Artikelen 21 - 30 in de rubriek Wiskunde

Wiskunde (Wetenschap)

Het algoritme: Theoretisch hulpmiddel of dagelijkse kost?

De term algoritme wordt vaak gebruikt in de lessen wiskunde, logica en computerwetenschappen, zonder dat de studenten echt weten wat een algoritme precies is. Daarbovenop is het praktische nut ervan v… Marbres, 23-02-2016
Speel een verrassend wiskundig spel: Game of life

Speel een verrassend wiskundig spel: Game of life

Met wiskunde kun je leuke dingen doen. Het bekende Game of Life, dat in 1970 door de wiskundige John Conway werd bedacht fascineerde de wereld. Talloze patronen bleken mogelijk, die in een simpel twee… Hansvg, 04-11-2015
Een bijzondere fractal: de driehoek van Sierpinski

Een bijzondere fractal: de driehoek van Sierpinski

De Poolse wiskundige Waclaw Sierpinski verrichte baanbrekend werk in de wiskunde, met name in de verzamelingenleer. Voor niet-wiskundigen spreken echter vooral de bijzondere fractalfiguren aan, die do… Hansvg, 04-11-2015
Omtrek berekenen van een wiskundig figuur

Omtrek berekenen van een wiskundig figuur

Het komt regelmatig voor dat je moet weten wat de omtrek van iets is. Het is daarom handig om te weten hoe je de omtrek van iets kan berekenen. Het makkelijkst is natuurlijk om de lengte van de zijdes… 4chevaux, 13-10-2015
Power en poweranalyse

Power en poweranalyse

Power en poweranalyse zijn twee veelgebruikte begrippen binnen de statistiek en testtheorie. Met de term power, ook wel onderscheidend vermogen genoemd, wordt aangegeven hoe nauwkeurig een test is. Ee… Myrsky, 05-10-2015
Worteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenen

Worteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenen

Het berekenen van de wortel van een getal kan soms eenvoudig zijn, door de kwadraten erin te herkennen. Dit wordt anders indien er sprake is van een lang getal of een getal met enkele decimalen achter… Geinformeerd, 05-10-2015
De ANOVA of variantie-analyse

De ANOVA of variantie-analyse

Binnen de statistiek worden regelmatig groepen met elkaar vergeleken. Wanneer er slechts twee groepen met elkaar worden vergeleken wordt er vaak gebruik gemaakt van een t-test om te kijken of de gemid… Myrsky, 22-09-2015
Normaal verdeelde variabelen en waarom ze vaak voorkomen

Normaal verdeelde variabelen en waarom ze vaak voorkomen

De normaalverdeling is alomtegenwoordig in de sociale en economische wetenschappen. Het laat een zeer zuinige en dus aantrekkelijke karakterisering toe van veel empirisch vergaarde data omdat het voll… Henkellermann, 25-07-2015
De wet van Benford: een inleiding

De wet van Benford: een inleiding

In de meeste toepassingen van de statistiek gaat het om getallen die iets betekenen. Ze verwijzen naar de temperaturen in een stad, naar het gemiddeld inkomen per regio of naar het aantal ratten in ee… Henkellermann, 25-06-2015
Wanneer is een systeem chaotisch?

Wanneer is een systeem chaotisch?

Wanneer het principe dat vergelijkbare oorzaken leiden tot vergelijkbare effecten niet meer geldt, dan is er sprake van een chaotisch systeem. Twee eigenschappen bepalen - meestal - of een systeem cha… Henkellermann, 28-05-2015