretisch bekeken

Natrium en dichloor uit keukenzout, theoretisch bekeken

Wanneer je ooit de reactie tussen natriummetaal en water hebt gezien, weet je dat die vrij explosief is. De elektrolytische bereiding van natrium uit keukenzout zal dus nooit lukken in aanwezigheid va… Guust2016, 28-02-2020
Bleekwater en zure ontkalker, een gevaarlijke chloorcocktail

Bleekwater en zure ontkalker, een gevaarlijke chloorcocktail

Bleekwater (of javel) bevat hypochlorietionen (ClO-) die als sterke oxidator fungeren t.o.v. kleurstoffen (bleekwater) en micro-organismen (ontsmettingsmiddel). In bleekwater bevinden deze hypochlorie… Guust2016, 26-02-2020
Kryoliet als katalysator bij de bereiding van aluminium

Kryoliet als katalysator bij de bereiding van aluminium

Kryoliet (natriumaluminiumfluoride Na3AlF6) heeft een dubbele functie bij de industriële bereiding van aluminium uit bauxiet. Enerzijds zorgt het voor de verlaging van de smelttemperatuur van aluminiu… Guust2016, 26-02-2020
Invloed van de pH op zuurstof- en zuurcorrosie

Invloed van de pH op zuurstof- en zuurcorrosie

Corrosie is de ongewenste oxidatie van een metaal en wordt vooral veroorzaakt door zuurstof (zuurstofcorrosie) en water (zuurcorrosie). Beide vormen van corrosie worden bevorderd in zuur milieu. Door… Guust2016, 26-02-2020
Kwantitatieve elektrolyse als analytische methode

Kwantitatieve elektrolyse als analytische methode

Wanneer men door een elektrolytoplossing of -smelt een gelijkstroom stuurt, zal er aan de negatieve pool een gedwongen reductie en aan de positieve pool een gedwongen oxidatie plaatsvinden. Elektrolys… Guust2016, 26-02-2020