Ontruiming wegens huurachterstand; hoe werkt het?

In tijden van crisis neemt het aantal woningontruimingen toe. Mensen die de maandelijkse huur niet meer kunnen opbrengen lopen kans om uit hun huis gezet te worden. Wanneer mag een verhuurder tot ontruiming van een woning overgaan en hoe gaat dit in zijn werk? Let op, dit is een algemene beschrijving. Elke specifieke zaak is anders, dus schakel bij twijfel altijd juridische hulp in!

Een huurachterstand

Iedereen die een huis huurt, dient daarvoor maandelijks een huurprijs te betalen. Verhuurders van woningen kunnen (grote) woningbouwverenigingen zijn, maar ook particulieren die een of meerdere woningen verhuren. Er zijn tal van situaties denkbaar waarbij de huurder de maandelijkse huur niet meer kan opbrengen. Zo kan iemand werkloos raken of na een scheiding in financiële problemen belanden. Vaak probeert men in ieder geval de huur te betalen, omdat een dak boven het hoofd een van de belangrijkste zaken is.

Bij een oplopende huurachterstand zijn woningbouwverenigingen meestal redelijk bereid om in overleg met de huurder een oplossing te zoeken. Bij particuliere verhuurders ligt dit vaak lastiger, omdat zij veelal niet de financiële ruimte hebben die een woningbouwvereniging wel heeft.

Het belangrijkste voor de huurder met een huurachterstand is om zo snel mogelijk contact te zoeken met de verhuurder. Zoals gezegd zijn veelal grotere verhuurders relatief vaak bereid om mee te werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een betalingsregeling of wellicht het inhalen van de huurachterstand zodra de financiële situatie van de huurder weer verbeterd.

Een gerechtelijke procedure

Een verhuurder heeft uiteraard belang bij een huurder die zijn verplichtingen nakomt. Doet de huurder dit niet en de huurder en verhuurder komen onderling niet tot een oplossing, kan de verhuurder er voor kiezen om een gerechtelijke procedure op te starten. Een dergelijke procedure vangt altijd aan met een dagvaarding, die door een deurwaarder wordt betekend aan de huurder.

Een huurzaak dient altijd voor de kantonrechter. Het voordeel hiervan is dat de huurder zelf mag procederen en dus geen advocaat hoeft in te schakelen (maar dit mag uiteraard wel!). De verhuurder zal eisen dat de huurder alsnog de huurachterstand betaalt, dat de huurovereenkomst zal worden ontbonden en dat de huurder het pand zal moeten verlaten.

De huurder kan bij de kantonrechter verweer voeren tegen de eisen van de verhuurder. Dit verweer kan inhoudelijk per situatie verschillen, maar over het algemeen zal steekhoudend verweer voeren lastig zijn. Let wel, dit geldt alleen als er puur sprake is van een huurachterstand. Mochten er ook nog andere zaken meespelen kan het wellicht wel verstandig zijn om juridische hulp in te schakelen!

De kantonrechter zal een eis tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning over het algemeen pas toewijzen als de huurachterstand drie maanden of meer bedraagt, of als er sprake is van herhaalde wanprestatie. Dit laatste is het geval als een huurder al meermalen een huurachterstand heeft laten ontstaan.

Na de uitspraak

Als de kantonrechter de verhuurder gelijk geeft en de eisen toewijst, zal de huurder de woning moeten verlaten. Sommige verhuurders zijn ook dan nog bereid om een betalingsregeling aan te gaan, maar het merendeel zal daadwerkelijk tot ontruiming willen overgaan. Het is wettelijk voorgeschreven dat allereerst de uitspraak van de kantonrechter, het vonnis, moet worden betekend aan de huurder. Een deurwaarder zal deze betekening voor zijn rekening nemen en op deze manier de huurder de laatste kans geven de woning zelf te ontruimen en te verlaten. De daadwerkelijke ontruiming mag niet eerder dan drie dagen na de betekening plaatsvinden. Deze termijn kan door de kantonrechter ruimer worden vastgesteld en dit wordt ook regelmatig gedaan. In zijn uitspraak zal de rechter dan bepalen dat de verhuurder minimaal bijvoorbeeld 7 of 14 dagen moet wachten na de betekening.
De deurwaarder zal de precieze dag van de ontruiming aankondigen aan de huurder.

De ontruiming

Op de dag van de feitelijke ontruiming zal de deurwaarder naar de woning gaan, vergezeld van een hulpofficier van Justitie, een slotenmaker en een verhuisploeg. Als de huurder niet aanwezig is, zal het slot worden opengebroken waarna de woning zal worden leeggehaald. De in de woning achtergebleven spullen zullen op de openbare weg worden gezet. Omdat deze spullen hier van de gemeente niet mogen blijven staan, zal een verhuisbedrijf de spullen meenemen en opslaan. De huurder heeft na de ontruiming nog een aantal maanden de tijd om deze spullen op te halen, tegen betaling van de opslagkosten.

Mochten er bijvoorbeeld zieke mensen, kleine kinderen of huisdieren aanwezig zijn, zal de deurwaarder over het algemeen een zorgplicht hebben. Deze mensen of dieren moeten dan elders worden opgevangen.

De totale kosten die met de ontruiming gemoeid zijn, zullen voor rekening van de huurder komen.

Een huurder die ontruimd dreigt te worden, doet er verstandig aan om hulp te zoeken, al is het maar om de hoge kosten zoveel mogelijke beperken. Probeer de woning zelf leeg te ruimen en de spullen elders op te slaan. Probeer daarnaast vervangende woonruimte te regelen, bijvoorbeeld bij vrienden of familie.
© 2012 - 2024 Nafets, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huurachterstand en ontbinden huurovereenkomstHuurachterstand en ontbinden huurovereenkomstAls je een huurachterstand hebt, is het verstandig om onmiddellijk actie te ondernemen. Maatregelen die de huurder kan n…
Huurachterstand gevolgd door huisuitzettingU kunt het zich vast wel herinneren: Bejaarde Zaandammer sticht brand in woning en schiet medewerker van de woningbouwve…
Hoe ontruimen op het werk?Hoe ontruimen op het werk?Een grote brand, een gaslekkage of een bommelding zijn bedreigende situaties voor het personeel. In dergelijke gevallen…
Huurder betaalt huur niet op tijdHuurder betaalt huur niet op tijdVeel verhuurders krijgen er wel eens mee te maken, de huur wordt niet betaald. Vaak is in een huurcontract opgenomen dat…

Beslag op salaris of uitkering; de regels op een rijtjeAls iemand schulden heeft en deze niet vrijwillig voldoet, kan een schuldeiser er toe besluiten om beslag te leggen op h…
Hoe dien ik een klacht in tegen een deurwaarder?Deurwaarders zijn openbaar ambtenaar en belast met onder meer de executie van vonnissen. Naast de wettelijke regels rond…
Bronnen en referenties
  • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Reacties

Carel, 21-09-2016
Door mijn psychische toestand ben ik bij ggnet terecht gekomen en mijn huis kwijt geraakt. De woning bouw zegt dat al mijn spullen vernietigd zijn. Mag dat zo maar? Reactie infoteur, 22-09-2016
Beste Carel,

in principe worden de spullen die in het huis zijn, tijdens de ontruiming op de openbare weg gezet. Omdat deze hier (van de gemeente) niet mogen blijven staan, worden deze door de gemeente of een verhuisbedrijf opgehaald en opgeslagen. Deze opslag is echter niet onbeperkt. Meestal is dit een maand of 3, binnen welke tijd je de spullen op kan halen (tegen betaling van de opslagkosten). Na deze 3 maanden mogen de spullen vernietigd worden.

Sterkte!

Lies, 29-05-2016
Ik ben gescheiden zo 14 jaar geleden en ben met 2 kinderen ingetrokken in een huurhuis van een wooncorporatie, kreeg alimentatie, werkte parttime, Na 12 jaar is de alimentatie gestopt en nu krijg ik aanvullende bijstand. Kinderen zijn al uit huis
Maar door financiele omstandigheden heb ik 2 maanden huurachterstand, nu gaan ze woensdag m n huis ontruimen, wat te doen? Reactie infoteur, 04-06-2016
Beste Lies,

helaas lees ik je bericht nu pas. Als ik je tekst zo lees is dit wellicht te laat, of is de ontruiming toch nog tegen gehouden?

Nafets (12 artikelen)
Gepubliceerd: 25-10-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.