Artikelen 41 - 50 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

Redoxvergelijkingen opstellen vanaf nul

Redoxvergelijkingen opstellen vanaf nul

Als je een redoxreactie uitvoert, kan je op basis van de waarnemingen meestal wel de eindproducten afleiden. Vervolgens kan je dan aan de slag met de begin- en eindproducten om de reactievergelijking… Guust2016, 31-03-2020
Sterisch getal, hybridisatie en moleculaire geometrie

Sterisch getal, hybridisatie en moleculaire geometrie

Een Lewisstructuurformule vertelt ons hoe de samenstellende atomen van een molecule onderling met elkaar zijn gebonden en geeft ook de vrije elektronenparen weer. Het laat ons dus toe het sterisch get… Guust2016, 30-03-2020
Oxidatiegetal versus formele lading van een gebonden atoom

Oxidatiegetal versus formele lading van een gebonden atoom

Zowel het oxidatiegetal als de formele lading van een atoom geven aan over hoeveel elektronen een atoom meer of minder beschikt dan in de ongebonden toestand. Het verschil tussen beiden is dat er bij… Guust2016, 27-03-2020
Kolomchromatografie versus dunnelaagchromatografie

Kolomchromatografie versus dunnelaagchromatografie

Chromatografie is een scheidingstechniek gebaseerd op een opdeling van stoffen over twee niet-mengbare fasen. Deze twee fasen worden de stationaire fase en de mobiele fase genoemd. De mobiele fase (ga… Guust2016, 24-03-2020
Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

UV-VIS-spectrofotometrie is een dankbare methode om concentratiebepalingen te doen. Door te meten hoeveel fotonen een staal uit een lichtbundel absorbeert, kan de concentratie van het staal worden bep… Guust2016, 24-03-2020
Binden zonder edelgasconfiguratie

Binden zonder edelgasconfiguratie

Wanneer atomen bindingen vormen met andere atomen, doen ze dit om de stabiele edelgasconfiguratie te verkrijgen. De edelgasconfiguratie of octetstructuur is de toestand waarbij een atoom 8 elektronen… Guust2016, 23-03-2020
Lewisstructuurformules schrijven: een methode voor beginners

Lewisstructuurformules schrijven: een methode voor beginners

Er zijn een heel aantal methoden op het internet te vinden i.v.m. het schrijven van correcte Lewisstructuurformules. Deze methoden zijn allemaal correct maar vragen meestal al heel wat wetenschappelij… Guust2016, 23-03-2020
Orbitaal- en hybridisatietheorie bij de koolwaterstoffen

Orbitaal- en hybridisatietheorie bij de koolwaterstoffen

Koolstof speelt de hoofdrol in de organische scheikunde. Om de ruimtelijke structuur van koolwaterstoffen te verklaren is enerzijds de orbitaal- en anderzijds de hybridisatietheorie nodig. Met de kenn… Guust2016, 23-03-2020
De chemische werking van een 'hot ice' hotpack

De chemische werking van een 'hot ice' hotpack

Een hotpack bestaat uit een plastic zakje met daarin een oververzadigde oplossing en een metalen muntje. Wanneer je het muntje indrukt, zal de vloeistof uitkristalliseren. Hierbij komt warmte vrij waa… Guust2016, 19-03-2020
De kationenuitwisselingscapaciteit van een bodem

De kationenuitwisselingscapaciteit van een bodem

Planten moeten voor hun groei kationen absorberen uit de bodem. Het is niet voldoende dat die kationen worden toegevoegd, natuurlijk of kunstmatig, aan de bodem. Het is ook noodzakelijk dat de bodemde… Guust2016, 18-03-2020