Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen

Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen Twee lijnen in een vlak hebben op de x- en y-as een onderlinge relatie, waarbij de formules elkaar kunnen kruisen. Het kan daarbij interessant zijn, hoeveel oppervlak de afzonderlijke of beide formules hebben. Zeker voor de bepaling van bedrijfsresultaten kan het zeer nuttig zijn. Hoe kun je middels integraalrekenen bepalen wat de oppervlakte is tussen de lijnen en op welke afstand ligt de neutrale lijn?

Oppervlak en evenwichtslijn bepalen


Oppervlak onder een lijn

Stel er zijn twee lijnen welke elkaar kruisen. De ene lijn is vastgelegd met y1 = f1(x) = 1/2*x^2+3 en de andere middels y2 = f2(x) = 3*x. Hoe wordt het oppervlak van de afzonderlijke lijnen bepaald binnen een bepaald bereik? We gaan ervan uit dat het bereik tussen 1,5 en 3 ligt:
 • ∫ 1/2*x^2+3 dx = 1/6*x^3+3*x -> ingevuld levert het 1/6*3^3 + 3*3 1/6*1,5^3 - 3*1,5 = 8,44;
 • ∫ 3*x dx = 3/2*x^2 = 1,5*x^2 -> ingevuld levert het 1,5*3^2 1,5*1,5^2 = 10,13.

Waar kruisen de lijnen zich?

Om het snijpunt van twee lijnen te bepalen kan gebruik worden gemaakt van de wortelformule. Dit wordt toegepast indien er sprake is van a*x^2+b*x+c = 0. Met deze voorwaarde kan de ABC-formule worden toegepast. Daarbij geldt dat: x1,2 = [-b ± √{b^2-4*a*c}]/(2*a). Daarbij geldt als b^2-4*a*c > 0 dan zijn er twee snijpunten. Is b^2-4*a*c = 0 dan is er één snijpunt. In het geval van b^2-4*a*c < 0 dan is er een complexe oplossing, waarvoor geldt: x1,2 = 2*c / [-b ± √(b^2-4*a*c)]. In voorgaande geval van f1(x) = 1/2*x^2+3 en f2(x) = 3*x geldt:
 • 1/2*x^2+3 = 3*x;
 • 1/2*x^2-3*x+3 = 0;
 • x1 = 3 - √(9-4*1/2*3) = 3-√3 -> y1 = 9-3√3;
 • x2 = 3 +√(9-4*1/2*3) = 3+√3 -> y2 = 9+3√3.

Bepalen van het oppervlak

Bron: Http://geinformeerd.infoteur.nlBron: Http://geinformeerd.infoteur.nl
Standaard integraalrekenen betekent dat het oppervlak onder een lijn tot de basis wordt genomen binnen een bepaald bereik. Indien er sprake is van twee lijnen welke elkaar kruisen dan kan handig het oppervlak van die twee worden bepaald middels de integraal te nemen: ∫(f1(x)dx - ∫(f2(x)dx:
 • ∫(f1(x)-f2(x)dx = ∫(1/2*x^2-3*x+3)dx = 1/6*x^3 - 3/2*x^2 + 3*x.

Het oppervlak kan over twee trajecten worden bekeken, zijnde van 0 tot 3-√3 (oppervlak A) en van 3-√3 tot 3+√3 (oppervlak B):
 • oppervlak A = 1/6*(3-√3)^3 - 3/2*(3-√3)^2 + 3*(3-√3) 0 = 1,73;
 • oppervlak B = 1/6*(3+√3)^3 - 3/2*(3+√3)^2 + 3*(3+√3) (1/6*(3-√3)^3 - 3/2*(3-√3)^2 + 3*(3-√3)) = -1,73-1,73 = -2,54 (negatief antwoord omdat het oppervlak aan de ander kant van de basislijn ligt). Daarom moet de absolute waarde van de uitkomst worden genomen oftewel |-2,54| = 2,54.

Berekenen van statisch oppervlaktemoment en evenwichtslijn

Voor de bepaling van het statisch oppervlaktemoment wordt kracht maal arm gedaan. Oftewel in combinatie met het oppervlak wordt er een arm geïntroduceerd ter grootte van x. Stel we willen het bepalen voor oppervlak A dan geldt:
 • ∫x*|(f1(x)-f2(x)|dx = ∫x*(1/2*x^2-3*x+3)dx = ∫1/2*x^3-3*x^2+3*x dx = 1/8*x^4-x^3+3/2*x^2;
 • Sy van 0 tot 3-√3 geldt: 1/8*(3-√3)^4-(3-√3)^3+3/2*(3-√3)^2 = 0,70;
 • evenwichtslijn ten opzichte van de y-as bevindt zich op x = Sy/O = 0,70/1,73 = 0,40.

Op basis van voorgaande uitgangspunten voor integraalrekenen kan voor iedere figuur worden bepaald wat het oppervlak tussen twee lijnen is. Daarnaast kan de evenwichtslijn van dat oppervlak worden bepaald.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De booglengte van een kromme bepalen met PythagorasDe booglengte van een kromme bepalen met PythagorasVoor een kromme lijn valt uit een formule lastig op te maken hoe lang bepaalde lijndelen zijn. Om dat te kunnen bepalen…
Cirkel en een bol: omtrek, oppervlak en volume berekenenCirkel en een bol: omtrek, oppervlak en volume berekenenEen cirkel is een tweedimensionaal figuur gevormd door een lijn waarvan de punten allen dezelfde afstand hebben tot hetz…
Hoe kun je een ligger op drie steunpunten doorrekenen?Hoe kun je een ligger op drie steunpunten doorrekenen?Heb je een ligger op twee steunpunten dan kun je het vrij simpel en rechtlijnig uitrekenen, echter bij een ligger op dri…
Bereken de gravitatiekracht: de gravitatiewet van NewtonBereken de gravitatiekracht: de gravitatiewet van NewtonIsaac Newton heeft als eerste het verband van de gravitatiekracht beschreven. Hij vond dat twee voorwerpen een kracht op…

Hoe kun je de uitkomst van (a+b)^n gemakkelijk bepalen?Hoe kun je de uitkomst van (a+b)^n gemakkelijk bepalen?Formules waarbij een combinatie van a+b tot de zoveelste macht (a+b)^n moet worden berekend, kan bij een hoge n-waarde v…
De getallenverzameling der gehele getallenDe getallenverzameling der gehele getallenDe getallenverzameling der gehele getallen is een verdere uitbreiding van de getallenverzameling der natuurlijke getalle…
Bronnen en referenties
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelformule
 • Wiskunde voor het Hoger Onderwijs deel I, R. van Asselt, C.A.G Kooten, ed, Groningen, 2002
 • Afbeelding bron 1: http://geinformeerd.infoteur.nl
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 28-11-2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Wiskunde
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.