Hoe dien ik een klacht in tegen een deurwaarder?

Deurwaarders zijn openbaar ambtenaar en belast met onder meer de executie van vonnissen. Naast de wettelijke regels rond deze executie, zijn deurwaarders zelf ook onderworpen aan het zogeheten tuchtrecht. Als een deurwaarder onbehoorlijk handelt of juist iets nalaat te doen, kan er tegen deze deurwaarder een klacht worden ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Reikwijdte van een klacht

Een ingediende klacht tegen een deurwaarder moet betrekking hebben op het handelen of nalaten van deze deurwaarder. Indien een schuldenaar het bijvoorbeeld oneens is met een ten laste van hem gelegd beslag, zal een klacht indienen tegen de deurwaarder dan ook geen soelaas bieden. In de tuchtrechtspraak is al meermalen uitgemaakt dat voor een dergelijke kwestie slechts de burgerlijke rechter van de reguliere rechtbank bevoegd is. Ook voor eventuele schade die iemand claimt te hebben geleden door het handelen of nalaten van een deurwaarder, zal diegene zich moeten wenden tot de burgerlijke rechter. Wel kunnen bijvoorbeeld klachten worden ingediend wegens een onheuse bejegening door een deurwaarder, het niet of pas veel te laat reageren, geen betalingen uitkeren aan de schuldeiser op zijn verzoek etc.

Er is geen termijn vastgesteld waarbinnen een klacht moeten worden ingediend. Binnen de tuchtrechtspraak is uitgemaakt dat een klacht echter wel binnen een redelijke termijn moeten worden ingediend. Een termijn van drie jaar wordt als redelijk gezien.

Een klacht moet worden ingediend tegen een (waarnemend) gerechtsdeurwaarder of een kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Een maatschap, BV of ander samenwerkingsverband kan als zodanig niet als beklaagde worden gezien.

Wie beoordeelt een ingediende klacht?

Een klacht wordt beoordeeld door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Deze kamer bestaat uit vijf personen; drie rechters en twee gerechtsdeurwaarders. Daarnaast zijn er tien zogenaamde plaatsvervangers beschikbaar. Al deze personen worden benoemd door de minister van Veiligheid en Justitie. De gerechtsdeurwaarders worden eerst voorgedragen door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Alle tuchtzaken worden behandeld door minimaal drie van deze vijf personen.

Klachten moeten uiteraard wel 'ergens' over gaan. Is dit overduidelijk niet het geval, dan kan de voorzitter van de Kamer ingediende klachten al direct afwijzen, zonder verdere behandeling. Dit worden kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk ongegronde klachten genoemd.

Hoe moet een klacht worden ingediend?

Een klacht tegen een deurwaarder moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Als iemand zelf niet in staat is om een klacht op papier te zetten, kan deze persoon worden geholpen door de griffier van de rechtbank Amsterdam, waar de Kamer is gevestigd. Deze 'hulp' is wettelijk vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet! Een kopie van de klacht wordt doorgestuurd naar de desbetreffende deurwaarder. Hij of zij mag vervolgens een verweerschrift indienen, waarna de klacht door de Kamer behandeld zal worden.

Behandeling van de klacht en de uitspraak

De klacht wordt in het openbaar behandeld door de Kamer. Veelal zullen de klager en de deurwaarder hier allebei bij aanwezig zijn, zo nodig samen met een advocaat. Indien nodig kunnen ook nog getuigen en/of deskundigen worden opgeroepen.

De uitspraak van de Kamer is niet-ontvankelijkverklaring, ongegrondverklaring of gegrondverklaring. Bij een gegrondverklaring kàn de Kamer de volgende maatregelen opleggen:
  • berisping
  • geldboete (deze boete is niet voor de klager, maar voor de Staat!!)
  • schorsing voor maximaal 1 jaar
  • ontzetting uit het ambt (ontslag)

Tegen een uitspraak van de Kamer kan in beroep worden gegaan bij een kamer voor burgerlijke zaken van het Gerechtshof Amsterdam.

Lees verder

© 2012 - 2020 Nafets, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Alles over incassopraktijken en kostenAlles over incassopraktijken en kostenBetaal je je rekening niet op tijd en leg je ook de 1e en soms 2e herinnering terzijde? Grote kans dat een incassobureau…
Inschakelen van de deurwaarderInschakelen van de deurwaarderVeel bedrijven schakelen een deurwaarder in wanneer een klant zijn schuld niet kan of wil voldoen. Dit is verstandiger d…
Welke kosten mag een deurwaarder in rekening brengen?Over de kosten die een deurwaarder in rekening brengt, doen veel verhalen de ronde. Deurwaarders worden vaak neergezet a…
Hoe word ik deurwaarder?Over het beroep en de opleiding van een deurwaarder verschijnen op het internet regelmatig artikelen. Veel van deze arti…

Ontruiming wegens huurachterstand; hoe werkt het?In tijden van crisis neemt het aantal woningontruimingen toe. Mensen die de maandelijkse huur niet meer kunnen opbrengen…
Hoe onderzoek je brandstichting?Winschoten is sinds juli 2012 in de greep van een brandstichter. Die conclusie lijkt snel te trekken omdat veel branden…
Bronnen en referenties
  • Lexplicatie Gerechtsdeurwaarderswet, J.A. Raukema.

Reageer op het artikel "Hoe dien ik een klacht in tegen een deurwaarder?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sanne, 20-05-2020 01:15 #7
Hoe kan ik voorkomen en wat moet ik doen dat een deurwaarder niet constant beslag op mijn AOW legt, mijn beslagvrije voet laat elk jaar zien dat beslag niet mag, toch blijft hij telkens beslag leggen op mijn AOW, en welke verantwoordelijkheid heeft de sociale verzekeringsbank hier in. wie wil en kan me helpen.?

Robert, 22-05-2015 19:13 #6
Deurwaarder Over de Vest te Zoetermeer weigerd na 2 aflossingen contant geld aan te nemen. De schuld was 1200 euro. Pinnen kon ook niet meer. Met als gevolg loonbeslag. In eerste instantie te lage beslagvrije voet berekend. Dit is rechtgetrokken. Maar de schuld wel verhoogd met totaal 500 euro. Nu blijkt er 1200 euro betaald te zijn, maar staat er nog wel 1000 euro schuld te zijn. Waar komt dat bedrag vandaan?

Brugman, 16-03-2015 07:34 #5
Deurwaarder thijhuis stuurd mijn valse incasso, s hy stuurd brieven imails en mensen lang om geld te innen met de mederdeling u heeft achterstand by menzis wat niet waar is na een gerechterlijke beslag legging van 80 euro in de maand vind deurwaarde thijhuis teweinig, dus zeg thijhuis dan maar dat er achterstanden zijn.
dit is liegen en bedriegen en oplichting

Judith, 14-10-2014 16:56 #4
Ik heb een deurwaarder (Overdevest) die voor een reeds betaalde schuld toch verder is gegaan. Nu had ik al loonbeslag door een andere deurwaarder. Ik ontvang door belastingschuld geen toeslagen. Heb een netto wwb uitkering van 842 euro en een kind van zeven jaar. Overdevest kwam dit jaar beslag op mijn inboedel leggen. Is niet op de verkoopdag verschenen zonder enig tegenbericht. Lapt alle gedragsregels aan zijn laars. Overtreedt elke wet. De hoofdsom destijds was 672 euro Ik heb hem 3 keer 118 betaald en de woningbouw ook nog eens 674 euro… hij is toch naar de rechter gestapt. Nu heeft hij bankbeslag gelegd op de derde van de maand, waardoor ik geen huur, energie, water en voedsel kan kopen. Ik heb KBVG geregeld gemaild maar die doen niet veel, hoe kan dit? Nu is de schuld volgens de deurwaarder een slordige 2290 euro… door nog eens executiekosten te rekenen van een enorme 952 euro. Blijkbaar mogen deurwaarders wel degelijk gewoon doen wat zij willen en je terroriseren wanneer je enige schuld geen geld hebben is. Je wordt gestraft. En het liefst drijven ze je zover dat je van een flat springt, samen met je kind, zo voelt het althans. Ik zal nogmaals proberen een klacht in te dienen, maar tot nu toe veranderd er niets. Ik sta nu dus opnieuw een maandhuur achter. De woningbouw verschuild zich achter de deurwaarder en zij weten dondersgoed dat ik niet eens een advocaat in de arm kan nemen. Laat de gezinsdramas vooral maar toenemen, er is NIEMAND meer die let op deurwaarder die SAMENWERKEN met je woningbouw, want zo is het wel. Het zijn zakenpartners geworden en verschuilen zich heerlijk achter elkaar.

Ik Kan Rekenen, 18-09-2014 16:08 #3
Het is idd bar en boos met de deurwaarders kantoren. Door de woningbouw ben ik met hun in contact gekomen.

Het enge is dat de hoofdsom telkens veranderd en dat ik voor 3 maanden achterstand(3×530) inmiddels 4000 euro betasld heb en hrt is nog niet genoeg. De woningbouw zegt mij dat ik ervan uit mag gaan dat de deurwaarder geen fouten maakt.
Ik kwam hier omdat ik een klacht wil indienen maar de vorige spreker heeft mij bang gemaakt… het is ook onlogisch dat een andere deurwaarder beslist over de andere. Het zouden advocaten en boekhouders moeten zijn die het gegoochel met cijfers kunnen ontrafelen.

Pffff

Drs Ir Gangadin R. ,. Ph D., 09-05-2014 23:05 #2
Het gedrag van deurwaarders is een geestesproduct van het gerobotiseerde Nederlandse systeem. Als ik let op het primordiale stadium dan claimt het Nederlandse opleidingsniveau ten onrecht de beste van de Wereld te zijn. Het is juist de slechtste en de domste. Neem als voorbeeld het VMBO en het ROC. Deze twee opleidingsvormen zijn het toonbeeld van wat je welvaarts-analfabetisme zou kunnen noemen. De leerstof doet zelfs onder voor het onderwijsprogramma in Afrika dat door zwarte kindertjes met een stuk lei in de handen onder een schaduwrijke boom wordt gevolgd. Een begrip als kokervisie/tunnelvisie wordt dan al aan het begin van elk Nederlands opleidingstraject bij cursisten ingeheid. Elke ruimte tot analytisch, inventief en creatief denken wordt in de kiem gesmoord. Er wordt zeer gericht doeners opgeleid en geen analytici Enkele andere beroepsgroepen die eveneens hieronder vallen zijn officieren van justitie, rechters, politie ambtenaren etc. En waag het vooral niet deze kornuiten op hun fouten te wijzen en/of een klacht tegen hen aanhangig te maken.Zelfs de klachtbureaus' zijn zodanig ingericht dat men van goede gelukshuize moet komen om een klacht gehonoreerd te krijgen. In tegenstelling tot andere landen is Nederland het enigste land alwaar het niet vreemd is dat een slager haar eigen vleeswaar mag keuren. Neem als voorbeeld het klachtenbureau politieoptreden, de raad voor discipline waarbij een rij advocaten over het lot van haar eigen collega zou moeten oordelen en waarbij men de eigen confrére graag de beschermde stomp boven het hoofd houdt etc. Het systeem in Nederland zou geheel gedestrueerd moeten worden en daarna opnieuw weer geconstrueerd, maar dan iets meetkundiger.

W. Fernald, 20-06-2013 13:22 #1
Ik heb verschillende keren getracht een klacht in te dienen. Maar ik loop steeds tegen een muur van onwil aan. Er wordt door een deurwaaderskantoor onterecht geld op mijn inkomen in gehouden, maar door onwil kan men gewoon doorgaan met zijn onrechtmatig gedrag.

Infoteur: Nafets
Gepubliceerd: 24-10-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Special: Deurwaarder
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 7
Schrijf mee!