Beslag op salaris of uitkering; de regels op een rijtje

Als iemand schulden heeft en deze niet vrijwillig voldoet, kan een schuldeiser er toe besluiten om beslag te leggen op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Een schuldeiser kan dit echter niet zomaar op eigen houtje doen en is daarbij gebonden aan diverse wettelijke bepalingen.

De voorfase

In de schulden komen is gemakkelijker dan deze vervolgens weer wegwerken, zeker als er sprake is van meerdere schulden.
Het merendeel van de schuldeisers zal, na het zelf aanmanen van de schuldenaar, een incassobureau of deurwaarderskantoor inschakelen om de schuld te incasseren. Dit incassobureau of deurwaarderskantoor zal veelal eerst proberen om de schuld op een minnelijke manier te incasseren, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een rechter. Mocht deze minnelijke manier echter geen resultaat opleveren, is de volgende stap vaak het opstarten van een gerechtelijke procedure.

Een gerechtelijke procedure eindigt (in de regel) met een vonnis. Indien de vordering van de schuldeiser terecht is, zal de rechter in zijn vonnis de schuldenaar veroordelen om de schuld te betalen. Deze uitspraak kan door een deurwaarder aan de schuldenaar worden betekend, waarbij meestal gelijktijdig een bevel tot betaling wordt gedaan. Dit bevel houdt in dat de schuldenaar alsnog twee dagen de tijd krijgt om aan het vonnis te voldoen, en dus tot betaling van de schuld over moet gaan. Doet de schuldenaar dit niet kan de schuldeiser besluiten om over te gaan tot het leggen van beslag op het inkomen van de schuldenaar.

Het beslag op inkomen

Beslag op een salaris of uitkering is een derdenbeslag. Dit wordt zo genoemd omdat het beslag onder een derde wordt gelegd, in dit geval dus onder een werkgever of uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de gemeente, het UWV, de SVB of een pensioenfonds). In de praktijk zal een deurwaarder naar de desbetreffende derde gaan en daar een proces-verbaal (exploot) van beslag afgeven. Vanaf dat moment ligt er beslag en is de derde wettelijk verplicht om hier aan mee te werken.

Na dit beslag zal de deurwaarder een kopie van het proces-verbaal afgeven aan de schuldenaar. Dit zal meestal binnen acht dagen na het beslag zelf gebeuren. Dit wordt ook wel de overbetekening van het beslag genoemd.

Binnen vier weken na het beslag zal de derde een verklaring moeten afgeven, waarin wordt opgegeven wat en hoeveel er onder het beslag valt en dus hoeveel van het inkomen naar de schuldeiser zal worden overgemaakt. Een kopie van deze verklaring zal door de deurwaarder ook worden doorgestuurd naar de schuldenaar.

De beslagvrije voet

Uiteraard mag niet het hele salaris of de hele uitkering worden ingehouden. De schuldenaar moet altijd een basisinkomen houden om van rond te komen. Dit basisinkomen wordt de beslagvrije voet genoemd. De deurwaarder berekent de beslagvrije voet aan de hand van diverse gegevens met betrekking tot de gezinssamenstelling, zorg- en woonlasten. Deze gegevens moet de schuldenaar wel zelf aanleveren bij de deurwaarder. Doet hij dit niet, kan de beslagvrije voet niet correct worden berekend en wordt deze, zoals wettelijk is bepaald, gehalveerd. De beslagvrije voet wordt dan op een absoluut minimumbedrag gesteld, welk bedrag per 1 juli 2012 601,60 bedraagt.

Mocht de beslagvrije voet dusdanig laag zijn dat de schuldenaar daarvan niet de vaste lasten kan voldoen, moet hij zo snel mogelijk contact opnemen met de deurwaarder. Na het verstrekken van de benodigde gegevens kan de beslagvrije voet wellicht worden herberekend en zo hoger uitvallen.

Bijzonderheden

Vakantiegeld, 13e maand, bonussen e.d. worden gezien als (onderdeel van het) salaris en vallen daarom ook onder het beslag. Slechts met toestemming van de schuldeiser kan eventueel een gedeelte hiervan worden gehouden door de schuldenaar.

Er kan door meerdere deurwaarders beslag op hetzelfde inkomen worden gelegd. Er bestaat geen maximum voor het aantal beslagen. In de praktijk zal de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd de volledige inhouding blijven ontvangen. De overige deurwaarders zullen zich, na het leggen van het beslag, melden bij de eerste beslaglegger. Deze zal de inhouding naar rato verdelen over zichzelf en de overige deurwaarders. Het beslag eindigt op het moment dat de volledige schuld is voldaan, of zodra het dienstverband of de uitkering eindigt.

Bij een financieel problematische situatie kan het beste contact worden opgenomen met een schuldhulpverlenende instantie.

Lees verder

© 2012 - 2020 Nafets, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een loonbeslag?Bij financiële problemen bestaat er een mogelijkheid om loonbeslag te leggen bij de werkgever van de schuldenaar. Hierdo…
Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schuldenBankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schuldenWie te veel schulden en schuldeisers heeft, kan te maken krijgen met een loonbeslag, een bankbeslag of een boedelbeslag…
Wat is loonbeslag?Wat is loonbeslag?Wanneer je een rekening niet hebt betaald, kan een schuldeiser de rechter vragen om ervoor te zorgen dat je de rekening…
De beslagvrije voet beschreven in acht vragen en antwoordenDe beslagvrije voet beschreven in acht vragen en antwoordenDe beslagvrije voet is het minimumbedrag dat een schuldenaar over moet houden, als er beslag is gelegd op bijvoorbeeld z…

Beslag op bankrekening, mag dat zomaar?Stel je voor dat je de dagelijkse boodschappen wilt afrekenen en de pinpas weigert. Navraag bij de bank leert dat er bes…
Ontruiming wegens huurachterstand; hoe werkt het?In tijden van crisis neemt het aantal woningontruimingen toe. Mensen die de maandelijkse huur niet meer kunnen opbrengen…
Bronnen en referenties
  • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Reageer op het artikel "Beslag op salaris of uitkering; de regels op een rijtje"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Johan T., 08-10-2017 23:32 #3
Mijne dames/heren,

Als gevolg van een verkeerd besluit van het UWV ben ik onterecht gekort op mijn WIA-uitkering. In mijn beroepsprocedure tegen het UWV ben ik door de rechtbank in het gelijk gesteld en moet het UWV mij een correctie betaling doen. Helaas is er nog een strijd gaande tussen mij en mijn advocaat tegen het UWV over deze correctie betaling daar wij van mening zijn dat het UWV het vernietigde besluit door de rechtbank niet met terugwerkende kracht mag corrigeren maar dat er een nieuw besluit moet komen. Het verschil hierin is ca. Eur 16000,- netto.

Door deze situatie ben ik in de financiële problemen gekomen en hebben wij ons huurhuis moeten verlaten met nog een openstaande huurschuld. Het UWV wil slechts ca. Eur 3500,- uitbetalen terwijl wij er van uit gaan dat dit al ruim Eur 19000,- moet zijn. De deurwaarder van de verhuurder wist van mijn situatie en heeft ook beslag laten leggen op deze herstelbetaling van achterstallige WIA-uitkering.

Nu weet het UWV niet of zij wel aan de deurwaarder mogen betalen. Van enkele mensen heb ik begrepen dat er geen beslag gelegd mag worden op de uitbetaling van achterstallig inkomen omdat er alleen beslag gelegd mag worden op inkomsten vanaf de datum van beslaglegging en eventueel vakantiegeld over de achterliggende periode. Ook heb ik vernomen dat er pas ingehouden mag worden nadat ik door werkgever dan wel uitkeringsinstantie ben geïnformeerd over de betreffende beslaglegging hetgeen door het UWV nog niet formeel aan mij is gedaan.

Kunt u mij vertellen of het UWV de gehele herstelbetaling aan de deurwaarder moet afdragen en of dit ergens wettelijk is vastgelegd?
Ik verneem graag van u waarvoor mijn dank.

Met vriendelijke groet
Johan

R. Heijnis, 13-08-2016 14:27 #2
1 vraag, ik ben dakloos hoe kan een incassobureau beslag leggen als hij niet mijn adres kent of BSN? Reactie infoteur, 17-08-2016
Allereerst kan een incassobureau sowieso nooit beslag leggen. Dit moet altijd door een deurwaarder worden gedaan.
Jouw BSN kan gewoon worden opgevraagd bij de gemeente (waar je het laatst stond ingeschreven). Daarmee kunnen je inkomsten worden achterhaald, en kan daar beslag op gelegd worden. Dat je dakloos bent, of dat je op een onbekend adres verblijft, heeft daar verder niets mee te maken.
In ieder geval succes en sterkte!

Arie Goudswaard, 08-06-2015 17:52 #1
Mijn ziekte wet uitkering van uwv 14.00 euro is totaal ingehouden door uwv kan dit zomaar

Infoteur: Nafets
Gepubliceerd: 26-10-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Special: Deurwaarder
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Schrijf mee!