Artikelen 101 - 110 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Het recht: wetboeken

Het recht: wetboeken

Binnen het recht bestaan verschillende rechtsbronnen, waarvan de wet veruit de belangrijkste is. De wet is ingedeeld in verschillende wetboeken met allemaal een andere titel en onderwerp. In dit artik… Sjoerdvo, 28-11-2012

Beslag op mijn woning, wat houdt dit in?

Een veel gebruike (executie)methode is het leggen van executoriaal beslag op een woning. Hoe gaat een dergelijk beslag in zijn werk en wat zijn de gevolgen hiervan? Nafets, 01-11-2012

Beslag op bankrekening, mag dat zomaar?

Stel je voor dat je de dagelijkse boodschappen wilt afrekenen en de pinpas weigert. Navraag bij de bank leert dat er beslag is gelegd op de bankrekening. Hoe kan dit gebeuren en wat kan je doen? Nafets, 30-10-2012

Beslag op salaris of uitkering; de regels op een rijtje

Als iemand schulden heeft en deze niet vrijwillig voldoet, kan een schuldeiser er toe besluiten om beslag te leggen op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Een schuldeiser kan dit echter ni… Nafets, 26-10-2012

Ontruiming wegens huurachterstand; hoe werkt het?

In tijden van crisis neemt het aantal woningontruimingen toe. Mensen die de maandelijkse huur niet meer kunnen opbrengen lopen kans om uit hun huis gezet te worden. Wanneer mag een verhuurder tot ontr… Nafets, 25-10-2012

Hoe dien ik een klacht in tegen een deurwaarder?

Deurwaarders zijn openbaar ambtenaar en belast met onder meer de executie van vonnissen. Naast de wettelijke regels rond deze executie, zijn deurwaarders zelf ook onderworpen aan het zogeheten tuchtre… Nafets, 24-10-2012

Hoe word ik deurwaarder?

Over het beroep en de opleiding van een deurwaarder verschijnen op het internet regelmatig artikelen. Veel van deze artikelen kloppen echter niet (helemaal) of zijn incompleet. Met dit artikel wil ik… Nafets, 21-10-2012

Hoe onderzoek je brandstichting?

Winschoten is sinds juli 2012 in de greep van een brandstichter. Die conclusie lijkt snel te trekken omdat veel branden in onbeheerde gebouwen ontstaan. Daar is de kans op een brand zonder directe men… Claus, 05-10-2012
Bestuursrechter versus burgerlijke rechter

Bestuursrechter versus burgerlijke rechter

De bevoegdheid van de algemene bestuursrechter is in principe afhankelijk van een besluit (of daarmee gelijkgestelde handelingen); dit bepaalt art. 8:1 Awb. Hieruit volgt dat veel geschillen tussen be… Tibor, 18-07-2012
Buitenwettelijk schadebesluit

Buitenwettelijk schadebesluit

Indien u schade heeft geleden door een (rechts)handeling van een bestuursorgaan en zij wijzen een verzoek om schadevergoeding af, kunt u in sommige gevallen daartegen in beroep gaan. Lees hieronder we… Tibor, 16-07-2012