Artikelen 21 - 30 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

Bepaling van normpotentialen

Bepaling van normpotentialen

Elke redoxkoppel wordt gekenmerkt door een normpotentiaal, ook standaard redoxpotentiaal genoemd. De normpotentiaal is een maat voor het oxiderend en reducerend vermogen van respectievelijk de oxidato… Guust2016, 17-04-2020
Galvanische cel versus elektrolytische cel

Galvanische cel versus elektrolytische cel

Een galvanische en een elektrolytische cel zijn beiden gebaseerd op redoxreacties waarvan beide halfreacties doorgaan in twee aparte compartimenten. Deze compartimenten zijn enkel met elkaar verbonden… Guust2016, 17-04-2020
Het azeotroop gedrag van een ethanol-watermengsel

Het azeotroop gedrag van een ethanol-watermengsel

Een ethanol-watermengsel kan door middel van een destillatie nooit volledig worden gescheiden in zuivere ethanol en zuiver water. Herhaaldelijk destilleren levert hoogstens een mengsel met 96% ethanol… Guust2016, 15-04-2020
Normaliteit in verschillende chemische contexten

Normaliteit in verschillende chemische contexten

De normaliteit van een oplossing is de molaire concentratie (c(mol/L)) gedeeld door een equivalentiefactor f. Deze equivalentiefactor is afhankelijk van het soort chemische reactie. Binnen een zuur-ba… Guust2016, 15-04-2020
Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Ionisatie en dissociatie zijn processen die vaak worden verward. Deze verwarring bestaat omdat bij beide processen vrije ionen worden gevormd. Stoffen die dissociatie of ionisatie vertonen, worden all… Guust2016, 14-04-2020
De anorganische stofklassen

De anorganische stofklassen

De anorganische stoffen met analoge eigenschappen worden geclassificeerd in eenzelfde groep of stofklasse. De stoffen binnen eenzelfde stofklasse bezitten eenzelfde atoom of atoomgroep in hun chemisch… Guust2016, 09-04-2020
Alcoholcontrole: hoe werkt een alcoholtest?

Alcoholcontrole: hoe werkt een alcoholtest?

Sinds 1939 is het strafbaar om dronken plaats te nemen achter het stuur. Aanvankelijk werd er hierop echter maar weinig gecontroleerd. Pas vanaf 1967 werden er georganiseerde alcoholcontroles op de we… Guust2016, 07-04-2020
Jodo-jodimetrie, een veelzijdige techniek

Jodo-jodimetrie, een veelzijdige techniek

Jodo-jodimetrie is een redoxmethode gebaseerd op titrimetrie. De methode kan worden gebruikt voor tal van toepassingen wegens het chemisch karakter van het betrokken redoxkoppel (dijood-jodide). Door… Guust2016, 31-03-2020

Redoxvergelijkingen opstellen vanaf nul

Als je een redoxreactie uitvoert, kan je op basis van de waarnemingen meestal wel de eindproducten afleiden. Vervolgens kan je dan aan de slag met de begin- en eindproducten om de reactievergelijking… Guust2016, 31-03-2020
Sterisch getal, hybridisatie en moleculaire geometrie

Sterisch getal, hybridisatie en moleculaire geometrie

Een Lewisstructuurformule vertelt ons hoe de samenstellende atomen van een molecule onderling met elkaar zijn gebonden en geeft ook de vrije elektronenparen weer. Het laat ons dus toe het sterisch get… Guust2016, 30-03-2020