Artikelen 21 - 30 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Soorten covalente bindingen (atoombindingen)

Niet-metalen binden onderling via covalente bindingen, ook atoombindingen genoemd. Atomen gaan bindingen aan omdat ze streven naar de edelgasconfiguratie. Edelgassen hebben een volledig gevulde buiten… Guust2016, 29-05-2020
Eliminatiereacties en de regel van Saytzeff

Eliminatiereacties en de regel van Saytzeff

Bij dehydratatie van een alcohol en bij dehalogenering van een halogeenalkaan verliest het alcohol en het halogeenalkaan respectievelijk een OH-groep en een halogeenatoom. Zowel het alcohol als het ha… Guust2016, 27-05-2020
Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Conductometrie als alternatief voor zuur-basetitraties

Een conductometrische titratie is een volumetrische concentratiebepaling waarbij de geleidbaarheid van het reactiemengsel in functie van het volume toegevoegd titrant wordt gemeten. Deze waarden worde… Guust2016, 19-05-2020
Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

Benzeen versus cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen

De systematische naam van benzeen is cyclohexa-1,3,5-trieen en deze verbinding lijkt wat betreft de moleculaire structuur heel sterk op cyclohexeen en cyclohexa-1,4-dieen. Toch vertoont benzeen een vo… Guust2016, 07-05-2020
Absorptie en emissie door elektronen

Absorptie en emissie door elektronen

Niels Bohr was een Deens wetenschapper die aan het begin van de 20ste eeuw een verband legde tussen de kleureffecten bij vlamproeven met zouten en de elektronenconfiguratie van een atoom. Bij vlamproe… Guust2016, 04-05-2020
Lichtkleuren versus inktkleuren

Lichtkleuren versus inktkleuren

Lichtkleuren kunnen worden beschreven met de RGB-kleurencode. Elke lichtkleur kan immers worden samengesteld door rood, groen en blauw licht in een bepaalde verhouding te mengen. De inktpatronen die j… Guust2016, 30-04-2020
Bereiding van halogeenalkanen uit alkanen en alkenen

Bereiding van halogeenalkanen uit alkanen en alkenen

Uit koolwaterstoffen zoals alkanen en alkenen kunnen op eenvoudige wijze halogeenalkanen worden bereid. Alhoewel de eindproducten onder bepaalde omstandigheden hetzelfde kunnen zijn, onafhankelijk of… Guust2016, 29-04-2020
Het zuur-base karakter van koolstofverbindingen

Het zuur-base karakter van koolstofverbindingen

Zuren en basen komen hoofdzakelijk aan bod binnen de anorganische of minerale chemie. Maar ook binnen de koolstofchemie of organische chemie speelt het eventueel zuur-base karakter van stoffen een rol… Guust2016, 27-04-2020
Reactiviteit van koolstofverbindingen: substituenteffecten

Reactiviteit van koolstofverbindingen: substituenteffecten

Een substituent is een atoom of een atomengroep die aan een koolstofketen is gehecht. Onder invloed van een substituent kan er in deze koolstofketen een verandering van de elektronendichtheid optreden… Guust2016, 24-04-2020
De alkaline batterij, chemisch uitgelegd

De alkaline batterij, chemisch uitgelegd

Een batterij is een galvanische cel of een groep galvanische cellen die in serie verbonden zijn en die in een zodanige vorm en samenstelling is ontworpen zodat ze praktisch bruikbaar is voor het brede… Guust2016, 22-04-2020