Artikelen 61 - 70 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

Statistiek - Binomiaal Toets

Met de binomiaaltoets kun je berekenen wat de kans is op een bepaalde uitkomst. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald aantal successen of een cumulatieve kans, waarbij je kijkt naar de optelling van… Marilyn, 30-11-2013
Wiskunde - de afgeleide en extreme waardes

Wiskunde - de afgeleide en extreme waardes

Hoe bereken je de extreme waardes, ook wel minimum en maximum, en hoe stel je een raaklijn op? Vaak wordt dit gezien als een lastig onderdeel van de wiskunde. Gelukkig zijn er trucjes waardoor rekenen… Tara96, 26-11-2013

T-toets 2 - gemiddelden onafhankelijke steekproeven

Een t-toets wordt uitgevoerd om te bekijken of een verschil significant is. Oftewel: komt het verschil door toeval of is er meer aan de hand? Bij de t-toets tweede variant worden twee gemiddelden uit… Marilyn, 11-11-2013

Statistiek: Chi-kwadraat voor samenhang

Met de chi-kwadraat toets (spreekt uit als ‘gie-kwadraat’) voor samenhang kan berekend worden of er een samenhang is tussen twee variabelen en zijn meetwaarden. De voorwaarden voor de chi-kwadraat toe… Marilyn, 10-11-2013

Statistiek: Chi-kwadraat Verdeling

Met de chi-kwadraat toets (spreekt uit als ‘gie-kwadraat’) voor verdeling kan uitgerekend worden of er een bepaalde voorkeur is. De voorwaarden en algemeenheden over de chi-kwadraat toets worden uitge… Marilyn, 10-11-2013

T-toets 3 - gemiddelden afhankelijke steekproeven

Een t-toets derde variant wordt uitgevoerd om te kijken of een verschil tussen twee afhankelijke steekproeven significant verschillen. Oftewel: is er meer aan de hand dan toeval? Er kan bijvoorbeeld g… Marilyn, 09-11-2013

Statistiek: t-toets 1 - vergelijken met standaard getal

Een t-toets wordt uitgevoerd om te bekijken of een verschil significant is. Oftewel: komt het verschil door toeval of is er meer aan de hand? Bij de t-toets eerste variant wordt het gemiddelde vanuit… Marilyn, 09-11-2013

Statistiek: Chi-kwadraat toets

Met de chi-kwadraat toets voor verdelingen (één variabele) en voor samenhang (twee variabelen) kun je uitrekenen of het gevonden verschil significant is. Oftewel: is het verschil dat je hebt gevonden… Marilyn, 04-10-2013

Statistiek – Permutaties, Variaties en Combinaties

Bij een kansberekening wil je weten welke kans er hoort bij een bepaalde gebeurtenis. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol. Zo is de volgorde van belang bij het berekenen van het aantal volgo… Marilyn, 25-08-2013
Statistiek – Kansberekening

Statistiek – Kansberekening

In de statistiek gaat alles om de kans dat X gebeurt. Dit wordt ook wel kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening genoemd. Dit kan zinvol zijn voor onderzoek, maar ook praktisch zijn: er kan bijvoor… Marilyn, 02-07-2013